Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Buharijina Zbirka Hadisa 6 Dio

Buharijina Zbirka Hadisa 6 Dio

Ratings: (0)|Views: 225 |Likes:
Published by Bosnjak10

More info:

Published by: Bosnjak10 on Sep 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2013

pdf

text

original

 
SA IMENOM (U IME) ALLAHA MILOSRDNOGA MILOSTIVOGAKNJIGA (izvjesnih) ŽRTAVAGLAVA
obi
č
aja (Muhamedovoga a.s. koji je uveo u postupak klanje bajramske) žrtve.A rekao je Ibnu Umer: Ona (žrtva na bajram - tj. na godišnji praznik) je obi
č
aj(Muhameda a.s.) i poznato (tj. dobro) djelo.(Radi se o klanju žrtve u ime Uzvišenoga Allaha na godišnji muslimanski praznik kada seobavlja hodo
č
ć
e u Meki u dvanaestom mjesecu hidžretske godine. Tu žrtvu kolju oniimu
ć
ni muslimani na taj praznik kod svojih ku
ć
a u isti dan kada i hodo
č
asnici kolju žrtve nahodo
č
ć
u. Samo žrtva hodo
č
asnika na hodo
č
ć
u zove se "hedjun, hedj", a žrtva onoga kojinije otišao na hodo
č
ć
e, a kolje žrtvu-kurban kod ku
ć
e zove se "udhijjetun". Ova žrtva je pohanefijskom mezhebu vadžib. Neki mezhebi je smatraju kao sunet.)PRI
Č
AO NAM JE Muhamed, sin Beššara, pri
č
ao nam je Gunder, pri
č
ao nam jeŠubete od Zubejda Ejamije, od Šabije, od Bera'-a, bio zadovoljan Allah od njega, rekao je:rekao je Vjerovijesnik, pomilovao ga Allah i spasio:"Zaista prvo što po
č
injemo sa njim u ovom našem danu je (to da) klanjamo. Zatim sevra
ć
amo, pa koljemo (žrtve preko vrha prsa). Ko je u
č
inio njega (tj. ovaj postupak), pa ve
ć
jepogodio naš obi
č
aj. A ko je zaklao prije, pa ono je (pa to je) samo (obi
č
no) meso (što) jeponudio (što nudi) njega svojoj porodici, nije od žrtve (propisane ni) u (jednoj) stvari (to što jezaklano prije molitve)."Pa je ustao Ebu Burdete, sin Nijara - a ve
ć
je (bio) zaklao (prije molitve) - pa je rekao:"Zaista je kod mene (tj. u mene je jedna) kozica (imam kozicu)." Pa je rekao:"Zakolji nju (ispod vrata ponovno), a ne
ć
e biti dostatna (kozica ni) od jednoga (tj. niza koga, nikome) poslije tebe (za žrtvu ovu)."Rekao je Mutarrif od Amira, od Bera-a: Rekao je Vjerovijesnik, pomilovao ga Allah ispasio:"Ko je zaklao poslije (te) molitve, upotpunila se je njegova žrtva i pogodio je obi
č
aj(postupak) muslimana."PRI
Č
AO NAM JE Musedded, pri
č
ao nam je Ismail od Ejuba, od Muhameda, odEnesa, sina Malika, bio zadovoljan Allah od njega, rekao je: rekao je Vjerovijesnik,pomilovao ga Allah i spasio:"Ko je zaklao prije (bajramske) molitve, pa zaklao je samo za svoju osobu (tj. za sebe).A ko je zaklao poslije (te) molitve, pa ve
ć
se je upotpunila njegova žrtva i pogodio je obi
č
aj(postupak svih) muslimana."GLAVAdiobe (razdjeljivanja izvjesnoga) vo
đ
e (izvjesne) žrtve me
đ
u (izvjesne) ljude.
 
PRI
Č
AO NAM JE Muaz, sin Fedaleta, pri
č
ao nam je Hišam od Jahja-a, od Ba'džetaDžuhenije, od 'Ukbeta, sina 'Amira, Džuhenije rekao je:Razdjeljivao je Vjerovijesnik, pomilovao ga Allah i spasio, me
đ
u svoje drugove(neke) žrtve (tj. životinje koje se trebaju zaklati kao žrtve), pa je postala (dopala) za 'Ukbeta(tj. Pa je došla na diobi Ukbetu jedna) kozica. Pa sam rekao:"O poslani
č
e Allaha! Postala je (Dopala je, tj. Došla je meni) kozica." Rekao je:"Žrtvuj s njom (tj. Zakolji kao žrtvu nju sebi)."(Izraz "džeze'atun" zna
č
i kozica ili ov
č
ica koja ima samo sedam mjeseci života, starosti. Velise da ov
č
ica te starosti može vrijediti kao žrtva, kao kurban ako je debela i velikoga tijela kaoona ovca od godine dana. Kozica od te starosti ne može vrijediti kao grlo koje može biti kaožrtva-kurban, nego kozica mora imati najmanje godinu dana starosti, ali je izuzetno Muhameda.s. odobrio to dvojici drugova: Ebu Burdetu, sinu Nijara, i 'Ukbetu, sinu 'Amira.)GLAVA(izvjesne) žrtve za (izvjesnoga) putnika i (izvjesne) žene.PRI
Č
AO NAM JE Museded, pri
č
ao nam je Sufjan od Abdurahmana, sina Kasima, odnjegovoga oca, od Aiše, bio zadovoljan Allah od nje, da je Vjerovijesnik, pomilovao ga Allahi spasio, unišao njoj, a (ona) je bila u mjese
č
nici, (unišao joj je) u (mjestu) Serifu prije (nego)
ć
e da uni
đ
e u Meku, a ona pla
č
e, pa je rekao:"Šta je tebi (Šta ti je)? Jesi li postala u mjese
č
nici (tj. Jesi li dobila mjese
č
nicu)?"Rekla je: "Da." Rekao je: "Zaista ovo je (jedna) stvar (što) je propisao nju Allah na k
ć
eriAdema (tj. na žene), pa vrši (ti sve) što vrši (izvršava svaki taj) hodo
č
asnik osim (tj. izuzevtoga) da ne
ć
ophoditi Kabu (jedino ne
ć
eš ophoditi Kabu)." Pa pošto smo bili u Mini (naMini), dalo se je meni meso krava (tj. nekakvo gove
đ
e meso), pa sam rekla: "Šta je ovo?"Rekli su: "Žrtvovao je poslanik Allaha, pomilovao ga Allah i spasio, (tj. zaklao je žrtvu) odsvojih žena sa (tim) kravama (tj. zaklao je žrtve za svoje žene te izvjesne krave, u ime žrtavate krave)."GLAVA(onoga) što se želi od (toga) mesa (na) dan klanja (po vrhu prsa tih žrtava).PRI
Č
AO NAM JE Sadekate, izvijestio nas je Ibnu 'Ulejjete od Ejjuba, od Ibnu Sirina,od Enesa, sina Malika, rekao je: rekao je Vjerovijesnik, pomilovao ga Allah i spasio, (na) dan(toga) klanja (žrtava):"Ko je bio zaklao prije (te bajramske) molitve, pa neka povrati (tj. ponovi, ponovnozakolje drugu žrtvu)." Pa je ustao (jedan)
č
ovjek pa je rekao:"O poslani
č
e Allaha! Zaista ovo je dan (što) se želi u njemu (ovo) meso." I spomenuo je svoje susjede. "A kod mene je kozica bolja od dvije ovce mesa." Pa je dopustio njemu utome. Pa ne
ć
u znati (tj. ne znam) je li doprlo (to) dopuštenje (i drugome nekome) ko je osimnjega, ili ne. Zatim se je nageo (tj. obrnuo, okrenuo, otišao) Vjerovijesnik, pomilovao gaAllah i spasio, ka dvojici ovnova, pa je zaklao njih dvojicu (ispod vilica). I ustali su (izvjesni)ljudi ka malim bravima, pa su sebi rastavili njih (tj. razdijelili), ili je rekao: pa su sebi razbili

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->