Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad RASPORED PREDAVANJA Arhitektura

Grupa-e 1,2 3,4 11,12 SVI SVI 5,6 7,8 9,10 9,10 Grupa-e 1,2 3,4 11,12 SVI SVI 5,6 7,8 9,10 Grupa-e 9,10 9,10 3,4,9,10 1,2 3,4 5,6,7,8 11,12 3,4 5,6 7,8 1,2,11,12 11,12 7,8 11,12 Grupa-e 3,4 SVI SVI SVI Grupa-e 7,8 SVI 1,2 5,6 1,2 5,6 Od 07:30 07:30 07:30 10:15 12:15 14:00 14:00 14:00 16:45 Od 07:30 07:30 07:30 10:15 12:15 15:15 15:15 15:15 Od 08:45 10:30 12:15 14:00 14:00 14:00 14:00 16:00 15:45 15:45 16:00 17:45 17:45 19:30 Od 07:30 09:15 10:15 12:15 Od 10:30 12:15 14:15 14:15 16:00 16:00 Do 10:00 10:00 10:00 12:00 13:00 16:30 16:30 16:30 18:15 Do 10:00 10:00 10:00 12:00 14:00 17:45 17:45 17:45 Do 10:15 12:00 13:45 15:30 15:30 15:30 15:30 17:30 17:15 17:15 17:30 19:15 19:15 21:00 Do 09:00 10:00 12:00 14:00 Do 12:00 14:00 15:45 15:45 17:30 17:30 PONEDELJAK Učionica Vrsta nast. Naziv Predmeta AH2 arh.vežbe Arhitektonska analiza, funkcije i tipologija 1 AH3 arh.vežbe Arhitektonska analiza, funkcije i tipologija 1 AH8 arh.vežbe Arhitektonska analiza, funkcije i tipologija 1 AH1 AH1 AH2 AH3 AH7 AH7 Pred. Pred. arh.vežbe arh.vežbe arh.vežbe aud.vežbe Konstrukcije, materijali i građenje Arhitektonska analiza, funkcije i tipologija 1 Arhitektonska analiza, funkcije i tipologija 1 Arhitektonska analiza, funkcije i tipologija 1 Arhitektonska analiza, funkcije i tipologija 1 Konstrukcije, materijali i građenje UTORAK Naziv Predmeta Elementi i sklopovi zgrada 1 Elementi i sklopovi zgrada 1 Elementi i sklopovi zgrada 1 Matematika Elementi i sklopovi zgrada 1 Elementi i sklopovi zgrada 1 Elementi i sklopovi zgrada 1 Elementi i sklopovi zgrada 1

Datum: 02.11.2012 Strana: 1

1 Semestar

Izvođač Kubet Vladimir Bandić Aleksandra Krklješ dr Milena Radonjanin dr Vlastimir, Malešev dr Mirjana Hiel dr Ksenija Krklješ dr Milena Kubet Vladimir Hiel dr Ksenija Milovanović Vesna Izvođač Tufegdžić Anica Bandić Aleksandra Kubet Vladimir Teofanov dr Ljiljana Hiel dr Ksenija Bandić Aleksandra Krklješ dr Milena Hiel dr Ksenija Izvođač Babić Tatjana Nedučin Dejana Ovcin mr Zoran, Adžić dr Nevenka Nedučin Dejana Nikolić Dimitrije Ovcin mr Zoran, Adžić dr Nevenka Babić Tatjana Lukić Ivan Nikolić Dimitrije Nedučin Dejana Ovcin mr Zoran, Adžić dr Nevenka Nikolić Dimitrije Lukić Ivan Lukić Ivan Izvođač Dimitrovska Danijela Dinulović dr Radivoje Štulić dr Radovan, Stojaković dr Vesna Teofanov dr Ljiljana Izvođač Babić Tatjana Radonjanin dr Vlastimir, Malešev dr Mirjana Babić Tatjana Milovanović Vesna Milovanović Vesna Miličević Slađana

Učionica Vrsta nast. AH6 arh.vežbe AH3 arh.vežbe AH8 arh.vežbe A3 Pred. AH1 Pred. AH2 arh.vežbe AH3 arh.vežbe AH7 arh.vežbe

SREDA Učionica Vrsta nast. Naziv Predmeta AH3 arh.vežbe Uvod u arhitektonski dizajn AH7 aud.vežbe Nacrtna geometrija 1 105 AH3 AH2 105 AH5 AH5 AH2 AH3 105 AH2 AH5 AH2 aud.vežbe Matematika aud.vežbe Nacrtna geometrija 1 aud.vežbe Nacrtna geometrija 1 aud.vežbe Matematika arh.vežbe aud.vežbe aud.vežbe aud.vežbe Uvod u arhitektonski dizajn Konstrukcije, materijali i građenje Nacrtna geometrija 1 Nacrtna geometrija 1

aud.vežbe Matematika aud.vežbe Nacrtna geometrija 1 aud.vežbe Konstrukcije, materijali i građenje aud.vežbe Konstrukcije, materijali i građenje

ČETVRTAK Učionica Vrsta nast. Naziv Predmeta AH4 arh.vežbe Uvod u arhitektonski dizajn AH1 Pred. Uvod u arhitektonski dizajn A1 A4 Pred. Pred. Nacrtna geometrija 1 Matematika

PETAK Učionica Vrsta nast. Naziv Predmeta AH3 arh.vežbe Uvod u arhitektonski dizajn A4 AH5 AH2 AH2 AH5 Pred. arh.vežbe aud.vežbe aud.vežbe arh.vežbe Konstrukcije, materijali i građenje Uvod u arhitektonski dizajn Konstrukcije, materijali i građenje Konstrukcije, materijali i građenje Uvod u arhitektonski dizajn

Mole se studenti da tokom prve dve nedelje prate raspored, na oglasnim tablama i na web sajtu FTN-a www.ftn.uns.ac.rs jer može doći do određenih promena. Na poleđini oglasne table (datog studijskog programa) se nalazi raspored studenata po grupama.
Raspored možete pogledati na web adresi FTN-a: www.ftn.uns.ac.rs Raspored uradili: Kovačević dr Ilija i Nikolić Dragomir.

16 10. Šijakov Milan Šiđanin dr Predrag.3 12.5. Tepavčević dr Bojan Izvođač Harmati Norbert Todorov Marko Kubet Vladimir Atanacković-Jeličić dr Jelena Todorov Marko Kubet Vladimir Izvođač Lazić Marko.12. Raspored uradili: Kovačević dr Ilija i Nikolić Dragomir Raspored možete pogledati na web adresi FTN-a: www.8.vežbe Arhitektonske konstrukcije 2 AH9 arh. Stojaković dr Vesna Kovinčić Nemanja Grahovac dr Nenad.13 SVI 13. Naziv Predmeta AH9 arh. i urb.17 5. Stojaković dr Vesna Lazić Marko. i urb.dela AH4 AH5 105 AH4 AH6 AH2 AH9 AH2 AH3 201 arh. Novi Sad RASPORED PREDAVANJA Arhitektura Grupa-e 15.vežbe arh. Šiđanin dr Predrag Spasić dr Dragan.vežbe Učionica Vrsta nast. grupe od 1 do 10 2.5.vežbe AH7 arh.11.2 1.6.16 4.15.dela Projektovanje stambenih objekata i kompleksa 1 PETAK Naziv Predmeta Urbana.15.2.2 3. AH6 arh.9 10.vežbe Interpretacija i reprezentacija arh.uns.9 12.6. Dražić dr Jasmina Vukajlov dr Ljiljana Bandić Aleksandra Dorić Marija Učionica Vrsta nast.8 14. Šiđanin dr Predrag Nikolić Dimitrije. Tepavčević dr Bojan Tepavčević dr Bojan.Fakultet tehničkih nauka.17 Grupa-e 1. AH1 Pred.vežbe Napomena: Studenti biraju jedan od dva izborna predmeta: 1.6.dela Maketarstvo aud.16 1.ftn.vežbe arh.dela Arhitektonske konstrukcije 2 Interpretacija i reprezentacija arh.vežbe Mehanika UTORAK Naziv Predmeta Perspektiva Interpretacija i reprezentacija arh. i urb.14. ruralna analiza i morfologija 1 Arhitektonske konstrukcije 2 Urbana. i urb. AH1 AH9 AH1 AH1 AH9 AH3 AH9 Pred. AH2 arh.vežbe Perspektiva aud.dela A3 AH5 AH3 AH9 AH7 AH9 AH5 Pred.13.15.ac.14. ruralna analiza i morfologija 1 Urbana. Tepavčević dr Bojan Mučenski Vladimir Lazić Marko.vežbe Pred.vežbe arh.2012 Strana: 2 3 Semestar aud.rs .vežbe Mehanika aud.vežbe arh.4 6.vežbe Perspektiva AH9 arh.15. arh.9 SVI SVI 3.11. Tepavčević dr Bojan Tepavčević dr Bojan.vežbe Mehanika Arhitektonske konstrukcije 2 Arhitektonske konstrukcije 2 Interpretacija i reprezentacija arh.11 4.dela Urbana.12 Od 07:00 07:00 07:45 08:45 08:45 10:30 10:30 10:30 12:15 16:45 17:45 19:30 Od 08:15 07:15 09:15 10:15 12:15 12:15 14:00 Od 07:45 10:30 10:30 13:15 16:15 16:15 Od 07:45 09:30 10:30 12:15 14:15 14:15 14:15 15:15 17:00 17:00 Od 07:30 07:30 10:15 12:15 14:15 14:15 Do 08:30 08:30 10:15 10:15 10:15 12:00 13:00 13:00 13:45 19:15 19:15 21:00 Do 09:00 08:45 10:00 12:00 13:45 14:45 15:30 Do 10:15 13:00 13:00 15:00 18:45 18:45 Do 09:15 12:00 12:00 14:00 16:45 16:45 15:45 17:45 18:30 19:30 Do 10:00 10:00 12:00 14:00 16:45 16:45 PONEDELJAK Učionica Vrsta nast.vežbe Interpretacija i reprezentacija arh.11.dela Interpretacija i reprezentacija arh. Maketarstvo (0+3).vežbe ČETVRTAK Učionica Vrsta nast.14.10 11. Perspektiva (1+2). i urb. i urb. ruralna analiza i morfologija 1 Interpretacija i reprezentacija arh. Pred. i urb.12 16 Grupa-e 4. Stojaković dr Vesna Kovinčić Nemanja Izvođač Stojaković dr Vesna Lazić Marko.16 1.15.10.13 SVI 1. AH3 arh.vežbe arh.9 10.vežbe arh.12.15 5.vežbe AH4 arh.3.17 10.9. 14.13 7.8. 11.14 7.17 7.vežbe Perspektiva aud. arh.3 7. Naziv Predmeta AH5 aud.8. ruralna analiza i morfologija 1 Učionica Vrsta nast. Stojaković dr Vesna Kurtović-Folić dr Nadja Lazić Marko.vežbe AH3 arh. Šiđanin dr Predrag Nikolić Dimitrije. Žigić dr Miodrag.vežbe AH7 arh.11.5. Šiđanin dr Predrag Jakšić dr Željko Lazić Marko.vežbe Mehanika arh. Šiđanin dr Predrag Todorov Marko Izvođač Bandić Aleksandra Vukajlov dr Ljiljana Jakšić dr Željko.2.16. Grahovac dr Nenad Harmati Norbert Mučenski Vladimir Lazić Marko.Kovinčić N. ruralna analiza i morfologija 1 Urbana.vežbe Maketarstvo Maketarstvo Interpretacija i reprezentacija arh. arh.vežbe Maketarstvo Datum: 02. 207 aud.2. i urb. i urb.vežbe Interpretacija i reprezentacija arh. Šiđanin dr Predrag Vukajlov dr Ljiljana Lazić Marko.17 SVI SVI 7.dela AH4 arh.17 5.17 4.8.vežbe AH1 Pred.6.dela Uvod u istoriju arhitekture Interpretacija i reprezentacija arh.2.vežbe AH2 arh.dela SREDA Naziv Predmeta Arhitektonske konstrukcije 2 Projektovanje stambenih objekata i kompleksa 1 Projektovanje stambenih objekata i kompleksa 1 Projektovanje stambenih objekata i kompleksa 1 Projektovanje stambenih objekata i kompleksa 1 Projektovanje stambenih objekata i kompleksa 1 Izvođač Nikolić Dimitrije.3 13.vežbe arh.vežbe arh.vežbe Mehanika SREDA Naziv Predmeta Izvođač Grahovac dr Nenad. i urb. AH3 arh.14. grupe od 11 do 17 Grupa-e Stari studenti Od 18:00 Do 19:30 Učionica Vrsta nast.vežbe AH1 Pred.13 Grupa-e 11.8.vežbe arh.6.4.16 7.9 Grupa-e 1.12.vežbe arh. Kovinčić Nemanja Tepavčević dr Bojan Šiđanin dr Predrag Šijakov Milan. ruralna analiza i morfologija 1 Urbana.

Šiđanin dr Predrag Vukobratović Vladimir Maraš Igor Carević Marina Reba dr Darko Carević Marina Maraš Igor Vukobratović Vladimir Izvođač Konstantinović Dragana Miškeljin Ivana Zeković Miljana Šiđanin dr Predrag Subotin-Nikolić dr Mirjana Lađinović dr Đorđe Dinulović dr Radivoje Izvođač Lađinović dr Đorđe Atanacković-Jeličić dr Jelena Konstantinović Dragana Zeković Miljana Šijakov Milan UTORAK Učionica Vrsta nast. Naziv Predmeta AH6 arh.8 SVI SVI 5.vežbe Noseće konstrukcije 1 SREDA Učionica Vrsta nast. Naziv Predmeta Tehnike prezentacije arhitektonskog i AH9 arh. grupe 7 i 8 Raspored možete pogledati na web adresi FTN-a: www. Teorija konstrukcija AH1 Pred. Arhitektura i grad novog doba AH5 aud. Likovna estetika i kompozicija (1+2).8 1.vežbe urbanističkog dela PETAK Naziv Predmeta Likovna estetika i kompozicija Oblikovanje unutrašnjeg prostora 1 Konstruktivni sistemi 1 Noseće konstrukcije 1 Teorija konstrukcija Tehnike prezentacije arhitektonskog i urbanističkog dela Grupa-e 7.2 3. AH1 Pred. grupe 1.vežbe Teorija konstrukcija A2 Pred.vežbe Urbanističko projektovanje 1 AH4 aud. AH2 arh.vežbe Izvođač Subotin-Nikolić dr Mirjana Todorov Marko Kovačević dr Dušan Kočetov-Mišulić dr Tatjana Rašeta mr Andrija Šijakov Milan Napomena: Studenti biraju jedan od sledeća dva izborna predmeta: 1.vežbe urbanističkog dela AH2 aud.uns.2 3.4. Likovna estetika i kompozicija 109A Pred.2(5.6 7.2.vežbe AH7 arh.6 1(2) Od 07:00 08:35 10:15 12:15 14:15 16:00 Do 08:30 10:05 12:00 14:00 15:45 17:30 Učionica Vrsta nast.8 5. Arhitektonsko projektovanje 1 Učionica Vrsta nast.vežbe Konstruktivni sistemi 1 LG 005 aud.vežbe Oblikovanje unutrašnjeg prostora 1 AH6 arh.ac.ftn.8) 5.vežbe AH9 arh.8) Grupa-e 1. Tehnike i prezentacije arhitektonskog i urbanističkog dela (2+1).2012 Strana: 3 5 Semestar Izvođač Miškeljin Ivana Rašeta mr Andrija Kurtović-Folić dr Nadja Džolev Igor Rašeta mr Andrija Vukobratović Vladimir Vukobratović Vladimir Kojić Radomir Izvođač Šijakov Milan.2. 203 Pred.6(7. urbanističkog dela AH8 Pred.vežbe Teorija konstrukcija 312 aud.8 7. Naziv Predmeta AH4 arh.6) 3.3.8 SVI SVI Grupa-e SVI SVI 3.2 SVI 3.vežbe Konstruktivni sistemi 1 AH5 arh.4 SVI 5.vežbe Teorija konstrukcija LG 002 aud.4 7.11. AH6 arh. AH6 aud.8 5(6) Od 07:45 10:30 12:15 14:15 14:15 14:15 16:00 16:00 Od 09:00 10:45 12:30 12:30 15:15 16:15 16:15 19:00 Od 08:30 08:30 08:30 11:15 12:15 13:15 15:15 Od 07:15 09:15 10:30 10:30 12:15 Do 10:15 12:00 14:00 15:45 15:45 15:45 17:30 18:30 Do 10:30 12:15 15:00 15:00 16:00 18:45 18:45 20:30 Do 11:00 11:00 11:00 13:00 13:00 15:00 16:00 Do 09:00 10:00 13:00 13:00 13:45 PONEDELJAK Učionica Vrsta nast.vežbe Arhitektonsko projektovanje 1 Tehnike prezentacije arhitektonskog i AH1 Pred.2(3. 208 Pred.vežbe Urbanističko projektovanje 1 AH1 Pred.rs Raspored uradili: Kovačević dr Ilija i Nikolić Dragomir .2 1.4. Urbanističko projektovanje 1 AH6 arh.4(7.vežbe Noseće konstrukcije 1 AH7 arh.6 1.4 5.vežbe 203 Pred.4 7.vežbe Oblikovanje unutrašnjeg prostora 1 Datum: 02. Novi Sad RASPORED PREDAVANJA Arhitektura Grupa-e 1.4) 1.5.6 Grupa-e 3(4) 1.vežbe AH9 ČETVRTAK Naziv Predmeta Teorija konstrukcija Oblikovanje unutrašnjeg prostora 1 Arhitektonsko projektovanje 1 Arhitektonsko projektovanje 1 Tehnike prezentacije arhitektonskog i arh.vežbe AH6 arh.vežbe Urbanističko projektovanje 1 AH4 arh.5 i 6 2.3.Fakultet tehničkih nauka.vežbe Urbanističko projektovanje 1 AH2 arh.vežbe Oblikovanje unutrašnjeg prostora 1 AH5 aud.vežbe Arhitektonsko projektovanje 1 AH5 arh.6 7.

osnovni Izvođač Šijakov Milan Todorov Marko Šijakov Milan Šijakov Milan Lazić Marko Lazić Marko Ličen mr Branislava Grupa-e 5.4 SVI 5. očuvanje i zaštita 1 arh.4 Od 10:30 11:30 13:15 14:15 15:15 Do 13:00 13:00 14:00 15:00 17:45 Učionica AH6 AH3 AH1 AH1 AH2 ČETVRTAK Vrsta nast. DR. očuvanje i zaštita 1 arh.ftn.vežbe Graditeljsko nasleđe.vežbe arh. Naziv Predmeta Reprezentacija arhitektonskog i urbanističkog dela 2 Arhitektonsko projektovanje 3 Reprezentacija arhitektonskog i urbanističkog dela 2 Reprezentacija arhitektonskog i urbanističkog dela 2 Reprezentacija arhitektonskog i urbanističkog dela 2 Reprezentacija arhitektonskog i urbanističkog dela 2 Engleski jezik .2 3. Obratiti se RUKOVODIOCU STUDIJSKOG PROGRAMA PROF. Engleski jezik .vežbe Arhitektonsko projektovanje 3 aud.vežbe arh.vežbe Noseće konstrukcije 3 Izvođač Lađinović dr Đorđe Trkulja dr Jelena Todorov Marko Starčev-Ćurčin Anka Napomena: Studenti biraju jedan od sledeća dva strana jezika: 1.2 5.2 1. Urbanističko projektovanje 3 arh.2(3.6 7 7 6 Od 09:30 11:15 11:15 14:15 15:45 15:45 17:30 18:30 Do 11:00 13:45 13:45 15:00 18:15 17:15 20:00 21:00 Učionica AH7 AH7 AH3 AH1 AH6 AH4 AH4 AH9 Datum: 02.2012 Strana: 4 7 Semestar PONEDELJAK Vrsta nast.vežbe Arhitektonsko projektovanje 3 aud.vežbe Pred. Pred. Savremena arhitektura arh.11.osnovni (3+0) 2.vežbe Urbanističko projektovanje 3 arh.vežbe Graditeljsko nasleđe.vežbe arh.srednji Graditeljsko nasleđe.vežbe Urbanističko projektovanje 3 arh.vežbe Pred. Noseće konstrukcije 3 Pred. Naziv Predmeta arh. Engleski jezik .vežbe arh. Naziv Predmeta Pred. očuvanje i zaštita 1 Engleski jezik . Pred.4) SVI SVI 3. arh.6 (7) Od 12:15 14:15 16:15 16:15 Do 14:00 16:00 18:45 17:45 Učionica LG 107 AH1 AH6 AH4 Vrsta nast. Raspored možete pogledati na web adresi FTN-a: www.vežbe Naziv Predmeta Graditeljsko nasleđe. Arhitektonsko projektovanje 3 arh.vežbe Noseće konstrukcije 3 Reprezentacija arhitektonskog i Pred. Tepavčević dr Bojan Atanacković-Jeličić dr Jelena Miškeljin Ivana Grupa-e SVI SVI 1.vežbe Arhitektonsko projektovanje 3 PETAK Izvođač Miškeljin Ivana Starčev-Ćurčin Anka Šiđanin dr Predrag.ac.6 Od 07:30 09:15 12:15 14:15 16:15 16:15 Do 09:00 12:00 14:00 16:00 18:45 17:45 Učionica AH5 207 204 204 AH9 AH5 Vrsta nast.rs Raspored uradili: Kovačević dr Ilija i Nikolić Dragomir .6 1. Lazić Marko Đukanović mr Dubravka Grupa-e 1 7 2 4 5 3 Izabrani Od 07:00 07:45 09:45 12:30 15:15 18:00 18:15 Do 09:30 10:15 12:15 15:00 17:45 20:30 21:00 Učionica AH9 AH7 AH9 AH9 AH9 AH9 208 Vrsta nast.uns.vežbe urbanističkog dela 2 UTORAK Izvođač Tufegdžić Anica Carević Marina Maraš Igor Kostreš dr Milica Carević Marina Sladić Mirjana Maraš Igor Lazić Marko Grupa-e 3. arh.vežbe arh. arh.srednji (3+0) Studenti treba da urade STRUČNU PRAKSU sa fondom časova 0+3.Fakultet tehničkih nauka. Naziv Predmeta arh. očuvanje i zaštita 1 SREDA Izvođač Sladić Mirjana Bogdanović mr Vesna Kurtović-Folić dr Nadja Trkulja dr Jelena Šijakov Milan.vežbe arh. urbanističkog dela 2 Pred.vežbe Urbanističko projektovanje 3 Pred. Novi Sad RASPORED PREDAVANJA Arhitektura Grupa-e 1.4 Izabrani SVI SVI 7 5.vežbe Urbanističko projektovanje 3 Reprezentacija arhitektonskog i arh. DARKU REBI. očuvanje i zaštita 1 Savremena arhitektura Reprezentacija arhitektonskog i urbanističkog dela 2 Graditeljsko nasleđe.

2 3. Naziv Predmeta arh.vežbe arh.vežbe Pred.4 6 Grupa-e Izabrani 6 7 Od 14:00 14:00 16:15 18:30 18:30 14:15 Od 09:15 12:45 12:45 14:15 14:30 16:15 19:15 19:15 19:15 Od 14:15 16:15 18:15 12:15 14:15 16:15 17:30 Od 10:30 15:00 18:45 13:30 13:30 13:30 15:15 18:15 18:15 18:15 Od 07:30 10:30 13:15 Do 15:30 15:30 18:00 20:00 20:00 17:30 Do 12:00 16:00 14:15 15:45 16:00 19:00 20:45 20:45 20:45 Do 15:45 18:00 19:45 14:00 16:00 18:00 20:45 Do 13:00 18:15 21:15 15:00 15:00 15:00 18:00 19:45 19:45 19:45 Do 10:00 13:00 15:45 Učionica AH4 AH6 AH1 AH6 AH7 AH8 Učionica AH5 AH6 AH7 AH8 AH5 AH1 AH6 AH7 AH5 Učionica AH7 AH1 AH7 AH7 AH6 AH7 AH3 Učionica MI G5 AH8 AH9 AH2 AH6 AH7 AH1 AH2 AH6 AH3 Učionica 203 AH9 AH9 PONEDELJAK Vrsta nast.vežbe Pejzažna arhitektura 2 Pred. Pred.Fakultet tehničkih nauka. grupu .vežbe arh.vežbe Pejzažna arhitektura 2 Pred. arh.vežbe arh.specijalizovani kurs rač.11.7.vežbe Oblikovanje unutrašnjeg prostora 3 Pred.4 PuAiU 6 7 21 Grupa-e IuAiU 1.vežbe Teorija i kritika arhitektonskog dela rač.vežbe Teorija i kritika urbane sredine Vrsta nast.4 6 PuAiU 1. arh.2 3. grupe 1. Raspored možete pogledati na web adresi FTN-a: www. DARKU REBI.2 1. Tepavčević dr Bojan Šijakov Milan. Naziv Predmeta arh.3.Master akademske studije Arhitektura Grupa-e 1.Istraživanje u arhitekturi i urbanizmu (IuAiU) Studenti obe studijske grupe biraju jedan od sledeća dva strana jezika: 1. Tepavčević dr Bojan SREDA Vrsta nast.specijalizovani kurs (3+0) 2. Pejzažna arhitektura 2 (2+2). Tepavčević dr Bojan Carević Marina Maraš Igor Reba dr Darko Reba dr Darko Carević Marina Maraš Igor Reba dr Darko Izvođač Bogdanović mr Vesna Šijakov Milan. Naziv Predmeta Pred.vežbe arh.2 3. Pred.6 i 7 su grupe koje su upisane na stud.vežbe arh.2.2 3.vežbe arh. Pejzažna arhitektura 2 arh.vežbe Reprezentacija šireg prostornog okruženja Teorija i kritika arhitektonskog dela Urbanističko projektovanje kompleksnih programa ČETVRTAK Vrsta nast.2012 Strana: 5 1 Semestar Izvođač Kojić Radomir Todorov Marko Atanacković-Jeličić dr Jelena Miškeljin Ivana Kojić Radomir Kostreš dr Milica Izvođač Folić dr Radomir Zeković Miljana Konstantinović mr Dragana Dinulović dr Radivoje Konstantinović mr Dragana Dinulović dr Radivoje Zeković Miljana Konstantinović mr Dragana Dinulović dr Radivoje Izvođač Udicki mr Irina Dinulović dr Radivoje Udicki mr Irina Kostreš dr Milica Šiđanin dr Predrag. arh. Oblikovanje unutrašnjeg prostora 3 arh.vežbe Reprezentacija šireg prostornog okruženja Urbanističko projektovanje kompleksnih programa Urbanističko projektovanje kompleksnih programa Urbanističko projektovanje kompleksnih programa Urbanističko projektovanje kompleksnih programa Urbanističko projektovanje kompleksnih programa Urbanističko projektovanje kompleksnih programa Urbanističko projektovanje kompleksnih programa PETAK Vrsta nast.21 IuAiU 7 Grupa-e Izabrani 21 21 1. Obratiti se RUKOVODIOCU STUDIJSKOG PROGRAMA PROF.vežbe Reprezentacija šireg prostornog okruženja Reprezentacija šireg prostornog okruženja Napomena: Grupe broj 1.4 IuAiU 6. Engleski jezik . Nemački jezik u arhitekturi (3+0) Studenti obe studijske grupe treba da urade STRUČNU PRAKSU sa fondom časova 0+3.ac. Novi Sad RASPORED PREDAVANJA .Projektovanje u arhitekturi i urbanizmu (PuAiU) Studenti biraju jedan od sledeća dva izborna predmeta: 1.2. Naziv Predmeta Pred.4 3.vežbe Oblikovanje unutrašnjeg prostora 3 arh.vežbe Oblikovanje unutrašnjeg prostora 3 arh.ftn.vežbe rač. Engleski jezik . grupu . Nemački jezik u arhitekturi arh.vežbe Oblikovanje unutrašnjeg prostora 3 arh.uns. grupa 6 i 7 Grupa broj 21 je grupa koje su upisana na stud.4 6 7 Grupa-e 1.vežbe arh.vežbe arh. arh. Reprezentacija šireg prostornog okruženja (2+3).rs Raspored uradili: Kovačević dr Ilija i Nikolić Dragomir .vežbe arh.vežbe Pred.4 7 6 PuAiU 3.vežbe arh. DR.3 i 4 2. Tepavčević dr Bojan Krklješ dr Milena Reba dr Darko Izvođač Berić Andrijana Krklješ dr Milena Šijakov Milan.vežbe UTORAK Naziv Predmeta Metodologija naučno-istraživačkog rada Arhitektonsko projektovanje kompleksnih programa Arhitektonsko projektovanje kompleksnih programa Arhitektonsko projektovanje kompleksnih programa Arhitektonsko projektovanje kompleksnih programa Arhitektonsko projektovanje kompleksnih programa Arhitektonsko projektovanje kompleksnih programa Arhitektonsko projektovanje kompleksnih programa Arhitektonsko projektovanje kompleksnih programa Datum: 02. Teorija i kritika urbane sredine Pred.