Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
First Church of Seventh-day Adventists Women's Day Program

First Church of Seventh-day Adventists Women's Day Program

Ratings: (0)|Views: 316|Likes:
Published by Pink E. Love
Program bulletin for the First Church of Seventh-day Adventists of Washington, DC annual Women's Day Program.
Program bulletin for the First Church of Seventh-day Adventists of Washington, DC annual Women's Day Program.

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Pink E. Love on Mar 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2014

pdf

 
 
 
N`txn` ez ^ztjq
^ehhez`& ^dszdmhdx 50& 8353
1?54
53?:4
Z`dmd
? ‖
Fkyd elj Few
 Ksdlalg Sxeqdx^klg ^dxyand^tsdxalzdljdlz Xdmexb~
Zden`dx‑~ Sxeqdx 
 Fd~~kl ^ztjqWdfnkmdMa~~akl ^skzfag`z^sdnaef Mt~anKiidxalgAlyd~zmdlzNfk~alg Xdmexb~+Sxeqdx
Z`dmd Zdpz
?
 
 Hd lkz nklikxmdj zk z`a~ wkxfj? htz hd qd zxel~ikxmdj hqz`d xdldwalg ki qktx malj& z`ez qd meq sxkyd w`ez a~ z`ez gkkj& elj enndszehfd& elj 
 sdxidnz& waff ki Gkj,”
|Xkmel~ 58?8
 
Ltx~d kl Jtzq?
 ^`axfdq D~~adl 
T~`dx Fdejdx?
 
Yayael Wefbdx
/Wdjld~jeq Lag`z Sxeqdx Mddzalg ez 7?>3 s,m,/
 
 
 @  @  e e s s s s q q^^ e e h h h h e e z z ` ` 
ELLKTLNDMDLZ^?
Z`d ldpz Sxeqdx N`esdf waff hd `dfj kl ^ehhez`& ^dszdmhdx 84
z`
,
 
ZKJEQ
% - Sfde~d okal t~ zkjeq ikx EQ Fayd C :?>3 sm,Ldpz wddb& z`d 84
z`
& EQ Fayd waff hd `k~zdj hq Mdl'~ Mala~zxq,
 
ZKMKXXKW% - Ezzdlzakl? Eff w`k fkyd zk ~ztjq z`d Hahfd%
- Ai 
qkt `eyd e gxdezdx jd~axd zk ~ztjq Gkj‑~ Wkxj al jdsz` elj welz zk hd
eff qkt nel hd ikx Gkj& wd welz qkt% Qkt exd alyazdj zk z`dJa~nasfd~`as Mala~zxq ^meff Gxkts Zxealalg ~dnklj wkxb~`ks% Jezd?^tljeq& 1+51+532 Zamd? 53?33-55?>3 em2 Fknezakl? - Dz`df Ldff @eff,^ztjq Mezdxaef~ waff hd ja~zxahtzdj z`d jeq ki zxealalg? Nkmd klnd&nkmd zwand elj hd hfd~~dj%
 
ZKMKXXKW
% - E ^sdnaef Zxdez waz`ktz z`d Mdez( - Ze~zd elj fdexlajde~ z`ez exd ze~zq& `defz`q elj jdfanakt~, Lk hkxalg xehhaz ikkj,Dlokq nxdezayd nkkbalg elj ze~zalg -- ^tljeq& ^dsz, 51
z`
ixkm 5?33 ->?33 s,m, Xdga~zdx ez z`d @k~sazefazq Zehfd al z`d fkhhq eizdx z`d~dxyand, --Mklane Hexld~& @k~sazefazq Fdejdx,
 
Ezzdlzakl Eff
- Ktx z`axzddlz`-^ehhez` sxkgxem waff hd `dfj kl^ehhez`& ^dszdmhdx 84, Sfde~d lkzd z`ez z`d ejtfz fd~~kl ~ztjq waff~zexz ez 1?>3em ikffkwalg hq z`d sxkgxem ez 53?83,
 
Gxelj Ksdlalg
 
 „ 
Z`d fklg eweazdj Jdjanezakl Ndxdmklq ikx z`dN`dez`em Ejmala~zxezayd Nkmsfdp `e~ exxaydj, Ai qkt sfel zk hd alezzdljelnd& sfde~d dmeaf alikxmezakl zk Gwdl Hxejikxj Lkxwkkj ezglkxwkkjCmqeffdg`dlqde~z,nkm kx neff 033,0>3,388:& dpz,85:& kxxdga~zdx klfald ez www,mqeffdg`dlqde~z,nkm tljdx ellktlndmdlz~,
 
Sez`ialjdx Sexdlz Mddzalg
al z`d Mkz`dx'~ Xkkm kl ^dszdmhdx 84&8353 C 8sm,
 Wdfnkmd
zk z`d
Iax~z N`txn` ki ^dydlz`-jeq Ejydlza~z~&
w`dxd effexd alyazdj zk wkx~`as Gkj elj idffkw~`as al Od~t~ Lemd%

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->