You are on page 1of 1

Dziewi nauk przekazanych Tilopie przez Bezforemn Dakini

Dla dojrzaoci i wyzwolenia, rozerwij spltane wzy umysu. Dla samaja, spjrz w zwierciado wasnej wiadomoci. Dla kanaw i ich energii, oyw sieci i ich orodki. Dla wielkiej bogoci, strze drogocennego klejnotu mowy. Dla naturalnego wyzwolenia, oprzyj si na mahamudrze. Dla najszlachetniejszej substancji, wygrzewaj si w socu urzeczywistnienia. Dla praktyki bd jak miecz uderzajcy w wod. Dla podobiestwa, obserwuj zwierciado zewntrznych zjawisk.