You are on page 1of 2

UNIVERZITETSKA KLINIKA TIBINGEN Procjena troškova liječenja Pacijent: Tomić Željko Dijagnoza: Akutna limfocitna leukemija sa Filadelfija hromozomom

Prcedura liječenja: transplantacija koštane srži – transfuzija matičnih ćelija
Bolničko liječenje 1. Troškovi za pronalaženje donora 2. DRG-Flatrate No. A04B transplantacija koštane srži – transfuzija matičnih ćelija sa različitim HLA antigenima, bez in-vitro priprema (uključujući sve zakonski predviđene naknade) Dodatni troškovi za krvne proizvode, itd. 3. ZE2012-35: nabavljanje hematopoetskih matičnih ćelija 4. Troškovi liječenja nakon otpuštanja iz bolnice i lijekovi 5. Sdministrativni troškovi 6. Rezervna sredstva Ukupno: cca. 12.000 € cca. 70.000 € cca. 55.000 € cca. 23.700 € cca. 20.000 € 200 € 20.100 € cca. 201.000 €

Procjena troškova je urađena u skladu sa UKT tarifarnikom važećim od 1. oktobra 2012, i prilagođena je zdravstvenom stanju pacijenta. Ona ne uključuje tretman eventualnih pretećih bolesti ili neočekivanih komplikacija koje mogu povećati ukupan iznos. Univerzitetska bolnica u Tibingenu fakturiše troškove prema propisima koji su važeći u njemačkim bolnicama (KHEntG/FPV). Sredsta u iznosu koja su procijenjena na navedenu sumu moraju biti uplaćena prije nego što se pacijent primi na bolničko liječenje. Nakon završetka liječenja fakturisaće se i konačna suma za liječenje. Ako se ispostavi da su troškovi niži od predviđenih, pacijentu će se vratiti ostatak novčanih sredstava. Iz tog razloga, treba dostaviti podatke o bankovnom računu pacijenta. U slučaju da troškovi budu veći od navedenih, predviđeno je da se i taj eventualni trošak nadoknadi od strane pacijenta. Bankovni račun klinike: Name of bank: KREISSPARKASSE TUEBINGEN, Muehlbachaeckerstr. 2, 72072 Tuebingen, Germany Account holder: UNIVERSITAETSKLINIKUM TUEBINGEN SWIFT: SOLADES1TUB IBAN: DE79 6415 0020 0000 0141 44

U Tibingenu, 8. oktobra 2012.