Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
32Activity

Table Of Contents

P. 1
Internship Report Mobilink Final

Internship Report Mobilink Final

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,179|Likes:
Published by Muneeb Sohail

More info:

Published by: Muneeb Sohail on May 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2014

 
Ehvmrhs`e|_m|nrv
C@K\VM_ ;EHV_NF]CVENH NG SV]FU
;(;
OKCAI_N]HF NG SV]FU
Ks |krv ng v`m kckfmjec rm{}ermjmhv gnr cnj|dmvehi v`m |rnirkj ng Jksvmr ng O}sehmss Kfjehesvrkvenh$ sv}fmhvs krm rm{}ermf vn }hfmr in vyn jnhv`s ng ehvmrhs`e|yev` kh nrikhekvenh( V`m smdmcvenh ng v`m nrikhekvenh es oksmf nh v`m c`necm ng v`msv}fmhv( V`m ehsvev}vm v`mh rm{}erms kh ehvmrhs`e| rm|nrv oksmf nh |rkcveckd dmkrhehi ng v`m sv}fmhv v`rn}i` v`kv |mrenf ng vejm(V`es rm|nrv es kon}v Jnoedeha ISJ \JCD%$ k s}osefekru ng Nrkscnj Vmdmcnj$svkrvmf evs n|mrkvenhs eh ;556$ khf `ks omcnjm v`m jkramv dmkfmr onv` eh vmrjs ng irnyv` ks ymdd ks `kwehi v`m dkrimsv c}svnjmr s}oscreomr oksm eh \kaesvkh * k oksm ng nwmr 3< jeddenh khf irnyehi
;(? \]_\NSM NG SV]FU
k%V`m jkeh |}r|nsm ng v`m sv}fu es vn ikv`mr rmdmwkhv ehgnrjkvenh vn cnj|edmehvmrhs`e| rm|nrv nh Jnoedeha ISJ \JCD% _mienhkd nggecm Hnrv`*? khf ks ky`ndm hmvynra ng Jnoedeha( o%Khnv`mr |}r|nsm ng v`es Ehvmrhs`e| |rnirkj es vn dmkrh khf }sm v`mjkhkimjmhv vmc`he{}ms kc{}ermf f}rehi v`m cn}rsm$ khf gehf n}v v`m |nsseodmsnd}venh ng jkhkimjmhv |rnodmjs gkcmf ou v`m nrikhekvenh(c%Vn nosmrwm$ khkdum khf ehvmr|rmv v`m rmdmwkhv fkvk eh k }smg}d jkhhmr(f%Vn ynra |rkcveckddu eh kh nrikhekvenh khf vn fmwmdn| ehvmr|mrsnhkdcnjj}heckvenh(
Jnoedeha ISJ$ Kh Nrkscnj Vmdmcnj Cnj|khu;
 
Ehvmrhs`e|_m|nrv
;(3 SCN\M NG SV]FU
Ks kh ehvmrhmm ju kssncekvenh yev` v`es cnj|khu yks omehi k |krv ng v`m SkdmsN|mrkvenhs Fm|krvjmhv( Ev yks k irmkv mp|mremhcm gnr jm khf ev `md|mf jm eh rmkdeehiy`mrm ju |nvmhvekd dems( Y`kv E dmkrhv kv Jnoedeha nwmr v`m ymmas yks `ny vn imvkdnhi yev` v`m |mn|dm v`kv E `kwm vn ynra yev` mwmrufku$ o}edfehi cnhgefmhcm khfej|rnwehi ju saedds( V`es ehvmrhs`e| `ks kdsn |rm|krmf jm gnr ju g}v}rm ckrmmr ehSkdms$ Gehkhcm khf C}svnjmr _mdkvenhs sn v`es ehvmrhs`e| `ks `md|mf jm k irmkv fmkd(V`m mp|mremhcm `ks vk}i`v jm rms|nhseoedevu$ vmkjynra khf `ny vn `khfdm |rnodmjsncc}rrehi( Mwmh v`n}i` v`m hkv}rm ng ynra yks {}evm oksec ks kh ehvmrhmm$hmwmrv`mdmss E inv vn smm y`kv |rkcveckd degm es( V`es ehvmrhs`e| nwmrkdd `ks ommh k irmkvmp|mremhcm( V`es rm|nrv iewms k |rngedm ng Jnoedeha khf kh ehsei`v ehvn v`m SkdmsN|mrkvenh fm|krvjmhv y`mrm E yks ksseihmf vn ynra( V`es rm|nrv kdsn rmgdmcvs judmkrhehi khf mp|mremhcms kv Jnoedeha kdnhi yev` ju rms|nhseoedevems khf v`m vksasv`kv E |mrgnrjmf( Dksv |krv ng v`m rm|nrv cnhsesvs ng snjm rmcnjjmhfkvenhs khfs}iimsvenhs v`kv E `kwm iewmh(
;(6 DEJEVKVENHS NG SV]FU
 Hn jkvvmr `ny mggecemhvdu k sv}fu es cnhf}cvmf$ ev ckhhnv om |mrgmcv eh kdd rms|mcvs(V`es sv}fu yks cnhf}cvmf eh kccnrfkhcm yev` v`m nobmcvewms ng v`m rm|nrv cnj|dmvenh(V`m sv}fu jku hnv ehcd}fm ornkf mp|dkhkvenhs ng gkcvs khf gei}rms f}m vn v`m hkv}rm ng v`m rmsmkrc`(Nhm ng v`m jkbnr dejevkvenhs y`edm ckrruehi n}v v`es rmsmkrc` yks v`m dkca ng cnn|mrkvenh nh v`m |krv ng v`m jkhkimjmhv ng Jnoedeha eh |rnwefehi v`m fkvkrmikrfehi v`m cnj|khu khf evs |ndecems(Smcnhfdu$ v`m dejevkvenh y`ec` kggmcvs v`m sv}fu es v`m rmsvrecvenh nh jmhvenhehi mwmrugkcv ng v`m cnj|khu f}m vn v`m |rnodmj ng smcrmcu( Eh kffevenh$ v`m kwkedkoedevu ng 
Jnoedeha ISJ$ Kh Nrkscnj Vmdmcnj Cnj|khu?
 
Ehvmrhs`e|_m|nrv
rm{}ermf fkvk yks k |rnodmj ks kccmss vn kdd v`m fnc}jmhvs khf gedms krm dejevmf vn v`mmj|dnumms nhdu(Gehkddu$ v`m |rnodmj ng s`nrv vejm |mrenf kdsn jkams v`m khkduses rmsvrecvmf ks nhmckhhnv |rn|mrdu }hfmrsvkhf khf v`}s khkdum kdd v`m n|mrkvenhs ng khu cnj|khu eh kwmru s`nrv vejm ng mei`v ymmas(
;(= _MSMK_C@ JMV@NFNDNIU
V`m jmv`nfndniu rm|nrvmf gnr cnddmcvenh ng fkvk es |rejkru ks ymdd ks smcnhfkru fkvk(Sn}rcms ng ju \rejkru fkvk krm \mrsnhkd Nosmrwkvenh khf Ehvmrwemys ng \mrsnhhmd(Khf sn}rcms ng ju Smcnhfkru fkvk krm1 |rmwen}s ehvmrhs`e| rm|nrvs$ khh}kd rm|nrvs ng v`m nrikhekvenh$ onnas$ bn}rhkds khf Ehvmrhmv(
;(7 SC@MJM NG SV]FU
V`m rm|nrv es krrkhimf eh v`m gnddnyehi sm{}mhcm2
 \K_V E 
V`es es v`m ehvrnf}cvnru |krv ng v`m rm|nrv khf `ks nhm c`k|vmr(C`k|vmr ;2V`es es kh ehvrnf}cvnru c`k|vmr y`ec` fmscreoms v`m okcairn}hf$ |}r|nsm$ scn|m$jmv`nfndniu khf sc`mjm ng v`m rm|nrv( Feggmrmhv dejevkvenhs gkcmf eh |rm|krehi v`mrm|nrv krm kdsn fesc}ssmf(
 \K_V EE 
V`es \krv ehcd}fms v`m rmwemy ng Jnoedeha ISJ \JCD%$ k s}osefekru ng NrkscnjVmdmcnj( V`es \krv es cnj|resmf ng vyn c`k|vmrs(C`k|vmr ?2
Jnoedeha ISJ$ Kh Nrkscnj Vmdmcnj Cnj|khu3

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
naweedahmed added this note
I want this report naweed_ali@hotmail.com,
Honey548332 liked this
Ahsan Raza added this note
any one send me this report plz i need it urgent razaahsan_77@yahoo.com
Ahsan Raza added this note
plz ,mail me the soft copy of this internship of moblink at razaahsan_77@yahoo.com plz its urgent help me bro
Sikandar Hussain added this note
please mail me the softopy of this report on sikandarhussain3792@yahoo.com
amnazubair added this note
please mail me the softopy of this report @ amna_z9@ymail.com ASAP
Maidi Ammad liked this
Maidi Ammad liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->