Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Cats, Cats, And More Cats

Cats, Cats, And More Cats

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 69 |Likes:
Published by Inge Meldgaard
An account of how I began collecting stray cats and others in need of a home.
An account of how I began collecting stray cats and others in need of a home.

More info:

Published by: Inge Meldgaard on Aug 31, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2012

pdf

 
3
GCYW* GCYW* CLI BKU@ GCYW
@v`u wmlg` M xcw c wbcjj gomji* wyuc} gcyw* cli cl} kyo`uw mll``i kf c okb`* ocv` fkpli c xc} mlyk b} o`cuy, Yo` fmuwy* cwbcjj hu`} kl`* cuumv`i kl` jcy` cfy`ulkkl* ml 3=08* mlwmi` b} fcyo`u”w j`cyo`u dcga`y, Ici xkua`i kl yo` xcy`ufukly ml Xmjjmcbwykxl* B`jekpul`* cli cy yo` ymb`* x` x`u` u`lymlh cocjf wocu` ml cl kji okpw` ml Kcaj`mho* c hkki kl` cli c ocjf okpu”w iumvmlh imwyclg` cxc}, Klj} Ici imil”y iumv`4 o` uki` cbkyku ema`, Okx yo` jmyyj` gcy bclch`i yk gk~` wymjj cbct`wb`,Ml yokw` ic}w* ~`k~j` imil”y y`li yk ocv` yo`mu gcyw l`py`u`i* ku`v`l yca`l yk v`yw fku go`ga"p~w* wk my xcwl”y jklh e`fku` ‟^pww”* xok xcw l`v`u hmv`l cl} kyo`u lcb`* oci amyy`lw, X` a`~ykl`* cli lky jklh cfy`uxcuiw* b} ~cu`lyw ekphoy yo`mu fmuwyokb` ml yo` l`x wpepue kf Hj`luk}, Yo` wyu``yw x`u` wymjj
 
5plbci` cli yo` ykmj`yw gklwmwy`i kf kpyokpw`w xmyo ‟ipll} gclw”, M xcw cjxc}w fcwgmlcy`i e} yo`b cw yo` gclw x`u`u`hpjcuj} gcuum`i cxc}* kl yo`mu wokpji`uw* e} b`l xokw` dke my xcw yk imw~kw` kf cjj yomw xcwy`, Emh wyuklh b`l* xmyo v`u}  eukci wokpji`uw cli wy`ci} ocliw* M mbchml`,Okx`v`u* yomw wyku} mw cekpy gcyw* lky ipllm`w* wk klyk yo` l`ykl`# X` imil”y wyc} jklh ml Hj`luk}1 klj} jklh `lkpho fku b`yk e`hml wgokkj* bca` wkb` fum`liw* cli fku Ici yk fmli xkua cw cl `lhml``u ml yo` wbcjj mlipwyumcj ykxl kf ]cjjkpul ml yo`Jcyuke` Vcjj`}, ^pww oci im`i e} yomw ymb`* wk x` klj} oci o`uamyy`l yk yca` xmyo pw* xok xcw lkx gcjj`i ^pww mlwy`ci, Yo`yum~ yk ]cjjkpul imil”y w``b yk xkuu} omb ykk bpgo cli o`wkkl w`yyj`i mlyk kpu l`x okb` " xo`u` yo` wyu``yw x`u` wymjjplbci`* epy x` cy j`cwy oci cl mlwmi` ykmj`y xmyo c ~pjj gocmlcli gmwy`ul, ^ukhu`ww#Ml Hj`luk}* yo` amygo`l xcw spmy` bki`ul* epy ml ]cjjkpul* cw x`jj cw cl `j`gyumg wykv`* b} bkyo`u oci c xkki wykv`* cli mlyo` jcpliu}* c bcygomlh 3=5>w ‟gk~~`u” fku ekmjmlh yo` xcwomlh,Yo` gk~~`u oci c wbcjj mlepmjy ~jcg` cy yo` ekyykb xo`u` eumsp`yy`w* bci` fukb jkgcj eukxl gkcj* x`u` pw`i yk o`cy yo` xcy`u, B} bkyo`u ciku`i yomw gk~~`u cli xkpji w~`li kl` ic} c x``a oc~~mj} ikmlh yo` xcwomlh, Yo`u` x`u` yxk cidkmlmlhgklgu`y` xcwo yukphow* gklycmlmlh gj`cl xcy`u fku umlwmlh, Ml e`yx``l yo`b xcw c gjkyo`w bclhj`* pw`i yk wsp``t` kpy yo` xcy`u fukb yo` xcwomlh cw my xcw ~cww`i e`yx``l yo` yxkyukphow, Bpb jmfy`i yo` oky xcwomlh fukb yo` gk~~`u mlyk yo`fmuwy xcwo yukpho pwmlh c eukkbwymga " ku ‟gk~~`u wymga”* cw x`u`f`uu`i yk my, Jcy`u kl* wo` imi ep} cl `j`gyumg xcwomlhbcgoml`* epy cjxc}w ~u`f`uu`i yo` gk~~`u,Yo` ~kmly kf cjj yomw mw yocy yo` jcpliu} xcw pwpcjj} v`u} xcubcli gkw}* ~cuymgpjcuj} kl xcwomlh ic}w* epy cjwk e`gcpw` my ecga`i klyk yo` amygo`l* xo`u` yo` xkki wykv` xcw a`~y hkmlh`v`u} ic}, Yo` jcpliu}* yo`u`fku`* xcw xo`u` ^pww wj`~y cylmhoy ml omw jmyyj` e`i, O` xcw l`v`u cjjkx`i mlyk yo` u`wy kf yo`okpw`* epy oci fu`` upl kf yo` jcuh` hcui`l ipumlh yo` ic}1 cli
 
7omw fmjj kf ucx b`cy xo`l Ici gcb` ecga fukb c oplymlh yum~ mlyo` l`cue} omjjw, ^pww xcw c amjj`u yokpho* cli kl` ymb` M wcx omb j`c~ mlyk c woupee`u}* gkb` ikxl xmyo c w~cuukx e`yx``lomw dcxw* cli yo`l yo` emui imwc~~`cu`i ikxl omw youkcy e`fku`M `v`l oci ymb` yk }`j~,Wcij}* ^pww e`gcb` mjj* cli ucyo`u yocl yca` omb yk c v`y* xomgo* cw M `~jcml`i `cujm`u xcw lky wkb`yomlh ~`k~j` y`li`iyk ik ml yokw` ic}w* Ici woky omb, Lcypucjj}* yomw xcw`yu`b`j} p~w`yymlh fku b} wmwy`u cli M, Lky jklh cfy`uxcuiw* xo`l M cwa`i yk eumlh okb` clkyo`u amyy`l yocy kl` kf yo` ek}wcy wgokkj xcw yu}mlh yk hmv` cxc}* b} bkyo`u chu``i, Wo` xcwcl `g`~ymklcjj} ~u`yy} ejcga cli xomy` jklh"ocmu* cli fpjj kf ~`uwklcjmy},Yomw gcy cjwk oci amyy`lw `v`lypcjj}* epy x` imil”y a``~ cl}*cli cfy`uxcuiw* b} bkyo`u i`gmi`i yk ocv` o`u l`py`u`i, Mw``b yk u`gcjj yocy fukb yomw ~kmly klxcuiw* ^pww /}`w* wo` xcw dpwy ‟^pww” cw x`jj- l``i`i yk ocv` c amyy} jmyy`u yuc} cy lmhoy* epy yo`u` xcw lk wpgo yomlh cw bki`ul amyy} jmyy`u cvcmjcej` ecga yo`l* wk x` xkpji gkjj`gy wcli fukb yo` e`cgo, X` pw`i yk jkv` hkmlh fku ~mglmgw yk yo` e`cgo* xomgo xcwcekpy yxk okpuw” iumv` cxc}, Yo` gcy kfy`l gcb` xmyo pw* cliciku`i j}mlh kl yo` yk~ kf yo` ecga w`cy* wpllmlh cli gj`clmlho`uw`jf, M u`b`be`u kl` ymb` wkb` ~`k~j` iukv` p~ gjkw` e`omli kpu gcu dpwy yk xcygo# Yo` klj} ~ukej`b xcw yocy ^pwwoci e`gkb` pw`i yk yo` wcli ml o`u jmyy`u yuc}* cli l`cuj} gkjjc~w`i* jmy`ucjj}* ml cwyklmwob`ly xo`l x` ykka o`u yk yomw vcwy* wcli} ~jcg` fku yo` fmuwy ymb`, X` cjwk x`ly kl gcb~mlh yum~w `v`u} wgokkj okjmic}* clichcml* yo` gcy gcb` xmyo pw* fkjjkxmlh b} bkyo`u* ycmj ml yo` cmucw wo` xcja`i cukpli yo` gcb~ wmy`,^pww `v`lypcjj} im`i xo`l M xcw cekpy fkpuy``l, Cw jpga xkpjiocv` my* M wkkl fkpli clkyo`u amyy`l1 yomw ymb` yo` bkwy~cyo`ymg jmyyj` clmbcj M oci `v`u w``l, Kl b} xc} okb` fukb

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Rose added this note
They are definitely each unique! Even if they have the same name.
Daniel Essman added this note
nice tail, i must say!
Carl F Maulbeck liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->