Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
The Accounting

The Accounting

Ratings: (0)|Views: 74|Likes:
Published by Duncan

More info:

Published by: Duncan on Apr 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2013

pdf

text

original

 
?
Wlf Oeenvawdam
ctGvaeoa B! Gdfwfsbt
fsst oujfg dawfawbt"
Osf tnv uvsf>
Ou lf }dyfg wlf gsdyydam sfg jfwelvy n`` ldu yvgmt elda o`wfs u}obbn}dam o lvmf obbdmowns cdwf n` ldu Kdhht Knla
„u
 hohhnwl cvsmfs!
Tfu n` envsuf! D hodbfg dw nvw da losg enyt o`wfs ufagdam wlfh wlf fbfewsnade enyt" `dsuwwldam wldu hnsadam! Nvs cdg `ns wlf Ko``sft Uvyybt Enawsoew du o gnaf gfob/
Elfuwfs cnouwfg oulf afowbt ynyyfg ldu `daob gdhdavwdpf cdwf n` o wnouwfg loh oag elffuf uoag}del" dawn ldu hnvwl!
]n}/ Wlow hvuw n` cffa o cdweldam f``nsw!
Yfsst oghdsdambt ouufswfg ou lf uwv``fg oloag`vb n` `sdfu dawn ldu moyydam hnvwl `nbbn}fg ct o mdmoawde u}dm n` ldu bosmf Elfsst GdfwEnjf!Ulojdam ldu lfog da omsffhfaw Elfuwfs opn}fg"
@vej" D csnjf ht cobbu `ns wlsff unbdg}ffju wn yvbb dw wnmfwlfs! Tnv jan} wlow nbg `osw Losjafuu fuufawdobbt wnbg hf wn mfw dw gnaf ns ldwwlf csdeju! Hoa D log an elndef!
‘ Lf snbbfg ldu ftfu wn fhyloud{f wlf wdmlw yboef
wlow wsoyyfgldh! Elfuwfs msn}bfg" da enaebvudna"
‒D lnyf wlow ouulnbf mfwu ldu unna!‘
 
]fbb csn" tnv hvuw cf uvyfshoa/ Tnv jan} dw anshobbt wojfu wlow bnam kvuw wn mfwOeenvawdam
u ufob n` oyysnpob
!‘
Yfsst uodg da }nagfshfaw n` ldu `sdfag
„u `nshdgocbf
oeenhybdulhfaw!
Oyysnpob> ]low osf tnv ysowwbdam ocnvw
> ]low oyysnpob>‘
Wlf uvsysdufg Elfuwfs `dsfgn`` wlfuf qvfuwdnau!
‒Elsduw gna„w tnv s 
fhfhcfs wlow bnam ynudwdna hfhn bouw qvoswfs> Oat enawsoew cdgysnynuobu n` npfs o hdbbdna lopf wn cf sfpdf}fg oag oyysnpfg ct wlf Oeenvawdam Gfyoswhfawcf`nsf uvchduudna
!‘
Yfsst ebosd`dfg ldu ouufswdna!
@vejdam lfbb/ D `nsmnw obb ocnvw wlow/ D afpfs gdg naf `ns npfs 499 J cf`nsf! Lnbt`sdknbfu/ An} }low/
 
Hoa tnv
„sf
wnouw
!‘
Yfsst uodg }dwl o jan}dam uaffs!
 
Y
 
3
]fbb hotcf anw! D` dw
u sfkfewfg" wlfa an naf }dbb fpfs jan}! D hfoa }low osf wlf nggu Denvbg boag uvel o lvmf enawsoew" oat}ot> D` dw
u oeefywfg }fbb wlfa D
h w(n(o(u(w!
Elfuwfssfounafg!
]fbb D cfw tnv cfwwfs ubdgf dw youw wlfh ou `ouw ou tnv eoa" kvuw da eouf
!‘ Yfsst
unbfhabtogpdufg Elfuwfs ou lf ebfoafg vy ldu sfg uwodafg elda }dwl w}n hnsf yoyfs aoyjdau! Lf gsnyyfgwlfh da wlf efawfs n` ldu kvdef gsfaelfg uwtsn`noh
 
ybowf na wny n` wlf nwlfs wlsff lf log obsfogtgfuwsntfg!
Gohhdw" hotcf tnv osf sdmlw ocnvw wlow naf
!‘
Elfuwfs omsffg!Wlft gvhyfg wlfds bvael hfob svccdul dawn wlf wsoul enawodafs ow wlf fawsoaef oag yvwwlfds fhywt ybouwde cbvf wsotu na wny! F|dwdam wlf uldat" uwfsdbf `ouw(`nng sfuwovsoaw lvuwbdamqvdejbt coej wn wlfds n``def! Da wlf `snaw lobb}ot n` wlf hngfsa efhfaw oag uwffb n``def cvdbgdam"wlft vaf|yfewfgbt soa dawn Losjafuu }ln }nsf o cdm esnengdbf uhdsj na ldu `oef! Lf oyysnoelfgwlfh f|ebodhdam"
Elfuwfs/ Wlfsf
u ht hoa/ Msfow knc" una" msfow knc/ D }dbb lopf hnsf elobbfamfu `ns tnvunna! D lnafuwbt
gdga„w wldaj tnv envbg yvbb dw n`` 
" cvw tnv lopf! Wlf vagfsmsnvag svhcbf uotu}f lopf o mnng eloaef wn aodb wlow enawsoew! Fuyfedobbt udaef Bosuna oag Una" nvs eldf` enhyfwdwdna" kvuw }faw cfbbt(vy! Tfy
coajsvyw(pdbbf!
Losjafuu wnwobbt dmansfg Yfsst" }lnuwnng wlfsf bdjf o ynwwfg yboaw!
‒]low/ ]l
fa gdg wlow loyyfa
>‘
daqvdsfg Elfuwfs!
Kvuw ldw wlf af}u wldu hnsadam! EAA D wldaj! Unhfnaf }ou eovmlw sdmmdam cdgu na o cdmAopt enawsoew! O sfob an" an" wlfuf gotu! Wlf ]ldwf Lnvuf gnfu anw bdjf elfowdam" fuyfedobbt}lfa dw mnfu yvcbde! Losgbt wlf dhomf wlft }oaw wn ysnkfew wn wlfds ysfednvu pnwfsu!
 
‒Nl
" }fbb wlow
u msfow `ns vu
 
D mvfuu!‘
Elfuwfs omsffg vafawlvudouwdeobbt!
‒Tnv cfw
tnvs ouu dw du! Tnv
bb cf o cdm yosw n` wlow oewdna }lfa }f gn boag wlf enawsoew}dwl Ko``sft!
Wlf uhdbdam Losjafuu ouuvsfg ldh!Elfuwfs uhdbfg }fojbt" gfuyfsowf wn uafoj o}ot wn ldgf vagfs ldu gfuj! Lf `fbw aovufnvu!Yfsst mopf ldh o cdm wlvhcu(vy cfldag
Losjafuu„u
coej oag sfwsfowfg coej wn uo`fwt n` ldu n}ahfuut evcdeob! Losjafuu kovawdbt enawdavfg na ldu }ot wn}osg wlf fawsoaef! Elfuwfs svulfg wnwlf fbfpowns oag }faw gdsfewbt wn wlf wldsg `bnns! ]lfa wlf fbfpowns gnns ubdg nyfafg" lf }ouena`snawfg }dwl wlf bosmf mnbg bfwwfs }obb yoafb wlow ysnvgbt ysnebodhfg:
OeenvawdamGfyoswhfaw
!„
 
5
Lf svulfg wn wlf sfos evcdebfu na wlf `bnns wn `dag ldu `sdfag G}otaf He@osboaf" }ln }ouo kvadns oeenvawoaw da wlf gfyoswhfaw! Elfuwfs oag G}otaf }fsf nbf ynjfs cvggdfu `snhenbbfmf! Lf bneowfg ldu aohfybowf hosjdam ldu uhobb evcdeob oag uwvej ldu lfog dawn wlffawsoaef!
Lft" G}otaf
/‘
 
‒L
d Elfuwfs"
gdga„w
f|yfew wn uff tnv vy lfsf da wlf nbf cfoa cossfb!
]low„u
mndam na>
 Elfuwfs uow na wlf fgmf n` wlf nabt elods da wlf evcdeob bnnjdam uwsfuufg: lf uodg bn}bt"
Daffg unhf ogpdef G}otaf
na o pfst ufsdnvu howwfs
!‘
 
Uvsf ulnnw
!‘
 
‒Bfw„
u kvuw uvyynuf! ]fbb" d` unhfnaf daogpfswfawbt `nsmnw wn mfw oa oeenvawdam oyysnpob`ns o bosmf enawsoew cdg ysnynuob! D hfoa"
wlow }nvbga„w cf
o cdm gfob>
]nvbg dw>‘
 
Nl tfu/ Tnv cfw tnvs osuf dw }nvbg/ Wlow
u wlf cdm cowwbf somdam cfw}ffa nvs PY oag wlfsfuw n` wlf PYu da wldu Enhyoat! ]lnfpfs hojfu wlow `owob hduwojf du oujdam `ns wlf o|! Wlow
u`ns goha uvsf
!‘ Lf uwowfg gsohowdeobbt!
 
Msfow/ Kvuw msfow
/‘
Elfuwfs bohfawfg!
]ln }ou dw
>‘
 
Hf
!‘
Elfuwfs oghdwwfg!
Nl an" }lfa
>‘
 
‒Kvu
w wldu
hnsadam!‘
 
Nl
}fbb wlow hdmlw anw cf obb wlow cog wlfa! D wfbb tnv }low" bfw hf eobb o envybf n` wlfhdg(bfpfb mvtu na dw oag mfw sdmlw coej wn
tnv!‘
G}otaf n``fsfg }dwl faenvsomfhfaw!
Uvsf" uvsf wlow
u msfow G}ot
af! D eoa„w wloaj tnv fanvml!‘
 Elfuwfs gsommfg coej gn}a wn ldu coufhfaw evcdeob! Lf }odwfg" uwosdam ow wlf ylnaf:mao}dam na ldu `damfsaodbu vawdb wlft }fsf avcu! @daobbt" ocnvw wlsff(wldswt" wlf ylnaf soam!
‒Csssdam" csssdam!‘
 Lf ydejfg dw vy uotdam
" ‒E
lfuwfs lfsf
! Ln} hot D cf n` ouuduwoaef>‘
 O pnef oau}fsfg ldh }dwl
" ‒G}o
taf lfsf! Bnnj d` tnv eoa mfw vy lfsf da wfa hdavwfuoag csdam o enyt n` tnvs enawsoew cdg }dwl tnv" D lopf ossoamfg `ns tnv wn lopf da`nshob hffwdam}dwl Hs! Mosafw" naf n` nvs wny eldf` oeenvawoawu! Lf hot kvuw cf ocbf wn uhnnwl npfs tnvsysncbfh
!‘
 
Elsduw" D lnyf un
/‘
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->