You are on page 1of 1

Latihan Ulangkaji

Nama: ______________________________________

Tingkatan: _________________

1. Bundarkan 0.052784 betul kepada tiga


angka bererti.

9. Bundarkan 80 526 betul kepada tiga


angka bererti.

2. Ungkapkan 0.0000237 dalam bentuk


piawai.

10. 0.0000036 - 1.5 x 10-7

3. Ungkapkan 26 dalam bentuk piawai.


11. 4.8 x 1016 + 2.1 x 1015
4. Cari nilai

12. 2x + y = 9
x y =6. Cari nilai x dan y.

5. Bundaekan 0.008326 betul kepada dua


angka bererti.

6. Ungkapkan 6.415x10-6 sebagai satu


nombor tunggal.

7. Ungkapkan 825 000 dalam bentuk


piawai.

8.

13. 5x +3y =2
3x - 2y = -14. Cari nilai x dan y.