Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
40Activity

Table Of Contents

4. Tài liệu tham khảo
6. Kết quả xổ số
7. Mạch điện
II. Tài liệu XML
1. Khái niệm về tài liệu XML
2. Định chuẩn XML * Qui định 1 : Hệ thống các thẻ đánh dấu
* Qui định 2 : Quan hệ lồng nhau ( chứa trong ) giữa các thẻ có nội dung
* Qui định 3 : Thẻ đánh dấu gốc
III. Công nghệ XML
a. Công nghệ thông tin
* Công nghệ xử lý thông tin
* Công nghệ biểu diễn thông tin
Bộ môn Công Nghệ XML b. Công nghệ Xml
* Nhu cầu trao đổi thông tin
* Mô hình trao đổi thông tin
Bộ môn Công Nghệ XML * Sự ra đời của Công nghệ XML
2. Một số ứng dụng của công nghệ Xml
* Trao đổi thông tin
* Lưu trữ thông tin
* Cấu trúc dữ liệu
* Xử lý thông tin
IV. Giới thiệu về DOM
1. Các thao tác cơ bản
* Khai báo sử dụng thư viện DOM
* Khai báo sử dụng tài liệu Xml
* Đọc - Ghi tài liệu Xml
Bộ môn Công Nghệ XML * Truy xuất nút gốc
* Truy xuất nút con trực tiếp của nút
* Truy xuất thuộc tính của nút
* Truy xuất nội dung của nút
* Tạo nút mới
* Bổ sung nút vào nút cha
2. Ví dụ mi n h họa
* Đọc p h ân số
- Đọc ph â n s ố V B .N E T
- Đọc ph â n s ố C#
* Đọc đ ườ n g tròn
* Đọc dãy s ố
* Ghi phân số
- Ghi phân số VB.NET
- Ghi phân số C#
Bộ môn Công Nghệ XML * Ghi đường tròn
* Ghi dãy số
V. Bài tập
1. Biểu diễn thông tin với Xml
* Tam giác
* Đa thức
* Ma trận
* Bảng điểm danh
* Bàn cờ carô
* Sơ đồ ghế
* Bảng lịch tàu thống nhất
* Sơ đồ các chuyến bay nội địa
2. Lập trình với DOM
* Tính giá trị đơn thức
* Giải phương trình bậc 2
* Tính giá trị hàm số
* Tính tiền thuê phòng
* Sơ đồ chuyến bay
I. Mở đầu 1. Nội dung tài liệu XML
* Thẻ khai báo tham số
* Thẻ chỉ thị xử lý
* Thẻ ghi chú
* Thẻ CDATA
2. Cấu trúc tài liệu XML
* Ngôn ngữ đặc tả cấu trúc
* Sử dụng đặc tả cấu trúc
II. Một số kỹ thuật đặc tả nội dung 1. Sử dụng thẻ thực thể
* Dạng 1
* Dạng 2
* Dạng 3
Bộ môn Công Nghệ XML * Dạng 4
2. Sử dụng tên
III. Đặc tả cấu trúc với DTD
1. Đặc tả cấu trúc nội dung các thẻ
- Tuần tự
- Tùy chọn
- Lặp
2. Đặc tả thuộc tính của thẻ
* Kiểu
* Tham số
IV. Đặc tả cấu trúc với XML-Schema
1. Đặc tả kiể u
* Kiểu định n g h ĩa sẵn
Ten_kieu_co_so Ý nghĩa
* Kiểu đơn giã n
* Kiểu phức hợp
- Đặc tả cấu trúc nội dung
+ Tuần tự
+ Tùy chọn
+ Lặp
- Đặc tả thuộc tính
2. Đặc tả thẻ
* Phân loại thẻ
* Một thuật giải đặc tả thẻ
1. Đặc tả
* Dãy số nguyên
* Ma trận các số nguyên
* Đa giác
* Biểu thức số nguyên
* Biểu thức phân số
* Danh sách các khối lớp
* Bàn cờ gá nh
* P hiếu điể m
* Hóa đơn bán hà n g
* Bảng chấ m công
2. Xây dựng ứng dụ n g
* Tính tiền thuê p h òng
- D ữ li ệ u
- Đơn thể xử lý chính
- Đơn thể XL_KHACH_SAN
- Đơn thể XL_LOAI_PHONG
* Đổi ngoại tệ
* Trắc nghiệm
* Xếp hạng bóng đá
I. Mô hình đối tượng DOM 1. Mô hình đ ố i tượng
* Đối tượng
* Đối tượng & Xây dựng phần mềm
* Mô hình đối tượng dữ liệ u
* Mô hình đối tượng thể hiện
2. Khái niệ m về DOM
3. Hệ thống các đối tư ợ ng của DOM
* X m lDocu m ent
* X m lNode
* X m lEle m ent
2. Một số kỹ thuật lập trình với D O M * Đọc tài li ệ u XM L
- Bài tập 1
- Bài tập 2
* Ghi tài liệu XML
* Đọc đối tượng từ tập tin XML
* Ghi đối tượng vào tập tin XML
* Thể hiện cây đối tượng
* Truy vấn thông tin
* Ngôn ngữ truy vấn X P ath
- Ví dụ minh h ọ a
- Chuỗi đ ị n h vị
Ch u ỗi lọc
Bộ môn Công Nghệ XML * Minh họa trực quan X P ath
IV. Bài tập
1. Rèn luyện kỹ năn g
* Đọc tậ p tin X ml
* Đọc tậ p tin X ml và tr u y vấn
* G hi tập tin X m l
* Truy vấn và Ghi tập tin X m l
* Thể hiện cây tổ chức trường
* Thể hiện cây các số nguyê n
2. Xây dựng ứng d ụn g
I. Mở đầu về XSLT
1. Cấu trúc chương trình XSLT
Bộ môn Công Nghệ XML 2. Cho thực hiện chương trình XSLT
* Sử dụng môi trường lập trình
* Tự viết chương trình
3. Các ví dụ minh họa
* Xuất cây trường - khối - lớp
* Xuất danh sách chọn
* Sắp xếp kết quả thi đấu Olympic
II. Các thao tác cơ bản
1. Trích rút và kết xuất thông tin
2. Rẻ nhánh
3. Vòng lặp
4. Hàm
* XML --- > thẻ ul,ol
* XML -- > Thẻ Table
Bộ môn Công Nghệ XML 2. XML --- > XML
* Tạo nút và thuộc tính
* Sao chép nút
* Sao chép nút - thuộc tính - nút con
* Sắp thứ tự các nút
IV. Bài tập
1. XML --- > HTML
* Tích 2 phân số
* Phương trình đường thẳng
* Phương trình đường tròn
* Đề trắc nghiệm
* Hồ sơ học sinh
2. XML - XML
* Hồ sơ nhân viên
Bộ môn Công Nghệ XML * Trường - khối - lớp
* Bảng phân công giáo viên
* Cây số nguyên Yêu cầu :
1. Dò m ìn
2. Bán vé tà u h ỏa
3. Đá n h cơ caro
4. Đá n h cơ tướ n g
Bộ môn Công Nghệ XML 5. Trò ch ơ i ô chử
6. Trò chơi Sudok u
7. Rồ n g vàng
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Trinh XML

Giao Trinh XML

Ratings: (0)|Views: 1,881|Likes:
Published by hoangtam101

More info:

Published by: hoangtam101 on Sep 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 37 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 41 to 119 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 124 to 138 are not shown in this preview.

Activity (40)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
KID_2603 liked this
Gió Bão liked this
Soleil liked this
Soleil liked this
Soleil liked this
Soleil liked this
Soleil liked this
Soleil liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->