Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
43Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bt dli thi dh

bt dli thi dh

Ratings: (0)|Views: 5,964|Likes:
Published by bi_hpu2

More info:

Published by: bi_hpu2 on Aug 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
 LUYỆN THI ĐẠI HỌC------@@@-------CHƯƠNG ĐIỆN LI LỚP 11
SỰ ĐIỆN LI TRONG CÁC ĐỀ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNGCâu 1
 
( - ĐH-10-A)
Cho 7,1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với lượng dư dung dịchHCl loãng, thu được 5,6 lít khí (đktc). Kim loại X, Y làA. Kali bari. B. Liti beri. C. Natri magie. D. kali canxi.
Câu 2
:
(ĐH-A10)
 Dung dịch X cóchứa: 0,07 mol Na
+
; 0,02 mol
24
SO
và x mol OH
-
. Dung dịch Y có chứa
4 3
ClO,NO
và y mol H
+
;tổng số mol
4
ClO
và
3
 NO
là 0,04. Trộn X và Y được 100 ml dung dịch Z. Dung dịch Z có pH (bỏ qua sự điện li của H
2
O) làA. 1 B. 2C. 12 D. 13
Câu 3
 
( ĐH-10-A):
Hoà tan hoàn toàn 8,94 gam hỗn hợp gồm Na, K và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 2,688 lít khí H
2
(đktc). Dung dịch Y gồm HCl và H
2
SO
4
, tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 1. Trung hoà dung dịch X bởi dung dịchY, tổng khối lượng các muối được tạo ra làA. 13,70 gam. B. 12,78 gam. C. 18,46 gam. D. 14,62 gam
Câu4
(
ĐH-10-A):
Cho các chất: NaHCO
3
, CO, Al(OH)
3
, Fe(OH)
3
, HF, Cl
2
, NH
4
Cl. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOHloãng ở nhiệt độ thường làA. 4. B. 5. C. 3. D. 6
Câu 5: ĐH-A10
 Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na
2
CO
3
0,2M và NaHCO
3
0,2M,sau phản ứng thu được số mol CO
2
A. 0,030.B. 0,010.C. 0,020.D. 0,015.
Câu 6
(
ĐH-10-B):
 Phát biểu nào sau đây không đúng?A. Nhỏ dung dịch NH
3
từ từ tới dư vào dung dịch CuSO
4
, thu được kết tủa xanh.B. Nhỏ dung dịch NH
3
từ từ tới dư vào dung dịch AlCl
3
, thu được kết tủa trắng.C. Dung dịch Na
2
CO
3
làm phenolphtalein không màu chuyển sang màu hồng.D. Trong các dung dịch: HCl, H
2
SO
4
, H
2
S có cùng nồng độ 0,01M, dung dịch H
2
S có pH lớn nhất.
Câu 7
(
ĐH-10-B):
Cho dung dịch Ba(HCO
3
)
2
lần lượt vào các dung dịch: CaCl
2
, Ca(NO
3
)
2
, NaOH, Na
2
CO
3
, KHSO
4
, Na
2
SO
4
,Ca(OH)
2
, H
2
SO
4
, HCl. Số trường hợp có tạo ra kết tủa làA. 5. B. 6. C. 4. D. 7.
Câu 8: ĐH-B10
Cho 150 ml dung dịch KOH 1,2M tác dụng với 100 ml dung dịch AlCl
3
nồng độ x mol/l, thu được dung dịch Y và  4,68 gam kết tủa. Loại bỏkết tủa, thêm tiế p 175 ml dung dịch KOH 1,2M vào Y, thu được 2,34 gam kết tủa. Giátrị  của x làA. 1,2B. 0,8C. 0,9D. 1,0
Câu 9
(
ĐH-10-B):
 Dung dịch axit fomic 0,007M có pH = 3. Kết luận nào sau đây không đúng?A. Khi pha loãng 10 lần dung dịch trên thì thu được dung dịch có pH = 4.B. Khi pha loãng dung dịch trên thì độ điện li của axit fomic tăng.C. Độ điện li của axit fomic trong dung dịch trên là 14,29%.D. Độ điện li của axit fomic sẽ giảm khi thêm dung dịch HCl.
Câu 10
 
(CĐ-09-A):
  Nhỏ từ từ 0,25 lít dung dịch NaOH 1,04M vào dung dịch gồm 0,024 mol FeCl
3
; 0,016 mol Al
2
(SO4)
3
và 0,04 molH
2
SO
4
thu được m gam kết tủa. Giá trị của m làA. 2,568. B. 1,560. C. 4,128. D. 5,064.
Câu 11: ĐH-B10
Cho 0,3 mol bột Cu và 0,6 mol Fe(NO
3
)
2
vào dung dịch chứa 0,9 mol H
2
SO
4
(loãng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít khíNO (sản phẩm khửduy nhất, ởđktc). Giá trịcủa V là A. 6,72B. 8,96C. 4,48D. 10,08
Câu 12
(
CĐ-09-A):
 Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Ycó tỉ lệ số mol Fe
2+
và Fe
3+
là 1 : 2. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Cô cạn phần một thu được m
1
gam muốikhan. Sục khí clo (dư) vào phần hai, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m
2
gam muối khan. Biết m
2
– m
1
=0,71. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là

Activity (43)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
dayhoahoc liked this
Bã Mía liked this
ThaolanAquarius liked this
Tuongvi Vo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->