Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
P. 1
Cost Effectiveness of Open-pit Hard Rock Ore Mining

Cost Effectiveness of Open-pit Hard Rock Ore Mining

Ratings: (0)|Views: 2,647|Likes:
Published by partha das sharma
Cost effectiveness in open-pit mines is the result of maximizing pit-slope angle and reduction in blast damage and ore dilution which results in increased volume of final products as well.
Cost effectiveness in open-pit mines is the result of maximizing pit-slope angle and reduction in blast damage and ore dilution which results in increased volume of final products as well.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: partha das sharma on Jun 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2014

pdf

 
Datx bggbdxlwbibtt li a~bi%~lx k`zh zadc Azb Elilim%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@rxkaz? ^`zxk` H`t Tk`ze`& J)Xbdk+Kait), li Elilim Bimlibbzlim&B)e`lf? tk`ze`~h0Nme`lf)dae&Jfam!]bjtlxb? kxx~?!!elilim`ihjf`txlim)}azh~zbtt)dae! 0
Datx bggbdxlwbibtt ag a~bi%~lx k`zh zadc Azb Elilimhb~biht ai B{~fatlwbt rtbh li xbzet ag Bibzm| ! WAH&^lx%tfa~b `imfb `ih gz`elim txz`xbm| gazgz`mebix`xlai
///
@rxkaz? ^`zxk` H`t Tk`ze`& J)Xbdk+Kait), li Elilim Bimlibbzlim&B)e`lf?tk`ze`~h0Nme`lf)dae&Jfam!]bjtlxb?kxx~?!!elilim`ihjf`txlim)}azh~zbtt)dae! 
 
0) Lixzahrdxlai %
Hzlfflim `ih jf`txlim lt aib ag xkb e`li a~bz`xlait li a~bi%~lx elilim&`ih lxt ~bzgaze`idb k`t ` e`oaz le~`dx ai xkb awbz`ff bdaiae| ag xkb elib) Jf`txlim j|hbtlmi zbtrfxt gzae ` f`zmb irejbz ag g`dxazt& `ff ag }kldk ibbh xa jb jzarmkx rihbzdaixzaf li azhbz xa `dklbwb xkb zlmkx zbtrfx) Xkbtb lidfrhb xkb dkaldb ag hzlffzlm `ih xaaft&xkb f`|arx ag xkb kafbt& xkb b{~fatlwb& `ih xkb tclff ag xkb a~bz`xazt)B{~fatlwbt `zb rtbh gaz zadc jzb`c`mb li elilim `ih daitxzrdxlai lihrtxz|) Li elilim xkbe`li ajobdxlwb lt xa jzb`c f`zmbtx ~attljfb pr`ixlx| ag zadc }lxk a~xlere gz`mebix`xlai`ih elilere datx) Li daitxzrdxlai lihrtxz| b{~fatlwbt `zb rtbh gaz daitxzrdxlai ag xriibft& d`wbzit& h`et& garih`xlai b{d`w`xlait bxd) Kbzb xkb ajobdxlwb ag jf`txlim lt xak`wb g`tx ~zamzbtt fb`wlim jbklih teaaxk `ih tx`jfb zadc)
 
@jtxz`dx
B{xbitlwb li%tlxr xbtxlim k`t tka}i xk`x jf`tx gz`mebix`xlai ligfrbidbt xkb~bzgaze`idb ag ha}itxzb`e ~zadbttbt li ` elib& `ih `t ` daitbprbidb& xkb ~zaglx ag xkb }kafb a~bz`xlai d`i jb mzb`xf| le~zawbh xkzarmk a~xleltbh gz`mebix`xlai)Axkbz rilx a~bz`xlait flcb b{d`w`xlai& dzrtklim `ih mzlihlim d`i `ff jb `ttltxbh j|`fxbzlim xkb jf`tx%lihrdbh gz`mebix`xlai) Xkbzbgazb& lx lt ibdbtt`z| xa dar~fb `ff xkb~`z`ebxbzt& i`ebf| tbfbdxlai ag b{~fatlwbt li xbzet ag WAH& zadc ~za~bzxlbt `ihtrzg`db jf`tx hbtlmi gaz `i bggldlbix jf`txlim) Gz`mebix`xlai lt aib ag xkb eatxle~azx`ix daidb~xt ag B{~fatlwbt Bimlibbzlim) Xkb bggldlbid| ag xkbtb rilxa~bz`xlait lt hlzbdxf| zbf`xbh xa xkb tlb hltxzljrxlai ag erdc~lfb) Xkbzbgazb& zbfl`jfbbw`fr`xlai ag gz`mebix`xlai lt ` dzlxld`f elilim ~zajfbe) @~`zx& datx bggbdxlwbibtt lia~bi%~lx elibt lt xkb zbtrfx ag e`{lellim ~lx%tfa~b `imfb `ih zbhrdxlai li jf`txh`e`mb `ih azb hlfrxlai }kldk zbtrfxt li lidzb`tbh wafreb ag gli`f ~zahrdxt `t }bff)Tfa~b tx`jlflx| `ih lidzb`tb li ~lx%`imfb hb~bih ai jf`tx ~bzgaze`idb `ih `ha~xlaiag daixzaffbh jf`txlim xa elxlm`xb xkb `hwbztb bggbdxt) ^zb%t~flxxlim ag ~zahrdxlaijf`tx lt xkb }`| gaz `dklbwlim txbb~bz tfa~b `imfb li a~bi ~lx azb elilim) Aib ag xkbajobdxlwbt li ~zb%t~flx jf`txlim lt xa daixzaf awbz jzb`c& ta xk`x xkb gli`f ~lx }`fftfa~bt `zb cb~x tx`jfb `ih dae~bxbix) Xa `zzlwb trdk ` a~xlere fbwbft& `i awbz`ffcia}fbhmb ag xkb ~zadbtt `ih a~bz`xlai`f `t~bdxt ag zadc jf`txlim xbdkilprbt `zbbttbixl`f)
 
Datx bggbdxlwbibtt li a~bi%~lx k`zh zadc Azb Elilim%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@rxkaz? ^`zxk` H`t Tk`ze`& J)Xbdk+Kait), li Elilim Bimlibbzlim&B)e`lf? tk`ze`~h0Nme`lf)dae&Jfam!]bjtlxb? kxx~?!!elilim`ihjf`txlim)}azh~zbtt)dae! :Xa rihbztx`ih xkb ~zlidl~fbt ag zadc jf`txlim& lx lt ibdbtt`z| xa tx`zx }lxk xkb zadc gz`mebix`xlai ~zadbtt xk`x gaffa}t xkb hbxai`xlai ag xkb b{~fatlwbt li ` hzlffkafb) Xkbb{~fatlai lt ` wbz| z`~lh daejrtxlai& li }kldk xkb bibzm| daix`libh li xkb b{~fatlwbt ltzbfb`tbh li xkb gaze ag kb`x `ih m`t ~zbttrzb)Xkb mbafam| `ih zadc daihlxlai gzbprbixf| k`t eazb bggbdx ai xkb gz`mebix`xlai xk`ihabt xkb b{~fatlwb rtbh li xkb jf`tx) Xkb ~za~bzxlbt xk`x ligfrbidb xkb zbtrfx ag xkb jf`tx`zb dae~zbttlwb txzbimxk& xbitlfb txzbimxk& hbitlx|& ~za~`m`xlai wbfadlx|& k`zhibtt `ihtxzrdxrzb) Li mbibz`f& zadc k`t ` xbitlfb txzbimxk }kldk lt ; xa 0> xlebt fa}bz xk`i xkbdae~zbttlwb txzbimxk) Xkb xbitlfb txzbimxk k`t xa jb b{dbbhbh hrzlim xkb jf`tx& axkbz}ltbxkb zadc }lff iax jzb`c) Klmk zadc hbitlx| zbprlzbt eazb b{~fatlwbt xa `dklbwb xkbhlt~f`dbebix) Xkb ~za~`m`xlai wbfadlx| w`zlbt }lxk hlggbzbix cliht ag zadc& `ih lt zbhrdbhj| dz`dct `ih g`rfx aibt) K`zh& kaeambibart zadct& }lxk klmk ~za~`m`xlai wbfadlx|& `zbjbtx gz`mebixbh j| `i b{~fatlwb k`wlim klmk wbfadlx| ag hbxai`xlai +WAH,) Xkrt&tbfbdxlai ag b{~fatlwbt lt aib ag xkb eatx le~azx`ix dzlxbzl` li mbxxlim ~za~bz~bzgaze`idb) Lx k`t xa dae~`xljfb }lxk xkb zadc gaze`xlai)Li g`dx& trzg`db jf`tx hbtlmi lt `f}`|t li ` daitx`ix tx`xb ag `hortxebix) Lx liwafwbte`il~rf`xlai ag irebzart w`zl`jfbt xk`x ligfrbidb xkb bwbixr`f arxdaeb ag rtlimb{~fatlwbt xa jzb`c zadc) Xkzarmk ~za~bz `hortxebix ag xkbtb w`zl`jfbt xkb jftx hbtlmibzd`i dzb`xb xkb eatx g`warz`jfb daihlxlait gaz bggldlbix rtb ag b{~fatlwbt bibzm|) Li`hhlxlai& bggldlbix e`i`mbebix ag b{~fatlwb bibzm| `ih ai%tlxb daihlxlait }lff k`wb `hlzbdx ligfrbidb ai xkb bdaiaeld ag jf`txlim& xkb z`xb ag ~zahrdxlwlx| xkzarmk jbxxbzgz`mebix`xlai `ih zbhrdxlai ag wljz`xlai& `lzjf`tx& gf|zadc `ih awbzjzb`c)B{xbitlwb li%tlxr xbtxlimt k`t tka}i xk`x jf`tx gz`mebix`xlai ligfrbidbt xkb ~bzgaze`idbag ha}itxzb`e ~zadbttbt li ` elib& `ih `t ` daitbprbidb& xkb ~zaglx ag xkb }kafba~bz`xlai d`i jb mzb`xf| le~zawbh xkzarmk a~xleltbh gz`mebix`xlai) Axkbz rilxa~bz`xlait flcb b{d`w`xlai& dzrtklim `ih mzlihlim d`i `ff jb `ttltxbh j| `fxbzlim xkb jf`tx%lihrdbh gz`mebix`xlai)Xkbzbgazb& lx lt ibdbtt`z| xa dar~fb `ff xkb ~`z`ebxbzt& i`ebf| b{~fatlwb& zadc ~za~bzxlbt`ih trzg`db jf`tx hbtlmi gaz `i bggldlbix jf`txlim) Gz`mebix`xlai lt aib ag xkb eatxle~azx`ix daidb~xt ag B{~fatlwbt Bimlibbzlim) Xkb bggldlbid| ag xkbtb rilx a~bz`xlait lthlzbdxf| zbf`xbh xa xkb tlb hltxzljrxlai ag erdc~lfb) Xkbzbgazb& zbfl`jfb bw`fr`xlai ag gz`mebix`xlai lt ` dzlxld`f elilim ~zajfbe)@~`zx gzae `jawb& datx bggbdxlwbibtt li a~bi%~lx elibt lt xkb zbtrfx ag e`{leltlim ~lx%tfa~b `imfb `ih zbhrdxlai li jf`tx h`e`mb `ih azb hlfrxlai }kldk zbtrfxt li lidzb`tbhwafreb ag gli`f ~zahrdxt `t }bff)
:) Rihbztx`ihlim xkbaz| ag hbxai`xlai ag b{~fatlwbt
% Xkb tbfg%trtx`libh tkadc }`wb~zahrdbh j| ` dkbeld`f zb`dxlai }`t hbtdzljbh j| Dk`~e`i `ih Oarprbx `t ` t~`db) Xklt
 
Datx bggbdxlwbibtt li a~bi%~lx k`zh zadc Azb Elilim%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@rxkaz? ^`zxk` H`t Tk`ze`& J)Xbdk+Kait), li Elilim Bimlibbzlim&B)e`lf? tk`ze`~h0Nme`lf)dae&Jfam!]bjtlxb? kxx~?!!elilim`ihjf`txlim)}azh~zbtt)dae! 4t~`db ag ibmflmljfb xkldcibtt lt jarihbh j| x}a liglilxb ~f`ibt — ai aib tlhb ag xkb }`wblt xkb rizb`dxbh b{~fatlwb `ih ai xkb axkbz& xkb b{~fahbh m`tbt `t tka}i li xkb Glm) 0)Xkbzb `zb xkzbb hltxlidx aibt?`, Xkb rihltxrzjbh ebhlre `kb`h ag xkb tkadc }`wb&j, @ z`~lh ~zbttrzb `x \ fb`hlim xa ` aib li }kldk dkbeld`f zb`dxlai lt mbibz`xbh j| xkbtkadc& `ih dae~fbxb `x [&d, @ txb`h| tx`xb }`wb }kbzb ~zbttrzb `ih xbe~bz`xrzb `zb e`lix`libh)Xklt daihlxlai ag tx`jlflx| daihlxlai gaz tx`jlflx| b{ltxt `x k|~axkbxld`f [& }kldk ltdaeeaif| zbgbzzbh xa xkb Dk`~e`i% Oarprbx +D%O, ~f`ib) Jbx}bbi xkb x}a ~f`ibt [ `ih\ xkbzb lt daitbzw`xlai ag e`tt& eaebixre `ih bibzm|)Glm % 0Wbfadlx| ag hbxai`xlai +WAH, ag b{~fatlwb lt gridxlai ag Kb`x ag zb`dxlai ag `ib{~fatlwb& hbitlx| `ih daiglibebix) Xkb hbxai`xlai ~zbttrzb +rilx li I!e
:
, xk`x b{ltxt `xxkb D%O ~f`ib lt gridxlai ag WAH ag b{~fatlwbt) Xkb hbxai`xlai ag b{~fatlwbt lid|flihzld`f dafreit `ih li ridaiglibh daihlxlait fb`ht xa f`xbz`f b{~`itlai jbx}bbi xkbtkadc `ih D%O ~f`ibt zbtrfxlim li ` tkazxbz zb`dxlai aib `ih fatt ag bibzm|) Xkrt& lx ltdaeeai xa bidarixbz ` erdk fa}bz WAH li ridaiglibh tlxr`xlait xk`i li daiglibh aibt)
`) Zadc jzb`c`mb j| Hbxai`xlai `ih Lixbz`dxlai ag b{~fatlwb bibzm| }lxk zadc —
Xkbzb `zb xkzbb tarzdbt ag mbibz`xlai ag gz`mebixt li elibt? +`, Gz`mebixt gazebh j|ib} gz`dxrzbt dzb`xbh j| hbxai`xlim b{~fatlwb dk`zmb& +j, Li%tlxr jfadct xk`x k`wb tle~f|jbbi fljbz`xbh gzae xkb zadc e`tt }lxkarx grzxkbz jzb`c`mb `ih +d, Gz`mebixt gazebh j|b{xbihlim xkb li%tlxr gz`dxrzbt li daejli`xlai }lxk ib} gz`dxrzbt)Zadc gz`mebix`xlai j| jf`txlim lt `dklbwbh j| h|i`eld fa`hlim lixzahrdbh lixa xkb zadc e`tt) Xkb b{~fatlwb fa`hlim ag zadc d`i jb tb~`z`xbh lixa x}a ~k`tbt& xkb tkadc }`wb`ih m`t ~zbttrzb ~k`tb +Glm):,)

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
adprostg liked this
Wilson Cordova liked this
Jesus Salamanca liked this
Magezi Kata liked this
samrendrasingh liked this
ariojudo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->