Phạm Thị Thanh Bình - Lê Minh Tâm

Nợ công Hy Lạp: Nguyên nhân và thực trạng

Nợ công Hy Lạp: Nguyên nhân và thực trạng

PGS. TS. PHẠM THỊ THANH BÌNH* NCS. LÊ MINH TÂM**

Năm 2010, cuộc khủng hoảng nợ công của Hy Lạp đã làm rung động thị trường tài chính châu Âu và toàn cầu. Khủng hoảng nợ công ảnh hưởng đến không chỉ một vài nước trong khu vực châu Âu (Ireland, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha…) mà liên quan đến hầu hết các nền kinh tế thế giới. Vậy vì đâu mà Hy Lạp từ một nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất châu Âu lại rơi vào khủng hoảng? Bài viết phân tích nguyên nhân nào dẫn đến nợ công gia tăng ở Hy Lạp, thực trạng vấn đề nợ công từ đó tìm hiểu bản chất của nợ công Hy Lạp là gì? 1. chất
.

Nợ công Hy Lạp: Nguyên nhân và bản

Nợ công là hậu quả của vấn đề chi tiêu công bất hợp lý. Chi tiêu công chính là các khoản chi của nhà nước (trung ương và chính quyền địa phương) thực hiện thông qua ngân sách nhà nước. Chi tiêu công bao gồm các khoản chi để duy trì bộ máy nhà nước, chi đầu tư phát triển, chi các mục tiêu văn hóa - xã hội, chi quốc phòng, chi trả nợ nước ngoài và dự phòng. Mỗi quốc gia đều phải cân đối mức thu, chi. Khi thu không đủ chi, nhà nước phải đi vay dẫn đến hình thành nợ công.
.

Khủng hoảng nợ công của Hy Lạp xuất phát từ nguyên nhân chính là khả năng quản trị tài chính công yếu kém của nước này, trong khi những khoản chi tiêu của Chính phủ quá lớn, vượt khả năng kiểm soát. Kết quả là thâm hụt ngân sách của Hy Lạp vượt hơn 13% GDP và tổng nợ công chiếm tới gần 130% GDP (năm 2010). Một số nguyên nhân chính gây nợ công Hy Lạp, đó là: Thứ nhất, tiết kiệm trong nước thấp dẫn tới phải vay nợ nước ngoài cho chi tiêu công: Thập niên 1990, tỷ lệ tiết kiệm trong nước bình quân của Hy Lạp chỉ ở mức 11%, thấp hơn nhiều so với mức 20% của các nước như Bồ Đào Nha, Ý, Tây Ban Nha và đang có xu hướng giảm ... 17

* Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới ** NCS. Học viện Khoa học xã hội Việt Nam

Những vấn đề KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI Số 6(182) 2011______________________________________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful