Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Etika gjinore ne islam dhe ne perendim - Murteza Mutahari

Etika gjinore ne islam dhe ne perendim - Murteza Mutahari

Ratings: (0)|Views: 191|Likes:
Published by api-19975129

More info:

Published by: api-19975129 on Dec 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

HYRJE E P\u00cbRKTHYESIT
N\u00cb ANGLISHT

Nhourit\u00eb e para p\u00ebr anatologjin\u00eb e L\u00ebt\u00ebris\u00eb Islame fillojn\u00eb me q\u00ebndrimin se gati \u00e7do
anglez i arsiumuar ka lexhuar pjes\u00eb nga \u201cNet\u00ebt Arabe\u201d dhe \u201cRubairat e Omer Khajamit.
N\u00eb baz\u00eb t\u00eb k\u00ebsaj fitohen dy p\u00ebrshtipje. Nj\u00ebra \u00ebsht\u00eb ajo se librat \u201cislamkie\u201d t\u00eb
lartp\u00ebrmendur kan\u00eb qen\u00eb t\u00eb popullarizuar nd\u00ebr ata q\u00eb kan\u00eb mundur t\u00eb lexojn\u00eb n\u00eb
anglishte, pra ve\u00e7an\u00ebrisht n\u00eb Per\u00ebndim. P\u00ebrshtypja tjet\u00ebr \u00ebsht\u00eb se k\u00ebto libra jan\u00eb lexuar
vet\u00ebm pjes\u00ebrish, e jo n\u00eb t\u00ebr\u00ebsi.
Me njohurite e k\u00ebtilla njeriu mund t\u00eb v\u00ebrej\u00eb se di\u00e7ka po mungon, mu ashtu si\u00e7 ka b\u00ebr\u00eb
p\u00ebrpiluesi i panjohur i rr\u00ebfimeve t\u00eb \u201cNj\u00eb mij\u00eb e nj\u00eb net\u00ebve\u201d. N\u00eb t\u00eb njejt\u00ebn koh\u00eb, njeriu
mund t\u00eb zgjedh edhe ndonj\u00eb njohuri tipike per\u00ebndiomre apo t\u00eb injoranc\u00ebs mbi islamin.
P\u00ebr njeriun e k\u00ebtill\u00eb thuhet se psedon njohuri pak m\u00eb t\u00eb mira se sa q\u00eb \u00ebsht\u00eb mestarja e
edukat\u00ebs s\u00eb r\u00ebndomt\u00eb. Prandaj, dyshimi n\u00eb aft\u00ebsit\u00eb e nx\u00ebn\u00ebsit t\u00eb shkoll\u00ebs arabo-amerikane
n\u00eb Long Ajlend Nju-Jork, nuk \u00ebsht\u00eb asgj\u00eb m\u00eb tep\u00ebr se nj\u00eb \u201chamandje qesharake\u201d. Ai
mendonte se profeti i fundit dhe njeriu m\u00eb i respektuar nd\u00ebr musliman\u00ebt ishte \u201cai i cilli i
shkroi\u201d Net\u00ebt Arabe\u201d!!2)
Nuk ka kurrfar\u00eb dyshimi se n\u00eb bot\u00ebn joislame ekzistojn\u00eb paragjykime t\u00eb mbrapshta
kund\u00ebr Islamit, t\u00eb cilat do t\u00eb duhej t\u00eb tejkalohen. Kjo \u00ebsht\u00eb parakusht p\u00ebr kuptimin m\u00eb t\u00eb
mir\u00eb t\u00eb Islamit dhe t\u00eb q\u00ebndrimeve t\u00eb tij. P\u00ebrpjek\u00ebt m\u00eb t\u00eb m\u00ebdha n\u00eb k\u00ebt\u00eb drejtim i b\u00ebri
Revolucioni Islamik n\u00eb Iran, q\u00eb m\u00eb s\u00eb shumti duh\u00ebt t`i fal\u00ebnderohet nxitjes shpirt\u00ebrore t\u00eb
Imam Homeinit (All-llahu e bekoft\u00eb).

_______________________
1) - Astrologjija e Let\u00ebris\u00eb islame, Ed Xhejms Kri\u00e7ek, The Ne\u00eb American Library, Nju-Jork,
1965. fq.157

2)\u2013 Grant C. Batler, Mbret\u00ebrit dhe devet, Nju-Jork, 1960 fq. 16-17.]
N\u00eb koh\u00ebn kur njeriu fluturon n\u00ebp\u00ebr gjith\u00ebsi, \u00e7do dogmatiz\u00ebm kund\u00ebrfetar, duke p\u00ebrfshir\u00eb
k\u00ebtu edhe Darvinin, nuk vet\u00ebm i pap\u00ebrshtatsh\u00ebm por edhe i pad\u00ebshiruar. Madje edhe
fizikan\u00ebt dhe kozmonaut\u00ebt jan\u00eb duke shfaqur interesim p\u00ebr fen\u00eb. Sot, kokar shkencore i
pasurojn\u00eb p\u00ebrmbajtjet e tyre intelektuale. K\u00ebt\u00eb n\u00eb m\u00ebnyre t\u00eb prer\u00eb e ka v\u00ebr\u00ebjtur dhe
shpjeguar nj\u00eb profesor nga P\u00ebr\u00ebndimi:\u2026 mendjet tona nuk jan\u00eb ata q\u00eb, pa ndihm\u00ebn e
intuti\u00ebs, t`i njohin t\u00eb gjitha \u00e7\u00ebshtjet e proceseve abstrakte t\u00eb arsyes.!)
Kur b\u00ebhet fjal\u00eb p\u00ebr lejimet e shoq\u00ebrive t\u00eb P\u00ebr\u00ebndimit, at\u00ebher\u00eb shihet se statistikat e tyre t\u00eb
botuara lidhru me problemet seksuale jan\u00eb vetinkriminues. Nj\u00eb vrojtues i rrejdhave
shoq\u00ebrore n\u00eb Shtet e Bashkura dhe n\u00eb Evrop\u00ebn Per\u00ebndimore ka zbuluar d\u00ebshmi
statistikore q\u00eb tregojn\u00eb rritje progressive gjeometrike t\u00eb f\u00ebmij\u00ebve jolegjitim\u00eb dhe t\u00eb
amoralitetit seksual 2)
Nj\u00eb nobelist suedez nj\u00eb her\u00eb ka th\u00ebn\u00eb: : Ne jemi nisur drejt shoq\u00ebris\u00eb t\u00eb cil\u00ebn kurr\u00eb m\u00eb
par\u00eb nuk e kemi pranuar\u201d. Pa ndodhur kurffar\u00eb mrekullie, nj\u00eb grup prej 140 mjek\u00ebsh
suedez\u00eb ka apeluar p\u00ebr norma t\u00eb sh\u00ebndosha seksuale. 3)
Njeriu v\u00ebshtir\u00eb se mund ta kuptoj\u00eb situat\u00ebn e ashp\u00ebrsuar \u201ckur shkat\u00ebrrohen bindjet e
vjetra dhe kur paraqiten nj\u00eb s\u00ebr\u00eb mendimesh dhe raporte kund\u00ebrth\u00ebn\u00ebse\u201d. \u00cbsht\u00eb m\u00eb se e
qart\u00eb se ai, i cilli e p\u00ebrshkroi situat\u00ebn, nuk mundi ta kuptoj\u00eb at\u00eb dhe m\u00eb n\u00eb fund edhe vet\u00eb
u gjend n\u00eb Eg\u00ebrsin\u00eb seksuale. 4)
Nga konteksti i m\u00ebsip\u00ebrm, njeriu shum\u00eb mir\u00eb mund t\u00eb kuptoj\u00eb se m\u00ebnyra islamike e jet\u00ebs
jo vet\u00ebm q\u00eb nuk i siguron bindjet e vjetra, por edhe i shmanget disharmonis\u00eb s\u00eb
p\u00ebrpjekjeve individuale dhe kolektive sepse Islami e thekson domosdoshm\u00ebrin\u00eb e

organizmit socio-ekonomik dhe politik me q\u00ebllim q\u00eb t\u00eb arrihet ajo q\u00eb pritet nga individi
musliman. Kujdesi p\u00ebr t\u00eb tjer\u00ebt, i cili reflektohet edhe n\u00eb Islam, paraqet di\u00e7 m\u00eb tep\u00ebr
__________________

1) Alfred Zhyl, Gjuha e V\u00ebrteta dhe Logjika, Dover Publication, Nju-Jork, 1952, fq.83]
2) Vens Pakard, Eg\u00ebrsia seksuale, Libra Xhepi, Nju-Jork, 1970, shtojc\u00eb e kapitullit t\u00eb 9, fq.453]
3) Po aty, fq. 288-289]
4) Po aty, fq. 288-289

se nj\u00eb teori. Kjo \u00ebsht\u00eb pjes\u00eb p\u00ebrber\u00ebse e m\u00ebnyr\u00ebs Islamike t\u00eb jet\u00ebs n\u00eb kuptimin e
sh\u00ebndosh\u00eb t\u00eb saj.
Madje edhe dijetarit t\u00eb shumansh\u00ebm t\u00eb Per\u00ebndimit, Bertrand Rasel, i cili e shkroi librin
\u201cMartesa dhe Morali\u201d, i mungonte njohuria mbi islamin, fakt ky q\u00eb \u00ebsht\u00eb sh\u00ebnuar n\u00eb k\u00ebt\u00eb
lib\u00ebr nga dijetari i martirizuar islamik, Murteda Mutahhari. Bindjet islamike t\u00eb Mutaharit
mund t\u00eb gjenden n\u00ebp\u00ebr shum\u00eb libra t\u00eb tij t\u00eb shkruar n\u00eb persish dhe jan\u00eb shum\u00eb ndri\u00e7uese

dhe efektive. Ato e ndri\u00e7ojn\u00eb mendjen e rinis\u00eb islame posa\u00e7\u00ebrisht n\u00eb
Universitetin e Teheranit. Efektiviteti i tyre mb\u00ebshtetet n\u00eb vrasjen dhe
martirizimin e tij nga duart e atyre me mendje t\u00eb err\u00ebsuar dhe t\u00eb
asimiluar nga konceptet e huaja, si\u00e7 jan\u00eb ato p\u00ebr t\u00eb cilat b\u00ebhet fjal\u00eb
edhe n\u00eb k\u00ebt\u00eb lib\u00ebr.
Sa i p\u00ebrk\u00ebt p\u00ebrkthimit, nuk \u00ebsht\u00eb b\u00ebr\u00eb kurrfar\u00eb literializim apo p\u00ebrkthim
fjal\u00eb p\u00ebr fjal\u00eb. Kujdes i duhur i \u00ebsht\u00eb kushtuar edhe ruajtjes s\u00eb shkrimit
dhe t\u00eb fym\u00ebs, si dhe brendis\u00eb dhe kuptimit t\u00eb tekstit n\u00eb persishte. Nga
ana tjet\u00ebr, lexueshm\u00ebria dhe koheranca n\u00eb anglishte \u00ebsht\u00eb siguruar
n\u00ebp\u00ebrmjet adaptimit dhe botimit t\u00eb p\u00ebrshtatsh\u00ebm. Insha-All-llah, l\u00ebto
p\u00ebrpjekje do t\u00eb tregohen si t\u00eb dobishme. L\u00ebvdimi i takon All-llahut
sepse Ai e mund\u00ebsoi k\u00ebt\u00eb.

Muhame
d Hurshid Ali
Azar,
28, 1360
Safar
27, 1402
Dhejt
or 19, 1981
Teheran
Kapitulli I
ISLAMI DHE ETIKA TRADICIONALE SEKSUALE
(PASQYRIMI I KONCEPTIT T\u00cb M\u00cbKATIT)

Institucioni i martes\u00ebs, i bazuar n\u00eb interesin dhe p\u00ebrzm\u00ebrsin\u00eb e nd\u00ebrsjell\u00eb nd\u00ebrmjet
bashk\u00ebshort\u00ebve, p\u00ebr musliman\u00ebt paraqet nj\u00eb manifestim t\u00eb lart\u00ebsuar t\u00eb Vullnetit dhe t\u00eb
Qellimit Hyjnor. Kjo \u00ebsht\u00eb shquar edhe n\u00eb ajetin Kur`anor t\u00eb cituar m\u00eb posht\u00eb:

\u201cDhe nga faktet (e madh\u00ebris\u00eb) s\u00eb Tij \u00ebsht\u00eb q\u00eb p\u00ebr t\u00eb mir\u00ebn tuaj, Ai
krijoi nga vet\u00eb lloji juaj pal\u00ebn (grat\u00eb), ashtu q\u00eb t\u00eb gjeni prehje tek ato
dhe nd\u00ebrnjet jush krijoi dashuri e m\u00ebshir\u00eb\u2026\u201d

(Kur`ani, 30:21)
Sipas traditave islame (Sunnah), martesa \u00ebsht\u00eb parapa\u00eb t\u00eb jet\u00eb nj\u00ebra nd\u00ebr k\u00ebrkesat
thelb\u00ebsore. Celibati \u00ebsht\u00eb konsideruar si gjendje e keqe e mbushur plot me gj\u00ebra t\u00eb liga.
Qasja islame lidhur me martes\u00ebn dhe moralin dallohet nga ajo q\u00eb dihet rreth disa traditave
morale t\u00eb llojit negative. P\u00ebr \u00e7udi, disa moralist\u00eb tradicional\u00eb e korsiderojn\u00eb seksualitetin
si di\u00e7ka plot\u00ebsiht\u00eb t\u00eb pandershme. Madje edhe marr\u00ebdh\u00ebniet legale seksuale me
bashk\u00ebshortin, ata i konsiderojn\u00eb sit \u00eb papastra, t\u00eb liga, t\u00eb pad\u00ebshirueshme dhe
shkakt\u00ebrrimtare, mu sikur t\u00eb kishin qen\u00eb karakteristik\u00eb e ndonj\u00eb fajtori apo t\u00eb d\u00ebshtuari.
Edhe m\u00eb shum\u00eb habit pik\u00ebpamja q\u00eb ushqehet n\u00eb Per\u00ebndim, se bota tradicionalisht n\u00eb
p\u00ebrgjith\u00ebsi beson n\u00eb paragjykimet t\u00eb cilat me nj\u00eb konotacion t\u00eb keq ia atribuan \u00e7do gj\u00ebje
q\u00eb \u00ebsht\u00eb e lidhur me seksin. Filozofi i famsh\u00ebm nga Per\u00ebndimi, Bertrand Rasel nuk
paraqet kurrfar\u00eb p\u00ebrjashtim nga ky aspekt. N\u00eb librin e tij: \u201cMartesa dhe Morali\u201d , ai
konkuldon se:

\u201c \u2026 Sidoqoft\u00eb, elementet antiseksuale q\u00eb nga koh\u00ebt m\u00eb t\u00eb
hershme \u00e7do here kan\u00eb ekzistuar pra\u00ebn nj\u00ebri-tjetrit, dhe m\u00eb n\u00eb
fund, pa marr\u00eb parasysh dominimin e krishterimit apo t\u00eb
budizmit, k\u00ebto elemente arrit\u00ebn fitore t\u00eb plot\u00eb ndaj
kund\u00ebshtar\u00ebve t\u00eb tyre. Ky per\u00ebndimor jep shum\u00eb shembuj
rreth asaj q\u00eb ai e e quan nocion i \u00e7uditsh\u00ebm se, n\u00eb martes\u00eb ka
gj\u00ebra t\u00eb papastra dhe m\u00ebkatare, mu ashtu si\u00e7 ka edhe n\u00eb
marr\u00ebdh\u00ebniet seksuale. N\u00eb shum\u00eb pjes\u00eb t\u00eb ndryshme t\u00eb bot\u00ebs
q\u00eb kan\u00eb qen\u00eb jasht\u00eb ndikimit t\u00eb krishterimit apo t\u00eb budizmit,
ka pasur rende t\u00eb prift\u00ebrinjeve dhe t\u00eb prift\u00ebreshave q\u00eb ishin
betuar n\u00eb celibat. Hebrejnt\u00eb e sekt\u00ebs s\u00eb Essen-\u00ebve,
gjitha marr\u00ebdh\u00ebniet seksuale i kan\u00eb konsideruar si t\u00eb papastra. Si\u00e7
shihet, kjo pk\u00ebpamje n\u00eb lasht\u00ebsi ka hasur n\u00eb tok\u00eb t\u00eb plleshme.
\u2026 Edhe n\u00eb Perandorin\u00eb romake ka ekzistuar nj\u00eb tendenc\u00eb e
p\u00ebrgjithshme kah asketizimi. Epikuarianizmi gati sa nuk u zhduk
fare dhe t\u00eb grek\u00ebt e romak\u00ebt e ngritur ia l\u00ebshoi vendin
stoicizmit\u2026 Neoplatonist\u00ebt ishin po aq asket\u00eb sa ishin edhe t\u00eb
krishter\u00ebt. Nga Persia erdhi doktrina se kjo \u00e7\u00ebshtje \u00ebsht\u00eb e lig\u00eb,
dhe pastaj u p\u00ebrhap n\u00ebp\u00ebr t\u00ebr\u00eb Perendimin, dhe me vete solli
besimin se t\u00eb gjitha marr\u00ebdh\u00ebniet seksuale jan\u00eb t\u00eb papastra.
Edhe pse jo n\u00eb form\u00ebn m\u00eb ekstreme, kjo e paraqet edhe
pik\u00ebpamjen e Kish\u00ebs\u2026\u201d

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->