You are on page 1of 3

Halhall Kzla Balonlu ocuun Masal

Sona Ertekin llustrasyon: Ali etinkaya


Bundan bambaka zamanlarda, buralardan bambaka bir diyarda, bambaka bir kz varm. Bambaka kz her zaman ayak bileklerinde kocaman ve ar gm halhallarla dolarm, halhallarn asla karmazm. Bu yzden de herkes ona Halhall Kz dermi. Ama halhallar yle ar, yle iriymi ki bizim kz nereye gitse ayak bileklerinde ngrlan mngr, mngrlan ngr diye ark syler, sanki koca bir zinciri peinde srkler gibi bir ses karrm. Halhall Kz gezip dolamay ok severmi. Ama halhallar yznden ok hzl hareket edemiyor, admlarn ar ar atyormu. Bir gn yine bambaka diyarda dolamaya km. ngrlan mngr, mngrlan ngr ngrlan mngr, mngrlan ngr diye sesler kararak yrrken sonunda bir le varm. lde ne bir aa, ne bir ku, ne bir dere; hibir ey yokmu. Sadece birbiri ardna uzanan yayvan tepecikler ve gz alabildiine kum varm. Sada kum, solda kum. Yukarda kum, aada kum. Orada kum, burada kum ve bir de usuz bucaksz bir gkyz. Ufuk adeta bir ember gibi her yan saryormu ama hibir ey olmayan bu yerde her ey birbirinden alabildiine uzakm yine de. Derken Halhall Kzn gzne ufukta bir ey ilimi. Kpkrmz bir yuvarlak gibiymi sanki. Bizimkisi arm, grdne inanamam. Gzlerini iyice ovuturup tekrar baktnda ise hibir ey grememi. Herhalde yanldm diye tam ban evirecekmi ki bir de ne grsn? Krmz yuvarlak ufukta bir kez daha belirmi. Bir grnp bir kayboluyor, bir kaybolup bir grnyormu sanki. lde olduuma gre belki de serap gryorum diye dnm Halhall Kz. Ama krmz yuvarlaktan serap olur mu hi? Derken bir belirip bir grnen krmzlk gitgide yaklamaya balam. Olduka da hzl geliyormu hani Yayvan kum tepelerinin arasndan biraz daha yaklanca Halhall Kz bunun krmz bir balon olduunu fark etmi. Ucuna bir ip bal, havada aslym. Hoppada pufff, puffada hopp diye zplaya zplaya kzn olduu yere doru geliyormu. Hoppada pufff, puffada hopp! Hoppada pufff, puffada hopp! Halhall Kz bir de bakm ki balona bal ipin ucundan tutan biri var. Meer bambaka bir olanm bu. Her adm attnda balonla birlikte yerden havalanp hooop diye az teye konuveriyormu. Bunca hzl hareket etmesi de bu yzdenmi. Adeta sekiz on admda ufuktan kalkp Halhall Kzn yanna kadar hooop diye gelivermi. Bizim kz da ar m ar halhallarn ngrdatarak bir adm daha atp olana yaklam. nk krmz balonu ok ok merak etmi. En sonunda pufff diye kzn yan bana konan olan imdi glmseyerek kza bakyormu. Bir an duraksadktan sonra Merhaba, demi bizimkisi, benim adm Halhall Kz. Olan glmsemeye devam ederek Ben de Balonlu ocuk, demi, sana da merhaba. ngr mngr bir sesler duydum da merak ettim, gelip bir bakaym dedim. Bir sre ylece durup birbirlerini incelemiler. Ne de olsa ikisi de bugne kadar bambaka diyarlarda byle krmz balon, byle ngrtl halhal grmemi. Balonun ok gzel, demi kz sevinle, kpkrmz.Senin de halhallarn ok gzel, demi olan, prl prl parlyorlar. Kz

bu sz duyunca bir an gzlerini hznle yere emi Evet, gmten. Ne var, yoksa sevmiyor musun halhallarn? diye sormu olan. Kz bolukta uzaklar tarayan, olmayan duvarlarn kelerinde dolap tekrar olann kocaman kahverengi gzlerini bulan ve bulduu anda yeniden yerdeki kumlar sayan gzlerle cevap vermi. Seviyorum sevmesine de, ok arlar. yle arlar ki ok yava hareket edebiliyorum. Oysa en sevdiim ey gezip dolamak, maceralar yaamak, yeni yerler, yeni insanlar tanmak. Yeni sokaklar, yeni kokular, yeni meyveler tatmak. Ama halhallarm yznden ok zor seyahat edebiliyorum stelik ok ses karyorlar. ngrlan mngr, mngrlan ngr Sesi duyanlar gelenin ben olduumu hemen anlyorlar. Bakn bakn, Halhall Kz geliyor yine, diyorlar. Szlerini bitirdikten sonra da plak sa ayan geriye doru yle bir kaldrp ar m ar halhallarn vurmu yere. ngrrr Bu defa yutkunma sras gzlerini kznkilere dikip sessizce dinleyen olana gelmi. O da derin derin iini ekmi. Balonunun ipini ekitirip birazck daha eline dolam. Balon kuvvetlice havaya ykselirken gerilen ipten pnnk diye bir ses duyulmu. Olann baklarna bir hzn inmi. Ne oldu, neyin var ? demi kz. Yoksa balon mu? Sevmiyor musun balonunu, bence ok gzel. Olan uzunca bir sre gzlerini kznkilere dikip kprdamadan durmu, durmu, durmu Kocaman gzlerini ayrmadan yle bir bakm ki bundan byle hibir ey anlatmasna gerek kalmam ama yine de cevap vermi. Aslnda seviyorum. Ama hibir yerde fazla duramyorum. Ben de gezmeyi ok seviyorum ama bazen vardm bir yerde ok iyi hissediyorum, seviyorum oray. Kalmak istiyorum. Ama en ufak bir esintide balonum havalanveriyor, birden bire uzaklara savuruyor beni. Ne yapsam ne etsem kar koyamyorum, peinden srklenip uzaklaveriyorum. Hooppada pufff diye uuveriyorum. stelik kpkrmz. Balonu grenler ben olduumu hemen anlyorlar. Bakn bakn, Balonlu ocuk gidiyor yine, diyorlar Tam da bu szleri sylerken hafif bir meltem esivermi ve olan

yerinden havalandrm. Neyse ki hemen konmu yerine. Halhall Kzla Balonlu ocuk bir aa ktnn zerine yan yana oturup birlikte ufku seyretmeye dalmlar. Bir sre bylece sessiz sedasz oturmular. Olan rzgrla birlikte arada bir yerden havalanp hafif hafif salnyormu. Bir ayan ktn dier yanna atp koca aa gvdesine bacaklaryla skca sarlm. Bunun zerine kz da halhalla arlaan ayan glkle kaldrp ktn dier yanna atm ve bylece karlkl oturmular. Madem cann skyor sen de balonu brak gitsin, demi kz olana. O zaman istediin yerde durur, istediin yere gidersin. Belki o kadar hzl, yle hoplayp uarak gezemezsin ama yrrsn sen de. Olan ban kaldrp balonuna bakm. Keke o kadar kolay olsa. Ama balonum olmazsa hibir yere gidemem ben. Aslnda yle ar, yle arm ki balonum olmazsa yerimden kprdayamyorum. Hatta olduum yerde yerin dibine batmaya balyorum. Mesela bu lde balonum olmasa u dev kumlar bir anda hop diye bataklk gibi yutard beni. Balonum olmasa hibir yere gidemem ben. Bunun zerine Halhall Kz kahkahay basm ve balam glmeye. Balonlu ocuk buna arm, hatta biraz da bozulmu. Ama kz bir trl durmuyor, kkr kkr glyormu. Bunda glnecek ne var canm? demi olan. Kularla konuan Rugma adnda bir ingene kadn verdi bu balonu bana. Yere batmak yerine diyar diyar gezip dolaaym diye. Senin gibi srne srne, ar ar yrmekten iyidir. Asl sen u aptal halhallarn karsan ok iyi edersin! Kzcaz zar zor nefesini toplayp glmeyi brakm ama kendini tutamyor, hl ufak ufak kikirdiyormu. zr dilerim, demi. Seni fkelendirmek istemedim. Balonlu olan ise ban ksknce dier yana evirmi ve hoop diye azck havalanarak bir para teye konup oturuvermi. Bizim kz halhall ayaklarn ngrrrr diye srkleyerek olana bir para daha yaklam. Ben de halhallarm karamam, ne var ki bunda? demi kz glerek. Olan kollarn

smsk kavuturmu, bir yandan da balonunu skca tutarak yzn karyormu. Ama bu szleri duyunca yan gzle yle bir bakm kza. yle mi? demi, niye ki?. Kz anlatmaya balam. Aalarn dilinden anlayan Cammu diye bir byc verdi bu halhallar bana. stediim yerde durabileyim diye. Senin gibi oradan oraya srklenmeyeyim diye. Bunu duyan olan daha da heyecanlanm, merakla kollarn znce bir anda havalanr gibi olup hemen kte skca sarlm. Peki ya neden? diye sormu. Kz anlatmaya devam etmi. nk aslnda yle hafif, yle hafifim ki halhallarm olmazsa hibir yerde duramyorum. Olduum yerde birden bire havalanveriyorum srekli. Sonra da rzgr nereye, ben oraya. Halhallarm olmasa hibir yerde duramam ki Bunun zerine olann gzlerinin ii glmeye balam yeniden. Bunlar grdm en gzel halhallar o zaman, demi. Bu da duyduum en gzel hikye. Bu halhallar olmasa yanmda duramazdn nk. Evet demi kz da. Bu da benim grdm en gzel, en krmz balon. stelik balonun olmasa asla yanma gelemezdin. Olan hnzr hnzr balonuna bakp yle bir ekitirerek pnnnk ettirmi. Kz da halhallarn bir gzel ngrdatm. Birlikte glmler. Derken kz dn fark etmi. Titriyormu neredeyse. Gne batyor, demi Balonlu ocuk. ok gemeden yrmeye balamalyz. l gndzleri scaktr ama geceleri buz gibi olur. Souk bastrmadan yola ksak iyi olur. Yoksa donar kalrz buralarda. Halhall Kz bir dncedir alm. yi gzel de, demi, birlikte nasl yryeceiz? Sen ua ua gidiyorsun, ok hzlsn. Bense ok ar ilerliyorum, sana yetiemem ki O srada birden bire bir rzgr km. Olan bir eliyle kte sarlm ama rzgr onu gitgide srklemeye balam. Ayaklar yerden kesilmi. Neredeyse uup gidecekmi. Elimi

tut! diye seslenmi kza, abuk, tut elimi. Kz hemen olann koluna yapm. Ama glkle tutuyormu onu. Acmasz rzgr hzn gitgide arttryor, daha da sert esiyormu. Derken kumlar havalanm ve amansz bir kum frtnas balam. Kzn halhall plak ayaklar kumlara gmlyormu gitgide. Brakyorum, demi kz, yoksa sen de benimle birlikte kuma gmleceksin. Olan Sakn, sakn, sakn! diye feryat etmi. Sakn brakma elimi. Kumlar artk kzn dizlerine kadar gelmi. Gzlerine, yzlerine dolan kum ve sert rzgr canlarn actyor, frtnann sesinden birbirlerini artk glkle duyuyorlarm. Kz kaygl baklarn bileinden kavrad olann gzlerine dikmi. Bir ey syleyecek gibi olup azn am Ama sesini duyuramayacan bildiinden susup ylece bakm. Olan da kocaman yumuak gzlerle ona bakyormu. yle bir bakmlar ki, birbirlerine hibir ey sylemelerine gerek kalmam sanki. Tam kz olann bileini brakyormu ki apansz beliren muazzam bir hortum ikisini de kucaklayp havalandrm ve kumlarn iinde gzden kaybolmular. Neden sonra frtna dinmi. Kz ve ocuk eski sessizliine kavuan ln ortasnda birbirlerine sarlm, yerde yatyorlarm. Yavaa kendine gelen ocuk, Kza bakm. Salarndaki, yzndeki kumlar usulca temizlemeye balam. Derken Kz da gzlerini am ve ocuku yannda grnce mutlulukla glmsemi. Ortada ne halhal varm, ne de balon... El ele tutuarak yavaa ayaa kalkmlar. Ne kz havalara umu, ne de olan yerin dibine batm. El ele, tatl bir saadet iinde batan gnee doru sessizce yan yana yrmler. te masal byleymi. Derken gkten bambaka bir elma dm. Hem anlatann, hem dinleyenin; hem batanlarn, hem de uanlarn bana. Hepsi de bambaka diyarlarda, bambaka zamanlarda.

sonaertekin@gmail.com