Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giáo trình CCNA toàn tập

Giáo trình CCNA toàn tập

Ratings: (0)|Views: 131|Likes:
Published by Nofa.mous
Giáo trình về CCNA toàn tập dành cho những ai muốn tìm hiểu và đam mê về chuyên ngành Mạng máy tính.
Giáo trình về CCNA toàn tập dành cho những ai muốn tìm hiểu và đam mê về chuyên ngành Mạng máy tính.

More info:

Published by: Nofa.mous on Jul 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

 
 Bách Khoa Online: hutonline.netTìm ki
ế
m & download ebook: bookilook.com 
Bách Khoa Online: hutonline.net
Tìm kiếm & download ebook: bookilook.com
 
 1
L
Ờ 
I NÓI
ĐẦ
U
Cu
n sách “Giáo trình h
tính CCNA 2”
đượ 
c bi
n so
n d
a trên ch
ươ 
ng trình
đ
àot
o chuyên viên m
ng c
a Cisco. L
n xu
t b
n th
nh
t
đ
ã
đượ 
c b
n
đọ
c nhi
t tình
đ
ón nh
n.
Đ
ây là ch
ươ 
ng trình h
c có tính th
c t
ế
cao. Trong b
i c
nh công ngh
 phát tri
n liên t
c nên giáo trình c
n
đượ 
c c
p nh
t
để
bám sát th
c ti
n.
Đ
ó chínhlà lý do chúng tôi gi
ớ 
i thi
u
đế
n b
n cu
n giáo trình m
ớ 
i trong l
n xu
t b
n này.Giáo trình này t
ươ 
ng
g v
ớ 
i k
h
c th
hai trong ch
ươ 
ng trình
đ
ào t
o CCNA c
aCisco. Sách g
m có 11 ch
ươ 
ng, các ch
 
đề
 
đượ 
c trình bày có h
th
ng và cô
đọ
ng.N
i dung chính c
a t
p hai là kh
o sát thành ph
n c
u trúc và ho
t
độ
ng c
a router,
đồ
ng th
ờ 
i h
ướ 
ng d
n ng
ườ 
i
đọ
c c
u hình c
ơ 
b
n cho router. So v
ớ 
i phiên b
n c
ũ
,phiên b
n m
ớ 
i
đề
c
p thêm hai ph
n m
ớ 
i là: Giao th
c thông
đ
i
p
đ
i
u khi
nInternet (ICMP) và danh sách ki
m tra truy nh
p (Access Control List). Bên c
nh
đ
ó, các ph
n v
c
u trúc router, c
u hình router và x
s
c
cho router c
ũ
ng
đượ 
c b
sung thêm nhi
u chi ti
ế
t m
ớ 
i so v
ớ 
i phiên b
n c
ũ
.Cu
n sách không ch
là m
t giáo trình h
u ích cho các h
c viên m
ng CCNA màcòn là tài li
u b
ích cho các b
n
đọ
c mu
n tr
ở 
thành nh
ng nhà networkingchuyên nghi
p.M
c
đ
ã c
g
ng s
a ch
a, b
sung cho cu
n sách
đượ 
c hoàn thi
n h
ơ 
n songch
c r
ng không tránh kh
ở 
i nh
ng thi
ế
u sót, h
n ch
ế
. Nhóm biên so
n mong nh
n
đượ 
c cá ý ki
ế
n
đ
óng góp quý báu c
a b
n
đọ
Bách Khoa Online: hutonline.net
Tìm kiếm & download ebook: bookilook.com
 
 2
L
I NG
 Kính th
ư
a quý b
n
đọ
c g
n xa, Ban xu
t b
n MK.PUB tr
ướ 
c h
ế
t xin bày t
lòngbi
ế
t
ơ 
n và ni
m vinh h
nh tr
ướ 
c nhi
t tình c
a
đ
ông
đả
o B
n
đọ
c
đố
i v
ớ 
i t
sáchMK.PUB trong th
ờ 
i gian qua.Kh
u hi
u chúng tôi là:* Lao
độ
ng khoa h
c nghiêm túc.* Ch
t l
ượ 
ng và ngày càng ch
t l
ượ 
ng h
ơ 
n.* T
t c
vì B
n
đọ
c.R
t nhi
u B
n
đọ
c
đ
ã g
i
mail
cho chúng tôi
đ
óng góp nhi
u ý ki
ế
n quý báucho t
sách.Ban xu
t b
n MK.PUB xin
đượ 
c kính m
ờ 
i quý B
n
đọ
c tham gia cùng nâng caoch
t l
ượ 
ng t
sách c
a chúng ta.Trong quá trình
đọ
c, xin các B
n ghi chú l
i các sai sót (dù nh
, l
ớ 
n) c
a cu
nsách ho
c các nh
n xét c
a riêng B
n. Sau
đ
ó xin g
i v
 
đị
a ch
c g
i v
: Nhà sách Minh Khai249 Nguy
n Th
Minh Khai, Q.I, Tp. H
Chí MinhN
ế
u B
n ghi chú tr
c ti
ế
p lên cu
n sách, r
i g
i cu
n sách
đ
ó cho chúng tôi thìchúng tôi s
xin hoàn l
i c
ướ 
c phí b
ư
u
đ
i
n và g
i l
i cho b
n cu
n sách khác.Chúng tôi xin g
i t
ng m
t cu
n sách c
a
sách MK.PUB ty ch
n l
a c
a B
ntheo m
t danh m
c thích h
ợ 
p s
 
đượ 
c g
i t
ớ 
i B
n.V
ớ 
i m
c
đ
ích ngày càng nâng cao ch
t l
ượ 
ng c
a t
sách MK.PUB, chúngtôi r
t mong nh
n
đượ 
c s
h
ợ 
p tác c
a quý B
n
đọ
c g
n xa.
 MK.PUB
 
và B
n
đọ
c cùng làm !”
Bách Khoa Online: hutonline.net
Tìm kiếm & download ebook: bookilook.com

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
nguyencaohuy liked this
huyfeng liked this
PQ192 liked this
thai6489 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->