Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Virgo 28: A bald-headed man

Virgo 28: A bald-headed man

Ratings: (0)|Views: 21 |Likes:
Published by Starling
Virgo

28: A bald-headed man

A c c o r d i n g t o t h e On l i n e E t ym o l o gy D ic t i o na ry , t h e w o r d b a ld d e s c e n ds f r o m t h e C e lt i c ba l , a “ w h i t e p a t ch , b la z e ” t y p i c a l l y on t h e h e a d o f a h o r s e o r o t h e r a n i m a l, burn; u l t i ma t e ly shining from the Indo -European v a ri o us bright ( I E ) r o o t b he l - 1 , w h i c h m e a n s “ t o sh i n e , f l a s h, white and colors.”1 Among its derivatives are the words

b l a
Virgo

28: A bald-headed man

A c c o r d i n g t o t h e On l i n e E t ym o l o gy D ic t i o na ry , t h e w o r d b a ld d e s c e n ds f r o m t h e C e lt i c ba l , a “ w h i t e p a t ch , b la z e ” t y p i c a l l y on t h e h e a d o f a h o r s e o r o t h e r a n i m a l, burn; u l t i ma t e ly shining from the Indo -European v a ri o us bright ( I E ) r o o t b he l - 1 , w h i c h m e a n s “ t o sh i n e , f l a s h, white and colors.”1 Among its derivatives are the words

b l a

More info:

Published by: Starling on Dec 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2014

 
Wzcvine` D{ezkv ® 6833 3
Qnv`m 642 C fcij/dkcjkj oce
Cggmvjne` zm zdk
Meinek Kz~omim`~ Jngznmecv~ 
) zdk pmvj
fcij
jkwgkejwavmo zdk Gkizng
fc
) c ’pdnzk xczgd) ficrk‟ z~xngcii~
me zdk dkcj ma c dmvwk mv mzdkv cenoci) {iznoczki~avmo zdk Nejm/K{vmxkce $NK. vmmz 
fdki/3
) pdngd
okcew ’zm wdnek) aicwd) f{ve< wdnene` pdnzk cejqcvnm{w fvn`dz gmimvw%‟
3
Come` nzw jkvnqcznqkw cvkzdk pmvjw
ficgl) ficegd) ficrk) fikcgd) fikcl)fikej) finej) fimej) fi{k) aic`vcez) aicok) aicone`m) xdik`o)
cej
a{i`kez 
%Zdk pmvj
dkcjkj
jkwgkejw avmo zdk vmmz 
lcx{z/
 $dkcj.) cw jm zdk pmvjw
gcxvngk) cgdnkqk) fngkxw) gcjjnk) gcjkz) gcxnzci)gcxnzmi) gcxnz{iczk) gcxzcne) gczzik) gdcxzkv) gdka) gdnka) gmvxmvci) dkcj)lkvgdnka)
cej
onwgdnka%
 
Zdk pmvj
oce
nw cwwmgnczkj pnzd zdvkk jnaakvkez Nejm/K{vmxkce vmmzw%Zdk pmvj nzwkia jkwgkejw avmo zdk NK vmmz 
oce/3
pdngd okcew ’oce‟ cej
avmo pdngd ciwm jkwgkej
ocenlne) oceeks{ne) okewgd) cej Oce{%
 
ZdkNK vmmz 
ekv/6
 
okcew ’oce‟ cej nzw ’fcwng wkewk‟ nw ’qn`mvm{w) qnzci)wzvme`%‟
:
Jkvnqcznqkw ma zdnw vmmz negi{jk
 xdnicejkv) cejvm{w)
zdk xvkant
cejvm/)
cej zdk w{aant /
cejv~%
Zdk @vkkl 
cekv 
 
pdngd okcew ’oce‟ nw ciwm
vkiczkj zm zdnw vmmz% Anecii~) zdk NK vmmz 
pn/vm
 
ciwm okcew ’oce%‟
;
Come`nzw jkvnqcznqkw cvk zdk pmvjw
qnvnik) qnvz{k) pmvij)
cej
qnvz{mwm)
cej
pkvkpmia%
ZDKOKW2
Zdk anvwz zdkok gmegkvew
KZDNGW
% Anvwzi~ zdkvk nw
aic`vcez 
) cxcvme~o ma 
fcij
) pdngd okcew ’
gmewxng{m{wi~ fcj) maakewnqk) mv
vkxvkdkewnfik%‟
1
Zdk ik`ci zkvo
ne aic`vcezk 
$jkingzm.
okcew ’ne zdk qkv~
3 Pczlnew) g% $6888.) Zdk Cokvngce Dkvnzc`k Jngznmecv~ ma Nejm/K{vmxkce Vmmzw) x% 8>6 Pczlnew) g% $6888.) Zdk Cokvngce Dkvnzc`k Jngznmecv~ ma Nejm/K{vmxkce Vmmzw) x% 707 Pczlnew) g% $6888.) Zdk Cokvngce Dkvnzc`k Jngznmecv~ ma Nejm/K{vmxkce Vmmzw) x% ;3: Pczlnew) g% $6888.) Zdk Cokvngce Dkvnzc`k Jngznmecv~ ma Nejm/K{vmxkce Vmmzw) x% ;4; Pczlnew) g% $6888.) Zdk Cokvngce Dkvnzc`k Jngznmecv~ ma Nejm/K{vmxkce Vmmzw) x% 3831 dzzx2--kj{gcznme%~cdmm%gmo-vkakvkegk-jngznmecv~-kezv~-aic`vcez
 
Wzcvine` D{ezkv ® 6833 6
cgz ma gmoonzzne` ce ma 
akewk‟) kwxkgncii~ ’ne zdk cgz ma dcqne` wkt%‟
0
Cejzdke zdkvk nw
onwgdnka  
) c xcvme~o ma 
dkcj
 
zdcz okcew ’fkdcqnmv zdcz gc{wkw jnwgmoanz{vk mv ceem~cegk ne cemzdkv‟ cej ’jcoc`k) jkwzv{gznme)mv neb{v~ gc{wkj f~ c wxkgnang xkvwme mv zdne`%‟
4
Ne ocvlkj gmezvcwz) mekma zdk jkvnqcznqkw ma zdk NK vmmz 
pn/vm/
$oce. nw zdk pmvj
qnvz{m{w%
 Cemzdkv zdkok gmegkvew
CENOCIW
zdkvk nw mek cwwmgnczkj pnzd kcgdlk~pmvj% Mek ma zdk xcvme~ow ma 
fcij
nw
aicone`m%
Mek ma zdk xcvme~owm
dkcj
nw
gczzik 
% Cej) mek ma zdk jkvnqcznqkw ma zdk vmmz 
pn/vm/
nw
pkvkpmia  
% Ciwm vkgcii zdcz zdk lk~pmvj
fcij
jkwgkejw avmo c Gkizng vmmz zdcz vkakvvkj zm zdk pdnzk xczgdkw gmoomei~ am{ej me zdk dkcjw ma dmvwkmv mzdkv cenociw%Cemzdkv zdkok gmegkvew
WZVKE@ZD
% Vkgcii zdcz zdk NK vmmz 
ekv/6
 
okcew ’oce‟ cej
zdcz 
nzw ’fcwng wkewk‟ nw ’qn`mvm{w) qnzci) wzvme`%‟
>
Ciwm)zdvkk xcvme~ow ma 
dkcj
nejnvkgzi~ vkakv zm wzvke`zd ma zdk cvow cej ik`w)n%k% zdk o{wgik `vm{xw lempe cw zdk
fngkxw 
)
zvngkxw 
) cej
s{cjvngkxw 
%C aneci zdkok gmegkvew zdk
ICP
% Vkgcii zdcz mek ma zdk xcvme~ow ma 
oce
nw zdk pmvj
Oce{ 
pdngd ne Dnej{nwo vkakvw zm zdk xvnomvjnci aczdkvmv xvm`kenzmv ma zdk d{oce vcgk ce
j ’cej wmqkvkn`e ma zdk kcvzd pdmanvwz newznz{zkj vkin`nm{w gkvkomenkw cej jkqnwkj c gmjk ma icpw%‟
38
 Wkqkvci ma zdk xcvme~ow ma 
dkcj
vkakv zm $3. xicgkw pdkvk icpw cvk ocjkcej-mv $6. nejnqnj{ciw cej mv`cenrcznmew vkwxmewnfik amv zdknvxvmzkgznme cej keamvgkokez% Zdkwk negi{jk
gcxnzci 
$c zmpe mv gnz~ zdcz nwzdk maangnci wkcz ma `mqkveokez ne c xminzngci keznz~) w{gd cw c wzczk mvecznme.)
gcxnzmi 
$c f{nijne` mv gmoxikt ma f{nijne`w ne pdngd c wzczkik`nwicz{vk okkzw.)
Gcxnzmi 
$zdk f{nijne` ne Pcwdne`zme) J%G%) pdkvk zdkGme`vkww ma zdk [enzkj Wzczkw okkzw.)
gcxzcne 
$c xvkgnegz gmoocejkv nec xmingk jkxcvzokez.)
gdnka  
) cej
gmvxmvci 
%
0 dzzx2--kj{gcznme%~cdmm%gmo-vkakvkegk-jngznmecv~-kezv~-aic`vcezk,jkingzm4 dzzx2--kj{gcznme%~cdmm%gmo-vkakvkegk-jngznmecv~-kezv~-onwgdnka > Pczlnew) g% $6888.) Zdk Cokvngce Dkvnzc`k Jngznmecv~ ma Nejm/K{vmxkce Vmmzw) x% ;438 dzzx2--kj{gcznme%~cdmm%gmo-vkakvkegk-jngznmecv~-kezv~-oce{

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->