Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fizika- Magnetizam

Fizika- Magnetizam

Ratings:
(0)
|Views: 964|Likes:
Published by Dominik3333

More info:

Published by: Dominik3333 on Sep 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2013

pdf

text

original

 
MAGNETIZAM I ELEKTROMAGNETSKA INDUKCIJA
1.
Na raspolaganju imamo štapićasti magnet koji prepolovimo (crtež) i dobijemo dva jednakakomada, koja malo razmaknemo. Koji od predloženih crteža je točan?2. Koji od crteža prikazuje silnice magnetnog polja između dvaju štapićastih magneta?3. Dvoja kolica jednakih masa mogu segibati po horizontalnoj podlozi bez trenja.Na jednima je smješten štapićastimagnet, a na drugima štapić od mekogželjeza (crtež). Magnet privlači željezo. Ukojoj točki će se sudariti kolica?a) Ab) Bc) Cd) De) E4. Dvoja kolica mogu se gibati pohorizontalnoj podlozi bez trenja. Na jednima je smješten štapićasti magnet, ana drugima štapić od željeza (crtež).Masa kolica na kojima je željezo tri puta je veća od mase kolica na kojima jemagnet. Magnet privlači željezo. U kojojtočki će se sudariti kolica?a) Ab) Bc) Cd) De) E5. Na crtežima je prikazan ravan vodič kojim prolazi električna struja jakosti
. Koji smjer imamagnetno polje uzrokovano strujom. Nacrtajte silnice magnetnog polja kojeg uzrokujustruje!
N SN SN S
a)
S NN S
 b)
SN
c)
NS
d)
S SN N
e)a)b)c)d)e)
S NS NS NS NS NS N
 
S NS NS NS N
N S
Fe
A B C D E
N S
Fe
A B C D E
 I  I 
iz papira
 I 
u papir 
 
6. Odredite smjer struje jakosti
u vodiču kojaproizvodi magnetnopolje
B
prikazano nacrtežima.7. Oko vrlo dugog ravnog vodiča kojim prolazi struja
javlja se magnetno polje. Koji od crtežaprikazuje magnetno polje
B
(prikazano strelicama) takvog vodiča koji stoji okomito naravninu papira pri čemu je smjer struje u papir?8. Kako će se postaviti magnetske igle oko vodiča okomitog na ravninu papira kojim prolazistruja jakosti
u naznačenom smjeru (crtež)? Struja
ulazi u papir (znak:
).9. Okomito na silnice homogenog vremenskinepromjenljivog magnetnog polja
B
ulete četiričestice A, B, C i D jednakim početnim brzinama
0
.Mase nabijenih čestica su različite;
m
1
>
m
2
>
m
3
,dok su naboji triju čestica jednaki po iznosu. Tragovičestica prikazani su na crtežu crtkanim linijama. Naosnovi tragova možemo zaključiti koji trag kojiodgovara pojedinoj čestici mase
m
i naboja
Q
.10. Crteži prikazuju četiri situacije u kojima se pozitivno nabijena čestica giba brzinom
uhomogenom magnetnom polju
B
. Na svakom od crteža odredite smjer sile
kojommagnetno polje djeluje na nabijenu česticu. Koji bi bio smjer sile da je čestica nabijenanegativno? Znak
znači da vektor 
B
izlazi okomito iz ravnine papira. Znak
znači davektor 
B
ulazi okomito u ravninu papira.
B
u papir 
B
iz papira
B
u papir 
B
iz papiraa)b)c)d)e)
S N NS
 
S N N SS N NS
 
S N N SS N NS
 
S N N SS N NS
 
S N N SS N NSS NN S
a)b)c)d)e)
B
ACDa)c) b)d)
 
 Bv Bv
 Bv Bv
 
11. Kroz tri duga paralelna vodiča prolaze struje jednake jakosti
kao na crtežu. Na kojemcrtežu su točno nacrtane sile kojima vodičimeđusobno djeluju?12. Ravnim vodičem prolazi stalna struja jakosti
unaznačenom smjeru. Petlja izrađena od bakra (crtež) inalazi se oko vodiča. Inducirana struja u petlji:a)je stalna i ima smjer kazaljke na satu.
 b)
 je stalna i ima smjer suprotan od kazaljke na satu.c)raste i ima smjer kazaljke na satu.d)pada i ima smjer kazaljke na satu.e)jednaka je nuli.13. Kroz dvije zavojnice A i B prolaziželjezna šipka kao na crtežu. Kadzatvorimo prekidač P kazaljkagalvanometra naglo "trzne" premapoložaju 1 i zatim se vrati na položaj 0.Što će se dogoditi ako prekidač P naglootvorimo?a)Kazaljka galvanometra ostaje stalno u položaju 0.b)Kazaljka galvanometra se pomakne prema položaju 2 i vrati na 0.c)Kazaljka galvanometra se pomakne prema položaju 1 i vrati na 0.d)Kazaljka galvanometra se pomakne prema položaju 2 i tamo stalno ostaje.e)Kazaljka galvanometra se pomakne prema položaju 1 i tamo stalno ostaje.14. Između polova magneta nalazi se metalna petlja (crtež).U petlji se javlja električna struja ako petljuI.rotiramo oko horizontalne osi.II.rotiramo oko vertikalne osi.III.izvlačimo iz magnetnog polja.Točne su tvrdnje:a) I. i III.b) I. i II.c) I., II. i III.d) II. i III.e) nijedna
e)d)c) b)a)
I
aaa
II
Zavojnica BZavojnica AŽeljezna šipka
+
0P
21Galvanometar Ravnina petlje je okomita naravninu papira
 I 
 
NS
Horizontalna osVertikalna os

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
krlekrle123 liked this
Zijad Djulabic liked this
Tomislav Kurevija liked this
Milica Vranic liked this
Марко Шилобод liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->