Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tai Lieu Ly Thuyet Mach

Tai Lieu Ly Thuyet Mach

Ratings: (0)|Views: 833|Likes:
Published by nguyenhainam910

More info:

Published by: nguyenhainam910 on Mar 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2013

pdf

text

original

 
 
H
C VI
N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
N THÔNG
LÝ THUY
Ế 
T M
CH
(Dùng cho sinh viên h
ệ 
 
đ 
ào t 
o
đạ
i h
c t 
ừ 
xa)
L
ư 
u hành n
i b
 
N
I - 2006
 
 
H
C VI
N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
N THÔNG
LÝ THUY
Ế 
T M
CH
Biên so
n : ThS. NGUY
N QU
C DINH
 
 
L
Ờ 
I GI
Ớ 
I THI
U
Lý thuy
ế
t m
ch là m
t trong s
các môn c
ơ 
s
ở 
c
a k 
thu
t
đ
i
n t
, vi
n thông, t
 
độ
nghoá, nh
m cung c
 p cho sinh viên kh
n
ă
ng nghiên c
u các m
ch t
ươ 
ng t
,
đồ
ng th
ờ 
i nó làc
ơ 
s
ở 
lý thuy
ế
t
để
phân tích các m
ch s
. V
ớ 
i ý ngh
 ĩ 
a là m
t môn h
c nghiên c
u các h
 th
ng t
o và bi
ế
n
đổ
i tín hi
u, n
i dung c
ơ 
s
ở 
lý thuy
ế
t m
ch (basic circuits theory) ch
y
ế
u
đ
i sâu vào các ph
ươ 
ng pháp bi
u di
n, phân tích, tính toán và t
ng h
ợ 
 p các h
th
ng
đ
i
n t
ovà bi
ế
n
đổ
i tín hi
u d
a trên mô hình các các thông s
& các ph
n t
h
ợ 
 p thành
đ
i
n hình.T
 p bài gi
ng này ch
y
ế
u
đề
c
 p t
ớ 
i lý thuy
ế
t các ph
ươ 
ng pháp bi
u di
n và phân tíchm
ch kinh
đ
i
n, d
a trên các lo
i ph
n t
m
ch t
ươ 
ng t
, tuy
ế
n tính có thông s
t
 p trung, c
 th
là:- Các ph
n t
& m
ng hai c
c: Hai c
c th
 
độ
ng, có ho
c không có quán tính nh
ư
ph
nt
thu
n tr 
ở 
, thu
n dung, thu
n c
m và các m
ch c
ng h
ưở 
ng; hai c
c tích c
c nh
ư
các ngu
n
đ
i
n áp & ngu
n dòng
đ
i
n lý t
ưở 
ng.-Các ph
n t
& m
ng b
n c
c: B
n c
c t
ươ 
ng h
th
 
độ
ng ch
a RLC ho
c bi
ế
n áp lýt
ưở 
ng; b
n c
c tích c
c nh
ư
các ngu
n ph
thu
c (ngu
n
đ
i
u khi
n), transistor, m
chkhu
ế
ch
đạ
i thu
t toán...Công c
nghiên c
u lý thuy
ế
t m
ch là nh
ng công c
toán h
c nh
ư
ph
ươ 
ng trình vi phân, ph
ươ 
ng trình ma tr 
n, phép bi
ế
n
đổ
i Laplace, bi
ế
n
đổ
i Fourier... Các công c
, kháini
m &
đị
nh lu
t v
t lý.M
i ch
ươ 
ng c
a t
 p bài gi
ng này g
m b
n ph
n: Ph
n gi
ớ 
i thi
u nêu các v
n
đề
ch
 y
ế
u c
a ch
ươ 
ng, ph
n n
i dung
đề
c
 p m
t cách chi ti
ế
t các v
n
đề
 
đ
ó cùng v
ớ 
i các thí d
 minh h
a, ph
n t
ng h
ợ 
 p n
i dung h
th
ng hóa nh
ng
đ
i
m ch
y
ế
u, và ph
n cu
i cùng
đư
ara các câu h
i và bài t
 p rèn luy
n k 
n
ă
ng. Ch
ươ 
ng I
đề
c
 p
đế
n các khái ni
m, các thông s
 c
ơ 
b
n c
a lý thuy
ế
t m
ch,
đồ
ng th
ờ 
i giúp sinh viên có m
t cách nhìn t
ng quan nh
ng v
n
đề
mà môn h
c này quan tâm. Ch
ươ 
ng II nghiên c
u m
i quan h
gi
a các thông s
tr 
ngthái c
a m
ch
đ
i
n, các
đị
nh lu
t và các ph
ươ 
ng pháp c
ơ 
b
n phân tích m
ch
đ
i
n. Ch
ươ 
ngIII
đ
i sâu vào nghiên c
u ph
ươ 
ng pháp phân tích các quá trình quá
độ
trong m
ch. Ch
ươ 
ngIV trình bày các cách bi
u di
n hàm m
ch và ph
ươ 
ng pháp v
 
đặ
c tuy
ế
n t
n s
c
a hàmm
ch. Ch
ươ 
ng V
đề
c
 p t
ớ 
i lý thuy
ế
t m
ng b
n c
c và
ng d
ng trong nghiên c
u m
t s
h
 th
ng. Cu
i cùng là m
t s
ph
l
c, các thu
t ng
vi
ế
t t
t và tài li
u tham kh
o cho công vi
c biên so
n.M
c dù có r 
t nhi
u c
g
ng nh
ư
ng c
ũ
ng không th
tránh kh
i nh
ng sai sót. Xin chânthành c
m
ơ 
n các ý ki
ế
n
đ
óng góp c
a b
n
đọ
c và
đồ
ng nghi
 p.
Ng
ườ 
i biên so
n

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
thanhto84 liked this
Tung Hoang liked this
quy le liked this
Quang Hien Luong liked this
phanlongbk553691 liked this
tongminh liked this
tuantaiytbg91 liked this
bacbaphi1702 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->