Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ara2013 Mucluc Tap 5

Ara2013 Mucluc Tap 5

Ratings: (0)|Views: 28,418|Likes:
Published by vanthiep50

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: vanthiep50 on Jun 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2013

pdf

text

original

 
Autodesk Revit Architecture T
ập
5
 – M
ục lục
 
Nguy
ễn Văn Thiệp
 294
M
ục lục
T
ập 5
- Ph
ần nâng cao
 
T5-1 V
Ị TRÍ CÔNG TRÌNH
................................................................ 1
T5-
1.1 XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH
....................................................................... 1T5-
1.2 XÁC ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TRÌNH
.................................................................... 2T5-1.3 T
ẠO HƯỚNG NHÌN MẶT ĐỨNG CHO CÔNG TRÌNH
.................................. 6
T5-2 D
Ự ÁN MẪU
TEMPLATE PROJECT .................................. 8
T5-
2.1 LƯU TRỮ DỰ ÁN MẪU
........................................................................................ 8T5-2.2 CHUY
ỂN CÁC TIÊU CHUẦN TỪ DỰ ÁN NÀY SANG DỰ ÁN KHÁC
......... 10
T5-2.2.1 Lý thuy
ết chung
...................................................................................................... 10T5-2.2.2 Ví d
ụ với hai Dự án Project
- Project ...................................................................... 12T5-2.2.3 Chuy
ển đổi từ Dự án sang tệp Thư viện Project
Family ...................................... 14
T5-3 S
Ử DỤNG CÁC BẢN VẼ AUTOCAD TRONG REVIT
......... 17
T5-3.1 PH
ẦN LÝ THUYẾT NHẬP BẢN VẼ TỪ AUTOCAD
....................................... 17
T5-3.1.1 Chu
ẩn bị bản vẽ AutoCAD
..................................................................................... 17T5-3.1.2 Nh
ập bản vẽ vào khung nhìn mặt bằng
................................................................... 20T5-3.1.3 X
ử lý bản ACAD trong Revit
................................................................................. 23
T5-3.2 XÂY D
ỰNG MÔ HÌNH REVIT TỪ CÁC BẢN
V
Ẽ AUTOCAD
....................... 24
T5-3.2.1 T
ạo lưới trục theo ACAD trong mặt bằng tầng
...................................................... 24T5-
3.2.2 Đưa bản vẽ vào mặt đứng để lấy cao độ
................................................................. 28T5-3.2.3 D
ựng mô hình trên mặt bằng theo bản AutoCAD
.................................................. 30T5-3.2.4 S
ử dụng bạn vẽ AutoCAD trong bản mô tả chi tiết của Revit
................................ 32
T5-3.3 DÙNG ATOCAD TRONG T
ẠO MẪU THƯ VIỆN
............................................ 34
T5-3.3.1 Dùng khung tên AutoCAD cho Revit ..................................................................... 34T5-3.3.2 Dùng b
ản AutoCAD để thiết kế mô hình thư viện
.................................................. 37
T5-3.4 K
ẾT LUẬN
.............................................................................................................. 39
T5-
4 CÁC PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ
DESIGN OPTIONS ........... 39
T5-4.1 T
ẠO BỘ PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ
...................................................................... 40
T5-4.1.1 T
ạo
b
ộ phương án thiết kế
- Design Options Sets .................................................. 41T5-4.1.2 Xóa b
ộ phương án hoặc phương án
........................................................................ 43
T5-4.2 T
ẠO HÌNH KHỐI CÁC THÀNH PHẦN KIẾN TRÚC
 C
ỦA CÁC PHƯƠNG ÁN
...................................................................................... 44
T5-4.2.1 Cho hi
ển thị mô hình của phương án thiết kế trên mô hình chính
.......................... 44T5-4.2.2 T
ạo mô hình cho các phương án
............................................................................. 45T5-4.2.3 T
ạo phương án đúp
................................................................................................. 48T5-4.2.4 Chuy
ển phương án thiết kế thay thế thành phương án gốc
..................................... 50T5-4.2.5 S
ửa mô hình của phương án
.................................................................................... 50T5-4.2.6 Chuy
ển đối tượng mô hình thiết kế từ mô hình chính sang mô hình phương án
.... 52T5-4.2.7 Chuy
ển đối tượng mô hình thiết kế từ phương án này sang phương án khác
......... 54
 
Autodesk Revit Architecture T
ập
5
 – M
ục lục
 
Nguy
ễn Văn Thiệp
 295T5-4.2.8 Chuy
ển các đối tượng mô hình của phương án thànhcác đối tượng của mô hình chính
........................................................................... 55T5-4.2.9 Ch
ọn đối tượng khi đã có các phương án thiết kế
.................................................. 56T5-
4.2.10 Các đối tượng không được đưa vào phương án thiết kế
....................................... 57
T5-
4.3 CÁC PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ VÀ CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN
............. 57
T5-4.3.1 Xây d
ựng mô hình chính khi đã có phương án thiết kế
.......................................... 57T5-4.3.2 T
ạo khung nhìn khi có các phương án thiết kế
....................................................... 57T5-
4.3.3 Phương án thiết kế với việc tạo phòn
g và di
ện tích
................................................ 58
T5-
5 CHUYÊN ĐỀ TƯỜNG
................................................................ 58
T5-5.1 T
ẠO TƯỜNG KÍNH GIỮA TƯỜNG GẠCH
...................................................... 58T5-5.2 T
ẠO TƯỜNG CONG DƯỚI ĐOẠN DỐC
........................................................... 62T5-5.3 T
ẠO BỨC TƯỜNG NHIỀU Ô VỚI VẬT LIỆU KHÁC NHAU
........................ 67T5-5.4 T
ẠO KIỂU TƯỜNG HOA BẰNG CURTAIN WALL PANEL
......................... 72
T5-5.4.1 T
ạo hình thư viện
.................................................................................................... 73T5-5.4.2 S
ử dụng panel thư viện
........................................................................................... 74
T5-5.5 T
ẠO BỨC TƯỜNG GỒM CÁC KHỐI CÓ BỀ DẦY KHÁC NHAU
................ 76
T5-5.5.1 Kh
ởi động lệnh tạo mẫu khối
................................................................................. 76T5-5.5.2 T
ạo tham biến cho hình khối
.................................................................................. 77T5-5.5.3 V
ẽ hình khối
........................................................................................................... 79T5-5.5.4 T
ạo thư viện tấm tường kính
– Curtain Wall Panel ................................................ 81T5-5.5.5 T
ạo tường
 ................................................................................................................ 82
T5-5.6 THI
ẾT KẾ HÀNG RÀO MẮT CÁO
..................................................................... 85T5-5.7 T
ẠI SAO CỬA KÍNH KHÔNG HIỆN TRÊN THANH SELECTION
.............. 90T5-5.8 T
ẠO CHỮ TRÊN TƯỜNG HOẶC MẶT BẤT KỲ
............................................. 92
T5-5.8.1 T
ạo chữ chìm
.......................................................................................................... 92T5-5.8.2 T
ạo chữ trên mặt cong
............................................................................................ 93
T5-6 THI
ẾT KẾ MÁI NHÀ
................................................................. 99
T5-6.1 T
ẠO MÁI TÔN SÓNG
........................................................................................... 99T5-6.2 T
ẠO CỬA SỔ MÁI
................................................................................................. 101
T5-6.2.1 D
ựng tường và tạo mái cửa sổ
................................................................................ 101T5-6.2.2 Khoét th
ủng mái chính
........................................................................................... 104
T5-6.3 DÙNG H
Ệ THỐNG DẦM ĐỂ TẠO XÀ GỒ, ĐÒN TAY
.................................... 105
T5-6.3.1 T
ạo đòn tay
............................................................................................................. 105T5-6.3.2 T
ạo xà gồ
................................................................................................................ 108
T5-6.4 T
ẠO MÁI NGÓI VIỆT NA
M B
ẰNG MASS
........................................................ 110
T5-6.4.1 T
ạo hình viên ngói
.................................................................................................. 110T5-6.4.2 T
ạo mái nhà trong dự án
......................................................................................... 111
T5-6.5 T
ẠO MÁI NGÓI BẰNG SLOPED GLAZING
VÀ NGÓI BÒ
ỐP NÓC HOẶC GỜ MÁI
............................................................ 115
T5-6.5.1 T
ạo thư viện viên ngói bằng Metric Curtain Wall Panel
........................................ 115T5-6.5.2 T
ạo viên ngói cho
mái d
ốc đối diện
 ........................................................................ 117
 
Autodesk Revit Architecture T
ập
5
 – M
ục lục
 
Nguy
ễn Văn Thiệp
 296T5-
6.5.3 Đưa viên ngói vào mái
............................................................................................ 117T5-6.5.4 T
ạo mô hình thư viện viên ngói úp nóc (ngói bò)
................................................... 120T5-6.5.5 T
ạo dãy ngói úp nóc
................................................................................................ 122T5-
6.5.6 Đưa gờ mái vào mái
................................................................................................ 125
T5-10 THI
ẾT KẾ CẦU THANG VÀ LAN CAN
............................... 127
T5-10.1 V
ẤN ĐỀ GẶP PHẢI KHI TẠO CẦ
U THANG .................................................. 127
T5-10.1.1 C
ầu thang tạo bằng Boundary Lines bị lỗi
............................................................ 127T5-10.1.2 Cách t
ạo cầu thang ngoài hoặc cầu thang có chiếu nghỉ hai đầu
.......................... 129
T5-10.2 T
ẠO LAN CAN KÍNH CHO CẦU THANG TRÒN HOẶC CONG
................ 135
T5-10.2.1 T
ạo biên dạng thanh dọc bằng kính
...................................................................... 136T5-10.2.2 T
ạo cầu thang và lan can
....................................................................................... 140
T5-10.3 T
ẠO LAN CAN TRÊN TƯỜNG
.......................................................................... 142T5-11 CÁC M
ẪU THƯ VIỆN
............................................................................................ 147T5-11.1 Ý NGH
ĨA CÁC THAM SỐ TRONG MÔ HÌNH THƯ VIỆN
.......................... 147
T5-11.1.1 Ý ngh
 ĩa các tham số
.............................................................................................. 147T5-11.1.2 Các tham s
ố phụ thuộc
.......................................................................................... 151
T5-11.2 X
Ử LÝ CÁC MẪU THƯ VIỆN
............................................................................ 151
T5-11.2.1
Lưu các mẫu thư viện trong dự án thành các tệp riêng
......................................... 151T5-11.2.2
Xóa các thư viện không dùng đến
......................................................................... 152T5-11.2.3 Dùng l
ệnh Purge Unused gỡ bỏ các đối tượng chưa dùng đến
............................. 153
T5-11.3 T
ẠO TẤM CONG CÓ THAM SỐ
....................................................................... 153
T5-11.3.1 T
ạo các mặt phẳng làm việc
và cho tham s
......................................................... 153T5-11.3.2 V
ẽ các đường dựng hình
....................................................................................... 156T5-11.3.3 V
ẽ biên dạng
......................................................................................................... 158T5-11.3.4 T
ạo hình khối
........................................................................................................ 159T5-11.3.5 Ví d
ụ tạo mái đầu đao
........................................................................................... 161
T5-11.4 T
ẠO MẪU BẬU CỬA SỔ
.................................................................................... 162
T5-11.4.1 M
ở tệp mẫu
........................................................................................................... 162T5-11.4.2 T
ạo các mặt phẳng tham chiếu giới hạn biên
d
ạng tiết diện thanh ngang
............ 164T5-11.4.3 T
ạo mặt phẳng giới hạn chiều dài thanh ngang
.................................................... 167T5-11.4.4 V
ẽ biên dạng thanh ngang
..................................................................................... 168T5-11.4.5 T
ạo mặt phẳng giới hạn cho khối ở giữa
.............................................................. 170T5-11.4.6 V
ẽ biên dạng khối giữa
......................................................................................... 171T5-11.4.7 Ti
ếp tục hoàn thiện hình dạng khối giữa
............................................................... 173T5-11.4.8 T
ạo kiểu mẫu với kích thước khác nhau
............................................................... 175T5-11.4.9
Đưa mẫu vào bản vẽ
............................................................................................. 176
T5-11.5 T
ẠO MÁI CONG ĐẦU ĐAO BẰNG HÌNH KHỐI
........................................... 179
T5-11.5.1 T
ạo các mặt phẳng khống chế kích thước
............................................................. 180T5-11.5.2 T
ạo hình khối cơ bản
............................................................................................ 182T5-11.5.3 C
ắt góc
 
để tạo chỗ uốn
.......................................................................................... 186T5-11.5.4 T
ạo hình đầu đao
................................................................................................... 188

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
celebgirl liked this
Đặng Minh added this note
Toi muon mua quyen nay xin hoi lien he the nao email cua toi dang_the_minh@yahoo.com, thanks.
Vu Nhan Vuong liked this
envitech72 liked this
baucat2 liked this
chuongduong liked this
chuongduong liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->