You are on page 1of 18

TASARIM DERS DEV

Srekli sistemde alan ay makinesi


Yrd. Do. Dr nsal AIKEL

HAZIRLIYAN:VEYSEL KORAL

0.70 m

1m

1m
2m
0.70
m

0.3
m

0.5 m

0.5 m

0.5 m

1m

0.5 m

0.70 m

4
9

1) SU TANKI
2)POMPALAR
3)KAYNATMA KAZANI
4)ISITICI
5)DEMLEME KAZANI
6)KURU AY TANKI
7) ATIK BLM
8)FLTRE
9)DEMLENM AY

Ktle denklii
Kuru ay 5 kg/saat
0,4 m3/saat

0,4 m3*1000 kg/ m3 =400 kg/saat

posa
Demlenmi
ay
5 kg kuruay*0,80 kg su/1 kg kuruay= 4kg su
1 kg kuru ay 0,80 kg suyu
bnyesinde tutar

Mg-M-retilen=birikim
(400+5)-(4+5+May)=0

May=396 kg/saat

Istc iin harcanan gnlk enerji

Istcnn almas iin gerekli g

Msu=0,4 m3/h *1000 kg/m3 =400 kg/h

Suyun giri scakl=25 0C

Suyun k scakl=96 0C

Suyun 25 0C deki

Q=m*Cp*(T2-T1)=400 kg*4,187kj/kg C*(96-25)*C=118910,8 kj/h (saatte harcanan enerji)


Istc suyu bir saat iinde 10 dk stsn.Buda buda bir gn iinde 240 dk lik bir
stma demektir
ncelikle dakikada verilen sy bulalm
Q=118910,8kj/h*1h/60 dk =1981,85 kj/dk

Q= 1981,85 kj/dk*240 dk/ gn =475643,2 kj/gn

Q= 475643,2 kj/gn*1 gn/24 saat*1 saat/ 60 dk*1 dk/60sn=5,5 kw

Cp su=4,187 kj/kg C

Pompann almas iin gerekli g


Pompalardaki suyun 25 C deki zellikleri:

=1000kg/m3 =1,005*10-3 kg/m sn


Suyun hacimsel ak hz:
0,4 m3/saat*1 saat/3600 sn=1,11*10-4 m3/sn

3 in 40 lk borunun ap D=3,068 in=0,078 m


A=3,14*D2/4=4,8*10-3
Suyun boru iindeki ak hz=1,11*10-4 m3/sn*1/(4,8*10-3)m2=0,023 m/sn

Suyun ak tr:
Re=D*U* / =(0,078m)*(0,023 m/sn)*(1000 kg/m3)/(1,005*10-3 kg/msn)
Re=1785,37 Laminer akm(dzenli ak)

Standart elik boru iin srtnme katsays:


K=4,6*10-5
K/D=(4,6*10-5)/(0,078)=0,0006 f=0,0055(faning faktr)

Le:balant elemanlarndan kaynaklanan srtnme kayb

1)3 adet 900 lik dirsek


Le/D=3*35 Le=3*35*0,078=8,19
2)1 adet kapama srgs
Le/D=1*9 Le=9*0,078=0,702

Toplam dz boru uzunluu(stcdan sonra)=0,5+0,5+2+1+0,3=4,3 m

F=(2*f*u2*(Le+L))/D=2*0,015*0,0232*(8,19+0,70+4,3)
F=2,68*10-3 j/kg

K/D=0,0006
f=0,015

Re

Toplam boru uzunluu(stcdan nce)


F=2*f*U2*L/D=2*0,015*(0,023)2*1/0,078= 2,035*10-4 j/kg
I.pompa iin :

% 70 verimle altndan
F= -Wi w= 2,035*10-4 j/kg ws=wp/n

Wp=ws/n= 2,035*10-4 j/kg /0,70=2,9*10-4 j/kg

Suyun ktlesel ak hz:


m=u*q=1,11*10-4 m3/sn*1000 kg/m3=0,111 kg/sn

Wp=2,9*10-4 j/kg *0,111 kg/sn =3,23*10-5 w

II.pompa iin:

z.g+F= -w ( 2-0)*9,81+2,68*10-3=W W=19,62 j/kg wp=19,62/0,70=28,03 j/kg


wp=28,03 j/kg*0,111 kg/sn =3,11 w

Wpt=Wp1+Wp2=3,11+3,23*10-5=3,11 w

Pompa 24 saat su basacak


Q=3,11*24=74,64=w

retim maliyetinin hesab

Toplam harcanan enerji:


(pompa+stc) iin
5,5+74,64*10-3=5,575 kw
5,575 kw * 1250000 TL/1 kw = 6968750 TL
Toplam harcanan su miktar
0,4m3/saat *24 saat/ gn =9,6 m3/ gn
9,6 m3/ gn * 826000 TL/m3= 7928888 TL
Bir gnde harcanan ayn miktar:
5 kg/saat * 24 saat/ gn =120 kg/ gn
120 kg/gn * 6000000 TL/kg= 720000000 TL

Bardak eker maliyeti

Bir gnde retilen ay:

396 L/saat*24 saat/1 gn=9504 L / gn

1 kg eker = 360 tane kp eker


1 ay bardana 3 tane kp eker
1 ay barda=0,2 L olsun
9504L/gn / 0,2 L =47520 bardak ay satlr
Gnlk eker miktar = 47520*3=142560 tane kp eker
1 kg eker = 1800000 TL
142560/360=396 kg eker
Gnlk eker maliyeti = 1800000*396=712800000(eker maliyeti)
TL

Bir plastik bardak=10000 TL

47520*10000TL=475200000TL bardak maliyeti

Aparatlarn maliyeti
1) 3*400 L lik tank=300*3=900 $

2) 2 adet 3w lik pompa=3*35=70 $


3)1 adet stc=350*1=350 $
4)130 kg lk kuru ay deposu=1*150=150 $

5) 3 sch 40 lk elik=5,3*10 $=53 $


6)3 adet 900 lik dirsek=3*25=75 $
7)1 adet filtre=1*10=10 $

8)Tasarm maliyeti=1608 $
9)Maliyet =Fc*F=3,63*1608=5837,1 $ 5837,1*1450000TL=2331600000TL

Kullanlan aparatlarn boyutlar

1) SU TANKI
V=3,14*r2*h 0,4 m3=3,14*r2*h

2) KAYNATMA KAZANI

Su tankyla boyutlar ayndr.

3) DEMLEME KAZANI

V= 400 litre olarak alnd t=60 dk demleme sresi

Q=6,6 L/dk ay alnr


r=0,35 h=1 R=0,70

h=1 r=0,35 R=0,70

Toplam maliyet ve kar hesab


Aparatlar=2331600000TL

Enerji=6968750 TL

Bardak=475200000TL

eker=712800000

Su= 7928888 TL

+ ay= 720000000 TL

3969297638 TL(toplam maliyet)

Bir bardak ay 300000 TL den satlrsa 47520 bardak ay=14256000000


(gnlk kar)TL eder
Net kar=14256000000-3969297638=10286704360 TL net kar
10286 YTL

Veycell limited ti.

EKM 2006
SVAS

Vakit ayrp dinlediiniz iin


teekkr ederim
VEYSEL KORAL
KMYA MH.
2003134006