Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Koninklijk jacht ALPA ontsnapte ook aan BIV

Koninklijk jacht ALPA ontsnapte ook aan BIV

Ratings: (0)|Views: 55|Likes:
Published by Thierry Debels
Over het koninklijke jacht ALPA van Albert en Paola is al veel inkt gevloeid. We wisten al dat er geen BTW betaald werd op de aankoop van de boot van 4,6 miljoen euro. De officiële verklaring? Gezien het privéjacht ALPA in Italië werd aangekocht en bestemd is om daar te worden gebruikt, ‘wordt deze verrichting geacht in Italië plaats te vinden, zodat er zich voor de btw geen belastbaar feit voordoet in Belgie’.
Maar jachten en pleziervaartuigen zijn merkwaardig genoeg ook onderhevig aan de BIV of belasting op inverkeerstelling.
Er wordt meer bepaald een belasting geheven op de jachten en pleziervaartuigen langer dan 7,5 m wanneer er een vlaggenbrief is of moet worden afgegeven. Deze belasting bedraagt toch 2.478 euro. Voor vaartuigen die tweedehands worden aangekocht en die al eerder ingeschreven waren, vermindert de belasting met € 247,80 per jaar inschrijving van het vaartuig tot aan een minimum belasting van € 61,50 EUR.
Maar ook hier werd een koninklijke oplossing gevonden. De bevoegde minister antwoordde medio maart 2014 in het parlement dit:
‘De Alpa is echter, vanwege zijn lengte van meer dan 24 m, een zeeschip en is bijgevolg niet aan de BIV onderworpen.’ De Alpa is een Rizzardi Technema 90 van 26,75 meter.
Over het koninklijke jacht ALPA van Albert en Paola is al veel inkt gevloeid. We wisten al dat er geen BTW betaald werd op de aankoop van de boot van 4,6 miljoen euro. De officiële verklaring? Gezien het privéjacht ALPA in Italië werd aangekocht en bestemd is om daar te worden gebruikt, ‘wordt deze verrichting geacht in Italië plaats te vinden, zodat er zich voor de btw geen belastbaar feit voordoet in Belgie’.
Maar jachten en pleziervaartuigen zijn merkwaardig genoeg ook onderhevig aan de BIV of belasting op inverkeerstelling.
Er wordt meer bepaald een belasting geheven op de jachten en pleziervaartuigen langer dan 7,5 m wanneer er een vlaggenbrief is of moet worden afgegeven. Deze belasting bedraagt toch 2.478 euro. Voor vaartuigen die tweedehands worden aangekocht en die al eerder ingeschreven waren, vermindert de belasting met € 247,80 per jaar inschrijving van het vaartuig tot aan een minimum belasting van € 61,50 EUR.
Maar ook hier werd een koninklijke oplossing gevonden. De bevoegde minister antwoordde medio maart 2014 in het parlement dit:
‘De Alpa is echter, vanwege zijn lengte van meer dan 24 m, een zeeschip en is bijgevolg niet aan de BIV onderworpen.’ De Alpa is een Rizzardi Technema 90 van 26,75 meter.

More info:

Published by: Thierry Debels on Apr 02, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2014

pdf

text

original

 
Koninklijk jacht ALPA ontsnapte ook aan BIV
Thierry Debels@thierryd2/4/14Over het koninklijke jacht ALPA van Albert en Paola is al veel inkt gevloeid. e !isten al dat er geen "T  betaald !erd o# de aankoo# van de boot van 4$% &iljoen e'ro. De o((ici)le verklaring* +e,ien het #rive- jacht ALPA in tali) !erd aangekocht en beste&d is o& daar te !orden gebr'ikt$ !ordt de,e verrichting geacht in tali) #laats te vinden$ ,odat er ,ich voor de bt! geen  belastbaar (eit voordoet in "elgie0.aar jachten en #le,iervaart'igen ,ijn &erk!aardig genoeg ook onderhevig aan de " o( belasting o# inverkeerstelling.3r !ordt &eer be#aald een belasting geheven o# de  jachten en #le,iervaart'igen langer dan $5 & !anneer er
1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->