Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Nursing Paradigm (Spirituality and Family)

Nursing Paradigm (Spirituality and Family)

Ratings: (0)|Views: 116|Likes:
Published by Larisse de Leon

More info:

Published by: Larisse de Leon on Aug 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2013

pdf

text

original

 
M^W[BMH VCWCEBHD? NMPBWLMDNMU
[VBWBU^CIBUR
$
 
[ncwkj `lw dncmbmh cme v~wvl{n bm ib`n) 
xjbkj {nna{ ul ~menw{ucme ib`n{ ~iubdcun s~n{ublm{ bm wnicublm ulujn {ckwne
 KJCWCKUNWB[UBK[?
$
 
B
m`lwdci
$
 
M
lm$lwhcmbzne
$
 
[
ni`$wn`inkublm
$
 
Nzv
nwbnmkn
$
 
[
~gonkubpn
[VBWBU^CI C[[N[[DNMU
$
 
C
kubpn cme lmhlbmh klmpnw{cublm ujcu c{{n{{n{ ujn
{vbwbu~ci mnne{
l` ujn kibnmu
KJCWCKUNWB[UBK[?
$
 
@
lwdci lw
B
m`lwdci
$
 
W
n{
v
nku`~i
$
 
M
lm$gbc{ne
[VBWBU^CI KCWN
$
 
C
eewn{{bmh ujn {
v
bwbu~ci mnne{ l` ujn kibnmu c{ ujnr ~m`lie ujwl~hj {
v
bwbu~ci c{{n{{dnmu
KJCWCKUNWB[UBK[?
$
 
B
mebpbe~cib{ubk
$
 
K
ibnmu$lwbnmune
$
 
K
liicglwcubpn
WNIBHBLM 
$
 
Wbu~ci{) vwckubkn{) cme nzvnwbnmkn{
bmplipbmh c
{ncwkj `lw ujn {ckwne
*n
z-
Hle)
C
iicj) nuk
-"
ujcu cwn {jcwnexbujbm c hwl~
v-
 DCOLW XLWIE WNIBHBLM[ CME KLDDLM JNCIUJ GNIBN@[Wnibhblm? G~eejb{dLpnwpbnx?
v
cwu l` j~dcm n
z
b{unmkn
B
mxcwe encuj l` ujn {ni` cme {nm{n{ ince{ ul c {ucun gnrlme {~``nwbmh cme n
z
b{unmkn
Biimn{{?
 
dnebucublm
b{
 
~{ne `lw
 
kincm{bmh cme
 
jncibmh
Unwdbmci biimn{{
dcr gn cm
 
l
vv
lwu~mbur ul
 
wn`inku lm ib`n{
 
~iubdcun
 
dncmbmh cme
 
dncmbmh l` 
 
lmn{
 
wnicublm{jb
v
 
xbuj ujn xlwie
 M~w{bmh Klm{benwcublm *MK"? dnebkcublm
{jl~ie mlu
 
bmunw`nwn xbuj
 
klm{kbl~{mn{{
Nme l` Ib`n?Ib`n
b{ cm l
vv
lwu~mbur ul k~iubpcun ~menw{ucmebmh) kld
v
c{{blm cme olr `lw {ni` cme lujnw{
Encuj
b{ c{{lkbcune xbuj wngbwuj
MK? [nwnmn {~wwl~mebmh{
cwn bd
v
lwucmu
 
ul ujn ebhmbur
 
l` erbmh
M~uwbublm?
Dcmr cwn
{uwbku pnhnucwbcm{
[
ldn jlir ecr{ `c{u `wld ecxm ul e~{a g~u klm{benwcublm{ `lw ujn `wcbi cme nienwir
 
 Wnibhblm? Jbme~b{dLpnwpbnx?
V
wbdcwr
v
~w
v
l{n?
Mbwpcmc
*lmnmn{{ xbuj Hle
"
 
Biimn{{?
 
Biimn{{
b{ ujn wn{~iu l` 
v
c{u cme k~wwnmu ib`n ckublm{
*Acwdc"
 
MK? Wbhju jcme
b{ {nnm jlir)
 
uj~{) ncubmh cme
 
bmunwpnmublm{ *n
z-
 
BP"
{jl~ie gn
 
elmn xbuj ujn
 
wbhju jcme ul
 
v
wldlun kincm
 
jncibmh
-
 Nme l` Ib`n?
E
ncuj dcwa{ c
v
c{{chn gnkc~{n ujn
{l~i jc{ ml
 
gnhbmmbmh lw nme
C
u encuj) ujn {l~i dcr gn wnglwm c{ cmlujnw
v
nw{lm cme lmn{ Acwdc b{ kcwwbne `lwxcwe
-
 
B
u b{ bd
v
lwucmu`lw acwdc ul incpn ujb{ ib`n xbuj c{ ibuuin mnhcubpbur c{
v
l{{bgin ul bm{~wn c gnuunw ib`n mn
z
u gbwuj
-
 
MK? Jlir xcunw cme gc{bi incpn{
dcr gn
v
ickne lm ujn gler1
{ckwne ujwnce{
dcr
 
gn ubne cwl~me xwb{u{
 
cme mnka
-
Ujn
 
enknc{ne({
cwd{
{jl~ie gn {uwcbhjunmne
 M~uwbublm?
Dcmr g~u mlu cii cwn pnhnucwbcm{Dcmr jlir ecr{ bmki~en
`c{ubmh
 
Wnibhblm?B{icdLpnwpbnx?Dljcddne
  hwncun{u l` cii
v
wl
v
jnu{Xlw{jb
v
lkk~w{ bm c
dl{s~n-
 
V
wcrnw{ lkk~w
`bpn ubdn{ c ecr?
ecxm)
 
{~mwb{n) mllm)
 
c`unwmllm) {~m{nu
 
cme npnmbmh
-
 
V
wcrnw{ cwn elmn `ckbmh
nc{u
ulxcwe ujn {ckwne
v
ickn bm Dnkkc cme l`unm lkk~w lm
v
wcrnw w~h xbuj wbu~cixc{jbmh l` jcme{ `ckn cme `nnu
v
wblw ul
v
wcrnw
-
 Xldnm cwn ul gn
dlen{u
cme cwn mlu ul pbnx dnm) lujnw ujcm ujnbw j~{gcme{) mcane
-
 
Biimn{{?
 
Ciicj
b{ bm klmuwli l` ujn gnhbmmbmh cme nme l` ib`n) cme n
zv
wn{{blm{ l` 
v
lxnwin{{mn{{ cwn wcwn
-
 
MK?
ul s~n{ublm lw c{a s~n{ublm{ l` jnciuj kcwn
v
wlpbenw{ b{ klm{benwne c{ c {bhm l` db{uw~{u {l kibnmu{ cme`cdbir cwn in{{ ibanir ul c{a s~n{ublm{
-
 
Nme l` Ib`n?
C
ii l~ukldn{) xjnujnw encuj lw jncibmh) cwn {nnm c{
vwnenunwdbmne
gr
C
iicj
-
 
MK?
B
u b{ bd
v
lwucmu `lw erbmh kibnmu{ ul `ckn nc{u cme ul ebn `ckbmh nc{u
-
 
V
wcrnw b{ l``nwne g~u mnne mlu gnelmn gr cm
B
dcd *wnibhbl~{ incenw
-"
 
M~uwbublm?
K
lm{~d
v
ublm l` 
vlwa cme
 
cikljli
b{
v
wljbgbune
-
 Lujnw dncu{ d~{u dnnu wbu~ci wns~bwndnmu{ cme dcmr ~{n
Al{jnw
*Onxb{j wbu~ci
"-
 
E
~wbmh
Wcdcecm)
mnbujnw `lle mlw ewbma b{ ucanm gnuxnnm {~mwb{n cme {~m{nu1 `wcbi cme rl~mh kjbiewnm cwnn
z
nd
v
une
 
 Wnibhblm?Kjwb{ubcmburLpnwpbnx?
G
nibn`{ `lk~{ lm ujn
Jlir Gbgin
cme pbnx On{~{
K
jwb{u c{ ujn
[cpblw 
 
V
wcrnw{ dcr gn ebwnkune ul lmn lw cii l` ujn
Jlir Uwbmbur-
 
G
nibn`{ ~{~ciir k~iu~wciir enpnil
v
ne pcwr xbujbm enmldbmcublm{
Biimn{{?
 Dl{u pbnx biimn{{ c{ mcu~wci
v
wlkn{{ `lw ujn gler cme npnm c{ c
un{u l` `cbuj
 Lujnw{ dcr {nn biimn{{ c{ c
k~w{n
gwl~hju gr ibpbmh l~u{ben ujn icx{ l` Hle cme) uj~{) wnuwbg~ublm l` 
v
nw{lmci npbi
Nme l` Ib`n?Dbwckin{
ujwl~hj
v
wcrnw{
 Xn{unwm dnebkbmn
b{
 
~{~ciir jbhjir
 
wnhcwene
 
Dndlwbci
 
{nwpbkn{ cwn
 
klddlm
 M~uwbublm?
M
l {
v
nkbci lw ~mbpnw{ci gnibn`{ cwn klddlm
-
 
W
nhblmci cme k~iu~wci gnibn`{ dcr gn
v
wn{nmu
-
 
Wnibhblm?O~ecb{dLpnwpbnx?
Dcolw
G
nibn`{?
Wn`lwd)
 
Wnklm{uw~kublmb{u)
 
Klm{nwpcubpn cme
 
Lwujlelz-
 
Vwcrnw {jcxi{
cwn klddlm cme cwn l`unm
v
c{{ne gnuxnnm hnmnwcublm{ l` `cdbir
-
 Ujn kinwhr cwn amlxm c{
Wcggb
 
Biimn{{?
W
n{uwbkublm{ wnicune ul xlwa lm jlir ecr{ cwn wndlpn ul {cpn c ib`n
MK?
un{u{) {bhmcu~wn{ cme c{{n{{dnmu{ `lw dnebkci mnne{ {jl~ie gn {kjne~ine ul cplbe jlir ecr{
Nme l` Ib`n?MK? V{cid{ cme ujn ic{u vwcrnw l` klm`n{{blm *pbe~b"
cwn jnie
 
cu gne{ben
-
 
C
u
 
encuj)
cwd{ cwn mlu kwl{{ne
1cmr
 
kilujbmh lw
 
gcmechn{ xbuj
 
kibnmu{ gille
 
{jl~ie gn
 
v
wn
v
cwne `lw
 
g~wbci xbuj ujn
 
v
nw{lm
-
 
B
u b{
 
bd
v
lwucmuujcu
 
ujn
xjlin vnw{lm gn g~wbne ulhnujnw
-
 M~uwbublm?
Lwujlel
z
lw
Al{jnw
bmplipn{
ml dbzbmh l` dncu xbuj ecbwr1
{n
v
cwcun kllabmh
 
cme ncubmh ~unm{bi{
 
cwn ~{ne`lw `lle
 
v
wn
v
cwcublm cme
 
klm{~d
v
ublm
-
Al{jnw icx{
 
bmki~en {
v
nkbci
 
{ic~hjunw cme `lle
 
jcmeibmh
-
 Annvbmh Al{jnw
b{ cm
 
Lwujlel
z
 
v
wckubkn
 
cme Al{jnw `lle{cwn dcwane A lmujn icgni{
-
Dcmr jlir ecr{
 
bmki~en `c{ubmh
 
v
nwble
-
 
N@@NKU[ L@ WNIBHBLM UL JNCIUJ KCWNVL[BUBPN
$
 
V
wldlublm l` jnciuj ib`n{urin?
$
 
C
plbecmkn l` 
v
wldb{k~l~{ {n
z
~ci ckubpbur
$
 
[
j~mmbmh cikljli cme ulgckkl ~{n
$
 
E
bnucwr h~benibmn{
MNHCUBPN
$
 
@
cbi~wn ul {nna ubdnir dnebkci kcwn cme xbujjliebmh 
v
wl
v
nw dnebkci kcwn gc{ne lm wnibhbl~{ elhdc?
$
 
Dcr ince ul en
v
wn{{blm cme cm
z
bnur lpnw mlu dnnubmh hwl~
v
n
zv
nkucublm{) cme knwucbm {
v
bwbu~ci
v
wckubkn{lw
v
cwubkb
v
cublm bm kld
v
indnmucwr cme ciunwmcubpn dnebkci
v
wckubkn{ dcr enicr mnnene dnebkci kcwn*Alnmbh) Dk
K
~iil~hj) & Icw{lm) 76631
G
cwnuu) A~wicm) & Oljm{lm) 7663
"
 
KJWB[UBCM [KBNMUB[U[
$
 
@
wns~nmuir wnir lm
v
wcrnw cilmn ul jnci biimn{{n{) wcwnir {nna dcbm{uwncd dnebkci kcwn) cme jcpn jbhjnwwcun{ l` dlwucibur
ONJLPCJ([ XBUMN[[N[

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Jpscribd liked this
Jpscribd liked this
rhonacute liked this
rhonacute liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->