Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
6820926-CCNA

6820926-CCNA

Ratings: (0)|Views: 39|Likes:
Published by nurtenatam

More info:

Published by: nurtenatam on Aug 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2010

pdf

text

original

 
OSI Referans Modeli
Bilgisayar ağları kullanılmaya başlandığı ilk zamanlarda sadece aynı üreticinin ürettiğicihazlar birbirleriyle iletişim kurabiliyordu. Bu da şirketleri tüm cihazlarını sadece birüreticiden almalarını zorunlu kılıyordu. 1970’lerin sonlarına doğru ISO (InternationalOrganization for Standardization) tarafında, OSI (Open System Interconnection) modelitanımlanarak bu kısıtlamanın önüne geçildi. Böylece farklı üreticilerden alınan cihazlaraynı ağ ortamında birbirleriyle haberleşebileceklerdi.OSI Referans Modeli 7 katman (layer)’dan oluşmuştur. Bu katmanlar sırasıyla;
ApplicationPresentationSessionTransportNetworkData LinkPhysical
 Şimdi bu katmanları teker teker ayrıntılı bir şekilde inceleyelim.
a) Application Layer (Uygulama Katmanı):
Kullanıcı tarafından çalıştırılan tümuygulamalar bu katmanda tanımlıdırlar. Bu katmanda çalışan uygulamalara örnek olarak,FTP (File Transfer Protocol), SNMP (Simple Network Management Protocol), e-mailuygulamalarını verebiliriz.
b) Presentation Layer (Sunuş Katmanı):
Bu katman adını amacından almıştır. Yani bukatman verileri uygulama katmanına sunarken veri üzerinde bir kodlama ve dönüştürmeişlemlerini yapar. Ayrıca bu katmanda veriyi sıkıştırma/açma, şifreleme/şifre çözme,EBCDIC’dan ASCII’ye veya tam tersi yönde bir dönüşüm işlemlerini de yerine getirir. Bukatmanda tanımlanan bazı standartlar ise şunlardır;PICT, TIFF, JPEG, MIDI, MPEG.
c) Session Layer (Oturum Katmanı):
İletişimde bulunacak iki nokta arasındakioturumun kurulması, netilmesi ve sonlandırılmasını sağlar. Bu katmanda çalışanprotokollere örnek olarak NFS (Network File System), SQL (Structured Query Language),RPC (Revate Procedure Call), ASP (AppleTalk Session Protocol), DNA SCP (DigitalNetwork Arcitecture Session Control Protocol) ve X Window verilebilir.
d) Transport Layer (İletişim Katmanı):
Bu katman iki düğüm arasında mantıksal birbağlantının kurulmasını sağlar. Ayrıca üst katmandan aldığı verileri segment’lere bölerekbir alt katmana iletir ve bir üst katmana bu segment’leri birleştirerek sunar. Bu katmanaynı zamanda akış kontrolü (flow control) kullanarak karşı tarafa gönderilen verininyerine ulaşıp ulaşmadığını kontrol eder. Karşı tarafa gönderilen segment’lerin karşı taraftagönderenin gönderdiği sırayla birleştirilmesi işinden de bu katman sorumludur.
e) Network Layer (Ağ Katmanı) :
Bu katman , veri paketlerinin adreslerinikullanarak bu paketleri uygun ağlara yönlendirme işini yapar. Yönlendiriciler (Router) bukatmanda tanımlıdırlar. Bu katmanda iletilen veri blokları paket olarak adlandırılır. Bukatmanda tanımlanan protokollere örnek olarak IP ve IPX verilebilir. Bu katmandakinlendirme lemleri ise nlendirme protokolleri kullanılarak geekleştirilir.Yönlendirme protokollerine örnek olarak RIP,IGRP,OSPF ve EIGRP verilebilir. Burada dikkatedilmesi gereken önemli bir nokta da nlendirme protokolleri ile nlendirilebilirprotokollerin farklı şeyler olduğudur. Bu katmanda kullanılan yönlendirme protokolleriningörevi ,yönlendirilecek paketin hedef’e ulaşabilmesi için geçmesi gereken yolun hangisininen uygun olduğunu belirlemektir. Yönlendirme işlemi yukarıda bahsettiğimiz yönlendirmeprotokollerini kullanarak dinamik bir şekilde yapılabileceği gibi ,yönlendiricilerin üzerinde
1
 
bulunan yönlendirme tablolarına statik olarak kayıt girilerek de paketlerin yönlendirilmesigerçekleştirilebilir.
f) Data Link Layer (Veri Bağı Katmanı) :
Network katmanından aldığı veri paketlerinehata kontrol bitlerini ekleyerek çerçeve (frame) halinde fiziksel katmana iletme işindensorumludur. Ayrıca iletilen çerçevenin doğru mu yoksa yanlış mı iletildiğini kontrol eder,eğer çerçeve hatalı iletilmişse çeevenin yeniden nderilmesini sağlamak da bukatmanın sorumluluğundadır. Bu katmanda ,iletilen çerçevenin hataolup olmadığıanlamak için
CRC ( Cyclic Redundancy Check)
yöntemi kullanılır. Switch’ler veBridge’ler bu katmanda tanımlıdırlar.
g) Physical Layer (Fiziksel Katman):
Verilerin fiziksel olarak gönderilmesi vealınmasından sorumlu katmandır. Hub’lar fiziksel katmanda tanımlıdırlar.Bu katmandatanımlanan standartlar taşınan verinin içeriğiyle ilgilenmezler. Daha çok işaretin şekli,fiziksel katmanda kullanılacak konnektör türü , kablo türü gibi elektiriksel ve mekaniközelliklerle ilgilenir. Örneğin V.24 ,V.35, RJ45 ,RS-422A standartları fiziksel katmandatanımlıdırlar.
Data Encapsulation 
Veriler, üzerindeki cihazlar arasında iletilirken OS’nin her bir katmanındaenkapsülasyona uğrar. OSI’nın her katmanı iletişim kurulan diğer cihazdaki aynı katmanlailetişim kurar. OSI modelindeki her katman iletişim kurmak ve bilgi alışverişi için
PDU(Protocol Data Units)
‘ları kulllanırlar. Aşağıdaki tabloda herbir katmanın kullandığı PDUgösterilmiştir.KatmanPDU (Protocol Data Units)Transport LayerSegmentNetwork LayerPacketData-LinkFramePhysicalBit 
Ethernet Ağları
Ethernet ,kolay kurulumu ,bakıve yeni teknolojilere adapte olabilme özellikleriylegünümüzde en çok kullanılan ağ teknolojilerinin başında yer alır. Ethernet ağlarda yolaerişim yöntemi olarak
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with CollisionDetect )
kullanılır. Bu yöntemde aynı anda birden fazla cihazın aynı yol üzerinden verigöndermesi engellenmiş olur. Veri gönderecek cihaz ilk önce yolu dinler ve eğer yoldaherhangi bir veri yoksa kendi verisini yola çıkarır. Eğer iki cihaz aynı anda yola veriçikarmaya çalışırlarsa bu durumda
collision(çakışma)
olur ve bu iki cihazda hatı bırakır.Ardından yeniden hatta çıkmak için restgele hesaplanan bir süre beklerler. Bu süreyihesaplamak için kulllanılan algoritmalar “
back-off 
” algoritmaları olarak adlandırılır.Ethernet ağlarda adresleme için
MAC (Media Access Control)
adresleri kullanılır. MACadresleri herbir NIC(Network Interface Card) ‘in içine donanım olarak kazınmıştır ve 48bitlik bir sayıdır. Bu 48 bitin ilk 24 bit’i bu kartı üreten firmayı tanımlayan koddur. Geriyekalan 24 bit ise o karta ait tanımlayıcı bir koddur. Bir ethernet ağda aynı MAC adresinesahip iki cihaz olamaz. Zaten MAC adresleride dünyada bulunan herbir NIC için tekdir.Örnek bir MAC adresi A0-CC-AC-03-55-B9 şeklindedir.Aşağıdaki tabloda Ethernet ağlarda tanımlanmış standartları bulabilirsiniz.Standart Band Genişliği Maksimum Mesafe Kullanılan Kablo
2
 
10Base-2 (Thinnet) 10 Mbps 185 metre50
οηµ
’luk sonlanilesonlandırılmış ince koaksiyelkablo.10Base-5 (Thicknet) 10 Mbps 500 metre 50
οηµ
’luk sonlanilesonlandırılmış kalın koaksiyelkablo.10Base-T 10 Mbps 100 metre Cat 3, Cat 4 ,Cat 5 UTPkablo.10Base-F 10 Mbps 2 Km Fiber Optik 100Base-TX 100 Mbps 100 metre Cat 5 UTP veya Type 1 STP 100Base-T4 100 Mbps 100 metre Cat 3,Cat 4,Cat 5 UTP 100Base-FX 100 Mbps 450 metre-2 Km Fiber Optik 1000Base-LX
Half-Duplex ve Full-Duplex Haberleşme
Half –Duplex iletişimde ,iletişimin yapıldığı iki sistem arasında aynı anda sadece bir tanesiiletim yapabilir. Diğer sistem bu sırada karşı sistemden gönderilen verileri almaklameşguldür.Full-Duplex iletişimde ise her iki sistem de aynı anda veri alıp gönderebilirler.
 
Üç Katmanlı Hiyerarşi
Cisco, ağ planlaması sırasında ve donanımların yerlerinin belirlenmesi sırasında kendisininsunduğu üç katmanlı yapıyı gözönünde bulundurmayı tavsiye eder. Bu yapı aşağıdaki üçkatmandan oluşur;
- Core Layer- Distribution Layer- Access Layer
 
Bu modelde, herbir katmanda çalışacak cihazlarının özellikleri ve fonksiyonlaaçıklanmıştır.Şimdi kısaca bu katmanlara bir göz atalım;1.
Core Layer
: Bu katmandaki ağ cihazları network’ün omurgasında kullanılmalı veyüksek hızlara sahip olmalıdır.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->