Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bela Hamvas - Prijateljstvo

Bela Hamvas - Prijateljstvo

Ratings: (0)|Views: 153 |Likes:
Published by lazarilic

More info:

Published by: lazarilic on May 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2013

pdf

text

original

 
B e l a H a m v a š
Prijateljstvo
1.Platon kaže da je prareč zajednice zakon, Aristotel kaže
 Filija
.Obojica mogu biti u pravu. Ono što ujedno održava zajedno, to jezakon iznad bića. Ali ono što stvara zajednicu, to je prijateljstvo koježivi u bićima. Filija znači prijateljstvo, ali ovo prijateljstvo nije ideja.Mnogo je više samo biće. Gde postoji razdor, pretpostavlja se da jeprisutan Arej, olujni; gde postoji ljubav, pretpostavlja se da jeprisutna Afrodita, ona koja razrešava protivrečnosti; gde postojiprijateljstvo, pretpostavlja se da je prisutna boginja Filija. I Aristotelmisli, ako mnogo hiljada i miliona ljudi stanuje na jednom mestu,govore jednim jezikom, neguju jednu baštinu, pridržavaju se jednogmoralnog reda – to je sve čudo boginje Filije. Bez nje bi La Brije biou pravu, jer on kaže: iznenađen sam što čovečanstvo ne živi u jednojdržavi, ne veruje u jednu religiju, ne govori jednim jezikom – akopogledam mnogovrsnost i raznovrsnost ljudskih karaktera,temperamenata, talenata, inteligencija, ja sam pre iznenađen: kako idva čoveka mogu da žive pod istim krovom a da do jutra jedandrugog ne zadave. Čudo je boginje Filije što među bićima koja reže jedna na druge postoji nešto kao zajednički stan i zajednički jezik izajednički običaji. Bez nje bismo bili tek usamljene zveri. Zajednicustvara boginja Prijateljstva, i zato je prareč zajednice: Filija.2.U odnosu na to o čemu se vodila reč u poslednjih stotinugodina, ćutanje o prijateljstvu je sasvim čudno. Postoji samo jednoznajno delo, Emersonovo. U antičkom svetu niko ga nijezaboravljao. Ali što se danas tako malo piše o prijateljstvu, uzrok nijesasvim u tome što je ono klasična tema, a čovek je danas malen zaklasične teme. Uzrok će pre biti u tome što je prijateljstvo klasična veza, a današnji čovek je malen za klasične veze. Čovečanstvo jošnikada nije bilo tako blizu tome da postoji samo nekoliko bića a da setoliko mnoštvo pretvorilo u zveri i da iz zasede reže jedni na druge.Površan je nasilni kolektivizam masovnih religija, ispod njega živi
 
čovek koji je već skoro spreman da do jutra udavi čoveka koji živi snjim pod istim krovom, samo zato što se ovaj razlikuje od njega.Svako ko danas pruža ruku prema nekome, trebalo bi postiđeno daproživi kako se ne razume upravo ono što je jedino bitno. Ali niko sene može pozvati na odgovornost. Juče sam prema nekome ispružioruku, i nije je primetio; danas je neko prema meni ispružio ruku, i jasam onaj koji je nije primetio. Živimo život bez Filije, i veze koje jošpostoje među nama, možda su ostaci starih, možda predujam za buduće; iz današnjice ne izvire prijateljstvo.3. Aristotel verovatno ipak greši kada kaže da mogućnostzajednice stvara Filija. Zajednica nije više ili manje. Zajednica jedrugo. Potpuno i savršeno i temeljno drugiji život, bivstvo,mogućnost, stvarnost, čudo i misterija. U poslednjim godinama jenen izraz za nju, ku da je veza Ja i Ti. Za zajednicu suneophodna bar tri čoveka. Ali tamo gde je troje, Filije više nema. Ja iTi su dva. Uvek samo dva. Jedan više nego kad je čovek sam, jedanmanje nego kad je čovek u zajednici. Veza Ja-Ti poseban jeegzistencijalni krug: specifičan krug bivstva između individue ikolektiva. Između usamljenosti i zajednice. Između osame imnoštva. Izmedu Jedan i Tri. Ovo Dva je mesto Filije u svetu.4. Astrologija je prostor čovekove sudbine izdelila na dvanaestdelova, ili kako ona kaže, pozornicu ljudske sudbine deli na dvanaestkuća. Takve su kuće: ličnost, imanje, učenje, dom, brak i drugo. Kuća je označena i za prijateljstvo. U ogromnoj literaturi modernepsihologije nema ni reči o prijateljstvu – iz ove jedine činjeniceproizlazi koliko astrologija ima više osaja za celinu ljudskog bivstva. Astrologija zna i da prijateljstvo nema nikakve veze sazajednicom, ni sa Ja, niti s ljubavlju. Za Filiju je označena posebnaka, ona ima isto toliku tinu i znaj kao poziv ili smrt.Prijateljstvo nije prosto druženje, kao što prijatelj nije čisto drug.Nije saborac, nije kolega, nije partner. Ono što se događa u kućiprijateljstva nijedna druga veza ne može da zameni. Prijatelj seničim ne može zameniti. Postoje ljudi nesposobni za prijateljstvo;ima onih koji su nepodesni za prijateljstvo; postoje oni oko kojihuvek ima neko; i ima onih čiji život prolazi u gladi za prijateljstvom,a da ni jednog jedinog našli nisu.
 
5.Montenj piše da ljubav nikoga nema običaj da pita. Dolazi kadahoće, i čoveka nemilosrdno obara kao elementarna sila. Zaprijateljstvo je neophodna saglasnost. Prijatelj mi je onaj kogaslobodno mogu izabrati. Istina, kada je već odabran, prinuda je. Višene mogu bez njega.
"Il me semble n'estre plus q'à demy" 
— izgledada sam nečemu samo polovina. Ali me ni onda ne obara. Uvek jepitom i bez strasti. Filija je najnežnija boginja od svih božanskih bića. Ljubavnik katkada ume da oseti radost ili nevolju odsutneljubavi, i katkada može da joj pogodi želju. U ljubavi je to izuzetak, uprijateljstvu je prirodno. Uvek znam i moram da znam šta se s njimdogađa i šta misli. Ništa ne može ostati skriveno ni pred njim, nipreda mnom. Ali to nije uslov prijateljstva; iskrenost ne pretičeprijateljstvo. To misli samo onaj ko nema pojma o prijateljstvu. Koga je boginja povezala, s njega otpada svaka laž i maska. Ne izvireprijateljstvo iz iskrenosti, nego iskrenost iz prijateljstva. Prvo jeFilija, a ostalo su njeni darovi.Montenj govori o grčkim oblicima kontakta i kaže bili suovakvi: prirodni, društveni, ljubavni i gostinski. Ali Filije nema ni uprirodi, ni u društvu, ni u ljubavi, ni u gostima. Prijateljstvo je Filija.6.Emerson tvrdi da je prijatelj paradoks prirode, istovremenonjeno remek-delo. Jedino biće, kaže, od koga ne želim ono što ima,nego želim ono što je on sam. Ukoliko su se bavili prijateljstvom, totvrde i noviji autori. To su: Šeler, koji piše o oblicima simpatije,Buber, koji je najlepše izrazio vezu Ja – Ti, Ebner, koji je na ovoj veziizgradio čitavu eshatologiju, Bart, Gogarten, Jaspers, Klages, koji jenapisao mnogo lepih delova o Zweisankeit-u. Ali svaki od njih negdepromaši. Jedan misli da prijateljstvo, odnos Ja – Ti nije ništa drugodo kopija odnosa Bog – Čovek. Drugi da je vitalna, treći da jemetafizička, četvrti da je egzistencijalna veza. Nijedan ne vidi da jeovde reč o nečemu što je nesvodivo na drugo i što je neobjašnjivo izdruge pozicije. Nijedan ne vidi da je prijateljstvo stanje osvećeno od više Sile.Možda bi se ovako moglo definisati: bivstvo se pomera premakrugu jedinke i tu se ostvaruje. To je obogotvoravanje Ja. Čovek polazi od one metafizike da samo Ja može biti večno i besmrtno,zbog toga ovamo stavlja težište.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->