You are on page 1of 1

SINH HC LP 10 BI 13: KHI QUT V NNG LNG V CHUYN HA NNG LNG

* Ni dung c bn: I. Nng lng v cc dng nng lng trong th gii sng 1. Khi nim nng lng - Nng lng l kh nng sinh cng hay kh nng mang li nhng thay i. - C 2 loi nng lng: ng nng v th nng. ng nng: dng nng lng sn sng sinh cng. Th nng: loi nng lng d tr, c tim nng sinh cng. - Trong TB c nhiu dng NL: ha nng, nhit nng, in nng. 2. ATP - ng tin nng lng - 3 thnh phn: Adenin, ng riboz v 3 nhm photphat. - Trong qu trnh chuyn ha vt cht ATP lin tc c to ra v c s dng ngay > ng tin nng lng. - Hot ng cn NL ca TB chia thnh 3 loi: + Tng hp nn cc cht ha hc mi cn thit cho t bo. + Vn chuyn cc cht qua mng. + Sinh cng c hc. II. Chuyn ha vt cht - Chuyn ha vt cht l tp hp cc phn ng ha sinh xy ra bn trong t bo nhm duy tr cc hot ng sng ca TB. Gm ng ha v d ha. - ng ha: Tng hp cc vt cht v tch ly nng lng. - D ha: Phn hy cc hp cht phc tp thnh cht n gin ng thi gii phng nng lng. - Chuyn ha vt cht lun i km theo chuyn ha nng lng. * Mt s cu hi: 1. Nng lng ch yu c trong t bo l loi nng lng no? 2. Ti sao ATP c gi l ng tin nng lng? 3. Phn bit ng ha v d ha.