Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
14027403-Legure-bakra

14027403-Legure-bakra

Ratings: (0)|Views: 27|Likes:
Published by Gaston Crafts

More info:

Published by: Gaston Crafts on Jun 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2012

pdf

text

original

 
JU UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTET 
LEGURE BAKRA
Student:Huso JašarevićOPŠTA SVOJSTVA BAKRA
 
Bakar je značajan tehnički materijal i mnogo se koristi u nelegiranom stanju kaoi u kombinaciji sa drugim metalima u legiranom obliku.Bakar je najznačajnijimeđu neplemenitim metalima.Bolji provodnik od njega je samo srebro,koje je plemeniti metal.Za izradu žica za električne provodnike koristi se bakar čija čistoća iznosi 99.9%i od njega se prave valjane i vučene žice.Bakar je metal srednje čvrstoće.Vrlo je istegljiv.Može da se oblikuje plastičnomdeformacijom na sobnoj temperaturi.Naročito je istegljiv na t=800-900
o
C.On ima to svojstvo da kada se zagrijava ne prelazi direktno iz čvrstog u tečnoagregatno stanje na svojoj temperaturi topljenja,već najprije omekša kaotijesto.Na toj temperaturi bakar se lahko kuje,valja i izvlači.U pogledu korozije,bakar je otporan na vazduh,jer mu se stvara po površinitanka zelena skrama-patina(CuCO
3
*Cu(OH)
2
),koja ga štiti od daljekorozije.Otporan je na običnu i morsku vodu,ali nije na organske kiseline iamonijak.Kako je neotporan na sumpor,ne smije da dođe u dodir sa gorivomkoje sadrži sumpor.Zbog toga što je vrlo otporan na vazduh, upotrebljava se zazaštitu drugih materijala od korozije.Čist bakar se loše lije,jer rastvara gasove sa kojima dolazi u dodir,kao što sukiseonik,ugljen-dioksid i dr.Pri očvršćavanju on ispušta te gasove i na mjestugdje je bio gasni mjehur ostaje pora.Odlično se lemi.Dobro se legira sa mnogimmetalima i to:cinkom, aluminijumom, silicijumom, olovom i dr.,ima veliki brojlegura.U odnosu na čist metal,legure imaju mnogo bolja mehaničkasvojstva,mnogo manju električnu provodljivost,mnogo se bolje liju i pogodnijesu za obradu rezanjem.Razlikuju se dvije glavne vrste čistog bakra:rafinisani i elektrolitički.Podrafinisanim bakrom podrazumjeva se bakar dobijen rafinacijom,koji sadržinajmanje 99.70% bakra.Upotrebljava se za valjanje limova i traka i za izradušipki,profila i cijevi izvlačenjem.Elektrolitički bakar sadrži najmanje 99.9% bakra i koristi se u elektrotehnici.
 Nelegirani bakar 
 Nelegirani bakar je značajan tehnički metal,a zbog svoje velike električne provodnosti, koristi se u velikom obimu u elektroindustriji. Kiseonički bakar jenajmanje skup od industrijskih vrsta bakra i koristi se za proizvodnju zice, šipki,debelih limova i traka.Kiseonički bakar ima nominalni sadržaj kiseonika od0,04%.Za većinu primjena kiseonik u kiseonkom bakru je beznačajnanečistoća.Međutim,ako se kiseonički bakar zagrije na temperaturu iznad 400
o
C uatmosferi koja sadrži vodonik, onda vodonik može difundovati u čvrsti bakar ireagovati sa unutrašnjim disperznim česticama i obrazovati vodenu paru.Velikimolekuli vode koji se obrazuju reakcijom ne mogu lahko da difunduju i
 
obrazuju unutrašnje šupljine,posebno na granicama zrna.Radi izbjegavanjavodonične krtosti,može se omogućiti da kiseonik reaguje sa fosforom radiobrazovanja fosfor-pentoksida.Drugi način da se izbjegne vodonikova bolest bakra sastojo se u uklanjanju kiseonika iz bakra pretapanjem katodnog bakra ukontrolisanoj redukovanoj atmosferi.Bakar proizveden po ovom metodu nazivase bezkiseonički bakar.
 Legure bakra
Legure bakra mogu se klasificirati prema:-načinu izrade-namjeni-broju glavnih legirajučih elemenata-prirodi glavnih legirajućih elemenataPrema načinu izrade razlikuju se:-legure za livenje,koje se odlikuju livenjem u pješčane kalupe ili se lijucentrifugalno ili pod pritiskom,-legure za gnječenje,koje se oblikuju presovanjem,valjanjem,vučenjem itd.Prema namjeni razlikuju se:-legure za dodavanje i dezoksidaciju i-legure za spajanje,lemljenje i zavarivanjePrema broju legirajućih elemenata postoje dvokomponentne, trokomponentne isložene Cu-legure.
 Legure sa cinkom-mesinzi 
-dvokomponentne legure Cu-Zn(obični mesing)-specijalne legure Cu-Zn specijalni mesing-trokomponentne legure Cu-Ni-Zn(novo srebro)-trokomponentne legure Cu-Zn-Sn (crveni liv).To su legure koje predstavljaju prelaz od mesinga ka bronzama.
 Legure bakra bez cinka-bronze
-kalajna bronza –legure Cu-Sn-aluminijum bronza-legure Cu-Al-niklova bronza-legure Cu-Ni-olovna i olovokalajna bronza-legure Cu-Pb i Cu-Sn-Pb-silicijum bronza-legure Cu-Si-berilijum bronza-manganova bronza
 Legure bakra za lemljenje i zavarivanje

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->