Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
HIRİSTİYANLIK’TA HAVARİ KAVRAMI VE HAVARİLER
Kavram Olarak Havarilik
Hıristiyanlık’ta Havari Kelimesinin Lügat ve Terim
Havariliğin Kökeni
Yeni Ahit’te Havariler’in İsimleri
Havariliğin ve Havarilerin Özellikleri
Havarilerin Görevleri
Havarilerin Otoritesi ve Ayrıcalığı
Havarilik ve Kilise Görevleri
İKİNCİ BÖLÜM
On İki Havari
Simun Petrus
Pentekost Öncesi Dönemde Havari Petrus
Petrus'un Aile Ortamı ve Yetiştiği Çevre
İsa İle İlk Karşılaşma
Havariliğe Çağrı
Kutsal Perşembe’den Pentekost Dönemine
Petrus’un Birinci Mektubu
Petrus’un İkinci Mektubu
Apokrif Petrus İncil’i
Apokrif Petrus’un İşleri
Apokrif Petrus’un Vahyi
Andreas
Andreas’a Atfedilen Metinler
Apokrif Andreas’ın İşleri
Apokrif Andreas ve Matiya’nın İşleri
Apokrif Andreas ve Pavlus’un İşleri
Yeni Ahitte Adı Geçen Beş Yakup
Zebedi Oğlu Yakup
Yakup’un İşleri
İsa’nın Kardeşi Yakup
İsa’nın Kardeşi Yakup’a Atfedilen Metinler
Apokrif Yakup’un İlk İncili
Apokrif Yakup’un Vahyi ve Apokrif Yakup’un Mektubu
Alfay Oğlu Yakup
Zebedi Oğlu Yuhanna
Yuhanna ve İsa’nın Annesi Meryem
Yuhanna’ya Atfedilen Metinler
Yuhanna İncili
Yuhanna’nın Birinci Mektubu
Yuhanna’nın İkinci Mektubu
Yuhanna’nın Üçüncü Mektubu
Yuhanna’nın Vahyi (Esinleme)
Filipus
Filipus’a Atfedilen Metinler
Apokrif Filipus’un İşleri
Matta
Matta’ya Atfedilen Matta İncili
Tomas (Thomas)
Tomas’a Atfedilen Metinler
Apokrif Tomas İncili
Apokrif İbrani Tomas İncili
Apokrif Tomas’ın İşleri
Apokrif Tomas’ın Vahyi
Taday (Thaddeus)
Taday’a Atfedilen Apokrif Taday’ın İşleri
Yurtsever Simun
Bartalmay (Bartalamaeus)
Bartalamaeus’a Atfedilen Apokrif Bartalamaeus İncili
Yahuda İskariyot
Havari Olduğu Kabul Edilenler
Matiya
Matiya’ya Atfedilen Apokrif Matiya İncili
Pavlus
Adı
Doğum Yeri ve Yetiştiği Çevre
Hıristiyanlık Öncesi Pavlus
Hıristiyanlığa Girişi
Pavlus ve Kudüs Cemaati
Pavlus’un Teolojisi
Pavlusun Karakteri
Pavlus’a Atfedilen Metinler
Pavlus’un Romalılar’a Mektubu
Pavlus’un Korintliler’e Birinci Mektubu
Pavlus’un Korintliler’e İkinci Mektubu
Pavlus’un Galatyalılar’a Mektubu
Pavlus’un Efesliler’e Mektubu
Pavlus’un Filipililer’e Mektubu
Pavlus’un Koloseliler’e Mektubu
Pavlus’un Selanikliler’e Birinci Mektubu
Pavlus’un Selanikliler’e İkinci Mektubu
Pavlus’un Timoteyus’a Birinci Mektubu
Pavlus’un Timoteyus’a İkinci Mektubu
Pavlus’un Titus’a Mektubu
Pavlus’un Filimun’a Mektubu
Apokrif Pavlus’un İşleri
Apokrif Pavlus’un Vahyi
Apokrif Pavlus’un Şehadeti
Apokrif Pavlus ve Tecla’nın İşleri
Pavlus Mektuplarının Özellikleri
Pavlus’un Havariliği ve Havarilik Anlayışı
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çarmıh Hâdisesinden Sonra Havarilerin Durumu
İlk Hıristiyan Cemaatinde İnanç ve İbadet İnanç
İbadet
Putperest Kökenli Hıristiyanlar Sorunu
Havari Kavramındaki Anlaşmazlıklar
Cemaat İdaresindeki Anlaşmazlıklar
Komünyon Konusundaki Anlaşmazlıklar
İsa’nın Şahsı Konusundaki Anlaşmazlıklar
İsa’nın Geliş Gayesindeki Anlaşmazlıklar
Havariler Konsili
İlk Misyon Yolculukları
Petrus’un Filistin Dışındaki Faaliyetleri
Pavlus’un Misyon Yolculukları
İlk Kiliseler
Kilise Kavramı
Kilise’nin Doğuşunda Havari Petrus
Kudüs Kilisesi
Antakya Kilisesi
Efes Kilisesi
Korint Kilisesi
Selanik Kilisesi
Galatya Kilisesi
Kolose Kilisesi
Filipi Kilisesi
Roma Kilisesi
Havarilerden Sonra Hıristiyanlık
Mesih Kavramı ve Mesih Fikrinin Yayılışı
Mesih Kelimesinin Lügat ve Terim Anlamı
Yahudilik’teki Mesih İnancının Hıristiyanlığa Etkileri
Hıristiyanlık’ta Mesih İnancı
Mesih İnancının Yayılması
Sonuç
Bibliyografya
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MUAMMER_ULUTURK-HAVARILER.pdf

MUAMMER_ULUTURK-HAVARILER.pdf

Ratings: (0)|Views: 30 |Likes:
Published by Serkan Urgucuoğlu

More info:

Published by: Serkan Urgucuoğlu on Feb 05, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2014

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 7 to 74 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 81 to 152 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 159 to 241 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 248 to 255 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 262 to 301 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->