《 》 “ ” ,
《 》 。
: , , , 、
、 、 、 、
, , , 。
, 。
 

CIP

 


— :
 

2004.11
 
( )
 ISBN 7560828094
Ⅰ.

 Ⅱ.

 Ⅲ.

 Ⅳ.TU37

CIP

2004

111696

· ·


 


 

 

 

  

 

 

 


 

 

  

1239

 

200092 

02165985622


 

 


 

 


 

 787mm`1092mm 1

16

 

 24

 

 615000

 

 1

5100

 

 2004

11 2004

11
 

 ISBN 7560828094

TU
·
571

 

 3250

   

 

、 , 、 、
。 。
“ ” 。

, ,
, 。
,“ ”
。 ,
; , ,
。 , ,
; ; 、
, ,
。 , : ,
、 。 。 ,
, , ,
, , ,
, ,

。 , 。
, 《 》 ,
, 。 ,

, ,

2004

檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷檷
檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷 檷

殟 殟

 
, 《
》 、
。 。
 


 


) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 


) … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (

) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (

) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (

) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (

) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (

) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 


) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (

) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (

) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (

) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (

) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (

) … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

10
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

12
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

13
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

 

14
) … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

14
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
14
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
16
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
18
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
19
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
19
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

21
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
21
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
22
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
27
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
29
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
30
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
31
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 、 (
33
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

34
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …21 
、 、 (
35
) … … … … … … … … … … … … … … … …

22 
、 、 (
35
) … … … … … … … … … … … … … … …

23 

36
) … … … … … … … … … … … … … … … …

24 

36
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

25 
、 , , (
37
) … … … … … … … … … … …

26 

ργ


37
) … … … … … … … … … …

 

38
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

38
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
38
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
39
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
40
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
40
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

42
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
42
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
42
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

43
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
43
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
44
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

44
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

 

46
) … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

46
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

47
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
47
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
49
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

51
) … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
52
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
52
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

52
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
52
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
53
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
55
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

58
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
58
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
59
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
60
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

60
) … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
60
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …、 (
61
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

62
) … … … … … … … … … … … …
、 (
62
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
63
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

65
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

41 

66
) … … … … … … … … … …

 

67
) … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

67
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

68
) … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

69
) … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

69
) … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
69
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
71
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

73
) … … … … … … … … … … … … …
、 (
73
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
74
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
75
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
78
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
81
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

87
) … … … … … … … … … …
、 (
87
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
88
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
88
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

91
) … … … … … … … …
、 (
91
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
95
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

96
) … … … … … … … … … … … … …
、 (
96
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
97
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
97
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
100
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

101
) … … … … … … … …
、 (
101
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
103
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 T

104
) … … … … … … … … … … … … … … …105
) … … … … … … … … … … … … … … … … … …105
) … … … … … … … … … … … … … …
 

 T

107
) … … … … … … … … …、 (
107
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
109
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

111
) … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
111
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
111
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
112
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
113
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
113
) … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

114
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

115
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

 

120
) … … … … … … … … … … … … … …
 

 

120
) … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

122
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
122
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
123
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …


cu124
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
124
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

125
) … … … … … … … … … … … … …
125
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

η

126
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

127
) … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
128
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
130
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 、 (
133
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
134
) … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

137
) … … … … … … … … … … … …
、 (
137
) … … … … … … … … … … … … … …
、 (
148
) … … … … … … … … … … … … … …
、 (
149
) … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
153
) … … … … … … … … … … … … … …
 

 Ⅰ

154
) … … … … … … … … … … … … … …
、 (
154
) … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
155
) … … … … … … … … … … … … … … …
 

 Ⅰ

156
) … … … … … … … …156
) … … … … … … … … … … … … … … …160
) … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

160
) … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
161
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …、 (
161
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

162
) … … … … … … … … … … … …
、 (
162
) … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
162
) … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
163
) … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
163
) … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

164
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

 

167
) … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

167
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

168
) … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
168
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
175
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
176
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
177
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
179
) … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

184
) … … … … … … …
、 (
184
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
191
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

191
) … … … … … … … … … … … …
、 (
191
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
192
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
193
) … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
194
) … … … … … … … … … … … … … …
、 (
195
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
195
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

196
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
196
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
198
) … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
199
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
199
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

200
) … … … … …
 

 

201
) … … … … … … … … … … … … …
、 (
201
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
203
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

204
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

 

208
) … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

208
) … … … … … … … … … … … … … … … … … 

 

209
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

210
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
211
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
212
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

214
) … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
214
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
216
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、《 》(
GB50010
) (
217
) … … … … … … … … … … … … … … …
 

 I218
) … … … … … … … … … …
 

 

219
) … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
219
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
222
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

223
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

224
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
225
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
225
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
228
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

229
) … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
229
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
231
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

233
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

 

236
) … … … … … … … … … … … … … …
 

 

236
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
236
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
238
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
240
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
244
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

248
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
249
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
250
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

253
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

 

255
) … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

255
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
255
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
256
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
258
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
260
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

 
、 (
261
) … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
261
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
263
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

σ
con

264
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

265
) … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
265
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
275
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

275
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
275
) … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
277
) … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

277
) … … … … … … … … … … … … … …
、 (
277
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
280
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

282
) … … … … … … … … … … … … … …
、 (
282
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
282
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
283
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

286
) … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
286
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
289
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

291
) … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
291
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
295
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
295
) … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
297
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
297
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
297
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
298
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

303
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
303
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
305
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

307
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

 

309
) … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

309
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
309
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
311
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

314
) … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
314
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …、 (
317
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

319
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
319
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
324
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

330
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
330
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
332
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
341
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

343
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

 

345
) … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

345
) … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

346
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
347
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
351
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
352
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
353
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

356
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
356
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
357
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
358
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
360
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

363
) … … … … … … … … … … … …
 

 

366
) … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
366
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
、 (
367
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 

 

368
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

369
) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

 


 


。 , (10
)。 。
, , ,
、 , 。
, ,
11a, (
11b
)。 ,
, (
11c
)。 (

cr
),
。 (
12a
), ,

12b
), (
12c
)。 , ,


11 

12 
, ,
, , ,

) , , ,) (
0.82`10

~1.1`
10


1.2`10

), 。


) , 。


12a

, ,
13a
。 (
) ,
13b13c
),

13d
), 。
13a

。 , , ,
, 。

13 、 、 、 。

14
), : 
 
 
 
 
、 、 , ;  


1.


 

, 。 。
( ), ,
 

1~3h

, 。
 

, ( 、 、 、 ) 。 

、 、 。 
、 。
( 、 ) , 。 
, ,
, 。

14 , 。

22~24kN
24~25kN), 、 ; ,
, ( 、 、) ; ,
; 。 ,


 


1824

J.Aspdin
, 。
1855

Joseph LouisLambot

, 。 ,
Fran·oisCoigent

。 ( ) ,

1904

43
, ,
15


1419
, 。 ,
1890

; , , ,

20
、 、 、 ;
1891


1896

( );
1901
( ,

15
) 、 ;
1908

( , )


E.Freyssinet

1928

, ,
, 。

13a
, ,
( )。 , , 。1000
。 ,
1.5

1000
。 ,1000
。 ,
E.Freyssinet

, 。
1950


FIP
) 。 ,
1951

175


50

700


20

50

。 , 、 、 、 (
、 、 、 ) 。


FRP

20

60

28N

mm


70

42N

mm


1964
, ,
70


80~90 N

mm


1976


1990

60~
100N

mm


120 N

mm

。 ,

300 N

mm


20

90

15~20 N

mm


, 。 ,
50~
60N

mm

、 。 ,

80 N

mm


1988

18


60 N

mm


19901990, ,
60 N

mm

。 ,
, ,
60 N

mm, 、 、 、 ,
( 、 、 )
。 , 。 、

、 、 、
。 , ,
、 ,
, 。
, , 、 、

18kN) 。

30~60 N

mm


14~
18kN
20~40 N

mm


12~
18kN
1976

Water Tower

35N

mm


52

210m

。 , ,

16~19kN

, 。 ,
, , 。
1992


40~50
500
。 ,
100

FRP


FRP
、 。 ,

CFRP

carbonfiberreinforcedplastics
, )、
AFRP

aramidfiber
reinforcedplastics
, )
GFRP

glassfiberreinforcedplastics

)。
FRP
、 、 、 、
, , 。

20

70

Stuttgart

Rehm


1992

FIP

FederationInternationaldela
Precontrainte

FRP

FRP

1993
, ,《
FRP

》 《
FRP
》 。
1996

Ca
nadian HighwayBridgeDesign Code

CHDBC1996

FRP
。 ,

ACI440

FRP

ASCE


FRP

1980
, ,
Muster

1986


GFRP

Dussedorlf

1988

GFRP

Berlin

MairiedIvry


GFRP

7m

5.6m

CFRP

1991

Leverkussen

1.1m


27

GFRP

FRP

1992

Notsch

41

GFRP

1993


Calgary

CFRP

FRP


FRP


FRP


( 、 、 ), 、 ,
, 。 ,
( )。 ,
、 。
、 , ,

。 ,15a
——— ,
, 、 、


15b
)。

15 

。 “ 、 ,
; 、 , ;
、 、 、 , ”

。 ,

Joseph Monier

1850

1875


Monier
、 、 、 、 。
1880

1881

Monier

WayssandFreitag


Stuttgart

Mrsch

Bach


Prussia

Koenen

1886

Koenen


, 、 、
, 、
、 、
, 。 ,
、 、 、 、
、 , ,。 , , 、
; , , 、 。
1894

Coignet

Fran·oisCoigent

deTedeskko


Koenen
, 。
, , 。


1976


1995

ACI31895
, 。
, , 。
, 。 ,
, 。

1932

Полейт


1939
, 。
1952

《 》
。 。

НИТУ123


НИТУ12355
, ,
1966

, 《 》(
BJG21

66
);
1974

, 《 》(
TJ10

74
);
1989

》(
GBJ68

84
) 《 》(
GBJ10

89
)。 《
》(
GB50010

2002

GBJ10

89

, 。
, 、 ,


。 , , :


, , 、 ,, , 。


, 、 , ,
, , 。, 。 。

ACI31895
: ,
, 。


“ ” 。
。 、
、 。
、 、 ,
、 ;
、 、 (
16
)。
, ,
, “ ” 。 “
” , , ,


16 

20

60
, ( )
, 、 、 、 、
。 、
、 、 、
。 , ,
。 ,

; 、

17
17 


 

。 ,

1990

S.WackerDrive

65

296m

。 ,
105

319.8 m

。 , ,
20


18
)。 , ,
100m


88


15
)。
、 、 、 、 。 ,
, 、 (
19
), 、
, , 。
、 、 、 。
1962


285m
, 。 (
110
)、
、 、 、 (
111
) 。
1953


F.Leonharat

, 。 , ,

553.3m

1986
, ,
300m

112
)。


0 1

18 

19 


110 

111 

330m


1 1

112 


 

, 。

2 1


、 ,
, ,
。 , :


) “ ” ,) , 、
。 , 。
, 。


) 、 , , 。
, ,
。 , , , 。


) , 。


) , , 。


11

 


12

 


13

 


14

 


3 1

 


 


1.


、 、 、 、 。

, , 。

。 ,
, ,

。 ,
; , “
”、“ ”、“ ”

, “

( ) ”。
。 , “ ”

2.21 

, 、
、 (
21
)。


, “ ”,
“ ”。

6mm

, 。

, 。


4 1

3.

, 、 、 ,

22 
22, ,
。 ,

、 , 。
23


23 

, , ,
, 。
, , ,
。 ( , )


、 、 ,, 。

, ,
。 , ,
, , 。 ,
, 。

5 1


1.

, ,

, 。
24

25

。 ,


24 

25 


24, ,
, , 。


, , ,


bc, ,

cd


, ,
, “ ” , ,25

, ,
0.2%

σ
0.2

。 ,

σ
0.2

σ


85%

0.85σ

)。 ,

σ


85%

, , 。
, , ,
, 。 :

2.

, 。
, 、 、 、 、 。 ,
, 。
0.25%


6 1


0.25%~0.6%

0.6%~1.4%

。 、 , 。
、 、 、 、 ,

: (
20MnSi

25MnSi
)、 (
40Si

MnV

45SiMnV
)、 (
45Si

MnTi
)、

40Si

Mn

48Si

Mn
)、 (
45Si

Cr
)。
, 、 ;
、 、 。 ,
HPB235¨
)、
HRB335

HRB400

, )
RRB400); ;
HRB400

RRB400
、 、 ; 、
、 、 ; ;26 


HRB235

HRB335

HRB400

RRB400

, 、 、 、

26

3.。 ,
, (
) 。


。 ,
21

22
《 》

GB50010
) 。
21

22

95%

GB50010


γ

=1.1

GB50010

, ; , 。
、 ,
、 、 ,
, , ,
。 。
4.7 1


2727 

27a

( ) , 。 ,
27b
, , ,

, 。 ,
, ,
σ
ε


ε

≤ε

ε

>ε


21


27c

28 

1., ,
28
OO′

, (

) ,

abc
, ,
, ,

Oc

O′c

, 。 ,


a′
, ; ,

8 1


a′b′c′

, , 。
, 。 ,

、 ,
, ,
, 。 , ,
。 。
2.

、 ,
, 。
40Si

Mn

48Si

Mn

45Si

Cr, ,

, , 。
。 ,
、 。 , ;
、 ;
。 ,


1.

、 、 、 … … 。
29

bO′


Oa
);


O′b
),


bc

Oabc29 

210 


9 1

2.

、 。
210Oa

bO′
; ,


, “ ”。


3.


σmin

σmax

、 , , ,
。 , 、 、。 ,
Δf


=σmax
-σmin

22a

Δf

py
=σmax
-σmin

22b


 ΔfΔf

py
——— 、 ;
 σmax

σmin
——— , , ;
 σmax

σmin
——— , , 。

, ,
200


20023

24
《 》(
GB50010ρσmin
σmax

23a

ρσmin
σmax

23b


 
ρρ


——— 、 。
, 、
、 、 。
23

24

, 。

0 2

 

、 、 ,

、 、 、
。 、
。 、


, 、
, , 。

1.

、 , ,
。 《
》(
GBJ81

85
) :
150mm

20
¨3℃

90%

28d
mm211 211, ,

211b
)。
, 、 ,211b

。 、 ,

, ,
, 。

、 , 、 、
、 。
、 , ,

, , 。 :

1 2

212 


— ;30N

mm


0.3~0.5N

mm30 N

mm


0.5~
0.8N

mm, ,
, ,

212
)。
2.

。 《 》

GB50010
) : (

cu


) ,

95%


C30


cu


=30N

mm


GB50010

C15~C80

C50


《 》
GB50010

C15

HRB335

C20

HRB400

RRB400

C20


C30
; 、 、 ,

C40213 

1.


《 》(
GB

T50081

2002

150mm `150mm `450mm

。 ,


213


214

, (
Oc
) (
cf
) 。 ,

Oa

σ

≤0.3fc
),; (
0.3fc
<σ

≤0.8fc
), ,
, ;

2 2


0.8f

<σ

≤f

), ,
, , 。σ

ε0.002


214 

214

cf

, , 。

, , ,

215 , ,


2., ,

215
)。
, ,
, ; ,
, 。 ,
2~3

, 。
《 》(
GB50010

95%

fck


fc

fck

γ

=1.4

GB50010

25


216


fc

fcu

。 ,《 》(
GB50010


24
) :

3 2


ck
=0.88α

α


cu24


 α

——— ,
C50

α

=0.76

C80

α

=0.82
; 。
 α

——— ,
C40

α

=1.00

C80


α

=0.87
; 。
0.88
、 ,


216 

, ,

6in

152mm
)、
12in

305mm
) ,
。 ,cu
21
。 ,
C60


cu

21 ffcu,k


C60

C60 C70 C80
f′c

fcu,k
0.79 0.833 0.857 0.875

, 。
217
, , ,
, , 。 ,
, 。
, 。
218


4 2

, , ( ) ,
, 。

217 

218 

3.


E.Hognestad


E.Hognestad


, (
219
)。
σ

=f


ε

ε


ε

ε
( )

[ ]

 

ε

≤ε

) (
25a

σ

=f

1-0.15
ε

-ε

ε
cu
-ε
[ ]

 

ε

<ε

≤ε
cu
) (
25b


 f

——— ( );
 ε

——— ,
ε

=1.8

25c

 ε
cu
——— ,
ε
cu
=0.0038

 E

——— , ( )。

219 Hognestad

220 Rsch


5 2
Rsch


Rsch


, (
220
)。
σ

=f


ε

ε


ε

ε
( )

[ ]

 

ε

≤ε

) (
26a

σ

=f

 

ε

<ε

≤ε
cu
) (
26b


ε


ε
cu

0.002

0.0035
GB50010

《 》(
GB50010

Rsch

σ

=f

1- 1-
ε

ε
( )

[ ]

ε

≤ε

σ

=f

ε

<ε

≤εcu

27

n=2-

60


cu
-50
) (
28

ε

=0.002+0.5


cu
-50

`10
-5

29

ε
cu
=0.0033-


cu
-50

`10
-5

210


 σ

———
ε


 f

——— ;
 ε

———ε


0.002

0.002

 ε
cu
——— ,
ε
cu

0.0033

0.0033

 f
cu
——— ;
 n
——— ,


2.0

2.0


221 


σ

≤0.3f

), :
σ

=E

ε


211


 E

——— 。

fcu
≤50MPa
, (
27


26
)。
4.
, 、
、 ,
221

α


αα


6 2
, 。
GB50010

: ,
σ≈0.5f

, ,

5~10
, ,
。 ,
10

2.2+
34.7

cu
 mm

) (
212

GB50010

255.


ε


εν

=ε


ε


222
, (
σ

≤0.5f

),
ν


, ;

σ

>0.5f

), ,
ν


ν


0.5


223

ε


ε


ε

。 ,

σ

≤0.5f

), ; (
σ

>0.5f

), ; , 。

222 

223 


1.


224


224

, 。 ,
225

。 ,

fts


7 2

224 


225 


ts

2F
πd213


 F
——— ;
 d

——— ;
 l
——— 。
, , 。
2.

=0.395f
0.55
cu

214

《 》(
GB50010


ftk
=0.88`0.395f
0.55
cu1-1.645δ

0.45215


0.88

α


24
) ;(
1-0.645δ

0.45


δ

GB50010


ftk

ft

25
17~1


, ,

3.

。 ,

, , ; , ,

8 2


, 。

, ,
。 ,
、 。
1.


σ


σ

, (
σ


σσ


σ


226226 


226

( ),
σ


σ( ),27%
; 、
( 、 ),


2.227

σ

τ
。 ,
, , ;

0.5~0.7, 。 ,
, 。
。 , 。

227 


9 2

3.

, ,
, ,

228
)。
σ


σ′cc′cc=f
′c+4.1σ


216


 f
′c
——— ;
 σ

——— 。

228 

, ,
, ,, 。
, 。

, 。


100mm`100mm`300mm

150mm`150mm`450mm


200
( )


229a

, ,
Oa

ab
),ε


ε
′e
; ,

ε
″e
, ;
ε
′cr0 3

229 

229bσ


σ

, ,

229a

, ,

σ


, ,

, 。
、 、 ,
, 、 。 ,
, 。
《 》(
GB50010
) ,γ


γ


ρ26

ρρσmin
σmax

217


 σmin

σmax
——— 。

1.

, ,


230


0.5fc
),
ε

; ,
, ,
ε
cr
。 ,

70%~80%
; , ,

1~4
, ,

1 3

230 


ε
′e
( ), 。
20d

ε
″e
( )。
ε
′cr

, 。
, ,
, 。
2.

, 、 、 。
, 。
231a


σ

≤0.5f

, ,
, 。 , ,
231 


231b
。 , ,

2 3

σ0.5~0.8, , ,
。 ,
σ

>0.8f


, , 。 ,

75%~80%

。 , ;
, 。 , , 、
, 。 , 。
、 。 ,
, 。 ,
。 , 。
, 、 。 ,
。 。
、 、
, 。
, 。

232
、 。 ,
, , 。
, (
2~5

`10
-4

3`10
-4
。 ,
, ,
1.5`10
-4


232 

, : 
, 。 
, ; , 。 
, 。 
, , 。 ,
, ; ( ) , 。 
, 。 
, 。

3 3


。 , 。
, ,

, (
0.82~1.1

`10
-5


1.0`10
-5

1.2`10
-5
, ,
, 。 ,
、 ,21

 


22

 


23

 


24

 


25

 


26

 


27

 
《 》(
GB5001028

 29

 


210

 


211

 


212

 


4 3

21
、 , (


mm yk

HPB235

Q235

¨ 235 210 210 2.1`10

HRB335

20MnSi

HRB400

20MnSiV

20MnSiNb

20MnTi

RRB400

20MnSi

335 300 300
400 360 360
2.0`10

 300N

mm


300N

mm, 。

22
、 , (


mm

mmptk


py


py
1`3
1`7
¨

8.6

10.8 1860 1320
8.6

10.8

12.9 1720 1220
8.6

10.8

12.9 1570 1110
9.5

11.1

12.7

15.2 1860 1320
15.2 1720 1220
390 1.95`10
¨


¨


¨

4.5 1770 1250
6 1670 1180


9 1570 1110


7 1570 1110
410 2.05`1040Si

Mn
48Si

Mn
45Si

Cr
¨
HT

8.2
10
1470 1040 400 2.0`10

 
, 《 》(
GB5224

95
4~9mm4~8mm


、 , ;5 3

 

23mmΔf


HPB235

HRB335

HRB400

-1.0≤
ρ


<-0.6 160
— —
-0.6≤
ρ


<-0.4 155
— —
-0.4≤
ρ


<0 150
— —
0≤
ρ


<0.1 145 165 165
0.1≤
ρ


<0.2 140 155 155
0.2≤
ρ


<0.3 130 150 150
0.3≤
ρ


<0.4 120 135 145
0.4≤
ρ


<0.5 105 125 130
0.5≤
ρ


<0.6

105 115
0.6≤
ρ


<0.7

85 95
0.7≤
ρ


<0.8

65 70
0.8≤
ρ


<0.9

40 45
 08

② RRB400
, 。

24mm 

Δf

py
0.7≤
ρ


<0.8 0.8≤
ρ


<0.9


 


 


ptk
=1770

1670 210 140

ptk
=1570 200 130

ptk
=1570 180 120

 

 

120 105
 ρ


≥0.9
, ;

, 。

6 3

25
、 , , (


mm
fck ftk fc ftC15 10.0 1.27 7.2 0.91 2.20`10

C20 13.4 1.54 9.6 1.10 2.55`10

1.1`10

C25 16.7 1.78 11.9 1.27 2.80`10

1.2`10

C30 20.1 2.01 14.3 1.43 3.00`10

1.3`10

C35 23.4 2.20 16.7 1.57 3.15`10

1.4`10

C40 26.8 2.39 19.1 1.71 3.25`10

1.5`10

C45 29.6 2.51 21.1 1.80 3.35`10

1.55`10

C50 32.4 2.64 23.1 1.89 3.45`10

1.6`10

C55 35.5 2.74 25.3 1.96 3.55`10

1.65`10

C60 38.5 2.85 27.5 2.04 3.60`10

1.7`10

C65 41.5 2.93 29.7 2.09 3.65`10

1.75`10

C70 44.5 2.99 31.8 2.14 3.70`10

1.8`10

C75 47.4 3.05 33.8 2.18 3.75`10

1.85`10

C80 50.2 3.11 35.9 2.22 3.80`10

1.9`10

 300mm


08
; ( 、 ) , ;26

ργ

ρ

c ρ


<0.2 0.2≤
ρ


<0.3 0.3≤
ρ


<0.4 0.4≤
ρ


<0.5
ρ


≥0.5
γ

0.74 0.80 0.86 0.93 1.0
 
: ,
60℃
, ,
20%


7 3

 


 , ( ) ,
。 , 。

31a


31 


31a

31b

。 ( )
Δx


31d


。 :

γ T
γ

+ΔM
γ31


 M
——— ;
 γ


——— (
γ)。

8 3

ΔT=
ΔM
γ32


τ=
ΔT
Δx
·
μ


ΔM
Δx
·

γ


μγ


μ


33


 V
——— ;
 
μ

——— 。

33
) , ,

31e
), 。

31f
)。 , ,

31f
)。


31a

32

)。 , ,
: 。32a
。 ,

“ ” , 。 “ ”32 


。 , , ,
; , ,
。 。

9 3

, 。
2.


32b
。 ,


, ,
, 。 , 。
, , 。

43

。 , , 。


33a
)、

33b
)、 (
33c


33d
) 。 ,
, , 。

33 
34 

, , , 。

( ),
340 4

, 。35a
)。 , (
35b
)。 、 (
35a
)。 。
, ,
, ,
35c“ ” (
35e
); ,


35f
), ,
; , ,
35g35 


1 4

 36 36


τ
μ
31


 T

——— ;
 
μ

——— ;
 l

——— 。


、 、 、 。


) ,) 。
300mm
“ ”
, 、 , ,
, 。 “ ”
“ ” (
300mm


20%~30%) 。
, 。
。 (
) , ,) , ,
。 , ,
, 。 ,
, 。


) , ,
, 。 ,
, , , 。


) 。

2 4

 


, , ,
, 。
, 。 ,
: 。

2c′37a


)。
: , ;37c
)。


pd=

2c′-d
)·
σ


·32


37 


p=
c′


( )


σ


33


σ

=ft
, , 。c′


( )

34


45


τ

=pu

35


31
) ,
τ
μ
πd

·
πdl


df

4l


36


34
)、 (
36
) (
35
),

3 44c′


( )
37


38 


c′=2d
, (
38
):

6f

·


38


c′>2d
, (
37


38
) 。 ,
, (
38
38
)。


38
) , 。
。 《 》(
GB50010
) ,
, (
39
) :


=α

·
·


39


 l

——— ;
 f

——— ;
 f

——— ;
 d
——— ;
 α

——— ,
31


31( )

α
v 0.16 0.14 0.19 0.13 0.16 0.17

39
) (
38
) 。 ,
、 、 。31

 


32

 


33

 


4 4


34

 


35

 


36

 5 4

 


 

, 。 ,
, 、 ,
, 。 ,
。 、

41


41 


42a
)。
, 。
, :, , 。


42b
)。
, , ( )
, 。
, , ,6 4

42 


42ab≤4
),
, 。
, 。42
)。


。 《 》(
GB50010
) , ,15mm


≤C2020mm
),30mm12mm
300mm50mm
。 、 ,


),
6mm

400mm

15d 43a
。 ,
, ; , ,
。 , 。 ,


 


。 ,

43b


7 4

, )。 。ε


43a

OA, 。

43 


 。 , , ,
。 , ,
, 。
, 。 ,

43b
)。 , , ,

43a

ABOA 


ty
, 。
, 。 , 、
, 。 , ,
。 , , 。
43a


43a
, :8 4

, ;


, , 。


43

OA
), 。
, , ,
, ( ) ,
。 ,
, , ,
。 , 。
。 ,
。 。1.


, ,

44a

; ,
, 。


21
)。

44 

, , 。 ,


, ,

44b


σ

=E

ε


41


ε
t0

ft
, 。

9 4

2.

, , ,

45a
):
ε=ε

=ε


Δl


42


45b=σ

A+σ
43


 σ

——— ;
σ

——— ;

——— ,A≤3%

A=bh——— 。

45 


21
) (
41
) (
42
) ( ) (
43
),A+E
ε=E1+α

ρ

ε=Eε

44


 A

——— ,
1+α

ρα

——— ,
α

=E

ρ
——— ,
ρ
=A
3.


ε

=ε
t0
, (
44


tcr
=Eε
t0
=E1+α

ρ

ε
t0

45

4.

σ

=0
), ,


=σ=Eε

46

5.

0 5

, :

tu
=f
47


 N
tu
——— ;


——— 。

41

 

43a
, :Δl=0.06mm
) ;


) 。
【 】
 

43a=1.97N

mm
=25.1`10mm
=376N

mm
=205`10mm
=284mm


A=23104mm


ρ

284
23104
=1.23%<3%

 α


205`10

25.1`10

=8.17
ε
t0


1.97
25.1`10

=0.78`10
-4Δl=0.06mm

ε=ε

=ε


Δl


0.06
915
=0.66`10
-4
<ε
t0
=0.78`10
-4=E1+α

ρ

ε=25.1`10

`23104`

1+8.17`0.0123

`0.66`10
-4
=42120N=42.12kN

σ

=E

ε

=25.1`10

`0.66`10
-4
=1.66N

mm


σ

=E

ε

=205`10

`0.66`10
-4
=13.53N

mm) (
45
),

tcr
=E1+α

ρ

ε
t0
=ft


1+α

ρ

=1.97`23104`

1+8.17`0.0123

=50089N=50.09kN


) (
47
),

tu
=f=376`284=106784N=106.78kN

43a
, 。

 1 5

。 :

)、 (


) (

),

tu


45
) (
47


tcr


tu


41


)、 (
。 ,
, :

tu
≥N

。 , (
48


=N
tu
=f
48ρ

ρ
min
。 ,
ρ
min

。 (
47
) (
45
smin
=E1+α

ρ
min

ε
t0
≈Af


49

ρ
min


smin410


ρ
min
。 ,
41

《 》(
GB50010
) 。

42

 

b`h=300mm`300mm

640kN
=342N

mm

, 。
【 】
 

A=300`300=90000mm=640kN=342N

mm


640000
342
=1871mm

1871
300`300
=0.021>
ft1.5
342
=0.004

6 20=1884mm

>1871 mm

, )。

 46a
, 。
, , , 。
, ; ,

2 5

, ,
, 。
90%

。 , , ,

409.1kN

46b
46 

, , :


1.

, ,

。 ,
47a

σ


=E

ε


 

0<ε


≤ε


) (
411a

σ


=f


 

ε


>ε


) (
411b

, 。 ,fcu
≤50N

mm

47b

( ,
fcu
≤50N

mm

), (
26a
)。
2.

, ,

48a
):
ε=ε

=εΔl


412


3 5

47 

48 


48b
, :


=σ

A+σ


A′


413


 N

——— ;
σ


σ


——— ;


A′

——— 。

411
) (
26a
) (
413
) , (
412

, :


=1000ε

1-250ε

fc
A+E

εA′


414


 fc
——— 。

E′

=νE

( ,
ν

, ),


=νE

εA+E

εA′

=νE

εA 1+
α

ν
ρ ( )


415


ρ
′= A′, 。


4 5

49 

σ
A 1+
α

ν
ρ ( )


416


σ


=E

ε=E

σ

νE
1+
ν
α

ρ
( )

A′


417


4930%
), ,
, (
21
) ,


A+E

A′


ε=E1+α

ρ


ε

418


ε=ε


, ,

。 ,

49

σ。 (
414=1000ε

1-250εA+f


A′


419


ε=ε

=0.002
, , :

cu
=f

A+f


A′


420


ε=ε

=ε


=0.002
, :
σ


=E

ε


≈200`10

`0.002=
400N

mm

。 , ,
400N

mm400N

mm


400N

mm, ,
, ,
, , 。
410a


ε

。 (
416
)、 (
417
),

σ
c1A 1+
α

ν
ρ ( )


421

σ

s11+
ν
α

ρ
( )

A′


422

, 。 (
423
) 。
ε
cr
=C

ε


423


5 5

410 


ε
cr
, (
410c

ε=ε

+ε
cr


1+C


ε


424


σ

s2
=E


1+C


ε1+C


σ

s1
1+C


1+
ν
α

ρ
( )

A′


425
=Aσ
c2
+A′

σ

s2

σ
c2

1-
α


1+C


A′

νA 1+
α

ν
ρ ( )
= 1-
α

ν
ρ
′C
( )

σ
c1

426


426
)、 (
425
) (
421
)、 (
422
) ,
σ
c2
<σ
c1

σ

s2
>σ

s1

, , ,

ε

cr


410d
)。 , :
σ

s3
=E

ε

cr

427


σ
c3
=σ

s3
A′


=E

ε

cr
ρ


428

, 。 。

411

, , , (
150d
) ,

6 5

。 , 。
, 。 , ,
, 。 , 、 。

411 


43

 

46
, :

=120kN


Δl


=120kN


Δl


) (


=120kN
),
ε
cr
=0.001


【 】
 =18.8 N

mm
=25.7`10mm

=362.6N

mm
=200`
10mm


A′

=314mm


bh=16000mm


A′

/(
bh

=314

16000=1.96%<3%

A=16000mm, (
412

120000=1000ε

1-250ε

`18.8`16000+2.0`10

`314ε

ε=0.356`10
-3

 Δl=0.356`10
-3
`500mm=0.178mm

  σ


=E

ε=200`10

`0.356`10
-3
=71.20N

mm


σ

=1000ε

1-250ε

fc
=1000`0.356`10
-3
`

1-250`0.356`10
-3

`18.8
=6.10N

mm


 N′

=σ


A′

=71.20`314=22357N=22.357kN

 N′

=σ

A=6.10`16000=97600N =97.600kN

7 5
α

=E
=200`10

/(
25.7`10


=7.78
=E1+α

ρ


ε

120000=2.57`10

`16000`

1+7.78`0.0196

ε

ε=
12000
2.57`10

`16000`

1+7.78`0.0196

=0.253`10
-3

 Δl=0.253`10
-3
`500mm=0.127mm

 σ


=E

ε=200`10

`0.253`10
-3
=50.60N

mm


 σ

=E

ε=25.7`10

`0.253`10
-3
=6.50N

mm


 N′

=σ


A′

=50.60`314=15888N=15.888kN

 N′

=σ

A=6.50`16000=104000N=104.000kN


) :

cu
=f

A+f


A′

=18.8`16000+362.6`314=414656N=414.656kNε
cr
=0.001

ε

=0.356`10
-3=ε
cr

ε

=0.001

0.356`10
-3
=2.809

 σ

s1
=71.20N

mm


 σ

s2


1+C


σ

s1


1+2.809

`71.20=271.201N

mm


 N′
s2
=σ

s2
A′

=271.201`314=85157N=85.157kN

 N′
c2
=N

-N′
s2
=120-85.157=34.843kN

 


、 、
46


2000mm
。 ,

412412 


8 5

413 

3369kN

413

, 、

, ,
, 。
: , ,

; , 。
, , ,
。 ,
。 , ,
, , ,
, ,
413
。 ,
, ,
。 , “ ” 。


φ

。 ,
φ。 ,
, ,


414

φ

413


φ
b<8
, ,
φ
=1.0φ


φ
=1.177-0.021l


b 
b=8~34
) (
429

φ
=0.87-0.012l


b 
b=35~50
) (
430


414 

φ


9 5

《 》(
GB50010
) ,


φ

, 。 , ,
φ

41


φ
, ,
φ


41

≤8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
c ≤7 8.5 10.5 12 14 15.5 17 19 21 22.5 24
≤28 35 42 48 55 62 69 76 83 90 97
φ
1.00 0.98 0.95 0.92 0.87 0.81 0.75 0.70 0.65 0.60 0.56b 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
c 26 28 29.5 31 33 34.5 36.5 38 40 41.5 43i 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174
φ
0.52 0.48 0.44 0.40 0.36 0.32 0.29 0.26 0.23 0.21 0.19i= I, ,


, ,
, , 。


cu

φ

Af

+f


A′

) (
431


 N
cu
——— ;
φ
——— ,
41——— ( );——— ;

——— ;
A′

——— 。
, (
431
) 。 《 》

GB50010
), , (
431


0.9
, 。

 


)、


、 (
A′

) (
fc
),

cu
。 :
41

φ


0 6≤400N

mmcu
>50N

mm


ε

, )。A′

/(
bh

≤3%

A=bh

A′

/(
bh

>3%

A=bh-A′
) (
431


cu


44

 

412


cu

【 】
 =18.8N

mm

=362.6N

mm

<400N

mm


A′

=314mm


bh=
16000mm
=2000mmb=2000

100=20

41

φ
=0.75
A′

/(
bh

=314

16000=1.96%<3%

A=16000mm


cu

φ

Af

+f


A′


=0.75`

16000`18.8+362.6`314

=310992N=310.992kN

412

44


)、


、 (A′

。 ,
, :

cu
≥N

。 , :
41

φ≤400N

mm=N
cu

φ

Af

+A′
),
A′

A′

/(
bh

≤3%

A=bh

A′

/(
bh

>3%

A=bh-A′

ρ
′≥
ρ

min

。 , 。 ,

41

》(
GB50010
) , 。

45

 =2000mm

b`h=100mm `
160mm=18.8N

mm
=360kN

=362.6N

mm


A′


【 】
 =18.8N

mm

=362.6N

mm

<400N

mm


bh=16000mm

2000mmb=2000

100=20

41

φ
=0.75

A′


N -
φ
Afc
φ
360000-0.75`16000`18.8
0.75`362.6
=494mm

A′

/(
bh

=494

16000=3.09%>3%

A=bh-A′


A′


N -
φ
bhfc
φ
-fc


360000-0.75`16000`18.8
0.75`

362.8-18.8

=521mm


1 6

41

ρ

min
=0.6%
A′

bh

521
16000
=3.26%>
ρ

min
=0.6%

4 14

A′

=615mm

>521mm

, )。

 46a

415


415 ε


ε( ,


, ,

)。 , , 。
, , ,
, 。
, 。 ,
。 , ,
, , ,
。 ,
, 。 ,
, ,
, 。

, ,
, , , “ ”,


2 6
cc
=f

+4σ


432


 f
cc
——— ;
σ

——— 。

σ


416416 


σ


2f


ss1
sd
cor

2f


ss1

cor
π

·
πd

cor

·

ss0
2A
cor

433


 A
ss1
——— ;


——— ;

——— ;

cor
——— , ;

cor
=d

-2c
ss0
——— ,

ss0

πd
cor

ss1cor
——— 。


cu
=f
cc

cor
+f


A′

+4σcor
+f


A′

=f


cor
+f


A′

+2f


ss0

434


420
) , (
434
) ,
。 , ,

α
, (
434


cu
=f


cor
+f


A′

+2αf


ss0

435


α

50


mm


α=1.0

80N

mm


α=0.85

α435
) , :


) (
431
) , (
435
) 。 《
》(
GB50010
), , (
435


0.9
, 。


) ,

435
) ,

1.5b>12
, , 。
3 6

, 。
ss0

25%

, 。80mm


cor40mm


46

 

2.9m
=420mm

8¨22

30mm


14.5N

mm

=240N

mm

, :


) ,¨8@50mm
¨880mm

【 】
 
d=2900

420=6.90<7

φ
=1.0A′

=3040mm


 A=πd4=138474mm


 3040

138474=2.20%<3%

cu

φA+f


A′


=1.0`

14.5`138474+240`3040

=2737`10

N=2737kN¨8@50mm


cor
=420-2`30=360mm

cor

π
·


cor

=101736mm


ss0

π
·

cor
·

ss1


π`360`50.3
50
=1137mm


12
, ,

cu
<50


mm


α=1.0


cu
=f


cor
+f


A′

+2fss0
=14.5`101736+240`3040+2`240`1137=2751`10

N=2751kN

2737kN
, ,
¨880mm


ss0

π`360`50.3
80
=711mm


cu
=fc

cor
+f


A′

+2fss0
=14.5`101736+240`3040+2`240`711=2546`10

N=2546kN

, ,

2737kN


4 6


41

 
, ,

42

 


43

 
, ,


44

 45

 


46

 
, ,


47

 

φ


φ


48

 
b>12


49

 
41

 

b`h=300mm`400mm

8¨20
=2.0N

mm
=2.1`10mm
=210N

mm
=2.1
`10mm42

 

b`h=200mm`300mm


l=2000mm=2.95N

mm
=2.55`10mm

=615mm
=210N

mm
=2.1`10mm

0.2mm
0.5mm
43

 

bh=300mm`300mm

8 22

ft
=2.3N

mm
=2.4`10mm
=345N

mm
=1.96`
10mm
) , 。


) , 。


) 。

44

 =150kN
245N

mm

, , 。

45

 

bh=400mm`400mm

2m

4 25

fc


5 6

19N

mm
=2.55`10mm

=357N

mm
=1.96`10mm

, :
=1200kN
) ,


=1200kN

ε
cr
=0.00146

 

2m

bh=350mm`350mm

4¨25=15N

mm

=250N

mm
=1.96`10mm


ε

=0.002
, :


) ,
47

 

4.2m
=310N

mm
=10N

mm700kN

bh=250mm`250mm
, 。

48

 

4.7m=10N

mm4 20
=310N

mm

, :300mm`300mm
, ;250mm`250mm
, 。

49

 

450mm=3.5m
=10N

mm


8¨22
=210N

mm


2500kN
=210N

mm

, 。

410

 

500mm=4.0m=10N

mm6 22
=310N

mm


¨10@50=210N

mm
411

 

410
】,
¨8@80
, 。

41


0.6

0.2
、 、 0.2

ftHRB400

RRB400

0.1


C60

0.1


, 。


; 、

b′

-b

h′,“ ” 。

6 6

 


 


14

、 、 。
51~

53

。 , 、

、 、

、 。 ,


54

55
, 。

51 

52 


53 

54 


7 6

55 
 


56a


, (

56 

) , ( ) ,
56b( ),
( ),
56a

, ; ,

8 6

( );
( ),
56d
。 、 、 ,

56e
。 , , , ,
。 , 、 , ,
。 , 。

 

, , ,
, ,
150

180

200

220

250mm

50mm

) 。


200mm

50mm

800mm

100mm

。 (


2~3.5
2.5~4.0


10~28mm

14~40mm
)。

4m

8mm

4~6m

10mm


6m

12mm

6~12mm


b<100mm


)。
, ,

57a


10mm
, 、
60mm

70mm

120mm

100mm


80mm

8~12mm


6mm

57b
57

《 》(
GB50010
) 、


C20
, 、
5mm


 。 ,
、 。 ,
, 。
5858b


, ,
。 。

9 6

57 


58 


0 7


。 。

ρ
=A


bh

。 ,, (
57

58
);


ρ


1.


ρ
( ),

——— (


 

, , (
59a
)。

σ


ε
ε
tu
, 。)。 ,

cr

59b
)。
——— (


 
, ,
, , 。

59c
)。)。 ,59d
)。
——— (


 
, ,
。 , ,

59e
)。
εε
cu

, (


)。 ,59f
)。

59 


510a

。 , , ,
, 。 ,
。 , 。 ,


ρ
( ),。 , , ,

σft


εε
tu
, 。 , 。 ,

1 7

510 

, , 。
ε
ε
cu
, , 。 ,


510b

。 , , , 。
, ; , ,
, 。 , 。

ρ
( ),


)。 , 。

ρ
, ,
, , ,
, 。

510c
。 , ,
, 。 , ,

2.


511

512


, ,
, ;

2 7

, 。

511 

512 

( )。
, 。
( ),
ρ


ρ, “ ” 。
。 ,
ρ
min

ρ
min 


1.

, 。
。 , ; ,
, , 。 ,
。 ,
( ) 。
513
, ,

513 


¨=
ε


ξ
εε


ξ-a′


ε


1-
ξ

51


 ¨
——— ;
ε

———ε


———


3 7

ε


ε


——— 、 ;


——— ;
ξ

——— , ;
a′

——— 。
2.

513
, ,
。 ,
514


《 》(
GB50010

514


27
)。

514 

515 

3.

513
, ,
。 ,
515σ

=E

ε

0≤ε

≤ε
t0
σ

=f

ε
t0
<ε

≤εtu

52


516 

 σ

———
ε
——— ;
ε
t0
———ε
tu
——— ,
ε
tu
=2ε
t0

, 。
4.

516


, 。 ,
516
。 (
21
)。

, ,
517
。 ,


4 7

ε


σ
 ε


σ
 ε


σ
53


517 

, :
ε

=ε


54


53
) ,
σ

=E

ε


σ

=α

σ


55


T=σ=ασ


56


α

=E
, 。

56
) , ,

517d
)。 ,


σ
ci

My
57

σ

=α

-x

58


 x

——— ;


——— ;
y0
——— 。


ε


=ε
tu
, ,518
。 (
518b

¨
cr

ε
tu
h-x
cr

εcr

ε-x
cr

59


5 7

518 

, , 。
515


518b
),

518c
。 , ,
518c

, 。

, :


=E

ε
t0
=0.5E

ε
tu

 σ

=E

ε


 σ

=E

ε


510


`X =0

0.5σ


bx
cr
=fh-x
cr

+σ
511


ε

=ε
tu
, (
59
) (
510
), (
511
),

cr

1+
2αbh
1+
αbh
·512
/(
bh0.5~2α

=6.7~8.0
, (
512


cr
≈0.5h
。 (
59
),
¨
cr

2ε
tu


513


`M

=0
, :

cr
=ft


h-x
cr

h-x
cr


2x
cr
( )

+2α
Eft


cr
( )


514
=0.92h

α

=2α

·


bh


cr
=0.292

1+2.5α


ft
bh


515


51

 

519

b=250mm

h=600mm


6 7

519 

51c = 25mm
, :


=23N

mm
= 2.6N

mm
= 2.51 ` 10mm
=357N

mm
=1.97`10mm

。 :2 22=760mm

) ,


cr

σ


σ¨
cr
4 22=1520mm

) ,


cr

σ


σ¨
cr

【 】
 

=760mmcr

σ


σ¨
cr

512
) (
514


cr


cr
α1.97`10

2.51`10

=7.849
αbh

7.849`760
250`600
=0.04

 α


2αbh
=0.08

cr

1+
2αbh
1+
αbh
·1+0.08
1+0.04
`
600

=312mm


=600-25-
22

=564mm

514


cr
=fh-x
cr

h-x
cr


2x
cr
( )

+2α

cr
( )

=2.6`250`

600-312

600-312


2`312
( )

+2`7.849`2.6`760` 564-
312
( )

=80.16kN
·


515


cr
=0.292

1+2.5α
bh

=0.292`

1+2.5`0.080

`2.6`250`600

=81.99kN
·


515
) (
514

2%

σ

=2α
Eft
=2`7.849`2.6=40.81N

mm


511

σ


σft


h-x
cr

+σ0.5bx
cr

2.6`250`

600-312

+40.81`760
0.5`250`312
=5.60N

mm


7 7

¨
cr0.5E


h-x
cr


2.6
0.5`2.51`10

`

600-312

=7.2`10
-7


mm

=1520mm


σ


σ¨
cr
αbh

7.849`1520
250`600
=0.080

 α


2αbh
=0.160

cr

1+
2αbh
1+
αbh
·1+0.16
1+0.08
`
600

=322mm

 h

=564mm

cr
=fh-x
cr

h-x
cr


2x
cr
( )

+2α

cr
( )

=2.6`250`

600-322

600-322


2`322
( )

+2`7.849`2.6`1520` 564-
322
( )

=92.24kN
·


515


cr
=0.292

1+2.5α
bh

=0.292`

1+2.5`0.160

`2.6`250`600

=95.66kN
·


515
) (
514

4%

σ

=2α=2`7.849`2.6=40.81N

mm


511

σ


σh-x
cr

+σ0.5bx
cr

2.6`250`

600-322

+40.81`1520
0.5`250`322
=6.03N

mm

¨
cr0.5E


h-x
cr


2.6
0.5`2.51`10

`

600-322

=7.45`10
-7


mm
, ,
15%1.

, 。


σ


520

。 :
¨=
ε


ξ
ε


1-
ξ

ε516


211
) ,

8 7

520 

σ

=E

ε

=E

εξ=σξ
517


`X =0

0.5σξ=σ=E

ε=E


1-
ξ
ξε
=α

1-
ξ

ξ

σ

518


ξ


+2α

ρξ

-2α

ρ
=0

519


ξα

ρ


+2α
E 槡 ρ
-α

ρ

520


`M =0


M =0.5σξ
1-


ξ
( )

=σ

1-


ξ
( )


521

2.

ε


<ε


521

ε


<ε521 

ε


<εC50
, , (
27


516
) ,yc


9 7

C =fξ

ε

ε


ε


ε
( )


dy
=fξ

ε


ξε

y-
ε
t2

ξ

ε( )

dy=f


ξε


ε


ε
t2

3ε
( )522
ξ
ξ

ε

ε


ε


ε
( )


ydy
ξ

ε

ε


ε


ε
( )


dy

ξ·ε


12ε

1-
ε


3ε


523


21


516
) ,=σ=E

ε=E

1-
ξ

ξ

ε

524


`X =0
ξε


ε


ε
t2

3ε
( )


=E

1-
ξ

ξ

ε

525
ξε


ε


3ε
( )


=E


1-
ξ


ρ

526


ξ


`M =0

M =f


ξ
ε


ε


ε
t2

3ε
( )


1-
ξ
ε


12ε

1-
ε


3ε

=σ

1-
ξ
ε


12ε

1-
ε


3ε

 

σ

≤f

) (
527

3.

ε

≤ε


≤ε
cu

522

ε

≤ε


≤ε
cu


C50

C=f


ξ1-


ε

ε

( )


528

yc

ξ1-
12
ε

ε

( )


1-


ε

ε529


524
),
`X =0

fc

ξ1-
ε

3ε

( )

=E

1-
ξ

ξ

ε

530


0 8

522 

ε0≤ε


≤εcu
ξ


1-
ε

3ε

( )

=E


1-
ξ


ε


ρ

531


ξ


`M =0

M =f


ξ1-


ε

ε

( )

1-
ξ

1-
12
ε

ε

( )


1-


ε

ε
=σ

1-
ξ

1-
12
ε

ε

( )


1-


ε

ε
 

σ

≤f

) (
532ε


=ε
cu
, , 。
C50

ε


=ε
cu

0.0033

ε

=0.002
。 (
531
) (
532
),


ξ


-0.00414E


1-
ξ


ρ
=0

533=0.798fc
ξ

bh1-0.412
ξ


=σ


1-0.412
ξ


 

σ

≤f

) (
534

, (


),
σ

=fξ

=1.253
ρ


fc

535=0.798fc
ξ

bh1-0.412
ξ


=f


1-0.412
ξ

) (
536


52

 

51

ε0.0008

0.0010

0.0015

0.0020

0.0025

0.0033
, :2 22=760mm

) ,


¨

1 8

σ

4 22=1520mm

) ,


¨

σ

51

52

M¨

【 】
 

=760mm


ρbh


760
250`564
=5.39`10
-3
①ε


=0.0008

ε


<ε

, (
526

23
ξ0.002

0.0008
3`0.002
( )

=1.97`10

`

1-
ξ


`5.39`10
-3
9.386
ξξ

-1=0

ξ

=0.277
σ

=E

1-
ξ

ξ

ε


=1.97`10

`
1-0.277
0.277
`0.0008=411.35N

mm

>f

=357N

mm


ξ


σ

=f


23
ξ

0.0008
0.002

0.0008

3`0.002
( )

=5.39`10
-3
`357
7.973
ξ

=1.924

 
ξ

=0.241

527

 M =σ

1-
ξ
ε


12ε

1-
ε


3ε

=357`760`564 1-0.241`0.0008
12`0.002
1-
0.0008
3`0.燅 002
=140.26kN
·

¨=
ε


ξ
0.0008
0.241`564
=5.89`10
-6


mm
② ε


=0.0010


σ

=f


ε


<ε

, (
525

23
ξ

0.0010
0.002

0.0010

3`0.002
( )

=5.39`10
-3
`357
9.583
ξ

=1.924

 
ξ

=0.201

527


2 8

M =357`760`564` 1-0.201`0.0010
12`0.002
1-
0.0010
3`0.燅 002
=142.26kN
·

¨=
ε


ξ
0.0010
0.201`564
=8.82`10
-6


mm
③ ε


=0.0015


σ

=f


ε


<ε

, (
525

23
ξ

0.0015
0.002

0.0015

3`0.002
( )

=5.39`10
-3
`357
12.938
ξ

=1.924

 
ξ

=0.149

527

M =357`760`564` 1-0.149`0.0015
12`0.002
1-
0.0015
3`0.燅 002
=144.79N
·

¨=
ε


ξ
0.0015
0.149`564
=17.85`10
-6


mm
④ ε


=0.0020


σ

=f


ε

≤ε


≤ε
cu
, (
530

23
ξ

1-
0.002
3`0.
( )
0020
=5.39`10
-3
`357
15.333
ξ

=1.924

 
ξ

=0.125

532

 M =σ

1-
ξ

1-
12
ε

ε

( )


1-
ε

3ε
=357`760`564` 1-0.125` 1-
12
0.002
0.
( )
0020

1-
0.002
3`0.

烎 0020
=145.85kN
·

¨=
ε


ξ
0.0020
0.125`564
=28.37`10
-6


mm
⑤ ε


=0.0025


σ

=f


ε

≤ε


≤ε
cu
, (
530

23
ξ

1-
0.002
3`0.
( )
0025
=5.39`10
-3
`357

3 8

16.867
ξ

=1.924

 
ξ

=0.114

532

M =357`760`564` 1-0.114` 1-
12
0.002
0.
( )
0025

1-
0.002
3`0.

烎 0025
=146.21kN
·

¨=
ε


ξ
0.0025
0.114`564
=38.88`10
-6


mm
⑥ ε


=0.0033


σ

=f


ε


=ε
cu
, (
535
) :
ξ

=1.253
ρ
=1.253`5.39`10
-3
`
357
23
=0.105

536=f


1-0.412
ξ


=357`760`564`

1-0.412`0.105

=146.40kN
·

¨


ε


ξ
0.0033
0.105`564
=55.72`10
-6


mm

=1520mm


ρbh


1520
250`564
=10.78`10
-3
① ε


=0.0008

ε


<ε

, (
526

23
ξ0.002

0.0008
3`0.002
( )

=1.97`10

`

1-
ξ


`10.78`10
-3
4.693
ξξ

-1=0

ξ

=0.367
σ

=E

1-
ξ

ξ

ε


=1.97`10

`
1-0.367
0.367
`0.0008=271.83N

mm


527

M =σ

1-
ξ
ε


12ε

1-
ε


3ε

=271.83`1520`564` 1-0.367`0.0008
12`0.002
1-
0.0008
3`0.燅 002
=203.43kN
·

¨=
ε


ξ
0.0008
0.367`564
=3.86`10
-6


mm

4 8

② ε


=0.0010

ε


<ε

, (
526

23
ξ0.002

0.0010
3`0.002
( )

=1.97`10

`

1-
ξ


`10.87`10
-3
4.513
ξξ

-1=0

ξ

=0.373
σ

=E

1-
ξ

ξ

ε


=1.97`10

`
1-0.354
0.354
`0.0010=359.50N

mm

>f

=357N

mm


ξ


σ

=f

, (
526

23
ξ

0.0010
0.002

0.0010

3`0.002
( )

=357`10.78`10
-3
9.583
ξ

=3.848

 
ξ

=0.402

527

M =357`1520`564 1-0.402`0.0010
12`0.002
1-
0.0010
3`0.燅 002
=262.99kN
·

¨=
ε


ξ
0.0010
0.402`564
=4.41`10
-6


mm
③ ε


=0.0015


σ

=f


ε


<ε

, (
525

23
ξ

0.0015
0.002

0.0015

3`0.002
( )

=10.78`10
-3
`357
12.938
ξ

=3.849

 
ξ

=0.297

527

M =357`1520`564` 1-0.297`0.0015
12`0.002
1-
0.0015
3`0.燅 002
=273.23kN
·

¨=
ε


ξ
0.0015
0.297`564
=8.95`10
-6


mm
④ ε


=0.0020


σ

=f


ε

≤ε


≤ε
cu
, (
530

23
ξ

1-
0.002
3`0.
( )
0020
=10.78`10
-3
`357

5 8

15.333
ξ

=3.849

 
ξ

=0.251

532

M =σ

1-
ξ

1-
12
ε

ε

( )


1-
ε

3ε
=357`1520`564` 1-0.251` 1-
12
0.002
0.
( )
0020

1-
0.002
3`0.

烎 0020
=277.24kN
·

¨=
ε


ξ
0.0020
0.251`564
=14.13`10
-6


mm
⑤ ε


=0.0025


σ

=f


ε

≤ε


≤ε
cu
, (
530

23
ξ

1-
0.002
3`0.
( )
0025
=10.78`10
-3
`357
16.867
ξ

=3.849

 
ξ

=0.228

532

M =357`1520`564` 1-0.228` 1-
12
0.002
0.
( )
0025

1-
0.002
3`0.

烎 0025
=278.77kN
·

¨=
ε


ξ
0.0025
0.228`564
=19.44`10
-6


mm
⑥ ε


=0.0033


σ

=f


ε


=ε
cu
, (
535


523 

51

52

M¨

ξ

=1.253
ρ
=1.253`10.78`10
-3
`
357
23
=0.210

536=f


1-0.412
ξ


=357`1520`564`

1-0.412`0.210

=279.57kN
·

¨


ε


ξ
0.0033
0.210`564
=27.86`10
-6


mmM¨


523

51

52M¨
) 。 :
, , 。

6 8

 

。 ,
, 。 , 。。 (
534
) (
536。 , , 。


534
) (
536


522c

524c
)。 , 。


524d


α
β
C=f


ξ1-


ε

ε
( )
cu
=αβ

ξ

bh


537
ξ1-
12
ε

ε
( )
cu

1-


ε

ε燅 cu
=0.5
β

ξ
538


524 


αβ

1-


ε

ε
( )
cu

539

β


1-


ε

ε
cuε

ε
( )
cu

1-


ε

ε
cu

540


C50

ε
cu
=0.0033

ε

=0.002

α7 8

0.969

β

=0.824

α

=1.00

β

=0.80


cu
=80MPa

α

=0.94

β

=0.74
。 。nb
( ),

ξ
nb
( )。 (
525
),
ξ
nb


nbε
cu
ε
cu
+ε


541

ξ


, (
541

ξβ


nbβ

ε
cu
ε
cu
+ε


β

1+
ε

ε
cu

β

1+
ε
cu

542


525 cu
≤50N

mm


ξ


0.8
1+


0.0033E


543


525
ξ

ξ


ξ


ξ
nb
, ;

ξ

ξ


ξ


ξ
nb
, ;

ξ

ξ


ξ


ξ
nb
, 。

1.


524d

`X =0


`M =0
, :
α
1fc
bx=σ
544=α
1fc
bx h( )

=σ( )


545

2.


ξ

ξ

, ( ), , 。
σ

=f


544
) (
545
),
α
1fc
bx=f
546=α
1fc
bx h( )

=f( )


547


8 8


ξ

αbh


ρ


α
548=αbh


ξ

1-0.5
ξ

=α

αbh


=A


1-0.5
ξ

=Aγ
549


548
) ,
ξ

, 。 (
549

α

, ;
γ


, 。
α


ξ

1-0.5
ξ
) (
550

γ

=1-0.5
ξ

551

3.


ξ

ξ


548


ρ
max

ρ


ξ

α


552


ξ

ξ


549
),
max
=αbh


ξ


1-0.5
ξ


=α


max
αbh553

α


max

ξ


1-0.5
ξ

) (
554


ξ

ξ


ρ

ρ
max

M≤M


max

α

≤α


max
。 《
》(
GB50010
) , (
542


554

ξ


α


max

51
, 。

51

ξb

α
smax


≤C50 C60 C70 >C80

HPB
235
HRB
335
HRB
400
HPB
235
HRB
335
HRB
400
HPB
235
HRB
335
HRB
400
HPB
235
HRB
335
HRB
400
ξb 0.614 0.550 0.518 0.594 0.531 0.499 0.575 0.512 0.481 0.555 0.493 0.463
α
s,max 0.426 0.399 0.384 0.418 0.390 0.375 0.410 0.381 0.365 0.401 0.372 0.365
4.

, 。 ,
。 ,
、 (

9 8

) 。 (
515


cr
=0.292f

bh

=0.292f1.05h=0.322f

bh555

, , ,

526

`M =0=f
( )

≈f·
0.9h


556cr
= M


ρ
minbh

=0.36

557

, (
557
) 。 《 》

GB50010
), , ,
ρ
min
=0.45

558

, , :
ρbh

ρ
min
=0.45

559


559

ρ


10%


526 

ρ
min

527 

5.

。 ,

527


ε
si


0i
-xε
cu
=ε
cu

0i
β( )
1 =ε
cu

0i
β

ξ( )


560

σ
si
=E

ε
cu

0i
β

ξ( )


561


σ

=E

ε
cu
β

ξ

( )


562


0 9

528 

σ


ξ


C50


σ

=0.0033E

0.8
ξ

( )


563


563
) ,

ξ

528

ξ

ξ


ξ
=0.8

σ


ξ


σ

=f

ξ
-0.8
ξ

-0.8

564


564
) (
563
),
。 (
544
)、 (
545


564
), 。

 

)、 (


) (
),


) :
ρbh


ρ( )
bh
ρ

ρ
min
, (
515
) :


=M
cr
ρ
min

ρ

ρ
: (
546


, (
547
ρ

ρ
: (
564
) (
544ξ
),ξ
) (
564
) (
545: ,


=h-c-d


=h-

c+d+ max

25


)]。 ,57


53

 
51

2 16

2 22

4 22

8 28

529
) ,
fc
=32N

mm


ft
=3.0N

mm


4 22
) ,


=460N

mm


4 22
) ,
h=700mm

4 22


1 9

529 

53

【 】
 ρ
min
=0.45

0.45`2.6
357
=3.277`10
-3
ξ


0.8
1+


0.0033E


0.8
1+
357
0.0033`1.97`10

=0.516
ρ


ξ

α

=0.516`
1.0`23
357
=3.324`10
-2


2 16=402mm


 
ρbh

402
250`600
=2.680`10
-3

ρ
min
=3.277`10
-3
α

=7.849

 α

=2αbh
=2`7.849`2.680`10
-3
=0.042


=M
cr
=0.292`

1+2.5α
bh

=0.292`

1+2.5`0.042

`2.6`250`600

=75.50kN
·2 22=760mm


 
ρbh

760
250`600
=5.067`10
-3

ρ
min
=3.277`10
-3


=600-25-
22

=564mm
ρbh


760
250`564
=5.390`10
-3

ρ

=3.324`10
-2


546

 x=
α
1fc


357`760
1.0`23`250
=47mm

547=f( )

=357`760` 564-
47
( )

=146.65kN
·


2 9

52=146.40kN
·

) 。4 22=1520mm


 h

=564mm
ρbh


1520
250`564
=10.780`10
-3

ρ

=3.324`10
-2


546

 x=
α

357`1520
1.0`23`250
=94mm

547=f( )

=357`1520` 564-
94
( )

=280.54kN
·


52=279.57kN
·

) 。


8 28=4924mm


 h

=600-25-28-14=533mm
ρbh


4924
250`533
=3.695`10
-2

ρ

=3.324`10
-2


564
) (
544

ξ

0.8
1+
αbh


0.8-
ξ0.8
1+
1.0`23`250`533
357`4924

0.8-0.156

=0.535
x=
ξ


=0.535`533=285mm
σ

=f

ξ
-0.8
ξ

-0.8
=357`
0.535-0.8
0.516-0.8
=333.12N

mm=σ( )

=333.12`4924` 533-
285
( )

=640.53kN
·


=32N

mm


4 22

ρ
min
=0.45
=0.45`
3.0
357
=3.782`10
-3
ρbh

1520
250`600
=10.133`10
-3

ρ
min
=3.782`10
-3
ρbh


1520
250`564
=10.780`10
-3

ρ

=3.324`10
-2

546

 x=
α
1fc


357`1520
1.0`32`250
=68mm

547


3 9=f( )

=357`1520` 564-
68
( )

=287.60kN
·


=460N

mm


4 22

ξ


0.8
1+
460
0.0033`1.97`10

=0.468
ρ


ξ

α

=0.468`
1.0`23
460
=2.340`10
-2
ρbh

=10.780`10
-3

ρ

=2.340`10
-2

546

 x=
α

460`1520
1.0`23`250
=122mm

547=f( )

=460`1520` 564-
122
( )

=351.70kN
·
h=700mm

4 22

ρbh

1520
250`700
=8.686`10
-3

ρ
min
=3.277`10
-3

 h

=664mm
ρbh


1520
250`664
=7.530`10
-3

ρ

=3.324`10
-2

546

 x=
α

357`1520
1.0`23`250
=94mm

547=f( )

=357`1520` 664-
94
( )

=334.81kN
·


53
) , ,

53


) :
2 22

4 22
( ),
146.65kN
·


280.54kN
·

, 。
4 22

8 28

),
280.54kN
·


640.53kN
·


, 。


) , 。
53


) (29%

25%) , , 。
53) (

) ,
39%


4 9

2.5%) 。
53


) (17%

19%

)、 (


。 ,
, :


≥M
。 , :


) (
553
max

M>M


max
, ;
M≤M


max
) (
565
),αbx=fM =M

=αbx h( )

=f( )

565) :
ρbh
ρ

ρ
min
, 。ρ

ρ
min
ρ
min
bh
, 。
, , ,, ,


=h-35

mm
); ,


=h-60

mm
)。=h-20

mm
)。

54

 

51

M =70kN
·


M =600kN
·


M =900kN
·

, 。
【 】
 

53

ξ

=0.516

554
) :
α


max
=0.516`

1-0.5`0.516

=0.383=600-35=565mm

553
max
=α


max
αbh


=0.383`1.0`23`250`565

=703.01kN
·
M =70kN
·
m<M


max
=703.01kN
·


565

1.0`23`250x=357A

70`10

=1.0`23`250x565-

( )

x=22mm

 A

=355mm

ρ
min
=0.45
ft0.45`2.6
357
=3.277`10
-3min

ρ
min
bh=3.277`10
-3
`250`600=491mm

>A

=355mm


5 9

2 18=509mm

>A


min
=491mm

)。M =600kN
·
m<M


max
=703.01kN
·max
, , ,


=h-60=600-60=540mm

565

1.0`23`250x=357A

640`10

=1.0`23`250x540-

( )

x=251mm=4043mm

>A


min
=491mm


6 25+2 28=4175mm

)。M =900kN
·
m>M


max
=703.01kN
·


b`h=300mm`700mm=700-60=640mm

553
max
=α


max
αbh


=0.383`1.0`23`300`640

=1082.45kN
·
m>M =900kN
·


565

1.0`23`300x=357A

900`10

=1.0`23`300x640-

( )

x=253mm=4890mm

>A


min
=3.277`10
-3
`300`700=688mm


8 28=4924mm

)。

 

, , ,

530 


A′

, ,

530
。 , 、
, 。
。 ,
, ,
, , (
, )。 ,) ,
15d

400mm

)。

b≤400mm


) , 。

18mm

10d


6 9


, 。
, :


)、 (

) (

), (


)、) (


)。
, ()。
, , , 。
, , ,


1.


531

。 , (
531d
),


531 


ε


=ε
tu
, 。 ,

531c
, ,


cr
=0.292

1+2.5α


ft
bh

+σ


A′
cr
-a′
( )


566


 σ


——— ;
A′

——— ;
a′

——— ;

515
)。

531b

), (
566


7 9


cr
=0.292

1+2.5α
bh

+2


A′
cr
-a′
( )


cr
-a′

h-x
cr

567


α


=2α


A′


bh
),
a′


h=0.08
h=0.92
; :

cr
=0.5h
。 ,

567


cr
=0.292

1+2.5α

+0.25α

bh


568

2.

, 、。 。ε


=ε
cu
, , 。
C50


532b`X =0

0.798f

ξ


=E


1-
ξ


ε
cu
ρ
-E

ξ


( )

ε
cu
ρ


569


ξ


`M =0=0.798f


ξ

1-0.412
ξ


+σ1-
( )

=σ


1-0.412
ξ


+σ0.412
ξ


( )


570

, , ,
。 , , 。
532b


C50

σ


=0.0033E( )


571


532 
=2`10mm

=0.5`0.8x

, :
σ


= -396N

mm

。 ,≥2.5aHPB235

HRB335

HRB400

RRB400


532b
ξ
nb


, , 。
ξ
nb

8 9

。 , (
569
)、 (
570


ξ

=1.253
ρ

ρ
( )


572=f


1-0.412
ξ


+f0.412
ξ


( )

=f

bh


ξ


0.798-0.329
ξ


+f1-
( )


573


55

 

51

4 22


16
, :
cr

¨
cr¨


【 】
 
=402mm
=1520mm


α


=7.849

51

α

=0.160

α2α
bh

2`7.849`402
250`600
=0.042


) (
568


cr
=0.292

1+2.5α

+0.25α

bh

=0.292`

1+2.5`0.160+0.25`0.042

`2.6`250`600

=96.38kN
·

¨
cr

ε
tu
4f

4`2.6
2.51`10

`600
=6.91`10
-7


mmα


=25+16

2=33mm=564mm
ξ
nb


1+


0.0033E1+
357
0.0033`1.97`10

=0.646
ρbh


1520
250`564
=1.078`10
-2

 
ρ
′=bh


402
250`564
=2.851`10
-3
ξ

=1.253
ρ


fc

ρ

( )

=1.25` 1.078`10
-2
`
357
23
-2.851`10
-3
`
357
( )
23
=0.159
ξ


ξ
nb
ξ=0.159`564=90mm>2.5a


=83mm=f


1-0.412
ξ


+f0.412
ξ


( )

    
=357`1520`564`

1-0.412`0.159

+357`402`564` 0.412`0.159-
33
( )
564

9 9

=286.56kN
·

¨


ε
cu
ξ
0.0033
0.159`564
=36.8`10
-6


mm

51

52
, ,
, ,
55


52

4 22

32%
532d


α


β


532d


`X =0

`M =0

αbx+f

=f

=αbx h( )

+f
-a574=A
s1
+A
s2


s1


s1


u1

);

s2


s2


533

533
, (
574
) :
αbx+f

=f


s1
+f


s2


=M
u1
+Mu1
=αbx h( )

=f


s1
( )
=f
-a575


533 

, ,
ρ

ρ
min

, , :

0 0 1

ξ

ξ

, (
576a


ρs1
bh


ρ
max

ξ

α


576b
≤M
u1

max
=α


max
αbh576c


x=0.8x

≥2a


。 ,

αbx+σ

=f

=αbx h( )

+σ
-aσ


=E

ε
cu
β
ξ( )

577


x=2a

=f

1-
( )


578


 

)、 (


) (
),


) :

s2
=A


s1
=A

-A
s2) :=f
-a


)。
s1


2a


≤x≤
ξ

u1=M
u1
x>
ξ

u1
, :


=M
u1
+M


x<2a


, (
577
) (
578
56

 

51

4 22

2 16
8 28

2 16
4 22

4 22

【 】
 

=1520mm

=402mm
=564mm
=33mm

s1
=A

-A


=1520-402=1118mm


1 0 1
=f
-a=357`402`

564-33

=76.21kN
·


546

x=s1
α

357`1118
1.00`23`250
=69mm
2a


=66mm

53

ξ

=0.516

ξ=0.516`564=291mm
2a


<x<
ξ, 。

u1
=f


s1
( )

=357`1118` 564-
69
( )

=211.34kN
·=M
u1
+M


=211.34+76.21=287.55kN
·


55
, 。

=4924mm

=402mm
=533mm
=33mm

ξ

=0.516

s1
=A

-A


=4924-402=4522mm
=f
-a=357`402`

533-33

=71.76kN
·


546

x=s1
α

357`4522
1.00`23`250
=281mm
2a


=66mm

ξ=0.516`533=275mm
x≥
ξ, 。

564
) (
546

ξ

0.8
1+
αbh
s1

0.8-
ξ0.8
1+
1.0+23`250`533
357`4522

0.8-0.516

=0.520
x=
ξ


=0.520`533=277mm
σ

=f

ξ
-0.8
ξ

-0.8
=357`
0.520-0.8
0.516-0.8
=351.97N

mm


u1
=σ


s1
( )

=351.97`4522` 533-
277
( )

=627.89kN
·=M
u1
+M


=627.89+71.76=699.65kN
·


=1520mm

=1520mm
=564mm
=25+22

2=36mm

ξ

=0.516

s1
=A

-A


=1520-1520=0mm
=f
-a=357`1520`

564-36

=286.51kN
·


546

x=s1
α
1fc


357`0
1.0`23`250
=0mm
2a


=72mm

x<2a


, 。

578


2 0 1=f

1-
( )

=357`1520`564` 1-
36
( )
564
=286.51kN
·) ,
, 。 ,
 )、 (


。 ,
, ,


≥M
。 ,) ,
x=
ξ
s1

s1
=αbx


=M
u1
=A
s1

-0.5x
)。M′


s2

M′=M


=M -Ms2
=M′
/(


-a=A
s2

=A
s1
+A
s2
x=
ξ, 。

 )、 (
)、 (

。 :
s2

M′


s2
=A

M′=A
s2

-a


)。
=M -M′
x<2a
s1
, 。2a


≤x≤
ξ

s1


=A
s1
+A
s2
x>
ξ57

 

51

2 16


M =650kN
·


M =900kN
·

, 。
【 】
 A


=402mm
=33mm

ξ

=0.516=600-60=540mmM =650kN
·s2
=A

sf

=402`357

357=402mm

M′=f


s2-a=357`402`

540-33

=72.76kN
·=M -M′=650-72.76=577.24kN
·


565

1.0`23`250x=357A
s1
577.24`10

=1.0`23`250x540-

( )

3 0 1

x=237mm
2a


=66mm

 
ξ=0.516`540=279mm
2a


<x<
ξs1
=3817mm
=A
s1
+A
s2
=3817+402=4219mm


6 28+2 20=4321mm

)。M =900kN
·s2
=A
=402`357

357=402mm

M′=f


s2-a=357`402`

540-33

=72.76kN
·=M -M′=900-72.76=827.24kN
·


565

1.0`23`250x=357A
s1
827.24`10

=1.0`23`250x540-

( )


烆 2

x=480mm>
ξ=0.516`540=279mm


x=
ξ=0.516`540=279mm
=35mm

s1

αbx1.0`23`250`279
357
=4493mm=A
s1

-0.5x

=4493`357`

540-0.5`279

=642.40kN
·

M′=M -M′=900-642.40=257.60kN
·


s2

M′-a


257.60`10


540-35

`357
=1429mm


s2


1429`357
357
=1429mm=A
s1
+A
s2
=5922mm


3 25
=1473mm

),
6 30+2 34=6054mm

)。

 T

。 ,
, 。 ,
。 ,4 0 1
, , , ,
534a
。 ,
534b
。 《
》(
GB50010
) :


52


534 T

 

52 T、 、
3 l


3 l
( )b+s

— b+s≥0.1 — b+12h

′ —
0.05≤h

<0.1 b+12h

′ b+6h

′ b+5h
<0.05 b+12h

′ b b+5h


 14
。 ,

≥h

≤3h

2b


)。( ) ,

536


5 0 1


537535, ,
≤α


579

M≤M

=α( )


580


 M
——— ;
 b


——— ;
 h


——— 。`h

536


α


x=f

=α


x h( )

=f( )


烆 2

581


535 T536 , ,
x≤
ξ
, :
ρ
min
bh

ρ
min

558
) 。


。 ,

b`h
`h
。 。

s1


u1


s2uf

537

`X =0

`M =0


6 0 1

537 αbx+α-b
=f

=M
u1
+M

uf
=αbx h( )

+α-b


( )


烆 2

582

, ,ρ
min
bh
, 。
, :
ξ

ξ


583a


ρs1
bh


ρ
max

ξ

α


583b
≤M
ul

max
=α


max
αbh583c


 T

)、 (


) (
),


) :
≤α
>α

`h
ρ
min
bh


b`h

, 。

ufuf
=α
1fc
( )
b h
( )

b`h


u1=M
u1
+M

uf

7 0 1


58

 538
8500mm=15N

mm
=1.43N

mm
=320N

mm
=1.97`10mm


4 20
8 25


538 T

58

【 】
 b


=600mm
<l


3=8500

3=2833mm
<b+12h


=1690mm
, 。

=1256 mm


ρ
min
bh=0.45
·
·
bh
=0.45`
1.43
320
`250`800=402mm


=800-25-20

2=765mm
=320`1256=401.92kN
α

=1.0`15`600`120=1080kN
<α

546

x=
α401.92`10

1.0`15`600
=45mm

547=f( )

=320`1256` 765-
45
( )

=298.43kN
·


=3928mm


ρ
min
bh=0.45
·
·
bh=0.45`
1.43
320
`250`800=402mm


=800-25-25-25

2=737.5mm
=320`3928=1256.96kN

α
1fc


=1.0`15`600`120=1080kN
>α
1fcuf
=α
1fc
-b


( )

      
=1.0`15`

600-250

`120` 737.5-
120
( )

=426.83kN
·


582

x=
-α
1fc
-b
α
1fc


1256.96`10

-1.0`15`

600-250

`120
1.0`15`250
=167mm
ξ


0.8
1-


0.0033E


0.8
1+
320
0.0033`1.97`10

=0.536

8 0 1

x<
ξ=0.536`737.5=395mm

u1
=αbx h( )

      
=1.0`15`250`167` 737.5-
167
( )

=409.57kN
·=M
u1
+M

uf
=426.83+409.57=836.40kN
·

)、 (


、 ,
, , :


≥M
。 ,) :
M≤α

·


( )
M>α

·


( )
`h
ρ
min
bh

, 。
s2

M′


s2
=α-b
M′=M

uf
=A
s2
( )


=M -M′
x≤
ξ

s1=A
s1
+A
s2
x>
ξ, )。
59

 

539a

4800mm
=14N

mm
=1.3N

mm

300N

mm
=1.97`10mm


M =26kN
·


M =
40kN
·


【 】
 

539b
=760mm
<l


3=4800

3=1600mm
>b+6h


=290mm

42
=290mm=300-20=280mm
α
1fc
( )

=1.0`14`290`25` 280-
25
( )

=27.15kN
·
M =26kN
·


M<27.15kN
·
290mm`300mm


9 0 1

539 

59565

1.0`14`290x=300A

26`10

=1.0`1.4`290x280-

( )

x=24mm=325mm


, 。
ρ
min

bh+-b
=0.45

bh+-b
    
=0.45`
1.3
300
`

140`300+640`25

=113mm>113mm

, 。
3 12=339mm

)。M =40kN
·


M>27.15kN
·

s2
=α-b=1.0`14`

290-140

`25

300=175mm

M′=M

uf
=f


s2


( )

=300`175` 280-
25
( )

=14.04kN
·=M -M′=40-14.04=25.96kN
·


565

1.0`14`140x=300A
s1
25.96`10

=1.0`14`140x280-

( )

x=52mm

 
ξ


0.8
1+
300
0.0033`197`10

=0.547
x<
ξ=0.547`280=153mm
, 。


565


s1
=340mm=A
s1
+A
s2
=340+175=514mm


0 1 1

3 12+3 10=575mm

)。

 

h<5.0

540
) 。 ,h≤2.0
h≤2.5

。 ,

。 , 。


541a
)、 (
541b
)、 (
541c
) 。

540 

541 


542 

, ,

0.2h
。 , ,
, ,
542


、 。


543a
。 , 。
, ,

543b1 1 1

543 

, ,3~1


。 ,
。 , ,“ ” ,
“ ” 。
544
, ,
。 , :
, , ;
, ,“ ” , 。 ,


544 
( )
。 、

, 。 ,
, ,
。 。

2712 1 1

ρ
bm
=0.19λ

584


λ

λ=a

a=l

ρ
bm

0.19λ
1+1.48
ψ

585


ψ, 、 ,
, 。 ,93
, :
+0.33
ρ


yh
bh

γ
586

γ

=1- 1-0.1


( )

ρ
+0.5
ρ


yh

( )


587


 
ρ

——— ,
ρsh
bssh
———
yh
——— ;
γ

——— 。

。 。=f


0.9-0.33
ξ
) (
588


《 》(
GB50010
) ,

α
1fc
bx=f

=f
589

z=α

( )


590

α

=0.8+0.04
591


3 1 1

 z
——— ,


<h

z= 0.6l——— ,
x<0.2h


x= 0.2h
——— ;


——— ,


=h-a

h≤2= 0.1h
=0.2h
h>2
, 。
。 ,

10%~30%
), 。

545 


510


510

 


545
=13.5N

mm
= 240


mm


F=1090kN

q=40kN


( ),
6000mm


【 】
 M =1090`1.6+
40`6


=1933.6kN
·=1.5<2

 a

=0.1h=0.1`4000=400mm


=h-a

=4000-400=3600mm

589
)、 (
590
) (
591

α

=0.8+0.04=0.8+0.04`


=0.86
1.0`13.5`200x=240A

1933.6`10

=1.0`13.5`200`0.86x3600-

( )

x=239mm

 A

=2689mm


14¨16=2814mm

)。

 

, 。
, (
592
) :
μ

¨

¨


592


 ¨

——— ;
 ¨

——— 。
, 。
546
, ,


4 1 1

, 。
, 。


s1


s2


s1
<A
s2


547a


s1
<A
s2


s1s2
。 ,
¨
y1
<¨
y2
。 ,
547b


¨
u1
>¨
u2
。 (
592


546 

547 

μ


¨
u1
¨
y1

μ


¨
u2
¨
y2

593


593
) , , 。
511


511

, ;51

 


52

 


53

 


54

 


55

 56

 
( )

57

 


58

 


5 1 1


59

 


510

 


511

 


512

 


513

 


514

 


515

 


516

 517

 

x<2a

518

 

519

 
520

 
, ,


=A( )521

 


522

 


523

 


524

 51

 

b=250mm

h=600mm


=25mm=23N

mm
=2.6N

mm
=2.51`10mm
=357N

mm
=1.97`10mm


3 25=1472mm


。 :M =50kN
·


σ


σ¨

cr

σ


σ¨
cr


52

 

51
, :


¨52


53

 

51

2 12

10 2854

 =2.8m

h=90mm

¨10
@200

fc
=11.9N

mm


ft
=1.6N

mm


6 1 1

220N

mm
=2.0`10mm


55

 

b=220mm

h=500mm=6m


q=24kN


( ),
2 22+2 20
=13N

mm
=1.2N

mm
=320N

mm
=1.97`10mm
56

 

b=200mm

h=500mm
=13N

mm
=1.2N

mm
=310N

mm
=1.97`10mmM =40

60

80

100

120

140

160

180

200

220kN
·

MA57

 =1.92m

h=80mm


q=4kN( ),


=13N

mm

1.2N

mm
=230N

mm
=1.90`10mm

。 。

58

 

b=400mm

h=1200mm

4 28

12
28=14.3N

mm
=1.43N

mm

3.0`10mm
=310N

mm
=1.97`10mm

, :
cr

¨
cr¨
cr
( );


¨
cr
( )。

59

 

548=16N

mm

1.5N

mm
=320N

mm
=1.97`10mm

。 (
548 

59


510

 

549

fc
=13N

mm


ft
=1.2N

mm
=310N

mm
=1.97`10mm
, )。

511

 

b=200mm

h=500mm


fc
=16N

mm


ft
=1.5N

mm
=320N

mm
=1.97`10mm


M =250kN
·


512

 

b=250mm

h=600mm

3 22

fc
=13N

mm


ft
=1.2N

mm
=310N

mm
=1.97`10mm


M =330kN
·


7 1 1

549 

510


513

 

b=250mm

h=600mm

2 14=13N

mm
=1.2N

mm
=310N

mm
=1.97`10mm


M =890kN
·


514

 


=380mm
=120mm

b=180mm

h=450mm=5m

3 25=13N

mm
=1.2


mm
=310N

mm
=1.97`10mm

。 。

515

 


=2500mm
=180mm

b=400mm

h=1200mm
=12m

12 25=14.3N

mm

1.4N

mm
=310N

mm
=1.97`10mm

。 。

516

 =14.3N

mm
=1.4N

mm

310N

mm
=1.97`10mm


550550 

516


517

 

551=13N

mm
=1.2N

mm
=310N

mm
=1.97`10mm


551 

517


518

 

552

fc
=14N

mm


ft
=1.4N

mm
=220N

mm
=2.0`10mm


8 1 1

3.6m
, 。

552 

518


519

 =6m

b=310mm

h=6200mm


16 20
20.1N

mm
=2.1N

mm
=320N

mm
=1.97`10mm
9 1 1

 


 


, (
61a
)。

)、

) (
61b
)。


61 

。 , (
62a
)、

62b
)、 (
62a
)、

62c
), (
62f
)、 , 。
, ,
。 , (
62d
)、 (
62e
),


, , , 。

120mm

100mm

, 。

63

64
)。
。 。

400mm
400mm


, 。
, ,

0 2 1

62 


63 


64 

。 、 、


1 2 1

 65
( ) 。
, , ,
。 ,
, ;
, , 。
, , 。
, , 。 ,

66
。 。

65 


66 


67

) 。

, 。


, ,
, ,

68


65

67, ,

2 2 1

67 


68 


46

)。, ,

, 。
“ ” “ ”;

, ,
, ,
, “ ” “ ”。


, ,


, 。
69a
)。

69b
)。

, , ,69c
)。
3 2 1

, (
69d
)。
69


69a

69d


69a

69d


69 cu
M


、 、 、
610 N
cu


cu
610cu
, “ ” ,, ;
“ ” ,

, 。
, 。


M =0
, ;
=0
, ;

, 。
, ,
M =

+f
),


= N

·
4 2 1

“ ”。
“ ” ,


、 。h≤5
( 、) ,

≤5
( 、 ) , ;

20
, ;


>30
, 。

611 


, ,

611“ ”,+f
) ,f´e

),
ΔM


OA
。 ,


, “ ”,


cu
。 ,

, , 。
, ,
OB。 , ,cu
。 ,

h>30
“ ”,“ ” ,


cuOC


, “
”。 ,


 
、 、=0
。 ,


, ,


=e

+e


61


 e

——— ;
 e

——— ,
Nc


5 2 1

 e

——— 。,《 》(
GB50010
20mm
30


η
, “ ” 。
“ ” 。


+f=
η
η
=1+
62


612 


η+f
。 ,
η。 , ,

612


y=fsin
πx63


¨=

EI
= -dx


64


63
) ,
x=
y=f

¨=f
·
π
≈10
·

65


613 613

¨=
ε

+ε
66


¨


Kε
cu
+ε
67
K =1.25

ε

=f
≈0.0017

fcu
≤50N

mm


ε
cu
=0.0033

¨


1.25`0.0033+0.0017
171.7h


68

, , ,

6 2 1

。 ,
¨

。 ,

ε


ε


¨¨=¨

ζ

ζ171.7h

ζ

ζ


69


ζ


ζ69
) (
65

f=

1717
·

·
ζ

·
ζ


610


610
) (
62
),
h=1.1h


η
≈1+

1400
·


( )


ζ

ζ


611


 l

——— 。 ,
 h

——— 。 。
《 》(
GB50010
) (
611

η

, ,
ζ


0.5f

612
A=bh+2
-b

ζ

=1.15-0.01
·
613


612
)、 (
613
) ,
ζ

>1.0

ζ

=1.0
h<15

ζ

=1.0

h≤5


≤5
i≤17.5

η
=1.0

、 、
η

η 

, ,
, , ,


, ,

, 。

7 2 1

, ,


, 。
, ,


。 ,
, 。
, 。


, , ,


, ,

614


614 ε
cu

, 。


, , ,
, 。


614

ε
cuε
-a614
ε
cu
ε
cu
-ε


·
615


 ε
cu
———

 ε


——— ;
 a


——— 。

fcu
≤50N

mm


ε
cu
=0.0033


8 2 1


HRB335

ε


=ε


=0.0017
, ,


=2.06a


。 ,≥2.06a


, 。 ,≥2.06a
, ,


`N =0


cu

σ

bdx+f

-f
616


`M =0
, ,

cu
e=
σ

bdx-x

+f
-a


) (
617


 N
cu
——— ;
 f

——— ;
 A

——— ;
 e
——— ,
e=
η

-a614

σ

bxdx
σ

bdx

618


614

, 。

514

, (
27
) 。

C50528
) (
529
)。
ε

=0.002

ε
cu
=0.0033

528


529

C=0.798fc
bx


yc
=0.412x

。 (
616
) (
617
),

cu
=0.798fc
bx

+f

-f
619


cu
e=0.798fc
bx
-0.412x


+f
-a


) (
620

cu

σ

ε

, , , 。

61

 

65

【 】
 

b`h=100mm`160mm=a


=20mm

fcu
=22N

mm
=f363N

mm
=A


=157mm


216

fc
=0.76fcu
=16.72N

mm


9 2 1


30

160
30
=5.333mm=20mm


=80+20=100mm
e=
η

-a

=1.0`100+
160

-20=160mm


=h-a

=160-20=140mm

619


cu
=0.798`16.72`100x

+157`363-157`363=1334.256x


620


cu
`160=0.798`16.72`100x


140-0.412x


+363`157

140-20
+48.540x

-12439.828=0=89.874mm

619


cu
=119915N=119.915kN

65

147kN
) ,
-18%
, 。=20mm

, , ,
, 。 , 。

615

, (
615a
),

, 。 ,
, , , 。

615b
),

fc
, 。 , ,

fc

, ,

615a

ε-x


ε
cu621

ε
-x·
ε
cu


ξ


( )

ε
cu

622


0 3 1

615 


 
ξ

——— ,
ξ ε

——— 。

21

σ

=ε

ξ


( )
1E

ε
cu

623


 σ

——— ;
 E

——— 。

σ


σ
s ≤f`N =0


cu

σ

bdx+f

-σ
624

`M =0


cu
e=
σ

bdx-x

+f
-a


) (
625


e=
η

-a514C50


624
) (
625


cu
=0.798fc
bx

+f

-σ
626


cu
e=0.798fc
bx
-0.412xn

+f
-a


) (
627


1 3 1

615b
, ,
ε-h


ε
cu628

ε
-h·
ε
cu

1-

ξ
( )

ε
cu

629

σ

=E

ε

=E

ε
cu
1-

ξ
( )


630


σ


σ
s ≥-f

cu
σ

bdx+f

+σ
631


cu
e=σ

bdx-x

+f
-a


) (
632


e=
η

-a514


C50


631
) (
632
σ

bdx=0.798f

bx

-0.667f

bx

1-


( )


3.3-2.7231-


( )
[ ]


633
0.318-0.2221-


( )


1+2


( )

3.3-2.7231-


( )
[ ]

0.798-0.6671-


( )


3.3-2.7231-


( )
[ ]
634

σ

bdx
631
)、 (
632
),
cu


62

 

67


cu

【 】
 

b`h=100mm`160mm=a


=20mm=140mm


cu
=22N

mm

=f

=363N

mm
=25mm

η
=1.0
=A

=157 mm216

fc
=0.76fcu
=16.72N

mm
=2`10mm
30

160
30
=5.333mm=20mm


=e

+e

=25+20=45mm
e=
η

-a

=1.0`45+
160

-20=105mm
, (
623


2 3 1

σ

=0.0033`2`10
5 1
ξ


( )


626
) (
627


cu
=0.798`16.72`100`140
ξ

+363`157-660

ξ


( )
1 `157

cu
`105=0.798`16.72`100`140


ξ

-0.412
ξ+363`157

140-20


ξ


-0.607
ξ


+0.930
ξ

-1.010=0

ξ

=0.911
ξ=0.911`140=127.54mm<160mm
, :
σ

=660`

0.911

( )
1 =64.479N

mm


cu
=0.798`16.72`100`140`0.911+363`157-64.749`157=217.039kN

67

247kN
) (
-11.0%
)。=20mm

、 、


ε
cu

616616 


 
ε-x
nb

ε
cu

nb

635nbε
cu
ε

+ε
cu


1+
ε

ε
cu

636nbξ
nb=ε
ξ
nb


1+
ε
cu

637


 x
nb
——— ;
 ε

——— ;
 
ξ
nb
——— 。
, 、
ξ
nb


ξ


ξ
nb

; ,
ξ


ξ
nb
, 。

3 3 1


1.

, 、
, 。
617


x=
β
α
α


β

, (
539


540
)。
C50

α

=1.00

β

=0.80

C80

α

=0.94

β

=0.74
; 。
, ,

ε
cu

“ ” 。 ,
, , 。
, ,
。 , 。

617 

2.


ξ


β

ξ
nb
, (
637
),
ξ


β

1+
ε
cu

638


4 3 1


ξ


ξ


C50


638

ξ


0.8
1+
ε
cu

639


ξ

ξ

, ;
ξ

ξ

, 。
3.


617a


cu
=αbx+f

-f
640


cu
e=αbx h( )

+f
-a


) (
641


e=
η

-a


x≤x


ξ

ξ

),
x≥2a、 、 ,

640
) (
641


cu

4.


617b


cu
=αbx+f

-σ
642


cu
e=αbx h( )

+f
-a


) (
643


ξ

β

ξ

, (
623
),
σ

=E

ε
cu
β

ξ

( )


644


C50
, (
644

σ

=E

ε
cu
0.8
ξ

( )


645

, , (
645

σ


0.8-
ξ
0.8-
ξ -f

≤σ

≤f


646


642
)、 (
643
) (
646
),

cu


63

 

65

【 】
 

b`h=100mm `160mm=a


=20mm

fcu
=22N

mm
=f


=363


mm
=A


=157mm5 3 1=0.76f
cu
=16.72N

mm
=2.0`10mm


61

e=160mm=140mm
, (
640


cu
=16.72`100x+157`363-157`363=1672x

641


cu
`160=16.72`100x140-

( )

+157`363`

140-20
+40x-8180.526=0

x=72.631mm
ξ


0.8
1+
ε
cu

0.8
1+
363
2`10

`0.0033
=0.516
x=72.631mm≈
ξ=0.516`140=72.24mm
, 。

cu
=1672`72.631=121.439kN

61
, 。

64

 

67

【 】
 

b`h=100mm`160mm=a


=20mm=140mm


cu
=22N

mm

=f

=363N

mm

=A

=157mm
=16.72N

mm
=2`10mm62

e=105mm

ξ


0.8
1+
ε
cu

0.8
1+
363
2`10

`0.0033
=0.516
, (
640
):

cu
=16.72`100x=1672x

641


cu
`105=16.72`100x140-

( )

+363`157`

140-20cu-69.999x-8180.428=0

x=131.981mm
ξ

131.981
140
=0.943>
ξ

=0.516
, ,
ξ
, (
642
) (
646


6 3 1


cu
=1672x+157`363-157`
0.8-
ξ
0.8-
ξ

`363

643


cu
`105=16.72`100x140-

( )

-363`157`

140-20cu+110.028x-21185.581=0

x=100.588mm>
ξ=0.516`140=72.24mm

σ


0.8-
ξ
0.8-
ξ
0.8-
100.588
140
0.8-0.516
`363=104.189N

mm


642


cu
=1672`100.588+157`363-157`104.189=208816N=208.816kN

62
, 。

 

), 。


),
b`h

, :


≤N
cu

M≤N
cu。 ,
, 。 。
1.


ξ

ξ


ξ

ξ


。 ,
ξ

。 , , ,
ξ


η


>0.3h


η


≤0.3h


。 ,
ξ

ξ


2.


640
) (
641


7 3 1
=N
cu
=αbh

ξ
+f

-f
647e=N
cu
e=αbh


ξ
1-
ξ
( )

+f
-a


) (
648


, (
647
) (
648

。 ,
, , 。
, (


+A


) ,


ξ
),

+A


, 。
x=
ξ。 :

h≤5

η
=1.0
; , (
611

η61


638

ξ
x=
ξ
ξ

ξ
648647


ρ

ρ
min

ρ
′≥
ρ

min
。 、 ,
。 ,
41
《 》

GB50010
) 。
ρ

ρ
min
ρ
min
bh

ρ
′<
ρ

min

ξ

ξ


ρ

min
bh

)。

, (

) 。

ξ
) ,
, :


ρ
′≥
ρ

min

ρ
′<
ρ

min


) 。

h≤5

η
=1.0
; , (
611

η61


η


>0.3h

, 。 ,
( )。


648

ξ638

ξ
ξ

ξ, ,
。 , ( )。

8 3 1x=
ξ


>2a


, (
647


x<2a


, :
σ

ε
cu
β
ξ( )

, (
647
) (
648

σξ
x=2a
649
617a
):Ne′

-a
649


e′=
η

+a


瑏瑠
ρ
min
bh
ρ
min
bh

瑏瑡

3.


642
) (
643

, :


=N
cu
=αbh

ξ
+f

-σ
650e=N
cu
e=αbh


ξ
1-
ξ
( )

+f
-a


) (
651


σ


646
) 。 , (
646
) (
650
) , (
650
) (
651


ξ。 , (+Aξ

ξ
, 。
, ,
。 。 ,
ρ
min
bh
, (
650
)、 (
651

ξ
。 :

h≤5

η
=1.0
; , (
611

η61


η


≤0.3h

, 。 ,638

ξρ
min
bh646
) (
650
), (
650
) (
651

ξξ

ξ

, , ; 。


ρ

min
bh
, ,
ρ

min
bh


69


, ,
。 , ,
, 。
, ,
618a


9 3 1

618 e


618b
=e

-e


η
=1.0


cu
e′=αbh h
( )

+f-a

) (
652


 h


——— ;
 e′
——— 。
e′=


-e


-a653, (
654
) :

e′-αbh h
( )-a654


, (

) 。
ξ
, (
646, (
654
) 。

65

 =800kN

M =270kN
·


b`h=300mm
`500mm=a


=40mm=4.2m

fc
=16.7N

mm


ε
cu
=0.0033

=f

=300N

mm
=2`10mm

【 】
 


η
= h-a

=500-40=460mm

4200
500
=8.4>5

η270
800
=0.338m=338mm


30

500
30
=16.7mm=20mm


=e

+e

=338+20=358mm


358
460
=0.778

0 4 1

ζ


0.5f

0.5`16.7`300`500
800000
=1.566>1.0

 

ζ

=1.0
ξ

=1.15-0.01`=8.4<15

ζ

=1.0

η
=1+

1400`0.778
`8.4

`1.0`1.0=1.065
e=
η

-a

=1.065`358+
500

-40=591


ξ


0.8
1+
ε
cu

0.8
1+
300
2`10

`0.0033
=0.55

 
ξ

ξ

=0.55


e-αbhξ
-0.5
ξ
-a         

800`10

`591-16.7`300`460

`

0.55-0.5`0.55


300`

460-40

=397mm


41

ρ
min
=0.2%
=397mm


ρ

min
bh=0.002`300`500=300mm

αbh

ξ
+f

-N16.7`300`460`0.55+300`347-800`10

300
=1905mm


41

ρ
min
=0.2%=1905mm


ρ
min
bh=0.002`300`500=300mm

, 。


) (

) (

) ,4.2m
4200
300
=14

41

φ
=0.92bh

397+1905
300`500
=1.535%<3%


cu

φ

Afc
+f


=0.92`

300`500`16.7+2302`300

=2939952N=2939.952kN>N

=800kN
, 。

66

 

65
=1140mm

【 】
 


=1140mm


ρ

min
bh=0.002`300`500=300mm
η1 4 1

65=358mm

η
=1.065

e=591mm
η


=1.065`358=381mm>0.3h

=138mm

=1140mm

ξ
=1- 1-2
·


e-f
-aαbh     
=1- 1-2`
800`10

`591-300`1140

460-40

16.7`300`460


=0.384<
ξ

=0.55

x=
ξ


=0.384`460=176.64mm>2a


=70mm
αbh

ξ
+f

-N
16.7`300`460`0.384+300`1140-800`10

300
=1423mm


ρ
min
bh=0.002`300`500=300mm

, 。


) ( )

65

66

261mm


11%


65+A66
, 。

67

 =400kN

M =280kN
·


b`h=300mm`
500mm=a


=40mm=3.9m=16.7N

mm


ε
cu

0.0033
=f

=300N

mm
=2`10mm

【 】
 


η
=h-a

=500-40=460mm

3900
500
=7.8>5

η


280
400
=0.70m=700mm


30

500
30
=16.7mm=20mm


= e

+e

=700+20=720mm


720
460
=1.565
ζ


0.5fcA0.5`16.7`300`500
400000
>1.0

ζ

=1.0
ζ

=1.15-0.01`=7.8<15

ζ

=1.0

η
=1+

1400`1.565
`7.8

`1.0`1.0=1.028
e=
η

-a

=1.028`720+
500

-40=950mm

2 4 1


ξ


0.8
1+
ε
cu

0.8
1+
300
2`10

`0.0033
=0.55

ξ

ξ

=0.55
 A

e-αbhξ
-0.5
ξ
-a
400`10

`950-16.7`300`460

`

0.55-0.5`0.55


300`

460-40

= -339mm

<0

ρ

min
bh=0.002`300`500=300mm

η


=1.028`720=740.16mm>0.3h

=138mm

  
ξ
=1- 1-2`


e-f
-aαbh=1- 1-2`
400`10

`950-300`300`

460-40

16.7`300`460


=0.405<
ξ


Α


αbh

ξ
+f

-N
16.7`300`460`0.405+300`300-400`10

300
=2078mm


ρ
min
bh=0.002`300`500=300mm

3900
300
=13

41

φ
=0.935bh

300+2078
300`500
=1.585%<3%

 N
cu

φ

Af

+f


=0.935`

16.7`300`500+2378`300

=3009204N=3009.204kN>N

=280kN
, 。

68

 

67=580kN
【 】
 


η
=h-a

=500-40=460mm

3900
500
=7.8>5

 

η


280
580
=0.483m=483mm

 

30

500
30
=16.7mm

 =20mm

3 4 1= e

+e

=483+20=503mm


503
460
=1.093
ζ


0.5f

0.5`16.7`300`500
580000
=2.159>1.0

ζ

=10
ζ

=1.15-0.01`=7.8<15

 

ζ

=1.0

η
=1+

1400`1.093
`7.8

`1.0`1.0=1.040
e=
η

-a

=1.04`503+
500

-40=733mm

ξ


0.8
1+
ε
cu

0.8
1+
300
2`10

`0.0033
=0.55

ξ

ξ

=0.55
  A

e-αbhξ
-0.5
ξ
-a
580`10

`733-16.7`300`460

`

0.55-0.5`0.55


300`

460-40

=19mm

  Aρ

min
bh=0.002`300`500=300mm

=300mm

η


=1.040`503=523mm>0.3h

=0.3`460=138mm

  
ξ
=1- 1-2
·


e-f
-aαbh=1- 1-2`
580`10

`733-300`300`

460-40

16.7`300`460


=0.481<
ξ

α
1fc
bh

ξ
+f

-N
16.7`300`460`0.481` +300`300-580`10

300
=2062mm


ρ
min
bh=0.002`300`500=300mm

3900
300
=13

41

φ
=0.935bh

300+2062
300`500
=1.575%<3%

4 4 1

  N
cu

φ

Af

+f


=0.935`

16.7`300`500+2362`300

=3004716N=3004.716kN>N

=580kN
, 。

67

180kN
, 。
, 。

cu
69

 

N =2500kN

M =180kN
·


b`h=300mm`
500mm=a


=40mm=3.9m=16.7N

mm


ε
cu

0.0033
=f

=300N

mm
=2`10mm

【 】
 


η
=h-a

=500-40=460mm

3900
500
=7.8>5

η


180
2500
=0.072m=72mm


30

500
30
=16.7mm=20mm


=e

+e

=72+20=92mm


92
460
=0.2
ζ


0.5f

0.5`16.7`300`500
2500000
=0.501
ζ

=1.15-0.01=7.8<15

ζ

=1.0

η
=1+

1400`0.2
`7.8

`0.501`1.0=1.109
e=
η

-a

=1.109`92+
500

-40=312mmη


=1.109`92=102mm<0.3h

=0.3`460=138mm


ξ


0.8
1+
ε
cu

0.8
1+
300
2`10

`0.0033
=0.55
ρ
min
bh=0.002`300`500=300mm

ξ
= -B

+ B


-2C
槡 1


-aα
1fc
bh0.8-
ξ

300`300`

460-40

16.7`300`460

`

0.8-0.55


40
460
=0.056


e-h

+a


)(
0.8-
ξ


-0.8f


-aα
1fc
bh0.8-
ξ5 4 1


2500`10

`

312-460+40

`

0.8-0.55

-0.8`300`300`

460-40

16.7`300`460

`

0.8-0.55

= -0.369
ξ
= -0.056+ 0.056

-2`

-0.369


=0.805>
ξ

=0.55
, (
646
) ,

e-αbhξ
-0.5
ξ
-a
2500`10

`312-16.7`300`460

`

0.805-0.5`0.805


300`

460-40

=2144mm


ρ

min
bh=0.002`300`500=300mm

3900
300
=13

41

φ
=0.935bh

300+2144
300`500
=1.629%<3%

 N
cu

φ

Af

+f


=0.935`

16.7`300`500+2444`300

=3027717N=3027.717kN>N

=2500kN
, 。

610

 =3220kN

M =48kN
·69
【 】
 


η
=h-a

=500-40=460mm

3900
500
=7.8>5

η


48
3220
=0.0149m=15mm


30

500
30
=16.7mm=20mm


=e

+e

=15+20=35mm


35
460
=0.076
ζ


0.5fc
0.5`16.7`300`500
3220000
=0.389
ζ

=1.15-0.01
 =7.8<15

ζ

=1.0

η
=1+

1400`0.076
`7.8

`0.389`1.0=1.222
e=
η

-a

=1.222`35+
500

-40=253mm

6 4 1
η


=1.222`35=43mm<0.3h

=0.3`460=138mm


ξ


0.8
1+
ε
cu

0.8
1+
300
2`10

`0.0033
=0.55
ρ
min
bh=0.002`300`500=300mm

ξ
= -B

+ B


-2C
槡 1


-aαbh0.8-
ξ

300`300`

460-40

16.7`300`460

`

0.8-0.55


40
460
=0.056


e-h

+a


)(
0.80-
ξ


-0.8fy

-aαbh0.8-
ξ3220`10

`

253-460+40

`

0.8-0.55

-0.8`300`300`

460-40

16.7`300`460

`

0.8-0.55

= -0.621
ξ
= -0.056+ 0.056

-2`

-0.621


=1.060>
ξ646
) ,
Α

, (
654


) (
654
ξ
e′=


-e


-a


=e

-e

=15-20= -5mm
e′=
500-5

-40=215mm
=500-40=460mm3220`10

`215-16.7`300`500`

460-0.5`500

300`

460-40

=1319mm-aαbh0.8-
ξ

300`1319`

460-40

16.7`300`460

`

0.8-0.55


40
460
=0.540


e-h

+a


)(
0.8-
ξ


-0.8f


-aα
1fc
bh0.8-
ξ3220`10

`

253-460+40

`

0.8-0.55

-0.8`300`1319`

460-40

16.7`300`460

`

0.8-0.55

= -1.009
ξ
= -0.540+ 0.540

-2`

-1.009


=0.980>
ξ446
) ,

e-fc
bhξ
-0.5
ξ


α
1f

-a
7 4 1


3220`10

`253-16.7`300`460

`

0.980-0.5`0.980


300`

460-40

=2260mm


ρ
min
bh=0.002`300`500=300mm
) ( )
N =3220kNb=13

φ
=0.935
Α


=2260+1319=3579mm


ρ
′=
3579
300`500
=2.4%<3%
 N
cu

φ

Af

+f


=0.935`

16.7`300`500+3579`300

=3346085N=3346.085kN>N

=3220kN
, 。

1.

cu
b`h

cu
。 :

≤5

η
=1.0
; , (
611

η61


638

ξ, (
640
) (
641

ξξ

ξ


ξ


≥2aξ

640cuξ

ξ


ξ


<2a

cu

σ


=Ε

ε
cu
β
ξ( )


640
)、 (
641
),
ξ


cu


x=2a
cu
=A


-aξ

ξ, , (
642
)、 (
643
) (

46

ξ


cu
。 : (
646

σ

cu
63

64

2.


b`h

fc

640
) (
641
) :


=α
1fc
bx+f

-f
655


8 4 1=N
-N

η

-a
( )

+αbx h( )

+f


A′
-a′


η

656


642
)、 (
643
) :
Ν

=αbx+f


A′

-σ
657=N
αbx h( )

+f


A′
-a′


-N

η

-a
( )

η

658

, ,


=0
, 。

≤5

η
=1.0
; , (
611

η61


638

ξ, (
655ξ
)。


ξ

ξ


x=
ξ


≥2a′


A′

, (
656


ξ

ξ


x=
ξ


<2a′


A′
cu

σ


=E

ε
cu
β

a′

ξ( )


655ξ
),
σ

ξ


656
x=2a′
=N-a′


-N

η

+a′
( )

η


ξ

ξ, , (
646
) (
657ξ
), (
658

, 。 , 、
、 ,
。 , ,
、 。 ,
。 ,
, 。
1.


A′

=A

=f

, , (
647
)、

648
) , , 。A′


、 , ,
ξ

ξα
1fc
bh


659


9 4 1


ξ

ξ

, ;
ξ

ξ

, 。 ,

659

ξ

ξ


ξ

ξ

, (
647


cb
=αbh

ξ


660
≤N
cb
, ;


>N
cb
, 。

659
)、 (
660
) ,

2.
A′

A′

=A

)。 :

h≤5

η
=1.0
; , (
611

η61


638

ξ


660


cb659

ξξ

ξ
≤N
cb
) , , ;ξ


≥2a′

, (
648

A′

=A
ξ


<2a′

, :
σ


=E

ε
cu
β

a′

ξ( )


647
),

648

ξ=A′


x=2a′

, (
649=A′


=A′


ρ
min
bh

ρ

min
bh
),


=A′


ρ
min
bh


3.
A′

A′

=A

)。

σ

<f


ξ

650
)、(
651
) 。

cu
≤50MPa


σ


646
) (
650
),A′

=fA′

e-f

bh

ξ
)(
0.8-
ξ


ξ

ξ


661


650
), :
0.5
ξ1+0.5
ξ


ξ

fc
bh
0.8-
ξ


1-
a′


( )


ξ [ ]

ξ
 -


fc
bh
ξ0.8-
ξ


1-
a′


( ) [ ]

=0

662


ξ


ξ
。 ,

ξ
-0.5
ξ


ξ
, 。 ,

ξ

ξ

),
ξ
-0.5
ξ


ξ

619

ξ
-0.5
ξ


ξ
, , 。

0 5 1

619 
ξ
-0.5
ξ


ξ


ξ

0.5~1.0

ξ
-0.5
ξ


0.375~0.5


ξ
=1.0

ξ
>1.0
, 。
, ,
ξ
-0.5
ξ


ξ


ξ
-0.5
ξ

=0.45
, ,
ξ
-0.5
ξ

、 。

551
),


e=0.45f

bh


+f


A′
-a′

) (
663

A′
e-0.45f

bh
-a′


661
) ,e-f

bh

ξ
)(
0.8-
ξ


ξ

ξ
e-0.45f

bh
-a′e-0.45f

bh0.8-
ξ

)(


-a′ξ

ξ


=N

-f

bh

ξ
 =N

-fc
bh


ξ

ξ


-fc
bh

ξ


664a
e-0.45fc
bh0.8-
ξ

)(


-a′


+fc
bh
[ ]


ξ

ξ


=N

-f

bh

ξ


664b


ξ

ξ-fc
bh

ξe-0.45fc
bh0.8-
ξ

)(


-a′


+fc
bh


ξ


665


665

ξ
, 。 ,
, 。 :

h≤5

η
=1.0
; , (
611

η


1 5 161


638

ξ


660


cb659

ξξ

ξ
>N
cb
) , , ;665

ξ651

A′


=A′

。 ,
654
=A′


ρ
min
bh

ρ

min
bh
),


=A′


ρ
min
bh
611

 

67
, 。
【 】
 


η67=460mm

η
=1.028=700mm=20mm=720mm

e=950mm
ξ

bh


400`10

16.7`300`460
=0.174<
ξ

=0.55
, 。A′
x=
ξ


=0.174`460=80mm=2a′

=80mm

A′
e-αbhξ
-0.5
ξ
-a′400`10

`950-16.7`300`460

`

0.174-0.5`0.174


300`

460-40

=1679mm


ρ

min
bh=0.002`300`500=300mm

=A′

=1679mm


ρ
min
bh=0.002`300`500=300mm

, 。


) ( )。

612

 

69
, 。
【 】
 


η69 e

=92mm

η
=1.109

e=312mm
cb
=fc
bh

ξ

=16.7`300`460`0.55=1267.53kN


=2500kN>N

, 。ξ


662
) , ,

2 5 1

ξ

-2.55
ξ

+3.050
ξ
-1.318=0

ξ
=0.797

681

 
ξ-f

bh

ξe-0.45f

bh0.8-
ξ

)(


-a′


+f

bh


ξ


2500`10

-16.7`300`460`0.55
2500`10

`312-0.45`16.7`300`460


0.8-0.55
)(
460-40

+16.7`300`465
+0.55
=0.786A′


ξ
=0.797

  A′
e-f

bhξ
-0.5
ξ
-a′2500`10

`312-16.7`300`460

`

0.797-0.5`0.797


300`

460-40

=2157mm


ρ

min
bh=0.002`300`500=300mm


ξ
=0.786

  A′
e-f

bhξ
-0.5
ξ
-a′2500`10

`312-16.7`300`460

`

0.786-0.5`0.786


300`

460-40

=2176mm


ρ

min
bh=0.002`300`500=300mm


ξ

2176-2157
2157
=0.9%
。 ,
, 。


) ( )
, :


) , 。 ,
, 。


) , , 。

69

612
, , 。
, , ,
3 5 1

, 。

 I, ,
。 ,
620


620 


Ⅰ 

x≤h′

, ,
b′620a


cu
=α
1fc
b′

x+f


A′

-f   

666


cu
e=α
1fc
b′

( )

+f


A′
-a′

) (
667


e=
η

-a

Ⅱ 

x>h′

, ,620b
。 , :

cu
=α
1fc
bx+α
1fc

b′

-b

h′

+f


A′

-f
668


4 5 1


cu
e=αbx h( )

+α
b′

-b

h′
h′

( )

+f


A′
-a′

) (
669


e=
η

-ax≤x


ξ

ξ

),
x≥2a′
x≥2a′
, , ,
, 。 , ,

621


621 


Ⅰ x<h-h′

, ,
621a
。 :

cu
=αbx+α
b′

-b

h′

+f


A′

-σ
670


cu
e=α
1fc
bx h( )

+α
1fc

b′

-b

h′
h′

( )

+f


A′
-a′

) (
671


e=
η

-a


σ


644
) (
646
)( )。Ⅱ h-h′

<x<h

621b
, ,


cu
=α
1fc
bx+α
1fc-b

h′

+α
1fc-b
)(


-h+x

+f


A′

-σ
672


cu
e=α
1fc
bx h( )

+α
1fc

b′

-b

h′
h′

( )

+α
1fc-b
)(


-h+x

2h

+h

-h-x
( )

+f


A′
-a′

) (
673


5 5 1
Ⅲ x=h
, ,
621c


cu
=αbx+α
b′

-b

h′

+α


-b+f


A′

-σ
674


cu
e=αbh h( )

+α
b′

-b

h′
h′

( )

+α


-b


-a
( )

+f


A′
-a′

) (
675


 I


。 ,


≤N
cu

M≤N
cu


1.cb


cb
=αbh

ξ

+α
b′

-b

h′


676
≤N
cb
, ,


>N
cb
, 。

ξ

ξ-α
b′

-b

h′

αbh


677


ξ

ξ


ξ

ξ


2.

, ,b′

, 。 ,
x<2a′


x=2a′


σ
, (
668
)、 (
669
),=α
b′

-b

h′=α
1fc

b′

-b

h′
h′

( )


烎 2

678

A′

=f, (
668
)、 (
669

  N

=α
1fc
bx+C


679e=α
1fc
bx h( )

+f


A′
-a′


+M


680

, ,


ξ
) ,

677
)。 :

6 5 1

A′
e-αbhξ
-0.5
ξ


-M-a′681
αbh

ξ
+f


A′

+C

-N
682

3.cu
≤50MPa
, (
646

, 。

ξ
, :
ξ-f

bh

ξ

-Ce-0.45f

bh


-M


0.8-
ξ

)(


-a′


+f

bh


ξ


683

, , ,
, ,


, , 。
, , (
675

A′
=A′


, ,684
) :


e′=αbh h( )

+α
b′

-b

h′

h′


-a′
( )

+α


-bh′
( )

+f
h′

-a684
613

 

= 7.56m=900kN

M =360kN
·


622=16.7N

mm


=f

=300N

mm
=2`10mm

, ,
A′


622 

613

【 】
 =a′

=40mm

ξ

=0.55


7 5 1η
=h-a

=700-40=660mm

7560
700
=10.8>5

η360
900
=0.40m=400mm


30

700
30
=23.3>20=23mm


=e

+e

=400+23=423mm


423
660
=0.641
ζ


0.5f

0.5`16.7`116480
900000
=1.081>1.0

ζ

=1.0=10.8<15

ζ

=1.0
η
=1+

1400`0.641
`10.8

`1.0`1.0=1.130
e=
η

-a

=1.130`423+
700

-40=788

=α
b′

-b

h′

=16.7`

350-80

`112=505008N
ξ-C

αbh


900`10

-505008
16.7`80`660
=0.448<
ξ

=0.55

x=
ξ


=0.448`660=296mm>112mm
, 。A′


=α
b′

-b

h′
h′

( )

     
=16.7`

350-80

`112` 660-
112
( )

=305024832N
·
mm
A′
e-α
1fc
bhξ
-0.5
ξ


-M-a′900`10

`788-16.7`80`660

`

0.448-0.5`0.448


-305024832
300`

660-40

=1087mm


ρ

min
A=0.002`

80`700+2`270`112

=233mm
=A′

=1087mm

622b

22

A=116480mm


I=8.2064`10

mm


8 5 1

i=
8.2064`10


116480
=83.94mm=90.07

41

φ
=0.60
A′2`1087
116480
=1.866%<3%    

cu

φA+f


A′


=0.6`

16.7`116480+300`2174

=1158.45kN>N

=900kN
, 。

614

 =1500kN

M =260kN
·A′

【 】
 =a′

=40mm

ξ

=0.55η
=h-a

=700-40=660mm

7560
700
=10.8>5

η260
1500
=0.173m=173mm


30

700
30
=23.3>20=23mm


=e

+e

=173+23=196mm


196
660
=0.298
ζ


0.5f

0.5`16.7`116480
1500000
=0.648
=10.8<15

ζ

=1.0
η
=1+

1400`0.298
`10.8

`0.648`1.0=1.181
e=
η

-a

=1.181`196+
700

-40=541mm

=α
1fc

b′

-b

h′

=16.7`

350-80

`112=505008N
ξ

N -C

α
1fc
bh


1500`10

-505008
16.7`80`660
=1.128<
ξ

=0.55
, 。ξ


=fc

b′

-b

h′
h′

( )

=16.7`

350-80

`112` 660-
112
( )

=305024832N
·
mm


9 5 1

ξ-f

bh

ξ

-C

Ne-0.45f

bh


-M


0.8-
ξ

)(


-a′


+f

bh


ξ


1500`10

-16.7`80`660`0.55-505008
1500`10

`541-0.45`16.7`80`660-305024832

0.8-0.55

`

660-40

+16.7`80`660
+0.55
=0.673
x=
ξ


=0.673`660=444mm<h-h

=700-112=588mm
A′

A′
e-αbhξ
-0.5
ξ


-M-a′1500`10

`541-16.7`80`660

`

0.673-0.5`0.673


-305024832
300`

660-40

=1326mm


ρ

min
bh=233mm
=A′

=1326mm) ( )

622b

22

A=116480mm


I=8.2064`10

mm


i=
8.2064`10


116480
=83.94mm
7560
83.94
=90.07

φ
=0.60
A′

=1326`2=2652mm

A′2652
116480
=2.276%<3%

cu

φA+f


A′


=0.60

16.7`116480+300`2652

=1644.490kN>1500kN
, 。, 。

 

, ,

0 6 1

, 。
, ,, 。
, ,
, 。


, ,, , ,
。 。

623 

, ,
, ,
623


623
tu
=f+f


A′


684

A′tu
e=f


A′
-a′

) (
685


tu
e′=f
h′

-a

) (
686


 e
———e=


-e

-a


687

e′
———
A′


e′=


+e

-a′


688


A′


, 。 ,
, , 。
, ,

ε
cu
, 。 ,

, ,
, ,

1 6 1

624 

。 , 。

624

tu
=f-αbx-f


A′


689


tu
e=αbx h( )

+f


A′
-a′690e=e
+a


691


x<2a′


x=2a′


A′tu
e′=f
h′

-a

) (
692


e′=


+e

-a′


693


 


, ,


),
A′
≤N
tu
, :


e=f


A′
-a′

) (
694e′=f
h′

-a

) (
695


694
)、(
695

A′

, (
695
A′

=A

。 ,

A′

A′

ρ
min


A′


ρ

min

, , ,

tu


5-84
)、 (
685
)、 (
686


tu


A′

。 , 。

2 6 1


1.

, ,


),
A′
≤N
tu=f-αbx-f

A′

   

696e=αbx h( )

+f


A′
-a′

) (
697

, ,
ξ

ξ

, (
697

A′

。 (
696

A′


ρ

min
bh

A′


ρ

min
bh
, (
697


。 (
696

x<2a′


x=2a′e′h′

-aρ
min
bh
ρ
min
bh

A′

=f, (
696

x= -


α
, ,

x=2a′e′h′

-a

689
)、(
690
) , 。
ρ
min
bh
, 。
, 。

615

 =900kN

M =126kN
·


b`h=300mm
`400mm=a′

=35mm=14.3N

mm
=1.50N

mm

=f

=300N

mm
=2`10mm


A′

【 】
 


126
900
=0.14m=140mm<


-a

=200-35=165mm
, 。A′
e=


-e

-a


400

-140-35=25mm
e′=


+e

-a′


400

+140-35=305mm
A′


Neh′

-a′900`10

`25
300`

365-35

=227mm


ρ

min
bh=240mm


3 6 1
Ne′h′

-a900`10

`305
300`

365-35

=2773mm


ρ
min
bh=0.45
bh=270mm


616

 

400mm=a′

=40mm


M =320kN
·
=400kN=14.3N

mm
=1.50N

mm

=f

=300N

mm
=2`10mm


A′

【 】
 


320
400
=0.8m=800mm>


-a


400

-40=160mm
A′
e=e
+a

=800-
400

+40=640mm

ξ

ξ

=0.55
, (
697

A′
e-αbhξ
-0.5
ξ
-a′400`10

`640-14.3`1000`360

`

0.55-0.5`0.55


300`

360-40

= -5031mm

<0

A′


ρ

min
bh=0.002`1000`400=800mm


16@250

A′

=804mmA′
。 (
697
),
A′


400`10

`640=14.3`1000`360

`

ξ
-0.5
ξ


+300`804`

360-40


ξ

-2
ξ
+0.193=0

ξ
=0.102

x=
ξ


=36.7mm<80mm

x=80mm
e′=


+e

-a′


400

+800-40=960mm

 A
e′h′

-a400`10

`960
300`

360-40

=4000mm

>0.45
ft


bh=0.45
1.5
300
`1000`400=900mm

, 。


61

 
, ,


62

 63

 
, ,

4 6 1


64

 65

 


66

 67

 68

 

η
=1+

1400


( )


ζ

ζ

, ,
η
, 。

69

 


610

 
, 。

611

 612

 


61

 

b`h=400mm`600mm=a′

=40mm=2.9m


C35=16.7N

mm


HRB335
=f

=300N

mm
=2`10mm


A′

=603mm


3 12
),


=1521mm


3 22
)。


=50mm

100mm

150mm

200mm

250mm

300mm

350mm

400mm

450mm

500mmcu

cu
62

 

61=0

500kN

1000kN

1500kN

2000kN

2500kN

3000kN

3500kN

4000kN


cu

cu

63

 

b`h=400mm`600mm=a′

=40mm=4.6m


C35=16.7N

mm


HRB335
=f

=300N

mm
=2`10mm

=1200kN

M =600kN
·

, 。 :


A′

4 20

A′

=1257mm

),

) , 。

64

 

b`h=500mm`800mm=a′

=40mm=12.5m


C30

fc
=14.3N

mm


HRB335
=f

=300N

mm
=2`10mm

=1800kN

M =1080kN
·

, 。A′65

 

b`h=400mm`600mm=a′

=45mm=5.6m


5 6 1

C30=14.3N

mm


HRB335
=f

=300N

mm
=2`10mm

=3200kN

M =100kN
·

, 。 :


A′

3 20

A′

=942mm

),

) 。

66

 

b`h=500mm`800mm=a′

=45mm=4.6m


C30=14.3N

mm


HRB335
=f

=300N

mm
=2`10mm

=7000kN

M =175kN
·

, 。A′67

 

64
, ,


=A′68

 

66
, ,


=A′69

 b=120mm

h=800mm

b′

=b

=400mm

h′

=h

=130mm=a′

=40mm=6.8m
, ,
C20=14.3N

mm


HRB335
=f

=300N

mm
=1000kN

M =400kN
·

=A′610

 


, ,


=6.8m

625=a′

=40mm

C30=14.3N

mm


HRB335
=f

=300N

mm


, :
① N

=503.3kN

M =246.0kN
·


② N

=740.0kN

M =294kN
·


③ N

=1040.0kN

M =312kN
·625 

610
=A′


h′

=h

=162mm
)。

611

 

500mm=a′

=50mm
=900kN

M =900kN
·


C35

fc
=16.7N

mm


HRB335
=f

=300N

mm


A′6 6 1

 


 

, 、 、 、 , :
。 ;
。 , ,
, 。
, , 。

。 ,
, ,

56d


。 。

71a


)。
, 。


, 。
135


90

50mm

5d


),

71


71 

。 (
71c
)、 (
71a
71d
) 。
, 。 ,
, ; ,
15d),
400mm

0.2518mm

10d


400mm400mm


, 。

350mm
, ;
350mm, ; ,

7 6 1


150mm
, 。
, ,

20d

10d
, ,45

60
。 , 。


 


, 。
, 。 ,


1.

、 , ,
, 。 ,

72

AB

CD


σ

τ


72 

σ=
My71

τ=
VS

72


8 6 1

 I

——— ;


——— 。

σ
tp

σ
cp

σ
tp

σ
σ

+4τ 槡


73

σ
cp

σ
σ

+4τ 槡


74


tan2α= -
2τ
σ

75


72a

45

72fBB′

EE′
、 、 。
72fBB′

σ
tp

EE′

σ
tp

, , 。 ,
, ,
, , 。
; 。
2.

, ,
, 。
, ——— 。
, ,
λ=

Vh


76


 M


——— ;


——— 。

73λ

77, 。

77
) , , (
76
), (
77

, 。 (
77

, (
76
) 。 (
74
),
, (
77
) , (
76
) 。

, 。 (
76
) , (
779 6 1

73 

74 


λ
, 。


λ<1
, 。
, 。 , , 。
, 。 (
75a
)。

75 


1≤λ≤3
, , ,

, 。 (
75b
)。

λ>3
, ,
。 (
75c
)。

0 7 1

, 。
75b

11, ; ,
11, , ,

3.

, 。
, , (
76
),


76 

, , ,
。 , ,
; , ,


GHKJ

76
),
GH


JK
, , ,
。 ,

, , ,
。 , , ,

, ,
, 。

77
。 , 。
, (
78
):


。 ,


。 。 , 。

1 7 1

77 

78 

4.
, , (
79
)。

79 


710 


, ,


710

、 ,

fcu711

ρ

, 。
, 。

2 7 1

, ,
。 , “ ”。
λ
, ,
ρ

λ
, ,
ρ


711 

, 、 ( ) ( 、
) , 。
5.


712 

ABCGJ

712
)。

3 7 1


CG


。 ,

CG

, :σ
σ


ξ
ξ
τb
ξ

CG

σ


ξ=σ
78=τb
ξ
79a=σ


ξ


ξ( )


710


 V

——— ;

——— ;
——— ;
σ
——— ;
ξ

——— ;
σ


τ
——— 。, 。 (
79


710
),
τ1-0.5
ξ

λ
·
σ
711


λ<1
, ,
ξ


λ


ξ

, ,
ξ


λ

1~5


ξ


0~
ξ

。 ,
ξ


λ

ξ

=0.55


711

τ1.06875
λ
-0.
( )
06875
σ
712


τ


= 0.0089+0.095
σ-0.104
σ


( )
c 槡


713


λ
, (
712
) (
713
) ,

713
)。
λ=2~5


τ
fc
=0.24-0.12
σ

fc

714


2~5


4 7 1

713 
, 。
ρ
=A

/(
bh

),

78

ξ


σ

σ

ρ

715


714
) (
715
) (
79
),
0.24f

-0.12σσ

σ

ρσ
0.24


σ

bh

·
σ

σ

ρ
+0.12

716


715
) (
710
),


a=σ


σ

σ

ρ

σ

ρ
σ

·


( )


717


716
) (
717
),
σ

0.24-0.06
σ

ρ


0.5+0.24λ


σ

ρ


bh


718


σ

=f

0.24-0.06

yρ
fc
0.5+0.24λ
fc


ρ
fc
bh


719714

340N

mm


377N

mm


17N

mm
, ,
, (
715
)。 , (
CD


5 7 1

714 


715 

, (
AC

DB

) 。。 ,

σ
sv


715
)。 , ,
( ) ,


337N

mm

, ,


。 ,
75b


1≤λ≤3
, 。

λ<1
, ,
。 , 。
, , , 。

75a
。 。

λ>3
、 , ,
, 。
75c

。 。
, 。
, , ,


( ) , 。
, , 。 ,
, , ,
。 , ,


6 7 1

, (
716
):
, , 。
, , 。

716 


717 
717

, 。

, , 。
, ,

, 。
, ,

, ,

; ,
, 。

1.

, ,

718
)。 ,

cor

cor
cotα


cor

α


, ,

Vh
cor
cotα

2.


718

N =Vcotα

720

D =

sinα

721

7 7 1

718 

σbh
cor
cosα


bh
cor
cosαsinα

722, (
cotα

, ,cor
8 7 1= -


corcotα

723


corcotα

724
M +Vh
cor
cotα


N′

= -
M +Vh
cor
cotα

corcotα= -


corcotα

725

N′

= -
M +Vh
cor
cotα

corcotα=


cor

3V

cotα

726


718
, (
721718c


Vcotα
cor
cotα


。 :cor
=Vtanα

727

。 ,


s=A
sv

yv

728


 A
sv
——— ;

yv
——— ;

——— 。

728
) (
727
),

=f
yv

sv


cor
cotα

729

, ,
α=45

, 。 ,
α<45


729
) ,
。 。 (
729

。 , , 。

1.

, (
729
) (


=V719
) (


=V

)。
。 (
729
) (
719
) (
730


9 7 1
=αbh

+α
sv

yv

sv
730


α


α
sv
, 。

ρ
sv

ρ
sv

nA
sv1
bs

731


 n
——— ;

sv1
——— ;

——— ;

——— 。/(


bh

ρ
sv

yv


719

, ,
α


0.2
/(
λ+1.5
),

719 fc
bh


0.2
λ+1.5

732


732
) ,
λ<1.4

λ=1.4

λ>3

λ=3


α
sv
=1.25
。 ,

730
0.2
λ+1.5
fc
bh

+1.25f
yv

sv
733sv


sv
=nA
sv1

734


0 8 1

720

733
) 。

720 


721 

, , ,
。 ,max
=0.25f

bh


735

, , (
730

α

=0.07

α
sv
=1.5
=0.07f

bh

+1.5f
yv

sv
736

, (
721
),
, ;
, , , ,

1 8 1

, ,

, ,


722 

2.722

λ=

Vh


Vx
Vh


737


722

x=
|M


|M

|+|M


a=

1+n′

738


n′=|M

。 ,
λ=
1+n′


739


。 , ,

739
)。 (
737


3.
《 》(
GB50010

。 《
》(
GB50010
) 。
GB50010
, (
733

1.25

1.0
, (
736

1.5

1.25
。 , ,
。 ,, 。 ,
。 ,

, ,

, ,=V
cs
=0.7ft
bh

+1.25f
yv

sv
740


 ft
——— ;

———


——— ;

yv
——— ;


2 8 1

( ,

75%
) ,


=V
cs

1.75
λ+1


bh

+f
yv

sv
741


λ

λ=aλ<1.5

λ=1.5

λ>3

λ=3

。 。
, (
723
): ;
; 。, ,


=V
cs
+V

=V
cs
+0.8f


sb
sinα

742


 A
sb
——— ;


——— ;
α
——— 。
, (
724
)。

723 

11 

44 


724 

11 

22

33 
, :


=0.7
βbh


743

β


800

( )
744


β

。 (
744


<800mm=800mm>2000mm=2000mm

, 。
, :
b≤4


3 8 1
max
=0.25
βbh


745

b≥6
max
=0.2
βbh


546


 
β

——— 。
β


C50


β

=1.0

C80

β

=0.8
; ;


——— ;

——— 、


——— ;


——— ,


: , ;
, 。

4<h


b<6
max

, , (
745

0.3

, , 。
min
=V


747


 

),

, (
), ,

sv
sb


sv1
sb

, ,


≥V
。 ,723

724

V≤V

, ,
( ); 。


V≤V


max


0.2~0.25

βbh

( (
745
) (
746
)), ,
, 。sb
, (
742

V =Vsv, (
740
) (
741

V =Vsv

ρ
sv


sv
bs

ρ
sv

min
=0.24ft


yv
, ,
ρ
sv

ρ
sv

min

sv1


sv

71
sv
sv1
( )。

h>300mm
, ;
h=150~300mm

, ;
150mm
, 。

4 8 1

71

mm
mm

V>0.7ft
bh

V≤0.7ft
bh

150<h≤300 150 200
300<h≤500 200 300
500<h≤800 250 350
h>800 300 400

725 

 

800mm


8mm

800mm


6mm
71

V>0.7f

bh725


71

 

6m

5760mm

b`h=200mm`500mm

p=25.5kN


( )。
C20=9.6N

mm
=1.10N

mm

),
HPB235


yv
=210N

mm

)。

【 】
 =9.6N

mm
=1.10N

mmyv
=210N

mm
=h-35mm=500-35=465mm
V =


`5.76`25.5=73.44kN0.7f

bh

= 0.7`1.1`200`465=71610N<V = 73.44kN

b<h

b=500

200<4
, (
745
) :
0.25
β
cfc
bh

=0.25`1.0`9.6`200`465=223200N=223.2kN>V =73.44kN
, 。
740
),
V =V


73.44`10

=71610+210`

sv

`465


sv

=0.01874

5 8 1

ρ
sv


sv
bs

0.01874
200
=0.0000937ρ
sv

min
=0.24`
1.1
210
=0.001257≥
ρ
sv
=0.0000937


sv
bs

ρ
sv

min


sv

=b
ρ
sv

min
=200`0.001257=0.2514mm
6mm


sv1
=π6


4=28.27mm


sv
=2A
sv1
=2`28.27=56.54mm
s=

sv
0.2514mm

56.54mm

0.2514mm
=225mm

s=200mm

¨6@200

sv1


72

 

71
, ( )
p=43kN
3 25=300N

mm

),
C20


HPB235
。 。
【 】
 =9.6N

mm
=1.10N

mmyv
=210N

mm
=465mm=300N

mm726 
V =


`43`5.76=123.84kN

71
, 。


) (
ⅠⅠ


45

25sb
= 490.9mm

),
50mm

726cb
=0.7ft
bh

+0.8f


sb
sinα

=0.7`1.1`200`465+0.8`300`490.9sin45
=71610+83308=154918N=154.9kN>V =123.84kN
, 。

sv
bs

ρ
sv

min
=0.24
ft

yv
=0.24`
1.10
210
=0.001257

6 8 1

¨6


sv1
=28.27mmsv
=2`28.27=56.54mm

s=

sv
0.001257b

56.54
0.2514
=224.9mm

¨6@200) (
ⅡⅡ


ⅡⅡ
5760

-480
5760

`123.84kN=103.2kN


cs
=71610N+1.25`210`
56.55
200
`465N=71610+34513=106123N
=106.12kN>V

, 。
¨6@200


73

 
( ),
p=13kN
P =140kN
),
727

b `h = 200mm
`600mm

C30=14.3N

mm
=1.43N

mm

)。
HRB335
=300N

mm

),
HPB235


yv
=210N

mm

)。 。

727 

73

【 】
 
 V

=13`5.76

2=37.44kN

 V

=140kN

 V =37.44+140=177.44kN

140

177.44=0.789=78.9%>75%
=600-60=540mm

0.25fc
bh

=0.25`14.3`200`540=386100N=386.1kN>V =177.44kN
, 。
7 8 1

λ=
1880
540
=3.48>3.0

λ=3.0

741

V =V


V =177.44`10


1.75
3+1
`1.43`200`540+210`

sv

`540


sv

=0.9689


sv
/(
bs

=0.9689

200=0.004844


ρ
sv

min
=0.24yv
=0.24`
1.43
210
=0.001634<0.004844


8mm


sv
=100.53mm


s=

sv
0.9689

100.53
0.9689
=103.76mm

s=100mm

¨8@100


`13`2=13.00kN

0.7f

bh

=0.7`1.43`200`540=108108N=108.1kN>V

=13.00kN


¨6@250


74

 

728


b`h=200mm`500mm

C30=14.3N

mm
=1.43N

mm

),

HPB235


yv
=210N

mm

)。 。

728 

74

【 】
 fc
=14.3N

mm


ft
=1.43N

mmyv
=210N

mm8 8 1
0.25f

bh

=0.25`14.3`200`465=332475N=332.48kN>119.17kN
, 。①BD

0.7f

bh

=0.7`1.43`200`465=93093N=93.093kN>75kN=B


729 

74


BD

¨6@300


72975%


②AC


λ=
3000
465
=6.45>3.0

λ=3.0

1.75
λ+1


bh


1.75
3+1
`1.43`200`465=58183N=58.183kN>40.83kN

¨6@300

③CB


λ=a=1500

465=3.23>3.0
1.75
λ+1


bh

=58183N=58.183kN<119.17kN


sv


V -V


yv119170-58183
210`465
=0.6245

ρ
sv


sv
bs

0.6245
200
=0.003123>
ρ
sv

min
=0.24yv
=0.24`
1.43
210
=0.001634


¨6


sv
=56.54mm


s=
56.54
0.6245
=90.55mm

¨6@90


75

 
, 、
730

)。
b`h=200mm`600mm=540mm
),

C20=9.6N

mm
=1.1N

mm

),
HPB235


yv
=210N

mm

)。

【 】
 730
。 ,

75%
, 。0.25fc
bh

=0.25`9.6`200`540=259200N=259.20kN>148kN
, 。

9 8 1

730 

75
①A

AB


1.5<λ=
1000
540
=1.852<3.0
1.75
λ+1


bh


1.75
1.852+1
`1.1`200`540=72896N=72.896kN<148kN


sv


V -V


yv148000-72896
210`540
=0.6623

ρ
sv


sv
bs

0.6623
200
=0.003311>
ρ
sv

min
=0.24
ft

yv
=0.24`
1.1
210
=0.001257
, 。

¨8


sv
=100.53mm


s=
100.53
0.6623
=151.79mm

AB

¨8@150

②BC


λ=
2000
540
=3.704>3.0

 

λ=3.0
1.75
λ+1
ft
bh


1.75
3+1
`1.1`200`540=51975N=51.975kN<100kN


sv


V -V


yv100000-51975
210`540
=0.4235


0 9 1

ρ
sv


sv
bs

0.4235
200
=0.002118>
ρ
sv

min
=0.24yv
=0.24`
1.1
210
=0.001257
, 。

¨8


sv
=100.53mm


s=
100.53
0.4235
=237.38mm

BC

¨8@200

③CD
λ=3=51.975kN>36kN
, ,
¨8@300

④DE

λ=3.704>3.0

λ=3.0=51.975kN<84kN
, 。

sv


V -V


yv84000-51975
210`540
=0.2824

ρ
sv


sv
bs

0.2824
200
=0.001412>
ρ
sv

min
=0.001257


¨8


sv
=100.53mm


s=
100.53
0.2824
=355.98mm

DE

¨8@300

⑤EF

λ=1.852

sv


V -V


yv132000-72896
210`540
=0.5212

¨8

s=
100.53
0.5212
=192.88mm

EF

¨8@200

-3.7%
, )。
), (
), (

sv
sb
。 :


λρ
sv

ρ
sv

min

ρ
sv

ρ
sv

min

s>s
max
( ) ,


=V


), 。


748= min
[(
0.2~0.25

β
cfc
bhcs
+V

] (
748 731
。 ,

1 9 1

=f


s1
z+f


sb

sb
+`f
yv

sv

sv

749


731 

=f


s1
z+f


sb

sb

750


749
) (
750
) ,

sb
≥z
>M


。 ,
, 。 ,
、 。
, 、 ,


, 。 ,。 ,

Ri


si

Ri


si

751


732
, ,abcd
。 。 ,

) 。 ,
。 ,“ ”;
“ ”。

2 9 1


733: ,
, (


);

, (

);

ge
)。

732 

733 

, , 。


≥M
; 。


734 

734

CC′( )

sbs1
=A

-A
sb


JH


ABCC′

CC′

Va=fz=f


s1
z+f


sb


752


ABCHJ
Va=f


s1
z+f
sb

753sb
≥z

754


3 9 1

734
734


sb


+zcotα
=sinα


sb
=s

sinα+zcosα

755


755
) (
754sinα+zcosα≥z

cscα-cotα756


z=0.9h


α=45≥0.37h


α=60≥0.52h

。 ,

757, 。

。 ,
, ,
735
。 , 。
, 。
, 。
, 。

735 

736 


736
。 ,
, 。 ,

4 9 1


, 《 》

GB50010
) , 。 ,
。 , :


V≤0.7f

bh20d

1.2l
V>0.7f

bh


20d

1.2l

+h

1.3h


20d
1.2l

+1.7h


, ,
12d
; ,
45

60


, 。


737

, 。

737 7385 9 1

738 


>M
as
, 。


as
, 《
》(
GB50010
) 。as

5das


V≤0.7f

bhas
≥5d


V>0.7f

bhas
≥12d


as
≥15d 739


740
, :

739 
 


=2~3
), ,

, 。

, 。 

, , , “
” 。 

=3~5

, ,
。 , , ,
, 。
, ,
, , 。
, , 。 ,
; , ,

6 9 1

740 

, 。

NV
。 ,V =M


, ,NV
。 ,
741
。 , , 、 、 、


741 

742 

: ,
; , ,
。 、 , ,
, 。

7 9 1


1.bh
。 、


742
); (
743
)。 , 。

743 

2.
/(


bh

744
/(


bh

<0.5
) , , 。 ,
, , ; ,
, , 。

744 


0.5~0.8

、 ),

, ; , ,
; 。 、 、
, 。

0.8
, , ,
, , ,
744

, ,
, 。
744
/(
fc
bh

0.5
, ,

3.

( , ) ,

σ


8 9 1

, 。
。 ,

, , ,
。 ,

sv

bs

, 。

《 》(
GB50010
) , 、
, :1.75
λ+1


bh

+f
yv

sv+0.07N


758


 λ
——— ;


——— ,


>0.3f

=0.3f


, ,
λ) ,
λ=M
/(
Vh

); ,

λ=H

/(
2h

);
λ<1

λ=1

λ>3

λ=3
; ,


) , ,
λ=1.5
; (

75%

),
λ=a
λ<1.5

λ=1.5

λ>3

λ=3
; ,


V≤
1.75
λ+1


bh

+0.07N


759

, 。

, , ,
。 。
, 。
, 、
1.75
λ+1
ft
bh

+f
yv

sv-0.2N


760


 N

——— ;

9 9 1

λ
——— ( )。

760


yv

sv


yv

sv


yv

sv


0.36f

bh
 


 
, 。

745 

76


76

 

745

b`h=300mm`400mm=3m


C30=14.3N

mm
=1.43N

mm

),

HPB235


yv
=210N

mm

),
HRB335=300N

mm

)。

M =120kN
·
=600kN


V =180kN
。 。
【 】
 0.25f

bh

=0.25`14.3`300`365=391463N
>180000N
, 。
λ=


2h


3000
2`365
=4.110>3.0

λ=3.0


0.3fc
bh =0.3`14.3`300`400
=514800N<N

=600000N=514800N


cN

1.75
λ+1
ft
bh

+0.07N=
1.75
3+1
`1.43`300`365
 +0.07`514800=104542N<V =180000N


sv


V -V
cN

yv180000-104542
210`365
=0.9844

0 0 2

¨8


sv
=100.53mm


s=
100.53
0.9844
=102.12mm

¨8@100


77

 

b`h=240mm`300mm

6m


100kN=70kN

C30=14.3N

mm
=1.43N

mm

),
HPB235


yv
=210N

mm

),
HRB335
=300N

mm

)。 。
【 】
 
M =


`100`6=150kN
·


V =50kN
λ=
3000
265
=11.32>3.0

λ=3.0

V =50000=
1.75
λ+1


bh

+f
yv

sv-0.2N


1.75
3+1
`1.43`240`265+210`265`

sv

-0.2`70000=25790+55650

svsv


50000-25790
55650
=0.4350mm

0.36f

bh

=0.36`1.43`240`265=32741N
>f
yv

sv=55650`0.4350=24208N


yv

sv≥0.36f

bhyv

sv=55650

sv

≥0.36f

bh

=32741N


sv


32741
55650
=0.5883mm


mm

¨6


sv
=56.55mm

。 ,
s≤
56.55
0.5883
=96.12mm

¨6@100

5%


 


1.


542
。 ,
72
。 ,

1 0 2

ρ

ρ
sh

ρ
sv

ρbh

 
ρ
sh


sh
bs


 
ρ
sv


sv
bs


761


 A
sv
——— ;


——— ;

sh
——— ;


——— 。

72
HPB235 0.25 0.25 0.20
HRB335

HRB400

RRB400 0.20 0.20 0.15

, ,
5.0
), ,
( ) ;
, 。

, 。
, ,
, 。
2.

, ,=0.7

8-lbh

+1.25
h-2yv

sv


5-l


yh

sh

762

( 、

75%
),1.75
λ+1


bh


h-2yv

sv


5-l


yh

sh

763


λ
h≤2.0

λ=0.25

2.0<l


h<5.0

λ=aλ

0.92l


h-1.58
),

0.42l


h-0.58
)。
h<2.0
h=2.0


b≤4
max


60
10+l

/ ( )

β
cfc
bh


764

b≥6
max


60
7+l

/ ( )

β
cfc
bh


765


4<h


b<6
, 。

2 0 2


, ( ) ( )( ) , ( ) ,

, :

10

max
=0.25
βbh

766


 
β

——— , ;

———( );

——— ( )。
。 , 。
1.


λ-0.5
0.5f

bh

+0.13N( )

+f
yv

sh

767


 N

——— ,


≥0.2f

bh=0.2f

bh


——— , ;


———


=A


sh
——— ;


——— ;
λ
——— ,
λ=

Vh


λ<1.5

λ=1.5

λ>2.2

λ=
2.2


λ, (
767
) ,

2.


λ-0.5
0.5ft
bh

-0.13N( )

+f
yv

sh

768
; 。


yv

shyv

sh


3.


C20

140mm


3 0 2
25

20
。 ,


ρ
sh


sh
bs


769


ρ
sv


sv
bs


770

ρ
sh

ρ
sv

0.2%
。 ,
。 、 , 。

8mm

300mm


160mm
。 ,

160mm
, 。
, ;
6mm

600mm746 

71


71

 

746
72

 
73

 


74

 

747
, 。

747 

74


75

 76

 


4 0 2


77

 


78

 


79

 


710

 


711

 


712

 


713

 


714

 


715

 71

 

b`h=200mm`500mm=35mm

C20=9.6N

mm
=1.10N

mm

),
V =1.2`10


。 (


yv
=210N

mm748 

73


72

 

V =6.2`10V =2.8`10

73

 

748


C20
9.6N

mm
=1.10N

mm

),

b`h=200mm`400mm

q=40kN


( )。yv
=210N

mm

)。

749 

74


74

 

749

q=70kN


( ),
C20

fc
=9.6N

mm


ft
=1.10N

mm

),


=300N

mm5 0 2


yv
=210N

mm

。 :(

) (


, 。 (


¨8@200


75

 

750

b`h=200mm`400mm

C20=9.6N

mm
=1.10N

mm

),


=300N

mm
yv
=210N

mm

, 。 :(

) ;(

) (
);(

) , 。

750 

75


76

 

751

q=88.8kN


( ),

C20=9.6N

mm
=1.10N

mm

),300N

mmyv
=210N

mm751 

76


77

 

752
, ,
C20
96N

mm
=1.10N

mm

),


=300N

mmyv
=210N

mm

, 。

752 

77


6 0 2


78

 

753

b`h=250mm`500mm

C20=9.6N

mm
=1.10N

mm

),


=300N

mmyv
=210N

mm

, ( )。

753 

78


79

 

754

C20=9.6N

mm

1.10N

mm

),


=300N

mmyv
=210N

mm
max754 

79


7 0 2

 


 


81a

81b

。 。 ,
, 。 ,


81 

, ,
。 ,


82 

, 。

81b
。 ,
, ( )。
, 。

81a
。 ,
, 。 , ,


( )
。 ,

135

10

, ,

82
。 , ,

, ,

0.75b
, ,8 0 2

200mm

, 。


 


。 , , 。
, 。
, 。
, 。 ,45


45
。 。

45
, 。
, ,


, , , 。 ,
, , 。

83

84


83 

 
 
 

84 

 

kN
·

) ;
 

 


83

“ ”。
, ,
。 ,
。 。
, 。
, ,

9 0 2

。 , , 。
、 , 。 ,
、 , 。
。 , ( ) 。
, 。
, 。 , 。
, , 。
。 ,
。 , 。cu
=77.2~91.9N

mm

) , ,
, ,
, 。 ,


85 85
)。

, ,
。 ,

≤100mm 


。 。 ,

, 。
, ; ,
。 , ,

, 。 , ,
, 。 , ,

0 1 2

, 。 ,86
。 ,
τ
max


α′b81


 b


——— ;
α′
——— ,
, , ,

45

8786 

87 =Tcos45

82


aa

87

W =
hcsc45

83


σ
tb

3T
84


σ
tb
, 。
87
, ,
σ
tb
, 。

15%


0.85ft
, ,
ft
。 ,


cr


=0.85
ft

85


1 1 2

, (
81
, 。
, 。 ,

`b
cr


=0.85f

`b
8688 

1.


, ,
88


τ
maxcr
=τ
max
3h-b
) (
87τ
maxcr


=f
88


 f

——— ;


——— ,
89
3h-b
) (
89

, , 。 , ,

0.7
; ,
0.8
。 ,


cr
=0.7f
810

89
) ; ,2.


。 ,

, 。

89
。 ,
。 ,
89

1′2′3′

123=¨′-b
) (
811


¨′
。 ,


¨′


2 1 2=2V

¨′

89


tf


tf
-b
) (
812

89 
=`W
ti

813


810 

81

( )


81

 810
=650mm
=120mm

b=250mm

h=500mm=1.5N

mm

。 、

【 】
86

 T
cr


=0.85f

`x=0.85`1.5`
2`120

`200+250

`500

=1.5729`10


·
mm
813=W
tw
+W
tf

250


`

3`500-250


120


`

650-250

=1.59`10

mm


88


cr


=1.5`1.59`10

=2.385`10


·
mm
810


cr
=0.7T
cr


=0.7`2.385`10

=1.6695`10


·
mm
, , 。

3 1 2

 

, 。


E.Rausch

1929

45
) 。
, 。
45

, 。
, 。


1968

P.Lampert

B.Thuerlimann
, 。


811 
811a
。 ,
α


4 1 2


, , ,q=τt
2A
cor

814


 A
cor
——— ,


cor
=b
cor

cor

811b
);
τ
——— ;


——— 。

ABCD

811c
σ

+F

=qh
cor
cotα

815

+F


=qb
cor
cotα

816+F

=qh
cor
cotα

817
+F


=qb
cor
cotα

818
+F


+F

+F


+F

+F


+F

+F


=qcotα
·cor
+h
cor

=qu
cor
cotα

819cor
=2


cor
+h
cor


cor

, 。 :

stl


=qu
cor
cotα

820stlABCD
, ,

st

st

cor
cotα

=qh
cor

821

, ,

st1f
yv

cor
cotα

=qh
cor

822st1
——— 。


st1

α


820
) (
822
5 1 2

cotα=stl


yv

st1

槡 cor


ζ

823


ζ
stl


yv

st1

cor

824

。 ,


45


α

ζ

ζ
≠1

, ,
α


820
) (
822

α

q=

stlst1

yv
su
槡 cor

825


814=2A
cor槡
ζ

st1

yv


826


826
) 。 。
, 。
ζ

, 。 ,
α

30

60


824

ζ

3~0.333
, , ,
。 ,
α
5≤tanα≤5827


0.36≤
ζ
≤2.778

828

, 。

1959

H.H.Лессцг
、 、 ,
。 。

812 


6 1 2

812

ABCD

AD

, 。
α

, 。


、《 》(
GB50010

《 》(
GB50010
=0.35ft


+1.2

ζ

yv

st1

cor


829

, , 。

cor

, 。

b≤4
max
=0.2
β


830

b=6
max
=0.16
β


831


4<h


b<6
, 。 ,
βC50

β

=1.0

C80

β

= 0.8


min
=0.7f
832


813 

829


829, ,

0.35

1.2


829

813


829
) 。
1.2
。 :


829

corcor
, 。

7 1 2


810
) 。 , ,
, (
829


0.35


ζ

0.5

2.0


ζ

0.6≤
ζ
≤1.7

ζ
>1.7

ζ
=1.7


ρ
tl

ρ
tl


stl
bh

833


 b
——— 、

——— ;

stl
——— 。
, :
ρ
tl

min
=0.85

834


ρ
st

min


st
bs
=0.28yv

835st
=2A
st1

 I, ( )
, 。


= `T
ui


836ui, 。
814

, 。


, ( ) 。
、 , 、


twtf


tf

89
) (
812
) ,

tw

3h-b
) (
837tf


-b
) (
838


8 1 2

814 


tf
-b
) (
839


815 


 h
——— ;

——— ;


——— 、 ;


——— 、 ,
814

=W
tw
+W

tf
+W
tf

840


815

 T

=0.35W

2.5t


( )+1.2

ζ

st1

yv


cor

841


2.5t>1.0

2.5t=1.0
。 ,842


3h

-b


-2t
3h

-2t

[ ] ) (
842


 


), (
fc

ft

yv
stl


st1

≥T
。 , :


T≤

0.16~0.2

β


tfc
, ,T≤T


min
, , 。

9 1 2


, , 。


ζ
=1.0~1.3T=Tst1

ρ
st


st
bs
≥0.28
。 ,

st
bs
=0.28ζ


st1

824


stlρ
stl


stl
bh
≥0.85
。 ,

stl
bh
=0.85stl

, 。

82

 

b`h=250mm`500mm


T=12kN
·


C20=9.6N

mm
=1.10N

mm

),
HRB335
=300N

mm

),
HPB235


yv
=210N

mm

)。 。
【 】
 
250


`

3`500-250

=1.302`10

mm

830
),
0.2f= 0.2`9.6`1.302`10

=2.500`10


·
mm =25.00kN
·
m>T =
12kN
·

, 。
832
),
0.7f=0.7`1.10`1.302`10

=1.003`10


·
mm=10.03kN
·
m<T

ζ
=1.0


cor
=450`200=90000mm


T=T

, (
829

 

st1


T-0.35f1.2

ζ

yv

cor

12`10

-0.35`1.10`1.302`10

1.2`1`210`90000
=0.308mm

¨6


st1
=28.27mm


s=
28.27
0.308
=91.77mm


¨6@90

¨8@150
)。
: (
835
),
ρ
st

56.54
250`90
=0.00251>0.28`
1.1
210
=0.00147
, 。

0 2 2

816 

82

824

ζ


cor
=2`

450+200

=1300mm


stl

ζ

yv

cor


·

st1


1.0`210`1300
300
`0.308
=280.37mm


6¨10


stl
=471mm

)。

816


83

 817


b=250mm

h=500mm
=500mm
=150mm


T = 14.59kN
·


C20
9.6N

mm
=1.10N

mm

),
HRB335
=300N

mm

),
HPB235


yv
=210N

mm

)。 。
【 】
 
 W
tw

3h-b


250


`

3`500-250

=1.302`10

mm


 W

tf


-b


150


`

500-250

=2.813`10

mm
= W
tw
+ W

tf
=1.302`10

+2.813`10

=1.583`10

mm

817 

83

0.2f= 0.2`9.6`1.583`10

=3.040`10


·
mm
=30.40kN
·
m>T=14.59kN
·

, 。0.7f=0.7`1.10`1.583`10

=1.219`10


·
mm =12.19kN
·
m<T =
14.59kN
·

, 。
tw


T=
1.302`10

1.583`10

`14.59=12.00kN
·
tf


T=
2.813`10

1.583`10

`14.59=2.593kN
·

82
。 。
1 2 2

ζ
=1.0


cor
=100`200=20000mm


T=T

, (
829

  

st1

-0.35ftf
1.2

ξ
fyv

cor

2.593`10

-0.35`1.10`2.813`10

1.2`1`210`20000
=0.300mm

¨6@90

150mmζ


cor
=2`

100+200

=600mm


stl

ζ

yv

cor


·

st1


1.0`210`600
300
`0.300=125.83mm


4 10


stl
=314mm

)。
817


),yv
),


。 :
1., 。st
bs
≥0.28yv


stl
bh
≥0.85
。 ,0.7f


=0.7f

2.5t


( )


ζ

ζ
>1.7

ζ
=1.70.16~0.2

β


2.I

ui=`T
ui
。 , 。

84

 818
=400mm

100mm

b=250mm

h=500mm=13.5N

mm
=1.5N

mm


HRB335=335N

mm


HPB235

yv

=235N

mm【 】
 


tw

3h-b


2503`500-250

=1302.1`10

mm
tf


-b


100400-250

=75`10

mm


2 2 2

818 

84
=W
tw
+W

tf


1302.1+75

`10

=1377.1`10

mm

wu


4¨8+2¨12stl
=201+226=427mmst1
=50.3mm


s=120mm


cor
=200mm


cor
=450mm


cor
=200`450=90000mmcor200+450

=1300mm

ζ
stl


yv

st1

cor

235`427`120
235`50.3`1300
=0.7836
  T
wu
=0.35f


tw
+1.2
ζ 槡w

yv

st1

cor

=0.35`1.5`1302.1`10

+1.2` 0.

7836`
235`50.3`90000
120
=1.6253`10


·
mm
fu

4¨8stl
=201mm
st1
=50.3mms′=120mmcor
=50mmcor
=100mmcor
=50`100=5000mm
cor
=2

100+
50

=300mm

ζ
′=
stl
s′

yv


st1


cor

235`201`120
235`50.3`300
=1.5984


fu
=0.35ftf
+1.2
ζyv


st1


cor
s′
  
=0.35`1.5`75`10

+1.2` 1.

5984`
235`50.3`5000
120
=1.1410`10


·
mm

=T
wu
+T
fu
=1.6253`10

+1.1410`10

=1.7394`10


·
mm=17.394kN
·


 

。 , 。

3 2 2

。 , ,


。 。 ;
。 。
, 。 ,


。 , 。 ,


ψ
=Tχ
=T
/(
Vb
) ,


, ,

ψ
。 ,
, , 。
。 , ,

819a


819 
ψ

χ

。 , ,
。 , ,
, “ ” “ ”
。 , ,

819b
。 , ,
。 , , ,
。 。

819c

, , ,


 

, 。

4 2 2。 ,
, 。
。 ,
; 。

( )
u0

=r1-( )
u0

841

( )
u0

=1+ru0

842


 T
——— ;

u0


u0
——— ;

——— ; (
843
) :

820 

r=843


841
) (
842

820
。 ,


。 ,


。 ,


, 《
》(
GB50010=V

+V


843


5 2 2=T

+T


844


 V
——— ;

——— 。
, 。
, 。 ,
。 。
1.843
) (
844


=1.25f
yv

sv
845=1.2

ζ

yv

st1

cor


846


843
) (
844


。 ,

821a


)。


821c


0.7f

bh


0.35f, (
843
) (
844

=0.7

1.5-
β
bh


847=0.35
β


848


β


821

c0

c0

c0
≤0.5

 c0
=1.0

849
c0
≤0.5

 c0
=1.0

850
c0
>0.5
c0
>0.5

 c0
c0
=1.5

851


β

c0

852

c0
=1.5-
β


853


853
) (
852


6 2 2

821 

β


1.5
1+
c0
c0

854


854
) ,

c0
=0.35f

c0
=0.7f

bh


β


β


1.5
1+0.5


bh


855


β


0.5

β

=0.5


β


1.0

β

=1.0


2.

( ,

75%
)。 (

43
) (
844


=f
yv

sv
856


7 2 2


843
) (
844


1.75
λ+1

1.5-
β
bh


857=0.35
β


858


β


β


854
)。 (

54
) ,

c0
=0.35f

c0


1.75
/(
λ+1
)]


bh


β


β


1.5
1+0.2

λ+1bh


859


1.

、 , 。, , 。
2.

, ,

ρ
svt

min
=0.02

1+1.75


β

-1
)]yv
≥0.28yv

860


β

<0.5

β

=0.5
, (
860
) 。
β

>1

β, (
860
) 。
, , , (
861
) :
ρ
svt

min
=0.28yv

861

3.


。 ,
ρ
tl

min


stl

min
bh
=0.6u 槡

·
ft862
/(
>2.0/(
=2.04.

, :
b≤4bh
0.8W

≤0.25
β
cfc

863

b=6bh
0.8W

≤0.2
β
cfc

864


8 2 2

4<h


b<6
, 。

 b
——— ;


——— : ;

5.
bh


=0.7f


865


 


), (


yv。 , 、 、≥M≥V≥T
。 ,
, 。 、 、
, :bh0.8W0.2~0.25

β, ,
bh

≤0.7f

, ( 、
) , 。


β


855
) (
859


, ,

β、 ,
T=T


V =V

、 ( ) 。
( ) 。

。 : ,


85

 

82

T =12kN
·


M =90kN
·V =90kN
。 。

 
bh0.8W


90000
250`465

12`10

0.8`1.302`10

=1.926N

mm

<0.25
β
cfc
= 0.25`1.0`9.6=2.4 N

mm

, 。

9 2 2

bh0.8W

=1.926N

mm

>0.7f

=0.7`1.1=0.77N

mm


β


1.5
1+0.5
VW

Tbh


1.5
1+0.5`
90000`1.302`10

12`10

`250`465
=1.056>1.0

β

=1.0
, 。
ζ
=1.0

82st1

=0.308mm


stl
=280.37mm

843
)、 (
845
) (
847
),
V =V


V =0.7

1.5-
β
bh

+1.25f
yv

sv
  

sv


nA
sv1


V -0.7

1.5-
β
bh

1.25f
yv90000-0.7`

1.5-1.0

`1.1`250`465
1.25`210`465
=0.3707

n=2


sv1


0.3707

=0.1853
 f

bx=f
M =f

bx h
( )


9.6`250x=300A

90`10

=9.6`250x`

465-0.5x


x=89.20mm

 A

=713.61mmstl

280.37

=93.46mm


=93.46mm


stl
+A

=93.46+713.61=807.07mm


0 3 2st1sv1

=0.3081+0.1853=0.4934mm

min
=0.002bh=0.002`250`500=250mm

45f

100f

bh=
45`1.1
100`300
`250`500=206.3mm


250mm

<A

=713.61mm882
stl

min
=0.6


Vb
·
·
bh=0.6`
12
90`0.

25
`
1.1
300
`250`500=200.83mm


200.83

3=66.94mm

<93.46mm

, 。


822 

85


sv
bs
st1sv1
( )250
`0.4934=0.003947
>0.28yv
=0.28`
1.1
210
=0.001467
, 。

2 10

157mm

),

2 10

4 16

804mm5%
)。
¨8

50.3mm

),
s=
50.3
0.4934
=101.95mm

s=100mm

¨8
@100

822


), (
fc

ft

yv
),

。 , :


stlζ

ζ


st1
st1


sv1β


0.5