Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 2

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 2

Ratings: (0)|Views: 928 |Likes:
Published by Phúc Phạm

More info:

Published by: Phúc Phạm on Jun 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2013

pdf

text

original

 
ĐỒ ÁN TÔNG 2 GVHD: TS. CHUNG BÁC ÁI
SOÁ LIEÄU THIEÁT KEÁ
NhòpL
1
(m)NhòpL
2
(m)NhòpL
3
(m)ChieàuCaoH
1
(m)ChieàuCaoH
2
(m)ChieàuCaoH
3
(m)ChieàuCaoH
4
(m)BöôùcKhungB(m)Hoaïttaûi p
c
(kG/m
2
)Vuønggioù
6863.83.33.33.38150IIA
I . LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU
 
1. Chọn vật liệu sử dụngSử dụng bêtông cấp độ bền B25 có R 
 b
= 145 kG/cm
2
, R 
 bt
=10.5 kG/cm
2
Sử dụng thép : Nếu
φ
< 10 mm , dùng thép AI có R 
s
= R 
sc
= 2250 kG/cm
2
 Nếu
φ
 
10 mm , dùng thép AII có R 
s
= R 
sc
= 2800 kG/cm
2
2. Lựa chọn giải pháp kết cấu :
II . XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG
1.nh tải tính tn :
a)
Sàn tầng trệt, 1 , 2 , 3, 4 : ( chưa kể trọng lượng bản thân sàn)Vt liuChi
 
uDày (m)G(kg/m
3
)TLTC(kg/m
2
)Gch ceramic lát nn0.01180018Va đm # 500.02200040Va XM #50 trát trn0.015200030Tổng g
o
88
b)
Sàn tầng Mái : ( chưa kể trọng lượng bản thân sàn)Vt liuChiuDày (m)G(kg/m
3
)TLTC(kg/m
2
)Gch lá nem0.02180036Va lót XM # 500.03200060Lp BT chng thm0.052500125Va XM#50 trát trn0.015200030Tổng g
om
251
III .TÍNH TOÁN SƠ BỘ CÁC CẤU KIỆN
1) Chọn kích thước chiều dày sàn :
Sử dụng công thức Lê Bá Huế:
mh
10.0218374837.
1
×+=+=
α 
 Trong đó
1
=4m,
2184
21
===
α 
Vậy sơ bộ chọn kích thước ô bản sàn tầng trệt, 1, 2, 3, 4 và mái là 10cmTĩnh tải phân bố ( tính cả trọng lượng bản thân bản BTCT ) trên sàn tầng là :q
0
= g
o
+ g
 bt
+ p
s
= 88 + 2500x0.1= 338 (kG/m
2
)
PHẠM VĂN PHÚC MSSV:0851031869 LỚP: XD08A3 Trang 1
 
ĐỒ ÁN TÔNG 2 GVHD: TS. CHUNG BÁC ÁI
Tĩnh tải phân bố tính toán ( tính cả trọng lượng bản thân bản BTCT ) trên sàn tầng mái là :q
smo
= g
om
+ g
 bt
+ p
m
= 251 + 2500x0.1 = 501 (kG/m
2
)Tổng tải trọng phân bố tính toán ( tính cả trọng lượng bản thân bản BTCT ) trên sàn tầng là :q
s
= g
o
+ g
 bt
+ p
s
= 88 + 2500x0.1+150 = 488 (kG/m
2
Tổng tải trọng phân bố tính toán ( tính cả trọng lượng bản thân bản BTCT ) trên sàn tầng mái là :q
sm
= g
om
+ g
 bt
+ p
m
= 251 + 2500x0.1 + 150 = 651 (kG/m
2
2) Kích thước tiết diện dầm khung :
Theo công thức kinh nghiệm :
m Lh
.
=
Với : L là nhịp dầmk là hệ số tải trọng , chọn k = 1m là hệ số, chọn m = 12a) Dầm
12
,
34
( nhịp L
1
) Nhịp dầm L = L
1
= 6 mChọn k = 1 , m = 12 
 
m Lh
.
=
=
5.01261
=
 x
( m )Chọn h
d
= 0.5 ( m ), bề rộng dầm b
d
= 0.3 ( m ) b) Dầm
23
( nhịp L
2
) Nhịp dầm L = L
2
= 8 mChọn k = 1 , m = 12 
 
m Lh
.
=
=
66.01281
=
 x
( m )Chọn h
d
= 0.65 ( m ), bề rộng dầm b
d
= 0.3 ( m )c) Dầm phụ : h=0.5m, b=0.3mChọn h
d
= 0.35 ( m ), bề rộng dầm b
d
= 0.2 ( m )3 ) Kích thước tiết diện cột :Diên tích tiết diện cột được xác định theo công thức :
b
 RkxN  A
=
a)
Cột trục 1,4 :Diện truyền tải vào cột 1 :
)(2438
21
m
=×=
 Lực dọc do tải phân bố đều trên sàn tầng trệt, 1, 2, 3, 4: N
1
= q
s
.S
1
= 488 x 24 = 11712 ( kG )Lực dọc do tải phân bố đều trên sàn mái N
2
= q
sm
.S
1
= 651 x 24 =15624 ( kG )Lực dọc do trọng lượng bản thân dầm dọc : N
dd
= 2500x0.3x0.65x8 = 3900 ( kG )Lực dọc do tường xây:1800x0.2x(3.2-0.65)x8 = 7344(kG)Lực dọc tổng cộng truyền vào cột trục 1 là : N = 5x11712+15624+6x3900+5x7344= 134304 ( kG )
PHẠM VĂN PHÚC MSSV:0851031869 LỚP: XD08A3 Trang 2
 
ĐỒ ÁN TÔNG 2 GVHD: TS. CHUNG BÁC ÁI
 
b
 R N  A
.
=
=
)(926145134304
2
cm
=
Vậy ta chọn kích thước cột 30x30 cm có A = 900 cm
2
b)
Cột trục 2,3 :Diện truyền tải vào cột 2 :
)(5678
22
m
=×=
Lực dọc do tải phân bố đều trên sàn tầng: N
1
= q
s
.S
2
= 488 x 56 = 27328 ( kG )Lực dọc do tải phân bố đều trên sàn mái N
2
= q
sm
.S
2
= 651 x 56 = 36456 ( kG )Lực dọc do trọng lượng bản thân dầm dọc : N
dd
= 2500x0.3x0.65x8 = 3900 ( kG )Lực dọc tổng cộng truyền vào cột trục 2 là : N = 5x27328+36456+6x3900=196496( kG )
 
b
 R N  A
.
=
=
)(1355145196496
2
cm
=
Vậy ta chọn kích thước cột 30x40cm có A = 1200 cm
2
4 ) Mặt bằng bố trí kết cấu ( MB sàn tầng điển hình )
PHẠM VĂN PHÚC MSSV:0851031869 LỚP: XD08A3 Trang 3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
thanhtan120784 liked this
Nguyen Nhat Lam liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->