Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pavlova Poslanica Zajednici u Laodiceji

Pavlova Poslanica Zajednici u Laodiceji

Ratings: (0)|Views: 270|Likes:
Published by Phoenix5399
Autor: Jakob Lorber
Autor: Jakob Lorber

More info:

Published by: Phoenix5399 on Feb 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2013

pdf

text

original

 
1
 Jakob LorberPAVLOVA POSLANICA ZAJEDNICI U LAODICEJI.
U Pavlovoj poslanici Kološanima spomenuta je poslanica Apostola zajednici (što u svetom pismu
znači crkva) u Laodiceji, koja
 
sadrži značajni sadržaj za Kološane.
 „I kada
 pročitate epistel (Grčki = pismo
), pob
rinite se, da ga pročitaju i u
Laodicejskoj Crkvi (uoriginalnom tekstu zajednici), a poslanicu, poslanu
u Laodiceju, pročitajte i vi. (Kološanima 4.16.)
Uzalud tražimo tu Pavlovu poslanicu L
aodicejcima u Novom Zavjetu. Unatoč velikim naporima
uloženim u potrazi za tom poslanicom, ona je izgubljena, premda su
zapravo već u prošlosti postojali pokušaji, koji su izjednačavali p
oslanicu Efežanima sa izgubljenom poslanicom
Laodicejcima. Ipak ta hipoteza nije vjerojatna: „jer ne možemo objasniti činjenic
u, kako je nestaonaslov Laodicejcima i ta poslanica je potom kružila kao Poslanica Efežanima.“ (P. Feine, Uvod uNovi Zavjet).Godine 1844. tu izgubljenu Pavlovu poslanicu zapisao je Jakob Lorber preko takozvanogUnutarnjeg glasa. Lorber je bio od Boga obdareni Prorok, takav kakve poznajemo iz Povijesti
Proroka Staroga Zavjeta i iz Mističnih spisa Istoka.
 Iz perspektive jezikoslovaca (lingvistike) zanimljiva je u
sporedba autentičnosti sadašnje
poslaniceLaodicejima s poslanica
ma Apostola u Novom Zavjetu. Č
ak i oni, koji se suprotstavljaju iliodbacuju Lorbera, moraju po objektivnoj ocjeni priznati, da se u toj poslanici
čita plamteće sj
aj
ućioganj duha Apostola Pavla u njegovom punom, nepromijenjenom karakteru, intenzivnosti i moći.
 Nešto više svjetla na pitanje, zašto je ta poslanica bila izbrisana iz Svetoga Pisma od strane
Crkvenih Učitelja i Papa, može dati sljedeće razmišljanje. Laodicejci su se poput Kološana udaljiliod čista duhovnog Kršćanskog Nauka i zapali u obredno
 
ili ceremonijalno Crkveno Kršćanstvo, čije
 je ceremonije Pavao u svojoj poslanici vrlo oštro odbacivao.Crkva ranoga srednjega vijeka je najvjerojatnije bila vrlo osjetljiva na takvo pisanje, koje joj je timeumanjivalo utjecaj
(ocrnjujući je)
, i zato je bez dvojbe i imalo grižnje savjesti izbrisala tu poslanicu.Svakako nije nevažno, da se ta nedostajala poslanica – željena
već stoljećima
– ponovno pojavila u
današnjem vremenu, na tako izuzetan način i u originalno stilskom izričaju. Zato neka se t
aposlanica
raširi među što više ljud
i i neka posvuda nadahnjuje obnovu religioznog života.
„Doći će sat i već je tu, kada će moji pravi molitelji moliti Oca u duhu i istini. Upravo takvemolitelje si ustvari Otac želi.“ (Ivanovo Evanđelje 4.23.)
 Otto Zluhan
Pavlova poslanica zajednici u Laodiceji.
 
1. poglavlje
1. Pavao, po Božjoj Volji i Milosti Apostol Isusa Krista i naš Brat Timotej
1
.
2. Svetoj zajednici u Laodiceji i u njoj svoj vjernoj braći u Isusu Kristu, i mudrima u Božjem Duhu:
Milost s vama i istinski mir od Boga, našega Oca, u Gospodinu Isusu Kristu.
3. Cijelo vrijeme veličamo, hvalimo i slavimo Boga, Oca našeg Gospodina Isusa Krista i jako se
brinemo zbog vas, te se stalno molimo za vas Bogu!4. Po Duhu Gospodnjem i preko našega Brata Epafrata
2
i Nimfeja
3
saznali smo, da ste u odr
eđenim
stvarima otpali!
5. Odabravši biskupa i svećenstvo i da želite
od Isusa napraviti idola
4
, i da ste izabrali kuću
5
, dan
6
i
sjajnu odjeću
7
!
1
Timotheus
2
Epaphras
3
Nimphas
 
2
6. Dakle, isto tako kao što je bio -
djelomično među poganima, i potpuno među Židovima
- tamodavno još pred Bo
gom valjani običaj obrezivanja mesa
8
, koji je On zapovjedio pod ocemAbrahamom, kao predznak živog obrezivanja Duha kroz Isusa Krista u vama.7. Sada želim da saznate i spoznate kakvu samo bitku moram pretrpjeti radi vas, koji ste me osobnoupoznali i vas koji niste
9
.8. A i to, da ste bili jako opomenuti u vašem srcu, kako biste tada mogli sjediniti svu svoju ljubav, ukojoj je sadržano svo bogatstvo i izobilje svjesna razuma, s namjenom da prepoznate veliku tajnuBoga Oca u Njegovom Sinu Isusu Kristu.9. U kojem su, skrivena sva blaga mudrosti i žive spoznaje u Duhu.10. A upravo zato
vas i upozoravam, kako vas nitko ne bi mogao zavesti pametnim i fino sročenim
govorima i poganskom filozofijom.
11. Čak i životinje posjeduju razum,
kao što pogani imaju filozofiju - odnosno pogansku mudrost,koja prinosi žrtve mrtvim idolima!
12. Ali vi ste otkupljeni sa smrću „JEDINOGA“ u vječni život u Bogu Ocu. Kako samo možete,vaše srce, kada je već jednom postalo prebivalište Duha Svetoga, opet predati duhu smrti?13. Premda zapravo nisam sa vama u mesu, ipak sam uvijek uz vas u Duhu kroz Kristovu moć u
meni, i vidim vašu vjeru i vaša djela.14. I upravo iz tog razloga želim vas ozbiljno opomenuti i pokazati vam, kako su mnogi od vas,
draga braćo,
zapali u veliku za
 bludu; njihove izgovore poznajem i znam, što sa njima žele postići.
 15. Dakle, vi trebate slijediti Isusa Krista tako, kako sam vam Ga predao i kakvog ste od mene
 primili; i živjeti također u skladu sa Evanđeljem, koje sam vam vjerno (savjesno i nepatvoren
o)pripovijedao.
16. U tome trebate pustiti snažno (i duboko) korijenje i biti čvrsti (,postojani i odlučni) u vašoj vjeri,kao što sam vas sve učio u Duhu našega Gospodina Isusa Krista, živoga Sina Božjeg, koji(oduvijek) vlada s desna Vječnoga Oca.
 17.
Ali takvi, kakvi želite biti i već jeste, neprijatelji ste Krista i Njegove Riječi!
 
18. Što dakle hoćete? Zar želite ponovno postati sužnjevi i sluge teškoga i okrutnoga zakona,grijeha i smrti, od svega onoga čega smo postali slobodni preko Isusa Krista?
 19. Poslušajte me! Kažem vam: Dobro pazite, da ne budete op
čarani i opljačkani
vašom svjetovnom
mudrosti i preko isprazna učenja onih među vama, koji se više boje Rimljana i slijepih Židova negoGospodina (Veličanstva i ) Slave, koji nas je oslobodio (18.
…od teškog i okrutnog zakona, grijehai smrti) i od Kojega smo mi, nebesa i zemlja i sve stvari stvoreni!
20. Kada sam bio među vama, vaši
svjetovni mudraci
 
su me upitali, kakva je razlika između Bogai Njegova Sina, Krista? Tada sam preuzeo riječ i rekao
:
21. „Poslušajte braćo! Bog je Jedan, i Krist je Jedan, pošto je samo jedan Bog, dakle također je isamo jedan Krist. Kakva razlika bi trebala postojati između Boga i Krista?
– Bog je Ljubav, a Krist
 je Mudrost u Bogu, i Svjetlo, Istina, Put i vječni Živo
t!22. U Kristu prebiva utjelovljena cijela punina Božanstva i mi smo potpuni (i savršeni) u Njemu; jer
 je On temelj i Glava sve Slave (Veličanstva), sve Moći i Snag
e, sve Vlasti Svijeta i Vladar je svihkraljevstva na Zemlji.“
4
 
Izlijevanog kipa na križiću
 
5
 
Odabrali i odredili kuću za mjesto okupljanja
-
 buduću crkvu
 
6
 
Buduću nedjelju
 
7
 
Blještavu, opšivenu i optočenu odoru
 
8
obred obrezivanja muške djece
9
koji ste vidjeli i niste vidjeli meso moje osobe
10
filozofi
 
 
3
23. Dakle, ako sam vam ja, Pavao, takva nešto govorio u Duhu i svoj Istini, kako ste samo mogli
tako lakovjerno dopustiti da vas zavede ljudsko učenje i svjetovna shvaćanja!?
 24. Obrezani
(Očišćeni) ste bili bez ruke i
noža preko Duha Svetoga, kada ste odbacili vaš grješniživot, koji je potjerao snažno korijenje u vašem tjelesnom mesu; i to je istinsko i živo obrezivanje uKristu!25. Tako ste s Kristom pokopali svijet u vašem grjnom mesu preko krštenja sa Svetim Duhom, i
 ponovno ste po Kristu uskrsnuli od mrtvih uz pomoć žive vjer 
e i preko ljubavi prema Njemu.
26. Što samo želite postići sa starim bezvrijednim obrezivanjem, za kojim više nema potrebe; ta
 jceremonijalni obred je sada bezvrijedan
, jer Krist je već bio tu i uskrsnuo je od mrtvih, a također imi u Njemu. Što će vam Sab
at, (* koji je umjesto sabata dana posvete
=posvećen
a Gospodinu Bogu- što bi trebao biti svaki dan, a posebno sabat (Nedjelja) dan dobrih djela - postao „Sabatom“neradnim DANOM GROZOTE ZA GRIJEŠNIKE kada griješe više nego
obično za radna
dana!Amen.), kad
a je Krist ipak izvodio Svoja djela svaki dan i još uvijek ih izvodi, i s time je učinio
svaki dan jednak danu Gospodnjem, i nije svetkovao Sabat?!27. Ali ja vas dobro poznajem, i stoga vam kažem: Krist, takav kakav jest, želi biti siromašan usvijetu, al
i vi želite zlato! I upravo to je razlog zašto želite imati kuću molitve, dan svetkovanja i
sjajna odjela (blistave odore)!28. Kažete, da Bog preko Krista, Njegova Sina, nigdje nije ukinuo Mojsijeve zapovijedi, nego
naprotiv te iste čak i na Posljednjoj Večeri u velikoj mjeri potvrdio; dakle
– prema tome mora bitiuvedena ceremonija žrtvovanja.29. Kako to da mene Pavla, jednog pravog od Boga izabranog Gospodinova Apostola, ispunjenogBožjim Duhom – Taj isti Božji Duh nije nikada obavijestio o tim stvarima (i išta mi o tomepokazao), premda sam prije mog poziva, bio tako jako gorljivi hramski službenik i sluga, više negošto ste vi ikada bili?!
30. Ali Ja vam želim sada reći, kako me je Božji Duh probudio: Kada sam bio na putu u Damask  proganjajući nove Kršćanske zajednice, u početku sam
čak i u mojoj sljepoći
– vidio, da Gospodinželi, da Ga neprestano obožavamo i molimo
Mu se u Duhu i istini, a vječno nikada nekim
ceremonijalnim obredima!31. Jer Bog nikoga još nije prije oslijepio, a da bi ga nakon toga (slijepoga) pozvao u Svoju službu.Ali ja sam morao najprije postati slijep, da bih se oslobodio svega toga što pripada svijetu, prijenego postanem jedan od Njegovih najmanjih slugu.32. Ali zašto sam morao najprije oslijepjeti? – Zato jer je moje cije
lo biće bilo zakopano u materijuslužbeništva hramu i stoga ju je, upravo na taj način, bilo potrebno odstraniti iz mene!33. Pošto me je Gospodin u mojoj sljepoći pozvao bez ikakv
og ceremonijalnog obreda, kako onda ja mogu napraviti ceremoniju iz Posljed
nje Večere?!
 
34. Ili, nije li ipak tako, kao što me cijelo vrijeme uči Božji Duh?! Tko god ima svjetlost očiju (onaj
koji može normalno vidjeti), promatra ceremonije svijeta i one ga zabavljaju;35. Ali za slijepca (
čije oči ne može više zaslijepiti materi
 ja =tama) cijeli je svijet sa svojim
ceremonijama stvar prošlosti i tako je također i sa starim služenjem hramu sa svom njegovomsjajnom odjećom
(blještavom odorom i pompom!
36. Dakle, to je vječna istina: Gospodin me nije pozvao za ustanovljenje nove ce
remonije; umjestotoga me je pozvao za uzdizanje srca, koja Satan
drži okovana sa svojim teškim okovima većtisućama godina;
 37. I da svakome propovijedam o slobodi Duha, o miru Duše i da time raskinem u Kristu,Gospodinu, stare, teške okove smrti!38. Ali
što bi koristilo meni i vama moje učenje; i kakvu korist bi imali od Evanđelja Božjeg, ako se
vi ponovno dobrovoljno predate staroj smrti?!

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
CinkaZorel added this note
Istina. Pavle žari i pali! Da, Bog je milostiv i ima mnogo strpljenja. No i tome jednom dođe kraj. Hvala na poslanici!
1 hundred reads
CinkaZorel liked this
CinkaZorel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->