Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
53Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ciężkie czasy dla agentów

Ciężkie czasy dla agentów

Ratings: (0)|Views: 56,199 |Likes:
Published by Grzegorz Rossa.
Postrzeganie kwestii agentury wpływu, działań specjalnych specsłużb jest silnie zmistyfikowane. Na jednym biegunie osoba interesująca się agenturą wpływu jest traktowana, jakby wierzyła w zabobony. Przekonanie o istnieniu agentur wpływu jest utożsamiane z wiarą w czarnego kota. Rzecz, którą trzeba obowiązkowo wyszydzić. A pierwszym krokiem jest użycie znanego powszechnie epitetu, "spiskowa teoria dziejów".

Na drugim biegunie specsłużbom przypisuje się zdolności nadludzkie. Demoniczne. Są mroczną, wszechmocną siłą, przenikającą wszystko i nad wszystkim mającą władzę. Nie można wysiąkać nosa, aby "wszechświatowy spisek" o tym nie wiedział, a nawet bez jego przyzwolenia.

Książka stara się zagadnienie agentury wpływu zdemistyfikować. Obraz agentury wpływu zdemistyfikowanej sytuuje się, wbrew pozorom, bynajmniej, nie pośrodku powyższych biegunów.

Agentura wpływu jest zjawiskiem, jak każde inne. I, jak każde inne, może i powinno być przedmiotem badań. Książka posługuje się obszerną literaturą źródłową. I, bynajmniej, nie jest to literatura specjalistyczna. Źródła są powszechnie dostępne i popularne. Jest to zabieg celowy. Ma za zadanie udowodnienie, że przy badaniu agentury wpływu sięganie po źródła tajne czy choćby tylko trudniej dostępne nie jest konieczne. Przeciwnie, większość informacji, które, rzekomo, mają pochodzić ze źródeł tajnych, które uwiarygodniane są formą rozpowszechniania, plotką czy omówieniem, są celowo preparowanymi fałszywkami. Aby je badać niezbędna jest wiedza fachowa i doświadczenie. Amator zdziała więcej interesując się tym, co jest dostępne każdemu.

Celem istnienia agentury wpływu jest, jak sama nazwa wskazuje, oddziaływanie na otoczenie. Ale, kto wie, czy sama agentura wpływu nie podlega bardziej warunkom, w których operuje. Agentura wpływu jest narzędziem, jak każde inne. I, jak każde narzędzie, jest dostosowywana do potrzeb i celów narzędziem operującego. Narzędzia zbędne się zezłomowuje. Agenturę wpływu częściej, niż to się wydaje. W książce zostały poddane analizie czynniki wpływające na agenturę wpływu: geopolityczne, cywilizacyjne, socjocybernetyczne, kulturowe, gospodarcze, historiozoficzne, ekonomiczne, polityczne, historyczne, socjologiczne, psychologiczne i in. Analiza wydała się na tyle obiecująca, że pokuszono się o prognozę.

"Ciężkie czasy dla agentów" można potraktować, jako kontynuację "Żydów, Polaków, dialogu", Warszawa 2005. W porównaniu z nimi obejmują znaczenie większy obszar i przestawiają ujęcie głębsze.

"Żydzi, Polacy, dialog" też zawierały prognozy. Około połowa z nich już została spełniona. "Żydzi, Polacy, dialog" przewidywały np.: emancypację ludności kolorowej w USA i jej "marsz przez instytucje" — prezydentem USA jest osoba kolorowa; przewidywały, że wzrost cen ropy naftowej da terrorystycznym przeciwnikom Państwa Izraela lepsze uzbrojenie — Państwo Izraela przegrało wojnę z Hezbollahem w południowym Libanie.

Spełnianie się prognoz z "Żydów, Polaków, dialogu" dobrze rokuje prognozom z "Ciężkich czasów dla agentów".
Postrzeganie kwestii agentury wpływu, działań specjalnych specsłużb jest silnie zmistyfikowane. Na jednym biegunie osoba interesująca się agenturą wpływu jest traktowana, jakby wierzyła w zabobony. Przekonanie o istnieniu agentur wpływu jest utożsamiane z wiarą w czarnego kota. Rzecz, którą trzeba obowiązkowo wyszydzić. A pierwszym krokiem jest użycie znanego powszechnie epitetu, "spiskowa teoria dziejów".

Na drugim biegunie specsłużbom przypisuje się zdolności nadludzkie. Demoniczne. Są mroczną, wszechmocną siłą, przenikającą wszystko i nad wszystkim mającą władzę. Nie można wysiąkać nosa, aby "wszechświatowy spisek" o tym nie wiedział, a nawet bez jego przyzwolenia.

Książka stara się zagadnienie agentury wpływu zdemistyfikować. Obraz agentury wpływu zdemistyfikowanej sytuuje się, wbrew pozorom, bynajmniej, nie pośrodku powyższych biegunów.

Agentura wpływu jest zjawiskiem, jak każde inne. I, jak każde inne, może i powinno być przedmiotem badań. Książka posługuje się obszerną literaturą źródłową. I, bynajmniej, nie jest to literatura specjalistyczna. Źródła są powszechnie dostępne i popularne. Jest to zabieg celowy. Ma za zadanie udowodnienie, że przy badaniu agentury wpływu sięganie po źródła tajne czy choćby tylko trudniej dostępne nie jest konieczne. Przeciwnie, większość informacji, które, rzekomo, mają pochodzić ze źródeł tajnych, które uwiarygodniane są formą rozpowszechniania, plotką czy omówieniem, są celowo preparowanymi fałszywkami. Aby je badać niezbędna jest wiedza fachowa i doświadczenie. Amator zdziała więcej interesując się tym, co jest dostępne każdemu.

Celem istnienia agentury wpływu jest, jak sama nazwa wskazuje, oddziaływanie na otoczenie. Ale, kto wie, czy sama agentura wpływu nie podlega bardziej warunkom, w których operuje. Agentura wpływu jest narzędziem, jak każde inne. I, jak każde narzędzie, jest dostosowywana do potrzeb i celów narzędziem operującego. Narzędzia zbędne się zezłomowuje. Agenturę wpływu częściej, niż to się wydaje. W książce zostały poddane analizie czynniki wpływające na agenturę wpływu: geopolityczne, cywilizacyjne, socjocybernetyczne, kulturowe, gospodarcze, historiozoficzne, ekonomiczne, polityczne, historyczne, socjologiczne, psychologiczne i in. Analiza wydała się na tyle obiecująca, że pokuszono się o prognozę.

"Ciężkie czasy dla agentów" można potraktować, jako kontynuację "Żydów, Polaków, dialogu", Warszawa 2005. W porównaniu z nimi obejmują znaczenie większy obszar i przestawiają ujęcie głębsze.

"Żydzi, Polacy, dialog" też zawierały prognozy. Około połowa z nich już została spełniona. "Żydzi, Polacy, dialog" przewidywały np.: emancypację ludności kolorowej w USA i jej "marsz przez instytucje" — prezydentem USA jest osoba kolorowa; przewidywały, że wzrost cen ropy naftowej da terrorystycznym przeciwnikom Państwa Izraela lepsze uzbrojenie — Państwo Izraela przegrało wojnę z Hezbollahem w południowym Libanie.

Spełnianie się prognoz z "Żydów, Polaków, dialogu" dobrze rokuje prognozom z "Ciężkich czasów dla agentów".

More info:

Published by: Grzegorz Rossa. on Oct 05, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2014

pdf

 
1
 
1
http://www.scribd.com/doc/38819941/Recenzja-ksi
ąż
ki-Ci
ęż
kie-czasy-dla-agentow-Krzysztofa-Dudka-dyrektora-Narodowego-Centrum-Kultury,
http://preview.tinyurl.com/bmuvmx4
 
 
Grzegorz Rossa.
Ci
ęż
kie czasydla agentów
2
 
3
 
Warszawa 2009÷2012
2
http://htmlimg2.scribdassets.com/9t6rh55340qlcbd/images/166-9b69b2879e/000.jpg,
http://preview.tinyurl.com/d77z47w
 
3
— Mene, mene, tequel, parsin (por. Dn. 5:5)http://img197.imageshack.us/img197/6393/mene.jpg,
http://preview.tinyurl.com/catxkrm
 
 
1.
 
Główne tezy ksi
ąż
ki
1.
 
Specsłu
ż
by i agentura wpływu s
ą 
rodzajem broni takim samym, jak:1.1.
 
Wojska l
ą 
dowe1.2.
 
Marynarka wojenna1.3.
 
Lotnictwo1.4.
 
Wojska rakietowe1.5.
 
Wojska kosmiczne1.6.
 
Wojska elektroniczne2.
 
Kiedy nie jest prowadzona wojna energetyczna, najskuteczniejsze w osi
ą 
ganiu celóws
ą 
specsłu
ż
by i agentura wpływu3.
 
Od specsłu
ż
b i agentury wpływu silniejsza jest gospodarka. Specsłu
ż
by i agenturawpływu nie s
ą 
w stanie zmieni
ć
skutków gospodarczych4.
 
Najsilniejsze na
ś
wiecie specsłu
ż
by i agentury wpływu ma Moskowia5.
 
Rozpad
Z
wi
ą 
zku
S
ocjalistycznych
R
epublik
R
adzieckich(ZSRR) nie był wydarzeniem incydentalnym ani pojedynczym. Jest jednym z etapówprocesu, którego ci
ą 
giem dalszym b
ę 
dzie rozpad
F
ederacji
R
osyjskiej (FR) i zanikMoskowii6.
 
Moskowia popełnia samobójstwo. Pogł
ę 
bia surowcowo
ść
swojej gospodarki7.
 
Jednym ze skutków zaniku Moskowii b
ę 
dzie
ś
ciganie zbrodniarzy Moskowii jeszczeintensywniejsze od
ś
cigania zbrodniarzy III Rzeszy Niemieckiej8.
 
Najgorliwszymi i najskuteczniejszymi łowcami zbrodniarzy Moskowii b
ę 
d
ą 
byli funk-cjonariusze specsłu
ż
b i agenci wpływu Moskowii9.
 
Je
ż
eli zbrodniarze Moskowii nie zneutralizuj
ą 
, póki jeszcze mog
ą 
, wi
ę 
kszo
ść
spec-słu
ż
b i agentur wpływu Moskowii, ich szanse na unikni
ę 
cie pochwycenia b
ę 
d
ą 
bliskiezeru10.
 
Powy
ż
sze procesy mo
ż
na przyspieszy
ć
zmniejszaj
ą 
c
ś
wiatowe ceny w
ę 
glowodorów.Oprócz powy
ż
szych tez ksi
ąż
ka zawiera:1.
 
Inne tezy powy
ż
ej niewymienione2.
 
Dowody3.
 
Analiz
ę 
faktów wykorzystanych w dowodach4.
 
In.

Activity (53)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Michał Wolski liked this
moofar80 liked this
juszy_442915852 liked this
Piotr Wójcicki liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->