P. 1
Ски бягане жени 500м СкиЕрг

Ски бягане жени 500м СкиЕрг

|Views: 716|Likes:
Published by Angel Petrov
СкиЕрг
СкиЕрг

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Angel Petrov on Nov 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2013

pdf

text

original

Сравнителен анализ

на данни от проведени изследвания с национални състезателки по
ски бягане - ЖЕНИ

Към 12.10.2012 г., в тестовете по методиките Ски ергометър 500 м.;
Ски ергометър 2 х 500 м. с 1 мин почивка и бегови тестове на 800 м. и
2 400 м са взели участие 13 състезателки.
Тестиранията са проведени в подготвителния период, като
последното тестване е в начало на прехода към зимната подготовка.
Тестванията с ергометър са проведени във времето между 09.05.2012
г. и 12.10. 2012 г., като тествете на 30.05.2012 г. и 12.10.2012 г. са
проведени на Белмекен.
Тестванията на Ски ергометър - 500 м. са проведени след Комплексно
функционално тестване, а на 2 х 500 м. с 1 мин. почивка са самостоятелни.
Беговите тествания са проведени в периода 26.06 2012 г. и
11.10.2012 г., като последното тестване е на Белмекен.
*При интерпретиране на данните следва да се имат предвид всички
обстоятелства свързани с провеждането на тестовете, обстоятелствата
свързани със състоянието на състезателките и протичането на
тренировъчния процес.

Антония Григорова

Състезателката има проведени 5 тествания с ергометър - 1 тест на
500 м. и 4 теста на 2 х 500м. с 1 мин. почивка. Има проведени 3 бегови
тестирания на 800 и 2 400 метра.
Тестванията на 800 и 2 400 метра са проведени в периода 26.06 2012 г. и
11.10.2012 г., като последното тестване е на Белмекен.

Фиг. 1
152.7
68
97 98
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
Антония Григорова
ски ергометър - 500 м.
09.5.2012
09.5.2012 152.7 68 97 98
Time sec. SPM Heart Rate Watt

Времето, за което състезателката е изминала 500 м. е 02:32.7.

Фиг.2
2
7
5
.
1
2
6
1
.
8
2
6
1
.
2
2
6
1
.
5
6
1
6
5
6
2
5
8
1
7
8
1
8
1
1
8
0
1
7
6
1
3
7
.
5
0
1
3
0
.
9
0
1
2
8
.
7
0
1
3
0
.
7
0
1
3
4
1
5
6
1
5
7
1
5
7
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
Антония Григорова
ски ергометър - 2 х 500 м.
30.5.2012 Белмекен
27.6.2012
31.7.2012
12.10.2012 Белмекен
30.5.2012 Белмекен 275.1 61 178 137.50 134
27.6.2012 261.8 65 181 130.90 156
31.7.2012 261.2 62 180 128.70 157
12.10.2012 Белмекен 261.5 58 176 130.70 157
Time sec. Avg SPM Avg Heart Rate time /500m sec. Watt

При тестванията, общото време за изминаване на 1000 м. и средното
време за изминаване на 500 м. са:

Дата Общо време за 1000 м. Средно време за 500 м.
30.5.2012 Белмекен 04:35.1 02:17.5
27.6.2012 04:21.8 02:10.9
31.7.2012 04:21.22 02:08.7
12.10.2012 Белмекен 04:21.5 02:10.7

От представените във фиг. 2 данни се вижда, че общото време на
теста 2 х 500 м. с 1 мин. почивка, между 1 – во и последно тестване е
подобрено с 13"6. При средното време за изминаване на 500 м.
подобрението на резултата е 6"8.
Подобрението на времената е най- съществено в м. юни, съответно
13"3 и 6"6.
Нарастването на изработените ватове във времето межди първото и
последното тестване е 23 единици, като най- голямо е нарастването между
1- во и 2- ро тестване – 22 W.
Средната стойност на честотата на движение е в рамките 58 – 65
движения. Между 1- во и последно тестване тя е намаляла с 3 единици, а
най- високи стойности са регистрирани при второто тестване- 65.
Фиг.3

159.15 154.9 160.6
521.45 516.83
537.14
0
100
200
300
400
500
600
Антония Григорова
бегови тестове
26.6.2012
30.7.2012
11.10.2012 Белмекен
26.6.2012 159.15 521.45
30.7.2012 154.9 516.83
11.10.2012 Белмекен 160.6 537.14
800 м. /сек/. 2400 м. /сек./
При беговите тестове, между тестването през м. юни и през м.
октомври, се забелязва леко понижаване на резултатите и в двете
дистанции.
Най- добри времена са постигнати при второто тестване – м. юли. Тук
резултатите, в сравнение с м. юни, са подобрени с 4”25 на 800 м. и с 4”62.
По долу в таблицата са показани временатa за пробягване на
дистанциите.

Бегови
тестове
26.6.2012 30.7.2012 11.10.2012
Белмекен
800 м. 2:39.15 2:34.90

2:40.6
2400 м. 8:41.45 8:36.83 8:57.14

Теодора Малчева

Състезателката има проведени 6 тествания с ергометър - 2 тест на
500 м. и 4 теста на 2 х 500м. с 1 мин. почивка. Има проведени 3 бегови
тестирания на 800 м. и 2 тествания на 2 400 метра.
Тестванията на 800 и 2 400 метра са проведени в периода 26.06
2012 г. и 11.10.2012 г., като последното тестване е на Белмекен.
Фиг 1

130.9
123.6
69
67
158
160
156
185
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
200.0
Теодора Малчева
ски ергометър - 500 м.
09.5.2012
04.7.2012
09.5.2012 130.9 69 158 156
04.7.2012 123.6 67 160 185
Time sec. SPM Heart Rate Watt
От представените данни във Фиг. 1 се вижда, че в рамките на два
месеца достигнатите ватове на дистанцията от 500 м. са нарастнали с 29
единици. Между двете тествания, времето за изминаването на дистанцията
от 500 м се е подобрило със 7"3. Увеличението на ватовете е реализирано
с 2 единици по- малка честота на движение. Средните стойности на
пулсовата честота са намалени с 2 удара.

Фиг.2

Теодора Малчева
ски ергометър - 2 х 500 м.
2
7
1
.
0
6
7
1
6
1
1
3
5
.
5
0
1
4
1
2
5
6
.
1
7
3
1
6
2
1
2
8
.
0
0
1
6
7
2
4
7
.
9
6
6
1
6
6
1
8
4
2
6
6
.
3
6
9
1
6
1
1
3
3
.
1
0
1
4
8
1
2
3
.
9
0
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
30.5.2012 Белмекен
27.6.2012
31.7.2012
12.10.2012 Белмекен
30.5.2012 Белмекен 271.0 67 161 135.50 141
27.6.2012 256.1 73 162 128.00 167
31.7.2012 247.9 66 166 123.90 184
12.10.2012 Белмекен 266.3 69 161 133.10 148
Time sec. Avg SPM Avg Heart Rate time /500m sec. Watt
При тестванията, общото време за изминаване на 1000 м. и средното
време за изминаване на 500 м. са:

Дата Общо време за 1000 м. Средно време за 500 м.
30.5.2012 Белмекен 04:31.0 02:15.5
27.6.2012 04:16.1 02:08.0
31.7.2012 04:07.9 02:03.9
12.10.2012 Белмекен 04:26.3 02:13.1

От представените във фиг. 2 данни се вижда, че общото време на
теста 2 х 500 м. с 1 мин. почивка, между 1 – во и последно тестване, е
подобрено с 4"7. При средното време за изминаване на 500 м.
подобрението на резултата е 2"4. Изработените ватове са се увеличили със
7 W, а честотата на движение е с 2 движения повече при запазване на
пулсовата честота.
Най- добри резултати са постигнати във тестването през м. юли, като
подобрението на резултата в сравнение с началното тестване е съответно с
23"1 и 11"6. Увеличението на ватовете е с 43 W, а честота на движение е
намалена с 1 единица.
Следва да отбележим, че за времето от м.юли до м. октомври се
наблюдава спад в изработените ватове с 36 W, увеличаване честотата на
движение с 3 единици при спад на пулсовата честота с 5 удара в мин. Тази
пулсова честота е на нивото на началното тестване през м. май.

Фиг.3
159.62
162.19 165.9
543.59
577.62
0
100
200
300
400
500
600
Теодора Малчева
бегови тестове
26.6.2012
30.7.2012
11.10.2012 Белмекен
26.6.2012 159.62 543.59
30.7.2012 162.19
11.10.2012 Белмекен 165.9 577.62
800 м. /сек/. 2400 м. /сек./

По долу в таблицата са показани временатa за пробягване на
дистанциите.

Бегови
тестове
26.6.2012 30.7.2012 11.10.2012
Белмекен
800 м. 02:39.62 02:42.19 02:45.9
2400 м. 09:03.59

09:37.62

С всяко следващо тестване състезателката показва по- слаби
резултати и в двете дистанции, като при последното тестиране на 800 м. е
постигнала по- слаб резултат в сравнение с началното от 6"28, а на 2 400
метра с 34"03.

Веска Благоева

Състезателката има проведени 5 тествания с ергометър - 2
тестирания на 500 м. и 3 теста на 2 х 500м. с 1 мин. почивка.
Участвала е в 2 бегови тестирания на 800 м. и 2 тествания на 2 400
метра.
Тестванията на 800 и 2 400 метра са проведени в периода 26.06
2012 г. и 11.10.2012 г., като последното тестване е на Белмекен.
Фиг.1
157.1
138.7
56
59
189 189
90
131
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
200.0
Веска Благоева
ски ергометър - 500 м.
09.5.2012
04.7.2012
09.5.2012 157.1 56 189 90
04.7.2012 138.7 59 189 131
Time sec. SPM Heart Rate Watt
От представените данни във Фиг. 1 се вижда, че в рамките на два
месеца изработените ватове на дистанцията от 500 м. са нарастнали с
41 W, а времето е подобрено с 18".4 при минимално нарастване на
средните стойности на честотата на на движение и запазване стойностите
на пулсовата честота.

Фиг. 2
Веска Благоева
ски ергометър - 2х500 м.
3
0
6
.
7
6
3
1
8
3
9
7
6
1
1
8
7
9
8
2
9
2
.
6
6
3
1
8
4
1
4
6
.
3
0
1
1
2
1
5
3
.
3
0
1
5
2
.
7
0
3
0
5
.
4
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
30.5.2012 Белмекен
27.6.2012
12.10.2012 Белмекен
30.5.2012 Белмекен 306.7 63 183 153.30 97
27.6.2012 305.4 61 187 152.70 98
12.10.2012 Белмекен 292.6 63 184 146.30 112
Time sec. Avg SPM Avg Heart Rate time /500m sec. Watt
При тестванията, общото време за изминаване на дистанцията от 1000 м. и
средното време за изминаване на дистанцията от 500 м. са както следва:

Дата Общо време за 1000 м. Средно време за 500 м.
30.5.2012 Белмекен 05:06.7 02:33.3
27.6.2012 05:05.4 02:32.7
12.10.2012 Белмекен 04:52.6 02:26.3

От представените във фиг. 2 данни се вижда, че общото време на
теста 2 х 500 м. с 1 мин. почивка, между 1 – во и последно тестване, е
подобрено с 14"1, а при средното време за изминаване на дистанцията от
500 м. подобрението на резултата е 7".1.
Нарастването на изработените ватове във времето межди първото и
последното тестване е 15 W, като най- голямо е нарастването между 2- ро
и 3- то тестване – 14 W.
Средната стойност на честотата на движение в рамките 61 – 63
движения, като в първо и трето тестиране е 63, а във второ 61.
Пулсовата честота се движи в границите на 183 и 187, като тя е най
малка при тестването през м. май – 183 удара в минута, а най- висока през
м. юни – 187 удара в мин.
Подобрението на времената е най- съществено във времето между
тестирането през м. юни и м. октомври - 12"8 и 6"4.

Фиг.3
167.48
175.2
609.67
597.8
0
100
200
300
400
500
600
700
Васка Благоева
бегови тестове
26.6.2012
30.7.2012
11.10.2012 Белмекен
26.6.2012 167.48 609.67
30.7.2012
11.10.2012 Белмекен 175.2 597.8
800 м. /сек/. 2400 м. /сек./

Сравнението на данните от беговите тестове показва, че при
тестирането през месец октомври състезателката е показала по- слаб
резултат със 7"72 в тестването на 800 м, но е подобрила времето на 2 400
метра с 12".
По долу в таблицата са показани времената за пробягване на
дистанциите.

Бегови
тестове
26.6.2012 30.7.2012 11.10.2012
Белмекен
800 м. 2:47.48 болна 2:55.2
2400 м. 10:09.67 болна 9:57.8

Христина Митева

Състезателката има проведени общо 5 тествания в периода 26.6. –
11.10 2012 г. Участвала е в 3 тествания с ергометър по методиката 2 х
500м. с 1 мин. почивка и 3 бегови тестирания на 800 м. и 2 400 метра.
Тестванията на 800 и 2 400 метра са проведени в периода 26.06
2012 г. и 11.10.2012 г., като последното тестване е на Белмекен.
Състезателката не е провеждала тест на ски ергометър по методиката
500 м.
Фиг.1
3
2
6
.
1
2
9
4
.
8
3
0
1
.
5
6
1
6
4
5
3
1
8
6
1
9
5
1
8
5
1
6
3
.
0
0
1
4
7
.
4
1
5
0
.
7
8
1
1
0
9
1
0
2
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
Христина Митева
ски ергометър - 2х500 м.
27.6.2012
31.7.2012
12.10.2012 Белмекен
27.6.2012 326.1 61 186 163.00 81
31.7.2012 294.8 64 195 147.4 109
12.10.2012 Белмекен 301.5 53 185 150.7 102
Time sec. Avg SPM Avg Heart Rate time /500m sec. Watt
При тестванията, общото време за изминаване на 1000 м. и средното време
за изминаване на 500 м. са:

Дата Общо време за 1000 м. Средно време за 500 м.
27.6.2012 05:26.1 02:43.0
31.7.2012 04:54.8 02:27.4
12.10.2012 Белмекен 05:01.5 02:30.7

От представените във фиг. 1 данни се вижда, че общото време за
1000 м. при теста 2 х 500 м. с 1 мин. почивка, между 1 – во и последно
тестване е подобрено с 24"6. При средното време за изминаване на 500 м.
подобрението на резултата е 12"3.
Състезателката е постигнала най- добри времена на теста през м.
юли , където е подобрила резултата спрямо началното тестване с 31"3 на
общото време за 1000 м. и с 15"6 при средното време за изминаване на
500 метра.
Нарастването на изработените ватове във времето межди първото и
последното тестване е 21 единици, като най- голямо е нарастването между
1- во и 2- ро тестване – 28 W.
Средната стойност на честотата на движение е в рамките на 53 при
последното тестване и 64 движения в тестването, в което е постигнат най
добър резултат.
Между второто и последно тестиране (м. юли – м. октомври) се
наблюдава спад в резултататите, както следва:
 Време за 1000 м. - 6"7;
 Средно време за 500 м. - 3"3;
 Отработени W - 7 W


Фиг.2
178.47 177.07
177.4
645.77
637.71
636.28
0
100
200
300
400
500
600
700
Христина Митева
бегови тестове
26.6.2012
30.7.2012
11.10.2012 Белмекен
26.6.2012 178.47 645.77
30.7.2012 177.07 637.71
11.10.2012 Белмекен 177.4 636.28
800 м. /сек/. 2400 м. /сек./

При беговите тестове състезателката е постигнала системно
подобрение на резултатите между 1- во и последно тестване и в двата
показателя. Резултатът, спрямо началното тестване, е подобрен с с 1"07
на 800 м. и 9"49 на 2 400 м.
По долу в таблицата са показани временатa за пробягване на
дистанциите.

Бегови
тестове
26.6.2012 30.7.2012 11.10.2012
Белмекен
800 м. 02:58.47 02:57.07 02:57.4
2400 м. 10:45.77 10:37.71 10:36.28Петя Стойчева

Състезателката е участвала общо в 6 тестирания. Три са тестванията
на ергометър по методиката 2 х 500м. с 1 мин. почивка. Те са проведени в
периода 26.6 2012 – 12.10.2012.
Участвала е и в 3 бегови тестирания на 800 м. и 2 на 2 400 метра.
Тестванията на 800 и 2 400 метра са проведени в периода 26.06 2012 г. -
11.10.2012 г., като последното тестване е на Белмекен.
Състезателката не е провеждала тест на ски ергометър по методиката
500 м.
Фиг.1
2
8
4
.
6
2
6
6
.
6
2
7
8
.
5
6
2
5
7
6
0
1
8
0
1
8
3
1
7
7
1
4
2
.
3
0
1
3
3
.
3
0
1
3
9
.
2
0
1
2
1
1
4
8
1
3
0
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
Петя Стойчева
ски ергометър - 2х500 м.
27.6.2012
31.7.2012
12.10.2012 Белмекен
27.6.2012 284.6 62 180 142.30 121
31.7.2012 266.6 57 183 133.30 148
12.10.2012 Белмекен 278.5 60 177 139.20 130
Time sec. Avg SPM Avg Heart Rate time /500m sec. Watt

При тестванията, общото време за изминаване на 1000 м. и средното
време за изминаване на 500 м. са:

Дата Общо време за 1000 м. Средно време за 500 м.
27.6.2012
04:44.6 02:22.3
31.7.2012
04:26.6 02:27.4
12.10.2012 Белмекен
04:38.5 02:19.2

В периода 27.6.2012 – 12.10.2012, състезателката е подобрила със
6"1 времето за изминаване на дистанцията от 1000 м. и с 3"1 средното
време за изминаване на дистанцията от 500 м.
Изработените ватове са увеличени с 9 W, а средната честота на
движение е в границите между 57 и 62 движения.
Най – добър резултат е постигнт при тестването м. юли, където
подобрението на времената е съответно с 18" на 1000 м. и с 9" на 500 м.
Изработените ватове са увеличени с 27 W, при средната честота на
движение 57 и пулсова честота 183 удара в мин.


Фиг.2
186.38 186.86
189.5
634.39
638.11
0
100
200
300
400
500
600
700
Петя Стойчева
бегови тестове
26.6.2012
30.7.2012
11.10.2012 Белмекен
26.6.2012 186.38
30.7.2012 186.86 634.39
11.10.2012 Белмекен 189.5 638.11
800 м. /сек/. 2400 м. /сек./

При беговите тестове състезателката прогресивно е постигала по-
слаб резултат, като в м. октомври спрямо м. юли е увеличила времето за
пробягване на дистанцията от 800 м. с 3"12, а на 2 400 м с 3"72.
По долу в таблицата са показани временатa за пробягване на
дистанциите.

Бегови
тестове
26.6.2012 30.7.2012 11.10.2012
Белмекен
800 м. 03:06.38 03:06.86 03:09.5
2400 м. 10:34.39 10:38.11
Камелия Илиева

Състезателката има едно тестване със ски ергометър по методиката
500 м., проведено на 09.5.2012 г. и две бегови тествания на 800 м.,
проведени на 26.6 2012 – 30.7.2012.
Фиг.1

159
46
180
87
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Камелия Илиева
ски ергометър - 500 м.
09.5.2012
09.5.2012 159 46 180 87
Time sec. SPM Heart Rate Watt


При теста на 500 м. ски ергометър, състезателката е постигнала време 02:39.0
и 87 W, при честота на движение 46.
Фиг.2
191.07
196.81
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
Камелия Илиева
бегови тестове
26.6.2012
30.7.2012
26.6.2012 191.07
30.7.2012 196.81
800 м. /сек/. 2400 м. /сек./

Състезателката е направила два бегови теста на 800 м., като в
тестирането през м. юни е пробягала разстоянието за 03:11.07, а през м.
юли за 03:16.81 или с 5"74 по- слабо. На 26.6.2012 е стартирала и на
2 400 м., но не е завършила.


Белослава Неделчева

Състезателката е участвала само в 1 бегово тестване на 800 м. на
26.6.2012 г, като е постигнала време 03:14.87.

Ванеса Емилова

Състезателката е участвала само в 1 бегово тестване на 2 400 м. на
26.6.2012 г, като е постигнала време 9:34.76.

Вероника Димова

Състезателката е участвала само в 1 бегово тестване на 2 400 м. на
26.6.2012 г, като е постигнала време 09:34.76.

Любослава Дюлгерова
Състезателката е участвала само в 1 бегово тестване на 26.6.2012 г,
като е постигнала време на 800 м. 02:56.65 и на 2 400 м. – 10:48.22.

Нанси Окоро

Състезателката е участвала само в 1 бегово тестване на 2 400 м. на
26.6.2012 г, като е постигнала време 09:34.15.
Сашка Любенова
Състезателката е участвала само в 1 бегово тестване на 26.6.2012 г,
като е постигнала време на 800 м. 02:49.50 и на 2 400 м. – 10:12.40.
Цветалина Павлова
Състезателката е участвала само в 1 бегово тестване на 26.6.2012 г,
като е постигнала време на 800 м. 02:51.73 и на 2 400 м. – 10:27.35.

Изготвил:
/Марусия Велева/

Провел тестовете,

Мано Кетенлиев:

Ангел Петров:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->