You are on page 1of 2

B3D9E1 &

B3D9E2
Nama : _________________________________________________________
Tingkatan

: ____________________________________Tarikh:

Topik

: Udara di sekeliling kita

Subtopik

: Menerangkan komposisi Udara

_____________________

1. Nyatakan sifat udara yang menunjukkan bahawa udara ialah campuran.


________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Selepas menjalankan eksperimen berkaitan dengan komposisi udara
persekitaran di dalam makmal sekolah, kumpulan Amir telah memperolehi
keputusan seperti di bawah ini

Gas Nitogen

Gas Z
Gas Nadir dan bahan
lain
1%
0.03%
Lengkapkan petak di bawah berdasarkan gambarajah di atas.
Kegunaan

Jenis Gas

Peratusan Komposisi
dalam Udara

Di gunakan dalam lampu


kalimantang

Gas Nadir dan bahan lai

1%

Gas Nitrogen
Membantu pembakaran

Gas Z
iii)

3.

Nyatakan perbezaan antara udara dan angin?

i)
ii)
0.03%

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4.

Mengapakah udara di katakan sebagai satu campuran dan bukannya sebatian?


______________________________________________________________________________

5.

Jika gas yang komposisinya 0.03% di singkirkan daripada campuran udara,


apakah yang berlaku kepada tumbuhan?
______________________________________________________________________________

6.

Manusia memerlukan gas Z untuk,


_________________________________________________________

7.

Berikan satu sebab peningkatan kuantiti habuk dalam udara?


_______________________________________________________________________________

8.

9.

Berikan 2 jenis gas nadir?


i.

_____________________________

ii.

_____________________________

Mengapakah kita perlu memakai penutup mulut dan hidung semasa selsema
untuk mengelakkan jangkita mikroorganisma?
_______________________________________________________________________________

10.

Di dalam makmal sains, kita menguji kehadiran air dengan menggunakan


________________________________________________________________________