Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Religija Novog Doba - Satanizam u Rukavicama

Religija Novog Doba - Satanizam u Rukavicama

Ratings:
(0)
|Views: 1,762|Likes:
Published by Maran Atha

More info:

Published by: Maran Atha on Jan 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2013

pdf

text

original

 
 
Novo Doba dolazi
Sta znači ime Nju Ejdž (New age - Novo doba)? Pojam je uzet iz astrologije. Ponjenom tumačenju Zemlji treba 26 000 godina da bi prošla kroz svih 12 znakovazodijaka (kosmičkih sazvezđa), što se naziva Velika godina, Platonova godina, očemu se govori kada se pomene astronomsku pojavu nazvana Precesija ekvinocija,kada se zemljina osa zarotira i napravi zamišljenu kružnicu, za, kako kažu astrolozi26 000 godina. Ona je podeljena na 12 Velikih doba, ili Velikih meseci, od kojihsvaki treba da iznosi odprilike 1/12 od 26000, od 2000 do 2 100 godina. Pocetak računanja im je 10.000. god.p.n.e.Sedam doba po celokupnoj astrologiji su dobaLava, otp. (10.000-8.000.p.H.), Raka (8000.-6000.p.H.), Blizanaca (6000.-4000.p.H.),Bika (4000.-2000.p.H.), Ovna (2000.-rodenja Hrista). Mi sada po tome živimo uvremenu Ribe, otprilike (0-2000.po.H.) pa je u stvari to pravo poreklo simbola ribeza Hrišćanstvo, kao Hrišćanska dispenzacija, odeljak. Riba je u astrologiji simbolMajke boginje Venere, koja se uplašila od diva Tifona, skočila u Eufrat i pretvorilase u ribu. To je u stvari astrolki paganski simbol, koji nikakve veze sahrćanstvom nema, i nigde u Bibliji Isus, proroci i apostoli ne tre da sehrišćanstvo obeležava bilo kakvim znakom kojinukazuje na ribu. Neko će reći da seIsus hranio ribom, a i da su neki apostoli bili ribari, ali neki od apostola su bili islužbenici Rima, kao Matej carinik (poreznik) a Isus je takođe jeo i hleb.Spiritualni pokreti veruju da svako od ovih "novih doba" obeležavapojava novih Učitelja mudrosti, ili Hristosa, Mesija, spasitelja, duhovnih vođa. Nekiod njih su bili, kažu okultisti, osnivači velikih religija, a drugi su nosili spektarraznih naziva kao što su Mahatma, Hijerarahija, Veliki, Tajno Belo Bratstvo,Unutrašnja vladavina svetom, Velika Bela Loža Učitelja Mudrosti. Iako oni noserazličita imena i u različitim su kulturama, ali svi su oni kosmički poslanici dapovedu svet u viši stepen duhovnog napretka. Svako doba je imalo svojekarakteristike. Doba ribe je, kažu oni, bilo obeleženo hrišćanstvom, dok će sledeće"Novo doba", doba Vodolije (od 2000 i neke, po nekima 2012. pa nadalje) bitiobeleženo univerzalnom Novom svetskom religijom, religijom Novoga doba. Zato sesmatra da je to sedmo doba, dakle na vrhuncu razvoja čovečanstva. Ono treba,navodno, da bude obeleženo jedinstvom, harmonijom, ljubavlju i naravno,pojavom Ucitelja, Hristosa, u ovom slučaju Gospodara Maitreje, koji treba dapovede covecanstvo u njega. Svako novo doba je obelezeno naglim promenama, pase zato očekuje da i sada slede ogromne sveopšte promene u svetu, sto ce dovesti do"nove svesnosti" čovečanstva, evolucije ljudi u višu svest, povanja moći ipercepcije vida, duhovnih sila i ovladavanja putovanja kroz dimenzije. Po NovomDobu treba da nastane harmonija, ljubav i Milenijum mira, da svi ljudi budu braćai da prestanu ratovi, mržnja i netolerancija, posebno verska. Ljudima treba dazavlada jedna svetska vlada i jedna religija sa jednim centrom, a kruna te religije bitrebao da bude ljudski razum, koji evoluira u “višu svest”. Da li je ovo sve baš tako,ili se iza svega krije prevara, obmana koja će mnoge odvesti u bogootpadništvo ismrt.Novo Doba je, dakle, sveopšti pokret za uspostavljanje jednog novogsvetskog duhovnog sistema, Nove svetske religije, koja treba nastati kompletnimujedinjavanjem covecanstva svim mogucim sredstvima, a to se vodi iz tajnih soba,
 
od strane prebogatih članova ezoterijskih tajnih društava, kojima je najmanje stalodo čoveka i njegovog dobra. Zato se sada stvaraju krize, da bi čovečanstvo lakšeprihvatilo jednu svetsku vladu i religiju.Verovanjai ideje Nju Ejdža (New age) inspiraciju najviše nalazeubudizmu,hinduizmu,teozofiji,gnosticizmu, kao i u učenjima raznih ezoterika i okultista. Obuhvatajureinkarnaciju,politeizam,animizam,panteizami slična neopaganska verovanja. enje o reinkarnaciji u sklopu Nju Ejdža potiče izteozofskog pokreta. U osnovi, to je panteističko-duhovni pokret duboko ukorenjenu hinduizmu i budizmu. Osnovni teozofski stav je postojanje visoko razvijenihučitelja koji upravljaju ljudskom civilizacijom, pri čemu se misli i na duhovna bića,i na pojedince, koji su ciljanim duhovnim razvojem navodno stekli nadljudskesposobnosti, tj opštenje sa duhovnim silama (Recimo okultisti, alhemičari,Templari, Iluminati). Nju Ejdž tumačikarmukao duhovnu lekciju koju pojedinacmora izvući iz određenih događaja koji ga zateknu u životu koje je na putu razvojasam prouzrokovao kroz više života, ne nužno kao kaznu za nedela iz prošlih života.Patnju i zlo ovaj pokret sagledava kaoiluzijukoju uzrokuje sam čovek. Gledanje nakarmu sastoji se i u tome da se ukupna karma ne nastoji smanjiti već se dobrakarma nastoji uvećati kako bi se omogućili bolji i ugodniji kasniji životi. Nju Ejdžnegira postojanjepakla, odnosno smatra ga delom takozvanog astralnog iliduhovnog sveta; pojedina tumačenja unutar pokreta shvataju pakao kao tvorevinusamih ljudskih misli i osećanja. (To je tačno, pakao nije biblijsko već paganskoučenje koje se uvuklo u hrišćanske tradicionalne crkve kao dogma).Verovanja ovog pokreta često su apstraktna uopštavanja religijskih dogmiiezoterijskihučenja, mešanja religija i prilagođavanja tih religija jednom opštemučenju, koje nije centralizovana religija, već se sastoji iz mnogobrojnih pokreta,okupljenih oko vođe ili ideje, poput brojnih NLO religija, ljudi koji ekujuvanzemaljce, okultnih društava, ezoterista, pa i nekih hrišćanskih sekti, koje seslepo klanjaju vođama. Odbacuje se monoteistički religijski sistem, proučavaju semističnih grane tradicionalnih verskih tradicija, a značajna je i orijentacija naezoterične i okultne doktrine celog sveta kao i parcijalno usvajanje modernihnaučnih i paranaučnih modela. Ovaj pokret karakterišu fokusiranost na unutrašnjilični duhovni razvoj i naglasak na mističnom i duhovnom kao najvažnijoj dimenzijiljudskog postojanja te naglasak na prirodnom zdravlju i duhovnom isceljivanju.Nju Ejdž uvodi i popularizuje mnoge prakse i metodealternativne medicine.Naziv„new age“ (“novo doba”) opisuje se kao prelaz izsazviježđa Ribau sazvežđeVodolije, čije se astrološko razdoblje tumači kao „Novo Doba“, tj. doba promenesvesti, uzdizanje iste na višu globalni nivo. Mišljenja o kraju i početku pojedinogastrološkog razdoblja se razilaze, neki ga lociraju u 2100 toj fodini a sve više je onihkoji pominju 21 12 2012. Ovaj ciklus astroloških doba nalazi potporu u precesiji,pojavi o kojoj smo pisali.Među bliže preteče Nju Ejdža obično se svrstavaju okultistička učenja kojasu se pojavili u kasnome 19. i ranom 20. stoljeću, mada je preteča Novog doba,slobodno se može reći, antičko paganstvo, preko gnosticizma prvih vekova Nove ere,renesanse i okultizma srednjeg veka. Teozofski pokret,spiritizami pojaveduhovnih i okultnih učitelja kao što suGeorgij Ivanovič Gurdijev,Edgar Kejs  (Cayce), Helena Petrovna Blavacka, Alis Bejli (Alice Bailey), Džidi Krišnamarti
 
(Jiddu Krishnamurti), niz indijskih gurua ilisufijskihučitelja koji su našli utočištena zapadu, zatim utemeljitelj psiholoških doktrina poput Karla Gustava JangailiAbrahama Maslova, su junaci Novog Doba. Teorije koje sadrže duhovnu ilinadosobnu dimenziju, koje ine nema uempirijski(opipljivo dokazivim)orijentisanim psihološkim doktrinama su osnova modernog Nju Ejdža. Nakonradikalne kontrakulture šezdesetih i dela sedamdesetih, XX veka, usledilo jeapsorbovanje raznorodnih učenja koja su se pojavila u to doba: neka su od njihdela Alana Votsa (Allan Watts), kao i prozni opus Oldosa Hakslija (Aldousa  Huxley), romani Ričarda Baha (Richarda Bacha) i ponovo štampani glavni tekstovi zapadnoghermetizma. Pokret je bukvalno eksplodirao1970-ih,delom iz subkultura, koje su preplavile zapadnuEvropuisevernu Ameriku. Sve je to bilo skopčano sa seksualnom revolucijom, rokenrol kulturom i poplavom droge, kao ismljenim brisanjem hrćanskih vrenosti u Americi i zapadnoj Evropi.Amerikanci koji su prihvatili učenja istočnih religija postali su svojevrsni učitelji-gurui, promoteri produhovljavanja, ličnog razvoja, odbacivanja racionalnog,opipljivog, i sve većeg manipulisanja masama da učenja Nju Ejdža private kaoracionalna. Oni ističu važnostmeditiranja,vegetarijanstva, te opšteg povezivanja sa prirodom, što i nije loše, ako se gleda samo kao način života, ali to ima korene upanteizmu, po kome je Bog u svemu i sve je Bog. Jedna od praksi je i takozvanokanalisanje (
channeling)
, postupak u kojem se osoba-medij povezuje sanematerijalnim duhovnim bićem i od njega prima poruke ili učenja. To biće sepredstavlja kao Hijerarhija, Sanat – Kumara, Tibetanac, Učitelj, brat, vanzemaljac,neki od paganskih bogova ili tradicionalnih svetaca, duh neke umrle osobe, iliMaitreja, duhovni Učitelj sveta kog treba da dočekaju sledbenici Nju Ejdža kaomesiju. Samo jedan entitet stoji iza toga – đavo. Sa tim “entitetom” je očijukala i jedna od majki Nju Ejdža Helena Petrovna Blavacka, (1831 1891) osnivTeozofskog društva (1875. godine u Njujorku, sa pukovnikom Henrijem Olkotom),koja je, sem što je imala ogroman uticaj na ezoteriju XIX i XX veka, bila i clanmnogih tajnih društava. Istraživaci njenog života otkrili su da je održavala veze saKarbonarima, tajnim, revolucionarnim društvom iz Italije, koji su imali bliske vezesa duboko okultnim tajnim Crnim plemstvom, a bila je clan "egipatskog" okultnogtajnog društva Bratstvo Luksora, koje je kasnije napustila zbog okrenutosti društvaka "sebicnosti, novcu i nemoralu". U svojim knjigama, "Razotkrivena Izida" iz1877. i "Tajna doktrina" iz 1888. godine, tvrdila je da je u telepatskoj vezi saSkrivenim gospodarima ili Nadljudima koji žive u Centralnoj Aziji, na Tibetu, i sakojima se može stupiti u vezu mentalnim putem, ako ste upuceni u tajne ezoterije inaucite odredene magijske rituale. Verovanje u Gospodare i Veliko belo bratstvo jepromovisala i Alis En Bejli, (Allice An Bailey 1880 1949) teozofska vidovnjakinjai veštica iz perioda posle Blavacke. Ona se pobrinula za suštinu pokreta Novogdoba (New Age) i ere Vodolije. Bejlijeva je tvrdila da "kanališe" poruke entiteta poimenu "Tibetanac - Djahal Kul” i na osnovu toga napisala brojne knjige, od kojihsu najpoznatije "Hijerarhija gospodara" i "Nova svetska religija". Iz njenog"teorijskog rada" nikle su dve organizacije, Lucis Trast (imenovana po donosiocusvetlosti Luciferu ) i Dobra volja sveta, koje su, interesantno, veliki obožavaoci iuporni promoteri Ujedinjenih nacija, kljucne organizacije Novog svetskog poretkau obmanjivanju covecanstva od kako postoji "pravda" u svetu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->