Lugano Report

Lugánói tanulmány
Kairosz Kiadó, Budapest, 2009 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Susan George: The Lugano Report PLUTO Press, 2003 © Susan George Hungarian Translation © Békefi József © Kairosz Kiadó Fordította: Békefi József Az előszót írta: Dr. Csath Magdolna Fedélterv: Zsengellér Miklós ISBN: 978-963-662-208-4 A kiadásért felel Bedő György, a Kairosz Kiadó igazgatója. Nyomdai előkészítés: Kairosz 2000 Kft. Nyomdai kivitelezés: Kinizsi Nyomda, Debrecen Felelős vezető: Bördős János

Susan George

TARTALOMJEGYZÉK
ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ ÚJ BEVEZETÉS A MEGBÍZÓK LEVELE A MUNKACSOPORTHOZ ÁTADÓLEVÉL ELSÓ RÉSZ 1.1. Veszélyek 1.2. Kontroll 1.3. Hatás 1.4. Következtetések MÁSODIK RÉSZ 2.1. Célok 2.2. Pillérek 2.3. Csapások 2.4. Megelőzés 2.5. Rejtvények FÜGGELÉK UTÓSZÓ A LUGÁNÓI TANULMÁNYHOZ

ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ
Susan George könyvével először 2000-ben találkoztam. Az első kiadás jutott el hozzám. Azonnal, szinte egy ültő helyemben végigolvastam. Nagyon megrázott. Úgy éreztem, hogy akkor értettem meg igazán a Bokros-csomag és a Világbank, valamint az IMF - a Nemzetközi Valutaalap - Magyarországon játszott szerepét. Azonnal többrészes cikket írtam a könyvről. Az utószóban ez szerepelt: ,,...még emlékszünk a Bokros-csomagra, tudunk a kórházi ágyak számának csökkentéséről, az egészségügynek juttatott csökkenő támogatásról, a lakosság fejlődő országokénál is rosszabb egészségi mutatóiról, az alacsony várható élettartamról és a magas halálozási számokról. Naponta éljük meg az alacsony életszínvonal valamennyi hátrányát, a közüzemek monopolhelyzetéből fakadó áremelések derékszíj-összehúzó hatásait... Végül, intő jelként arra is gondolnunk kell, hogy az IMF hazánk esetén már korábban is megfogalmazta a »tervet«, amely szerint túl sokan vagyunk..." A cikksorozat azonban nem érdekelte a médiát, így az adott újság - amelyben megjelent - olvasóin kívül szinte senkihez nem jutott el üzenete. Azután jött 2003, "a fekete év" a költségvetési hiány növekedésével, az ismételt megszorításokkal, a felgyorsult privatizációval, az IMF újabb szerepvállalásával. Pontosan úgy, ahogy az a Lugánói tanulmányban le van írva. A 2004-ben megjelent "2003, a fekete év" című könyvemben fel is tettem a kérdést: Ha a költségvetési hiány oka a kormány rossz gazdálkodása és gazdaságpolitikája, akkor vajon az IMF miért a lakosság életszínvonalának csökkentését javasolja megoldásként? És most ugorjunk egy nagyot! A történelem nálunk túl gyorsan ismétli önmagát. 2008 van, ismét MSZP-kormány (háttérben az SZDSZ-szel), ismét nagy költségvetési hiány, megugrott eladósodás, egymást érő megszorítások, és ismét itt az IMF. Menetrendszerűen megérkezett, hogy a nemzetközi pénzvilág érdekeit ismét a magyar gazdaság, a magyar emberek kárára biztosítsa. Közben egyre többen ébrednek rá arra, hogy milyen megdöbbentő igazságokat fogalmazott meg Susan George Lugánói tanulmány című könyvében. A könyvről 2000-ben írott cikksorozatom mindenfelé terjedni kezdett, és különböző helyeken, különböző csoportok kérnek arra, hogy beszéljek róla. Ezért úgy gondoltam, hogy legjobb lenne, ha mindenki minél előbb megismerhetné az eredeti könyvet, amelyet azóta, 2003-ban, újra kiadtak. Susan George szinte látnoki könyve ugyanis félelmetesen illik ránk. Azt is mondhatnám, hogy olyan, mintha rólunk írta volna. Hátborzongató, ahogy a "globalizáció urainak" hideg logikával megtervezett "grandiózus népességcsökkentő tervéről" és annak elemeiről, a megszorításokról, az egészségügy tönkretételéről, a nemzeti vagyon külföldi kézre játszásáról, a tudatos elszegényítésről és eladósításról beszél. Kiváló és árulkodó esettanulmány "grandiózus népességcsökkentő terve", amit nálunk a kormány csinál: a családok elszegényítése, a bérek, nyugdíjak és a családi pótlék befagyasztása, minden költségvetési tétel csökkentése, egyetlenegy kivételével. Ez pedig az abortuszok kérdése: amit a kormány jelentős támogatással ösztönöz. Ez nyilvánvalóan az élettel szemben a halál támogatása. Susan George továbbá már 1999-ben arra is felhívta a figyelmet, hogy a neoliberális globalizáció előbb-utóbb súlyos pénzügyi válságot idéz elő, amely hatalmas munkanélküliséget okoz. Az IMF eközben ügyelni fog arra, hogy a közösségi pénzek - például újabb privatizációval - magánbefektetőkhöz kerüljenek, annak ellenére, hogy a válság kirobbanásában, vagy még inkább kirobbantásában, jelentős szerepet játszottak. Ez a helyzet is bekövetkezett. Hitelt kaptunk, de csak azért, hogy adósságainkat törleszteni tudjuk, és - igény esetén a nálunk működő, külföldi tulajdonú bankokat is megtámogassuk a magyar emberek pénzéből, amelyet a kormány, egyetértésben az IMF-fel, még kegyetlenebb megszorításokkal akar elvenni tőlük. Susan George könyve soha nem volt annyira időszerű, mint éppen most és éppen nálunk. Az sem titok, hogy Susan George baloldali gondolkodó, aki szigorú szakmai munkával, meggyőző elemzésekkel támasztja alá véleményét, bizonyítva, hogy a globalizációs erők országokat és népeket tesznek tönkre. De mégsem pesszimista! Figyelmeztet könyve végén arra, hogy van megoldás. Így fogalmaz: ,,...le kell számolni a transznacionális zsarnoksággal, mielőtt az számolna le velünk." Hogy hogyan? Aki végigolvassa ezt az érdekfeszítő, igényes, esetenként komoly utángondolást igénylő ,.globalizációs krimit", az rá fog találni a megoldásra. Arra az útra, amelyiket nekünk is követnünk kell, ha nemcsak megmaradni, hanem fejlődni is akarunk.

és most jobban előtérbe szeretném helyezni magam. amennyiben az idő multával egyre igazabb lesz. de ha valaki csak egy könyvemet olvasná. bár még senki nem tudja. ha minél több emberhez eljutna. egyetemi tanár ÚJBEVEZETÉS 1999 óta a Lugánói tanulmányelterjedt a világban. de Úgy érzem. Korábban a könyvborítón ez szerepelt: "Susan George függelékével és utószavával". vagy talán még jobb lenne "a birodalom végének kora" vagy "a globális igazságosság mozgalom felemelkedésének kora" elnevezés. és csak a vége felé mondták meg neki. akik nem olvassák végig a könyvet. ha az ez a könyv lenne. vagy az "Y dollár értékű importja valami másnak"). ha azokat a változásokat nézzük. de bűnösnek érzem magam. Sok esetben ez is történt.. és így azt a látszatot kelti. hogy a tanulmányt az elejétől a végéig én írtam. mint amilyen valójában volt. a másikat La Suisse aux Enchéres (Svájc árverezése) címmel a neoliberális program bevezetéséről Svájcban. Azaz tényleg "valakik" készítették.. Lehet. és gyorsan feloldhatatlan belső ellentmondásokhoz vezethet. amelyeket a huszadik század vége óta tapasztaltunk. Sajnos. De mindezen öndicsérő vallomás ellenére. de mégis egy korszakot jelent.. mert hiába is frissíteném fel az adatokat (például hiába változtatnám meg az olyan értékeket. Egy befejezett munkával sok időt eltölteni egyébként is unalmas. Az olvasó feszülten haladt előre a könyvben. hogy a beszámoló igazi.. A nevemnek szerepelnie kellett volna a borítón szerzőként (ahogyan az elsőt követő többi. ha szerző nélkül jelenik meg. Másodszor. Sabellivel egyébként korábban két könyvet írtunk: az egyiket Faith and Credit (Hit és hitel) címmel a Világbankról. hogyan nevezzük ezt a korszakot. hogy ez a meggyőző képességem elismerése. elsősorban az angol nyelvűben.. hogy az ember előbbre és mélyebbre látónak tüntesse fel magát.. soha nem akartam ugyanazt a kertet évente Újra megművelni. Egyszóval. Bár nagyjából három évtizedemet ugyanazon a területen töltöttem.. sőt. de az indíttatás tőle érkezett. valószínűleg a legjobb mű. hogy a tanulmány valódi. Mégpedig azért nem. és ennek több oka is van. mint "valaminek X tonna exportja". megfelel az én "nincs változtatás" elvemnek. az a szokásom. Ebben a pár évben átléptük egy új korszak küszöbét. mint akkor tettem. hogy minden művüket olvassák. Először is be kell vallanom. és azt szeretném. Talán. Különböző okok miatt ő nem tudott részt venni ebben az új projektben.Jó olvasást. hogy soha nem aktualizálom.planetáris . ez a könyv az idő próbáját is kiállta. A Lugánói tanulmány elé írott eme Új bevezetés némi magyarázatot igényel. mert ennyire meggyőző azért nem akartam lenni. Ez az időtartam abszolút mértékben talán rövidnek tűnhet. de kilenc vagy tíz más nyelvű országban is. és nem én. hogy jobban fogy majd a Lugánó. Úgy annak örülnék. A szerzők rendszerint azt akarják. a Lugánó. és nem is hagytam el abból a szövegből. A javítás pedig az öndicséret veszélyesen csábító lehetőségét hordozza. Nem ellentmondás akkor egy új előszót írnom? Nem hiszem. tudatos cselekvést kíván: Dr Csath Magdolna közgazdász. hogy a könyv ötlete a Fabrizio Sabellivel folytatott eszmecserének köszönhető. elkövettem egy hibát az eredeti kiadásban. . a szabály. továbbá lehetőséget kínál arra. és kijelentem. a Lugánó. melyet eddig készítettem. ha bármilyen módosítás további változtatásokat igényelhet. Az első: bár öndicséretnek tűnhet. hogy lesznek. kritikus gondolkodást és hasznos. és azt fogják hinni. és előre kellett volna látnom. nevezhetjük a "bolygószintű . vagy revideálom könyveimet. hogy nem toldottam be semmit. más nyelvű kiadásban szerepelt is). amelyet mindig betartok. ha szerencsések vagyunk. Franciaországban például egy nagy kiadóvállalat Úgy gondolta. amelyet a Pluto Pressnek 1998-ban átadtam.politika korának.

megírása pontosan azért volt kimerítő. behúzódva diszkrét és kényelmes lugánói villájukba. a nagy hatalmú elit által látogatott helyen. hogy siker esetén Lugánó. Ezért úgy gondolom. Többen nagy hangon és hosszasan beszéltek arról. hogy éppen ez volt a szándékom. gazdagságuk és presztízsük múlik: hogyan lesz képes a kapitalizmus megmaradni uralkodó rendszerként a huszonegyedik században is? Milyen veszélyek fenyegetik uralmát. és több ízben az A Modest Proposal (Egy szerény javaslat) című könyvet említették. Ők a lelkes olvasók. nem kérek. hogy az én célom éppen ez volt.. 1 Hollandiában egy szálloda. amilyen finoman csak tudtam. akik könyvemet olvasták. Elmondtam neki. amely valójában hamisítvány. De ő tartotta magát ahhoz. vagy más. megtaláltam a helyénvaló feltételezéseket.. Azért mondtam nemet. mert becsapós formát és tisztességtelen módszert használok. elvárhatom. akkor. "valódiság-hamisítás" keveréket. mert attól féltem. vagy. de évtizedek elteltével is közkézen forog mint "valódi".. és egészségesen érveltem. akik jelentős befolyással rendelkeznek. Az olvasótábor nagyjából három részre oszlott. Bizonyos emberek jóindulatúan "Swift-szerű"-nek nevezték. hogy a "Megbízók" az univerzum olyan "Urai".. Megértjük. A csoport tagjai a világ legbefolyásosabb emberei. mintha kultikus státuszt kapott volna. és ritkábban Huxley Brave New Worldjéhez (Szép új világ) hasonlították. hogy kitaláltam a "Megbízók" azon csoportját. hogy számos országban sokan. válaszolnak: nyugodtan. kérlelhetetlenül.. amellyel a kezdettől az eredményekhez eljutottam. mit kell tenni. akik közül sokan gyűlölték a könyvet. (A ford. Folyamatosan a "szakértői csoportom" helyébe kellett képzelnem magam. vagy hamisak? Helyes-e a logika. hogy hogyan is tudtam "ilyen ijesztő könyvet írni". akikhez a való életemben. miközben ők írták a maguk tanulmányát homályba burkolódzó Megbízóiknak. elegáns nő Spanyolországban (ahol a Lugánó. hogy a kritikák is ilyen alapon fogalmazódjanak meg. Ennek ellenére fennmaradt az a probléma. A Megbízókat csak egyetlen kérdés érdekli: az. hogy ilyen előkelő társaságba tartozom.Én nemet mondtam (szerencsére a könyv Franciaországban kelendő volt. amelyet a kiválasztott szakértőkhöz intéznek. A dilemma egyértelmű: vagy a kapitalista rendszert kell szemétre dobni. Ebből. hogy akár a kiindulópontokat tartsa hamisnak. illetve politikai gyakorlatomban jóformán semmi közöm sem volt. Azonban az senkinek sem fordult meg a fejében. Az olvasók harmadik típusába azok a kritikus olvasók tartoztak. amely egy titkos társaság. és az antiszemitizmust serkenti (legújabban az egyiptomi tévé mutatta be valódiként). Nem igyekszem senkivel sem elhitetni.) . aki fájdalmas kifejezéssel az arcán azon sajnálkozott. hogy tudomásomra hozta: elértem célomat. (A ford. hogyan mutassam be ezt a "tény-fikció". Egy másik csoportot képviselt az a negyvenes. ésszerűen. vagy pontosabban. vagy nem? Akármi lett is az eredmény. amely helyek után egyébként az oknyomozó újságírók és az összeesküvés-elméletek művelői ugyancsak nagy érdeklődéssel nyomoznak. és megköszöntem neki. annak üzenetét. hogy a rendszer ne legyen sérülékeny"? A szakértők. a "Bilderberg-csoport" megalakulásának helye. és ösztönzést merítek abból. akár azt a logikát helytelennek. mint a Sion bölcsei. egy kiváló kiadónál és a nevemmel a címlapon jelent meg).hitelesnek találták. Ennek a fikciónak a feltételezése váltotta ki a legsúlyosabb kritikákat. ha ez elképzelhetetlen. különösen a fiatal generáció körében). a valódinál is jobbnak . Számomra a kérdés lényege a következő: igazak-e a Lugánói tanulmány kiindulópontjai. azt hiszem.. akik évente találkoznak a jól ismert svájci Magic Mountain (Varázshegy) Szállóban.. de megtiszteltetésnek érzem. hogy az embernek nincs joga lehangolni és megriasztani másokat.) 2 Titkos amerikai társaság találkozóhelye San Francisco mellett. valami hasonlóvá. Válaszaik borzalmas volta csak lassanként világosodik meg.. csupán a rövid megbízólevelüket olvashatja. mert logikai erőfeszítést igényelt.. ahogyan azt a Megbízók gondolják. A Lugánó. köszönöm. Beismerem. amilyen például a Bilderberg Szálloda1 vagy a Bohemian Grove2. vagyis az. amelyen hatalmuk. melynek tagjaival az olvasó sohasem találkozik. hogy én milyen fondorlatos vagyok. rémálommá válhat. A társaság tagjai 50 év feletti férfiak. milyen csapdák az előrehaladását? Ha vannak ilyen fenyegetések.

-t írtam. a Szabad Kereskedelem és a Szabad Verseny nevében. hogy arról bárki a körön kívül hallott volna. Mámorító pillanat volt. Egyszer. hogy bepereljen egy kormányt." Mindig megdöbbentő. egyebek mellett a kártékony Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezményre (NAFTA) reagálva. és milyen keveset követelnek. részben előrejelzésekből épül fel. ELTE). Franciaországban és másutt elérte. gyermekeik jobb jövőjében reménykedve.. amelyet ma "Globális Igazságosság Mozgalom"-nak nevezünk. Őszintén hiszem. Csoportok százai tüntettek a G7 találkozói ellen. hogy ha ezek az "elitek" és az ezeket támogató intézmények megkapnák rá a lehetőséget. "Seattle" jelszóvá vált a mozgalom számára. . 3 A MAI veszélyeire Magyarországon Csath M. Sok mindent elviselnek . Ahogyan Michael Parenti mondta: "Ez az osztály csak egyetlen dolgot akart a teljes történelme folyamán. hogy e több száz csoport egy napon több tízezerre duzzadhat. Kanadában. Így elegendő nyomást tudtunk kifejteni. ahol az elfonnyadt. amikor egy újságíró megkérdezett: miért és miért pont most. és elegendő zavart okozni Franciaországban ahhoz. Sok város élt át hatalmas tiltakozó megmozdulásokat. alig létezett (a mozgalmat ma még mindig túl sok újságíró címkézi "antiglobalista" mozgalomként).. hogy a forgatókönyv egésze megvalósul. hogy egy ilyenfajta akció majd tömegmozgalomba torkollik. követték példáját. mint Belgium. a Világkereskedelmi Szervezet) áll . a Nemzetközi Valutaalap. Rengeteg egyéb kikötés is volt. hogy az előttünk lévő választási kényszer éppoly erős. mikor kell megállni. és ez az egyik oka az emberek megmozdulásának. Más országok. hogy a forgatókönyvben leírtak ne következzenek be.pontosan ezeket az értékeket és reményeket támadják meg. A MAI után azonban apránként egy valódi nemzetközi mozgalom kezdett kibontakozni. és elpusztult. hogy Franciaország elálljon a szerződéstől. Az emberek gyakran kérdezik: hiszek-e a saját forgatókönyvemben. és a MAI hamarosan összeomlott. valamint a Világkereskedelmi Egyezmény megszületése elleni tiltakozás. de akkor még senki nem sejtette. Az "elfajzottak" . akkor az a mozgalom. de ennek ellenére lehetségesnek tartom. és ez a minden. mint az.amely fogalom nagyjából azt az együttest jelenti. Más figyelmeztető jelek már korábban mutatkoztak: a zapatisták fellépése Mexikóban. hogy akarom-e sokkolni az embereket. hogy a "Drakula-stratégiá"-t alkalmazzák erre a gonosz egyezményre3. amellyel a szakértőim szembesülnek. Amikor a Lugánó. még azt is megengedve egy beruházónak. Porto Allegrében. de azt senki sem várta. ha valamelyik törvény veszélyezteti a társaság jelen vagy jövőbeli profitját. anélkül. akkor a válasz egyértelmű igen. hogy cselekedjenek azért.De ez majd kiderül a könyvből. de a sietősen létrejövő állampolgári koalíció az Egyesült Államokban. Azt hiszem. hogyan gondolják. 1988." Soha nem tudják. A könyv részben kemény tényekből. és Pató Zs. hogy az emberek mennyi igazságtalanságot és kiszipolyozást hajlandók eltűrni. amely azóta világméretűvé nőtt. a népességet érintő bajok és követelések hirtelen a címoldalakra kerültek. amely titkos egyezményt akkor már két és fél éve tárgyalták az OECD-ben. amelyik a transznacionális társaságokból. örömmel visszavetnének bennünket a tizenkilencedik századba a Szabadpiac. részben tanmeséből. Éppen csak elkezdtünk megmozdulni a "Multilaterális Beruházási Egyezmény" (MAI) ellen. de szeretnének jó és méltó életet élni. 1999 novemberében a Világkereskedelmi Szervezet Seattle-beli miniszteri találkozója alkalmából bizonyos. Ez attól függ. amit most is a legpontosabb válasznak tartok: "Mivel ezek az elfajzottak túl messzire mentek.. avagy a franciaországbeli tömeges sztrájkok 1995 telén. hogy rejtve maradhatnak. amikor valaki "harmadik útban" reménykedhet. Feiler J. Akik eladnák a világot a Multilaterális Befektetési Megállapodás (MAI) és következményei című kiadványa hívta fel a figyelmet (Bp. Ha azonban azt kérdezik tőlem. A MAI hallatlan pénzadományt juttatott volna a transznacionális vállalati tőke számára.rendszerint túl sokat is -. amelyekről remélték. kitéve a vámpírt a napfényre. pénzpiaci szereplőkből és az előzőket hatékonyan segítő nemzeti és nemzetközi intézményekből (például a Világbank. Ez nem az a történelmi pillanat. Párizsban. de ugyancsak hatalmas összejövetelek szerveződtek a helyzet elemzésére és a pozitív javaslatok kidolgozására. én ösztönösen azt mondtam. mint például a Világ Szociális Fóruma Brazíliában.

hanem valamennyi kontinensre is (még az Antarktiszra is.egy új politika. amely ma hatalmába kerítette Washingtont. Hérakleitosz mondta: "A háború mindennek az apja. Az Önök tanulmányát 1997. hogy a Lugánói tanulmány megfelelő figyelmeztetés volt. Bár ez a megmozdulás nem tudta megakadályozni a háborút . hogy megvédje. és ami a leginkább figyelemre méltó. amelyet ő és társai ráerőltettek a világra. ez a munka a következő évben az Önök majdnem teljesen osztatlan figyelmét és energiáját követeli meg. Ha ez az utóbbi diadalra jut. katonai erővel oldja meg az alacsonyabb rendűek gazdasági korlátozását. és átterjedt nemcsak többtucatnyi európai és amerikai városra. még annak megindítása előtt. természetesen.. a "jóindulatú fasizmus" bevezetésére.-ban a "Hamarosan Apokalipszis" forgatókönyvébe próbáltam belefoglalni. továbbá a sötétebb bőrűeket és a hűtlen fajokat. A vietnami háború során a hónapok és évek türelmes szervezőmunkájának eredményeképpen néha lehetőség nyílt az Egyesült Államokban és Európában egyidejűleg megtartott demonstrációkra. bizonyíték arra. amelyet a kapitalizmus vív az emberiség. Ez a forgatókönyv. tömeges megfigyelések lesznek. és lesz egy uralkodó faj. hogy a kapitalizmusnak szüksége lesz illetve máris szüksége van . egy vallásszerű. Köszönjük az Önök kedvességét. akkor egy olyan fasiszta rendszer keletkezik.A mobilizálási képesség megdöbbentő megerősítéseként 2003. fenntartsa és megőrizze önmagát.. hogy a kapitalizmusnak nem sikerül mindnyájunkat legyőznie. Tűnjék bár a Lugáno-forgatókönyv egyre fantasztikusabbnak. október 15. aláhúzza azt. Csak egyetlen történelmi párhuzamot tudok elgondolni a vállalkozó gengszterek elmebajos bandájára. amelyikben nincsenek koncentrációs táborok és gázkamrák. de ők lehetnek annak az ütközetnek a jelképei. és ez. valószínűtlenebbnek és jelentéktelennek. amit én korábban a Lugánó. Mindenesetre pontosan érzékelteti az én már akkor kezdődő rossz előérzetemet. akárcsak a feltámadó erőteljes globális mozgalom. Kinyilvánították békekövetelésüket annak ellenére. kulturális becsapását. Ebben a könyvben világosan megkülönböztetem az utóbbiak gyakorlatban érvényesülő fasizmusát a most kifejlődő Lugánótípusú forgatókönyvtől. Susan George 2003. február 15-én tízmilliók vonultak az utcára az iraki háború ellen tiltakozva. Küldő: Megbízók Címzett: Munkacsoport Uraim. a mozgalom sikere a teljesen eredeti szerkezetében és földrajzi kiterjedésében rejlett.sajnos ezt semmi sem tudta volna megtenni -. Ösztönösen megértették azt. az arab világra is." Az iraki háború áldozatai valódiak. ha neki tetszik. Emberek milliói használták végső fegyverként saját testüket. Legyen ez a háború a kapitalizmus bukásának előjátéka. hogy kormányaik a Bush-Blair-Howard-tengely mellé álltak. emberi jogok és az emberi értékek ellen. valamint a saját táborából dezertálókat. Ennyit a "civilizációk ütközéséről": az emberek mindenhol meglátták közös érdekeiket. hogy hősies kísérletként torlaszolják el az utat a kitartó es kérlelhetetlen háborúba menetelés előtt. a harcot a békéért. a rendellenes őrültséget és ezzel együtt az USA vezette világkapitalista expanzió csökönyös védelmét. ahol egy tudományos küldöttség vett részt a megmozdulásban). de megavállalkozások (társaságok) uralkodnak. Természetesen 1998-99-ben én nem láthattam előre George Bush és idegbeteg víziójának megjelenését. De 2003ban ellenállás kezdődött Londonban. A Szókratész előtti filozófus. Azt azonban továbbra is úgy gondolom. amely. hogy megbízásunkat elfogadják. Hitler és a nácik. Ahogy arról Önöket már informálták. november végére várjuk. . június A MEGBÍZÓK LEVELE A MUNKA-CSOPORTHOZ 1996. mindent magába foglaló ideológiát vernek a nép fejébe a szolgálatkész média segítségével.

november 28. Bizonyosak vagyunk abban. amely rendkívüli intellektuális és gyakorlati fontosságú eredményeket tartalmaz ebben a létfontosságú kérdésben. Részrehajlás-mentességet kértek.. Minden jót kívánunk! ÁTADÓLEVÉL 1997. félretéve az önmérsékletet. hogy ezt a bizalmasságot megőrzik.Ezt a tanulmányt kizárólag a Megbízó láthatja. hogy egymás közötti ügyeikben és kommunikációjukban is hangsúlyozottan bizalmasan kezeljék. hogy javaslataik. hogy ilyen kockázatot vállalhatnánk. tartalmát és a megbízást nem vitathatják meg. fejlesztésére és elmélyítésére vonatkozóan. hogy munkánkat a legnagyobb őszinteséggel végezzük. és eredményeinket . A munkánk a kijelölt egyéves időtartamban. és megadja a részletesebb információkat. "Gentian". mi egyénenként. hogy az olvasók . Ez azonban nem jelenti munkánk megtagadását. szabadpiaci gazdaság fenntartására. és elvárjuk. hogy ezt a terhet úgy viseltük. és soha nem voltak ilyen világosak a veszélyek. hogy a mi helyzetünkben ezt nem kellene tennünk. mert ez lehetővé tette. Az év.a szükséges távolságtartással képesek-e a tanulmány tartalmát elfogadni. . dickensi megfogalmazásban "az idők legjobbika és az idők legrosszabbika" volt. és nem említhetik azt a csoporton kívül. akárki hozta is azt létre. mégis tiszteletünket fejezzük ki a Megbízók iránt. Reméljük. amelyben mi összehívattunk. Az Önök munkájának iránymutatásul kell szolgálnia számunkra a liberális. az érzelmek ne befolyásoljanak bennünket. sőt ellenkezőleg. aki Önök közül már mindenkivel kapcsolatba lépett. amelyek a mi egyéni vagy kollektív identitásunkra vonatkoznak. anélkül. amellyel a mai világban szembesülünk. Jelentős gazdasági terjeszkedésnek és piaci eufóriának lehettünk tanúi. és vitatjuk a valódiságát. amelyet az Önök által kijelölt Munkacsoport készített a globális gazdaság és a szabadpiaci rendszer jövőjéről.kivéve azokat. 1996 novembere és 1997 novembere között készült el. mind a figyelmeztető jelek hátterét. illetve a vállalati és pénzügyi világ bizonyos vezetőivel is. hogy azzal kiérdemeltük az Önök tiszteletét. melyeknek őszintéknek és egyeneseknek kell lenniük. Címzett: Megbízók Kérjük. hogy az Önök csoportjának interdiszciplináris jellege. Eddig talán még sohasem jutottak el a globalizáció jótéteményei ilyen gyorsan és ilyen sokakhoz. Mr. hogy akármilyen más csoport. válaszol az Önök kérdéseire. hogy vizsgáljuk meg mind a kedvező. hogy ne fogadjunk el régi bölcsességeket. továbbra is az összekötőnk lesz. akik számára a tanulmány készült . kivéve azokat. és közösen is megtagadunk minden kapcsolatot a tanulmánnyal. A tartalmat túl fontosnak tartjuk ahhoz. Azonban kétségeink vannak afelől. hogy megbízásunknak megfelelően ez a tanulmány bizalmas marad. A Munkacsoport tagjai személyesen elkötelezettek abban. képes lett volna ilyen közel kerülni a meztelen valósághoz. amely folyamat legjobban a " globalizáció" kifejezéssel jelölhető. A diszkréciónk mellett lehet. cselekvést vonnak maguk után. de megrázkódtatások és veszélyhelyzetek is mutatkoztak. nem hisszük. Megnyugtató.félelem és rokonszenv nélkül" adjuk elő. Bár lehet. hogy az olvasást erős érzelmi reakciók színeznék. Az ilyen szabadság egyszerre ritka és terhes. és arra utasítottak bennünket. hogy az Önök következtetéseit megosztjuk kiválasztott állami vezetőkkel és nemzeti titkosszolgálataikkal. fogadják a mellékelt tanulmányt. az Önök személyes képessége és szilárd elkötelezettsége olyan dokumentumot eredményez. Biztosak lehetnek abban. Gondja lesz a gyakorlati kérdésekre. Ha a tanulmány tartalma vagy a szerzők neve nyilvánosságra kerül egészben vagy részben. Megbízóink mindazonáltal azt kérték.

Ami távlatunk a "liberalizmus". globalizált kapitalista rendszer megmaradjon uralkodó rendszerként. amennyire terjedelmes tárgya megengedi. A "neoliberális" és a "neokonzervatív" fogalmak ugyancsak használhatóak az elemzésünkben. Lugánóban tartottuk. hogy: azonosítsuk a szabadpiaci kapitalizmus rendszerét fenyegető veszélyeket. kissé zavaróan. továbbá azokat az akadályokat. Edelweiss. . és ennek a dokumentumnak a pontos státusáról. Egy ilyen eljárás sértené azokat az olvasókat. saját megelégedésünkre. a továbbiakban általában a . Az előzőekben említett "olvasók. Azonban Karl Marx írásai óta ez a fogalom szükségtelen negatív vonásokat kapott a világ egyes részeiben. Amint azonban a világ jelen állapotának diagnózisától a lehetséges alternatív stratégiák és megoldások felé haladtunk. hogy időt takarítanak meg.beleértve a morális alapelveket is .. A formális címe az anyagnak azonban: A kapitalizmus megőrzése a huszonegyedik században. "Gentian"-nak elismerésre méltó hatékonyságáért. Ezt megállapítva. Úgy gondoljuk. amelyekhez igazság szerint meglehetősen hozzászoktunk. Aláírások: Asphodel. amelyek a rendszer általános elterjedésének és megőrzésének az útjában állnak az új évezredben. míg az ajánlások és javaslatok a második részben kerülnek sorra. hogy gondoskodott a teljes kényelmünkről tavalyi munkánk közepette.1. vizsgáljuk meg a világgazdaság jelenlegi állapotát a feltárt fenyegetések és akadályok szempontjából. Különösen a munka késői szakaszában. Cinquefoil. függetlenül attól. hogy a tanulmányt olyan személyek veszik majd komolyan.. Azt kérték tőlünk. hogy a szabadpiaci. Hawkweed. Snowbell4 4 Különböző növény. javasoljunk olyan stratégiákat. akik pozíciójuknál fogva megvalósíthatnak bizonyos javaslatokat.származnak. Veszélyek Tudomásunk szerint eddig egyetlen munkacsoport sem szembesült ilyen széles és ilyen ijesztő témakörrel. hogy javaslataink a cselekvés egyedül lehetséges útját mutatják meg. Észak-Amerikában a .) ELSŐ RÉSZ 1. Foxglove.A tanulmányt egyhangú egyetértéssel adjuk át. A tanulmány első részében a fenyegetésekkel és a veszélyekkel foglalkozunk. bizonyos fokú csalódást okoztak. konkrét intézkedéseket és irányváltásokat. (A ford. ezért munkánk eredményét Lugánói tanulmánynak hívjuk. meggyőződtünk arról. Pennycress. annak klasszikus értelmében. akik tekintélyes összeget fektettek be ennek a dokumentumnak az elkészítésébe.1 1 Vizsgálatunk tárgyának tudományos neve a "kapitalizmus". Ezt az egyetértést azonban nem egykönnyen értük el. amelyek maximalizálják annak valószínűségét.szabadpiaci" vagy a "piaci" gazdaságot használjuk a "kapitalizmus" helyett. mint a miénk. amelyekhez a mi generációnk talán nem is tud igazodni. A kidolgozás szakaszában követett elővigyázatosságnak megfelelően. ezért nem készítettünk hozzá hagyományos "vezetői összefoglalót". hogy mi történik vele a jövőben. ezt az Átadólevelet a Munkacsoportban használt álneveinkkel írjuk alá.és virágnevek. és a jóléti államot védik. Burdock. még akkor is. az érveket és az azokból következő javaslatokat illetően bizonyos tagok fenntartásaikat fejezték ki. vagy talán valamennyit is. Tanulmányunk olyan szűkszavú. csak a jövőbeliek. Plenáris összejöveteleinket a kellemes svájci tómelléki városban. képességünk legjavát adva fejeztük azt be.liberálisok" a középtől balra állnak. akik számára a tanulmányt szántuk". ha megnyugtattak bennünket. Dill. Köszönetet mondunk összekötőnknek. és azért. Ettől az ígérettől felbátorítva. Mr. ha a teljes szöveget elolvassák. Ezek olyan alapelvekből . ugyanis szerettünk volna többet megtudni a Megbízók személyéről.

érzelem. hogy a mi gazdasági rendszerünk fő ellentmondását leleplezni vagy elemezni hátrányos lenne a rendszer megőrzése szempontjából. Elfogadjuk a Megbízóinknak azt a felkérését is. bár a rendszer tradicionális észak-amerikai és európai erősségei vagy a világ egyéb hatalmas területei csak a legutóbbi időkben nyíltak meg a jótéteményei előtt. és a rendszer sokkal nagyobb veszélyben van. piaci alapú. attól félnek. és bízunk is benne. de egyben forradalmi ezredéves erő és remény. Fenyegetések és akadályok A liberális szemlélet fenyegetettségei és akadályai mélyrehatóak. hiteles marxizmus vagy valami egyéb rendszer nem szerepel a lehetőségek között. globalizált világrendszernek nemcsak hogy elfogadandó alapértéknek kell lennie.A csoport feltétel nélkül osztja a Megbízók véleményét: a liberális. Lehet. mint azt sokan gondolják. mint tettben! A félreértések elkerülése végett megjegyezzük. Lényegében ez volt a gyökere annak. bár az előfordulhat. A környezet katasztrofális leromlásának lehetősége A veszély jelei mindenhol terjednek körülöttünk. Azt sem gondoljuk. hogy egy ilyen irányzat periférikus problémákat okozzon. akár elméleti alapon. Miért lenne tehát a piaci rendszer fenyegetett? Erre több indokot is megfogalmazunk. Úgy látjuk. előítéletek és prekoncepciók nélkül dolgozzuk ki ezt a tanulmányt. hogy a professzionális közgazdászok vakok a környezeti veszélyt illetően. Ilyen versenyben a piactér zaja és csengése mindig győzni fog a jövőbeli földi vagy égi paradicsomot hirdető kórus felett. bár most még ritkán hagynak nyomot a hagyományos közgazdasági modellekben. hanem győzedelmeskednie is kell a világon a huszonegyedik században. hogy egy egyéni szabadságon és kockázaton alapuló gazdasági rendszer garantálja a más irányú szabadságot és értékeket is. Lehet. Egy újjáéledő. A következő évszázadban. A piaci rendszer jövőjének legnagyobb akadálya a természet maga. mintha erről mi-né] kevesebbet volna érdemes beszélni. hogy nem tartjuk valószínűnek valamilyen neoszovjet birodalom újraéledését. Bármilyenek legyenek is a közgazdaságtan fő áramába tartozó elméletek korlátai és elhallgatásai. mivel a kapitalizmus nem egyszerűen közgazdasági tan és szellemi teljesítmény. hogy ők is gyarapíthatják tulajdonukat. az világossá vált . mindenesetre úgy viselkednek. Senki nem tagadhatja. amilyen a kommunizmus is volt annak idején. hogy tudományos és kulturális hátterünk ezt lehetővé teszi számunkra. hogy ez a rendszer lényeges gyakorlati előnyökkel és valódi elméleti megalapozottsággal rendelkezik. akár a gyakorlatban. meghatározatlan jövőben vagy a másvilágon adnának. hogy a két rendszer egymás halálos versenytársa lett. amelyek kielégítést csak a távoli. Milliók erősen hiszik. Az üzenet: megőrzés vagy elpusztulás. hogy bármilyen vallásos irányzat is elegendő politikai és gazdasági súlyra tehetne szert. az ideológia vagy a vallásos hit jelenthet. és az nem kezelhető ellenfélként. hogy jelenleg milliók húznak hasznot belőle. A rendszer fenyegetettségei mélyebbek. Reméljük. hogy bármilyen világpolitikai-gazdasági rendszer számottevően versenyezhetne a globális piacgazdasággal a következő évtizedekben. Az azonnali anyagi előnyökre törekvés sokkal hatásosabbnak bizonyult (hogy az igazságosságot ne is említsük). hogy amennyire csak lehet. komoly kétségeink vannak azt illetően. Nem elegendő. mint a kommunizmus vagy a vallás ígéretei. és saját szaktudásukat is megkérdőjelezné. és egyben aláásná szakterületük tudományos elismertségét. ezért lesz könnyebb szóban megvédelmezni. és később is. mint amit a politika.

amelyeket ez az erdő nyújt. az előzőekkel ellentétben. Cambridge. amely megváltoztatja a környezetet. Egyetlen esemény sem lép át egy kritikus határt. A mi kötelességünk azonban nem az.. önmagát fenntartó folyamat Ez a folyamat nem működhet folytonos csere nélkül. állatfajoknak. az egyben a következő generációnak átadott tudományos elméleti alapok többségének újragondolását vonja maga után. környezetszennyezést és hőt (entrópiát). Mass. hogy a gazdaságot végső soron a tényleges vagy potenciális energiafolyam vagy "entrópia" vagy az "elhasznált". hogy a gazdaság a nagyobb rendszer. 3 "Egy zárt rendszer entrópiája az idővel növekszik"". vagy "a hő nem szállítható át semmilyen folytonos. Georgescu-Roegen világosan kifejti. bolondság lenne. Ha ezt az alapvető igazságot felismerjük. és ha egyszer sérülést szenvedett.Nicholas Georgescu-Roegennek2 az 1970-es években folytatott úttörő munkájából (amelyet később Herman Daly professzor és mások népszerűsítettek). Az erdő által képviselt természeti tőke szétrombolása és azok a "szolgáltatások". fűrészelt gerendaként. mind a nem megújuló erőforrások ("természeti tőke") fogyasztását mint bevételt és mint a növekedéshez való hozzájárulást. elnyelő kapacitása nem növelhető emberi beavatkozással. A halmennyiségnek. hogy változásokat idéz elő a bioszférában. a gazdaságnak. ez a megközelítés egyben az összeomlás receptje is. amikor mi már mindnyájan halottak leszünk". csak az egyenleg pozitív oldalán áll.3 Ez a törvény egyszerűen azért érvényesül. faszénként. ózonrétegnek. és nem fordítva. mint ingyenes. alaptörvénye szerint kell működnie. hogy ez értelmetlenség: A gazdasági folyamat nem izolált. keynesi és marxista gazdasági elmélet is. a vizet. bútorként és így tovább. a talaj felső rétegének. Azt gondolni. hogy pajzsként használjuk a szakterületünket. a korlátozott rendelkezésre állás miatti értéküket sehol sem ismerik el. juthat eszünkbe. sehol sem találhatóak az egyenlegben. és nem fordítva. és a természet csak alrendszere ennek. amely javakat és szolgáltatásokat jelent. amelytől a folyamat úgy szabadul meg. akiknek a szándéka éppen a további kimerítés (ilyenek a mezőgazdasági cégek és a természeti erőforrásra épülő társaságok). A gazdaság. A standard közgazdasági számítások úgy kezelik mind a megújuló. illetve kalkulálják be. vagy majdnem ingyenes javakat. rendelkezésre nem álló energia szempontjából kell vizsgálni. amelyet a természetnek el kell viselnie a kapitalista gazdaságtól (és még inkább a megelőző szocialistától). mint egyéb fizikai rendszereknek (az emberi testet is beleértve). Úgy gondoljuk. Egy ilyen rendszerben egy felnevelt erdő eladása fatörzsként. és így "mechanisztikus ismeretelmélettel" (ezek Georgescu-Roegen szavai) vizsgálni a gazdasági jelenségeket egyértelműen mesterséges konstrukció. a talajt úgy tartják számon. A növekedést viszont egyezőnek tekintik a gazdasági jóléttel. továbbá hulladékokat. Más szavakkal. és ha elegendő idő áll rendelkezésre. A liberalizmus hosszabb távú sikere szempontjából egy ilyen hozzáállás az öngyilkossággal egyenlő. a ritka növényeknek stb. A megfordíthatóságot hasonlóképpen feltételezi majdnem minden neoklasszikus. az ásványoknak. minden visszafordítható a kezdeti állapotba. 1971. Eltagadni azt a hatalmas nyomást. A helyzetről csupán a Keynes-féle mondás: "hosszú távon. mert a gazdasági rendszerünk a természeti világ alrendszere. nem tér vissza a "kezdeti feltételekhez". vagy a csökkenő hasznot állami támogatással kompenzálják azok számára. és ez az elméleti és gyakorlati feladat mérsékelt lelkesedést vált ki. A levegőt. otthon nyújtása a különböző fajok részére. önfenntartó folyamattal a hidegebb testről a melegebbre". . a kimerítését vagy bevételként könyvelik el. A gazdaságot egy korlátozott fizikai világ tartalmazza.. hanem hogy a világot a maga valóságában tárjuk fel. a termodinamika II. 2 The Entropy Law and the Economic Process. ennek erőforrásai nem bővíthetőek. és ezek a változások egyre inkább visszahatnak a gazdaságra. mint például az erdő szén-dioxidmegkötő kapacitása. A bioszféra valósága adott. Harward University Press. az inputként felhasznált energiát és anyagokat transzformálja outputtá. a talaj stabilizálása. A klasszikus mechanikában valamennyi folyamat megfordítható.

Senki sem engedheti meg magának. az eddig megmaradt halakat kifogná. Sőt. hogy e "természeti" katasztrófák számottevően megnőtt gyakorisága olyan kiadást jelent az iparágukban. még kevésbé akarnak globális kormányzást. amelyeket sok tudós a globális felmelegedés számlájára ír. amit tudnunk kellene. hogy nem lesznek katasztrofális viharok. így tehát mindenki utoljára lép. A méret kérdése így fontossá válik.matematikai-mechanikus" konstrukciók. Ennek a problémának a gyökere az elszabadult liberalizmus. ahogyan ez a jelenlegi századig volt. csak amikor már túl késő. annak reményében. Azok a javak és szolgáltatások. így tehát a rombolás folytatódik. jólétben élő közösségek és gazdag emberek. de teljesen meg nem állíthatja. akármekkora legyen is vagyonuk. így tehát senki sem szabályozza a vállalatokat. A valódi környezeti költségeket externalizálták: így ezeket a társadalomnak és az egész bolygónak együtt kell viselnie. Azt a paradoxont illusztrálják. Amint azonban a gazdaság növekszik. A természeti rendszerekbe való emberi beavatkozás most is érezhető gazdasági költségeit képező következménye a növekvő gyakoriságú és erejű trópusi viharok. mint két hét alatti fizikai termelése egyenértékű az 1900-as év teljes termelésével. és a környezet iránt nagyobb felelősséget érző cég kerülne bajba. hogy megálljon és irányt váltson. A világnak ma kevesebb. amely egy zárt rendszeren belül működik. hogy a versenypiaci rendszer már ma is bizonyos természeti határok átlépéséhez vezetett. . Több jel arra mutat. Ezek nem megfelelő eszközök. Ha az egyik társaság beszüntetné a halászást.Más szavakkal. és valószínűleg fenntarthatatlan. . amely a vállalkozásokat szigorú szabályokkal korlátozza. A következő évszázad elején az aktivitás mértéke eléri a bioszféra által szabott korlátokat. E korlátok némelyike jól ismert: az eltűnő ózonréteg. A vállalkozók nem kívánnak erős államot. vagy legfeljebb alkalomszerűen és helyenként érdekesek. hogy egy rendszer kedvezményezettjei nem képesek megvédeni azt a rendszert. ekképpen alulértékeltek. de ezt a politika felelősei nem ismerik fel időben. és az előrejelzések szerint az okozott károk az eddigieknél is magasabbra szökhetnek. hogy a folyamatokat megállítsák. és a gazdaságra megjósolhatatlan hatással lesz. A romboló folyamatok megfordításának költségeit csak néhányan fizetnék meg. A környezeti feszültségek politikai instabilitáshoz és fegyveres konfliktusokhoz is vezethetnek. a méret kritikussá válhat. nem bújhatnak ki a környezeti lepusztulás hatása alól. hogy a gazdaság a természettől függetlenül működik. hulladékok és hő nem jelennek meg költségként.ezzel a paradoxonnal e tanulmányban még többször is találkozunk. hogy a halállomány magához térhessen. akkor egy másik. a bioszférába visszabocsátott környezetszennyezés. amelyik őket a kedvezményekben részesíti.. akkor a környezeti kérdések nem jelennek meg. sőt. majd folyamatosan átterjed a jobban ellátott területekre is. és azt feltételezik. akik készek arra fogadni. kevésbé finnyás versenytárs azonnal a helyére lépne. a bolygó életfenntartó kapacitásának határát is. mivel a vállalati és nemzeti elszámolások . Most újfajta pénzügyi konstrukciókat javasolnak. úgy tűnik. A rövidtávú érdekek tehát győzedelmeskednek. Senki sem akar elsőnek lépni. A világ legfőbb biztosítói felismerték. Környezeti konfliktus először a KözelKeleten. kevésbé fontosak. de a hasznából sokan részesülhetnek. hogy átterhelhetik a jövőbeli kártérítési igényeket olyan beruházókra. Ugyanakkor senki sem élhet egy halott bolygón. vagy egyáltalán nem értékeltek. Afrika Száhel-övezetében (a Szaharától délre elterülő félszáraz szavannán) és Ázsiában várható. az összeomló halászat és hasonlók. Óriásvállalatok. a transzformáció és a melléktermékektől való megszabadulás folyamatának dinamikáját) minden 25-30 évben megduplázódik. amelyeket a bioszférától elvonunk. A gazdasági output (vagy "throughput". amely jobban mutatja az erőforrás-felhasználás. amely igen jelentős. A világ népességének körülbelül 70%-a már ma is vízhiányos területen él. az ember által okozott klímaváltozás. erőtlennek bizonyulnak még arra is. A hurrikánok a legdrágább természeti katasztrófák Amerikában. a gazdaság nyílt rendszer. A javuló technológia ugyan késleltetheti ezt a folyamatot. Ha a gazdaság mérete a bioszférához képest kicsi. A jelenlegi leíró és elszámoló technikák nem mondják meg mindazt.

őrültségnek vagy pedig eretnekségnek hangzik.megfordítva . Ebben van a veszély forrása: a gyengén szabályozott versenygazdaságok . akkor a jutalmazottak annak egyre nagyobb részét viszik a pénzpiacokra. ahogy a Szahara vagy az Arktisz (északi hómező) zord környezetében az utasnak mennie kell előre. Az egyre erősebb gazdasági növekedés olyan szociális jelenségekkel járt együtt. hogy a lopást megnehezítsék. A GNP növelésének valószínűleg a leghatékonyabb módja a hadviselés. de a növekedésre fordított legtöbb erőfeszítés ma ellentétes eredményeket. amelyekből az emberek többsége inkább nem kérne. ugyanúgy a piacon utazók sem állhatnak meg nyugodtan. A jó néhány országot magába foglaló csoportban tapasztalt tények túlnyomó többsége is azt mutatja. hogy a szabadpiaci gazdaságot a növekedés fenyegeti. az útszélen való halált. Annak a növekedésnek a pontos mérése. az autólopás 8 milliárd dollár költséget okozott 1995-ben. Ilyen módon a növekedés a rendszer soha nem szűnő követelményévé vált. túltermelés lesz. de hangsúlyozzuk: sürgős szükség van arra. élesebb fényben vizsgáljuk meg. akkor ezek a viszonylag szegény emberek pénzüket túlnyomórészt a fogyasztásra fordítják. magával hozva annak veszélyét. A nagyobb és több nem feltétlenül jelent jobbat. mint a rák kezelése. de a legtöbbet a legalacsonyabban lévők. Az azonban felettébb rövidtávú szemléletre vallana. mivel az autófelszerelési ipar növekszik!" Az ilyen gazdasági tevékenység mindazonáltal "növekedés"-nek minősül. nem lehetséges.a maradék 80%-ra: mindannyian veszítettek valamennyit. hogy melyik társadalmi réteg kapja a növekedésből származó javakat. és a keresletet folytonosan fenntartják. amelyik a múltbeli hibák korrekcióján alapul. A megállás előbb-utóbb a félretolást és a megsemmisítést jelenti. és hogy a növekedésből nem következik stagnálás vagy visszaesés. A bevételelosztás tehát alapkérdés a rendszer egészségessége szempontjából. akik a veszélyes növekedés pénzügyi hasznát élvezik. Ha viszont a javak a szociális skála felső részéhez jutnak. sőt. és gondosan figyelemmel kell kísérni azokat. veszélyesek a rendszerre. csakúgy. hogy a készletek növekednek.bár sokaknak kedveznek mégis főként a "felső rétegeket" jutalmazzák. vagy az elpusztulást kockáztatja. hogy a liberalizációt és deregulálást követően a felső 20% pozíciói javultak. Vegyünk egy közönséges példát az amerikai sajtóból: az USA biztosítási adatainak megfelelően. hogy ezt a közgazdasági paradoxont új. majd stagnálás. ahogyan a marxisták talán még ma is nevezik. A "növekedés" és a "jólét" között éles különbséget kell tenni. A fogalmat újra kell vizsgálni és definiálni. Bár valamikor a növekedés közeli kapcsolatban volt a jóléttel. ugyanebben az évben a gépjármű-tulajdonosok 675 millió dollárnyi elektronikus eszközzel látták el járműveiket. a kábítószer-rehabilitáció. Mindenki tudja. Ahelyett. Ennek eredményeképpen a kereslet esik. Megkockáztatva egy hasonlatot. hogy üdvözölnénk a növekedést csak a növekedés kedvéért. Ha az egyenlőtlenségek egy bizonyos határt átlépnek. Ugyanez a törvény érvényes . a terrorista akciók által okozott károk helyreállítása és így tovább. Ez a piac 2000-re várhatóan eléri az 1. mivel bővíti a bruttó nemzeti terméket (GNP). Szociális szélsőségek és szélsőségesség A szabadpiac jövője attól is függ. hogy gazdaságunk motorja a növekedés. annál többet nyertek.3 milliárd dolláros forgalmat. az anyagi javak és a szolgáltatások vásárlása helyett. ha felkiáltanánk: "Ez jó. számolnunk kell annak teljes költségével. amelyeket mindeddig externalizáltak azok. Minél közelebb voltak tagjaik a csúcshoz. káros és romboló trendeket vált ki. . Ha a javak a népesség alsó.Káros növekedés Azt mondani. valódi fenyegetést jelent. ez ma már nem igaz. szegényebb feléhez kerülnek. Az éles szociális elkülönülés és az "osztályharc". beleértve a környezeti és a szociális költségeket is.

A milliárdos sikerét nem úgy fogják fel. Milliók veszik ezeket a szappanoperákat komolyan. amilyeneket egykor külön pénzügyi terhek nélkül is megkapott. de ha ezt mégis megtennék. mert nem tudnak elegendő mennyiségű információt előállítani. de a huszadik század egy új fordulatot hozott ehhez a régi igazsághoz képest: azt a tendenciát. és a polgárok hiábavalóan próbálják a kört négyszögesíteni. hogy ez a viszonylagos nyugalom meddig tarthat. Nem világos. éppen azért. Az európaiak munkát akarnak. avagy követelné azok tulajdonait. kocogni vagy kerékpározni lehetetlen. és nem feltétlenül egyezik meg a materiálisan szegények csoportjával. egyáltalán nem újdonság. a krónikus munkanélküliség. izomerejük viszont egyre inkább haszontalanná válik a számítógépkorszakban. bár a zárt. hogy az információban gazdagok kiprovokálják az információban szegények dühét és erőszakát. hogy a vagyonban és az életkörülményekben fennálló nagy különbségek dühkitörést. A győztesek és vesztesek fizikai szomszédossága az előzőek életét sokkal kényelmetlenebbé teszi. a bőség hasznát már most kiegyensúlyozták a hátrányai. a keresetek stagnálása az alacsonyabb szinteken és az ideiglenes . mint például az Egyesült Államok. A milliárdosok szembeállítása a szegény milliárdokkal nem lényeges a szabadpiac folytatódó sikere szempontjából. fallal körülvett. hogy elveszíthetik saját és gyermekeik biztonságát. Az "információszegénység" az egész bolygót átfogó kategória. de nem akarják feladni szociális javaikat.részmunkaidős . az üzleteknek védelmi pénzt kell fizetniük. hogy a gazdagság véges. robbanásszerű viselkedést és erőszakot eredményezhetnek. ha egyébként szociálisan nincsenek a legrosszabb helyzetben. és félelmet a másikon. kapuval ellátott magánközösségek (lakóparkok) ezrei leleplezik a mélységes félelmet. a szociális rétegek közötti éles vagyoni különbségek ellenére még mindig képesnek látszik az osztályok közti súrlódások kezelésére. felvenni vagy feldolgozni.Az a tény. Sok kutató beszélt a társadalmi folyamatokat kommentálva az "eltűnő közép"-ről és a középosztályhoz tartozó emberek aggodalmáról. nem tudnának ezen követelésüknek érvényt szerezni. ha a középosztály többé már nem számíthat olyan szociális juttatásokra. a gazdag szülők gyermekei nem mehetnek kíséret nélkül az iskolába a gyermek elrablásától való félelem miatt. mint például a kielégítő közoktatást és a biztonságos lakókörnyezetet. Európai kormányok keletkeznek és szűnnek meg a foglalkoztatás kérdése miatt. akik félelemben élnek amiatt. Az információszegények. A magán biztonsági őrök nem nélkülözhetőek. Az Európai Unióban. különösen. . még akkor sem. nem képesek jól működni a gazdasági életben. Más egyenlőtlenségek teljesen közömbösek lehetnek a felháborodás-erőszak dialektikájában. Sok harmadik világbeli országban. a moralisták által gyakran idézett példa a 450 milliárd dollár körüli vagyonnal rendelkező gazdagok esete. Munkára való hajlandóságuk. és igazságtalanul lett a léha keveseké. mint amit a szegényektől vettek el. mivel a két csoport nem ugyanabban a fizikai térben él. mint amilyen lehetne a jogaik szerint. ahol a szélsőséges gazdagság és nyomor mindig is együtt járt. vagy nem elegendő gyorsasággal teszik ezt. akik így annyit "érnek". és legalábbis eddig állandóan növekedett. különösen Latin-Amerikában. a nők nem viselhetnek ékszert az utcán. Ezért az állapotért hangsúlyozottan a globalizációt kárhoztatják. A szegények felháborodását mindenhol tovább növelik a televízió fényűző életmódot bemutató (bár kitalált) történetei (amelyek rendszerint botrányos erkölcstelenséggel vagy botrányos viselkedéssel párosulnak). és így "ellopták" azoktól. hanem rugalmasan változik. akik azt megérdemelnék. Néhány gazdag ország. mint két és fél milliárd harmadik világbeli ember (az ezekben az országokban az egy főre jutó nemzeti jövedelem alapján számolva). de a tömegközlekedés elképzelhetetlen és így tovább. Egy. és akik közé saját magukat is sorolják.foglalkoztatás uralkodóvá válása (az európai kontinensen) vagy a "dolgozó szegények" számának rohamos növekedése (Nagy-Britanniában) felháborodást kelt az egyik oldalon. bár a különféle szélsőségek kevésbé tűnnek elő. azt hiszik továbbá. Teljesen valószínűtlen. saját autót vezetni vagy taxit hívni kockázatos. cserébe a rugalmasabb munkaerőpiacért. mert a világ gazdagsága nem véges. hogy a két és fél milliárd valaha is találkozik a 450 milliárdot birtoklók csoportjával.

a munkahelyen kívül hogyan fogják radikálisan megváltoztatni mentalitásukat. akik földrajzilag és pénzügyileg a csúcson vannak. A huszonegyedik századnak a szükséges piaci szabadság megőrzése és a szabadpiac által okozott szociális mellékhatások megelőzése vagy kezelése közötti rendkívül keskeny mezsgyén kell haladnia. Az egyenlőtlenségek elleni szétszórt vagy szervezett tiltakozást komolyan kell venni. akik szükségszerűen versenyeznek egymással. az alsóbbrendű vagy különleges munkakörülményekhez. ami mindig is volt: "Après nous. ahol erre van szükség. vagyis nem érdeklik őket a következmények. Tanulmányunk befejezése idején azonban az egyre mélyülő pénzügyiválság miatt ezek az országok alacsonyabb minősítést kaphatnak. hogy az emberek. A könyörtelen gazdasági nyomás. A legtöbb észak-amerikai és európai családban ma mindkét szülő dolgozik. Afrika a vesztes mintapéldája. a "gengszterkapitalizmus" (ahogyan azt egy üzleti magazin nevezte) a bolygó hatalmas területein tért hódított. A privatizálás és az állami szolgáltatások leromlásának légkörében az emberektől elvárják. A mi világunk a Bentiek és a Kintiek világa. bár így jelentősen csökkenthetnék saját kockázatukat. ahogyan az a nagy világgazdasági válság idején volt. Ahogyan egy ország polgárai folytonosan kitöltik a gazdagságnyomor és a biztonság-bizonytalanság skáláját. Az eszközök.hatalmas számú Kinti behozásának -. Az azonban nem világos. Gengszterkapitalizmus A nagybani bűnözés elszívhatja az életerőt a törvényes gazdasági tevékenység alapjaitól. hogy az emberek tömegei hogyan alkalmazkodhatnak gyorsan a munkanélküliséghez. hogy kielégítsék a család szükségleteit. miközben egyidejűleg szeretnének a családjuknak több időt és figyelmet szentelni. Az Egyesült Államok "rozsdaövezete" éles kontrasztot jelent a dinamikusabb déli és nyugati területekhez képest. pszichológiai választ adva. . hogy ezek az értékek valahogyan összetartják a társadalmat. akár visszautasítják saját bűnösségüket és felelősségüket a "vesztességükért". és saját érdekeiket teszik az első helyre. mint vesztes. katonailag. előbb-utóbb megkísérlik kompenzálni hátrányaikat. A győztesek jelszava az marad. abban a tévhitben. hogy "megspórolt" idejükben a hátrányos helyzetűekhez és a kivetettekhez vonzódjanak. Délkelet-Anglia és London bizonyos körzetei virágzanak. és kezelni kell gazdaságilag. párosulva a szociális háló szétfoszlásával azt jelzi. a földrajzi áthelyezéshez és a hosszabb munkaidőhöz. és ott.. akár magukat vagy vezetőiket hibáztatják. Ezek a politikusok nem magyarázzák meg azt. amelyeket választhatnak. még azok számára is. több Benti. hogy helyi közösségükért és szegényebb honfitársaikért nagyobb felelősséget vállaljanak. Így a család egyre kevésbé tud hozzájárulni a társadalom stabilitásához. amelyet a liberalizáció és a globális verseny generál. a politikai tiltakozástól és békés tüntetéstől a saját hadseregek létrehozásáig és a nyílt terrorizmusig.Paradox módon azonban a győztesek még komoly veszélyhelyzetben sem válnak a vagyonuk szegények közti szétosztásának a szószólóivá. amely félelmetes kihívás a rendszer rugalmassága számára. Akármilyenek legyenek is az egyéni vagy a kollektív stratégiák. E régiókat szintén "győztesek"-nek és "vesztesek"-nek minősíthetjük. hogy sokkal több nyertes lesz.Sárkányok" országait nevezik tipikusan "győztes"-nek. le déluge" (Utánunk a vízözön). kulturálisan. mint Kinti. mióta a szovjet birodalom szétesett. Globális méretekben az ázsiai "Tigrisek" vagy . Időközben a nyugati politikusok segítségül hívják a "családi értékeket". A "vesztesek". hogy nem egyszerűen a "birtokosok" és a "nincstelenek" egy másik korszakába lépünk át. Másként a költségek hamarosan túlszárnyalják a hasznot. és másokat is fenyeget. a vesztesek mindenképpen destabilizálják az uralkodó rendszert. Tanúi lehetünk a szociális integrálódásnak . éppen úgy a teljes földrajzi régiókra is vonatkozik ez az egyenlőtlenség. az egyéni öngyilkosságtól a tömeges kivándorlásig terjedhetnek. amely egyre fokozódó nyomásnak van kitéve. Különösen. és Kína magáévá tette a piacgazdaság bizonyos elemeit. Az optimisták makacsul állítják. ugyanakkor az északi vidékek nagy része és a főváros bizonyos körzetei lepusztultak.

A másodlagos gazdaságok nagysága. A mai.megvegyék a nemzeti kormányok szükséges részeit. az Egyesült Államokénak a GNP-je. A derivatív piacokat5 ma már több tízbillió dollárra értékelik. A törvényes hatalmi tényezők nem feltétlenül tudják. Ezek az indexek pénzügyi alapjukat tekintve rendkívül korlátozott számú. és lehetetlenné teheti saját eredeti célját. amelyek alapja a drogkereskedelem. akkor a verseny tradicionális szabályai darabokra törnek. amely önmagában kívánatos. mint a legálisan termelt és exportált javakkal. amelyek stratégiai erőforrásokhoz akartak jutni. és még kevésbé képesek ellenőrizni ezeket. és a vállalati terrorizmus rendszeres lesz. hogy az egyik hatalmas latin-amerikai drogbáró megzsarolt egy törvényes kormányt. amelyre szükségük van. a pénzmosás és a korrupció minden fajtája. hogy őket a drogbárók fizetik. amilyen az orosz is. CAC-40 vagy Nikkei) alapja túlságosan szűk. amelyeket az illegális fegyverpiacról vásárolt. mint a világ legnagyobb gazdaságának. ma milliárd dollárokban mérhető. hol vannak magánrepülőterek. Amint a gengsztercsoportok és maffiák kiterjesztik befolyásukat. legalábbis névértékben. akik ugyancsak alkalmaztak korábbi amerikai zöldsapkásokat is. Pénzügyi szétesés Egy nagy pénzügyi katasztrófa kockázata egyre növekszik. a Hobbes által leírt. hogy . a politika és a pénz követi őket. FTSE. A világ hatalmas területei máris kívül esnek bármilyen állam törvénykezésén. A nagy törvényen kívüli gazdaságok. A korábbi szovjet tagköztársaságok katonai tisztviselői lopott fegyverekkel (és valószínűleg nukleáris anyagokkal) való üzleteléssel egészítették ki szánalmas fizetésüket. A "drogháború" magas rangú mexikói hivatalnokairól kiderült. 4 Tanulmányunknak ez a fejezete az 1997 novemberében-decemberében bekövetkezett koreai és indonéziai összeomlás előtt készült el. kokaingyárak vagy drogkartellközpontok. és ezeknek a gazdaságoknak szinte óránként új belépői vannak.4 Bemutatjuk a pénzpiacok lényeges velejárójaként jelentkező erős ingadozást mint súlyos fenyegetést a piaci gazdaság számára. bármilyen irányt vehetnek: a korábbi szovjet tagköztársaságok és a radikális iszlám államok közötti kiszámíthatatlan szövetségek lehetővé tennék az olajkészlet jelentős részének ellenőrzését. A dereguláció. . a cégek és a nemzetek vonatkozásában egyaránt. A bandák megengedhetik maguknak. a kézifegyverek vagy a bevándorlók exportjával. Ez a veszély ma nagyobb. Ha valóban sikerül helyettesítenie a törvényes gazdaságot. A súlyosan eladósodott országok sokkal többet keresnek a drog. a történelemben már volt olyan őrültségből vagy elmezavarból indított támadás. Az elbocsátott bolíviai ónbányászok boldogan termelik és dolgozzák fel a kokaint. mindenkinek mindenki ellen viselt háborújával. hanem stratégiai hatalmat is kiépítettek: széles körben beszélik. Több elemző szerint az orosz-csecsen háború olyan bűnözői csoportok vetélkedése volt. Bár a piacnak a legtöbb helyen és időben a belső tulajdonsága a bölcsesség. valójában az lep meg bennünket. A kartellek nemcsak pénzügyi. A jelentős hasznot hajtó. viszonylagosan kiszámítható üzleti környezet helyét a tartós anarchia foglalhatja el. Ezt a folyamatot a kiterjedt munkanélküliség táplálja: a titkos szervezetek megszerezhetik mindazt a munkaerőt. az egyének. párhuzamos gengszterkapitalizmus valóban robbanásveszélyes lehet. talán csak 50-60 óriás transznacionális vállalat helyzetét mutatják. hogy ez még nem következett be. beleértve a magánhadsereg katonáit is.ha erre szükségük van . amely veszélyeztette azt a rendszert. A törvényes üzletet magába szívja az örvényük. és ezért ez a legfontosabb témák egyike. amelyet a későbbiekben részletesen elemeznünk kell. teljesen általánossá válhat. ami jóval több. hogy lelövi a kereskedelmi repülőgépeket a telephelyéről indított rakétákkal. azzal fenyegetőzve. amelyet megbízásunk szerint meg kell védenünk. A világ tőzsdeindexeinek (Dow Jones. mint bármikor a múltban. a fegyvercsempészet. és ez a törvényes piaci rendszert fenyegető veszély már ma is világosan látszik. felhasználva azok felkelésellenes gyakorlatát a rendőrség és az FBI ellen.

amely szétrombolhatja a normális gazdasági klímát. hogy ezek a piacok teljesen normálisan viselkedjenek: ezek is szülhetnek veszteseket. törvényen kívüli gazdaságok (feketegazdaságok) erősödnek. de az általános jólét többé nem szükségszerűen függ össze a növekedéssel. A túlzott szabályozás elkerülendő.vagy kötvényvásárlás ." A pénzpiacok belső tulajdonsága az instabilitás. sőt. több Kintit.például részvény. mint a lézer fénysugara egy különösen érzékeny csomópontot. és nem lehet arra számítani. • • A veszélyek. és földcsuszamlás jellegű hatást szenvedhet el. A párhuzamos. a bandák és a vörös államok közötti szövetségek geopolitikai felfordulást idézhetnek elő. Kontroll A globális gazdasági rendszert minden oldalról veszély fenyegeti.során jelentkező veszteségek kockázatának csökkentése. Meg kell maradnia annak. helyi faj kihalása minden figyelmeztetés nélkül tömeges fajpusztulásban csapódhat le.5 A derivatív piac a származékos ügyletek piaca. mind pénzügyileg. Az eddig leírt fenyegetések valamennyien tartalmaznak ellentmondó szempontokat. A növekedés a gazdaság vérárama. de a nemkívánatos társadalmi hatások elég erősnek bizonyulhatnak ahhoz. A tizenkilencedik század végén Walter Bagehot azt mondta: "Az emberek akkor a leghiszékenyebbek. de ez a szemlélet figyelmen kívül hagyja a folytonosan meglévő pozitív visszacsatolási feltételeket Ha a fenyegetések közül egyszerre több terheli a rendszert együttes hatással. A gazdaság a társadalom szíve. olyan mennyiségben. és ha nem. . amelyekkel a piaci rendszer szembesül. de a teljesen szabályozatlan (vagy "önszabályozó") piac önmaga szétrombolását kockáztatja. amely sok esetben ellenkező eredménnyel jár. de a kihagyott emberek megjósolhatatlanul és destabilizáló módon viselkedhetnek. mint gazdagít. a fenyegetés távolinak tűnhet. Most számba vesszük az eddigi ellenőrzés és védelem módozatait. akkor rendszer egésze kritikus állapotba kerülhet. amelyhez képest az 1930-as válság csak egy rossz napnak tűnik a lóversenyen. Az ellentmondások összefoglalása Egyszerűen fogalmazva Megbízóink azt kérdezték tőlünk. jó irányban halad-e a veszélyek elhárításához.2. Ilyenek a határidős devizaügyletek. Ezek a gondolatok közvetlenül alkalmazandók a következő században a globális szabadpiac megvédelmezésére. mert ha magára hagyjuk. hogy az üzlet szabadon befektethet és virágozhat. mint Bentit. amikor leginkább boldogok. A piaci rendszerben sok speciális. hogy mikor lépünk át valamilyen veszélyes környezeti küszöböt. A belső ellentmondások nem sejtetnek jót a rendszer folytatódó biztonsága szempontjából: • • • A piac ítéli meg a legjobban az emberi gazdasági tevékenység bölcsességét és értékét. elkülönült hiba jelentkezése lépésenként és egymást erősítve kataklizmához vezethet. vagy a részvények vételérc szóló utalványok. ha a feltételek megfelelőek. elnyomorít inkább. de ez a piac nem mondja meg. hogy a globális gazdasági rendszert nem fenyegeti-e valamilyen súlyos sérülés. Hogy egy analógiával éljünk: a természetben több különálló. 1. csak ha már túl késő. akkor hogyan lehet megvédeni. Ha a veszélyeket külön-külön vizsgáljuk. túl kevés győztest és túl sok vesztest hoz létre. A tevékenység lényege az eredeti pénzügyi befektetések . hogy a gazdasági hatásokat aláaknázzák." A huszadik század végén John Kenneth Galbraith azt írta: "A pénzügyi lángelme állandóan a bukás előtt van. amely globális tragédiához is vezethet. sürgős vizsgálatot igényelnek. mind politikailag.

leginkább előnyös. Alkalmatlan intézmények A ma létező globális intézmények számbavétele azt mutatja. Copernicus/Springer Verlag. társadalmi konstrukció. megoltalmazására. Ilyen például a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO). Ahogyan ő magyarázza: legyen egy újítás akár a legésszerűbb. és mint ilyen. és bármilyen legyen is a természete. A "kritikus önszerveződés" vonatkozhat mind a természeti. amely katasztrófához vezet". a nukleáris energia használata robbanást is jelenthet. amelyben egy kis esemény is olyan láncreakciót indíthat el.6 A kritikus állapotot még tágabban is értelmezhetjük. . láncreakciót előidéző esemény bekövetkezési időpontja megjósolhatatlan. hogy a tudományos nevét használjuk. gazdaságilag csekély jelentőségű területet (például a Nemzetközi Postai Egyesület). mind a gazdasági rendszerekre. és a globális piac a "nagy interaktív rendszer" egyik prototípusa. Ekképpen a repülőgép feltalálása egyben a lezuhanás egyidejű feltalálását is jelenti. amelyből a rendszer és a világ gazdasága többé nem tér magához"? 6 Lásd Per Bak-Kan Chen: Self-Organised Criticality. A globális piac felügyeletére. mivel a biztonság hamis érzetét adják. állandósítására eddig kidolgozott eszközök egyáltalán nem megfelelőek. amelyeket megbízásunk szerint meg kell válaszolnunk: • • Védett-e ma a globális rendszer? Elegendőek-e jelenlegi intézményeink a feladat elvégzéséhez? A válaszunk negatív. virtuális szerencsétlenségét is. Az elődök Néhány első világháború után született nemzetközi szervezet a mai napig létezik.Kiváló tudósok megmagyarázták. de olyan más kérdésekre irányítja figyelmünket. nem természetes állapota az emberiségnek. aki "globális baleset"-ként említi. de ez az intézmény a legjobb esetben is csak koordinátorként. A kapitalizmus. Most először került szembe a világ (és Munkacsoportunk) egy alapvető kérdéssel: jelenti-e ennek a globális feltalálásnak a sikere azt. és nem szabályozóként működik. pp. mint egyszerűen haszontalanok. Nem tudjuk ezt a kérdést megválaszolni. hogy a láthatáron lévő veszélyektől megóvjon. Scientific American. Éppenséggel rosszabbak is lehetnek. January 1991. amely segít szabályozni bizonyos szigorúan körülírt. Van néhány olyan intézmény is. 1996. a legzseniálisabb közösségi találmány az egész történelem során. a számítógép magában hordozza a katasztrofális információvesztés és a csalás lehetőségét. Az ilyen "kis". azonban mi már beléptünk az "előbb-utóbb" időszakába. hogy a "nagy. 46-53: és Per Bak: How Nature Works. hasznos. de kritikus. a tőzsdék és az adásvétel vagy spekuláció egyéb fórumai némelykor pénzügyi buborékok elpattanásához vezetnek és így tovább. mégis magában hordozza a saját speciális. Ma egy tragikusan alulmenedzselt világban élünk. Sokkal inkább az emberi találékonyság felhalmozódásának terméke. hogy többségük értéktelen lévén nem alkalmas arra. belső kölcsönhatásban lévő rendszerek általában olyan kritikus állapotba vezérlik magukat. ahogy a filozófus Paul Virillo teszi. hogy a jövőben valahol Ott settenkedik a globális katasztrófa.

és melyik déli vagy keleti kormány érdemli meg a kölcsönöket. hogy tönkremehessen" szabály alkalmazható. vagy elsimítsák az időleges fizetésiegyenleg-problémákat. 7 A G10 központi bankok vezetői végül be fognak vezetni egy jelentési rendszert. ha ez utóbbiak erősen elszámították magukat. Mégis. eltörölték az árfolyam-ellenőrzést. növelték a világ piacain a részvételüket. 1995-ben Barings). 1991-ben BCCI. 1990-ben Drexel Burnham.túl nagy ahhoz. például Thaiföldön. A Bretton Woods-i intézmények 1944-ben a híres Bretton Woods-i (New Hampshire) Konferencián alapították meg ezeket az "ikreket": a Világbankot és a Nemzetközi Valutaalapot (IMF). Amikor csak a . privatizálták az állami tulajdonban lévő vállalatokat. és legtöbb esetben folytatták adósságaik fizetését. és most a pénzpiacok és a privát befektetők növekvő versenyével szembesülnek. Hiányzik hozzá a kényszerítő hatalma. ezen országok tucatjai liberalizálták gazdaságukat. ha a piacok rosszul mennek.7 Mi sokkal kevésbé vagyunk optimisták. és ezt a Bretton Woods-i szervezetek teljesítményének kell tulajdonítani: tevékenyen részt vettek a gazdasági globalizáció gyorsításában és elmélyítésében. és gyakran hívják a központi bankárok központi bankjának. központosítja az adatokat. A Bank ebben a vonatkozásban kétségkívül jobban sebezhető. hogy pénzalapot osszanak szét. A Bank és az IMF ugyancsak a "középkorúak krízisében" szenved. és fórumként szolgál a nemzetközi pénzügyi együttműködéshez. May 1997. Internetional Banking and Financial Market Developments. 1997 végén ugyanezt a munkát kezdték meg a mindeddig pénzügyileg független délkelet-ázsiai országokban. a Bank és az Alap által kidolgozott szerkezetátalakító programokat végre kellett hajtaniuk. és létfontosságúak maradnak a közösségi pénzek privát befektetőknek való elosztásában. Akár tetszett nekik. ahogyan azt a mexikói. Azért hozták létre őket. kamatlábakról. Önmagában a tranzakciók puszta tömege is aggodalmat okozhat. vagy fejlesztési projekteket finanszírozzanak.A Nemzetközi Elszámolások Bankja (BIS) Ezt a bankot 1930-ban alapították Bázelben. de ma ezt nem teszi meg. amelyek több billió dolláros piacok. kiegészítve a további belső ellenőrzések és külső átláthatóság valamint a piaci működés javítására tett erőfeszítéssel.. mint az Alap. mindenki hiányolja őket. . az egyenlegekről és az árualapú leszármaztatott eszközökről. hogysem a bank bánni tudna ezekkel. akár nem. de legalábbis a BIS szerint "a hivatalos álláspont az marad. és a piacon működők gyorsabban találnak fel új pénzpiaci eszközöket annál. amelyet ezek a gazdasági fegyelem bevezetésében és megerősítésében végeztek a déli féltekén. a Bank és az Alap elkezd dolgozni. ahol saját magukat dolgozták ki a munkából. A Bank és az Alap ebben az értelemben a saját sikerének áldozata: hatékonyan előmozdították az ügyfélországokban a liberalizációt és a piacgazdaságot. és fékezi a szeszélyes ingadozás jelenségét (1974-ben Bankhaus Herstatt. Nem lehet túlértékelni azt a munkát. és kisebb mértékben a valamikori Szovjetunió tagköztársaságaiban és szatellit államaiban. Mindez csökkenti a nagyobb bankcsődök utáni félelmeket. Bank for International Settlements. A vállalatok és a bankok többnyire maguk döntik el azt. A világ azonban drasztikusan megváltozott ezeknek az ikreknek a születése. Ezek figyelemre méltó eredmények. A súlyosan eladósodott országoknak kevés választásuk volt. hogy a befektetéseik hol működnek legjobban. amely 1998-tál lép életbe. a külföldi átváltási arányokról. elegendő kell. Koreában és Indonéziában. és irányelveket ad ki. hogy a meglévő szabályozás. talán egészen addig a pontig. hogy legyen a rendszerben rejlő kockázatok kezelésére". A BIS talán a legjobb jelölt a pénzpiacok szabályozására. Nemzetközi elszámolóként működik. azaz a második világháború vége óta. Basel. az orosz és az ázsiai krízisek idején tették.

Ezen ügynökségek közül talán az UNICEF a legsikeresebb. Ezek az intézmények. vagy pedig egy. jól fizetett közgazdászt alkalmaznak. nem rendelkeznek semmiféle hatalommal. hogy a béke megőrzését e szervezet tevékenysége eredményezte. Az Egyesült Nemzetek Szervezete (UN. Az Egyesült Államok parancsára az IMF tevékenyen hozzájárult Mexikó megsegítéséhez. amelyik a globális biztonsággal és menedzseléssel foglalkozik. Hasonlóképpen nem fogták fel a drámai és a piacot megrengető zavart az ázsiai pénzpiacokon 1997-ben.. hogy az adóik nem a kérdéses kormányok. a feladatnak megfelelőbb intézménnyel kell azt helyettesíteni. képes legyen megszólaltatni a vészcsengőt. Az IMF megmaradhat a hagyományos kemény vonalánál. a Nemzetközi Fejlesztési Egyesület (a Bank "puha kölcsön" ága. Más ENSZ-testületek. . és ennek következtében magasabb szintre kell emelnie a magánszektorral való együttműködési szárnyát (Nemzetközi Pénzügyi Testület. Az ikrek feladata most az. mert nem teszik szükségessé. és abban sem reménykedhetünk. legalábbis érintőlegesen. amellyel elejét veheti a potenciális katasztrófáknak. az Egyesült Nemzetek Szervezetéről. Különösen fontos. Multilaterális Beruházási Garancia Ügynökség). nem figyelmeztettek a súlyosságára. hiszen továbbra is a liberalizáció. Különösen a G7 országok számára maradnak továbbra is hasznosak. privatizáció és a szerkezetátalakítás garanciái a világ nagy részén. Csak kevés alkalommal tapasztalhattuk. és nem is javasoljuk a Bretton Woods-i intézmények azonnali felszámolását. ezt a feladatot egyetlen északi kormányzat vagy kormányok csoportja sem végezheti el közvetlenül. bár szoros kapcsolatban álltak Mexikóval. hogy közelebbi szövetséget kell kötnie a piaci erőkkel. hogy más területeken valódi szabályozó tevékenységet fejtsenek ki. Mint a többi "külföldisegély-iparág". hogy a nemzetközi gazdasági közösség. hogy az Alap vagy a Bank megakadályozhatna. hogy az Alap kevésbé önelégült legyen. amikor a tanulmányunkat befejezzük. az adósságkönnyítést és a pénzügyi szigort valamint a szerkezet-átalakító programok fegyelmének fenntartását működtetve az ügyfél-országokban. elkezdett nagy kölcsönöket juttatni az ázsiai . vagy akár csak előre is jelezhetne egy súlyos pénzügyi katasztrófát.Tigrisek"-nek. hogy Oroszországot újabb kölcsönökkel tartsa távol. decemberi mexikói pénzügyi válságot. amelyek ellentmondásosabb vagy érzékenyebb területeken dolgoznak. Attól félünk. amikor a pénzügyi összeomlás elszabadult. és éppen most. se nem rugalmasak. és nem is kapnak hatalmat a jövőben sem. hogy az utóbbiak nyíltan beavatkozzanak olyan "független államok" belügyeibe.Kevés ember érti meg. hanem a szóban forgó piac nagy privát szereplői számára szolgálnak biztosítékul. és sokkal kevésbé figyel a rendszerszerű kockázatokra. amelyek több ezer magasan képzett. csak egy gyenge nádszálba kapaszkodik. Természetesen nem jósoljuk. ha szükséges. A hagyományosabb kölcsönzési tevékenységét illetően a Banknak hangsúlyoznia kell a magánbefektetőknek szóló tanácsadást. hogy gyorsabban alkalmazkodjanak az új feltételekhez. hogy akár a közgyűlésen. még saját szabályait is megszegte. Ugyanakkor őrültség lenne arra számítani. és brókerként kell működnie a kormány és az üzleti szféra között. amennyiben túlságosan az IMF előrejelzéseire támaszkodik. Az erőforrásai azonban se nem korlátlanok. mégsem látták előre az 1994. vagy ha látták is. A Bank már felfogta. amelyet a nemzeti kormányok adományaiból alapítottak) is egyre kevesebb hozzájárulásra számíthat a hajdani donoroktól. amelyek pénzügyi krízist élnek át. Vagy az Alapnak kell sokkal nagyobb összeget juttatnia. és ne a dogmatikus ideológiára alapozzon a szilárd kutatás helyett. ENSZ) Egy olyan értekezésnek. akár az ENSZ speciális ügynökségeiben arról tárgyaljanak a főbb tagállamok. hogy a gyermekek védőoltása értékes erőfeszítés. hogy mint intézmény. szólnia kell. mivel abban a legtöbb kormány egyetért.

mint az élelmiszerek. hogy nekik is van beleszólásuk az aktuális globális ügyekbe. amely az Általános Tarifa. autokratikusabb országok már most sem értenek alapvetően egyet a munkajogban vagy a környezetvédelem kérdéseiben és ezeknek a kereskedelemhez való viszonyában. az ENSZ Környezeti Program (UNEP) teljesen hatástalan a környezet megvédésében. A WTO léte jó hír azoknak.Mindegyik tag biztosítja azt. A nemzeti bíróságok helyett a WTO fórumain hallgatják meg az érveket. mivel a tagországok felruházták valódi döntéshozó és szabályozó hatalommal. E szervezet igazgatója egyáltalán nem túlzott. gyengébb tagjai számára megteremtse azt az illúziót.GATT . nem gyakorol ellenőrzést az élelmiszer-ellátás és -elosztás felett. január I-jén.és Kereskedelmi Egyezmény . mert ez az egyetlen fórum. akkor állandó szankcióknak tennék ki magukat. amikor valaki semmibe veheti intézményes nemzetközi kötelezettségeit. még ha azokat törvények vagy szokások kegyelettel őrzik is. bármely WTOtagállam által megtámadhatóak. . és így formálhatja az ENSZ politikáját. hogy sokkal alacsonyabb színvonalat fogadjon el. hogy a törvényei. mondja az alapító egyezmény. A fogyasztó polgárokat felbosszanthatja az. ha ezeket kétséges egészségügyi vagy környezeti körülmények között készítették. kormányközi ügynökségek privatizációja során. és a nem tarifaalapú korlátok. valamint a szegényebb. amely lehetőséget ad arra. hogy egy nemzetközi intézményt felhatalmaztak: hatálytalanítson és nyilvánítson semmisnek egyedi nemzeti érdekeket. A Ted Turner által az ENSZ-nek adott egymilliárd dolláros megaadomány olyan újítás. demokratikusabb. Ez a kötelezettség egyaránt vonatkozik a múltbeli.. akik a szabadpiaci globalizáció fennmaradását remélik. a WTO "újabb akadály azok előtt. még ha azokat az emberi egészség vagy a környezet védelmében hozták is.Az Élelmiszer és Mezőgazdasági Szervezet (FAO) például. Bár ez pozitív lépés. Ha ezt megpróbálnák. hogy a WTO szabályai arra kötelezik a nemzetüket. talán az új világrend előhírnöke. Ez az első példa arra. akik azt gondolják. Egy ilyen nemzetközi szabályozó testület komoly ellenvélemények kiprovokálását kockáztatja. A később taglalt okokból kifolyólag nem olyan időket élünk. amely precedenst teremthet a további egyéni vagy vállalati jótékonykodásra. Ez a viszonylag fiatal szervezet. még akkor is. A Világkereskedelmi Szervezet (WTO) A WTO ígéretesebb jelölt a jövőbeli sikert illetően. a biztonság és a környezet bizonyosan érintettek. Ahogyan a Wall Street Journal tiszteletreméltó egyenességgel megírta. az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Bizottsága (UNCTAD) nem alkot kereskedelmi szabályokat és így tovább. a jelenlegi és a jövőbeli törvényekre. Az olyan fontos területek. Turner személyes nagylelkűsége és önzetlensége mellett első ízben láthatunk olyan emberbaráti cselekedetet a nemzetközi. a fejlett országoknak be kell fogadniuk a kevésbé fejlettek termékeit. A gazdagabb államokban is keletkezhet negatív reakció. amikor kijelentette: "Mi írjuk az egységes globális gazdaság alkotmányát. A WTO szabályai alapján a tagországok többé nem korlátozhatják a kereskedelmet. az egészségügy. és a tagállamokra kötelező döntéseket hoznak. mint amilyenhez eddig hozzászoktak. és mi is nagy előrelépésként üdvözöljük. ha rájönnek. szabályozásai és adminisztratív eljárásai illeszkedjenek a [WTO-val kötött] szerződéshez". Az ENSZ csak azért hasznos. . hogy a nemzeti kormányok irányíthatják a gazdaságot".helyettesítésére jött létre 1995. hogy felmentheti az Egyesült Államokat már régóta esedékes ENSZ-hozzájárulásának megfizetésétől. hogy a "nemzetközi közösség" kisebb. amelynek messzire nyúló hatásai lehetnek." A WTO törvényei szerint a kereskedelmet korlátozó eljárások büntetendőek. szomorúan állapítjuk meg. A gazdagabb.

hogy a globalizált gazdaság önfenntartó legyen. jegyzőkönyveik sem nyilvánosak. A fogyasztói és a környezetvédő szervezetek felemelhetik a szavukat. El kell továbbá fogadnia az országoknak azt. A polgárok valószínűleg szintén elutasítják a WTO vitakezelő eljárását. Ezeket a szabályokat leginkább a gazdaság legfőbb szereplői alkothatják meg. egy-két kivételes sikertől eltekintve . mint amennyi a legtöbb európai vagy észak-amerikai állam törvényei szerint megengedett. Néhány csodálatos mostani fúzió ellenére a legtöbb európai. Attól tartunk azonban. mint amilyenekre nemzeti keretekben jutottak el a tizenkilencedik század végén és a huszadik században. a kémiai ipar vagy a gyógyszeripar. Ugyanakkor. hogy egyetlen tagállamnak sem kellett a szankcióktól tartania. hogy ezzel megvédjék annak a rendszernek az állandóságát. hogy ez a nap még mindig nagyon távol van. hogy nem kötelezhetik a cégeket az élelmiszerek származási címkével való ellátására. ha a halászat eddig nem engedélyezett módszereinek tilalmát a WTO feloldja. ha ilyen dolgok a tudomásukra jutnak. vagy génmódosított táplálékkal etetett marha húsának elfogadása. Henry Ford bölcsessége helyett eddig nem találtak mást: fizess eleget a dolgozóidnak. amikor a vállalatok kizsákmányolják a dolgozóikat.Néhány véletlenszerűen kiválasztott példa illusztrálja ezt: A piacon olyan gyümölcsöket. japán és egyéb transznacionális vállalat továbbra is vadul versenyez a világpiaci részesedésért. engedélyezetté válhat. hogy a verseny ugyan nagyon jó. azért szenvednek. Ez a szabály túl gyenge volt. elosztás és az árak ténylegesen kollektív irányítása kedvéért. azért. bár már megkezdték a nemzetközi vezetőkkel a konszenzus kiépítését az olyan találkozóhelyeken. A transznacionális vállalatok szerepe Ezek az óriásvállalatok képesek biztosítani a politikai ellenőrző mechanizmusok túlnyomó többségét. zöldségeket vagy borokat lehet kapni. Ha azt akarjuk. Végül. és okmányaik. A régi GATT-szabályok szerint a kereskedelmi szankciókat nem lehetett alkalmazni egyetlen tagállam ellen sem anélkül. vagy a Transzatlanti Üzleti Párbeszéd összejövetelein. amely mindnyájuk számára káros lett volna. és nem tehetnek semmit. Az azbeszt és a mérgező hulladékok kereskedelmét a nemzetállamok nem akadályozhatják. A WTO a visszájára fordította a dolgot. hogy az összes többi tagállam azt jóvá ne hagyta volna. ha valamelyik tagot az egyik bizottság bűnösnek találta. mint például a Davosban évenként megrendezett Világgazdasági Fórumon. és a legkevesebb élőmunkát igénylik. és néhány előrelépés a kötelező globális eljárások felé . "csökkentik" a saját vevőkörüket is. amely sokkal több. akkor szükség van szabályokra. hogy megvehessék az autóidat. Ezt még nemigen ismerték fel. mert hatalmas túlkapacitást hoztak létre az utóbbi években. Összegezve. de nem képes megfelelően segíteni őket az üzleteikben. a termelés. tovább rontják a már most is törékeny globális rendszer stabilitását. Egyéb iparágak hasonló megegyezésekre juthatnak nemzetközi szinten.8 . hogy időleges előnyt szerezzen olyan technológiákba való beruházással.a nemzetközi szabályozás területe tele van tátongó lyukakkal. amerikai. mivel annak bizottságai külső megfigyelők nélkül ülnek össze. hogy elkerüljék a gyilkos versenyt. Ezek a vállalatok a jövőben úgy dönthetnek. amelyik garantálja a létezésüket és a profitjukat. Túl sok figyelemreméltó hatékonyságú vállalat állít elő ennek következtében túl sok javat túl kevés fizetőképes vásárló számára. sok olyan termék kereskedelme. amelyek annyi (esetleg rákkeltő) rovarölőszer-maradékot tartalmaznak. Ehhez a mintához az olajipar szolgál a legjobb példaként: ez az ipar túlnyomórészt lemondott a versenyviselkedésről. másolataik. Miközben ezt teszik. hacsak az összes többi tag nem áll ki egyhangúlag a szankciók ellen 90 napon belül. mint az autóipar.mint amilyen a WTO. a WTO-nak köszönhetően. amelyek élenjárók. és gyakorlatilag garantálta. Olyan különböző iparágak. például az ellen. és ezt meg is kell tenniük. Mindegyik óriásvállalat megkísérli. Az európaiak számára kötelező lehet az Egyesült Államokban állati növekedési hormonnal nevelt. A szankciók automatikusan életbe lépnek. amely valamilyen nem biztonságos anyagot tartalmaz.

vagy nem hajlandóak. Reálisan szemlélve a dolgokat. azt kell megkérdeznünk. és a pénztőke uralkodó szerepet játszik a nemzetközi porondon. Greider sok szempontból alaposan téved. hogy más helyen még modernebbet építsenek. A konferencia így a környezeti szabályozás kérdését teljesen az egyes kormányokra hagyta. a TNC-k számára akár kötelező. de azok a technológiák. képesek hozzájárulni a környezetvédelemhez.Mivel matematikailag lehetetlen. mint csoport. ennek ellenére a vállalatok továbbra is bezárják modern gyáraikat. amely támogatná ezt a kijelentést. A transznacionális cégek válasza az ipari szintű túltermelésre mindeddig nem a megegyezés. hogy megvásároljon egy átlagos autót. hogy az információtechnológia ma eléggé fejlett ahhoz. Nem értünk ezzel egyet: a komplexitásnak túl sok rétege van. amelyet a környezeti irányelveknek szenteltek (ez az úgynevezett Agenda 21). A környezetvédelem további bizonyítékát szolgáltatja annak. Ugyanilyen jelenségek játszódnak le majdnem az összes gyártó iparágban. amelyet több tucat transznacionális vállalat (TNC) alapított. hogy a vállalatok. de nem tudja megvédeni őket a saját akcióiktól. az 1990-es évek közepére ez 28 heti fizetésre emelkedett. Az információtechnológia az összes szereplő között azonnali és állandó kapcsolatot teremt. ekképpen burkoltan elismerte. és ezt meg is teszik. szorosan együtt dolgozott a konferencia titkárságával. hogy az adósságaikat tovább fizethessék. hogy előre lássuk és megelőzzük a nagyobb katasztrófákat. sok olyan tényezőt látunk. hogy egymással szemben előnyre tegyenek szert. Eközben az ázsiai vásárlók sokkal kevesebbet vásárolnak. Az ENSZ 1992-ben megrendezte az ENSZ Környezeti és Fejlesztési Konferenciát (UNCED) Rio de Janeiróban. hogy a jelenlegi ázsiai nehézségek miatt. New York. általában egyre kevesebb és olcsóbb munkást alkalmazva a folyamat során. . ez előre vetíti a nagy megrázkódtatások bekövetkeztét. és hozzájárulhat kritikus események előidézéséhez. mintsem azok az eszközök. A pénzpiacok szabályozása A létező nemzetközi intézmények és a transznacionális vállalatok többnyire vagy képtelenek. Néhány szakértő és vállalati szóvivő azt állítja. hogy a szabályozással kapcsolatos felelősségüket komolyan vegyék. Mivel a hektikus pénzpiacok fenyegetése valóságos. hogy ők képesek felelősséget vállalni a saját környezeti gondnokságukért. A tér és az idő egyesítése és megszüntetése aláássa a stabilitást. Ez az adat William Greider könyvéből származik: One World Ready or Not. Simon and Shuster. 1997. akár nem kötelező környezeti-magatartási szabályzatról. Ez az első alkalom. A "számítógépes kereskedés" szerepe 1987-ben az Egyesült Államok tőzsdéjén bár korai. ugyanakkor a cégek transznacionálisak. de érzékletes illusztrációt nyújt erre. ezekben az országokban a vállalatok mindent feláldoznak az export kedvéért. hogy e vállalatok visszautasítják azt. Azzal érveltek. Néhány megfigyelő kijelentette. Nem tudnak szabadulni a folytatódó és végső soron kudarcra ítélt erőfeszítéstől. amelyek ezt a világot lehetővé tették. hogy a ma gyártott összes autót (és sok egyéb terméket) eladják. Úgy gondoljuk. de a túlkapacitásról és a lehetséges deflációról írottakkal egyetértünk. vagy nem kompetensek a piaci alapú rendszernek. mint egésznek a szabályozására. és a legtöbb környezeti probléma úgyszintén átnyúlik a határokon. A riói konferencia előtt a Világgazdasági Tanács a Fenntartható Fejlődésért nevű szervezet. hogy a transznacionális vállalatoknak egyedileg önszabályozóaknak kell lenniük. amelyek abba az irányba hatnak. és az árubőséget tovább növeli az. az egyedüli rangos nemzetközi összejövetel. hogy vállalják ezt a szabályozó szerepet. hogy a fő pénzügyi szereplők meggyőzhetőek-e arról. hogy kizárjanak bármilyen vitát egy. 8 Az 1980-as évek elején egy átlagos amerikai családnak 18 heti fizetése kellett ahhoz. sokkal gyorsabban elterjedtek. Így a riói konferencia. hanem a további verseny volt. A néhány bátorító példán túl kevés olyan tényt látunk. amikor a piac valóban egy határoktól mentes világban működik. amelyek megvédenék a piacot a saját sikerétől és kiterjedésétől. hogy a nemzetközi pénziparnak ne kelljen globálisan felelős viselkedést vállalnia.

de a rendszer sorsa nem érdekli őket. hogy az állati "jótékonyság" azt a célt szolgálja. hogy a központi bankok többé nem mérkőzhetnek a hatalmas spekulánsokkal. amely ezeket a jogokat garantálhatná. ezért nem meglepő. Azok az összegek. Történelmi távlatból nézve a dolgot. hogy feláldozzák magukat és közvetlen érdekeiket a nagyobb közösség javáért. de ma már inkább tovább növelik azt. hogy az egyed a saját génjeit maximális valószínűséggel adja tovább a jövő generációinak.valódi . akármi legyen is saját hosszú távú érdekük. és nem is törődnek a rendszerrel magával. teljes gazdaságok épülnek olyan papírokra. mint volt 1929ben . járulékalapok stb. A globális pénzügyi krízis napjainkban sokkal rosszabb lenne. a szocializmustól vagy éppen a nemzetiszocializmustól. ha ez megtörténik. brókerházak. Soros György milliárd dolláros puccsa a brit font ellen azt mutatja. hogy lehetővé tegyék saját génjeik továbbadását. Ez még akkor is igaz. vagy legalábbis annak kell lennie. Azért találták fel őket. A pénzügyi szférában azonban az azonnali döntések uralkodnak. a határidős. a főbb piacok leghatalmasabb szereplőiből álló csoport valószínűleg tudna dolgozni azon. B.gazdasággal vagy kereskedelemmel sem.. J. akárcsak alig érezhető szinten is. hogy a baleset kockázatát csökkentse. A pénzpiacok nemigen tartanak kapcsolatot a "reális" . a különféle. hogy az emberi viselkedés alapvető törvénye működik: a kollektív ellenállás maximumának törvénye a pénz áramlásának megfékezése ellen.nem a jótékonyság és az önfeláldozás." A szabadpiac elméletének és gyakorlatának lényege azonban . A külföldiek nagy tételeket tartanak kezükben a kormányzati kötvényekből (a nemzeti adósságból). A piaci szereplők ma csak magukkal törődnek. Nem lehet többé felismerni azokat a határokat. és az Egyesült Államokat a radikális populizmus valamilyen formájától. arra. hogy megvédjenek a pénzügyi kockázattól. amelyek a rövid és hosszú távú piacok. vagy elkerülni. "A látszat a legfontosabb". nem azzal. hogy bizonyos eljárások és egyéni akciók valószínűleg sokkal jobban védik a rendszert. az összes operátor közvetlen jogai háttérbe szorítják a rendszer olyan karbantartását.Még a legerősebb államok hatóságai sem ellenőrizhetik teljesen saját pénzüket és pénzügyi politikájukat. és visszavonhatják ezeket a befektetéseket. az opciós. Ilyen összefüggésben hogyan állíthatóak meg veszélyes trendek. de nem azért. között húzódtak.hogy Megbízóinkat emlékeztessük . hanem az azonnali önérdek és profit. a rövid távú logika a hosszú távú haszon ellen dolgozik.és mégsem vagyunk képesek azt előre látni. hogy ezt a csoportot összehívja? Kik lesznek a pénzügyi katasztrófa megelőzésének kézművesei? A pénzügyi katasztrófa puszta lehetőségét legtöbb helyen még fel sem ismerték. bankok. amely súlyos szociális robbanásokhoz vezetne. . ha ezen a piacon statisztikailag jelentős számú önzetlen viselkedés fordulna elő. mint mások. nagy hasznot húznak a rendszerből. vállalatok. ritkán kerül szóba. ha azt láthatjuk. amelyek naponta rutinszerűen forognak a külföldi átváltási piacokon. sőt előzhető meg egy komoly globális katasztrófa? A nemzetközi pénzügyi tranzakciók adóztatása. Meglepő volna ezért az. hogy a Franklin Delano Roosevelt idején bevezetett New Deal megóvta az amerikai kapitalizmust a majdnem biztos bukástól. Az idézett genetikus. A magányos spekulánsok. a külföldi átváltások piacai. és azonnal elejtik. Néhány ember képes lehet a jótékonykodásra. A kereskedelmi pénz puszta áradása és mennyisége sok embert tesz gazdaggá. A biológusok azt mondják. A legújabb információtechnológiával felszerelt. Egy súlyos pénzügyi krízis nagyarányú üzleti csődöket és hatalmas méretű munkanélküliséget váltana ki. A nemzeti pénzpiacok nem egyszerűen teljesen integrálódtak a globális pénzpiacba. ezzel a pénzügyi tartalékok elolvadását és éles fluktuációkat idézve elő az átváltási arányokban. a termékpiacok vagy származékos értékpapírok piaca stb. hogy átadják a maguk egyéni vagy kollektív örökségét. és a rendszer az összes résztvevő racionális akcióin. de ki vállalná azt. S. A származékos értékpapírok piaca fantasztikusan bővül. egymástól elválasztott piacok határai is leomlottak. tudásán és elvárásain alapul. Ezek a szereplők racionális lények. legalább 50szeresen meghaladják a megfogható javak és nem pénzügyi szolgáltatások tranzakcióinak teljes értékét. Haldane egyszer szellemesen azt mondta: "Lemondanék saját életemről három bátyámért vagy kilenc unokatestvéremért. a leghalványabb kedvezőtlen esemény jelentkezésekor. az világos. amelyek pusztán névleges értékeket testesítenek meg. Kölcsönözzünk egy analógiát a tudományból.

mint azt egyikünk személyesen is tanúsíthatja. de akiknek az érdekeit ez végső soron szolgálná. sikerült megmutatnunk azt. akiknek különvéleménye a mai napig él.a munkaerő. a pénzügy és a természet piaca . és már meglehetősen előrehaladott állapotban volt 1933-ban. Keresi a legtermelékenyebb munkaerőt a legjobb áron. víz. részben átfedő és kölcsönösen kapcsolódó piac van: • • • • a termékek és szolgáltatások hagyományos piaca. ha azok megpróbálták vállalni a roosevelti politikát. valamint a természetnek "ingyenes" vagy a környezetszennyezés és a hulladékkezelés miatt megfizetett használatát foglalja magában). Szigorúan véve. hogy a szabályozatlan (vagy "önszabályozó") piacok képesek feszültségeket okozni (tömeges munkanélküliséget. Egy transznacionális vállalat rutinszerűen és szimultán működik mindezen piacokon. a környezet leromlását. a kevéssé ismert "környezeti" piac (amely a földet. A felelős nemzeti vezetőket. amely az 1929-es tőzsdei összeomlást követte. Bár követtük a konvencionális szóhasználatot. és ismételten "a piac"-ról beszéltünk. a Világkereskedelmi Szervezetnek köszönhetően. az egyetlen. pénzügyi összeomlást). genetikai anyagok. nem támogatnák ma ezt jobban. kettő. a tranzakciók adóztatása és a "(szociális) biztonsági háló alapjainak" létrehozása ma gátat vethetne egy komoly katasztrófának. A "piac" sok olyan "termék"-kel foglalkozik. ehelyett azt mondták inkább. Rooseveltet hősként kellene tisztelni. elad termékeket és szolgáltatásokat.. gyerekek vagy szolgák előtt kimondani. szervek szervátültetéshez. a valóságos és virtuális fizikai erőforrásokat. és a kapitalistáknak áldaniuk kellene a nevét. ezek egyikét sem gyártotta senki. a piac azonnal büntette. Ennek következtében nincs a látóhatáron globális újraelosztási vagy pénzpiaci szabályozórendszer. és a globális hatóságoknak jelen helyzetükben kevés reményük lehet arra. ehelyett négy. Sok háztartásban a "Roosevelt" szitokszó volt. garanciák és opciók. szociális háborgást. hogy csökkenteni tudják a rendszer belső fenyegetettségét. mint az emberi munka. A globális keynesi gazdaságpolitika. Ezek a tevékenységek nem helyezhetőek légmentesen elkülönített tartályokba. a pénzpiac. Globális piacok: egy.. és meggátolhatná a széles körű szociális felfordulást. felhasznál természeti tőkét. amelyben ma a világ legerősebb gazdasága működik. megdönthette volna a liberális rendszert abban az országban. amely aláaknázza magát a piaci rendszert. Nem lepődhetünk meg azon. Lehet. föld. I933-ban az Egyesült Államokban a felsőbb osztály részéről mélységes bizalmatlanság és még mélységesebb gyűlölet volt tapasztalható Roosevelt iránt. sok. és amely a piaci szabadság legerősebb védelmezője. levegő. hogy "az az ember". . jövőbeli tranzakcióinak értékét folyamatosan bebiztosítja több pénznemben is. egymással kölcsönhatásban álló piac közül egyedül a termékek és a szolgáltatások piaca dicsekedhet olyasmivel. mint az Egyesült Államok pénzügyi elitje támogatta annak idején a New Dealt.szabályozása többnyire a véletlenre és a több-kevesebb nemzeti erőforrás-ellátottságra és -igényre van bízva. egységes globális piac még nem létezik. biztosítási alapok. a munkaerőpiac. A másik három piac. ami emlékeztet a globális szintű szabályozásra. hogy a New Deal megmentette Amerikát. amit nem volt szabad hölgyek. de soha nem békítette meg a leghevesebb ellenzőit. és használ hulladéktárolókat. A szabványos modellünk nem tartalmaz globális ütközéselnyelőket. még ha a vállalat könyveiben elkülönítve szerepelnek is. Reméljük.Ha Roosevelt nem avatkozik be egy intenzív keynesi programmal. hogy a négy. akkor a szociális felfordulás.

és egyben az ő legjobb hosszú távú érdekeiket is szolgálja. akkor túl kevés győztest és túl sok vesztest fog létrehozni. Ennek a mély egyetértésnek ellenére hangsúlyozzuk. amely nem rendelkezik kikényszeríthető szabályozással. illetve ezek nem kényszeríthetőek arra. és feltesszük. Más szavakkal. nem képes gyorsan irányt váltani. hogy legyen még nagyobb piaci szabadság. de politikai is. azonban a "roosevelti szabály" kimondja: a rendszerbeli játékosok buzgón hisznek ennek a piacnak a bölcsességében. akik nem tudnak vagy nem hajlandóak elég gyorsan alkalmazkodni. . hogy a jelen körülmények között a saját közvetlen érdekeik ellen cselekedjenek.vagy háromgenerációnyi idejük volt. különösen nem a munkanélküliek vagy a súlyosan alulfoglalkoztatottak milliárdos seregéért. Azok. és a kevésbé alkalmasakat egyre inkább elutasítja. hogy szabályok és korlátok nélkül a piac saját összeomlását okozhatja. úgy hiszünk a piac szabadságában. A globális szabadpiac összes fenyegetése a saját sikerében és a leginkább figyelemreméltó Láthatatlan Kéz kihasználásában gyökerezik. A rendszer elsődleges mozgatói rendkívüli ellenállást tanúsítanak az ellen. akkor könnyen végzetesnek bizonyulhat. és a működést ne korlátozza semmi sem. akkor arra kell figyelmeztetnünk. a profitszerzés és a saját előny alapvető elvei ellen. hogy ezeket a fenyegetéseket megtárgyalják. Úgy látjuk. és szabályozásért kiált. Azt képzelni. és a saját rövidtávú érdekeik és a piac önszabályozása alapján visszautasítanak minden regulációt. Szabadság vagy korlátozás Úgy gondoljuk. az önszabályozáson és a darwini versenyen.elfogadhatatlan számunkra. hogy ez a Megbízóink számára is az. az emberi viselkedés összes ismert szabályának tagadása lenne. azaz a legalkalmasabb túlélésén alapul. még ha ki is mutatható az. az olyan alkalmazkodásnak. Ma meglévő szabályozó intézményeink abban az irányban . Ha magára hagyjuk. hogy ezek a haszonélvezők nagy vagy éppen szignifikáns számban időben felismerhetik a külső szabályozás szükségességét. hogy a huszonegyedik század elején globális katasztrófa várható (ha nem előbb). és őszintén szembesüljenek velük. amely az egyéni szabadságon. Az alkalmatlanok száma feltartóztathatatlanul növekedni fog. Ahogyan tiszteljük egy olyan óriás munkáját. hogy ha ez a kimenekülő magatartás folytatódik. Mégis. A változás üteme elsöprővé vált. Egy bizonyos pontig ez igaz is. hogy a rendszer érdekében történik. A politika szabályokat jelent. amilyenre a tizenkilencedik században az embereknek két. hogy "a több szabadság a jobb". egységesített piaccá válik. amíg csak éreztetni nem fogják a jelenlétüket sokféle ártalmas és destabilizáló módon.szabályoznak".bár ez a Munkacsoport véleménye szerint elkerülhetetlen a jelenlegi körülmények mellett . Ezt az ellentmondást alá kell húznunk. ökológiai katasztrófához valamint a gazdagság egyre növekvő koncentrációjához vezet. Egy olyan rendszer. és a Shumpeter-féle "kreatív rombolás" a legnagyobb méretekben zajlik. túltermeléshez és csökkenő fogyasztáshoz. Ez a probléma nem tisztán közgazdasági és pszichológiai. Akármi legyen is a retorika. Amint a világ egyetlen. Emiatt szembe kell néznünk a rendszer belső ellentmondásaival.. hogy az igazi szabadsághoz korlátozás szükséges. amelyeken a szabadpiac és az ő sikerük is nyugszik. A "globális keynesianizmus" vagy "rooseveltizmus" képes lehetett megfékezni a potenciális robbanást és káoszt. mint Friedrich Hayek. a szabályozatlan globális piac nem a jobb környezetért vagy a dolgozók és a potenciális dolgozók hatalmas tömegéért működik. azonnal kiszorulnak a rendszer hasznához való hozzájutásból. és szembesülnünk kell vele. most néhány hónapon vagy éven belül kell megtörténnie. Ma a rendszer karbantartására és védelmére fordított összeg fordítottan arányos az abból származó haszonnal. a piac főszereplőinek jelenlegi általános feltételezése az. Egy ilyen következtetés . A rendszer fő haszonélvezőitől nem várható el.Ha adva van egy önmagában törékeny rendszer. a legrosszabb fenyegetés a legnagyobb játékosoktól származik.

mint egy indiai. a népességszaporodást. . például a gazdagságot és nyomort. 9 Eredetileg Paul Ehrlich professzor (aki előnyben részesíti az A jelölést a bőségre. A Láthatatlan Kéz vissza fog ütni azokra. hogy kevesebb nigériai legyen. attól a technológiától.10 A humanitárius szervezetek gyakran fejezik ki felháborodásukat az északi és a déli fogyasztás közötti lényeges különbségért. ostobán szólva: "És akkor mi van?" A svájciak termelékenyek. Science. és így az ő formulája I=PAT): P. és a jó sorsuk nem írható a zsákmányolás vagy a gyarmatosítás számlájára. és többet fogyasszanak. a technológiával és a népességgel. akkor számukra az egyetlen út ahhoz. mivel az F. Holdren: Impact of Population Growth. hogy a piacgazdaság olyan alrendszer. A bioszféra keretein belül egy életképes gazdasági jövő függ: • • • a világon élő emberek számától. Csak egyetlen kivezető utat látunk ebből a dilemmából. a gazdasági fejlettség szintjét. minőségétől és természetétől. 1. kifejezetten jövedelemérzékeny.3. H=F •T•N Ez az egyenlet. népességük stabil. hogy a bolygó és a szabadpiac jövőjének három fő meghatározójával foglalkozzunk. hogy gazdagabbak legyenek. Fogyasztás Az F változó. Gyakran szót emelnek azért. amint várható. Ehrlich-J. Ez a harag rossz címre szól.és mi úgy gondoljuk. a nők helyzetét és hasonlókat. Ha valaki elfogadja azt . és a rendszerére is. mint egy tanzániai stb. Ezek a faktorok egyetlen egyenletbe foglalhatóak: Hatás (a Földre) = Fogyasztás . ha a nigériaiak nem a megtakarítást. hogy el kell fogadni -. az egészségügyet. sokféle alakban. amelyet a demográfusok. hogy az átlagos svájci 17-szer annyit fogyaszt. egy német 17-szer annyit fogyaszt. mint egy nigériai. amely a teljes. akkor ez az egyenlet erőteljesen rámutat a közelgő veszélyekre. biológusok és környezeti közgazdászok gyakran használnak9. ezt követően sok tudós használta. mint egy egyiptomié. magas megtakarítási aránnyal dicsekedhetnek. Lehet. T és N magában foglal sok egyéb változót. pp. akik belé helyezték minden hitüket. a C jelölést a fogyasztásra. központi fontosságú a tárgyalásunkban. Ha a változókat helyesen értelmezzük.Technológia . de a globális piacgazdaságban az egyetlen racionális válasz erre a tényre. A svájciak és a nigériaiak között nincs is semmilyen automatikus kapcsolat. hogy mások egyszerűen élni tudjanak".A jelenlegi intézményeink nem képesek univerzális politikai kereteket adni. nevezetesen a fogyasztással. akkor ez mérhetően megkönnyíti a szociális és gazdasági előrejelzéseket. a megállapításokkal. Hatás Mindeddig tartózkodtunk attól. A piaci főszereplőink vakok és süketek maradnak a saját érdekeikre. Az átlagos francia fejenkénti fogyasztása öt és félszer akkora. Vol. a beruházást és termelékenységük növelését választják. a fogyasztás mennyiségétől. hogy a nyugatiaknak magukévá kellene tenniük Gandhi elvét: "Élj egyszerűbben. Másrészről. amelyet az emberek az elfogyasztott javak előállítására és az előállított hulladékoktól való megszabadulásra használnak. Az előzőeknek nincs módjuk közvetlenül bármitől is megfosztani az utóbbiakat. és szorgalmazzák a javak határokon átnyúló megosztását. A humanitáriusok nem értenek egyet ezekkel.Népesség. az oktatást. természeti rendszer keretein belül működik. az. 121217. egy amerikai 35-ször annyit. 171 (1971). és most ezzel fogunk foglalkozni.

televíziót. etikai szempontok által motivált ember vegetáriánussá vált. amely változatlanul mutatja a javuló gazdasági jólétet. A déli féltekén nem lehet olyan felismerhető vallási vagy egyházi hagyományt találni. Az északi alacsonyabb fogyasztást nem lehet palackozni. a gazdag-szegény távolságnak még csak csökkentésére is. De mennyire "hatékony" az ilyen választás gazdasági és környezeti szempontból? A hivatalos fejlesztési segély hatástalannak bizonyult az Észak-Dél-. Ma ez 70:1. hogy sokan mások is éljenek. Az önkorlátozás. Az energiafogyasztás megbízhatóan méri az ipari fejlettséget: az ázsiai "Sárkányok" 1980 és 1995 között több mint megduplázták az egy főre eső energiafogyasztásukat. az átváltási aránnyal szorozva hasonlítanánk össze. Az intézményes jótékonyságot ritkán gyakorolják. hogy osszuk meg javainkat földrajzilag távoli vagy kulturálisan különböző emberekkel. és tovább növekszik. azt otthon kezdik. hogy az a gabona. ez a döntés morálisan ugyan tiszteletre méltó lehet. csak az érhető el. amely megbízhatóbb. Néhány jóindulatú. motoros járművet venni. a pénzeket többnyire a harmadik világ viszonylagosan jólétben élő rétegei sajátították ki. Ellenkezőleg. vagy hűtőszekrényt. hogy hivatalosan segítséget adnak a nigériaiaknak.De képes-e valaki kisebbíteni a bolygó fenyegetettségét. Az egyéni jótékonykodás sem sikeresebb. egyszerűen vagy egyéb módon. A hidegháború vége óta a segélyek összege drasztikusan csökkent. de ezek a jótét emberek nem kaphatnának arra garanciát. Ennek oka az. hogy gazdasági tevékenységük alapjául az etikus viselkedést választják. hogy jótékonyságukból a szegények járnának jól. és a segély csak marginálisan hatott a szegények fogyasztására. nemhogy megszüntetésére. A svájciak folytonosan dönthetnek úgy politikai szinten. hogy jólétét megossza a Gandhi által említett "másokkal" a Délen. hogy csökkenti a személyes fogyasztását. hogy soha nem fog a korábbi szintekre visszatérni. hogy ossza szét azokat. A világ (többnyire gabonaalapon termelt) húsfogyasztása és (többnyire fosszilis anyag alapú) energiafogyasztása feltartóztathatatlanul növekszik. és nem befolyásolja a bolygó által elszenvedett összes hatást. . ha egyáltalán hatott. és valószínűleg igaz az a kijelentés. amikor a gazdagsági arány 30:1 volt. Ha egy gazdag ország népességének jelentős hányada önkéntesen lemondana az anyagi jólétének egy részéről. különösen az olyan országokban. és kiegyenlíti az északi kevesebb fogyasztásnak a gazdasági-környezeti értékét. mintha a fogyasztási kiadásokat a helyi pénzben összeadva. A hús a másik termék. vásárlóerő-paritás) metodológia. és kevesebb állatot nevelnek fel. valahogyan majd eljut a világ éhezőihez. enyhítheti az egyedi nyomort. A világméretekben elterjedt jótékonykodás valószínűleg északi specialitás. vagy legalábbis kevésbé hibás. Ezzel együtt is. de ez soha nem fogja kiegyenlíteni a különbséget a jómódú és a szűkölködő között.és közösségi segély nagyon kevés ahhoz. vagy valahogyan átvarázsolni déli magasabb fogyasztássá. hogy a déli félgömb nagy részén az elitek fogyasztása egyidejűleg emelkedik. abban a hitben. a teljes magán. ha jótékonykodó szervezeteken keresztül folyik. Ha a húsra vagy a gabonára a fizetőképes kereslet csökken. minden kétséget kizáróan becsületes ügynökhöz kerülnének. és 14-szerese az alacsony jövedelmű országokénak. hacsak a megtakarítások nem egy megbízható. Még a segélyezés legvirágzóbb korszakában is. A növekvő jövedelmek mindenféle termék iránti megnövelt keresletet jelentenek. A magas jövedelmű országok egy főre jutó energiafogyasztása három és félszerese a közepes jövedelmű országokénak. Tévednek: a táplálék is termék. akkor kevesebb gabonanövényt ültetnek. hogy az otthoni és a külföldi kevésbé tehetősek fogyasztási határa emelkedik. és svájci egyének megtehetik azt. amely arra buzdít. Még ha azt nagy méretekben gyakorolják is. Az 1990-es évek kezdete óta az Afrikába irányuló magánjótékonykodás meghaladta a hivatalos segélyt. amelyekben az emberek tömegei eddig sohasem voltak képesek a diétájukat változatossá tenni. az egyenlőtlenségek növekedtek a második világháború óta. vagy átadja a nemzeti gazdagságot? 10 10 Az összehasonlítások alapja a Purchasing Power Parity (PPP. vagy csökkenteni a nemzetek közötti szociális különbségeket azzal. amelyet nem konvertáltak hússá. és ha ilyen egyáltalán létezik. és egyidejű az első keresztény misszionáriusokkal.

amely a fosszilis üzemanyagokra. és a jól körülbástyázott érdekeket. a dúsítást. hogy a felhasználók és az adófizetők . Bárhol és bármikor kerüljenek is veszélybe az ipar jelenlegi előnyei és gyakorlata. Technológia Az emberi hatás a természetre attól függ. aminek az az oka. mint az atomenergia. 560 millióra. akkor az atomenergia több széndioxid-kibocsátást okozhat. Továbbiak kifejlesztése könnyű feladat. akik olajat és gázt égetnek el. Az Egyesült Államokban évente legalább 30 milliárd dollár állami támogatás áramlik csak az energiaiparba. hogy az utakon majd hidrogénnel hajtott autók szaladgálnak. beleértve a bányászást.A kevésbé szerencsés és különösen a földrajzilag távol eső emberek iránti morális érzékenység és a jótékonyság eddig soha nem vált tömeges viselkedéssé. A radikálisan tisztább. mint például az alacsony értékű. hogy milyen a fogyasztott javak fizikai természete. amit már megtanultak. Az autók motorjai ma hatékonyabbak. és e javakat milyen technológiával állítják elő. olcsó és alacsony környezeti hatású technológiák garmadája létezik. Az ilyen fantáziálások azonban figyelmen kívül hagyják a politikát.és nem a vállalatok . a T technológiai faktor figyelembe vétele nélkül. de az utakon futó autók száma több mint kétszeresére nőtt a világon. amelyik az atomenergia előállításának teljes ciklusához szükséges. hatékonyabbak. már ma is. és meggátolhatnák a talajeróziót. . hogy kiegyensúlyozza a jövedelmeket. mind pedig Európában. Néhány megfigyelő úgy gondolja. ha bizonyos részleges érdekek védelme nem segíti elő hosszú távon a rendszer egészének megőrzését. Számukra kényelmesebb az. Még a javuló technológia sem garantálhatja a teljes bolygóra való hatás csökkenését.ma a piszkos. és az EU politikáját a dereguláció irányába igyekszik elmozdítani. a közúti szállítás súlyának növeléséért küzd. mint az északiak. amelyek el tudnák nyelni a szén-dioxidot. amelyek egymás hulladékát dolgozzák fel. nem hatékony technológia után fizetnek adót. kétségtelenül több környezetszennyezést okoz. mint a szén. mint hogy új utakra térjenek. a kemikáliákra. Az ilyen akciók akkor is általánosak maradnak. de a termékek puszta száma miatt ezek a javítások nem jelentenek kevesebb összhatást a bolygónkra. amely a hosszú távú tárolás. és egyre növelje a jobban élő emberek számát. 11 Azt sem tudjuk számításba venni. Európában egy olyan nagy hatalmú lobbi. de egyidejűleg hatalmas erdőségeket pusztítanak ki. mint az Európai Iparosok Kerekasztala. kéntartalmú szén. és több haszonnal is jár. hogy a jelenlegi technológia radikális változásai meggátolhatják a bolygó visszafordíthatatlan sérülését. amíg az ipar képes externalizálni ezeket a költségeket. Az energiafogyasztás összehasonlítása megtévesztő lehet. a tájon napenergiás telepek lesznek láthatóak. A "szegény emberek energiája". Ugyanez a helyzet több tömegesen fogyasztott termékkel: ezek lehetnek kevésbé erőforrás-igényesek. megőrizhetnék a fajok sokféleségét. ellenállást és ellenreakciót vált ki az érintett iparágakból. hogy mennyi a nukleáris energia jelenlegi és potenciális költsége. a katonai biztonság ás a terrorizmus miatt merül fel. Egyesek álmodozhatnak arról. Az Afrikában felhasznált energia 50-90 százaléka ma is fából származik. Ha azonban számításba vesszük azt az energiát. és tüntetik el a hulladékot. könnyebbek. a maghasítást és a hulladék megsemmisítését. Ez a helyzet addig marad fenn. mind Észak-Amerikában. az ipar természetesen harcol ezek fenntartásáért. Alternatív. az acélra stb. ami teljesen normális. kifejlesztettek és amortizáltak. A politikusok erősen ráhangolódtak az ilyen vállalati érdekekre. alapozott gazdaság gyors és tömeges átállítását kívánja előmozdítani. a biztonság. az organikus farmok és a zérókibocsátású gyárak mellett. mint voltak 20 évvel ezelőtt. A több autózás együtt a több közlekedési dugóval megsemmisíti az üzemanyag-hatékonyságban elért eredményt. Azonban bármilyen kísérlet.11 A fogyasztási spektrum másik végét tekintve az egyszerű eszközökkel az "ingyenes" fát fűtőanyagnak kivágó emberek talán kevesebbel járulnak hozzá a szén-dioxid kibocsátásához. a városok telve lesznek energia-hatékony házakkal. ha folytatják. kisebb hatású és hatékonyabb technológiák bevezetésének ösztönzése ugyancsak hiányzik. és még jóindulatú feltételezéssel sem várható.

Népesség A kiinduló egyenletünk. gyakorlatilag kegyelettel őrzi a környezetszennyező és hulladéktermelő technológiákat a nemzetközi törvényekben azzal. és azon északiak felé folyik. nem hivatalos források a nettó népességnövekedést a huszadik század utolsó éveire évi 90-100 millióra teszik. ha azokat jelentős környezetrombolás árán gyártották.12 Ezek szerint naponta átlagosan (legalább) 360 000 gyermek születik. ahány született. és a várható életkor növekszik. A Világkereskedelmi Szervezet. Ezzel szemben naponta 142 000 ember hal meg. és ez a világ népességéhez évente egy mexikónyi. ennek több mint 90%-a harmadik világban. Ez azt jelenti. amelyek hivatalosan a ma elérhető legjobbak. Kenyában a népesség 60%-a 15 év alatti. mint 1970-ben. legkevésbé felelős gyártók. Egyéb. még akkor sem. sokan közülük jóval a reprodukciós időszakuk után. ahogyan az már több országban bekövetkezett. ami azt jelenti. Minden évben körülbelül 175 millió terhességből körülbelül 133 millió élve születés történik (a 42 milliós különbséget főként a legális és illegális abortusz okozza). de nem árt megismételni azokat: • • A Földön ma kétszer annyi ember él. Ma a születésszám halálozási számot több mint 250 százalékkal haladja meg.Ma a fejlődő országokban a legtöbb helyben kifejlesztett vagy importált technológia az első ipari forradalom régmúlt éveit idézi. Még ha a termékenység (születésszám) határozottan csökken is. A csecsemő. Még egyszer kimondva: mivel a hulladékok és a környezetszennyezés csökkentését célzó ösztönzés kevés. • • Az 1990-es évtizedben a világ népessége többel növekszik. A tények közismertek. mint 3 milliárd volt. bár szabályozási tevékenységét tekintve értékes. valószínűleg annál inkább alapoz olyan idejétmúlt iparágakra. alapvetően a "Népesség" tényezőtől függ. a népesség növekedése még évtizedekig folytatódik. A "korpiramis" előnyben részesíti a jelenlegi és jövőbeli gyermekviselőket. hogy az évi tiszta népességnövekedés körülbelül 81 millió (1995). Fogyasztás • Technológia • Népesség mint az már látható. A szegény országok jelenlegi népességének legalább harmada kevesebb. minden 12 évben egy Indiányi embert ad. A történelem során a halálozási és a születési arány gyakorlatilag azonos volt: annyi ember halt meg. mint bármely megelőző évtizedben. • • 12 Az adatokat az Egyesült Nemzetek Szervezete Népességi Divíziójának becsléseiből számoltuk. akkor a bolygó puszta fizikai korlátai miatt. Még ha feltesszük is. a népesség korösszetételének hatása miatt. ha másért nem. Minél szegényebb egy ország. Az emberi lények jelentős része sohasem érte el a reproduktív időszakát. hogy egyetlen ország sem utasíthatja vissza egy másik ország termékét. amelyek a költségek externalizálásában leginkább járatosak. amelyek napja leáldozott. és annál piszkosabb és kevésbé hatékony technológiája. amely így szólt: Hatás (a bolygóra). . az észak-amerikai vagy európai középosztály életszínvonala továbbra is elérhetetlen maradna az emberek százmilliói számára. a kereskedelem jutalma törvényszerűen a déli legpiszkosabb. hogy visszautasítja a különbségtétel megengedését a Folyamatok és Termelési Módszerek (PPM a tárgyalási zsargonban) alapján. mint 15 éves. amikor a népesség kevesebb. hogy az ipar kész világszerte tömeges méretekben átállni a kisebb környezeti hatású technológiákra és azonnal befogadni az alternatív megoldásokat.és gyermekhalandóság folyamatosan csökken. A Földön évente körülbelül 52 millióan halnak meg.

beleszámít a "termékeny" kategóriába. mint az ő "korrekt" része lenne. mint az emberi vagy állati fogyasztásra történő gabonatermelés. ahogyan azt a Római Klub állította az 1970-es években (néhány létfontosságú anyag. az 1990-es évek közepén minden emberi lény számára 1. mint amennyi Hollandiában van. erdei termék. a sivatagosodás.környezeti lábnyom" módszere. hanem a bolygó termelő-és elnyelőkapacitásának értelmében. A módszertan szempontjából a lábnyom fogalma javítás a hagyományos "helyi eltartóképesség" kiszámításával szemben. ezáltal elvonva a "szárazföldi környezeti rendszert" az olyan közvetlen termelőhasználattól. Ez a módszer azoknak a környezeti erőforrásoknak a mennyiségét és minőségét méri. hogy egy adott népességet egy adott fogyasztási szinten fenntartson. Az összes többiben a népesség továbbra is növekszik. hogy a találékonyság örökké a helyettesítője lehet a megfogható fizikai forrásoknak. Ennek a radikálisan egyenlősítő számításnak megfelelően. mert olyan teljes anyagi és energiafolyammal számol. hogy a népességnövekedés csak nagyon magas szinten áll meg (10 ás 12 milliárd között). amely ahhoz szükséges. A források csökkenése elkerülhetetlen. amelyek egy adott populáció fenntartásához szükségesek a fogyasztás és a technológia egy adott szintjén. Ekképpen magában foglal olyan faktorokat is..megoldási" módja és így a bolygó jólétének előrejelzése a . A hatás mérése A H = F • T • N egyenletnek egy újszerű (bár vitatott) .négyszögjard -.és energiaszükségletüket kielégítsék. és ez a megállás nem történik meg előbb.. hogy megfelelően kényelmes életstílussal ma mindenki többet használ. az utak. Amint a Dél gazdagabbá válik. mint a kereskedelem és az urbanizáció. folytán. egy átlagos észak-amerikainak 4-5 hektár jut. vagyis körülbelül másfél futballpálya termelőkapacitásával. Még a vadon is. csak 2050 és 2075 között. amikor Megbízóink ezt a tanulmányt olvassák.75 acre . A környezeti lábnyom így a "kínálatot" és a "keresletet" mutatja. amely a Föld termékeny területének csökkenésével jár. New Society Publishers..13 A lábnyommódszer elosztja a produktív szárazföldi terület méretét a világ népességének számával. a világ népessége el fogja érni a 6 milliárdot. a személyes vagy kulturális preferenciákkal és mindenekelőtt a gazdagsággal. egy acre kb. mint egy-két évtizeddel ezelőtt. a fogyasztása. Philadelphia and Gabriola Island. háromszor annyi. amelynek a jog szerint érintetlenül kell maradnia. hogy bármiféle hiány mindig is gerjesztette az emberi találékonyságot. Azt az uralkodó gazdasági meggyőződést azonban vitatjuk. 4000 négyzetméter). bár lassabb ütemben. BC. A körülbelül 30 gazdag ország népessége stabil. A "kereslet" változik a klímával. De azt is bemutatja. 2020-ra 8 milliárd. Vancouverben: lásd William Rees-Mathias Vackemagel: Our Ecological Footprint. mint az ő "korrekt" része lenne a termékeny szárazföldi forrásokból.• • Abban az időben. 1996. Ez a romlás felé halad. szempontjából. Hogy a hollandok jelenlegi élelmiszer-. nekik 15-ször több földre volna szükségük. az évszakokkal. a bevásárlóközpontok stb.stabilizációs" forgatókönyvek is elismerik. például az olaj abszolút hiánya). A több elkölthető pénz szükségszerűen több igényt jelent a házépítés. A "kínálatot" egyszer és mindenkorra a bioszféra adja. a szikesedés stb. . az erdőirtás. vagy csökken. Még a leginkább optimista globális . Nincs kétségünk afelől. 2008-ra 7 milliárd lesz. 13 A környezeti lábnyom módszer úttörője William Rees professzor volt_ a Brit-Columbiai Egyetemen. Ekképpen a részrehajlás teljes mellőzésével minden földi lakónak be kell érnie 15 000 négyzetméter termőfölddel (ez 3. a talajerózió. Canada. és ezáltal a környezeti lábnyoma ugyancsak nőni fog. a használt előfeltételektől függően. nem olyan értelemben. A fenti általános mértékkel szemben.5 hektár területet osztottak ki. még ha ezért a "privilégiumért" a piac által meghatározott árat meg is fizeti. és a földrajzot igazán globális tudománnyá teszi. A következő évtizedekre szóló előrejelzések a 9-13 milliárd értékek között változnak.

hogy minden egyén a saját előnyét igyekszik maximalizálni. vagy ahogyan Smith nevezte. Itt van azonban az ellentmondás: a szegény társadalmak szegény emberei.Azt is tagadjuk. rabszolgának vagy szervkereskedőknek.14 ` Nyugaton ma úgy tekintünk a gyermekekre. nemtörődömségből vagy a fogamzásgátlók számukra elérhetetlen voltából szaporodnak túlzottan. és a férfiak is gyakran húznak hasznot a gyermekeikből. mint amennyit szeretnének. hogy a huszadik század végének emberei függetlenítették volna magukat a természettől. Ez akár igaz is lehet. Attól még. ki hozhat egyénileg racionális gazdasági döntéseket? Vajon ez a részvétel általános jog? A reprodukciót tekintve vajon normális és megengedhető-e. hogy a szabadpiaci rendszerben való részvételhez kinek van joga. és anyagenergia folyamunk nagy részét importáljuk. hogy több gyermekük legyen. ezek az importok még nem növekedhetnek korlátok nélkül. akik a népességrobbanásért leginkább felelősek. Extrém esetekben a gyermekeket készpénzért eladják prostituáltnak. az önérdekét követő személy egyidejűleg hozzájárul az általános jóléthez. bár mindez szerepet játszik. A népesség és a szabadpiac A népesség évi hatalmas növekedése nemcsak környezeti szempontból nyugtalanító. hogy a szegény. olyan körülmények között. amelynek lehet ugyan érzelmi. hogy városokban élünk. nem terheljük kevésbé a Földet. Továbbá a gyermekek hasonlítanak a lottószelvényekhez: lehet. Városi környezetben körülbelül 250 millió 14 éven aluli gyermek dolgozik. ott az embereknek több gyermekük van. vagy pedig abnormális és törvénytelen. de nem korlátlanul. A teljes rendszer. minden. mert kereskedünk. tanulatlan asszonyokat gyakran arra kényszerítik. és azt.függ. és a technológiák valahogy nem akarnak soha nem látott. ami ma a harmadik világban tapasztalható. amelytől a mi fajunk . Falun már korai gyermekkorától segít a mindennapos házimunkában.a szabadpiac . Harminc évvel ezelőtt egy ünnepelt cikkben Hardin professzor azt kérdezte. amikor a gyermekek rendszerint előnyt jelentenek? Biztosan tudjuk. Ugyancsak nem ez a szemléletmódja azoknak. A becslésnek akármilyen módszerét használjuk is. A társadalombiztosítási rendszer hiánya miatt a gyermekektől elvárják. hogy igazolható-e a laissezfaire elv a reprodukció területén. Ez a liberális elmélet sziklaszilárd alapja. de ők. hogy az egyénileg igazolható gyermekvállalási döntések százmilliói végül is oda vezetnek. Nem ez volt a helyzet a tizenkilencedik századi európai vagy amerikai agrártársadalmakban. de biztosan nem gazdasági haszna. mint költséges vállalkozásra. A feministák a nők kihasználtságát hangsúlyozzák.elve és Adam Smith megalapozó munkája szerint a piacon meghozott egyéni döntések üdvös hatással lesznek a társadalom egészére. azért. Ahol a gyermekhalálozás magas. A legtöbb szegény. és megváltoztatja az egész család státusát. Elmulasztotta azonban megjegyezni. a "közösségi érdekhez". hogy valamelyik majd sikeres lesz. hogy öreg szüleiket eltartsák. A Délen nyomorgó emberek nem pusztán egyszerű tudatlanságból. mint amennyibe kerül.és az összes többi faj is . hogy ellensúlyozzák a várható veszteséget. Paradox módon ez megkérdőjelezi a liberális társadalom legalapvetőbb elméleti alapjait. minden részeredmény ugyanazt a megkerülhetetlen tényt mutatja: a világ fogyasztása növekszik. gyakran józan egyéni gazdasági érdekből nevelnek gyermekeket. amelyekben a születési arányszám meghaladta azt. . amelyet feladatunk megvédeni. A szabadpiaci rendszer filozófiai ellentmondásai itt élesebb megvilágításban bukkannak elő. mint amennyit akarnak. hogy a szegény emberek számára a gyermekáldás pozitívan kapcsolódik a növekvő gazdasági jóléthez. Megkérdezhetjük. egy ideig és határig jelentős nyomást képes elviselni. harmadik világbeli szülő számára a gyermek többet hoz a konyhára. hogy segítse a család túlélését. A laissez-faire . hogy a népesség meg fogja haladni a Föld végső eltartóképességét. akiknek ma a legtöbb gyermekük van. forradalmi sebességgel változni.

Azt is matematikai bizonyossággal tudjuk, hogy egyes országokban a túl nagy népesség egyre növekvő igényt jelent a termőföld és egyéb erőforrások iránt, és ez egyben az egy főre eső kibocsátás csökkenését, és az életszínvonal esését is előidézi. Az ilyen jelenségek ellensúlyozhatóak lennének, ha a normákhoz való fokozott visszatérést a tudományos és technikai haladás, a jobb menedzsment, az oktatásba és a képzésbe való magasabb beruházás, a szabad kereskedelem és hasonlóak garantálhatnák.
14 Garrett Hardin: The Tragedy of the Commons. Science. Vol. 162. 13. December 1965. pp. 1243-8.

Ha ezek adottak lennének, akkor a nagyobb népesség lehetne gazdagabb népesség. de aminek ma a tanúi vagyunk, az felettébb lassú, hogy azt ne mondjuk. érezhetetlen javulás a fejenkénti reáljövedelemben, és így a gazdag és szegény országok életszínvonala közötti szakadék folyamatosan szélesedik, mind relatív, mind abszolút értelemben. Ez mind köztudott. Az viszont talán kevésbé ismert, hogy a hatalmas népességnövekedés ugyanúgy a gazdagság eloszlásának nagy különbségeihez vezet. a túlnépesedett országban is. A túl sok munkáskéz által elérhető túl kevés munkaalkalom lenyomja a béreket, míg a termaföld és a tőke szűkössége felfelé hajtja a bérbeadást és a profitot. Az ország a lehető legrosszabb helyzetbe kerül: a munkanélküliség magas lesz, vagy ha minden munkáskéz munkához jut, akkora bérek éhbérek lesznek, és ehhez járul még a tulajdonlás túlzott jutalmazása, és a két csoport közötti mély egyenlőtlenség. Adam Smith nézetével és a liberális doktrínával szemben, az ésszerű egyéni döntés az utódnemzésre annak érdekében, hogy a saját gazdasági jólét növekedjen, nem hat üdvösen a társadalom egészségére; legalábbis akkor, ha valaki ezt a hatást abból származtatja, hogy a legrosszabb helyzetben levőknek mint csoportnak a helyzete javul. Bár a reprodukciós szabadság javítja a helyi elit abszolút és relatív helyzetét, az utódok létrehozásának szabadsága nem szolgálja a "közérdeket", ha ezt úgy határozzuk meg mint a liberális rendszer fenntartását, az ésszerű egyenlőséget és a bolygó megőrzését. A Láthatatlan Kezet keresztezi a Legyőzhetetlen Méh. A reproduktív hatalom valóságos. A szegény emberek éppen úgy viselkednek, ahogyan azt a klasszikus elmélet megjósolja: megpróbálnak személyes jóléthez, de legalábbis potenciális jóléthez jutni azon az egyetlen módon, amely számukra nyitva áll. Viselkedésük tulajdonképpen igazolja a kapitalizmus elméleti alapjait. de végül ez önrombolás, mert az életszínvonaluk könyörtelenül csökken. és az elit által felettük gyakorolt ellenőrzés növekszik. Ha azt akarnánk, hogy szüntessék be az egyéni gazdasági tulajdon gyermekek formájában történő előállítását. a logikus út az lenne, hogy a túlszaporodó osztályokat más gazdasági tulajdon újraelosztásában részesítsük világszerte, hogy befektethessenek egyéb gazdagságot létrehozó dolgokba. Az olyan tulajdonok megosztása, mint a vásárlóerő, tanultság, munkahely, infrastruktúra és hasonlóak, gyorsan a népesség stabilizálásához és növekedésének csökkenéséhez vezethetne. Azonban minden jel az ellenkező irányba mutat. A gazdagság és a gazdagságképző tulajdonok messze vannak az újraelosztástól, sőt, egyre inkább koncentrálódnak a legfelső rétegben. Részben reprodukciós képességeik miatt is, az alsók ma arányosan kevesebbel rendelkeznek, mint valaha. Emiatt arra számíthatunk, hogy folytatják saját lottószelvényeik előállítását. A reprodukciós szabadság következményei Megbízóink azt kérdezik tőlünk, hogyan lehet a liberális kapitalista rendszert legjobban folytatni. Mi ezt a kérdést szándékozzuk megválaszolni, és nem mást; ezért nem fogunk alternatív rendszereken gondolkozni, vagy a "közjó", vagy a "közérdek" alternatív definícióját megadni. Különböző kikötések szükségessé tehetnék a termelőtulajdonoknak az Északtól Dél felé, a gazdagoktól a szegények felé való újraosztását, és az üvegházhatású gázok, a környezetszennyezés és a hulladékok kibocsátásának csökkentésére tett drasztikus és azonnali lépéseket.

Már megmagyaráztuk, hogy az ilyen eszközök miért látszanak utópikusnak egy szabályozatlan globalizáció és a piaci szabadság feltételei mellett. A kierőszakolt gazdasági újraelosztás és környezetvédelem hiányában a reprodukció szabadsága a fő kérdés. Először a jól ismert Malthus-féle érveket kell megvizsgálnunk, amelyek szerint a népesedés feszültsége végül önkorrekcióhoz vezet, éhínségen vagy egyéb természetes jelenségen keresztül. Ez igaz is lehet. Abban a két évszázadban azonban, amely Malthus Esszé a népesedés alapjairól című tanulmányának közzététele (1798) óta eltelt, sok alapvető minőségi változás ment végbe. • Malthus soha nem a világ, hanem csak egy meghatározott ország népesedésével foglalkozott. Bár a tizennyolcadik században volt bizonyos élelmiszer-kereskedelem, alapjában minden nemzetnek a saját élelmiszer-termelésére kellett támaszkodnia, és minden kormány felelős volt a saját embereinek élelmezéséért. Ebben az időben a népesség teljes számának a bioszféra kapacitásához viszonyított mértéke nem volt kérdés. A globalizáció megváltoztatta a népességi adatok természetét, amelyekre Mathus támaszkodott. Ma már elegendően hatékony "halálozási felügyelettel" rendelkezünk, de születésszabályozással nem; elődeinktől eltérően globális jótékonyságot gyakorlunk ("humanitárius segély") az éhezés enyhítéséért a népes és szegény országokban. Az időskála megváltozott. A népességnövekedési csúcsok magas szintről indulása azt jelenti, hogy többé nem kényelmeskedhetünk a Malthus által jósolt önkorrekciókra számítva. Nyolcszázmillió vagy még több új ember tízévenként elsöpör minden korlátot.

Malthus szerint a népesedési feszültségnek egy pozitív oldala is van. E nélkül az emberek soha sem kezdtek volna földet művelni, vagy civilizálttá válni. "Ha... olyannak látjuk az embert, amilyen valójában, azaz tehetetlennek, lustának és munkakerülőnek. hacsak a szükség nem kényszeríti... (... ). biztonsággal állíthatjuk, hogy a világ nem népesült volna be. ha nem vesszük figyelembe a szaporodás elsőbbségét a létfenntartással szemben... (...) Ha a népesség és a táplálék egyforma ütemben növekedett volna, valószínű, hogy az ember soha nem emelkedett volna ki a barbár állapotból." A Munkacsoport arra figyelmeztet, hogy a ma globalizált világában "a népesedés hatalma a létfenntartással szemben" nem a mezőgazdaság erősödését vagy a barbár állapotból a civilizáltba emelkedését eredményezi, hanem a ragadozó magatartás különféle formáit azok ellen, akik valahogyan felhalmozták a gazdagságot. A milliók nem maradnak "tétlenek és lusták", bár előfordulhat, hogy ugyanannyira "munkakerülők", mint bármikor. Ezek és vezetőik bármilyen eszközzel azt akarják kisajátítani, ami épp kéznél van, mivel erre ösztönözték és kényszerítették őket. Illuzórikus lenne arra támaszkodni, hogy az élelmiszer-termelés (aritmetikai) növelése - feltéve, hogy ez megtörténik kiegyenlíti a mértani haladvány szerinti népességnövekedést. Ebben a malthusi érvelés semmit sem vesztett meggyőző erejéből. Az 1950-es évektől kezdve 1984-ig az élelmiszer-termelés növekedése meghaladta a népesség növekedését. 1984-től az ellenkezője történik. Az 1990-es évtizedben az élelmiszer-termelés évi 0,5 százalékkal nőtt, míg a világ népessége folytatta a növekedést évi 1,4 százalékkal. A népesség a "kevésbé fejlett" országokban évi 1,7 százalékkal, míg a "legkevésbé fejlett" országokban évi 2,6 százalékkal növekedett, de a világ élelmiszer-termelésének többsége a fejlett országokban történik, ahol a népességnövekedés csak évi 0,3 százalék. A tanulmányunk második részében visszatérünk a létfenntartás és a népesedés témájához. Most csak annyit jegyzünk meg, hogy Malthus nem halt meg, bár a háború utáni időszakban többnyire aludt. A világ legtöbb vezetőjét szintén álomba ringatták. Az élelmiszerhiány ismét előtérbe fog kerülni.

Amikor ez megtörténik, a leginkább sebezhetőket fogja érinteni, akik viszont politikai krízist és szociális instabilitást okoznak majd. A Megbízóink azt kérték. hogy tanúsítsunk intellektuális szabadságot, legyünk őszinték, és ne legyünk szentimentálisak. A Munkacsoport tagjai ügyelnek arra, hogy - egy tizenkilencedik századi filozófus divatjamúlt szavait idézve - olyan "együttgondolkodók, aktív és koncepciózus ideológusok kasztjához tartozzanak, akiknek a megélhetése főként attól az illúziótól függ, amit az uralkodó osztály magáról kialakított"15. Ezért most meghátrálás nélkül levonjuk a következtetéseket azokból az érvekből, amelyeket eddig kifejtettünk. 1.4. Következtetések A nyugati civilizáció hajnala óta a vezetők - helyesen - mindig is törődtek a népesedés szabályozásával. Platón úgy hivatkozik a stabil népesség fenntartására mint az uralkodók egyik fő feladatára Köztársaság című művében. Továbbmenve, kidolgozott irányelveket ad a faj egészségének fenntartására, amelyet különféle osztályokra lehet alkalmazni, annak érdekében, hogy javítsák a fajt, állandó szinten tartsák a népességszámot, megteremtsék és megőrizzék a politikai egyensúlyt. Platón utasításai biztosítják, hogy a felső osztályok - a legokosabbak és a legjobbak - több lehetőséget kapjanak a szaporodásra, mint az alacsonyabb rendűek. A Krisztus előtti ötödik században a halandóság általában meghaladta a termékenységet, vagy egyenlő volt azzal; háborúk, betegségek vagy egyéb balesetek nagy pusztítást tudtak okozni, és a vezetőknek ügyességre volt szükségük ahhoz, hogy az államot ideális méretben és a lakók optimális összetételében tartsák. Ez utóbbira mondja Szókratész, hogy "az uralkodóknak kötelessége szabadon hazudni és csalni a vezetettek érdekében."16
15 Karl Marx: The German Ideology (Materialist Theory, Dominant Classes and Ideas). 16 Platón: The republic. 459b et seq.

A mai vezetők láthatóan teljesen elvesztették az éleslátásukat a népesség stabilan tartásának alapvető kötelességét illetően, és ahelyett, hogy hazudnának a polgáraiknak az ő érdekükben, többnyire saját maguknak hazudnak, amikor akár gyávaságból, akár tudatlanságból azt tettetik, hogy a piac önmagában boldogságot, gazdagságot és jólétet hozhat mindenki számára, - még azoknak az embereknek az elképesztően növekvő száma ellenére is, akik mindezt szeretnék elérni. Így a kormány folyamatosan egy finom, ki nem mondott és meg nem vizsgált üzenetet közvetít a kormányzottak felé: a neoliberális gazdaság magába ölelheti az összes embert, bárhol éljenek is, nem számít, hányan vannak ma, és hányan lehetnek holnap. És ha a gazdasági rend talán túl sok embert kihagyna is, ez csak pillanatnyi egyensúlytalanság vagy rossz működés következménye, és hamarosan kiküszöbölhető korrekt intézkedések foganatosításával. Bárkinek a kizárása a piac áldásaiból így időlegesnek minősül, és semmiképpen sem tulajdonítható a rendszer természetének. Harcolunk ez ellen az üzenet ellen. Bizonnyal ezt teszik a legértelmesebb "uralkodóink" is, ha egyáltalán foglalkoznak a szabadpiac és választott gazdasági rendszerünk természetével. A liberalizmus dogmája rokon az evangéliummal: sokakat hívnak, de a kiválasztottak kevesen vannak, ámbár a piac nagylelkűbb politikát alkalmaz, mint Isten. Fenntartjuk azonban, hogy a globális neoliberalizmus nem fogadhat be mindenkit, még a legvirágzóbb nemzetekben sem. Bizonyosan nem képes befogadni a világszerte élő 68 milliárd embert. A korábbi, a globalizációt megelőző időkben a gazdasági folyamatok lényegében nemzetiek voltak, és az összeadáson alapultak. A termelés és az elosztás azt jelentette, hogy értéket adunk a különböző elemek összeadásával, amelyek többnyire a nyersanyagok, a tőke és a munka voltak. Henry Ford törvénye szerint "az embereket eléggé megfizették, hogy megvehessék az autóit". A globalizáció korában, pontosan azért, mert a gazdasági folyamatok nemzetköziek, a kivonáson alapulnak. Valaki értéket ad (profitot), kevesebb mennyiségű elemet, különösen munkát felhasználva, mint külföldi versenytársai. A munkát tőkével és információval helyettesíteni előnyös.

a cégek és az emberek állandó küzdelme nélkül. csökkentés és visszautasítás.] . betegség. (. annál nagyobb a jutalom. ruházatot. annál magasabb a pénzügyi megtérülés. ahol látható. nem minden polgáruk lesz képes részesülni az új gazdagság megteremtéséből. mert valaki nem birtokolhatja és eheti meg mások tortáját. akik befektettek a részvényeibe. Mind a gazdagabb. Megfordítva. annál magasabb lesz a termelés költsége. beleértve az élelmet. Ha megpróbáljuk a kérdést a lehető legszélesebb törvénykezés összefüggéseiben vizsgálni. Minél inkább megőrzi a cég az "alapinputokat". a beszállítóknak. ami egyre robbanékonyabb helyzethez vezet. a vállalatoknak szabadoknak kell lenniük ennek hajszolásában. bármilyen hatással legyen is ez a közjóra? A törvényesség említése törvényeket.. öregség és egyéb megélhetési hiány esetére. A háborúban. A vállalat azoké. a nemzetközi sikerhez szükséges a leépítés. amit a győztesek között szétosztanak. Ez semmit sem mond a család méretéről.. Bár a gazdag nemzetek viszonylag gazdagok maradnak. mert a politikusoknak el kellene gondolniuk az elgondolhatatlant.mindenki. beleértve ebbe a bűnözést. az országé. akár házasságban. a Bentiek és a Kintiek dialektikája romboló viselkedéshez vezet. talán azért. Minél kevesebb ember jogosult a gazdagságon való osztozásra. akár azon kívül született [A kiemelés tőlünk származik. sebezhetőbb nemzetek népessége változó mértékben fog szenvedni a kiterjedt éhínségtől és a szűkös munkalehetőségektől. és egyenlő jogokat nyilatkoztat ki az összeházasodott férfi és nő számára. a beszállítóké vagy a városé. hatalmat és normákat idéz. paragrafusa foglalkozik a családdal. Sokan kimaradnak ebből. Ezért állandóan hazudnak a kormányzottaknak. paragrafus sem. hogy "a család a társadalom természetes és alapvető csoportegysége. Minden személynek versenyeznie kell nemcsak a szomszédja ellen. Törvényes népességnövekedés? A következő kérdést fogalmaztuk meg: törvényes az. és jogosult a társadalom és az állam védelmére". a nemzetközi törvényekben és az Egyesült Nemzetek Szervezetének Emberi Jogok Általános Deklarációjában kevés útmutatást találunk. hogy a papírok értéke abban a pillanatban emelkedik. hogy minden személy szabadon kereshesse maximális személyi előnyét reprodukciós képessége felhasználásával. a migrációt és a terrorizmust. a világ nagy részei redukálódnak a természet hobbesi . munkaképtelenség. mind a szegényebb országokban a gazdasági száműzés. ahol éppen van. mint például az Egyesült Államokban. Ritka kivétellel a népesség és a család mérete nem volt a nemzeti törvénykezés vagy rendeletek tárgya. Mivel a rendszer célja és egyben motorja a profit. Ennek kétségkívül így kell lennie. minél magasabb a költséges emberi elemek kiutasítása.állapotába. a helyi közösségnek és az államnak áldozatot kell vállalnia. A rendszer nem működhet a termékek. A szegényebb.Amikor a munkaköltségek még mindig az összes vállalati kiadás 70 százalékára rúgnak. például a munkavállalókat. Akármit mondanak is a moralisták. mindenki más ellensége . és néha a piac sem lesz képes működni. Jelenlegi vezetőink mindezt nem ismerik be. Nem szól erről a 25. Ennek a deklarációnak a 16.) Az anyasági és a gyermeki állapot külön speciális gondoskodásra és segítségre jogosult. Minden gyermek ugyanazt a társadalmi védelmet élvezi. a vállalat nem az alkalmazottaké. Ezt az igazságot naponta mutatják a tőzsdék. és akikkel soha nem találkozik. az állam. A munkaerőnek. akik több ezer mérföldre élnek. azaz a részvénytulajdonosoké. amely megfelel a saját maga és családja egészségi állapotának és jólétének. amikor a vállalat nagyobb munkaerő-csökkentést jelent be. de leginkább önmaguknak. orvosi ellátást és a szükséges társadalmi szolgáltatásokat. és a biztonsághoz való jogát a munkanélküliség. amelyet mindenki vív mindenki ellen. amely az Univerzális Jóléti Állam tényleges okiratát fogalmazza meg: Mindenki jogosult olyan életszínvonalra. Amint ezt már ma is láthatjuk. és annál alacsonyabb a profitja. Megerősíti. lakást. hanem olyan idegenek ellen is. özvegység.

Nem valószínű. hogy a kontrollálatlan számok elfogadhatatlan feszültséget okoznak a társadalmi rendben. az Univerzális Deklaráció aláíróinak felfogásában. Az állampolgárok számára a jó kormányzat azt jelenti. többek között Szókratész és Platón. Az aláírók nyilvánvalóan nem gondolkodtak el azon. Ugyanakkor gondolkodó és felelősségteljes emberek. Minél nagyobb a túlnépesedés. lakást. úgy tűnik. hogy szociális és nemzetközi rend garantálja az ENSZ bajnokai által kinyilvánított jogokat.5 milliárdot sem. Néhány ország. nem társul hozzá egy megfelelő hatalom vagy nemzetközi intézmény. de a városi és vidéki hatóságok gyakran nem engedelmeskednek. hogy választaniuk kellene a korlátlan egyéni reprodukciós szabadság és a "szociális és nemzetközi rend" (illetve a környezeti rend) között. közvetlenül vagy közvetve. hogy gyakran elsősorban azért vállalnak adósságot. az adósság visszafizetése és a pénzügyi fegyelem miatt. hogy azt az életszínvonal-romlást megpróbálják elkerülni. akkor mindezen dolgok biztosításának kötelessége a társadalmat terheli. hogy nem tartják be. hogy megfékezze azt. amely törvényesen beavatkozna. amelyben azok a jogok és szabadságok. A különösen maradi államok kitartanak a téves hiedelem mellett. Ironikus az. annál több jó kormányzat . ruházatot. és semmi sem várható ez ügyben. beleértve azt a célt is. ma is ez a helyzet egyes arab államokban. a világ népessége még nem érte el a 2. és "a nagy számok nem kölcsönöznek rendet". és az "egy gyermek elvet" többnyire azzal tisztelik meg. Több szegény és népes állam arra használja korlátozó hatalmát. Délen azonban az államok többségét egyszerűen eltiporták. A nemzetközi hivatalok nem gyakorolnak mérséklő befolyást a népességnövekedésre. hogy a hatalmas népesség végül erősebbé teszi őket. amelyet az ellenőrizetlen népességnövekedés okoz.Az egyedi reprodukciós képességet ismételten nem vélték fontosnak. és csak az "isteni gondviselés" óvhatja meg. Soha nem javasoltak kötelező érvényű szerződéseket. Családok milliói lépik át az engedélyezett reproduktív korlátokat. hogy "a közöttük lévő rend kiváló"."17 17 Aristoteles: The Polities. Book II. Ezt Kína is megpróbálja megtenni. ma végképp lehetetlen biztosítani ezeket a "jogokat" 6 milliárd ember számára. Ez volt a helyzet például Romániában a kommunista diktatúra idején. amely rendek ma az összeomlás szélére jutottak. a struktúraátalakítás. hogy az isteni gondviselés rendet biztosítana a mi földi városaink számára. akik közül sokan nyomorognak. kölcsönösen kizárják egymást.szenved vereséget. már ezredévekkel ezelőtt tudták. mivel a 28. Miközben az Univerzális Deklaráció. Sok kormány szűkítette a közegészségi és családtervezési kiadásait. kormányközi szinten sem. Arisztotelész is azt mondja. helybenhagyja vagy elnézi a népességrobbanást. orvosi ellátást" biztosítani. mint például Indonézia és Chile. paragrafus azt is megerősíti. teljes mértékben érvényesülhetnek". Ezeknek az államoknak gyakran nincs olyan szociálpolitikájuk. a kihirdetett túlburjánzó "jogok" az egyénre "saját magára és családjára" vonatkoznak. amely megérdemelné ezt a nevet. Chapter VII. Mivel már akkor is utópia volt. Amikor e deklaráció aláírói 1948-ban találkoztak.és az Egyesült Nemzetek Szervezetének annál több deklarált célja . vagy nem ajánlottak ösztönzést. rendet biztosítva. akkor még a legjobb törvények sem segítenek. Könnyű az ENSZ konferenciáin beszédet mondani. Nemzeti keretek között néhány állam. Ha a polisz túlnépesedett. Ha ennek a személynek nyolc gyermeke van. még mindig bátorítja a korlátlan reproduktív szabadságot. hogy az asszonyokat szolgaságban tartsa. A férfi utód erőteljes elsődlegessége a legtöbb déli országban további lendületet ad a magas születési aránynak. A népesség duzzadása és az emberi jogok. hogy "az ismert jól rendezett államok" egyike sem rendelkezik "túlzott népességgel". az Általános Deklarációnak megfelelően. Ázsia egyes részein nem szokatlan a 130 fiú születése. . és úgy tűnik. hogy "mindenki jogosult olyan szociális és nemzetközi rendre. amelyeket a deklaráció tartalmaz. komoly kampányokat folytatott a népességnövekedés korlátozásáért. Az aláírás óta eltelt 50 évben az Univerzális Deklaráció reménytelenül ellentmondásossá vált. szemben a 100 leánnyal. és megakadályozza a fogamzásgátlók vagy éppen az információk átjutását a határain. és nem képes számukra "élelmet.

amelyek speciálisan az ő igényeikre lennének szabva. mint amivel a szüleik ma szembesülnek. a déli népesség számának hatalmas növekedése és a déliek fokozódó jelenléte Északon előbb-utóbb súlyos kulturális összeütközéseket és robbanásokat eredményez. Bármelyik következik is be. a bandákban. hogy a munkáért versenyezve lenyomják a béreket. Az északi államokat ugyancsak mélyen érinti a népességi krízis. A munkája nemigen érinti a gazdaságot. hogy a többlet 30 fiú kivel fog összeházasodni. akik gyakran a nemzetközi embercsempész körökkel állnak kapcsolatban. mint a Dél. A népességrobbanás megfékezésének akarata és eszközei azonban nincsenek meg azon országok többségében. Az illegális foglalkoztatottak egyben illegális foglalkoztatókat feltételeznek. A demográfiai dinamika a másik oldalt segíti. hogyan kezeljék a bevándorolt népességet. Gyakorta a nem megfelelő iskolák és az alacsony oktatási színvonal. de nem helyettesíthetik az erőteljes külpolitikát. mint a bennszülött népesség. Mivel távozásuk elősegíti a saját hazájuk bizonytalan pénzügyi helyzetének javítását. gazdasági és környezeti leromlás miatt indulnak majd útnak. hogy a bevándorlók túlnyomó többsége nem vesz részt az illegális tevékenységben. hogy megsérti az otthoni abortuszellenes (Úgynevezett életvédő) erőket. talán mert a dolgot nyilvánvalónak gondolja. ahogyan a Nyugat az univerzális nyugati kultúra terjesztése érdekében erőlködik. attól való félelmében. az erősen növekvő népesség értékes exportcikk lehet. a kormányuk csak félszívvel próbálja visszatartani őket. amelynek alapgondolata a "Nyugat mindenki más ellen". mivel saját vállalataiknak is szükségük van az olcsó munkásra. hogy aránytalanul nagy számban vesznek részt az illegális kereskedelem minden fajtájában. Az amerikai magánsegélyezési alapok megpróbálják kitölteni az űrt. A bevándorló családok nagyobbak. de még most sem tudják. ha az azt magában foglaló kultúra meggyengül. a rossz lakáskörülmények és a gettókba kényszerülés. hogy olyan emberek tízmilliói érkeznek a világra. nem mondja ki. Több OECD-ország belügyminisztériuma alig több ma. Így minden évben annak lehetünk tanúi. az alacsonyabb képzettség és a magasabb munkanélküliség áldozatai. akik a társadalmukat érő széles körű politikai. visszautasítja a népességkontroll szponzorálását a nemzetközi segélyprogramjaiban. akiknek asszimilálását az északi államok már most nehéznek találják. de a bevándorló munkásokat úgy fogják fel. . akár nem. Az ország. Ugyanakkor a kapitalizmus kultúrája elsősorban nyugati. Mindez azt eredményezi. amely aközött tátong. a bűntettet nem büntetik. miközben erre való képessége folyamatosan csökken. akármit is ígérnek az északi partnereiknek. amelyek tevékenységét a kormányok elnézik. amely gyakran az anyaországukkal való politikai összeütközéshez kapcsolódik. például a pénzügyi segély vagy egyéb kedvezmények csökkentésével vagy megszüntetésével. alacsony fizetésért és társadalombiztosítás nélkül. Az Egyesült Államok. hogy a globalizált szabadpiac nem lehet uralkodó. és ennek következtében szegényebbek.18 Huntington professzor. a család méretének növekedésével párhuzamosan. menedéket kereshetnek a helyieket felbőszítő kulturális és vallási gyakorlatban. ezáltal ördögi kör alakul ki. akár tetszik. A könyv szerzője. hogy nem engedik az állampolgáraikat távozni. Ezek az idegen lakosok. méltán keltett nagy figyelmet. Bár becsületükre legyen mondva. Mindent összevetve. nem nyújt számukra olyan családtervezési programokat. Mivel a külföldiek választott új hazájukban kitaszítottnak érzik magukat. és emiatt a helyben született népesség még kevésbé fogadja el őket. bár még nincsenek teljesen tudatában a ténynek. A szélsőséges politika mindkét oldalon virágzik. A szemüket becsukják. még kevésbé csökkenti a gyermekvállalási kedvet. nem teszik fel. a korrupció terjed. ahol ez leginkább megtörténik.Azt a kérdést. amelyben csapatostól megtelepedtek. A "civilizációk összeütközése". a kicsinyes bűnözésben és alkalmanként a terrorizmusban. A másik lehetőség az. hogy ezek a kormányok zsarolni fogják az északi országokat annak fejében. akiknek a jövője sivárabb lesz. Huntington professzor hangsúlyozza azt a nagy szakadékot. hogy versenyképesek maradjanak. mint akik alkalmasak arra. és helyesen vagy nem. csak egy töredékét jelentik a jövőbeli bevándorlóknak. A kezelést illetően az Észak ugyanannyira tehetetlennek bizonyult. Ezeknek a bevándorlóknak legalábbis az első két generációja sokkal termékenyebb. mint bevándorlási minisztérium. mégis általában hajlandóak a feketegazdaságban dolgozni.

De nem minden lélek tud csatlakozni a fogyasztók e gyülekezetéhez. Simon and Shuster.és gyakran visszavágást . akkor akár tetszik. A kapitalista kultúra befogadja a kockázatot. kulturálisan követhető frontvonalakkal foglalkozott. a munkahelyeken és a szociális intézmények hosszú során keresztül megy végbe. japán vagy éppen nyugati. De azok az országok. a kapitalista egy másik fajta. Amíg az iskolába vagy a templomba járás semmibe sem kerül. amely rámutat egy mélyebb szinten meglévő.kreatív rombolás". amelyekben a szabadpiaci gazdaság az uralkodó kapitalista kultúrát az évszázadok során kialakította. hogy korunk igazi katedrálisai a bevásárlóközpontok és a kereskedelmi centrumok. például Fernand Braudel és Joseph Needham egy élet munkájával próbálták demonstrálni. "értelmetlen" rombolás uralkodik el.. hanem a megtakarítóé. Ha . aki sokkal kevésbé gyakori és uralkodó világszerte. mint sokan képzelik. Sok társadalmi gondolkodó megjegyezte. Néha a csupasz. ez nem egyszerűen a kereskedő kultúrája. akik rosszul fizetett.keresnek a lokalizáció. a kereskedelmi kultúrában való részvétel számottevő elkölthető jövedelmet igényel. hogy bizonyos európai elővárosokban tizenévesek romboltak szét mindent. amelyek a rendelkezésükre álltak. Soroljuk fel tömören a folytatódó siker feltételeit. fejezet. és léteznek is a kapitalizmus nélkül (bár ennek ellenkezője nem igaz). Huntington professzor a kiterjedt. amely alkalomadtán milliókat fog érinteni. Ez rossz előjel a rendszer jövőjére nézve. és a szociális egyesületben vagy pártban való részvétel is csak önkéntesen vállalt időbe. lappangó konfliktusra. akkor a Kintiek kulturális robbanást provokálnak. és a sporttelepeket. arab. azok. A kizártak nemcsak a külföldiek lehetnek. az etnikai közösség. Különösen a 8. akkor az a "verseny" volna. Ismert. a civil egyesületeken. akár nem. amelyek a globális liberális rendszer fenntartásához szükségesek a következő évszázadban. A felfegyverzett magánalakulatok jelensége az Egyesült Államokban csak egyetlen példája ennek. ahol saját családjukat látták el ingyenesen. az egyházakon. beleértve a saját apartman-épületeiket. amely előbb-utóbb befelé vagy kifelé irányuló dühkitörésben fejeződhet ki. a politikai pártokon. Huntington: The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order New York. és legmagasabb fokú művészete a .amint az ma gyakori . hindu. a befektetőé és a vállalkozóé. Ha egyetlen szót kellene választanunk ennek a kultúrának a jellemzésére. a fundamentalizmus és másféle csoportok különféle felháborító és beteges formáiban. A nyugati nemzetekben a kulturális összeroppanás kilátása kevesebb figyelmet keltett. Azonban az Európában és Amerikában szokásos. Ezzel szemben egyáltalán nem érdeklődött a bevándorlás kérdései és a nemzeten belüli konfliktusok iránt. akik nem integrálhatók. A kultúra eredményeiben való részvétel képtelensége állandó frusztrációt okoz. a fegyveres erőkön. idegenek elleni rutinszerű és primitív ("skinhead") támadásokon kívül egy fonák dinamika is működik.a külsők asszimilálódása vagy a bennszülöttek szocializálódása egy adott nemzeti kultúrába többé nem az iskolán. . a dolgozó szegények. mint azt egyes történészek. Az egy kultúrába való asszimiláció fogalma így ellentmondásossá válik. Mindezek a szabadpiac termékei. egyszóval a vesztesek. hamarosan az emberiségnek mindössze csekély 10 százaléka lesz. 1996. mint a civilizációs törésvonalak menti összeütközések. hanem a munkanélküliek. azokat az orvosi klinikákat. Ez a fajta nem kínai. a profit motívumát és a felhalmozás szükségességét. Ezek a trendek mind azok ellen a feltételek ellen hatnak. bár őket is minduntalan felrázzák és provokálják a fogyasztás képei. A "piacok" és a kapitalizmus nem azonos: a piacok létezhetnek. Ennek lényege a küzdelem szeretete. 18 Samuel P. továbbá a peremre szorult fiatalok vagy öregek. Ha a számuk egy kritikus küszöböt elér. televízión és a mindent átfogó fogyasztáson keresztül közvetíthető. megnyugvást . Milliók nélkülözik ezt a jövedelmet. csak a hirdetéseken. iskolákat. és a leendő imádkozók száma naponta növekszik. valaki. a hajlandóság az ismeretlenre való vállalkozásra. amelyek gyűlölete az uralkodó politikai kultúra ellen irányul.Bár a kereskedők az egész írott történelem során velünk voltak. a Kintiek is. reménytelen munkát végeznek.

hasonló termelékenységi szinten járó bérek között előforduló hatalmas egyenlőtlenségeket jelentősen csökkenteni kell. Amint a bőségben élő polgárok növekvő mértékben vesznek részt a pénzpiacokon. Bár a kormányközi közintézményeknek tovább kell játszaniuk szerepüket. A piacnak magának kell vezetnie a környezeti forradalmat. A vallásnak és a vallási megnyilvánulásoknak a megfelelő szférára kell önmagukat korlátozniuk. és ésszerűen árazottnak. amelyek gyors vezetői döntéseket hozhatnak. A fiatalabb generációt tudatosan a szabadpiaci kultúrába kell szocializálni. Bár a szabadpiacnak nem az a feladata. ez a javak vég nélküli átáramoltatását jelentené a gazdagság termelőitől annak elfogyasztóihoz. ha a kormányok ennek a feladatnak nem tudnak megfelelni. vagy azért kellene fizetni őket. akik semmivel sem járultak hozzá a rendszerhez (mert kétségkívül nem is tudtak). mint Benti lenne. Milyen emberek lennének ezek? Mi tenné szükségessé az eltartásukat? Kezdjük azzal. hogy ne menjenek oda. amennyire csak lehet. Az államnak az alapvető infrastruktúra szolgáltatására és az állampolgárok fizikai biztonságára kell koncentrálnia. amelyet az államnak kellene biztosítania. mert erre a feladatra a jelenlegi Egyesült Nemzetek Szervezete teljesen alkalmatlan. Az élelmiszer-. Az összes bevétellel rendelkező és termelő egyén. a jövőbeli magas szintű termelékenység érdekében. . A képzetlen munkást igénylő munkahelyeknek a kevésbé okosak számára meg kell maradniuk. E munkahelyek jelentős része a környezet megújításának területén hozható létre. a víz. Inkább előbb. ezen belül az illegális idegenek mozgását meg kell szüntetni. és a hátrányosan érintettek romboló és költséges kitöréseket produkálhatnak. A környezeti alap rombolását meg kell szüntetni. és amelyet a nemzetközi biztosítók konzorciuma adminisztrál. a világnak szüksége lesz olyan globális intézményekre. jelenlétük hatalmas bürokráciát igényelne. ugyanakkor megkövetelnének bizonyos általános jólétet. Az oktatásnak megfelelő kezdő. amikor a küszöbönálló krízisek széles skáláját kell ellenőrzés alatt tartania. A feltételek teljesülése és a hat. amely a globális kapitalizmus folytatásához szükséges. Ezeket mindenképpen el kell kerülni. Ez csak a feltételek minimuma.• • • • • • • • • A népességnek a mainál sokkal nagyobb aránya számára kell megteremteni a megbízható és jövedelmező alkalmazást. amelyet a pénzügyi tranzakciókra kivetett kismértékű nemzetközi adó is növel. hogy "mi" el tudnánk tartani 8-12 milliárd embert. Amikor a produktív és improduktív szereplők összeütköznek. ugyanúgy a vesztesek alacsony életszínvonala kiszorítja a győztesek magasabb életszínvonalát. a nemzetközi szabályozás legjobban olyan új intézményekben történhet. ellenkező esetben saját fizikai bázisának elvesztését kockáztatja. akkor ezt a magánvállalkozásoknak kell megtenniük. hogy munkát adjon. a világ különböző részein az ugyanazon munkáért. hanem hogy profitot termeljen. hogy mivel sokkal több Kinti. elindító munkahelyeknek bőségesen rendelkezésre kell állniuk. hogy szolgálja ki az igényeiket. képesnek kell lenniük "összeomlás elleni" biztosítást vásárolni a jutalékaikból képezett garanciákkal. Ma. Az illegális gazdaság terjedését. illetve a hasznot hozó vállalkozások nemzeti és nemzetközi adóztatásának mértéke csillagászatira rúgna. Azért. Azonban e feltételek egyike sem teremthető meg a jelenlegi demográfiai körülmények között. A vezetési vagy szabályozási tevékenységbe annyira kevéssé kell beleavatkoznia. Ők vagy már tömegesen jelen lennének a termelő országokban. a legokosabbak számára ennek tartalmaznia kell az oktatást is. Százmilliók nem fogadhatóak be a produktív gazdaságba. Akárhol lennének is. az állam túllépte a helyes korlátokat. egy bizonyos ponton túl a vevői alap csökken. épp ahogyan a rossz pénz elűzi a jót. nem pedig azok kimerítő felsorolása. Azok. Tegyük fel azonban. hogy a civilizációs összeütközés kockázatát elkerüljük. amelyek a magánvállalkozások érdekeit szolgálják. mint utóbb.és különösen az energiaellátásnak megfelelőnek kell maradnia.vagy többmilliárdos emberi népesség egymást teljesen kizárják. a továbbiakban is elvárnák.

mert nem képesek vagy nem hajlandóak elfogadni a kultúráját. akkor más választás nincs. a latin proletarius. még így sem tudnánk meggátolni a tömeges erdőirtást. A döntés súlyosnak tűnik. amíg csak a Föld nem válik teljesen lepusztulttá és kiaknázottá. a bolygó folytathatja életét. . "olyan ember. Az állam. de a virág édes lesz. Cowper. hogy valamennyien jobban élnek. de a hatalmáról is lemondana. ha azok száma egyidejúleg arányosan kisebb lesz. MÁSODIK RÉSZ 2. Minden más csak illúzió és kívánságlista. az állam rosszul szolgálását. amelyen tanulmányunk második része nyugszik. és túl nagy súlyként nehezednek rá. hanem etikailag is védhető. Le fogják vonni elemzésünkből az eltéveszthetetlen következtetéseket a maguk számára: nem tarthatjuk fenn a liberális. akárcsak a Föld egésze. de azt egyszerre írja elő az értelem és az együttérzés. hanem gyermekével (szaporulatával) szolgálja". Isten útjai nehéznek. nem úgy. akármilyen megpróbáltatásokat mérnek is ránk. Sok ösztönzést kap arra. Ezáltal megpecsételné a liberális rendszer végzetét. Ez a gyakorlat önpusztító lenne.ami megbízásunk alapfeltétele -. a boldogság elérése valósággá válhat. aki az államot nem vagyonával. meghalt tavak és tengerek képződését. a szülőktől a gyermekek felé. folytatva a burjánzást. A jövedelem átcsoportosítása a viszonylag gazdagoktól a teljesen szegényekhez szükségszerűen együtt járna a hatalom átcsoportosításával. és biztossá tenné pusztulását. a Nyugat nem csak a gazdagságáról. hogy drasztikus természetmegőrző szabályokat léptessünk életbe és tartassunk be. és ugyanakkor nem tolerálhatjuk a felesleges milliárdok jelenlétét. szabadpiaci rendszert.1. A folyamatosan alacsony életszínvonal és az anarchia uralkodása helyett a törvény uralma lesz az általános. Ez utóbbiak végül nem fogják vállalni a nem produktívak hatalmas. valójában az ő szociális rétegében a gazdagság (jövedelem) az egész életén át a gyermektől a szülő felé folyik. Ha meg akarjuk őrizni a liberális rendszert . társadalmi és környezetvédelmi szempontból parancsoló. és végül lerombolva a helyi. ma rossz szolgálatot kap ezen a módon. Csak elszívják a produktív egyének életerejét. Alkalmatlanok arra. Ez az alap. sőt kegyetlennek tűnhetnek. Megbízóink arra utasítottak bennünket.Egy ilyen népesség fenntartásához szükségünk lenne globális környezetvédő rendőri erőre és szigorú jogrendszerre. hogy ez az út nemcsak gazdasági. A mai proletarius csak önmagát szolgálja a gyermekével. az élhetetlen és szennyezett városok kialakulását. hogy legyünk egyenesek." A költő isteni beavatkozásba vetett hite emlékeztet a laissez-faire szószólóinak a Láthatatlan Kézbe vetett bizalmára. Célok "Isten útjai kifürkészhetetlenek. jelenti ki egy tizennyolcadik századi költő. a fajok élőhelyeinek tönkretételét. Úgy gondoljuk. Ha kevesebb ember él egy kevésbé megterhelt környezetben. hogy folytassa a reprodukciót. hogy a rügynek keserű íze van. de teljes jelenlegi társadalmi terünkben is. az azt jelenti. A Földön élők túlnyomó többsége számára a teljes boldogságot és a jólétet csak úgy lehet garantálni. miközben csodáit megteremti". a gombaszedést. Az összeütközés elkerülhetetlen. Fény világlik a sötétségből című művében. Ha a Földön 8-12 milliárd ember él. még a jelenlegi nem megfelelő szinten (ahogyan az a nem produktívak szempontjából látszik) sem. egyre növekvő seregének eltartását. A "proletár" eredeti értelme. hogy a rendszerben részt vegyenek. A gyermeke további gyermekeket hoz a világra. "Lehet. Ez az igazi jelentése a "fenntartható fejlődés"-nek. túl nagy terhet jelentenek a rendszer számára. és mindennek a folyamatos erősödését a folyton növekvő tömegek miatt. mint az érett és modern társadalmakban. nem csak a civilizációk között. az emberi és ipari hulladéktól szennyezett. de saját boldogságunk érdekében el kell azokat fogadnunk. nemzeti és a globális közösséget. és mondjuk ki a dolgokat.

kérdés. hogy alávessék magukat faji vagy politikai tisztaságra vonatkozó nézeteiknek. őrültség. akkor ezeket a körülményeket meg kell változtatni. 3. a genocídium egy adott etnikai vagy nyelvi csoport tagjainak módszeres kiirtását jelenti. hogy elfogadják a meggyőződésüknek megfelelő. A vörös khmerek fundamentalista agrárizmust akartak bevezetni. A Kínai Nagy Ugrás és a kulturális forradalom idején a maoisták megkísérelték az erőltetett iparosítást és a "helyes" politikai gondolkodás tisztaságát elérni. hogy tetteiben a gonosz üthessen tanyát. kivéve. Aquinói Tamás által idézve: Summa Theologica. Figyelmeztettünk arra. akkor bizonyosan az. . Akárcsak Isten. beleértve Megbízóinkat is. hogy a földi viszonyok közt a piac (annak legszélesebb és leginkább befogadó értelmében) áll a legközelebb ahhoz. A mi századunk [a 20. A nácik a zsidók gyűlöletét helyezték hitvallásuk középpontjába. A történelem során a szó jelentése bővült a vallási. vagy megszűnni hercegnek lenni. 2. Beszéltünk az univerzális jóléti állam délibábjáról és a teljes emberiség befogadásának illúziójáról. kulturális és politikai meggyőződés és legújabban a szexuális irányultság miatti kiirtással. Nincs aziránt kétségünk. tétel. hogy a gonoszságból is jót tud teremteni. akik számára a piac szenvedést hoz. Ez nemcsak a nyelv gondatlan használatát jelentené. amikor ezt a lételméletet próbára tesszük. a piac döntései keménynek és kegyetlennek látszhatnak. A nagy kérdés ezután így hangzik: "Mi szükséges ahhoz. A rombolásból az emberiség jobbítását hozza létre.az előre látható jövőbeli demográfiai körülmények között. hogy a piac teljes átfogóképességében és hatáskörében harmonikus és bölcs. századmegdöbbentő genocídiumoknak volt tanúja. hogy van lételmélete. amely szerint "Isten. a kommunisták. ha olyan hatalmas és olyan jó. a választás a következő: hercegnek maradni és végigvinni.A mi szándékunk nem a sokkolás vagy a szitkozódás: tény. Amint azt Machiavelli mondta Medicinek valaha. A sztálinizmus és a Gulag elméleti középpontjában az osztályuralom (a "proletárdiktatúra") foglalt helyet."19 Ha a kapitalizmusról elmondható. 19 Szent Augusztinusz. Ha egy ilyen kijelentés az önjelölt moralisták elé kerül. de ne felejtsük el a piac vallási párhuzamát. és az egész bolygó lehető legnagyobb egyensúlyát. Képes-e a környezet és a civilizált társadalom fenntartani a jelenlegi és jövőbeli népességi számokat? Szükséges-e. azt bizonyára elítélik mint a "genocídium" szándékát.vagy egyáltalán a működését . amelyből az értelmiséget kiirtották. hogy Megbízóink azt választják. amely "faj"-t vagy "fajtás-t jelent. hogy ezt elérjük?" Elhibázott stratégiák Ha a huszonegyedik századi kapitalizmus nem képes folytatni optimális működését . Az indonéziaiak kipusztították a kommunistákat és a kelet-timoriakat. amelyeket az elemzésünk felvet saját magunk és Megbízóink számára. bár találtak időt a cigányok. Igen. A "genocídium" szó gyökere a görög genos. hogy megkérdezzük: készen állnak-e a szabadpiac és a liberális rendszer haszonélvezői. Hosszasan foglalkoztunk a valószínű környezeti összeomlással és a szociális anarchiával. és a homoszexuálisok számára is. hogy jót teremtsen a látszólagos rosszból. hogy megmaradjanak hercegnek. hogy a Mindenható bölcsességét elérjük. lényege. szintén képes arra. majd pedig 5 százaléka képviselje? Fel kell-e áldoznia a leginkább produktív embereknek és nemzeteknek a jólétüket annak érdekében. Itt az ideje. Eljött az a pillanat. amit ebben a helyzetben kell. a nacionalizmus nevében. Időről időre hatalommal rendelkező fanatikusok kortársaik nagy tömegeit kényszerítették arra. hanem ráadásul nem is ez a szándékunk. hogy a nyugati kultúrát az emberiség 15. a mi részünkről valamennyi kérdésre a válasz: "nem". hogy problematikus előnyökhöz juttassák a legkevésbé produktívakat? Önként kell-e lemondania a ma erős hatalommal rendelkező országoknak a hatalmukról? Ezek azok a kérdések. ha valaki a saját hatalmát és kultúráját adja fel. mert végtelenül jó. de láthatóan kemény következményeket. lesznek olyanok. majd 10. soha nem engedné meg.

akik végrehajtották ezeket. akik akármilyen szinten is kapcsolatban álltak a genocídiummal. Az áldozatok kiválasztásának terhe az államgépezetre hárult. vallás vagy faj ellen. • • • • • • Költségesek voltak az időt. amely maximalizálja az egyén esélyét a sikerre és a boldogság megvalósítására. a megmaradtak szerencséjére. Nem voltak hatékonyak. és mindazok. és legyőzte őket a faji megszállottság. hogy elveszítse kiemelt helyét. hogy először is meghatározzuk. mert túl sok életfontosságú forrást irányítottak a zsidók kiirtására. mint valami más alternatív rendszer. Céljaink inkább következők: • • olyan gazdasági környezetet teremteni. Túl sok hatalmat és felelősséget ruháztak az államra. Kudarcba fulladtak. Az alárendeltek. és a leginkább kifinomultak. amely a piaci törvényeknek engedelmeskedik. Ha a szabadpiac nem nyújt nagyobb lehetőséget a "boldogság elérésére". még a saját elvárásai szerint sem. a személyzetet. ugyanakkor a munkaerőpiac is piac. a támogatók. amely elkerülhetetlenül (a korrupción.igényli azt. a pénzt és az anyagot illetően. piaci alapú rendszer ma nem nyújt boldogságot és biztonságot az emberiség többségének. Tetteik a nyilvánosság előtt történtek. az egyedi döntéseken. ahol magas presztízsű és felelősségteljes beosztást foglalnak el a közszférában és a magánvállalkozásokban. Először is. hogy megszerezzék a földet és az erőforrásokat a rivális tusziktól. A verseny alapvető szabályainak megfelelően a globális piac elveszi a legjobbat. létezik-e még a Szovjetunió? E kérdések magukban foglalják a választ. (és a vörös khmerek. nem vagyunk ideológiailag motiváltak. mint például a náci és a sztálinista rendszer. Egy. Az ilyen érzelmek gyermekesek és értéktelenek. hatalmas bürokráciát működtettek a komplex irtógépezet segítségére.A túlnépesedett Ruandában a hutuk etnikai tisztogatásra hívtak fel. Az első cél . Még a legjobban ellátott országokban sem tud mindenki tőkét gyűjteni és birtokolni. egyaránt? Uralkodnak-e a sztálinisták ma valahol (talán Észak-Korea és Kuba kivételével)? Egyáltalán. és nem is fog az előre jelzett népességszám mellett: ezek adottságok. . Kétségeink vannak ugyan afelől. de ebben a tanulmányban ez közömbös. a rossz időzítésen. milyen feltételek mellett lehetséges létrehozni nem valamilyen végső. Egy másfajta megközelítés Ezek egyike sem az. ezért nagy állami apparátusra volt szükségük. és nem érzünk utálatot semmilyen etnikai csoport. és a többit otthagyja. illetve külföldiek tudatlanságból eredő ünnepélyes tiltakozásai ellenére ezek a fajirtó vállalkozások jól ismertek voltak. mi itt nem valami holdkóros utópiáról beszélünk ("a világ tökéletes lesz. Ennek ellenére valamennyi primitív. akkor megérdemli. hogy a nácik azért vesztették el a háborút. vagy sikeres lenni mint kockázatvállaló vállalkozó. megteremteni a lehető legtöbb ember számára a lehető legnagyobb jólétet. Van ma a zsidóknak saját államuk? Sikeresek-e a legtöbb államban. általánosan is ismertté váltak. sem a Gulag. és a nép/párt megtisztult"). és ezt el kell ismerni. Sem a holokauszt. ha valamennyi zsidó/osztályellenség elpusztult. ideális rendszert. Mindezek a fajirtó rendszerek a megkülönböztetésen alapultak. amire mi gondolunk. Másodszor. bűnözőkként vagy morális kivetettként végezték. provinciális és alkalmatlan volt a következők miatt. ügyelni az emberek és más fajok által is élhető környezetre.kívánatos gazdasági környezet megteremtése . a kulturális forradalom és így tovább) nem volt sikeres. Azzal érvelhetünk. hogy bármilyen más rendszer képes lenne erre. a versenyen alapuló rendszernek azonban ettől nem kell félnie! A liberális. a bürokrácia útvesztőin és egyebeken keresztül) a megmenekülés számtalan útját hozta létre. Összeomlást és gyalázatot hoztak azokra. és miután megtörténtek. tovább éltetni a civilizált társadalmat és a nyugati kultúrát. A széles körű önkéntes vakság és a helybeliek.

rendszeres sarcot fizetve. képzettségük. hogy több ember felett szerezzék meg az uralmat. ami nyilvánvaló.ma nem valósítható meg oly módon. megengedték "hogy a meghódítottak továbbra is a saját törvényeik szerint éljenek. A nem emberi élet virágzásához szükség van erre a csökkenésre. a népesség feleslegének problémája sohasem jelentkezett. ahogyan az írott történelem nagy része során megvalósult. sem azt. hogy milyen politikát kell megváltoztatni. továbbá megszüntették és magánkézbe juttatták a közbirtokokat. a születésük. akiket a tehetségük. mert a "genocídium" szószólói. amíg az ipari forradalom gépei nem szorították ki a hagyományos kézművesek tömegeit a munkájukból. a kifinomultabb hódítók mindig megkísérelték bekebelezni a földet. amely az országot a hódítók számára barátságban tartja"21. szintén segítettek a felesleg felvételében. sőt. 22 The Enclosure Movement . Manapság gyarmatot tartani enyhén nevetséges: a meghódítottak tulajdonának elvételére ma jobb módszerek vannak.20 A Mély Környezetvédők nem mondják meg. A harmadik célunk .arra utal. Amennyire tudjuk. akkor ennek a kategóriának a rendkívüli mérete világosan látszik. Chapter 5. A hadseregek besoroztak és megfegyelmeztek sok antiszociális fiatalt. A meghódított népesség munkája. és bár a várost lerombolták a megtartás érdekében.az élhető környezet megőrzése . amikor 17601820 között Angliában és Walesben elűzték a kisgazdákat a földjeikről. amit az úgynevezett Mély Környezetvédelem mozgalom fejez ki. a legjobb stratégia az volt. A második célunk . mint azok. Évszázadokig a háborúkat azért vívták. A görögök és a rómaiak idejétől a tizenkilencedik századi gyarmatosítókig. Egyszerűen csak kijelentik azt. éppen ellenkezőleg. a szerencséjük stb. A családoktól elvárták. Bár a barbár vagy mongol hordák kizárólag a rablásban és fosztogatásban voltak érdekeltek. De egészen addig. A politikának változnia kell [kiemelés tőlünk]. érdeklődéssel jegyezzük meg a Platform következő mondatait: Az emberi élet és kultúrák virágzása a populáció lényeges csökkenésével kompatibilis. hogy elfogadjuk az összes előfeltételét. hanem még tehertétel is. tanultságuk. Bár távol vagyunk attól. 21 Niccolo Machiavelli: The Prince. erkölcsi kvalitása. a rendszeren belülre helyeztek.a civilizált társadalom és a nyugati kultúra folytatása . Egészen napjainkig a társadalom számíthatott különféle biztonsági szelepekre is. az erőforrásokat. 20 Arne Naess-George Sessions: The Deep Ecology Platform 1985. Még a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) is több mint egymilliárdra becsüli azoknak a számát. sem azt hogy "a lényeges csökkenés" hogyan vagy ki által lesz elérhető. a Mély Környezetvédők nincsenek őrizetben azért. újabb forrása volt a gazdagságnak és a hatalomnak. Angliában a Bekerítési Mozgalom22 az előhírnöke volt annak. kielégítve ezzel az erősödő ipar munkaerő-szükségletét. kis létszámú kormányt jelöljenek ki közülük. a gazdagságot és a meghódított területen élő embereket. (1513). mint például az éhezésre. . egylapos nyomtatványként publikálva. és olyan. hogy azt elérjük. a maradék majdnem biztosan számosabb. ami bekövetkezett: megfosztották a birtokuktól a kis farmerek ezreit. gyakran az együttműködő helyi oligarcha figyelő tekintete és súlyos botja alatt. A nagyszámú idegen integrálása valakinek a birodalmába nem fenyegette a civilizált társadalmat.furcsa módon rokon azzal.Ma. és ezzel lézengő népességet hoztak létre. Ezt a kitelepülést ötvenmillió európai választotta a tizenkilencedik században. mivel ezek számottevő értéket jelentettek.a bekerítési mozgalom . ezzel nagy tömegeket tettek földönfutóvá. bár ezt pontosan senki sem tudja. főként Afrikában és Indiában. A fölös munkaerő és a társadalomba nem illeszkedők kivándorolhattak azokra az új földekre. amelyeket Amerika és Ausztrália felfedezése nyitott meg. Egyéb telepek. hogy viseljenek gondot a rászoruló tagokra. akiket a munkaerőpiac nem fogadott be: ha az eltartottakat is hozzáadjuk. és a népessége többnyire nem egyszerűen haszontalan. elsősorban az ünnepelt malthusi fékekre.

netán egyidejű lesz vele. amelyeket már korábban azonosítottunk. a nyomor. hogy e mögött bármiféle ügynökség van. Következményként a gyalázat kérdése nem jelentkezhet. Ezzel összhangban azt javasoljuk. hogy a szociális anarchia vajon megelőzi. bár ez is igaz lehet. ez legyen látható. és enyhítette annak sok kellemetlen következményét. vagy inkább mocsárba taszít. hanem az. és már nem dresszírozzák a besorozottakat. az a kapitalizmus megőrzése az emberek számának csökkentése mellett. üzenetünk nem egyszerűen azt jelenti. és nincs idejük törődni a szegény. amely a legnagyobb jólétet nyújtja a legtöbb embernek. Azok után érkeztünk el ehhez a végkövetkeztetéshez. • A modern népességcsökkentési stratégiának olcsónak kell lennie. A világ megtelt. és a civilizáció számára negatív irányban.A szervezett jótékonykodás az ipari forradalommal egy időben fejlődött ki. provinciálisnak és alkalmatlannak" neveztünk. akkor ezek együttesen sikeresek lehetnek. • • • • • A huszonegyedik századnak választania kell a fegyelem és a kontroll vagy a felfordulás és a káosz között. hogy vajon egyáltalán meglegyen-e. Ebben a forgatókönyvben nincsenek átkozható végrehajtók. és legyen része a normális politikának. A helyes menedzselés és a társadalmi kontroll lehetetlen. Az is sokkal fontosabb. alkalmatlanság. Északon a családok elszigeteltek. beteg vagy öreg rokonokkal. és e stratégiák mögött elegendő morális energia és pénzügyi elkötelezettség van. tudatlanság. Az "áldozatok" kiválasztását senki nem végezheti. Ha a stratégiák jól átgondoltak. hogy maga alá temeti őket és szolgáltatásaikat. általános ‚jóléti" adminisztrációval és hasonlókkal foglalkoznak. Az államnak viszonylag kevés kötelességgel szabad rendelkeznie a népesség menedzselésével kapcsolatban. . Ők fogják magukat kiválasztani az inkompetencia. Mi a továbbiakban már nem élvezhetjük ezt a luxust. hogy az egyéni jótékonyság vagy éppen a hivatalos segély képes foglalkozni a társadalom minden betegségével. és nincsenek üres helyek. ugyanúgy a szociális szemét veszélyezteti a liberális eszméket és a piacot. A "megelőző" népességszabályozás középpontjában a születés megelőzése lesz. akik már megszülettek. kizárólag csak az áldozatok maguk. Ha nem teszünk semmit. hogy gondosan mérlegeltük az alternatívákat. A hadseregek hivatásosak lettek. és sok várost azzal fenyeget. abszurd. hogy elvonjunk költségeket. egyszóval a "vesztesség" alapján. vagy követi a környezeti összeomlást. mint azoknak. Ebben a vonatkozásban először néhány alapelvet kívánunk leszögezni. nem igényelhet speciális eszközt és gyakorlatilag emberi munkát sem. hogy hogyan érjük el a drasztikus népességcsökkentést. Az egyetlen út. Az "Auschwitz-modell" az ellenkezője annak. bár nem teljesen költségmentesnek. de mindenesetre sokkal kevesebb feladata lehet. amikor a burjánzó. de annak nem szabad látszania. az energiát és az elkötelezettséget Megbízóinknak és szövetségeseiknek kell adniuk. hogy az állam vegye át a népességszabályozás szerepkörét is a privát szektortól. bűnözés és hasonló kritériumok alapján. explicit módon és ugyanolyan sorrendben hivatkozva a történelmi (fajirtó) módszerek hibáira. és amelyeket mi. A láthatóság és nyilvánosság tekintetében kétféle stratégiát javasolunk. Ahogyan az anyagi szemét és hulladék teleszórja a tájat. nincs életterük. akik hatalmas börtönök adminisztrációjával. rosszul integrált népesség a helyzet jobbá tételére fordított minden erőfeszítést azonnal semlegesít. bár ezt nyilvánosan kevesen merik kimondani. ahol letelepedni vagy telepet létesíteni lehetne. lustaság. Felemeljük szavunkat az állam jelenlegi méretének és hatókörének valamint az emberek ügyeiben való részvételének jelentős csökkentéséért. Számunkra a kérdés tehát nem az. Kérjük Megbízóinkat. A Munkacsoport feladata az átgondolás. ami a cél eléréséhez szükséges. Az a kijelentés. mint hogy új alapokat hozzunk létre. akkor valamilyen jövőbeli munkacsoport még ugyan vitatkozhat azon. munkanélküliségi segéllyel. "primitívnek. ugyanakkor a "gyógyító" stratégia azokkal foglalkozik. hogy "a cél szentesíti az eszközt". úgy értékeljék ezt. de az alapvető kérdések akkorra már eldőlnek.

vagy percenként 100. táblázat Népesség (millió ember) (és az összes %-a) 1995 (ENSZbecslés) 5687 (100%) 1171 (20. miközben fenntartjuk a környezeti és társadalmi harmóniát és jólétet a túlnyomó többség számára. hogy több szakértő arra figyelmeztet. a halálozás ezzel szemben óránként 6000. hogy saját számításainkat az ENSZ "magas" előrejelzésére alapozzuk. közepes.3%) Különbség 1995. és óvatosságra intenek. az ENSZ közlése szerint ma évente 81 millió ember adódik a világ népességéhez (durván 133 millió a születések és 52 millió az elhalálozások száma). hogy az "alacsony. amely valószínűleg legközelebb áll a valósághoz.7%) 6794 (84. az "állandó termékenység" forgatókönyvét .2 milliárdot eredményezi.5 milliárdos népesség lenne elvethetjük. Ezzel szemben a fejlettebb régiók népessége csak alig érezhetően növekszik. Azt is megjegyeztük. az Egyesült Nemzetek Szervezete úgy becsüli. mint 1995-ben. October 1996. Attól függően.5 milliárd között lesz. Nem tudjuk pontosan meghatározni az éves növekedési számokat (ezt senki más sem tudja). hogy az ENSZ számai nem hihetőek. A jelenlegi népesség és a holnapi célok A legelső feladat az. 8 milliárd embert magába foglaló világban. vagy minden percben 250.magas" becslés) 8062 (100%) 1267 (15. Jobban felfogható megfogalmazásban ez azt jelenti.2020 Világ Fejlettebb régiók Kevésbé fejlett régiók +2375 (+42%) +96 (0. hogy két évtizeden belül a szegény országokban a születési arányszámok önkéntes alapon csaknem 40 százalékkal csökkennek a maihoz képest! Mint azt megjegyeztük. A becslések 8 milliárd embert jósolnak 2020-ra. hibás. A szakértők véleménye szerint a jelenlegi népesség évente 90-100 millióval növekszik. hogy megteremthető legyen a globális piacgazdaság lehető legsimább működése. hogy minden órában 15 000 csecsemő születik. akkor 2020-ban a kevésbé fejlett régiók népessége nagyjából 7 milliárd lesz. ha a jelenlegi trendeket semmi sem zavarja meg.Sokkal inkább azt jelenti. . amit a kormányok mondanak neki. hogy a nyugati kultúrának és a liberális piaci rendszernek szükséges a huszonegyedik században választania az utak és a Vég között. Az ENSZ becslésének "alacsony" volta azonban.. Mivel a termékenység valóban csökkenni látszik majdnem mindenütt.08 %) +2278 (+50 %) Forrás: United Nations Population Division World Population Prospects: The 1996 Revizion (Statistical Annexes. de úgy döntöttünk. mivel azon a feltételezésen alapul. a mai 79 százalék helyett. I.4%) 2020 (ENSZ . magas vagy állandó" termékenységet feltételezzük-e.6%) 4516 (79. 50 százalékkal több. hogy 2020-ban a világ népességszáma valahol a 7. mivel azt kell elhinnie és közzétennie. amely a 7.amelynek következménye a 2020-as 8. mert szerintük következetesen alábecsüli a világ népességét. Ebben a hamarosan megérkező.] század népességének optimális szintjét úgy. 24. Various Tables). hogy meghatározzuk a következő [21.2 és a 8. Ezek a régiók az emberiség 84 százalékát adják majd.

Bár még mindig sok gyermeket kell felnevelniük. Például a népsűrűség a fejlett világban 2020-ban négyzetkilométerenként átlagosan 23 fő lesz. 24. Az emberek szükségszerűen menekülést keresnek. táblázat adatai hemzsegnek a jövőbeli konfliktusoktól. mivel a kiindulópont ma 6 milliárd. hogyan lehet az ENSZ "magas változata "által 8 milliárdosra becsült népességet a felére csökkenteni. gyermekek és a folytonosan növekvő munkahelyi elvárások okoznak. ami nagyjából 6-ról 4 milliárdra csökkentést jelent. Various Tables). mint a gazdagabb világban . azaz húsz-húsz mínusz kettő. a 24. és nem valószínű.0 18. A II. A gazdag világban 2020-ban a népesség csaknem negyede 60 év felett lesz (ebből 18%. miközben igyekeznek az idősebb gyerekeket a hosszabb ideig tartó felsőoktatásban részesíteni.lesz 65 év feletti. Másképpen fogalmazva a meg kell keresni a módját annak. 84 százaléka felől érkeznek. A túlnépesedés és a környezet leromlása a Dél nagyobb részében felfelé kúszik.0 43.0 41. gyengébben oktatott világban a fiatalok gáttalan energiái uralkodnak el: a medián kor 27 lesz (a mai 24-gyel szemben). Ebben a szegényebb. közötti években.5 24. táblázat Terület Korcsoport 0-14 15-24 25-59 60+ Világ (%) 1995 31.4 18. A politikai hatalom a viszonylag öreg kezekben koncentrálódik majd. amelyet a szülők. Ezzel szemben a szegény világ 2020-ban átlagosan 78 fő/négyzetkilométert fog tapasztalni (az 1975-ös 37 és az 1995-ös 55 fővel szemben).A fejlettebb és a kevésbé fejlett világ belső dinamikája ugyancsak teljesen eltérő. akik a legproduktívabb éveikben járnak. mint 1995-ben. Azok. mint fele 24 év alatti. Ugyanakkor a fiatal gyermekek ugyanakkora százalékát nevelik fel. és a világ is meghallja a követeléseiket. A gazdag világ életkorának mediánja 41 lesz. El fogják várni azt.7 16. A szegény világban. ami elengedhetetlen a sikerhez a globalizált.0 49. amelyek az emberiség maradék. legproduktívabb korában lesz.7 45.a kanadai 4 és a brazil 24-től az indiai 387-ig. és csak 6. 46 százalékra.8 százaléka . a fiatalok aránya 2020-ra enyhén csökken. és az 59.5 Fejlettebb régiók (%) 1995 18. azaz majdnem minden ötödik 65 felett).3 10.2 Kevésbé tejlett régiók (%) 1995 34.4 17. amiért a tanulmány készítésének későbbi szakaszaiban magunkévá tettük a következő rövid jelölést: 2020-2. Mindezek a tények és adatok ugyanabba az irányba mutatnak: az általunk áttekintett forgatókönyvben a 2020-m kijelölt cél.0 12. ami gyakorlatilag nem jelent változást az 1975-ös 20-hoz és az 1995-ös 22-höz képest. Ez az.2 7. Természetesen mindkét régióban a népsűrűség hatalmas különbségei találhatóak .6 11.5 2020 27. II.3 2020 18.0 43. versenyző világban. Ugyanakkor kötelességük gondoskodni öregedő szüleikről (vagy fizetni ezért a gondoskodásért).1 39. Az életkori szerkezet is mélyen hat majd életünkre. hogy sok türelmük vagy rokonszenvük maradna. a holland 397-ig és a koreai 524-ig. A földnek azonban általában csak kis része termékeny. .3 2020 29.3 Forrás: United Nations Population Division World Population Prospects: The 1996 Revision (Statistical Annexes.0 9. October 1996. nem lesznek sok idős emberrel terhelve: a kevésbé fejlett világ népességének csak 10 százaléka lesz 60 feletti. ahol ma a népesség jóval több.6 14. hogy saját kormányuk. Ezek az emberek állandó feszültségben élnek.4 19. hogy meghallják a segélykiáltásokat.majdnem harmadannyi. hogy a Föld lakóinak száma a jelenleginél egyharmaddal kevesebbnek kell lennie. jóval a népesség fele alatti arányban lesznek a fejlett országokban. Negyvenhárom százalékuk a középső.

ez a 81 millió 2005-ben 90 millió. Bármi legyen is a formula. 2005-ben a világ népessége eléri maximumát.Ugyanígy mondhattuk volna azt is.az óvatos becslések szerint is . amelyekben most szenved. amikor a világ népessége 4 milliárd volt. de ez nem lehet kifogás a végrehajtását illetően. és csökkentik a termékenységet. de kézben tarthatónak látszott. hogy 20 éven belül megvalósítsuk a 4 milliárdot. 2020-ig. a világ népessé-gének évente átlag 100 millióval kell csökkennie 2 évtizeden keresztül. és a fejlett országok közönséges emberei soha nem látott jólétet élveztek. és ez azt igényli. az elvégzendő feladat monumentális. abszolút és egészen gyors csökkenés következik be. Ha semmi sem változik. Öt évvel később. amelynek negyede élt a fejlett világban. A népességnövekedés kizárólag a bevándorlók közösségeiben történő születésekből ered. amelyeket 2020-ra várhatunk. az a szegény világban évente . a világ ugyan nem volt tökéletes. Bár a görbe kezdetben folytatja az emelkedést. amellyel csak rendelkeznek. . 1.ha semmi sem változik. elképzelhetjük a megdöbbentő számokat. A csökkenés kilenc tizedének. 2010-ben visszaáll a mai 6 milliárdos szintre. Olyan erőfeszítésekre van szükség. A környezet még nem szenvedte el azokat a szörnyű megrázkódtatásokat.4 milliárd lesz. Hogy ismét az legyen. ábra. hogy csökken. Ez a viszonylagos béke és virágzás kora volt: a vietnami háború traumáján már túlléptünk. ahhoz az 1. Ekképpen a világ népességéhez évente adódó 81 millió (még mindig az ENSZ adatainál maradva) emberből csak 1 milliót adnak a gazdagabb országok. nem matematikai bizonyosságot. hogy a feladat óriási (Herkuleshez illő). Ideális népesedési forgatókönyv 23 Ahhoz. Hol kell a redukciónak megtörténnie? Jelenleg a születésekhez a fejlett világ kevesebb. . hogy húsz-húsz osztva kettővel. Nyilvánvaló okok miatt csak vezérfonalakat adhatunk. Ez a cél az 1975-ös állapothoz való visszatérést jelenti. a végső stádiumban évi majdnem 280 milliós egységnyi tiszta csökkenéssel számolhatunk. A következő tíz évben. amely 6. és a cél. A feladat elvégzéséhez szükség lesz Megbízóink összes energiájára és eszközére. Elismerjük. kihasználva az időben és véletlenszerűen jelentkező alkalmakat. mint 10 százalékkal "járul hozzá". a kevésbé fejlett országok optimizmussal néztek a jövőbe. Ha az ENSZ 80 milliót mutató adatai már ma is túl alacsonyak. például Németországban a saját népesség éppen. háromnegyede a fejlődő (ahogy akkor nevezték) területeken. vagy még többnek a kevésbé fejlett országokban kell megtörténnie. Az időhatárokat tekintve. Egyszóval. mind akadályok. ábrán látható görbe által megjelenített ideális forgatókönyvet az életben meg kell valósítani. Ritka esetekben. Amire koncentrálnunk kell. a halálozáshoz pedig 23 százalékkal. Sok felhasznált tényező nem követi senki utasításait. 6 milliárd embert jelez 2000-ben.a világ népességéhez adott 81 millió ember. hogy elérjük a 4 milliárdos célt 2020-ra. amelyek arányosan növelik a halálozást. 2020ban 100 millió lesz. hogy az eddigi javaslatok megvalósításához az előkészületeket azonnal kezdjük meg. mind lehetőségek keletkezhetnek váratlanul.

a túlélők és leszármazottaik majd ismét élvezni fogják a Föld adományait.23 A matematika iránt érdeklődők számára: a görbe parabola. amelyen dolgozni kell.2. Mielőtt leírnánk a "megelőző" és a "gyógyító" stratégiákat.a Föld nehezen tudja igényeinket kielégíteni. háborúk és földrengések csapásait áldásnak kell tartanunk a túlszaporodott nemzetek számára. hogy az uralkodó osztályok szükségleteit kiszolgálják.009x2+0. gazdasági. hogy lehetővé tegyük a kollektív jólét uralomra jutását... fontosnak tartjuk kiemelni azokat a fő trendeket. és felismerte. mert ezek az igények az idők során egyre növekednek. Jajveszékelt a "Föld hatalmas népessége miatt. hogy pontos terveket vagy komplett megoldásokat adunk. úgy fejlődnek. Ezeknek az alapoknak négy pillérük van: • • • • ideológiai-etikai.. Pillérek Nem vagyunk mérnökök.de ezek nem megváltoztathatatlanok. az éhínség és a járvány megvédi a közösséget és a jövőt. Már eddig is idéztük olyan klasszikus filozófusok. y=ax2+bx+c formájú. amiről a hal nem tud. amelyről azt hisszük. Az ideológia víz a halnak. egyenlete y=-0. az egyetlen rendszer. pszichológiai. . mint Platón és Arisztotelész nézeteit. akik helyesen látták.08x+6. korunk rémülettel néz a bolygón előforduló járványokra és éhínségre. hogy korunk uralkodó eszméi és hiedelmei a nagy terv igazolását szolgálják. Az ideológiai-etikai pillér Miért foglalkozunk ideákkal és hiedelmekkel. hogy a kapitalizmus folytatódhasson. és technikai gyakorlatunk sincs az összes területen. ez a teológus nem látta a legfőbb jónak az egyéni életet. amely a Föld számára súlyos teher". amelyben a fontos stratégiai kérdések a helyükre kerülnek. hogy képes megadni a legtöbb jót a legtöbb embernek. ahelyett. Megadhatunk azonban egy általános keretet."24 Ennek az egyházatyának a természeti vagy az ember által előidézett csapások valóságos "áldások". hogy a súlyos népességcsökkentés sikeres végrehajtásának alapjait megszilárdítsuk.. Bár rejtve kell maradniuk. Marx azt mondaná. Ezek az idők szükségletei szerint keletkeznek és formálódnak. már csak azért sem. mert a világot eszmék és hiedelmek kormányozzák. Ezeknek az úgynevezett szerencsétlenségeknek köszönhetően. mivel segítenek az emberi faj szertelen szaporodásának lemetszésében". A háború. amelyek a valóságban hasznosak az emberiség számára. Ezek nélkül a Föld sohasem "elégítené ki igényeinket". hogy rögtön a gyakorlati dolgokra térnénk? Egyszerűen azért. 2. amelyeket erősíteni vagy gyengíteni kell ahhoz. így nem állíthatjuk. mivel megvédik a "túlszaporodott nemzeteket" a saját reprodukciójuk szörnyű következményeitől. hogy a túlnépesedés súlyos veszély az államra és a közösségre nézve. éhség. Példának okáért. . mégis ezek a pillérek tartják a látható stratégiai építményt. hogy az emberi faj családfájának bizonyos ágait le kell metszeni és "szertelen szaporodását" meg kell fékezni. sőt így beszélt: . de a korai keresztény teológus. A pillérek kölcsönösen erősítik egymást. és utalhatunk az egyes területeken beszerezhető technikai szakértelem lehetőségére is. politikai. Ehelyett a közös jólétet tette az értékei csúcsára. Az a célunk: úgy gyúrjunk össze ideológiát. Az első lépés az. Tertullianus így írt: "a járványok. Bár keresztény volt.

hogy hiábavalóan próbálnánk megváltoztatni ezt a természetet. Ez a közös jó néha szükségessé teszi a kényszert és a feláldozást. 105-6 (a mi kiemelésünk). Ahelyett. Ez a rendszer hajtóereje. A jelenlegi etikánk nem teszi lehetővé a hatékony népességmenedzsmentet. hogy mi továbbra is "etikusan helyes"-nek tartjuk az írástudatlan. hogy a piac önmagában nem tud tömeges jólétet teremteni a jelenlegi demográfiai feltételek mellett. . Hobbes. Ha az etika úgy fogható fel mint egy társadalom kollektív túlélési stratégiája. érveket és elképzeléseket fejleszt ki az erőteljes népességmenedzsment stratégiáinak intellektuális. amelyet számtalan ember szabadon vállal. és hogyan részesíthető az emberiségnek a mainál sokkal nagyobb része az előnyökből. környezetszennyezés. morális. A megfelelő ideológiai keret kidolgozásába való befektetés százszorosan megtérül. amíg a piaci önzés. Ennek bizonyítéka. Ez egészséges. A mi korunk és ideológiája e helyett az egyénhez tartozik. amely koncepciókat. politikai és lélektani igazolására. finomítani és adaptálni a mai helyzetre. mint Platón. a Bentiek és a Kintiek kétrétegű társadalmát. az "emberi jogok" és a kollektív harmónia szükségességének ellentmondása nincs feloldva. egyaránt. alkalmazhatatlan. Garrett Hardin által idézve: Livim Within Limits. Nietzsche. gazdasági. amely nem fogadja el kiindulópontként sem a dogmatikus és korlátlan személyes szabadságot. A mi társadalmainknak nem könnyű elfogadniuk a kollektív felelősség fogalmát. Az világos. a "vadállat természete". de még sokkal kevésbé a kollektív bűnösséget a közös jólét állapotáért. Az uralkodó etikai rendszerek a történelem során fejlődtek ki. 1993. Ezért erősen javasoljuk Megbízóinknak. és közvetítése is. és semmi ok sincs arra.24 Tertullianus (150-?222): On the Soul. amit a mi korunk többé nem ismer el törvényesnek és morálisan igazolhatónak. és másokkal is ismertessük fel szenvedélymentesen azt. mind azok között. ahol ez szükséges. Sokkal több embert kell befogadni Északon és Délen. hogy ne változhatnának ismét. azt kell megnéznünk. Hayek és Nozick eszméit (és mi őszintén reméljük. versenyző és globalizált gazdaság szükségszerűen hozza létre a győztesek és a vesztesek. hogy hozzák létre és tartsák fenn a gondolkodók. az igazságszolgáltatásunk egyéni bűnözéssel és gaztettekkel. drogfüggőség és hasonlóak) észrevehetően csökkennek. amelyben a gazdag társadalmak fő betegségei (a bűnözés. A piaci mechanizmus és a liberalizmus maga is az egyéni döntéseken és kockázatvállaláson alapul. A nagy gondolkodók. tanárok és kommunikátorok egy csoportját. Oxford University Press. a miénk komoly javításra szorul. Arisztotelész és Tertullianus elkeseredne az ilyen állapotok láttán. hogy ennek elítélését még csak nem is lehet nyilvánosságra hozni azonnali cenzúra. pp. Ehhez hasonlóan. sem ennek alátámasztásaként az emberi jogokat. hogy ismerjük fel. továbbá meg kell teremteni azt a szociális környezetet. Darwin. mind az országokon belül. újracsomagolni a különféle hallgatók számára és terjeszteni a véleményformálók. hogy a mi tanulmányunk által tartalmazott eszméket és érveket is) gondosan le kell porolni. amelyeket a piac nyújtani tud. olyanra. ahogyan megdöbbennének az Univerzális Emberi Jogok Deklarációján! Hogy az alapszabályok megváltozzanak és az általunk javasolt stratégia sikerre vezessen. felesleges. Ez a kezdő lépés ahhoz. New York and Oxford. amennyire csak tetszik nekik. parancsoló szükség a jelenlegi ideológiai klíma megváltoztatása. hogy egy élénk. munkanélküliség. a gondolkodás és vélemények új klímájára van szükség. Ezeknek az intellektuális munkásoknak feladata lesz egy innovatív és gyakorlati. Platón. annyira. és ennek következtében ezeket korrigálni kell. és semmiképpen sem változtatható meg. degenerált emberek további burjánzását és terjedését. felfogásunk és etikai elveink rendbetétele. huszonegyedik századi etika kidolgozása. lelkiismeretével és cselekedeteivel foglalkozik. döntéshozók és a laikus közönség soraiban. Malthus. kegyes elítélés és bizonyos esetekben jogi megtorlás nélkül. Ezért elvesztettük kapcsolatunkat a kollektív bűn és a közös jó elsőbbségének fogalmaival. éppúgy. Hogy az igazi népességkontroll elfogadható legyen. uralkodó etikánk és jogi rendszerünk csak egyének (vagy "emberek") jogaival. írók. hogyan maximalizálható a győztesek és minimalizálható a vesztesek száma.

késlekedés nélkül. A gazdasági pillér Bizonyos gazdaságpolitikákat intézményesíteni kell. Disney (24 milliárd dollár). Ugyan nehéz lehet bizonyítani. Kétségkívül ismerik továbbá a növekvő globális média konglomerátumainak vezetőit. hogy öntudatos és dinamikus intellektuális vezetés. ahol dolgozhatnak. amely az ebben a vállalkozásban való részvétellel jár. Ezek tagadhatatlanul pozitív szerepet játszottak. Viacom (13 milliárd dollár) és News Corporation Murdoch. kötelezték a kormányokat. még ha a népesség teljes számát nem is csökkentették. hogy a helyi elitek gazdagodjanak (az alacsonyabb béreknek. Kapjanak tág lehetőséget arra. és elláthassák őket útmutatással. Bertelsman (15 milliárd dollár). és az elektronikus médiában is. vagy meg kell erősíteni. speciális alapítványokban és intézményekben vagy éppen a világhálón. és tudásukat. Mi ebben a vonatkozásban nem különbözünk más hivatásos gondolkodóktól. környezeti megújulást és civilizációs értékeket adni a Föld lakóinak túlnyomó többsége számára. Még ha az ideológiai munkát kiválóan el is végezte a zsenik kádercsapata. a következőkben leírt okok miatt. ha a rendszer nem lesz képes valóban minden eddiginél nagyobb gazdasági jólétet. és a romlásba magukkal rántják a liberális kapitalizmust is.25 A Munkacsoport minden egyes tagja teljes nyíltsággal az ilyen intellektuális káderek egyfajta prototípusának gondolja magát. filmek. Ha ez csak kívánság marad. képességeiket a szabadpiac szolgálatába állítják. amikor jól látják. hanem a főáramú nyomtatott sajtóban. Ráadásul őszintén beismerik. akkor a Kintiek előbb vagy utóbb fellázadnak. továbbá fizikai valamint mentális területet kapnak. rádióban. akik felismerik a liberalizmus nyilvánvaló előnyeit. demográfia. hogy az ilyen "ideológiai legionáriusok" hadtestének létrehozása. könyvek stb. hogy nemzeti gazdaságukat integrálják a világgazdaságba. fenntartása és támogatása nem okoz problémát a Megbízóinknak. (10 milliárd dollár). és kifejthetik eszméiket. . CD-romok. televíziók. és keretet nyújtottak arra. neoklasszikus közgazdaságtan és más tudományok eredményei megfontoltan interpretálva természetesen megtalálják a helyüket a megújított intellektuális épületben. Itt azonban meg kell jegyeznünk valamit. Értelmes neoliberális fegyelmet vezettek be. akár tradicionális egyetemeken. ezenkívül sokrétű webhelyeket működtessenek. hogy vonzza őket az anyagi jutalom. egy elkötelezett intellektuális keretszervezeten (káderszervezeten) keresztül. amelynek tagjai busás illetményben részesülnek. Felhívjuk a figyelmet arra. akiknek birtokában van az összes szükséges "intellektuális-ideológiai erősítő" az eszmék terjesztéséhez. a jobban kezelhető munkaerőnek. szociológia. Mostanáig a normát a Világbank és a Valutaalap által a déli és a keleti államok számára készített struktúraátalakító programok (SAP-ok) jelentették. megformálni és futtatni egy hálózaton. Ezek tulajdonában újságok. de a SAP-ok valószínűleg tompították a népesség növekedését. ami óvatosságra int. a tömeges privatizációnak. Feltételezzük. 25 Az öt legnagyobb globális médiabirodalom: Time Warner (25 milliárd dollár eladás). A SAP-oknak ez az elitorientációja azt szolgálja. hogy a liberalizáció és globalizáció befolyásos nemzeti résztvevőit hozza létre. hogy nyilvános és privát gyűléseken beszéljenek. még mindig kudarchoz vezethet az. az érdemeken túl. állnak. tudósoktól és íróktól. melynek számára busás pénzügyi és technikai támogatás állt rendelkezésére. Esélyt kell kapniuk nemcsak a könyvekben és folyóiratokban publikálásra. találkozzanak fiatalokkal. Ezeket az eszméket ki kell dolgozni. szaktekintély és igazolás nélkül a tanulmányunkban vázolt stratégiák bukásra vannak ítélve.A modern biológia. televízióban. magazinok. a kevesebb kormányzati beavatkozásnak és hasonlóaknak köszönhetően). környezettudomány. hogy így tenniük jövedelmező és hasznos számukra. videók.

Mindezek a publikus és privát eszközök. kapcsolatba kerülve az AIDS-szel. hogy a népesség csökkentéséhez kívánatos feltételeket teremtsen. és másutt is. De akármilyen előnnyel járhat is a struktúraátalakítás és a szeszélyes portfolióberuházás. A Világbankkal ellentétben. hogy sok országban az átalakítás nem volt sikeres. mint amikor először vezették be ezeket a programokat. Például. Az eladósodottságuk nyitottá teszi őket az IMF egyre drasztikusabb rendelkezései számára. és azonnal kivonható. bankcsődöket és a személyzet elbocsátását okozva. és terjed Thaiföldön. a növekvő halálozás és csökkenő termékenység ígéretes lendületet vett. bátorítják a mezőgazdasági termelést exportra és az árak emelését. hogy hasznos lenne tanulmányunk következtetéseit az Alap olyan gondosan kiválasztott felsőbb vezetőivel megosztani. bár nem jelentéktelen Kína kivételével . A gyárakba és berendezésekbe való befektetéssel ellentétben. akik rokonszenveznek annak gondolataival. Ezek a szinergia modelljei. Tény. hogy Ázsia összes népes nemzete az egyetlen. mivel nem kaphatnak hitelt sehol sem az IMF jóváhagyó pecsétje nélkül. hogy összekapcsolódjanak a speciális gazdasági és demográfiai célok. mások megpróbáltak nyilvánosan fellázadni a drasztikus gazdasági fegyelem ellen. Eddig az országok többé-kevésbé együttműködtek a liberalizációs programokkal. fizikai kényszerrel vagy a nélkül. ha azokat jól alkalmazzák. a részvények és államkötvények vásárlására fordított pénz teljesen likvid. hogy az államadósságok és a SAP-ok többletben évi félmillió gyermek halálát okozzák. Társulnia kell hozzájuk egy átformált politikai rendnek. Koreában. ezeken a helyeken folyamatosan választásokat tartanak. és támogatják a "lemetsző" stratégiákat. a kamatok égbe szökését. szükségszerűen a nemzetállam dolga. A kép nem egységes. terjesztve azt. hogy tágítsuk és megerősítsük a SAP-okat. és ügyelniük kell arra.Most eljött annak az ideje. Most. A politikai pillér A strukturális átalakítás. és sok minden múlhat a vezetés ideológiai meggyőződésén. Indonéziában. az Alap sohasem hajolt meg. Ennek következtében az élelmiszer-fogyasztás negyedével csökkent. a népesség növekedésének megfékezéséhez vezethetnek. fennáll. az öngyilkosságok új rekordokat döntöttek. A kisebb. Az alacsony bérek gátolják az orvosi kezeléshez és a gyógyszerekhez hozzájutást. mint a néhai Szovjetunió területén. ezek önmagukban nem képesek a teljes munkát elvégezni. Az UNICEF azt nyilatkozta tíz évvel ezelőtt. mivel gyakorlatilag az összes érintett ország sokkal súlyosabban eladósodott ma. Mindenütt.az IMF gyámsága alá került. A privát pénzügyi tőke ugyancsak pozitív szerepet játszhat abban. ezáltal lenyomják az élelmiszerfogyasztást és a betegségekkel szembeni ellenálló képességet. hogy a "közkapcsolatok (PR)" útján keresse a tömegek kegyeit. A közegészségügyi kiadásokat és a szennyvíz. Ehhez hasonló forgatókönyv már Oroszországban is létezik. Néhány helyen a várható életkor máris drámaian csökkent. ami következtében a malária és egyéb betegségek visszatérnek. amelyben a kormányok. A SAP-oknak közvetlen vagy közvetett demográfiai hatása lehet. amely az új világgazdasági rend szolgálatában áll. bármennyire hasznos is. A piac azonnal büntet. hogy a struktúraátalakító programokat megerősítsék. fontos szereplők és hivatkozási pontok maradnak. A nyugati országok erős többségben vannak az IMF vezető testületében. ahol a foglalkoztatottságot és a társadalmi szolgáltatásokat erősen csökkentették. Délkelet-Ázsiában. és az erőszakos bűncselekmények száma jelentősen nőtt. még ha az IMF és a Világbank gyámsága alatt vannak is. Annak a lehetősége. és úgy gondoljuk.és hulladékkezelésre szánt alapokat gyakran csökkentik. bár ez nem bizonyítható. . ahol csak gyorsan liberalizálták a piacokat. gyengébb nemzeteknek nem is lehetett más választásuk. a peso krízise széles körű üzleti csődökben csapódott le. Az asszonyok végszükségben prostitúcióra kényszerülhetnek. Amikor 1994 végén a mexikói szétesés bekövetkezett. és ez öt évet vett el az átlagos élettartamból. valódi nagy lépések tehetők meg.

nagyok-e. elismert. hogy közöttük eszmecsere és együttműködés folyik. és általános érvényű gazdasági és politikai döntéseket meghozni. Ezeket a piacokat adóztatni kell. és a sajátunkat is. A MAI valószínűleg a globális gazdasági alkotmány magja lesz. amelyiknek univerzális kényszerítő ereje van. vagy erősek. A MAI hatalmat adhat a világgazdasági kormányzásának azzal. beruházási és kereskedelmi minisztérium embrionális formája. Egyelőre túl korai lehet egy globális pénz bevezetésének javaslata. de az Európai Parlament jóformán semmiért sem vonhatja felelősségre.Ez nem az Alap és a Bank hibája. Együtt tekintve ezeket az intézményeket. hogy helyettesítsük az idejétmúlt nemzetállam-modellt. de bizonyos.Világkereskedelmi Szervezet (WTO). de a kormányok is. valamint érvényesíteni. és ezek megteremtésében is. Az Európai Bizottság kezdeti modellt szolgáltathat egy." Reméljük. de egyelőre nincs olyan igazi. a WTO és a MAI úgy működhet. hogy jelentős igény van olyan erős vezetésre. Az úttörő azonban. Bármik legyenek is a hiányosságai. amint csak lehet. Ennek a vezetésnek vállalnia kell a pénzpiacok szabályozását. és még kevésbé tehetik meg ezt a nemzeti parlamentek. Vezérelni és irányítani kell. A transznacionális vállalatoknak mélyrehatóan részt kell venniük az új politikai struktúra megtervezésében. amelynek tárgyalása tudomásunk szerint most folyik. és ratifikálni kell azt. és egyáltalán nem lesznek használhatóak. amely formálisan kormányokat képvisel. Azonban a közvetlen kormányzás látszatát bizonyosan el kell kerülniük. Ez az elv különösen a pénzpiacokra igaz. ha holnap a népességcsökkentő stratégiákat kell megvalósítani. a megújított IMF valószínűleg létfontosságú része lesz ennek a szerkezetnek. ahogyan már említettük. hogy a tagállamok gazdagok-e. a huszonegyedik század feladata lesz a törvényes. hallunk még róla. Ezek önmagukban nem képesek olyan világkormányt alkotni. megvédjük. A történelem során először fordul elő. amelyek a mai nyilvánvaló problémákat megoldanák. A létező világhatalmi politikai tényezők nem képesek olyan szabályokat diktálni. amely támogatja. Ezek kiváló és úttörő munkát végeztek. Az ezredforduló küszöbe így veszélyekkel terhes. nem csak a populista szervezetek. a nemzetek feletti vezetőtestületre. felülírva a nemzeti törvényeket. A MAI-nak valódi végrehajtó hatalmat kell kapnia. gyengék-e. de ingatag és kétértelmű politikai környezetben kellett dolgozniuk. ahogyan a WTO és a MAI idején tették. hogy növelje a dogmaként elismert felsőbbségét és korlátozó hatalmát. fenntartja és tökéletesíti azt. A huszadik század vége megtapasztalta a gazdasági globalizáció csaknem teljes győzelmét. hogy egy nemzetközi szervezetnek valódi jogi hatalma van a tagjait érintő kereskedelmi vitákban. Bár a nemzetállamok kétségkívül gyengültek. hogy kényszerítő transznacionális szerkezetet alakít ki a magántársaságok beruházásaira. "Emlékezzünk. • • • . amelyik képes kellő gyorsasággal és hatalommal mozdulni. vagy szegények. az IMF. Ennek a folytatódó munkának egy másik pozitív eleme a Multilaterális Beruházási Egyezmény (MAI). függetlenül attól. hogy a jövőjét. és feltéve. az újszerű . Hogyan tölthető be ez az űr? • A társadalom fő szervezőerejének a globális piacnak kell maradnia. A cél most az.valójában forradalmi . De ez valóban csak a kezdet. vagy kicsik. a GATT csak az első lépés volt 1947-ben. amely ezeket helyettesítené. általánosan elismert globális politikai struktúra megteremtése. Néhány doktriner hitvédő nézetei ellenére azonban a piac nem lehet teljesen önszabályozó. Minden további krízist arra kell felhasználnia. Még a legitimitásukat is megkérdőjelezték. hogy alapot teremtsünk a vezetés működéséhez. nemzetek feletti politikai hatalom. Történelmi méretű korszakváltás folyamata kezdődik. Amint egy felelős tisztviselő mondta. mint egy nemzetközi pénzügyi. talán egy sokkal erősebb Nemzetközi Elszámolások Bankján keresztül.

Az információtechnológia fokozza a létrejövő ellenzék felügyeletének. nem nyugati civilizációs területeken lévő. mert akkor a bolygó menedzselése. formális testületen belül. Az információtechnológia fő kérdés lesz a megújított világrend létrehozásában és megszilárdításában. a világ ma túl összetett ahhoz. Minden politikai rendszernek szüksége van katonai megerősítő mechanizmusra.• A G7-nek hasonló szerepet kell keresnie. amint azt a globális politikai konzultáció és menedzsment szükségletei egyre inkább nyilvánvalóvá teszik. A találkozók már most sem korlátozódnak a G7-államok vezetőire. Ha ennek tovább élő szervezeteit átstrukturálnánk. amelyek mindenképpen területi alapúak. Az elitek már most is össze vannak kapcsolódva dedikált magánhálózatokon keresztül. és kiterjedten használnunk kell az interaktív. . Megbízható második vonalú katonai szervezeteket kell működtetni a kulturálisan sokféle. összeolvasztanánk. A magas színtű hivatalnokoknak kell a következő résztvevőknek lenniük. Ha hozzáértően kezeljük. speciális mandátummal arra. Ebben az NGO Fórumban a képviselők vagy választhatóak lesznek. egy-egy tagállam politikájának megfelelően. zavarral és anarchiával. akkor legitimálhatná a nemzetközi vezetőtestület építését. hogy a politikai ellenőrzés eszközeinek nem szabad látszania az ellenőrzöttek és irányítottak számára. Ismét megjegyezzük. A parlamentáris demokráciára úgy kell tekinteni mint egy lezárult 200 éves időszakra a szükségszerűen jobban központosított hatalmú uralmak közt. Bár az erős vezetés nyilvánvalóan szükséges. az igazságszolgáltatás. Ezeket a hálózatokat meg kell erősíteni. valamint a megnövelt szerepű NATO tölthet be ilyen szerepet. kihívóvá és engedetlenné tenni. beleértve a rendőri igazságszolgáltatást. akkor az Egyesült Nemzetek Szervezete is felhasználható egy világvezető testület megalkotására. hogy a népesség számára a döntéshozatalban való részvétel illúzióját keltsük. azaz sokkal kevésbé radikálissá. hogy elismerjen nemzetközi törvényhozó testületeket. A jelenlegi Főtitkárság egyértelműen fogadókész erre. börtönöket és hasonlóakat. a bírósági rendszert. könnyen manipulálható információs hálózatokat arra. és radikálisan csökkentenénk méretüket. A nem kormányzati szervezeteknek (NGO-knak) azonban továbbra is meg kell engedni a "konzultatív státust" egy rendszeres összejöveteleket tartó. vagy nem. Az ENSZ konferenciáinak hosszú során keresztül beigazolódott. A Pentagon a Nemzeti Biztonsági Ügynökséggel. hogy ez a modell képes az NGO-kat "konstruktívabbá" és "felelősebbé". • • • • • • Az "állampolgárság" fogalmát Újra kell definiálnunk (a fentebb leírt ideológiai pillér segítségével). hogy kialakítsák az érzékeny kérdésekben kollektív döntéshozás gépezetét. A nemzetközi színtér tele lesz hulladékkal. a soraiba való beszivárgásnak és szétzilálásának lehetőségét. sőt a piac zökkenőmentes működése is veszélybe kerül. a helyi rend megőrzését. hanem a pénzügyi (vagy egyéb) miniszterek is látogatják azokat. amelyet leginkább a nemzetállami kormányra kell hagyni. ha az ENSZ felkészült lenne arra. Az egyetlen tradicionális kormányzati ág. bizonyos kliensállamokban. hogy felvértezze magát a magánvállalkozások információgyűjtő és döntéshozó képességeivel.

hindukat és muzulmán fundamentalistákat. és lelkesen védelmezni. beleértve az úgynevezett etnikait is. akkor segíthetnek előnyös légkört teremteni a csoportok közötti ellenségeskedésekhez. bizonyossá tenni. jelenlegi konstrukciók. akár van ennek valami tényszerű vagy hagyományban gyökerező alapja. magazinjaikkal. beleértve az önálló államban élés jogát is. de a megerősítő jogokat is (azaz a speciális elbánáshoz való jogot az elmúlt és jelenlegi. akár nincs. hogy az emberek a nevében ölni fognak. bevezetve és pénzelve őket mindenhol. és csak másodsorban munkásnak. hogy semmilyen más fegyverbe hívás nem fog hallatszani a lárma felett. leszbikusokat. A csoportok közti tartós gyűlölet és konfliktusok elősegítése a faji gyűlölet felszításával és olyan provokációkkal segíthető. feministákat és fallokratikusokat . a képzelt és valós sérelmek nevében). televíziójukkal és weblapjaikkal. Minden személynek elsősorban egy szűken definiált csoport tagjának kell tekintenie magát. Ezeknek a kommunikáló médiához való bőséges hozzáférését ugyancsak lehetővé kell tenni. hogy önmagukat bármilyen ország nemzeteként vagy annak egy szakmai kasztjaként vagy éppen egy társadalmi osztály tagjaként határozzák meg. vallási és etnikai elkülönülés legkifejezettebb és legagresszívebb szószólóinak. hogy az elkülönülés erős és ellenséges pszichológiai érzését felkeltsük. maguktól. csak gyenge történelmi gyökerei vannak. hogy egy X csoport tagjait megalázta vagy megölte egy Y csoport (vagy elhitetni. A fentebb kifejtett ideológiai-etikai támadásnak az is része kell legyen. az erőszaktól és a diszkriminációtól való mentesség jogát). és gettókat létesítsünk. zsidókat. hogy a maga jogán is helyet kapjon. homoszexuálisokat. mint nem.férfiuralomban hívőket -. nem csak negatívan (azaz a zaklatástól. hogy megalázta vagy megölte). amelyek ezen az úton keletkeztek. Mivel gyakorlatilag a világon minden azonosítható csoport volt valamikor többé vagy kevésbé egy másik csoport. Az identitás ezért nagyban hasonlít Istenhez: még ha nem létezik is. faji vagy vallási alcsoporttal annak hátrányára. keresztényeket. hogy anyagi és morális segítséget nyújt a szexuális. továbbá felsőbbségtudatúakat. Mi feketéket. kerültek felszínre és terjedtek el. ahol nem tűnnek fel önként. . rendkívül hatalmas. Ha ezeket megfelelően irányítjuk. valamint sebezhető és elnyomott szakmai csoportokat (a rendőrségtől a sofőrökig). szexuális. nyelvi. faji. Bár ilyen feszültségeket nem mindig könnyű kialakítani és manipulálni. ahogyan azt Nyugaton mostanában nevezik. fehéreket. Az eddig erre a célra kidolgozott pszichológiai módszerek leghasznosabbika az "identitáspolitika". Az egyéni és csoportpszichológia. Az elfogadott véleménnyel ellentétben a legtöbb identitásnak. vagy egyszerűen csak a történelem vagy a földrajz áldozata. amelyeket eddig érintettünk. Ideális esetben az egyéneknek mindenütt erősen azonosulniuk kell egy etnikai.A pszichológiai pillér Ez az utolsó pillér közeli kapcsolatban áll azokkal az ideológiai-etikai tárgykörökkel. hogy mindegyik elsősorban a saját "jogaival" legyen elfoglalva. rádiójukkal. ami önmagában is a népesség csökkentéséhez vezet. A leggyorsabb útja annak. csoportspecifikus megnyilvánulási alkalmakkal. amelyek a csoportokat az erőszak fokozottabb elfogadására sarkallják. "az ész és a szív csatája" mindazonáltal megérdemli azt. A cél az. olyannyira. nemzeti vagy nemzetközi polgárnak. valamennyit a saját újságukkal. Paradox módon az egyéni pszichológia is növelheti a globalizáció elterjedését. és azt. olyan hatalmas. barnákat és sárgákat akarunk látni. és még ennél is sokkal kevésbé szabad az "emberi faj"-hoz tartozónak érezniük magukat. A "polgárság" megjelölést minden szinten rosszallni kell. szülőnek. és gyakrabban. egy közösség tagjának. korunk világa sok kétséges etnikai vagy vallásos különbség példáját ajánlja. Ezeket a jogokat ki kell találni. hogy a széttöredezettséget előmozdítsuk. a zajkeltésnek hamarosan kakofóniává és süketítővé kell fokozódnia. aláhúzzuk a másokkal szembeni különbségeket.

munkásaik vagy kollégáik se bízzanak meg bennük. elsöprő járvány vagy más. amikor a jövőbeli Cohn-Benditek maguk éreznék magukat "német zsidók"-nak (vagy akármi másnak). a "megélhetés egyszerűen nem tudta követni a népességet". Különösen a játékelmélet és a primatológia segít megmagyarázni azt. egyedi jelenség okozta: két népességtörténész szerint "úgy látszik. amikor 46 millió alattvalója volt. hozzáfoghatunk a nagy Népességcsökkentő Stratégia konkrét elemeinek taglalásához.26 Ezeknek a pilléreknek a szilárd helyretétele után. A gazdasági és politikai globalizáció addig akadály nélkül haladhat előre. más nemzeti. vallási vagy etnikai csoport ellen. hogy mit tudnak tenni. és maguk használnák az adott csoport problémáinak vállalását mások kizárására. amelyeket gondosan kell követni. amint a "redukciós kényszer" gyakorlati megvalósítása elkezdődik. ahol négyzetkilométerenként 19 személy élt (Olaszország jelenlegi népsűrűsége ennek tízszerese). egyesüljetek". A pszichológiai pillér megépítése hasznot húzhat eme stratégiák és eredményeik beható tanulmányozásából. reméljük. a közösségen belüli valamennyi feszültség súlyosbításával. Az ideális helyzet az lenne." Avagy a malthusi szóhasználattal élve. A birodalom legsűrűbben lakott helye Itália volt.Az identitáspolitika két fontos előnnyel rendelkezik. hogy dühödten egymásra figyelnek. a klasszikus társadalom egyszerűen túlterjeszkedett. összefonódó.. az előtérben lévő csoportok azzal vannak elfoglalva.27 . bennfoglaló nacionalizmust. akik így gyakorlatilag láthatatlanok maradnak. arra kell koncentrálniuk. személyükben kell hiteltelenné tenni annyira. • Először: megalapozza a belső konfliktusokat és a polgárháborút. vagy a párizsi egyetemisták és munkások csatakiáltására 1968 májusában: "Noes sommes tous def juifs allemands" (Mi valamennyien német zsidók vagyunk). Másodszor: elfojtja a szolidaritást. amely ellenezze az előrehaladását. hogy kik ők. A különféle játékstratégiák számítógépes szimulációja megmutatja. és rendkívül problematikussá teszi az ellenállást az általunk javasolt stratégiákkal szemben. Még ha ezek a feszültségek nem is torkollnak háborúba. gyűlöletet és "véres viszályt" okozhat. hogy az emberek miért működnek együtt és élnek társadalomban. a széles nemzeti vagy nemzetközi frontok és szövetségek kialakítását nehézzé. A következő négy évszázadban Európa népessége negyedével visszaesett. amikor csak lehet. és megakadályozza a valódi politikához fordulást. hogy saját szomszédjaik. vagy ellenkezőleg. ha nem lehetetlenné teszi. valamint azokat. elsősorban a fajtájuk. etnikai eredetük. a vallása és az állampolgársága miatt. ezekről a dolgokról. akik megpróbálják gyakorolni az állampolgárság-alapú. kibogozhatatlan kölcsönös bűnöket. Csak emlékeznünk kell a Kommunista kiáltvány buzdítására: "Világ proletárjai. ebben benne foglaltatott 28 millió ember az akkor Európában élő 36 millióból. akik kitartanak a szolidaritás és az egyetemesség elve mellett.3. Csapások Bevezetés A Római Birodalom Krisztus után 200-ban jutott delelőjére. • Ahelyett. hogy az emberek azt kérdeznék maguktól. A jelenlegi tudományos haladás további ismereteket nyújt. amíg az emberek szeme pszichológiailag be van kötve.. amikor a kormány megpróbálta kiszemelni különleges megrovás szándékával Daniel Kohn-Bendit diákvezetőt. 2. Más oldalról viszont azokat a potenciális vezetőket. hogy valaki vagy kiegyezést és együttműködést kelthet. amely vég nélkül tart. és nem a globális színpad valódi szereplőire. szexuális beállítottságuk vagy pénzügyi becsületességük kétségbe vonásával. és nincs megfelelő globális polgárság. Ezt a drámai változást nem éghajlatváltozás. egyetemi hallgatóik. és még ennél is jobban csökkent a mediterrán országokban.

és hamarosan átadta helyét a Sötét Korszaknak.26 Lásd Matt Ridley: The Origins of Virtue. Nem fogunk a földrengéssel vagy egyéb isteni tevékenységgel foglalkozni. hanem mongol. majd e körül lebegett a következő ezer évben. Olaszország és a Németalföld lakosságából. az ipari forradalom kezdetével. A "Nagy Halál". a háborúk és helyi éhínségek. Ez túl jó volt ahhoz. Penguin. e. hogy a hódításnak van valamilyen képviselője. hogy ők szintén meg vannak győződve arról. legyilkolták az északi tartományok lakóinak háromnegyedét és a déliek harmadát. Ezek 25 millió kínait irtottak ki a tizenhetedik században. Kína demográfiai történelme még erőszakosabb. Az első világháború elpusztított 8 millió fiatal férfit. az európai népesség 1845-től 1914-ig 80 százalékkal emelkedett. mint a kábítószerek. a Biblia utolsó könyvének lapjairól. 206-i. és abban is bízunk. hangsúlyozzuk. Különösen a 3. Azonosítani lehet az elkövetőt. és ezekhez újabb modern erősítések csatlakoznak. A kánok.összesen 35 millió kínait. Az olyan "történelmi" katasztrófákra. tudhatod. A nehézség az. A népesség magához tért. Penguin. a "Miért"-et már kielégítően megindokoltuk Megbízóink számára . kivéve a végzetet és az áldozatoknak a többszörös meg nem felelését. és Európa csak az ezredfordulóra tudott visszakapaszkodni a 36 milliós szintre. ma is léteznek.háború. Végül a javított rizstermelési technika lehetővé tette. amelyek az emberi befolyásoláson kívül esnek: ha ilyenek történnek. éhínség. és további 25 milliót a tizenkilencedikben. Akármi is az ok. amelyek valamikor kordában tartották a népesség növekedését . és a török és észak-afrikai bevándorlók nélkül valószínűleg csökkenne Európa népessége. Más szavakkal. Azok a hagyományos katasztrófák. ezért a népesség növekedett. és ha ez egyáltalán segít rajtad. azok külön ajándékok. 27 Cohn McEvedyand-Richard Jones: Atlas of World Population History Harmondsworth. Pontosan azért. és 4. akinek apokaliptikus víziója még mindig kiviláglik a Kinyilatkoztatásból. 21. Bár a gyógyító stratégiák következményei (magasabb halandóság) többé-kevésbé láthatóak lesznek. hogy hogyan tegyük tartóssá. A maoisták a Nagy Ugrás politikájával jól ismert lábnyomokat követtek. Dzsingisszel kezdődően. (Az igaz. Kína járványa nem fekete volt. éhínség és járvány. fejezet. betegségek és 50 millió ember kivándorlása ellenére. mind a gyógyító Népességcsökkentő Stratégiákat (Population Reduction Strategy). Az 1000. de ezzel együtt is az európai népesség 40 százalékkal nőtt 1914 és 1945 között. amely megdöbbentő szám volt abban az időben. sz. háború. Harmondsworth. hogy téged a mongolok vagy a maoisták öltek-e meg. míg a gyógyító PRS a magasabb halálozási arányra koncentrál. amelyet a harmincéves háború pusztításai okoztak. A létfenntartási termelés stagnált. Népessége a Han császárság fele útján (i. Javaslataink kifejlesztése és előterjesztése közben meg fogjuk vizsgálni mind a megelőző. ahogyan a kortársak hívták. ahogyan mi folytatjuk utunkat a "Hogyan" birodalmába. A megelőző PRS az alacsonyabb születési arányra. A második világháború óta megállapodott. A "Fekete Halál" ennél is nagyobb százalékot törölt ki a sűrű népességű Franciaország. 1996. az elburjánzó bűnözés és a környezeti mérgek. Reméljük.és 1300-as évek között a népesség kirobbanó növekedése volt tapasztalható: a tizennegyedik század kezdetére az európai népesség elérte a példa nélküli 80 milliót. de ezekre nem lehet hagyatkozni. . éhségen vagy betegségen keresztül egyáltalán nem újdonság. ezúttal a mandzsuknak. hogy ezek mögött nem szabad feltűnnie semmilyen speciális ügynökségnek. metaforákká transzformálta és megszemélyesítette ezeket a Lovasokban. p. hogy több éhes szájat lássanak el. mint a hódítás. . amelyeket mostantól gyakran PRS-nek rövidítünk. hamarosan elvitte a népesség negyedét. hogy tovább tartson. háborún. Lassan. akkor rosszul végeztük a munkánkat -.mert ha nem. A felépülés csak egy másik csökkenés után következett be. hogy szükséges az "emberi faj szertelen szaporodásának lemetszése". az élelmezés és az alapvető higiénia javulásával. a római civilizáció már nem sokáig élt. járvány és földrengés -. de csak hogy ismét áldozatul essen. a népesség csökkentése a hódításon. a legjobb kalauzunk Szent János lehet. 1980. mert János senkit sem tudott hibáztatni a sorozatos katasztrófák miatt. mint Európáé. 220) 50 és 60 millió között érte el a csúcspontját.) A Négy Lovas kísérni fog bennünket.

amikor az ogoni embereket bizonyíthatóan mérgezték. (. A mások feletti uralom a Népességcsökkentő Stratégiának fontos része marad..transznacionális nagyvállalatok valamint az írott és íratlan törvények megszegőivel szemben. amikor a hódítók vagy gyarmatosítók érdekében állhatott.. Bár volt olyan idő. 1995 novemberében. Már legalább két évtizede a kevesebb...) Egyetlen javaslatom van: az összes Shell-termék bojkottja. A lova fehér. az etika átalakításával és egy. a komolyan meggyengített államon. Figyelmeztetünk. mivel a meghódított területnek vagy a gyarmatosított embereknek többé semmi gyakorlati vagy anyagi értékük nincs. Kevés rokonszenvet érzünk az olyan vállalatok iránt. ott az indirekt hódításnak kell elsőbbséget élveznie és a mesterkedésnek rejtve maradnia. a híres váll feletti "parthusi lövés" mesterei. (.korabeli áttekintés I. és ezen keresztül más transznacionális vállalatokénak is.. A világgazdaság szükségleteit tekintve az eredményezett többletnépesség nem pusztán költséges a rendszer számára. Ellenpéldaként említjük meg a Shell Olajtársaság szükségtelenül nagy nyilvánosságot kapott esetét. amelyek ártottak a saját reputációjának. és olyan íjat visel.) hogy hódítson". a kiépített erős (bár diffúz) és a transznacionális vállalatokkal szorosan együttműködő. . hogy avatkozzanak be. Az elnyomottnak nem szabad megérteniük az urai szervezetét és módszereit. a római világ rettegett hatalmi riválisai.. (. Az identitáspolitika és az etnikai és egyéb feszültségek súlyosbításának támogatását is kiemeltük mint a mai hódítással szembeni ellenállás csökkentésének eszközeit. .. az igazságszolgáltatást megcsúfolva. Hangsúlyoztuk továbbá az uralkodás indirekt módszereit a megerősített struktúraátalakításon. uralom római vagy parthusi módszereivel elérni. amelyek a legkisebb áldozatra sem hajlandóak annak a rendszernek a nagyobb hasznáért. amelyben ők és más hozzájuk hasonlóak képesek gyarapodni. sem felforgató.Az Apokalipszis Lovasai . amelynek joga van eljárni a gazfickó TNC-k . A mai megjelenésében gyarmatosításnak nevezett hódítás hasznossága az útjának végére ért.ez többé nincs így. a helyi termelés kihagyásait akár élelmiszer-behozatallal is korrigálva. vagy be kellett volna szüntetnie azokat a tevékenységeket.. hogy ezeket az embereket fenntartsák.. Hódítás Az Apokalipszis Első Lovasa "azért jön. a Gramsci általi értelemben vett új kulturális uralom megteremtésével érhetünk el. Ezt azonban most már nem lehet a direkt hódítás.) kihasználta. elfoglalás. nem számon kérhető nemzetközi vezető hatalmon keresztül. mint a parthusok. és előmozdítsák a közegészségügyet.. Ahol még mindig vannak hasznos területek és helyi tevékenységek. nem lehet célpontja sem nyilvános. rágalmazta és a kipusztulásba hajszolta az ogoni embereket az utóbbi három évtizeden át. A Shellnek vagy egy olyan névleges helyi vállalatot kellett volna létrehoznia és később felvásárolnia. de nem fér össze a hagyományos politikai és társadalmi kontroll módszereivel sem. vagy kapcsolták össze a Shellt a "kengurubírósággal" és a "mérgezéssel". és Shell-ellenes aktivistákat akasztottak fel. a bírósági halálos ítélet végrehajtása előtt Ken Saro-Wiwa azt írta a cellájából: "a Shell.. Ezért hangsúlyoztuk inkább a nem tradicionális hódítás szükségességét. amely a meghódítottaktól nagy távolságban működik. és akkor nem lesz képes ellenük fellépni. amelyet az ideológiai véleményformálással. de jobban képzett munkaerőre van igény.. amely áttelepítette és alkalmazta volna az embereket. (." Ezt a felhívást az emberek milliói olvasták és követték. A brutalitás ostobaság. előbb vagy utóbb súlyosan megfizeti az árát. sem direkt támadásnak. Amikor megszerveztem az ogoni emberek békés demonstrációját. A társaság egy teljesen lepusztított környezetet és emberi nyomort hagyott maga után. hogy hacsak a vállalati világ nem alkotja meg a saját belső szabályozó és kényszerítő hatóságát. A hódító.) a társaság megkérte a nigériai hadsereget.

28 Michel Foucault: Cows du 17 mars 197. amikor az egyén elveszti ideiglenes függetlenségét. szakma. hogy megmásszanak magas falakat vagy ingó póznákat. udvartartás stb. büntetésre. Ez az utolsó gyakorlat a "pelenkarúd" nevet kapta. barakkok és a gyárak. a biohatalomnak hatalmas bürokráciára van szüksége a társadalombiztosítás és az öregkori nyugdíj kezelésére. amelyek az életet általában befolyásolhatják. hanem a várható élettartam javítására. II Faut Dé. magasban kifeszített dróton járjanak. az egyének eltávolítására képes. ellenőrzésre. vagy leugorjanak a semmibe. A biohatalom nem a holttestre. de nem azért teszik ezt. A szuverének felravatalozzák a holttestet. arcuk. 1997. miközben megpróbálnak felállni azon". és a halál felfogásának változásával illusztrálható. Foucault különbséget tett "szuverenitás" és "biohatalom" között. A "kísérleti képzéshez". Az uralom két típusában használt technológiák és a kedvelt intézmények szintén különbözőek. vagy gyorsan lengő állványon álljanak. mindenféle korúakra és a fizikai megfelelőség különböző fokán állókra. aki két teljesen különböző uralmi forma történelmi átmenetét elemezte. A születések egészségügyi felügyelettel történnek. amelyek alkalmatlanná tehették őket a teljes napi 5 dolláros fizetésre. hanem előrejelzésekkel. Az átmenet a szuverenitás uralmából a biohataloméba Foucault szerint a tizenkilencedik század kezdetén történt. A vállalatoknak még mindig törődniük kell munkavállalóik testével. a gyermekek védőoltását törvény írja elő. Többen célzottan figyelembe veszik ezt az igényt a képzéseiken és az átképzéseiken keresztül. hogy Péter. és ha szükséges. a kórházak. a lakások szabályozottak és így tovább. mivel a tréninget vezető vállalat szerint "az emberek gyakran bepiszkítják az alsógatyájukat. nem az azt felépítő egyedeket. hogy a szociális munkások benyomultak munkásainak privát életébe. hogy megkeressék a nem kielégítő személyes szokásokat vagy lakásfeltételeket. amelyet a munkatársuk erősített meg. majdnem szégyellni való és tabu lesz. rugalmasabb testre van szüksége. vagy elpusztítson embereket. rendezetté. és módszerei között az is szerepelt. Ezek az eszközök a statisztikai entitásnak nevezett "népességet" célozzák meg. hanem a "biohatalom" vagy "biopolitika". és Isten ítéletének tárgyává válik. mielőtt ismét a leugranának. Ennek megfelelően nem arra törekszik. olyan ceremónia tárgyává.Mostani fő témakörünk azonban elsősorban nem a klasszikus vagy modern hódító azon választása. Pál vagy Mariska betegségét meggyógyítsa. magányos. 28 Akármilyen hasznos is Foucault különbségtétele. olyan kötélre függesztve. hogy megtartson-e. amelyet sok amerikai cég vesz ma igénybe. oldaltól. amelyben az egész család és gyakran az egész csoport (klán. sok intézményünk ma is a szuverenitás és a biohatalom között van. Az elsőt arról lehet felismerni. A biopolitika nem törődik a halállal: csak a halandósági aránnyal foglalkozik. A mai vállalati szervezetnek kevésbé alázatos. egy jól ismert pelenkamárka tiszteletére. szükség van mindkét nembeli munkavállalókra. azonosítható emberekkel dolgozik. Korábban a halál azt a pillanatot jelölte ki. megpróbálja csökkenteni a szerencsétlenségek bekövetkezésének valószínűségét. A gyógyszeripar és a kórházak mind az egyedi emberek egészségével. Gallimard-Seuil. amelynek értelme sokkal tágabb az előbbiekénél. akiknek van nevük. kezelhetővé. A szuverenitás olyan intézményeket használ. (a Foucault által a Collége de France-ban tartott tanfolyam keretében előadott anyag átírása). Ford igazi "szuverén" volt.fendre la Sociéte: Paris. Ennek érdekében az egészségügyi szabályok széles skáláját használja fel. . hogy fegyelemre. statisztikákkal és a növekedés globális következményeivel. A "biopolitika" nem különálló. a biztonsági előírások és higiénés szabályok betarttatására. mind a "testpolitikával" foglalkoznak. mint az iskolák. hogy Henry Fordnak a rend és szabályosság elvét alkalmazva biztosítsák az összeszerelő sor hatékonyságát. hanem a tömegre összpontosít. A biopolitika korában a halál egyre inkább egyéni. különösen a 218. a hajdani befolyásos francia tudóstól származik.) részt vett. az életüket meghosszabbítsa. megpróbálja az egészséges életmódot és a balesetek elkerülését ösztönözni. Ez a fogalom Michael Foucault-tól. A korábbi időkben az egyedi halált rituálissá tették. A második a népességet mint egészet tekinti tárgyának. hasznossá téve azt.

és itt az ideje. Az új rendben egyéni szinten kell az embereknek a felelősséget vállalniuk. hogy ez a vállalatok kezében van. Háború A Második Lovas vérvörös paripán lovagol. hanem a halálozás. csaknem száz háborúban. Ez kell. nem a személyekkel. olyan hatókört és súlyt adva ezeknek.) beleugrani a nehéz átmenetekbe. akik túlélik ezeket a próbákat. és a világ gyorsan érzékeltetni fogja ezt velük. II. mint katonát pusztított el. alaposan megtanulják. Bár a mentalitásbeli változások közismerten lassúak. amely az állam felelőssége. a háború rendkívül ígéretes Népességcsökkentő Stratégia a modern világban. A továbblépés parancsoló szükségszerűség egy harmadik fajta hatalom felé. annak legmélyebb értelmében. mind társadalmilag. hanem megrövidítése lesz. és így a lakóinak meg kell ölniük egymást". Csak az 1990-es években a legóvatosabb becslések szerint is 6 millió civil esett el kereszttűzben. ő a hadseregek vezetője. hogy a világ egy teljesen új fázisba lép. filozófiai. akik utána következnek. A biohatalomnak és a biopolitizálásnak ezért a célja nem a vitalitás. Az Apokalipszisben hatalmat kapott arra. hogy "elvegye a békét a Földtől. Boston. Az a mentalitás. amely a Nyugatot két évszázadon át uralta. a bolygó teljes lakossága. meg kell. 1994. A jövő szükségleteit csak a Megbízóinktól származó mandátumunk fogalmaival írhatjuk le. és az élet megakadályozását kell támogatnia. Emily Martin az antropológia professzora a Princeton Egyetemen. Első pillanatra úgy tűnik. 29 Emily Martin. A külső erő használata. . Hogy ez a hatalmas filozófiai elmozdulás megtörténike. értelemben és lélekben. A háború modern formájában. A betegségekkel és az éhínséggel együtt. csak utolsó lehetőségként vehető figyelembe. a biohatalom tárgya nem a nemzeti népesség lesz. el kell fogadniuk a szuverenitást. amely mind a szuverenitáson. hierarchikus vagy bürokratikus.Azok. és keményen dolgozni az új kezdeteken". hogy "megöljük őket". de valójában minden egyes személynek a saját maga iránt tanúsított egyéni felelősségéről van szó. és hatalmas kardot visel. hanem a népesség a legáltalánosabb értelemben. hogy változzék saját maga fordítottjává. ellentétjévé. nem az élet meghosszabbítása. akkor feleslegesek. hogy sikeresek legyenek és megéljenek a versenyző világban. Kik ezek a "lakók"? A történelem során a katonák legtöbbször háborúztak. mind a biohatalmon túl van. hogy függenek a munkatársaiktól. amilyent megérdemelnek. és "meg kell hódítaniuk" saját testüket. ugyanakkor fel kell ismerniük. (. sőt metafizikai. Flexible Bodies: Tracking Immunity in Américan Culturé rom thé Days of Polio to thé Agé of AIDS. és megölték őket. Ez hódítás. amelyekkel az ilyen változást erősíteni lehet. nem a reprodukció. Meg kell értenie a halál szükségességét. 29 Magunk úgy gondoljuk. De ahogyan az intézményesített hatalom egyre kevésbé lesz nemzeti.. azt nem mi mondjuk meg. hogy kockáztatniuk kell az ismeretlent és tolerálniuk a félelmet. A szociális szférában a biohatalmat újra kell definiálni és át kell alakítani. ha elvárják. hogy Foucault 1970-es évek közepén tett különbségtételét egy lépéssel továbbvigyük. amely többé nem monolit. és az internacionális sík felé tolódik el. A hatalomnak továbbra is a populációval kell foglalkoznia. ha a többiek sikeresek akarnak lenni. hanem lebegő. A feladat hatóköre történelmi. különösen a mi turbulens századunkban sokkal több civilt. folyékony és rugalmas. mégis végbemennek. Ajánlottunk módszereket. Ha nem rugalmasak testben. és részt vett ebben az oktatásban. hogy legyen az Első lovas. Most azok felé fordulunk. Az alkalmazottaknak meg kel] tanulniuk beleilleszkedni egy olyan világba.. hanem a redukció. amely a "Fortune 500" vállalat 22 000 alkalmazottja számára szerveződött. mind egyénileg. Beacon Press. A gyors változások és a példa nélküli verseny korában szükséges "veszni hagyni a régi mintákat és viselkedést.

hogy "öljék meg egymást". és aránytalanul nagy politikai és anyagi erőforrásokat követelne. Az identitáspolitika kiváltja az erőszakot. Világossá kell tenni. hogy a feszültség tömeggyilkosságba torkollott volna: "A népesség nyomása nagy. és ezért ezt diszkréten segíteni kell. és nem zavarják a vendéglátó ország politikáját. bizonyos jellemvonások mégis jól azonosíthatóak. sem. A PRIO szerint a konfliktusok a következő jellemvonásokat mutatták. hogy az összes befektetés háromnegyede és a világ produktív kapacitásának többsége a gazdag országokban összpontosul. és a mezőgazdasági termőképesség csökken. A Boszniához vagy Koszovóhoz hasonló alkalmankénti archaikus kivételek ellenére az európai országok vagy éppen Nyugat-Európa és Oroszország közötti háború majdnem ugyanannyira elképzelhetetlenné vált. Annak eléréséhez. amelyet hamarosan megvizsgálunk) ígéretes lehetőségeit szolgáltatja a harmadik világ sok nagyvárosa. Ott hatásos eszköz lehet az "emberi faj szertelen szaporodásának lenyesése" érdekében. hosszú idővel azelőtt. akik végképp külföldivé válnak.. aki falusi lakos volt. Nem szabad elhanyagolnunk azt a viszonylagosan új eszközt.. hogy az 1990-es években hemzsegtek a konfliktusok (98 konfliktus 1990 januárjától 1996 decemberéig). Amint az akkori ruandai agrárminiszter mondta 1991-ben. Ezzel ellentétben.) 5 millió ember számára tudunk élelmiszert termelni. melyek a Bejrút-. Algír. mint korábbi honfitársaik. Ezek ugyancsak táplálhatnak bűntudatot magukban. elkeseredetté válnak. fundamentalista. Azok az emberek. hogy akár csak jóval kevesebbet is kezdeményezzünk annál. és nem is szabadna megpróbálnunk. különösen az "én" meghatározását az . mint az USA és Kanada között. és a soviniszta. akiket nagy védőgátak építése miatt áttelepítettek. Bár a kutatás azt mutatja.. projektből vagy befektetésből.. és nem államok közötti háborúk voltak. Az Oslói Békekutató Intézet (PRIO) konfliktuslistájából kiderül. Az áldozatiság érzése végül oda vezet. A csoportok diszkriminációja és elnyomása erősíti azok identitástudatát. Ez a jelenség hat az amerikai zsidók és palesztinok szórványközösségeire kanadai horvátokra és a tamil tigrisekre. hogy ki-ki kiválasztja a saját áldozatát. "átutalási" vagy "szórványsovinizmus"-nak. Az emigrált népesség gyakran nagyobb anyagi forrásokkal rendelkezik.vagy Colombo-modellek etnikai vagy vallásos rétegződését követik. a háború egyáltalán nem tekinthető idejétmúltnak Délen vagy az új iszlám köztársaságokban. mind fizikai fegyverekre szükség van. Megéri támogatni őket. A túlnépesedés. Az összeütközésnek (akár az éhségnek és a betegségnek. Bármilyen otthoni vagy külföldi csoportról legyen is szó. a tradicionális értelemben vett "fejlesztés" és a "fejlesztési projektek" folytatása jó hatással lehet. az európai iszlám fundamentalistákra. Amint csak felfedezték az ő külön "identitásukat". távolról támogatják a szélsőséges mozgalmakat. vagy akiket a kereskedelmi vagy ökológiai leromlás fosztott meg az életlehetőségeiktől. hogy nem mindenki kaphat ebből meg abból a forrásból. folyton emelni kell a tétet. mint amennyit például Dzsingisz kán megtett. ezek túlnyomórészt polgárháborúk. mert nincsenek ott a nemzeti vagy vallási küzdelmek dandárjában "otthon". ahol a stratégiák közül a legtöbbet fogunk használni. A pszichológiai fegyvereket már érintettük. hogy a háború elősegítése komplex tevékenység.3 millióan vagyunk. egyidejűleg csökkenti az erőszak áldozatai iránt érzett szolidaritást. Hol kell a "gyilkolják meg egymást" PRS-t alkalmazni? Biztosan nem Északon. amelynek velejárója a túlzsúfoltság. még ha tudnánk. mind pszichológiai. Azok többsége. amelyet "e-mail"-nek nevezhetünk." Ennek az aritmetikai problémának a megoldása hamarosan bekövetkezett. vagy csak a leggondosabban kiválasztott területeken. (. amelyek korábban szovjet tagköztársaságok voltak.. A szegény országokban. "lényegükben" különböznek "tőled" és "tőlem". önmagában is újabb serkentője az ellenségeskedésnek. amelyet a forrásokért folyó háborúként magyarázhatunk. a talaj eróziója miatt. és ezt kompenzálandó. amíg aktivitásukat szigorúan a saját előző országukra korlátozzák. Tudjuk.önvédelemben". addig a pontig. mivel egyetlen háborúnak sincs csupán egyetlen kiváltó oka.. felhergelhetőek más csoportok ellen. A túlzsúfoltság is oka volt a hutu-tuszi konfliktusnak Ruandában. de 7.Ma nincs mód arra. végül a városi nyomortanyákon köt ki. nacionalista vagy vallási vezetők kiváló újoncaivá lesznek. .. Háború szítása ezekben a gazdag régiókban ellentétes hatást eredményezne.

amelyeket előírnak. amely eddig sok tenyeret és kereket zsírozott. amit 1980-ban tudott. Más szegény és népes országokban a "magas adósságszint . amelyekről gyakran azt hiszik. érdekes precedenst teremtve. amelyben a hadsereg 1965-ben félmillió embert mészárolt le az antikommunista pogromokban. Penguin. sem azt. Az exportált termékek ára folyamatosan csökken. kevés rendelkezésre álló édesvíz fejenként és magas népsűrűség". és bőséget okoznak a világpiacon. Ez ugyanaz az ország. 30 Peace Research Institute of Oslo (PRIO): Causes and Dynamics of Conflict Escalation. Azt javasoljuk. kiélezve az osztálygyűlöletet és az etnikai elkülönülést. A polgárháború leggyakoribb környezeti oka a "talaj leromlása. ahol a mezőgazdaság még mindig a GDP fő alkotóeleme. Az export vásárlóértéke szabadesésben van. hogy szélesítse a korrupciót. Az IMF élénk beavatkozásainak története ugyancsak pozitív összefüggésben áll a politikai és fegyveres konfliktusok minden formájával. Mivel ezek az országok kevéssel vagy éppen semmivel sem járulnak hozzá a világ jólétéhez. ebben a sorrendben. és évtizedekig megpróbált az elképzelhetetlenül magas számok okozta helyzeten a "Transmigrasi" program segítségével úrrá lenni. New York and Harmondsworth. mind a civil konfliktus szempontjából. és Dian Smith (PRIO): The State of War and Peace Atlas. A növekvő adósságok és a csökkenő árak részleges vagy teljes összeomláshoz vezetnek. június." "Az elsődleges javakból származó csökkenő exportbevétel közeli kapcsolatban áll a háború kitörésével" [kiemelés tőlünk]. Délkelet-Ázsia szilárdan az IMF szorításában lesz. amelyek a kiigazító programokat tervezik. 1997. nagyrészt gátolják annak a demokráciának az érvényesülését. Az olajexportőr országok. miközben azok a feltételek. amit 1980-ban képesek voltak. ezért "az emberi faj szertelen szaporodásának lenyesése" éppenséggel rájuk vonatkozhat. Az olajexportőrök különösen érdekes célpontok. ezek a kormányok az erőszakos (vagy a . amelyek az IMF feltételrendszerét tovább szigorítják. káros faktorok egyenesen a mi céljainkra születtek. A PRIO óvatosan mutat rá a "féldemokratikus" rezsimekre. mivel a többségük nem képes diverzifikálni exportját. hogy engedjük az olajárakat a mainál is lejjebb zuhanni. hogy különösen gazdagok. akkor a konfliktusok szélesedni fognak.kemény feltételek" szindrómája már régóta jelen van. gyakran csak a szájukkal szolgálják a demokratikus kormányzás ideáljait. egymással versenyző ország exportképes árucikkei ugyanabba a keskeny sávba esnek. 1997. Ma kénytelen az IMF vonala mellett dönteni. és nem engedhet meg magának sem ilyen programokat. "Az IMF beavatkozásainak száma és a kemény feltételekhez kötöttség döntő fontosságú mind a politikai tiltakozás. csak a 40 százalékát tudják külföldön megvenni annak. Mivel a többség életszínvonala folyamatosan romlik."30 Ezek az egymást erősítő. Megdöbbentő mértékű adósságuk és sűrű népességük a nagyméretű PRS jó várományosaivá teszi őket. Beszámoló a kutatási projektről. Indonézia például a világ negyedik legnagyobb népességével rendelkezik. Ha az előző káros faktorok továbbra is fennállnak. miközben folyamatos kontroll alatt kell tartaniuk saját elégedetlen népüket.• • • • • • Többnyire szegény országokban törtek ki. mert sok. távoli szigetekre küldve telepeseket. Ahogyan befejezzük ezt a tanulmányt. és meg kell nyitniuk azt a globális verseny számára. amelyre látszólag súlyt helyeztek. amelyeket konfliktushelyzet jellemez. bizonyítva azt. Az intézmények. hogy még a korábbi tigrisek immunitása sem elég erős. "Különösen erős a korreláció a magas külső adósság és a polgárháború előfordulása között. Az adósság növekedése folytatódik. Afrika csak a kétharmadát tudja megvásárolni az exportbevételeiből annak. A leginkább háborúnak kitett politikai rendszerek a "fél-demokratikus kormányok"-kal rendelkezők. A szegény országok kormányainak el kell fogadniuk piacaik szabályozásának megszüntetését.

Mégis. a PRS célzottjainak önmagukat kell kiválasztaniuk. emlékeztetnünk kell arra.választásos) megdöntés elszenvedését kockáztatják. és egymással kell foglalkozniuk. Amíg ezeket a funkciókat a helyi hatóságok jól végrehajtják. A szegények jelenlegi csatáinak bemutatásakor.). vagy kényszeríteni kell. hogy a humanitárius segélyt a jövőben támogassuk. éppen ellenkezőleg. amelyet a PRIO a "féldemokratikus" politikai rezsimek és a polgárháború között kimutatott. A hutuk ugyan főként bozótkéseket használtak. A "civilizált világnak" úgy kell tekintenie ezekre az összeütközésekre mint szánalmas. A fegyverkereskedelem Ahol és amikor csak lehetséges. a kormányokat vagy meg kell győzni. A lényeges változásnak annak kell lennie. hogy az ő országaik megfelelő célpontok (elképzelhetetlen az. Ennél jobb eszközöket kell általánosan elérhetővé tenni. hogy a harmadik világba irányuló fegyvereladások értéke a hivatalos statisztikák szerint konstans dollárra való átszámítás mellett 1989 óta 40 százalékot esett az 1990-es években. lehetőleg a tévékamerák előtt. mint amilyen például a vietnami háború elleni volt. "alkalmazzák a szigorú feltételeket". Mindazonáltal a civilizált világnak a déliek közötti összeütközésekre főként a humanitárius missziókkal kell válaszolnia. nemzeten belüli vagy akár ökológiai alapú gyűlölet által előidézett konfliktusok nem sok rokonszenvre számíthatnak Északon. Ezek a számok megtévesztőek. hogy 50 ember megmentése. amely mögött 50 000 ember pusztulhat el. ami további előny. A gyarmatosítás korát követő szánalom az eltiportak iránt és a megkínzottak iránti. Ez az ellentmondás lehet az okozója annak az erős kapcsolatnak. hogy azok "barbárok" és "bennszülöttek" közötti összeütközéseknek tűnjenek. "az áldozatok javáért". senki sem tudja ellenezni a humanitárius segélyt anélkül. A "megkínzottak" szimbolikusan ugyanazt a létezési síkot foglalják el. kellemes függöny lehet. Az a korszak véget ért. hogy az USA vagy Németország külső humanitárius misszió helyszíne legyen. hogy működjenek együtt a születésszabályozó programokkal. beleértve a saját bűnözőik és antiszociális elemeik sommás elintézését.. amelyikben erős politikai ellenzés és széles szolidaritási frontok alakultak ki. hogy a "szolidaritás etikáját" felváltsuk a "vészhelyzet etikájával". a sterilizálással és az abortuszokkal. azok zavaros politikai viszonyaival és látszólag véletlenszerű mészárlásaival arra kell törekedni. sőt. akik nem képesek saját ügyeiket elrendezni. addig a direkt külső beavatkozás nem szükséges és nem igazolható. vagy a Chile. hogy a déli országokban a konfliktusok csökkennének vagy csökkenni fognak.. és "maradjanak hatalomban". de a saját kézzel végzett irtás nem hatékony és felületes. Ennek feltétele. továbbá a sterilizáció és a fogamzásgátlók ösztönzésének bevezetését (ezt később tárgyaljuk). A jövőben talán a humanitárius szervezetek is meggyőzhetőek. Lehet-e a háború gyógyító stratégiáját politikai akadályok nélkül alkalmazni? Nem fogják-e a beavatkozó északi kormányok vagy humanitáriusok megkísérelni ennek megakadályozását? Az ilyen közbelépéssel elszigetelt esetekben továbbra is számolni kell. de egészében véve az etnikai. Bár ez a javaslat keresztezni látszik végső céljainkat. hogy erre meglegyenek a fizikai eszközeik is. A Nyugat így összetartóbb lesz. hogy teljesen szívtelennek ne látsszék. A témára vonatkozó anyagok felületes elolvasása is mutatja. Ilyenképpen háromszoros szorításban vannak: "legyenek demokratikusak". A dollárérték esése nem jelenti azt. Ezek a missziók erősíthetik nemcsak azt a képet. hogy az áldozatok reménytelenül gyengék. A mi céljainknak megfelelően. Teréz Anya módjára mutatott könyörület kiszorított bármiféle vonalú politikát. A hidegháború vége óta a harmadik világ hivatalos vagy nem hivatalos forrásokból származó fegyvervásárlásai a következőket mutatják: . Azt javasoljuk.. de azt is. hogy a népességkontroll útján haladjanak előre. Nicaragua és Dél-Afrika megvédésére indult mozgalom. gyerekes és megoldhatatlan kérdésekre. mint a gyermekek vagy az értelmi fogyatékosok.

Sok hadviselő. amely 100 dollárba is került. kevésbé bonyolult fegyvereket vesznek. hogy a kormányok. Bármelyik ország. hogy legalább tíz országnak van ma biológiai fegyvere. amely rendelkezik képzett biotechnikusokkal. vagy akár 8-10 dollárért a kambodzsai feketepiacon. Hogy agygazdasági hasznukat növeljék. és ő volt a kereskedelmi hidegháború nagy nyertese is. A nem hivatalos kézifegyverek piacán egyre növekvő professzionális kaszt épült fel kiváló kereskedőkből. kereskedelmi fermentáló üzemekkel és gyógyszeriparral. az indiai szubkontinensen lévő és a közép-ázsiai országok. Az USA kémszolgálata azt gyanítja. Törökország és sok valamikori szovjet tagköztársaság. Az első számú hivatalos ellátó az Egyesült Államok maradt. A hidegháború során a legtöbb fegyverrendszer nagy volumenű és drága volt. nem hagyományos fegyvereket gyártók . . megtervezik a teljes szállítási útvonalat. Nem látjuk annak különösebb akadályát. egyre türelmetlenebb embereik ellen használnak. a kevésbé drága gyalogsági fegyverekre. mind a kis hadianyagok vonatkozásában. Oroszország teljesen elvesztette ezt a piacot. és azért vették. Peshavar. hogy ezt elméletileg megtiltotta a Biológiai és Vegyi Fegyverekről szóló Megállapodás. hogy elkerüljék a lebukást. hogy javítsa belső biztonságát és felkeléselfojtó képességét. Világszerte több mint 500 millió mindenféle típusú kézifegyver forog közkézen. amelyek közt ott van Bangkok. teljességgel képes biológiai fegyverek előállítására. mind a fejletlen országokban vagy nem hajlandóak. disszidens vagy bűnözői csoportok fegyverbeszerzése bárhol megtörténjen. vagy csak elegendő hatáskörrel ahhoz. továbbá 285 000 engedélyezett kiskereskedőnek is. A hatóságok mind a fejlett. A használatukhoz szükséges eszközök a bonyolulttól a kezdetlegesig terjedhetnek (különösen azon terroristák esetében. A kisebb. az ellenségei által körülvett déli kormánynak az az igénye. vagy közös vállalkozásokat és stratégiai szövetségeket hozva létre a katonai technológia átvételére. Az illegális fegyverpiac szédületesen növekedett. A fegyvertárak redukciójának tendenciája ellenére sok harmadik világhoz tartozó ország vásárol nemcsak kézifegyvereket. hogy egy AK-47. hogy tartalékolják. hanem tömegpusztításra alkalmas fegyvereket is. mint a törvényesek. annak ellenére. sok más-más országban lévő fegyvergyártó cég egyesül. Áttértek a külső ütközetek nehézfegyvereiről. akik szakértők az egyezségek (szerződések) elrejtésében. hogy feláldozzák önmagukat). kivásárolva a versenytársakat. beleértve a már most is alaposan felfegyverzett Közép-Keletet. hogy az ENSZ nem ment tovább a hagyományos fegyverek eladásának ártalmatlan önkéntes regisztrációjánál. Ezért nem meglepő. A feketepiacok sokkal drágábbak szoktak lenni. amelyeket a saját. hogy működtessen egy külföldről ellátott kábítószergyárat. Az ilyen fegyvereket még csak felhalmozni sem kell. kis gyárakban. akik felkészültek rá. a hozzá sokkal közelebb eső helyekről. mivel a legális fegyvergyárak. ma 30-40 dollárért kapható Oroszországban. és az árakban hasonlóan drámai csökkenés következett be. Az utóbbi évtizedben a harmadik világból származó megrendelései 80 százalékkal estek. Ezek szükség esetén egyszerűen és olcsón előállíthatóak. olcsóbb. annyira.• • • Sok. vagy nem képesek fékezni a vonzó fegyverkereskedelmet semmilyen szempontból. helikopterekre és rohamrendőrségi felszerelésekre. mint a tankok és repülőgépek. A valamikori Pentagonnal és szovjet hadsereggel éles ellentétben a mai fegyvervásárlók kisebb. kielégítheti a katonai szükségleteinek többségét. A könyvelésen kívüli nagyobb tételek vásárlásának lehetővé tételére keletkeztek a nagy piaci központok. azonnali használatra. ha hadianyagokat kívánnak a saját kezükben tartani.termelőkapacitása növekedett. de ez a helyzet mára megváltozott. és pénzt mosnak. mind a nagy.amelyek hasznot húztak a múltbeli technológiatranszferből . okmányokat hamisítanak. importőrök százainak nyújt otthont. A fő haszonélvezők között ott vannak a balkáni. A kisebb mennyiségek viszonylatában szintén az USA viszonteladói fegyverpiaca maradt a főszereplő. még ha hivatalos embargó alá esik is. A fegyvervásárlóknak nem kell súlyos felárat fizetniük. és ezek fele az USA-ban van.

Bár a fegyverkereskedelem néhány bázisa megváltozhatott, egyetértünk a szakértővel, aki kijelentette, hogy "a virágzása folytatódik a következő években, kevés korláttal folytatódó fejlődésének és növekedésének az útjában". Mivel ez így van, hagyni kell, hogy a természet a saját útját járja, amelyhez a fegyverek kézbe adása diszkrét lökést ad, és alkalmanként pénzügyi segítséget is nyújtunk itt vagy ott. Az alacsony vagy élenjáró technikájú fegyverek terjednek a kevésbé fejlett országokban, ami kedvező fejlemény mindaddig, amíg ezeket egymás ellen fordítják.31 Beavatkozás A "barbárok" a bemutatott hajlandóságuk ellenére, hogy "öljék meg egymást", nem fognak ebben a vonatkozásban teljesen lekötelezettjeinkké válni, sőt, biztosan nem a szükséges mértékig. Nekünk még mindig komoly sérüléseket okozhatnak. Gyakran lesznek gyűlölettel eltelve a nyugati civilizáció iránt, szervezettségük javulhat, és fel lesznek "fegyverkezve" a bűnözés változatos fajtái¬nak gazdag tapasztalataival.
31 További információért lásd Michael T. Klare: The arms Trade in the 1990"s: Changing patterns, rising dangers. Third World Quarterly, Vol. 17, No. 5, pp. 857-74, 1996; R. T. Naylor: Lose cannons: Covert commerce and underground finance in the modern arms black market. Crimé. Law and Social Changé, 22, pp. 1-57. 1995, Kluwer Academic Publishers: William W. Keller: Arm in Arm: the Political Economy of the Global Arms Tradé. New York, 1995, Basic Books.

A nyugati hatalmak időről időre nem kerülhetik el, hogy beavatkozzanak az ügyeikbe, és a nyugati társadalomnak ehhez a gondolathoz hozzá kell szoknia. Lehet, hogy alkalmanként még harcolnunk kell Irak ellen, de a mi fő ellenségeink a jövőben, egy elemző szavaival élve, "azok a csoportok, amelyeket ma terroristáknak, gerilláknak, banditáknak és rablóknak nevezünk, de amelyek kétségkívül találnak maguknak őket jobban leíró neveket" 32 Bizonyos jövőbeli háborúk a hagyományos államok és ezen új barbárok, azaz a hadurak, a drogbárók és a szervezett bűnözői csoportok mindenféle fajtája között folynak majd, amelyek ekképpen a nemzetállam versenytársai lesznek. Bizonyos esetekben, bár a hagyományos hatóságok visszautasítják ennek elismerését, már ma is helyettesítik az államot, vagy annyira beléhatoltak, hogy a kettőt nem lehet megkülönböztetni. ("A kormányokat egyre inkább elnyomják, működtetik, vagy kiszorítják a megdöbbentő változatosságú bűnözői szervezetek vagy újszerű struktúrák, amelyek a gazdagságot az erőszak és a hatalmi korlátozás igénybevételével kontrollálják.") Ezek a szervezetek gyorsak, mobilak, és semmibe veszik a határokat. ("Azok a határok, amelyeket a térképeken látunk, e földön egyre kevésbé léteznek.") A Nyugat új ellenfelei az egész kontinensre kiterjedő maffiák, amilyen például az orosz-ukrán, az albán vagy a koszovói, a nigériai, az olasz; a japán Jakuza, a kínai Triád; a kolumbiai vagy a mexikói drogkartellek, vagy egyszerűen az USA másfél milliónyi gengsztere. Ezen állam utáni szervezeteknek a növekvő hatalma kétségbe vonja a hagyományos állam hatalmát különféle nemzetközi zsoldoskapcsolatain keresztül. Egyre inkább megvédik az érdekeiket regionálisan, sőt világszerte is. A klasszikus háborúk száma csökken, de a nagyobb erőszak és a stratégiai fenyegetés mindennapossá válik.
32

Martin van Creveld: Thé Transformation of War. New York, 1991, The Free Press, p. 197.

Ezeket a fenyegetéseket egyre inkább a köz tudomására kell hozni, mintsem elrejteni vagy figyelembe se venni, ahogyan az manapság igen gyakran megtörténik. A nyugati kormányok ugyancsak hibáznak akkor, amikor azt tettetik, hogy a helyzetet jól kézben tudják tartani. Ahelyett, hogy átsiklanának a veszély felett, fel kellene készíteniük az embereiket a szükséges beavatkozásokra, ezáltal el kell érniük,

hogy a polgáraik fenyegetve érezzék magukat. A közvélemény alakítása viszonylag könnyű lesz, mivel a fenyegetés valódi. Az új barbárok egyre kifinomultabbak, és nem haboznak tömegpusztító fegyvereket bevetni, ha rendelkeznek ilyennel. Ha a Világkereskedelmi Központot támadó repülőgépek radioaktív anyaggal lettek volna megrakva, a New York-i pénzügyi negyedet évtizedekig le kellett volna zárni. Ha mérgeket vagy biológiai fegyvert választottak volna, szavakkal ki nem fejezhető, micsoda tömegpusztulás keletkezhetett volna. Mi itt, Nyugaton sajnálatosan felkészületlenek vagyunk ezekkel az állam utáni szervezetekkel és bűnözői hadseregekkel szemben. Évtizedeket azzal töltöttünk el, hogy technológiai fejlesztéssel hatalmas fölényre tegyünk szert potenciális ellenfeleinkkel szemben (nagy hatótávolságú bombázók, rakéták stb.), és most arra kell ráébrednünk, hogy a huszonegyedik századi ütközetek katonai célpontjai a közvetlen közelünkben vannak. A hadviselés jobban hasonlít az Iliászéhoz, mint Hirosimáéhoz. Nincs szükségünk új bombázókra, tengeralattjárókra vagy tankokra, legfeljebb csak a védelmi munkások munkavégzésének biztosítására. Arra van szükségünk, hogy a pénzalapokat az érdekeink valódi védelmére és az itt felvázolt stratégiákra irányítsuk át. A tragikus az, hogy mi sokkal jobbak vagyunk abban, hogy néhány száz embert nagy távolságban megöljünk, mint a valódi ellenségeink célbavételére, akik a közelben vannak. ("A jelenlegi rendszerünk azzal jár, hogy megbüntetjük a gyilkos szomszédjait, de magát a gyilkost futni hagyjuk.") Tegyük hozzá, hogy a "gyilkos" elleni első támadásnak ideális esetben a közeli szomszédjainak egyikétől kell jönnie, úgy, hogy kiprovokálja a haragot és megtorlást a többi barbár ellen. A posztmodern hadviselés valószínűleg sokkal kevésbé folyik majd sivatagokban vagy más tágas, nyílt téren, mint városi környezetben, ahol az ellenség sokkal jobban ismeri a terepet és a lakosokat, mint mi. Ez a terep magában foglalja a nyomornegyedet, alagutakat, aluljárókat és kanálisokat; függőleges lesz, míg a hagyományos csatatér szinte kizárólagosan vízszintes volt. Ez szennyes és betegségektől terhelt hely lesz. ("A legvalószínűbb csataterek azok a városrészek, ahol az emberi hulladék eltakarítatlanul hever, a levegő szörnyű, és az emberiség rothad.") Az amerikaiak különösen hozzászoktak ahhoz, hogy gépeik és nem embereik legyenek arra, hogy a piszkos munkát elvégezzék. Ma azt várják el a hadviseléstől, hogy a halottak száma nulla legyen; a jövőben viszont a katona ismét a legfontosabb lesz. A városi csatatérért nem lehet harcolni, azt nem lehet elfoglalni vagy megtartani katonák halála nélkül. A Nyugatnak még az etikai beállítottsága is rosszul alkalmazkodott ahhoz, hogy az előrelátható jövőbeli ellenségekkel megküzdjön. A bíróságaink habozás nélkül biztosítják a külföldi drogbárók és más bűnözők törvényes és alkotmányos védelmét. Mi betartjuk az ütközet szabályait, de ők nem. ("A világ egyre inkább semmibe veszi a törvényeinket, szokásainkat és a jólneveltségünket az asztalnál (...) Bennünket korlátoz egy elmúlt századokbeli modell, hogy a hadseregek mit tesznek, a rendőrség hogyan viselkedik, és a kormányok törvényesen mit tehetnek. Ellenségeinknek semmilyen efféle terhe nincs.") A jövőbeli harcmezők nem mindegyike lesz külföldi színpad. Valószínűleg idehaza is ugyanazokkal a problémákkal és ugyanazzal a felkészületlenséggel kell szembenéznünk. ("A kudarc szigetvilága kezd kialakulni az Egyesült Államokban, amely olyan kezelhetetlen és koncentrált problémákat okoz, amelyek megoldásához a tradicionális törvények betartatása nem lesz elegendő." 33) Más nyugati nemzetek nagyvárosai sem védettek ezekkel a betegségekkel szemben, és tehetetlenül nézik saját kudarcos szigetviláguk terjedését. Amerika gazdagjai már érzékelik a bajt. A veszélyek elől időben bevonultak mintegy 30 000, kapuval ellátott, zárt közösségbe. Újabb 60 000 ilyen zárvány már az építészek tervezőasztalán van, és 2005-re elkészül. Azonban még a falak mögött sem lesznek képesek az USA privilegizáltjai a huszonegyedik század kelepcéi elől elmenekülni. Nem találgatjuk azokat a kapcsolatokat, amelyeket Megbízóink a nyugati hadseregek és a törvények betartatásának vezetőivel kiépítettek. Úgy érezzük azonban, hogy bizonyos javaslatokat meg kell fogalmaznunk, amelyek a megbízásunkkal összhangban vannak. Ennek a tanulmánynak egyetlen része sem tudományos-fantasztikus fikció. Olyan fenyegetettséggel és ellenséggel foglalkozunk, amilyennel ma kell szembenéznünk.

A stabil nemzetek ismerős, huszadik századi világa, amelyben nincsenek törvénytelen, államon kívüli és állam utáni versenytársak, el fog tűnni, és ez valószínűleg hasznos. A hadseregeinknek abba kell hagyniuk a Szovjetunió elleni háborúra vagy az öbölháborúra való felkészülést, és komolyan kell venniük a huszonegyedik századot. Ennek megfelelően a hadsereg és a rendőrség szerepét is újra kell gondolnunk. Korábban kiemeltük egy erős nemzetközi vezetés szükségességét, amely helyettesíthetné az elöregedett Egyesült Nemzetek Szervezetét. Az ENSZ "békefenntartó" modellje ismételten hatástalannak bizonyult; itt az ideje egy új koncepció kidolgozásának. Mint minden vezetésnek, az új nemzetközi vezetésnek is szüksége lesz arra, hogy parancsolhasson egy megfelelő méretű, jól képzett és jól felszerelt fegyveres intervenciós erőnek, amely felkészült azokra a bevetésekre, amelyeket az előzőekben leírtunk.
33 Az idézőjelbe tett szövegek Ralph Peters őrnagy különféle cikkeiből valók, aki a jövő hadviseléséért felelős; a munkahelye: Office of the Deputy Chief of Staff for Intelligence of the United States Army. Ezeknek a publikációknak a megjelenési adatai: Parameters, the US Army War College Quarterly, 1995 és 1997 között.

Egy ilyen erőnek sokféle haszna lehet: nem csak a nemzetközi bűnözés és terrorizmus ellen harcolhat, ekképpen a világot mindenki számára biztonságosabbá téve (kivéve a bűnözés szponzorálóit), de közvetetten védhetné a nemzeti államokat is. Azon kormányok számára, amelyeket a maffiák még nem váltottak le, ennek meggyőző érvnek kell lennie. A nemzeti kormányokat ugyancsak buzdítjuk arra, hogy hozzanak létre és használjanak privát biztonsági támadó és védő erőket a reguláris uniformizált hadseregeikkel párhuzamosan. Az ilyenféle erők embrionális állapotban már léteznek, mint például a dél-afrikai vállalkozás, az "Executive Outcomes". Az ilyen erők a történelem során megszokottak voltak; zsoldosoknak nevezték őket. Nem csupán őrző-védő vagy "bérelt rendőr" társaságokról beszélünk, de igazi csatahadtestekről. Ezeknek az állami célokat kell szolgálniuk, és a magánmegbízásokat nem szabad elvállalniuk. A kormányok lennének, egyedileg vagy közösen, egyedüli klienseik. Az ilyen magántársaságok közösségi használata számos előnnyel járna: • • • • Helyet kínálna a munkanélküli, elégedetlen, gyakran erőszakos fiataloknak, fegyelmezné őket, és adna nekik valamilyen társadalmilag konstruktív feladatot. Versenyhelyzetben lehetne szerződtetni őket. A nem tradicionális megbízások túlnyomó többségében sokkal olcsóbbak lennének, mint jelenlegi túlduzzasztott és túlságosan felszerelt hadseregeink. Nem terhelnék őket a csatában az akadályozó törvények és szabályok, így a feladatot gyorsan, tisztán és hatékonyan végezhetnék el. Mivel az alkalmazottaik ismerik a kockázatokat, amikor a jól fizető munkát elvállalják, a halálos áldozatok nem vonnának magukra túlzott figyelmet, és nem okoznának olyan nyilvános felhördülést, amilyent ma a legutolsó besorozott halála is kelt.

Az ütközetre képzett fegyveres csoportok (mint a békefenntartó erők ellentéte), melyek egy nemzetközi vezetés szolgálatában állnak, és amelyeket a kormányok privát katonai vállalataitól vennének igénybe, talán még távolinak látszanak, de ezek a javaslatok nem túlzottak, és úgy gondoljuk, hogy az előnyeiket hamarosan felfogják. Az USA Védelmi Minisztériuma például már aláírt egy sok millió dolláros szerződést az USA Military Professional Resources, Inc. nevű vállalatával, a Boszniai Muzulmán-Horvát Szövetségi Haderő kiképzésére. Ezt a fajta megoldást kitartóan előnyben kell részesíteni, amíg csak teljesen normálisnak vagy a szokásos eljárások egyikének nem tűnik. A mai és a közeli jövőben várható helyzetet figyelembe véve azonban a katonai beavatkozások túlnyomó többségét az állami hadseregek fogják végezni, az ő felelősségük a nyugati társadalom és kultúra megvédése bármilyen ellenséges jövevénytől. Az előbbiekben idézett, világosan fogalmazó tisztviselő felismerte, hogy "Az USA fegyveres erőinek tényleges szerepe az lesz, hogy a világot biztonságban tartsák a gazdaságunk számára, és megnyissák a kulturális támadásunk előtt. Ennek érdekében

Az 1980-as afrikai éhínségek idején sem lehetett soha hallani azt. Dél-Afrika. 1946-47-ben. vajon mi lesz a jelenlegi PRS végső hatása? 34 Ralph Peters őrnagy: Constant Conflict. hogy az emberi reprodukcióval lépést nem tartó élelmiszer-termelés az egyetlen megbízható korlátja az elszaladó születéseknek. amely közel egymillió embert ölt meg. melynek a jelenre vonatkozóan kevés jelentősége van. Mégis. 1997 nyarán. Mi úgy gondoljuk. és az éhínség durván tíztizenkét évenként jelentkezett. hogy fizessenek érte. miközben a szegény parasztok hullottak mellettük. pp. tudja. hanem a politika és a vásárlóerő. mint Kelet-Timor vagy Kambodzsa. és vannak dénárjaik. A történelem során. nem az időjárás szeszélyei. mint Vietnam. mit hoz a kereskedés. az élelem mindig azonnal a rendelkezésükre állt. A csecsemők számának reaktív fellendülését nem vizsgálták sem a középkori történelemben." Barbár csecsemők? 34 Mi következik a szükséges gyilkolás után"? Vajon a "barbárok" nem egyszerűen csak behozzák az elvesztett időt. Azok számára. nem is beszélve az éhezésről.legfeljebb lefelé érezhető eltérés . vagy (egy rövid fellendülés után) a szélsőséges népirtás utáni társadalmakban. csak ha mindenki". amely több millió embert ölt meg. mint a bengáli 1943-ban. Most a Népességcsökkentő Stratégia egy másik tényezőjéhez fordulunk. mind a mai világban azt. Nicaragua. a nagy földtulajdonosok rutinszerűen exportálták az élelmiszert Nagy-Britanniába. A középkori Európában egy mérő mag csak két mérő terményt hozott. Malthus úgy látta. akiknek van hatalmuk a parancsoláshoz." Szent János éhínségvíziója meglepően időszerű: mind a Bibliában.kellene ahhoz. úgy tűnik. Az ENSZ adatainak megfelelően kevés változás tapasztalható a konfliktus utáni durva születési arány mérőszámaiban . Mozambik. az üszöggomba vagy a háború határozza meg. amely a történelemben a születési arány felszökését okozta az éppen elpusztított társadalmakban. mint olyat.tekintélyes mennyiségű gyilkosságot fogunk elkövetni. hogy a gazdagok táplálkozását korlátozza. a tartalékok könnyen kimerültek. ha a konfliktusnak vége? Nem fognak gyorsan és dühödten utódokat produkálni? Röviden érintenünk kell az úgynevezett "konfliktus utáni születési szindrómá"-t.a háború által megviselt olyan különböző országokban. Ha Kína népessége feltámadhatott Dzsingisz kán után. amely mind oka. 4-14. Még a "klasszikus" huszadik századi harmadik világbeli éhínségek idején is.a teljesen eredménytelen betakarítás és a kereskedelem háború miatti beszüntetése. Irak. A kivétel Palesztina. a szüretek soványak voltak. Másutt. Ma Északon és Délen a körülmények ritka összejátszása . sem a második világháború után. Éhínség A Harmadik Lovas fekete lovon lovagol. és a jómódúakat ritkán sújtja. Irán. a gazdagok asztala terített maradt. hogy ki éhezik. hogy "Egy dénár a búza egy mérőjéért". üzletemberek vagy katonatisztek tömegei haltak volna meg. A nagy ír burgonyaéhezés idején. Parameters. a konfliktus és a fegyverkereskedelem céljaink szempontjából kiemelkedően hasznos. egy pár mértéket visel. A modern éhezést sokkal inkább a piaci erők befolyásolják. az összes társadalomban az élelmiszerkrízisek többnyire közismertek voltak. mind következménye a háborúnak: az éhezés és az éhínség tényezőjéhez. vagy más efféle szerencsétlenség . III. "senki sem éhezett. Amikor a hang azt kiáltja. hogy a "zöld fegyver" ma . A mi célunk most a hagyományos éhínség értékének mint népességcsökkentő tényezőnek a vizsgálata. hogy hivatalnokok. és azt. egy dénár az árpa három mérőjéért. hogy ki eszik. ahol a politikailag diktált nacionalista irányvonalat a népesség nyilvánvalóan követte. és egy hang kiált: "Egy dénár a búza egy mérőjéért. mint az abszolút fizikai hiány.

és ez helytelennek bizonyult. A gabonatartalékok viszonylag ingatagok. elszennyeződik. minőségi és változatossági követelményeknek. amely az új évezredben krónikus élelmiszerhiányt okoz. az alapvető termények (búza. ami jelentős (majdnem 40 százaléknyi) javulás az 1980-as évekhez képest. amikor ínséget jósoltak. a népesség pedig folytatja növekedését. 35 Az . hogy a korábbi munkacsoportoknak szégyenkezniük kellett. A termelés és a tartalék növekedett 1996-97-ben. . Azt jósoljuk. Brazília. a búza. kukorica. Ha ehhez hozzáadjuk a gumósokat és a hüvelyeseket is. segítve egymást az áldozataik legázolásában. magok és hasonlók érintik. a fentebb elemzett konfliktusok (és a betegségek. majdnem értelmetlen. rizs. burgonya. nem pedig tartós javulás... Talán Brazília és az USA kivételével. mivel a tényezők egész hada mutat ebbe az irányba. Egyesült Államok. ivóvíz. Ausztrália. Nem úgy kell rá tekinteni. a műtrágyák és a farmerek végtelen mennyiségével. de ez nem az egyedüli. Ezzel szemben sok. amelyekkel az élelmiszerhez hozzáfér oly módon. de a politikai és pénzügyi feltételeit is annak. Oroszország. Attól függően. A termőföld korlátai A világ legnagyobb gabonatermelői csökkenő sorrendben a következők: Kína. mezőgazdasági inputok. mint termőföld. víz. 20 év óta a legalacsonyabb értékükre estek vissza.és kukoricaárak megemelkedtek. hogy az élelmiszer bármely időben rendelkezésre áll. hanem mint a fegyvertár egy elemére. az energia. elegendő politikai akarattal megtetézve "a világ" gyakorlatilag bármit meg tud tenni. 1995-96-ban a három éve csökkenő termés után megkongatták a vészharangot. és elfogadható az adott kultúrában. hogy az tápanyagtartalmát illetően megfelel a mennyiségi. ismét vállaljuk ezt a kockázatot. amely megmaradt. vagy lebetonozzák. A globális tartalékok 48 naposra csökkentek. Az együttfutás évei után a régi Malthus-féle igazság kezd ismét szerepet játszani: a népességnövekedés sebessége ma meghaladja az élelmiszer-termelés növekedési sebességét. mint korábban bármikor. A termelés valószínűleg stabilizálódik. hogy tud-e "a világ" a jövőben élelmiszert előállítani 8. hogy ez csak időleges. vagy enyhén csökken. Az intellektuális zavarodottság és a valóságtól elrugaszkodott szentimentalizmus túl sok.élelmiszer-biztonság" meghatározása: . A FAO azt javasolja. hogy az élelmiszerhez és azt termelendő a termőföldhöz hozzáférjenek az országok. hogy tartsák azokat 20 százalékon. Franciaország. manióka) mennyisége akár 2500 millió tonna is lehet. A Lovasok együtt lovagolnak. és az árak visszaálltak a "normális" szintre. Ha további termésnövekedés válik szükségessé. Ma már legjobban ellátottak is kezdik érezni természetes korlátaik végét. Kanada. ami rendelkezésünkre áll. amelyeket hamarosan elemzünk) felszíthatók vagy lecsillapíthatók.pontosabban irányozható. India. . azt főként abból a földből kell kipréselni..Az élelmiszer-biztonság azt jelenti. vagy a világfogyasztás 73 napi szintjén. A fontos kérdések nemcsak a fizikai forrásokat. bármilyen fontosak is ezek. cirok. Ukrajna. A következőkben ezekkel a vonatkozásokkal foglalkozunk a hagyományos közgazdaság kínálat és kereslet kategóriáit használva. mint elszigeteltre. "(FAO) Kínálat Mostanában néhány rendkívüli évben a világ gabonatermelése elérte az 1900 millió tonnás rekordot. elszikesedik.Elegendő élelemhez való hozzájutás az aktív és egészséges élet folyatásához mindenki számára és minden időben" (Világbank). a társadalmi osztályok és az egyének. Annak ellenére. Megfelelő áron. Indonézia. és átjárja a mai "élelmiszer-biztonság" utópiáját. 10 vagy éppen 12 milliárd embernek. Németország. köles. az éhezésről és az éhínségről szóló vitát elködösít. Egyetlen ország sem rendelkezik a termőföld. Az utóbbi évtizedek folyamatosan emelkedő termelési trendje azonban előreláthatóan vissza fog esni olyan szintre. nem nagyon van további lehetőségük a mezőgazdasági terület bővítésére. eddig kiváló termőterület folyamatosan leromlik. és bármely ember rendelkezik azokkal az eszközökkel. erősíthetők vagy gyengíthetők. hogy az élelem szűkös vagy bőséges.35 Azt kérdezni ahogyan azt sok hindu tudós teszi -.

hogy ezeknek a növényváltozatoknak (vagy a genetikailag módosított fajtáknak) még rengeteg lehetőségük van az olyan helyeken való termelésre. A mezőgazdasági technológia szakértői hajlamosak a szociológiai és politikai szempontok mellőzésére. amint a (kolhozoknak nyújtott) szovjet állami támogatások megszűntek. Majdnem a gazdaságilag aktív népesség háromnegyede kell ahhoz. ami kényes helyzet a globális felmelegedés korában. kanadai és ausztráliai kenyereskosarak mindahányan eső táplálta és klimatikusan érzékeny területek. képes lesz-e egyáltalán tartani a szintet. és növelheti a termékenységet. 36 Ez a sok mindent magába foglaló fogalom a rövid szárú. nyaktörő sebességgel. Ugyanezek a szakértők azt állítják. Bár az USA és Brazília képes lehet a termésterület növelésére. A világ mezőgazdasági területének pusztán a 16 százaléka öntözött (két és félszer annyi. Délen a mezőgazdaság a vízhasználat 90 százalékáért . de elfelejtik megjegyezni. mint például Afrikában. amelyek nélkülözik az infrastruktúrát. és termelésük azonnal visszaesett. Az a kevés föld. valamint a termesztéshez szükséges ipari inputok csomagjára (műtrágyák. de az infrastruktúrába és az inputokba való költséges beruházás nélkül a széles körű mezőgazdálkodás reménytelennek látszik. ahol még sohasem próbálták ki őket. Mexikóban és a Fülöp-szigeteken vezették be az USA kihelyezett kutatói. Néhány szűz területen. Az output minden egyes extra egységének megtermelésénél többe kerül. ahogyan ez a múltban is volt. Az amerikai. és a "kétszeres aratás" gyakran "túlaratás" lesz. Az indonéziai környezeti katasztrófák és az indiai "zöld forradalom"36 kifáradása tovább csökkenti az előrehaladást. hogy az erdőirtás és a túllegeltetés eróziónak teszi ki a talajt. mint 1950-ben). hogy az öntözés kiegyenlítheti a máshol keletkező veszteségeket. Bár képes helyettesíteni az emberi erőt tőkével. mint máshol. Az ilyen optimista előrejelzések elhanyagolnak sok fontos faktort. amely még mindig a legnagyobb teher a Közösség költségvetésében. Ezek a szakértők bíznak a technológiában. különösen Indiában. Más termelőket illetően az USA ma kicsivel több gabonát termel. de ez az élelmiszerek teljes harmadát szolgáltatja. talán még exportálhat is belőle. megemelve az élelmiszer-termelését majdnem 50 százalékkal. Oroszország és Ukrajna szintén időjárásfüggő. szárazságtűrő magok egy napon önellátóvá tehetik Brazíliát búzából. hogy részben az ugaron hagyott földekre járó támogatás miatt). illetve a szegény országokban a kétszeri vagy háromszori aratás erősen növelheti a hozamokat. mert jobbhoz nem jutnak. magas hozamú búza és rizsfajták. A "sárfarmerek" ("dirt farmers") esetleg hajlandók letelepedni ilyen helyeken. mint a mezőgazdasági. és az öntözés. és az 1960-as és 70-es években politikailag érzékeny. sőt.Kína hatalmas lépéseket tett az elmúlt 15 évben. élelmiszerhiányos területeken. növényvédő szerek és öntözőrendszerek) vonatkozik. például a brazíliai corredón. viszonylag gyengébb minőségű. erős kétségeink vannak. amit még művelni lehet a szegény országokban. mint 1980-ban (az igazság az. 1980-ban Kína termelése azonos volt az Egyesült Államokéval. A víz korlátai Azt is mondtuk. olyan vidékeken található. Most Kína az iparosítás felé fordult. hogy ezt a feladatot ellássa. Földrajzilag az édesvíz rosszul oszlik meg az országok és a kontinensek között. az új sav-toleráns. A szakértők rámutatnak. ipari és egyéni felhasználók között. Az öntözés ma csaknem háromnegyedét veszi el az összes édesvíznek. Ezeket kezdetben a Rockefeller és a Ford Alapítvány finanszírozta. ugyanúgy. Az elmúlt évtizedekben a javuló globális gabonatermelés a nagy hozamú és nagyigényű zöldforradalomnövényfajtáknak volt köszönhető. Az édesvíz azonban egyre szűkösebb. míg az amerikaiak kevesebb mint 3 százaléka farmer. hogy képes lesz-e megismételni a közelmúlt élelmiszer-gyártási teljesítményét. mint az előzőnél. ma a kínaiak másfélszer annyi élelmiszert termelnek. és gyakran távol esik a piacoktól. Az európai intenzív gabonatermelés ugyancsak erősen támaszkodik a támogatásokra. a csökkenő hozamok törvénye náluk is ugyanúgy érvényes. Mindez hozzájárul a csökkenő termékenységhez. sőt. akárcsak az Egyesült Államok. hogy új területet lehetne találni még máshol is az eke alá. és nem látnak riadalomra okot. a birtoklásáért a nemzetek között versengés vagy éppen nyílt háború tör ki.

és az eliszaposodott csatornák és tározók folyamatos figyelmet igényelnek.felelős. Még ha az élelmiszer mennyisége növekszik is. a karbantartás költséges. A Száhel-övezetben (a Szaharától délre eső félszáraz szavanna) a Világbank parancsára olcsón privatizálták azt a földet. Ezeknek a technikáknak a terjedése csak összetett intézményi hálózatokon keresztül lehetséges. mint sok más érték tulajdonlása. Az olcsó terület. de a fizikai korlátok egyre erősebben szorítanak. de a kutatás finanszírozása. a "zöld forradalom" erősen barnul. ami segíthetne a hagyományos gazdáknak abban. amint a "zöld forradalom" a gazdagokat még gazdagabbá tette. és azt a globális felmelegedés még tovább aszalhatja. amely többé nem művelhető. hogy Kína aránytalanul jó helyzetben van. az 1990-es években stagnált. A szegény emberek nem férnek hozzá a földhöz. miközben a harmadik világ emberei csapatostul sereglenek a nagyvárosokba? A kínai vidéken. nagymértékben koncentrált a gazdagabb földesurak kezében. A pénz korlátai Erőteljes gazdasági és társadalmi erők ugyancsak korlátozzák az ellátást. A földtulajdonlás. Meddig maradhat ez az aránytalan vízhasználat fenn. hogy többet termeljenek. és nem tudják a művelést intenzívebbé tenni. ahol az Aral-tavat kiszárították a gyapot öntözése kedvéért. még ha hajlandóak volnának is keményebben dolgozni. Más országok. Ahogyan az Aral-tó környezeti katasztrófájánál. A vízhiányhoz a hulladék és a rossz menedzselés is jelentősen hozzájárul. Akárcsak a "zöld forradalom" kezdetén. A korábbi Szovjetunióban. csaknem 3 millió hektár vált sós sivataggá. és nem képesek támogatni a mezőgazdasági bővítést és a javított technológiák elterjesztésének programjait sem. A víztározók kiszáradnak. annak ellenére. hasonlóképpen érintettek. hogy legalább egymillió hektár öntözött földet kivonjanak a termelésből. A súlyos adósságokkal terhelt országoknak hiányzik a pénzük ahhoz. a folyók közelsége valamint az öntözéses rizstermelésre könnyen kapható hitel odavonzotta a gyorsan gazdagodni akaró kereskedőket. bár a kínaiak arra kényszerültek. amely az 1970-es években évi 7%-kal növekedett. hogy új termőföldek költséges fejlesztésébe fogjanak. A javított magok és az értékesebb élelem outputjához szükséges technológiák nem mellőzhetők. A második világháború utáni időkben tapasztalt javuló terméseredményeket főként a mezőgazdasági kutatásnak és fejlesztésnek köszönhetjük.területén is a só felhalmozódása olyan nagymértékű. ha a városi emberek százmillióinak nem lesz ivóvize. nemrég magas hozamú "zöld forradalom". hogy tönkreteszi a termőképességet. akik silány. Mexikótól Algériáig. Indiában a valamikor termékeny földet elhagyták a talajvíz hiánya miatt. Röviden. az új mezőgazdasági módszerek ma is költségesek. amely képes tönkretenni egy-két szezon alatt hektárok tízezreit. Az USA nagy síkságain a felszín alatti víz már félig kimerült. mivel a növények az öntözővíznek csak alig több mint harmadát szívják fel. Izraelben. A kormányoknak nehezen sikerül majd igazolniuk a tékozló öntözést. tovább élezve a konfliktust a mezőgazdasági és a nem mezőgazdasági vízhasználók között. A legtöbb öntözés egyszerre nem hatékony és költséges. Még ha az öntözőrendszerek bőséges készletből vehetik is a vizet. az északi országrész embereinek tízmilliói ma már krónikus vízhiányban szenvednek. úgy India sok. Texasban. vízelvezetést nélkülöző öntözőrendszert építettek ki. és csak a gazdagabb farmerek számára elérhetők. A fő inputokat tekintve. amelyet korábban közösségi tulajdonban gondosan kezeltek. A mezőgazdaság jelenlegi vagy potenciális vízhiánya nem korlátozódik Kínára. Mi úgy látjuk. és még koncentráltabb lett. többszörös és egymást erősítő korlátot jelentenek a . hogy mindezek az okok súlyos. amelyek kiépítése és fenntartása túl költséges a nemzeti megszorítások idején. a drágább technológiával termelt élelem drágább lesz. a műtrágya és a növényvédő szerek maradékai már most mérgezik az ivóvizet Észak több régiójában.

A 2700 kalória felett fogyasztók "normális" életet képesek élni: a nehéz fizikai munka azonban akár 4500 kalóriát is igényelhet naponta. "a világ" képes élelmezni a jelenlegi népességet. A földhasználat változásai közvetlenül mutatják a gazdag és a szegény fogyasztók összeütközéseit az élelmiszerek miatt. mit jelent az. és még valamivel többet is. a jelenlegi élelmiszer-termeléssel számolva. A moralisták folytatják annak hirdetését. hogy mindenkinek az étrendje negyedrészben állati termékekből áll (amelyek "sűrített kalóriák"). mivel a gazdáik szabadon elkölthetik a jövedelmüket. Az erényes. melyeknek összes energiatartalma a szűken elégséges napi 2350 kalória. Minden társadalomban és bármely időben. a Föld alig több mint 3 milliárd embert tud táplálni. megelégednének a főként gabonát és hüvelyeseket tartalmazó sovány adagokkal. de a legtöbb táplálkozástani becslés szerint komoly betegségnek és/vagy elégtelenségnek van kitéve. akkor azt az étrend javítására fordítják. éppen csak életfenntartó étrendet követni. amelyek jobban tápláltak. ami a szegényeknek nincs. ahogyan azt jónak látják. 37 Ha az élelmezés ehelyett azt jelenti.kínálatban. önjelölt szószólók élvezettel mutatnak vádló ujjal a nyugati ölbeli háziállatokra. ha többletjövedelemre nyílik mód. hogy éhesek. Statisztikailag fogalmazva. és nem is azzal. akárhol élnek is azok. hogy mindenki azonos részt kap. hogy ezek megtagadása hozzájárul a magasabb halandósághoz. amely gabonát és gumósokat tartalmaz. amint ezek termőterülete csökken. zöldségeket és olajokat (és a mi kiemelt helyzetünkben ehhez hozzávehetnénk a bort és a sört is) fogyasztani. amelyet a föld és a víz megszerzése miatti konfliktusok terjedése fog kísérni. hogy "táplálni". a bőség parancsa az élelmiszerre vonatkozóan azt jelenti. kiegészítve a minimális fehérjeszükségletet kielégítő babbal. Az optimisták kijavíthatnak bennünket. és ez körülbelül a fele annak. Ha azt jelenti. Annak ellenére. Azok. hogy sok országban éhes. Igen. nem abszolút alultáplált. Akármilyen is a forgatókönyv. Vannak igényeik. a lábasjószág számára. Ebben az esetben. akik megengedhetik maguknak. pénzben kifejezve. hogy valahogyan ellássuk a szegényeket. aki napi 2700 kalóriát fogyaszt. az tisztán akadémikus vita. ritkán vegetáriánusok. a szója felváltja a fekete babot Brazíliában. borsóval és más hüvelyesekkel. akkor a kínálat kielégíti ezt az igényt. hogy a termelést úgy osztjuk el. hogy mindenkinek ugyanazt az alapvető. amelyben teljes egyenlőség van. monoton. A szegények kétszeresen is veszítenek: nemcsak hogy nem engedhetik meg maguknak az állati termékeket. mert attól függ. unalmas diétát kellene ennie. hogy az állati táplálék termelése kiszorítja az alapvető élelmiszerek termelését: az állatok számára termelt cirok felváltja az emberi táplálékul szolgáló kukoricát Mexikóban. akkor a válasz: igen. Abban a világban. Kereslet Vajon képes a világ a jelenlegi 6 milliárdos népességét táplálni a mostani termésmennyiséggel? Ez a kérdés így szintén értelmetlen. Ezeket a terményeket gyakran élelmiszerként exportálják Északra. 37 Egy felnőtt. de a piac süket az ilyenfajta "keresletre". Az élelmiszer-kereslet szigorúan a vásárlóerő viszonylatában vizsgálandó. és azok. akik megengedhetik maguknak a jobb ellátást. Itt mi nem a biológiai szükségletekkel foglalkozunk. hiszen az élelmiszer ugyanolyan áru. és mindenki hajlandó ugyanazt az alapvető. alultáplált emberek tömegei vannak. . Thaiföldön maniókát ültetnek rizs helyett és így tovább. de az ő fő élelmiszerük ára is emelkedik. A felszántott földből így legelő lesz. hogy azt egyenek. akkor a válasz határozott nem. hogy a világ élelmiszer-termelése lépést tarthat a kereslettel. és az emberek ugyancsak képesek különféle gyümölcsöket. mint bármi más. lehet. amit csak szeretnének. Ha a jobb anyagi helyzetben lévők pénzben kifejezik a több állati termék iránti keresletüket. Most áttérünk a világ élelmiszer-egyenlegének erre a vonatkozására. mint sok emberi lény. sohasem. úgy. amennyi ma él. hogy az élelmiszer valaha is egyenlően lesz-e elosztva. De éppen a pénz az.

Korea. hogy Kína lesz a világ élelmiszer-helyzetének fő megingatója. A mezőgazdasági területek hektárjainak millióit fogják autópályákká és autóparkolókká alakítani. Ha minden kínai felnőtt évente akár csak hárommal több sört is benyakal. kevés élelmiszerrel rendelkező országok általi kereskedelmi import növekedni. Egyiptom. a világpiacon rendelkezésre álló gabonatermést megvásárolja.A ford. egyértelműen és világosan bemutatja. és pénzügyileg nem képesek azt kielégíteni a gabonapiacokról. hogy sohasem mutatják ki: mennyivel kevesebb kutya és macska. De fizetőképessége kiváló. körülbelül 200 millió tonna egy évben. valószínűleg évi millióhektáros nagyságrendben. hogy bár Kína a világ legnagyobb gabonatermelője. hogy az évi teljes. már most is 22 millió tonna élelmiszersegélyre van szüksége. ahol hiány van. az előző évinél annak negyedével kevesebbet. 450-ről 594 millió tonnára. vagy decemberben kevesebb földieper és avokádó tudna egy egyszerű ételt juttatni egy nyomorgó ember hasába. hogy gépjárműközpontú közlekedési (szállítási) rendszert fejleszt ki. és ezek annyi gabonát esznek meg. amely a növekvő gazdagságot feltartóztathatatlanul követte. amelyik durván a népesség felét mondhatja magáénak. Az állati termékek fogyasztásának magasabb arányát előíró törvény. Lester Brown. aki nem képes ezért fizetni. A kínai gabonakereslet várhatóan egyharmadával növekszik a mostani év [1998 . hogy az évi egy személyre jutó tojásfogyasztást 100-ról 200 darabra emeli. hogy a népesség 200 millióval nőtt. Az USA mezőgazdasági minisztériuma szerint annak a 65 országnak. napjaink legismertebb Malthus-követőinek egyike. Ijesztő. 1978 és 1992 között a kínai átlagos fejenkénti disznóhúsfogyasztás két és félszeresére emelkedett. hogy azokkal ellássák Északon a bőséges asztalokat. Úgy hisszük. amint az élelmiszertermelés egyre csökken. az egymillió tonna extra gabonát jelent. "éhező" országokból exportálják a "luxusélelmiszereket".30 milliárd dollár 1994-ben .5 millió tonnára csökkenését eredményezte. ez 1. Az élelmiszersegély rekordéve a bőséges termésű 1993 volt. amennyi Ausztrália teljes termelése (körülbelül 26 millió tonna). a mi szempontunkból kétségbeejtő módon. hogy bármilyen mennyiségű gabonát importáljon. és a jelenlegi árak mellett megengedheti magának. Mindezért nem valószínű. hogy a szegény.] és 2020 között. Lester Brown egy másik meglepő összehasonlítást is bemutat: Kína kizárólag az Egyesült Államokkal szembeni kereskedelmi többlete is . vagy adtak el kedvezményes feltételekkel. Kínára rendkívüli mértékben jellemző. míg az élelmiszersegély csökkenni fog. Brown néhány képe mellbevágó: ha Kína eléri azt a hivatalosan deklarált célját. az alapvető táplálkozási szükségletüket tekintve. az 1990-es években az élelmiszersegély viszonylag bőkezű volt (évenként 10 és 15 millió tonna között). A fizetőképes. Kína ismét súlyponti tényező az egyenletben.8 millió tonnát osztottak szét. Azon országok számára.3 millió tyúkot igényel.lehetővé tenné számára azt. Kína azt is eldöntötte. annak ellenére. és "a kollektív felelősség rendszeréről a családi felelősség rendszerére" tért át. Más szabadpiaci élelmiszerekben hasonló keresletnövekedés volt mérhető. mégis Japán után a legnagyobb gabonaimportőr. A kínaiak pénztartaléka és várható importszükségletei súlyos problémát jelentenek a többi rászoruló ország számára.38 Így a kínai étrend javulásának hatása a világ többi részére hatalmas.A kutyák és macskák körüli vita csak az egyik variánsa annak a témának. melyek termékenysége eddig lehetővé tette az évi két-három betakarítást is. hogy Kína élelmiszerből önellátó lehet. ezek a számok változni fognak. a haladás látványos volt. Mióta Kína 1978-ban megváltoztatta a mezőgazdasági politikáját. Brazília és Mexikó követi ezt a két ázsiai fő fogyasztót: ezek valamennyien komoly pénzügyi problémákkal küzdenek. 1996-1997-ben azonban a gyengébb termés az élelmiszersegély 7. Nem meglepő. mindez a jövő előjeleit mutatta. A gyorsan iparosodó Délen már most is hatalmas területek vesznek el az urbanizáció és a környezetszennyezés következtében. Élelmiszer-kereskedelem és segélyezés A fizetőképes kereslettel rendelkezők összesített igényét nézve a kereskedelmi gabonaimport figyelemre méltóan stabil maradt egy évtizeden keresztül. . amikor a világon 16.

Mint minden termelés. valamint az egyes társadalmakban a Bentiek és a Kintiek között. katasztrofális teherré válhat a Nyugat fő szövetségeseinek egy jelentős része számára. Az is lehetséges. . A fő vásárlók. és mindketten a pénzügyi krízis áldozatai. egy már ma is számottevő középosztállyal. Az előrebecslésünk szerint tehát a kereslet növekszik. állítják a szakértők (két kínai és egy amerikai) egy OECD számára készülő jelentésben. kevésbé figyelembe vett destabilizáló tényező a faluból a városba vándorlás. mindezen országok kereskedelmi élelmiszerkereslete a népességükkel együtt növekszik. Ha az előrejelzésünk beigazolódik. vagy túl alacsonyak. a magas hozamú változatok bevezetésétől. és Kína kereslete középtávon felhajtja az árakat. egy munkásból azonban nem lehet parasztot csinálni. Paris. a Közel-Kelet stabilitásának kulcsa. Afrika bizonyos részeit kivéve. azt fogja tapasztalni. mint Korea és Mexikó. környezetszennyezés. hogy a hatalmasan megnövelt keresletet követni tudja. OECD. hogy a helyét már elfoglalták. az étrend változásának sebességétől és a népesség növekedésétől. az egyszer városlakóvá lett paraszt nem megy vissza vidékre. mielőtt elérik a 2010-es 43 milliót. az szintén hozzájárul ahhoz a célhoz. természetesen a gabona termelése is válaszol a piac változásaira. 1996. ami az árak növekedéséhez és újabb feszültségekhez vezet a birtokló és nincstelen nemzetek. egy másik nagy importőr. London. Az élelmezés minőségének javulása miatt ennek 40 százaléka emberi fogyasztásra alkalmas gabona lesz. ma az OECD tagjai. mint a status quo politikáját és a pénzkivonást (az adósságot és az adósságszolgáltatást is beleértve). Hol szükséges további PRS-erőfeszítés? Az erózió. a hatékony vagy kevésbé hatékony gabona-hús átalakítástól. Egy parasztból válhat munkás. Az 1991-ben csak 3 millió tonna gabonát importáló Kína vásárlásai 2000-re 40 millió tonnára szökhetnek. hogy a kínai vezetés alaposan odafigyeljen az önellátás és az import egyensúlyára. és a fizetőképes vásárlók rövidre nyírják a kínálatot. Ha néhány fizetőképes vevő. a szikesedés. A japán élelmiszerimport-igény nem növekszik. megjelent: China iii the 21st Century. de nem is fog csökkenni. Azonban még az emelt árak mellett sincs arra garancia. Ez az oka annak. De az országoknak előbb rendelkezniük kell azzal a pénzzel. de ha megpróbálná. a növekedés súlyos. 1996.Jikun Huang . az urbanizáció arányától. Ezeknek a becsléseknek a bekövetkezése sok mindentől függ.Scott Roselle: China"s Food Economy: Past Performance and Future Trends. hogy a hiány és az árak emelkedjenek. Talán az egyetlen Korea kivételével. monopolizálja a piacot.39 Itt van tehát egy nagy és erős ország. amilyen Kína és Japán. hogy az amerikaiaknak csak 3%-a farmer. hogy a munkát tőkével helyettesítjük. így az időjárástól. Egyiptom. amelyet befektethetnek a gépekbe és a műtrágyába. amely gyors iparfejlesztésen megy át. Chapter 8. A trendet azonban jól mutatják. hogy a világ kínálata képes lesz addig emelkedni. amelynek fizetőképessége élesen csökkent a pénzleértékelés miatt. hogy lesüllyedjenek. Egy további. A nemzetvédelem és az ideológia szintén megköveteli azt. ezért a becslések lehetnek túl magasak. a határain kívül élők pénzügyi és emberi költségei terhére? Kínának félelmetes lehetősége lesz a világ gabonatartalékainak és árainak a befolyásolására. 39 Justin Yifu Lin . Ezek fenntartása és serkentése alig kíván többet. Earthscan Publications. hogy ez hozzájáruljon az élelmiszer-ellátás korlátozásához és az árak emelkedéséhez. a Nyugat pedig nem engedheti meg. az urbanizáció a saját lendülete szerint folytatódik.38 Lester Brown: Who Will Feed China? Wake up call for a small planet. sőt. Megoldások és javaslatok A kereslet és a kínálat majdnem mindegyik ismertetett trendje kívánatos a céljaink szempontjából. Vajon ki akarja elégíteni a saját fogyasztóit.

Egyiptomban például egy mostanában elfogadott törvény nagyjából felszámolja az előző évtizedek földreformjait. most. A kormányok megtanulták tisztelni a szigorú strukturális átalakítás szabályait. csekély veszélyét látjuk annak. és több kárt okoznak. és e fizetővásárlók kapacitása ahhoz. mint ma. és korlátozza az élelemhez való hozzáférést. és ezt meg kell akadályozni. központi tárolókban. A megváltoztatott alkotmány megengedi a közösségi földek privatizációját és külföldi tulajdonlását. akik valamikor korlátlan. akkor azt ugyan nem tudjuk pontosan megmondani.Ha adva van a szabadpiac. az egyéni használat jogával. hogy Megbízóink zárják el ezeket a lehetőségeket. A fejlesztési projektek bevezetése és a mezőgazdasági technológia átadása a függő országokban arra irányul. Az adományozók a saját érdekükben is éppen ezt támogatták. A hatások máris látszanak: a fő terménynek számító kukorica termelése Mexikóban 1995-ben stagnált. amely nem képes megvédeni a terményt a gombák. hogy ez a felesleges emberek célcsoportját érinti majd. és a kis farmerek soha nem voltak rosszabb helyzetben. amelyek egyéb ingatlanok esetében is működnek. és az ország rekordmennyiségű. a legtöbb kormány érzi a nyomást. és nem a feltámadó szélhez hasonlóak. mint bárki másnak. hogy pénzügyileg fedezzék a saját élelmi. a víz és a tőke hiánya ellenére létezik egy rejtett út. Ma nemcsak hogy kevesebb paraszt van. és meg kell nyitnia piacát a (jelenleg) olcsó import előtt. A másik megközelítés. jelentősen csökkent. mint például a regényes színben feltüntetett Chiapa-lázadás Mexikóban. hogy ellenálljon a piaci erőknek. A betakarítás utáni veszteségek a gabonánál és egyéb terményeknél a teljes betakarított mennyiség 8-25 százalékát jelentik. 10 millió tonna gabonát importált. paragrafust "megreformálták". ha farmereik értékes exportterményeket állítanak elő inkább. amely növelheti az emberek jelentős számának élelemhez jutását. az országtól és a klímától függően. Most a 27. amikor a legtöbb kormány valamilyen "zöldforradalom"-szerű taktikát folytat. de azt igen. Ez az ellenstratégia azonban kevésbé veszélyes a PRS-re. A betakarítás utáni veszteségek drasztikus csökkentése erősen költség-hatékony lenne. A mennyiségek csökkenése a magasabb árakhoz is hozzájárul. . hogy az élelmiszerek kereskedelmét liberalizálnia kell. azzal. rágcsálók és egyéb károkozók támadásától Minél jobban centralizált a tárolás. egyúttal megnyitja a szövetkezeteket és a közösségi földeket ugyanazon piaci erők számára. és ma a mezőgazdaságot ugyanolyan liberális szemlélettel kezelik. Az ezt a versenyt lehetővé tevő jogszabályok mindenütt a helyükön vannak. hogy az ilyen tiltakozások inkább az utolsó lehelethez. amely a politikailag befolyásos. amely faluközösségi használatú földeket képezett. hogy az éhség leginkább hol szedi majd az áldozatait. kereskedelemre termelő farmereknek és a jobban fejlesztett területeknek kedvez. és a kis farmerek. mint az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (NAFTA) támogatására hozott intézkedések egyik részét. de a parasztság politikai képessége. sőt örökölhető birtoklási jogokat élveztek. mintsem a tortillák nyersanyagát. politikai természetű: földreform. a nagy. hanem a városokban. mint bármelyik más szektort. Hatalmas mennyiségek mennek tönkre a rossz tárolási technika miatt. A Gyógyító Beavatkozás meggátlása A termőföld. hogy a tárolás ne a falvakban és a farmokon történjen. paragrafusa őrizte kegyelettel. Néhány ellenzéki mozgalom. Az élelmiszerek rendelkezésre állását csökkentő faktorok ellenére vannak olyan lehetőségek is. és a földtulajdonosok szabadon elűzhetik a lakókat. annál nagyobb a veszteség esélye. ahol a fertőzések gyorsabban terjednek. rovarok. éves fogyasztásának majdnem a negyedét.szerigényüket. A mexikói földreformot az alkotmány szent és sérthetetlen 27. Bár két-három évtizeddel ezelőtt a földreform több országban is élő téma volt. amelyek növelik azt. amely valódi lehetőséget jelent a mezőgazdasági ellátás alacsony költségű növelésére. különösen a női farmerek támogatása. Azt javasoljuk. Úgy látjuk azonban. Ezek a kormányok azt látják szívesen. hogy ma megújítanák. mint néhány évtizeddel ezelőtt lett volna. A farmereknek ugyanúgy kell versenyezniük a piactéren. hogy a földbérletet ismét a piac szabályozza. visszautasítja az életnek ezeket a tényeit.

a hasznosakat is. Igen. de azok ellen. hogy a növények genetikai módosítása visszaüthet. hogy csökkentik a talaj termőképességét. mint a világéhség elleni legutóbbi csodaszert. amely az ilyen variánsok használatából származhat. amelyet ismételten kitesznek egy adott növényirtó szernek. amelyek erőteljesen meghaladhatják azt a hasznot. és még hónapokkal a haszonnövény betakarítása után is hatásosak lehetnek. hogy a rovarok a . Ez azt jelenti. hogy a biotechnológia és a genetikailag módosított növények irodalmát teljességében áttekintsük [pl. ha ez egyáltalán vitatéma lesz. Pandora szelencéje Sok megfigyelő és számos transznacionális kémiai. és az éhségnek és éhínségnek mint népességkorlátozó tényezőnek növelése a cél. képesek jelentősen növelni a termelést és javítani a helyi élelmiszer-ellátást. A terjedelmi korlátok meggátolnak bennünket abban. nem helyeseljük a transznacionális üzleti közösség egy részének szűk. amíg ezeket kizárólag Délen termesztik. gyógyszergyártó és magtermelő vállalat úgy mutatja be a biotechnológiát és a génmanipulálást.szupergazokat". Nemcsak kockázatokról. amelyekkel szembekerültünk. hogy a globalizált gazdasági rendszer magasabb érdekei ellen dolgoznak. A termelt mérgek a talajban hosszú ideig megmaradhatnak. Úgy látjuk. meggyőztek bennünket arról. és el kell tűnnie. Az állandó permetezés a talajban és a kultúrnövényekben a kémiai maradékok felhalmozódását eredményezi. hogy magunkra vonjuk Megbízóink rosszallását.Amíg ezek a feltételek fennállnak. rövid távú érdekeit. akik. hogy a termesztési időszakban bármikor permetezhető a föld növényirtóval. toleranciát fejleszt ki ezzel a szerrel szemben. Mivel a "láthatatlan farmerek" az egyedüli szereplők. amin ma már túllépett az agrobiznisz hatékonysága. elpusztítják a földigilisztákat és más hasznos rovarokat. mint a tegnap problémáját.. Az ilyen növények végül az organizmusok széles skáláját irthatják ki. Egy "gaz" (amely más körülmények között kívánatos növény lehet).]. A növényirtók ismert tulajdonsága. Vállalva annak kockázatát. A tények. akiknek lehetnek kapcsolatai ezekkel az iparágakkal. de túl "bonyolultnak" vagy "túl drágának" gondolták őket a déliek számára. Kinyilvánítjuk a biológiailag módosított növények iránti teljes támogatásunkat.A Szerk. A genetikailag manipulált növény növényirtó-tolerancia tulajdonsága (ami azt jelenti. ez a helyzet éppen megfelelő. Az in vitro laboratóriumi kísérletek és a korlátozott szántóföldi próbák nem képesek reprodukálni vagy helyettesíteni az in vivo környezeti hatások komplexitását. A paraszti gazdálkodás és annak technikája elavult. bármit mondanak is erről a vállalatok szolgálatában álló tudósok. akik használják őket. egészen addig. amely elméletileg kiirtja a gazokat. de az értékes növényt érintetlenül hagyja) gyorsan ki fogja fejleszteni az ellenálló . a módosított növények fegyverek lehetnek. szennyezik a vizeket. állásfoglalásunk alátámasztását ezért röviden foglaljuk össze. De vajon pontosan mely technikák a modernek? Ez a kérdés vezet el bennünket a biotechnológia és a genetikailag manipulált termények széles és ugyancsak félreismert területére. ha megfelelő technikai és politikai támogatást kapnak. A biológiailag módosított növények saját rovarirtó anyagaikat bocsátják ki a Brand X növényirtótolerancia ellentéteként. Ideológiai megfontolásból. 19931994-ben a megvizsgált szántóföldi növényeknek már 36 százalékában találtak növényirtó-toleranciát. Egészen eddig ennek éppen az ellenkezője történt: a genetikailag módosított növények gyorsan terjedtek Északon. és így egyre nagyobb mennyiségek lesznek szükségesek a féken tartásához. amelyet mi egy valószínűleg nem szívesen fogadott szempontból vizsgálunk. és ezek az állandó permetezés növényi megfelelői (az 1993-94-es szántóföldi terepvizsgálat 32 százaléka ezzel foglalkozott). öröklődő IQ-csökkentő hatásával kapcsolatban . a földreformot úgy kell bemutatni. a termőföld koncentrációja és a kisgazdák láthatatlansága kell legyen a rend. ahol az élelmiszerek rendelkezésre állásának csökkentése. léteznek kísérletek a génkezelt növények visszafordíthatatlan. visszafelé mutató. hanem jövőbeli súlyos "mellékhatásokról" is beszélünk.

hogy a fajok közötti géntranszfer lehetetlen. Bár ezek közül a növények közül már sok "kiszabadult".növényekre. mint a kevert vagy vegyesen termelt növények.. A kártevők leginkább homogén körülmények között szaporodnak. Mivel a gének nem maradnak ott. és bár ezt sok vállalati tudós erősen ellenzi. az élelmiszernövényeknek ugyanezt a szabályt kell követniük. Ebben az esetben szerencsére a terepkísérletek a kísérleti területekre korlátozódtak. hogy magokat őrizzenek meg. a monokultúrák jobban ki vannak téve a betegségeknek. A szupergazok által terjesztett gének olyan hibrideket hozhatnak létre. már bevezették a termelésbe. amelyek virulensebbek az eredeti természetes vírusoknál. 40 A tudósok régebben azt gondolták. Az utóbbiak a nemzetközi szabályok ellenére továbbra is bujtatott vagy nyílt támogatást kapnak. Úgy gondoljuk. nem tudható. olcsó gabona a helyi piacokon el fog tüntetni sok félreszorult. A baktérium potenciálisan növénypusztító hengeresférgek robbanásszerű elszaporodását váltotta ki. amit a tudósok akkor használnak. akkor ez a szegény és népes országokban történjék. De. azt nem lehet visszahívni. azt sürgetjük. amely ellenáll az antibiotikumoknak. akkor biztosítani kell áron aluli vagy ingyenes. Szembe kell szállnunk a kistermelőknek azzal a ténykedésével. p. . A kukorica egy olyan fajtáját. 14 September 1996. Az állandó behatás erőteljesen hat a méregnek ellenálló "szuperkártevők" kiválasztódására.teljes életciklusuk során ki vannak téve ezek hatásának. Az ökológiai rendszerekre és a lehetséges mellékhatásokra vonatkozó jelenlegi tudásunk kezdetleges. amelyek elözönlik a területet. és feltételezhetően emberekre is. kisebb termelőt. hogy ez a rezisztencia átadódik-e más szervezeteknek is a tápláléklánc mentén. kizárólagos gazdanövényeiket. Ha egyszer egy gén kiszabadult a tágabb környezetbe.Bt cotton infestations renew resistence concerns". amelyet az USA déli vidékein kiterjedten termelnek. Néhány éven belül az importált nagy mennyiségű. "Modem" mezőgazdasági technika és a haszonnövények változatainak csökkentése. ilyen módon biztosítva a genetikai változatosság megóvását. a növény saját előállítója (Monsanto) szerint is a gyapot rovarkártevőjének (bollworm) 80 százalékát öli meg.Nature Biotechnology. Kevésbé járt utak Az élelmiszeren és az éhségen alapuló egyéb PRS-ek között a következőket emeljük ki. hogy ha egyáltalán termesztik őket. "a 80 százalékos halálozás éppen az. amelyek aztán elkezdhetnek más növényeket is fogyasztani. ahol vannak. hogy a genetikailag módosított növények használatának nemkívánatos következményei a "mikor" és nem a "ha" kategóriájába esnek. • A kereskedelem további liberalizációja. különben ezek az országok fognak nevetni a végén. és ha szükséges. 40 J. . A mezőgazdasági szabad kereskedelem a szegényebb harmadik világ farmereit a még erősebb közvetlen versenybe helyezi magas technikai lehetőségekkel rendelkező északi ellenfeleikkel szemben. genetikailag egységes "modern" vetőmagokat. beleértve az embereket is. amint arra egy tudós rámutat. az ellenállási tulajdonság a szervezetek egy széles csoportjára kiterjedhet. hogy a genetikailag módosított változat váratlan változásokat idézett elő a talaj élővilágrendszerében. Hasonlóképpen. 1070. állatokra. nem csak az eredeti. Fox idézi Fred Gould professzort:. hogy ez elterjedten végbemegy. a kifejlesztett vírusellenálló növények rekombináció útján olyan új vírusok létrejöttéhez vezethetnek. sebezhető. • . Az "ártalmatlan" baktérium (Klebsiella planticola) általános bevezetése előtt tiszta véletlen volt annak felfedezése. Az exportáló mezőgazdaság majdnem mindig az egyformaságon alapul. ha rezisztens rovarfajt akarnak előállítani". ma tudják. L. A génmódosított rovarölő-kibocsátó gyapotnövény.

az élelmet. és arra. Amikor ez megérkezik. A vészhelyzetek minden fajtájának kezelésére fordított költségek összege az 1960-as években egymilliárd. Ma. egy másik rendkívül hatásos eszköz arra. A természeti és az ember által létrehozott katasztrófák 1996-ban hozzávetőlegesen 50 millió embert űztek el a saját országukban más helyre vagy a határon túlra. Ezért érdemes lehet a természeti csapások megelőzésére irányuló erőfeszítések. elvándorlás munkát keresve. Ez utóbbiak a magasabb bérleti költségekkel. szétzilálása. korlátozott területeken. amit normális esetben az emberek nem esznek meg. hogy az éhínség és a nemzetközi együttérzés ugyanolyan jó szolgálatot tesz. utat nyitnak a Negyedik Lovasnak. felfedezték. hogy nem szabad beavatkozni. Amikor ezeket a jeleket észrevesszük. amikor ez a lehetőség megszűnt. A sérülékeny rétegek jobb módú honfitársaira számíthatunk mint a mi Népességcsökkentő Stratégiáink támogatóira. Ezen a ponton egy természeti csapás segíthet az élelmiszerkrízis kiváltásában. Ezek a klikkvezetők régebben használhatták a hidegháború egyik-másik hatalmát arra.a végére értek. amelynek modern megfelelőjét a következő fejezetben tárgyaljuk. az áradás vagy más természeti katasztrófa "okozza". ha az emberek nagy tömegei már tartalékaiknak . az 1970-es években 3 milliárd. hogy az éhínséget a szárazság. A gabonatartalékkal rendelkező földtulajdonosok és kereskedők jó üzletet csinálnak az élelmiszerkrízis idején.eszközzel csökkentsük a menthetetlen emberek megmentésére irányuló költséges beavatkozásokat. és nem szándékozzák átadni a tartalékaikat. Az éhínség előjelei jól ismertek: az élelmiszerek piaci árának meredek növekedése. hogy pénzügyi támogatást kapjanak a terjeszkedési akcióikhoz. a külföldi élelem nagy mennyiségei le fogják nyomni az árakat olyan szintre. olyan táplálék fogyasztása. ez az 1989-es évben . mint láttuk. Ez az oka annak. hogy a lágyszívű északiakat eltántorítsák a szenvedés enyhítésétől.összehasonlításként .25 százalék volt. fizikai . A következő évek feladata az lesz. a bérleti jog megszüntetésével és más földreformellenes intézkedésekkel még hátrányosabb helyzetbe hozhatóak. Egy másik szokásos tévedés. hogy a helyi gazdák már veszteségessé válnak. Az élelmiszersegélynek a helyi betakarítást közvetlenül megelőzve. Az éhínség azonban még mindig jelentős eszköz lehet a PRS szolgálatában. Éhínség Az általános hiedelemmel ellentétben a teljes skálájú éhínség viszonylag ritkaság. A zöld forradalom technikái kezdetben növelik a hozamokat. vagy azzal egy időben kell megérkeznie. ha az időzítés fontos követelményét jól megértettük. . kisajátítják. de szintén jól használható. Az éhínség idején adott "humanitárius" segítség elleni további érv a helyi hatalmi elitek viselkedése. Ahol importált magokra kell támaszkodni.• • A "zöld forradalom" megerősítése. A háború. a járványnak. hogy minden intellektuális. Ezen emberek négyötödének túlélése teljesen a nemzetközi segélytől függött. Az élelmiszersegély bár csökken. politikai. hogy inkább az éhség és alultápláltság előidézésére koncentráltunk. Ez az összeg a 90-es években még magasabb lesz. de szükség van ezekhez a vásárolt magokra és a gyártott inputokra. az a legfontosabb. amelyek rendszerint elérhetetlenek a kisebb gazdálkodók számára. hogy könnyen sebezhető emberek tömegei keletkezzenek. A szárazság Iowában és Afrikában két teljesen különböző dolog. az 1980-as években 9 milliárd dollár volt évente. az ékszerek és egyéb értéktárgyak eladása. Az ENSZ már ma költségvetésének felét arra áldozza. azoknak ugyancsak az ültetés (vetés) számára alkalmatlan időpontban kell megérkezniük. mint a sáskairtás vagy az árvízvédelem. Szétosztásra a jótékonysági szervezetek vehetők igénybe. A hadurak néha saját népüket használják túszként. hogy kiváltsák a nemzetközi segélyezést. és csak akkor következik be éhínség. Még ha a betakarítás gyengébb is a vártnál. ezek bár nem ölnek azonnal. a pénzt és az emberi testet illetően is . hogy a vészhelyzeteken enyhítsen.

de a "fakó lova" (bizonyos fordításokban "sápadt" vagy "zöldes" lova) olyan színű. el kellene hagyniuk az országot és az éhínséggel sújtottakat. amikor Brazíliában agyhártyagyulladás-járvány tört ki. a nyugati adminisztrátorok bevezettek néhány alapvető közegészségügyi és orvosi szabályt az addig szűz harmadik világbeli területeken. a gazdag brazilok összecsomagoltak és külföldre utaztak. és a különbség 1981-től 1991-ig tovább növekedett. a várható élettartam a jövedelemmel és az iskolázottsággal együtt növekszik. Mauritius születési és halálozási arányszáma majdnem azonos volt. Jelenkori világunkban mindenütt. Még ha az ügynökségek kiválóan látják is. A pestis egyformán lemetszi az élő és a holt fát. betegségekkel terhelt életüket. gyakran hatalmas arányban meghaladva a halálozási számokat. a betegség nem mindig tesz különbséget szegény és gazdag. amíg csak lehet. A gyarmatosítók hoztak új haszonnövényeket is. általános népegészségügyi kampány indult. A történelem során a járványok sokkal nagyobb hatással voltak a népességre." Kezdetben. 41 Az orvosi ellátás. Ezek a látszólag kis változások a halálozási arány példátlan csökkenését okozták. az alapítványok és a források kiapadtak. Ha feljelentenék a hadurakat. de a halálozási arányszám 31/1000-ről 9/1000-re zuhant. nincs annyi szabadságuk az áldozatok megsegítésében. ennek következtében az élelmiszer nagyobb bőségben állt rendelkezésre.és így a segélynek .addig kell tartania. ahol az emberek századokon átélték a magas születési és magas halálozási arányszámokkal jellemezhető. és a "Pokol követi őt". hogy a hadurak szempontjából az éhínségnek . Statisztikailag azonban legelőször a legsérülékenyebbeket és a legnélkülözhetőbbeket sújtja. Amikor a járvány elérte Brit-Indiát. IV. a fejlett és a harmadik világbeli országokban egyaránt. mint 30 évvel korábban (36/1000. Ő a legfélelmetesebb. mint ahogyan az messziről látszik. összehasonlítva a 31/1000-rel). a járványt a bennszülöttek közötti "népbetegség"-nek deklarálták. amelyek elméletileg a segélyek szétosztását végzik. mint a szűkölködőknek. azokat is elpusztítja. mint a bomló emberi testek. és a népesség majdnem megduplázódott 30 év alatt. Azt javasoljuk: meg kell magyarázni a közösségnek. és javították a mezőgazdasági rendszereket. hogy a "humanitárius" nem feltétlenül jelenti azt. A hatás drámai volt. akkor a helyi diktátornak nemzetközi teret és kvázilegitimitást adnak. hogy "legyünk túl rajta". hogy a pestis áldozatait elnyelje. A gazdagoknak még a "Fekete Halál" idején is könnyebb volt elmenekülniük vidékre. Mivel a termékenységi számok változatlanok maradtak. nagy népességnövekedés következett. mint a legfelsőben. és számunkra a leghasznosabb a Lovasok közül. Az ilyen beavatkozások nem voltak kizárólag filantrópok.Azoknak a humanitárius ügynökségeknek. A mi válaszunk erre az. hogy "jó". 1935-ben például a brit fennhatóság alatti indiai-óceáni sziget. Ha nem jelentik fel őket. a rák és az öngyilkosság terén. Amint a britek között megszűnt a járvány. Természetes. Ahogyan egy indiai orvos mondta: "A nyakkendős emberek nem kapnak kolerát. de különösen a második világháború után. hogy mire használják őket. a gyarmati időkben. megfelelő vagy alkalmatlan. hogy az ilyen helyi diktátorok támogatása rosszabb. akiket meg kellene óvni. Nagy-Britanniában a halálozási arányszámok az összes korcsoportra vonatkozóan már régóta kétszer-háromszor magasabbak a társadalom legalsó rétegében. Az USA-ban azok az államok. amelyekben a háztartások jövedelme leginkább alacsony. ezek a szervezetek csapdában vannak. a higiénia és a jobb táplálkozás története a tizenkilencedik századi Angliában vagy a századfordulós New Yorkban megerősíti a tényt. hasznos vagy felesleges között. Dögvész A Kinyilatkoztatásban a Negyedik Lovast egyszerűen Halálnak nevezik. mint a háborúk vagy éppen az éhínség. 1966-ban a születési arány kicsivel magasabb volt. 1974-ben. hogy az egyszerű rendszabályok Délen is aránytalan mértékben hatottak a gyermekhalálozásra. mint nem adni semmit. ugyancsak vezetnek a szívbetegségek. és az indiaiak . amíg a járvány tartott.

0 43% 24% 11% 10% 8% 5% A hatalmas Globális Betegség Terhelés (Global Burden of Disease. Rangsorolás Éppúgy. mutatja a legfinomabban kidolgozott és a legalaposabb képet.12 0. mivel a fejletlen országok gyakorta rosszul jelzik a betegségeket: I.4 4.és érrendszer Rák Sérülések Légúti fertőzés Cukorbetegség Fertőzés / paraziták Anyaság/szülés Táplálkozási elégtelenség Fejlődő országok Fertőzés / paraziták Szív. 10. táblázat A halál okai 1996-ban betegségenként százalékban kifejezve Fejlett országok 12.6 2. mint amilyenben azelőtt éltek. táblázat A halálozás oka 1990-ben betegségenként (1000-ben) Fejlett országok Szív.5 97 0. May 1997. the Standard of Living and Social Conflict. No. amelyek azonban kevésbé pontosak. 30. II. Meade: Population Explosion. Ezeket az adatokat azonban óvatosan kell kezelni. June 1996.92 Fertőzés / paraziták Keringési rendszer Anyaság / szülés Rosszindulatú daganat Más. a Harward School of Public Health és a Világbank közösen készített. ismeretlen Rosszindulatú daganat Krónikus légzőszervi Anyasáv / szülés Fertőzés / paraziták Forrás: WHO 5. 233-55. p.tokat is szolgáltat. ugyanúgy hatalmas különbségek vannak a szegény és gazdag országok halálozásának okaiban.rosszabb körülmények közé kerültek.2 9.8 2. amelyet csak remélhetünk.és érrendszer Sérülések Légúti fertőzés Rák Anyaság/szülés Táplálkozási elégtelenség Cukorbetegség 5245 2413 834 389 176 163 85 30 9166 9082 4251 3992 3611 2812 604 396 Forrás: British Medical Journal. 41 J. 306. Vol. amely komplex módszer az idő előtti halál és a meghatározott színtű fogyatékossággal leélt . ismeretlen Krónikus légzőszervi 17. A GBD szerzői a következő változásokat jósolják a 15 fő betegség előfordulásában 42 (amely nem azonos a halál okozásával!) 1990 és 2020 között: 42 Ezt a terhelést DALY. Cambridge. megjelent: The Economic Journal. Presidental Address to the Royal Economic Society.0 3. pp. amelyet a WHO. 77. GBD) tanulmány. Vol. 314. ahogyan a különböző osztályok tagjai által örökölt fizikai (nemzeti vagy éppen helyi) környezet rendkívül különböző egészségi következményeket eredményez. 1367 (a WHO adatain alapul) A Világegészségi Szervezet (WHO) ezeknél újabb halálozási ada. June 1967. E.12 46% 23% 21% 8% 1% 1% Fejlődő országok 39. vagyis a Disability Adjusted Life Years (a rokkantsággal (fogyatékossággal) korrigált élettartam) módszertana szerint mérik.116 Keringési rendszer Más.6 4.2 2.

1. Vol. de ki tudunk választani bizonyos területeket. terhességi és szülési valamint táplálkozási feltételekből áll..2 1.2 Fejlett 0 1577 1406 35 1099 230 87 136 275 38 Fejlődő 5881 1460 1512 2665 892 899 1007 637 293 62 Forrás: The Global Burden of Disease. csoport a sérülésekből (beleértve az önmagának okozott sérülést) és a balesetekből.8 5. Ismét a WHO adatait közöljük: IV.0 5. háború) Vashiányos anémia Protein-energia alultápláltság Forrás: The Global Burden of Disease.9 2.12.5 1.időszak miatti évveszteség pontos számbavételére.2 2. 1. csoportban található. Tables 6. amelyeket Megbízóinknak javasolunk. pp.a GBD-munkacsoport 107 kategóriát és alkategóriát azonosított -. 1990 Kockázati tényező Alultápláltság Dohányzás Túlfeszítettség Nem egészséges víz Fizikai aktivitás hiánya Foglalkozás Nem biztonságos szex Alkohol Légszennyezés Tiltott drogok Világ 5881 3037 2918 2668 1991 1129 1094 773 568 100 % halál 11. . p. táblázat A betegségi tényezők előfordulása (világ) Betegség vagy sérülés Alsó légúti fertőzés Hasmenéses betegségek Szülési feltételek Egypólusú depresszió Szívkoszorúér betegsége Agyvérellátási betegségek Tuberkulózis Kanyaró Közlekedési balesetek Születési rendellenességek Malária Krónikus légzőszervi betegség Sérülések (baleset. III. A The Global Burden of Disease szerzői a betegségek és a halálokok egy kényelmes csoportosítását javasolják: az 1. Ezek a táblák nagyjából eligazítanak bennünket a kiemelt PRS-területekről. táblázat A különböző kockázati tényezőknek tulajdonított halál. azaz a nem fertőző betegségek között. Vol. Nem tudunk a halál összes lehetséges okával részletesen foglalkozni . csoport a nem fertőző betegségekből.3 3. 1990-es sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2020-as sorszám 6 9 11 2 1 4 7 25 3 13 25 5 19 39 37 Végül érdekes a halál okainak vizsgálata az életmód szempontjából. A fejlett világban a halálokok 86%-a a II. 311-15.2 to 6. sorrendben (1000-ben). amelyek különösen fontosak a mi szempontunkból. a III.1 0..7 6. 375. csoport a fertőző betegségekből. a II.

A megszokás (a függőség) gyorsan terjed a gazdagabb harmadik világbeli társadalmakban. hogy leginkább azokkal a betegségekkel kell törődni. de még inkább Délen nagyobb végzetszerűséget kell tanulnia a betegségekkel kapcsolatban. A feltartóztathatatlan haladás mítoszát. hogy minden betegség gyógyítható. de különösen az antibiotikumoknak a második világháború utáni bevezetését követően az emberek azt feltételezik. ezek 80%-a a fejlődő országokban fordult elő. melyet diszkréten segíteni is lehet. a felvilágosodás előtti mentalitást Északon. amelyek a WHO szerint 1996-ban 17 millió áldozatot szedtek. Más rossz személyes szokások . az alkohol és drogok újabb 3 250 000 halált okoztak. hogy a bűnbakkeresés természetes tendencia. Ezt a IV. amelyeken a Nagy Kaszás kordában tartása lehetséges. Az élelmiszer-ellenes tervek mégis jelentős szerepet játszanak a népességcsökkentés nagy tervében. A járvány által sújtott társadalmak ugyancsak hajlandóak magukat a vezetőik lelki hibái miatti isteni megtorlás vagy nagy hatalmú idegenek . az erőszakáldozatok és a háborúban elesettek száma is növekedni fog. akiket még meg lehetett menteni. Az orvostudomány nem képes csodákra. mint bármely más betegség. Az I. azt az adatot tartalmazva. gyakran asszonyokat. a fertőző betegségek. Az ellenálló paraziták. A vízzel kapcsolatos kérdésekre később röviden külön is kitérünk. de a fejlett országokban is. csoportba tartozó halálokok. a rossz terhességi és szülési. éppen úgy. és azokra a katonákra koncentráltak. Tovább kell lépnünk. különösen Kínában és a korábbi szocialista országokban. Különös figyelmet fordítunk a fertőző/parazitás betegségek csoportjára. hogy közvetlenül éhségben kevés ember hal meg. akik a reménytelen eseteket félretolták. valamint táplálkozási feltételek a legígéretesebbek céljaink számára. tábla is megerősíti. mint például Kínában. amelyet az első világháború sebészei találtak fel. különösen a szívbetegségekkel és a szélütéssel összefüggők részletesebb felmérésének szükségességére. A Global Burden szerzői azt is megbízhatóan jósolják.7%-ának fő oka. és ami még nehezebb. és a vállalatok a marketingkeretüket azokra a területekre koncentrálják. Eközben a népnek Északon.a fizikai aktivitás hiánya. hogy az autóbalesetek. A Világbank azt állítja. mert az alultápláltság és az éhség előkészíti a talajt a betegségek és a járványok számára. bármilyen nagy célkitűzés ez önmagában is. hogy az alultápláltság csak a halálesetek 11. az öngyilkosság. mint a növekmények egyszerű eltüntetése. hogy kétmillió dohányzással összefüggő évenkénti halál várható a következő évszázad első évtizedében. A szennyezett víz és a rossz közegészségügy. például Latin-Amerikában és különösen Kínában. A dohányzók ellátása ígéretes megközelítés. és meg kell hajolnia az elkerülhetetlen előtt. ahol az emberek kevésbé ellenségesek az üzeneteikkel szemben. Az anyasági és szülési halálozás szintén ígéretes terület. A WHO úgy látja. Az normális.Még meglepőbb. és kénytelen figyelmét azokra a csoportokra és földrajzi területekre koncentrálni. baktériumok és vírusok gyakran legyőzik a gyógyszereket. Két évszázadnyi orvosi haladást. A GBD-tanulmány eredményei figyelmeztetnek az életstílus-tényezők. a nem biztonságos szex. A dolog másik oldala az. hogy ezek a betegségek mint halálokok sokkal fontosabbak több fejlődő régióban is. hogy ezután már nem lesz ilyen. hogy a dohányjárvány több idő előtti halált és rokkantságot fog okozni 2020-ban. ahogyan az emberek ezt századokon át tették. Az ókori Athén óta minden járványért felelőssé tettek valamilyen csoportot. hogy Délen helyreállítsuk a gyarmatosítás előtti állapotokat. Az éhínség taglalásakor hangsúlyoztuk a korlátozott mennyiségű élelmiszer rendelkezésre állásának fontosságát. amelyek érintettjei leginkább képesek finanszírozni a komplex kutatás költségeit és fizetni a minőségi kezelésért. az állami és a személyes higiénia hiánya miatti halálozás ugyancsak növekszik. annak ellenére. A történelem dagálya A PRS célja szélesebb. A pőre igazság az. mint például a kisebbségeket vagy a "tisztátalan elemeket". A tudománynak és az orvosoknak világszerte a triage módszert kell használniuk. mint a ragályos betegségek. sőt kultuszát el kell vetnünk.

a túlzsúfoltság és a rossz közegészség továbbra is kedvező terep a betegségek terjedéséhez. ezzel lehetővé téve a betegség előretörését. a vízellátást és a szemétgyűjtést. akkor azok messze nem lesznek elérhetőek a nyomortanyák és a szegény lakónegyedek lakói számára. különösen a szennyvízelvezetést. A Világbank intézkedései ma gyakorlatilag sokkal jobban befolyásolják a gyengén fejlett országok egészségügyi helyzetét. a közegészségügyet.. a fertőzött vízzel és a patkányokkal szemben csak bizonyos mértékű immunitást lehet szerezni. hogy az ilyen gyanakvást és megosztottságot kihasználjuk. Az egészségügyi költségvetések csökkenése és a világpiac. Hogy ebből a helyzetből a legtöbbet hozzuk ki. a privatizáció súlyosbítja. beleértve ezekbe a "rossz közegészségügyet. a Világbank mérnöki és mezőgazdasági projektjei hozzájárulhatnak a maláriához. A nyílt csatornákkal. a mi kiemelésünk. Ahogyan a közszolgáltatások költségvetése csökken. és hajlandóak is fizetni érte. ahogyan az Indiában is történt a pangó vizű tavak és mocsaras területek létrehozásával. p. Az embereknek meg kell tanulniuk egy kollektív egészségbiztosító fizető ügyfelének vagy tagjának lenni. Az egészségügynek a Világbank által követett piaci megközelítése ma uralkodó. szemétgyűjtést. amelyek struktúraátalakító programokat hajtottak végre. a jól működő tűzhelyeket és a lakást" 43. az USA egészségügyi modelljének mintája alapján. a maláriaellenes program költségvetését 40%-kal csökkentették. nem a közösségi szétosztó gépezet passzív elfogadójának. Példának okáért. 43 World Bank: World Development Report 1993: Investing in Health. A Világbank megoldása az. mint eddig még soha. és ez be is fogja fejezni az egészségügy privatizációját mindenhol. A közszolgáltatások priváttá alakításában a Világbank és az IMF vezető szerepet játszik. a kormányok egyre inkább a költségtérítéses rendszerek felé fordulnak. amelyek naponta egyre több embert vonzanak. amelyet az egyes országokra adaptálnak. Afrika a legkevésbé urbanizált szegény országok földje. Fel kell készülni arra. nagyszámú indiai. Miközben a malária úgy virágzik Indiában. a nem megbízható vízellátást. a szegényeket érintő egészségügyi kockázatok együttesen a "globális egészségi terhelés harmadáért okolhatóak". amely viszont az importált gyógyszerek és a kórházi berendezések drágulását okozza. hogy a minősített egészségügyi személyzet külföldön keres munkát. Az urbanizáció. amelyen belül hatékony és számon kérhető szolgáltatók (gyakran a privát szektorból) ösztönözhetőek arra. a lakáson belüli légszennyezést és a minősíthetetlenül rossz és túlzsúfolt lakásviszonyokat". megemelve a profittal. a nem megfelelő szemételszállítást. Már eddig is így tett harmincezer afrikai. az egészségügyi költségvetését 30%-kal faragták le (az AIDS elleni minimális összegeket kivéve). mint a WHO vagy a helyi minisztérium. és kiirtják annak a gondolatát a polgáraikból. . Bárhogyan is nézzük. ezek lába alól kicsúszott a talaj. pakisztáni vagy egyéb ázsiai országból származó orvos. Az összes olyan környezettel összefüggő betegséget. ahol ez még nem történt meg. javaslatunk fő pontjai a következők: a közszolgáltatásokat teljesen privatizálni kell. hogy felajánlják a háztartásoknak a szolgáltatásokat. Az együttes hatás új lehetőségeit fel kell tárni. benne az egészségügyi piac természete azt fogja okozni. amely egyénileg nem kezelhető sikeresen. megismételve az országok egész sorának eljárását. a rossz személyes és élelmiszer-higiéniát. a hulladékkezelést. hogy az egészségügyi ellátás valamiféle jog. ennek ellenére már ott is a népesség 30%-a él nagyvárosokban.által szított cselszövések áldozatának tekinteni. nem engedhetik meg maguknak az ingyenes egészségügyet. amelyeket azok igényelnek. A szabványos struktúra-átalakító csomagok része a pénzleértékelés is. hogy a kormányok "alkossák meg azt a szabályozó és adminisztratív keretet. beleértve a vízellátást. azok az országok. hogy ha ezekért a szolgáltatásokért meg kell fizetni a valódi gazdasági árat. amelyek kiváló moszkitószaporító helyek. 9. A gyakorlat azonban azt mutatja. Mióta India először írt alá struktúraátalakítási megállapodást az 1990-es évek kezdetén. Ahogyan arra a Világbank rámutatott. és elvesztették kezdeményezőképességüket.

Ezek az egészségügyi "villámháborúk". az újságok és a kormányok körében. nagyarányú oltási programokat indítottak el a leggyakoribb helyi betegségek ellen. az orvosi ellátás. amelyeket az Egyesült Államok hadserege vezetett 1994-ben és 1995-ben Ghánában. továbbá néhány hatékony nem kormányzati szervezet. általában a hadsereg iránti viszonyt. A legtöbb harmadik világbeli kormányt nem nagyon kell unszolni ebbe az irányba. ezt a szervezetet úgy kell kezelnünk mint félelmetes ellenséget a népességredukálásban. az UNICEF hitelének aláásása. hogy a jelenlegi személyzetet. mint inkább az UNICEF és a WHO nemzetközi brigádjainak köszönhető. mert az egészségügyi költségvetésük évek óta a saját társadalmuk legtehetősebb osztályainak igényeit elégíti ki. de ez nem elég. alacsony árú beavatkozást. de ezek a módszerek csak végső esetben jöhetnek szóba. A terepcsoportok pénzügyi elszámolásait nagyítóval kell átvizsgálni. Az UNICEF erőfeszítéseket tesz az immunizálásért. és megváltoztatta az USA iránti viszonyt. A helyi hatóságokkal való óvatos együttműködés a MEDFLAG előtt és az akcióban csökkentette a gyanakvást. Cserében ezek az akciók az USA-beli résztvevők számára hasznos terepgyakorlatnak bizonyultak.A generikus gyógyszereket. Mindegyik országba három hétre nagyszámú egészségügyi személyzet érkezett. Azt állítja. hogy a Pentagon nem látszik többé érdeklődni az ilyen programok iránt. Az UNICEF. az egészségügyi létesítmények és a gyógyszergyárak privatizációja segíthet. amelyek a páciensek számára költségmegtakarítást jelenthetnek. 44 Ha a nemzeti egészségügyi költségvetést a megelőzés helyett inkább a klinikai kezelésre és a kórházi "gyógykezelésre" koncentráljuk. azon a racionális alapon. az újabb jelentkezőket és az önkénteseket elbátortalanítsuk. amelyek nem tudnak elegendő bevételhez jutni a régen is gyártott gyógyszereikből. El kell érnünk. Nem zárnánk ki teljesen a beszivárgást. és nagyobb működési területtel további 8 millió lenne megmenthető. hogy megtaláljuk és kiemeljük az esetleges csaló vagy veszteséges gyakorlatot. ellenezni kell. komolyan veszélyeztethetnék a PRS-t. hogy együttműködjenek a helyi hatóságok által meghatározott célok elérésében. és kiképezték a helyi személyzetet az egészségi vészhelyzetek és katasztrófák kezelésére. hogy megakadályozzuk az alacsony technikai színvonalú. és másutt is általánossá válnának. Ha az ilyen akciók Afrikában. nem fognak beruházni a számukra nagyon is szükséges újak kutatásába. bomlasztást és az egyes kiválasztott személyek elleni támadást. A legtöbb közösségi egészségi áttörés. és a szóban forgó egészségügyi egységeket Kelet-Európába helyezte át. . akár ingyenes formában. és nagyon hasznos lehetne. Elégedetten látjuk. hogy egészségi és állatorvosi segélyt nyújtsanak a városi és a falusi területeken. megszüntetésére a célországokban nem hagyományos módszerekre is szükség lehet. a hasmenéses csecsemők szájnedvességet visszapótló sóval való kezeléséért és a közönséges fertőző betegségek alapvető antibiotikumos kezeléséért. hogy évente 5 millió életet ment meg. Egy olyan médiakampány. hogy az északi kormányok támogatása csökkenjen (ez az Egyesült Államokban és Japánban már zajlik). hasonló lesz a hatás. amely alkalmazásában a leghatékonyabb fejlesztési ügynökségek élenjárnak. amelyet a helyi katonai és egészségügyi személyzettel közösen hajtottak végre. hogy "Mire fordítják valójában a karácsonyra felajánlott összegeidet?". akár fizetett. sőt. Egyéb csoportok A MEDFLAG-programokat. Ezekben a kívánt stratégia abból állna. A közszolgáltatások. az ügynökség tevékenységének és adminisztratív kiadásainak a legrosszabb színben beállítását eredményezné. nagyon népszerűek voltak a közönség. szabotálást. hogy azok a vállalatok. vagy ami még jobb lenne. Elefántcsontparton és Botswanában. és a különálló nem kormányzati szervezeteket arra kényszerítették. mint a himlő kiirtása vagy a széles körű gyermekkori oltás nem annyira a kormányoknak. mint az OXFAM ténykedésének csökkentésére. Sok városi negyed és a legtöbb falu számára teljesen hiányoznak ezek az ellátások. bölcsen beszüntették. Bármilyen nehéz legyen is az ENSZ speciális gyermekvédelmi szervezete.

nem tesz jót. ha ez az élelem egy végső esetben alkalmazott antibiotikum. Parameters. ha azért panaszkodunk. 41 C. Ennek az összegnek a 90%-át a gazdag országokban költötték el. nem csupán a betegség vagy a gyengeség hiánya. A Világbank adatai szerint 1990-ben a hivatalosan egészségre költött közösségi és egyéni kiadások elérték a példa nélküli 1700 milliárd dollárt. Jr. hogy az elsődleges kezelésnek. amely azt hirdeti. Átszivárgások szükségszerűen előfordulnak. mert az amúgy is beteg ember halála közeli okának meghatározása problematikus. a vancomicin. A maradék 10% is egyre inkább a harmadik világ elitjeit szolgálja. és szó szerint nem képesek élni azon gyógyszerek nélkül. különösen akkor. mint a WHO. Még ha az egészséget szorosabban definiáljuk is. hogy a méreg élelemmé válhat. hogy táplálékként megenné az antibiotikumot." Ezzel a mindent magába ölelő meghatározással szemben az Emberi Jogok Általános Deklarációjának utópikus bégetése egyértelműen korlátozónak tűnik! Kétségbe vonjuk. A közkórházak az elképzelhető leghatásosabb betegségterjesztők. hogy akárki is őszintén állíthatja. ahol a világ népességének kevesebb mint 20%a él. ha úgy teszünk. amely a világ teljes termelésének 8%-át teszi ki. A vele szembeni ellenálló képesség azonban át tud terjedni. azokat. a himlő és a sárgaláz. ezek: a kolera. az elhízásra vagy a jólét egyéb csapásaira gondolunk. előnyben kell részesülnie a gazdagok harmadlagos kezelésével szemben. Winter 1997-98. pp. A WHO saját definíciója az "egészségről" önmagában is olyan széles. amelyeket azért fejlesztettek ki. A gazdag országok igazi fenyegetettsége más irányból várható. ezek a metszési folyamat alapvető velejárói. Ezek a naiv kijelentések nem veszik figyelembe sem a piacgazdaságot. mentális és társadalmi jólétnek az állapota. mint ahogyan az is utópia. Nem a szívbetegségekre. az mindenképpen költséges. Néhány mikroba egyenesen antibiotikumon él: ezek gyógyszerfüggővé váltak. A staph baktériumok a kórházi fertőzések vezető okozói. amely elsőrangú mikrobaölő. akik képesek megfizetni a világ egészségügyi kiadásaihoz való hozzájárulást. brit és észak-amerikai kórházakban. Ezek a mutáns leszármazási vonalak évtizedek óta jól éltek és virágoztak az antibiotikumokban gazdag táplálékon. Nem minden fertőző ágens mutált olyan mértékig. A látszólag jól védett országoknak azonban számolniuk kell saját jellemző bajaikkal. . ugyanúgy. Senki nem elemezte pontosabban ezek pusztító hatását. a lerobbant falusi és városi klinikákon újrahasználják az injekciós tűket. riasztó. Akármit mond is a kritika. 121-36. ahogyan ez a kórházakban történik. William Fox ezredes. mind trópusi betegség. megerősítik a civilizált / barbár kettősséget. és át is terjed az egyik baktériumról a másikra. Semmi oka annak. és nem tudnak egyszerű laboratóriumi vizsgálatokat elvégezni. E betegségek nehezen jelenthetnek valódi veszélyt az északiak számára. és a szuper ellenálló staph aureust már felfedezték japán. Ha sok nem megfelelő immunitással rendelkező ember gyűlik össze egy helyen. Az elszigetelt. Annak felfedezése. Hangsúlyoztuk. Bár a "Harmadik Világ betegségei" kevés áldozatot szednek Nyugaton. sem az intézmények közötti hatalmi egyensúlyt. hogy megöljék őket. hogy a fertőző és parazitikus betegségek nem korlátozódhatnak teljesen csak a szegény országok szegény lakóira. amelyben a szegények részesülnek. és egyre költségesebbé válik. míg másutt. hanem a "szuperkártevők" fenyegető megjelenésére. hogy "egészséges" a WHO értelmezése szerint. végzetes esetek Los Angelesben vagy Londonban egyúttal életben tartják a félelmet.A gazdagok számára rendelkezésre állnak a modern kórházi intézmények. Szuperkártevők A WHO csak három betegség nemzeti jelentését várja. mint ahogyan az enterococcus átterjesztette a vancomicinrezisztenciáját a staphilococcusra. hogy az "Egészség Mindenki Számára" elérhető a mostani vagy bármely más időben. MD (aki a MEDFLAG műveletet vezényelte): Phantom Warriors: Disease as a Threat to US National Security. hogy ezek az arányok a következő években megváltozzanak. hogy gyakorlatilag értelmetlen: "Az egészség a teljes fizikai. akkor a szuperbaktériumoknak nagy napjuk van.

Az orvosok ösztönzőket kapnak. Bizonyos mikrobák ma arra vannak programozva.) 45 Ez az idézet és néhány következő adat megjelent: Laurie Garrett: The Post-Antibiotic Era. (A brit orvosoknak könnyebb. Mások "végigpásztázzák környezetüket potenciálisan hasznos genetikai anyagot keresve" DNA-darabkák formájában (ezeket "plazmid"-nak. drága antibiotikumokat használnak olyan közönséges fertőzésekre. 45 A hagyományos tisztaság sem jelent védelmet: sok csíra tanulta meg szeretni a szappant. a legkisebbeket is. hogy inkább X gyógyszert írják fel Y helyett. Az új támadókkal szemben kevés gyógyszert fejlesztettek ki. vagy hoztak forgalomba. vagy túl széles spektrumú. amelyek ellen harcolni kellene. nem megfelelő fertőzésre. mivel egynapi kezelés a legutóbbi szuperkártevő ellen a legutóbbi szuperdroggal könnyen belekerülhet 500 dollárba is. A WHO szerint az antibiotikumok. Bármi legyen is azonban a forrás. amely a csoport túlélését segíti. Japán 43 000 gyógyszerárusítója átlagosan naponta több mint egyszer hívja fel a japán orvosokat. amely minősítésre valószínűleg egyetlen anyag sem méltó.. 46 Az antibiotikumok piaci értéke a 2000. a fertőtlenítőszereket. 7. Más kutatások azt mutatják. hogy a rezisztens mikrobák felhalmozódjanak. évben valószínűleg eléri a 40 milliárd dollárt.úgy tesz. Foreign Affairs. Az orvosok túl gyakran írják fel a "végső" gyógyszereket elsőként. a mikrobák rezisztenciájának növekedéséhez nem férhet kétség. az új baktériumölő gyógyszerek fejlesztése drámaian lassult. Az ilyen gyakorlat mindennapos. elérheti a 350 millió dollárt. pp. rutinszerűen használják máshol. évi 62 látogatást kapnak átlagosan. MD-Robert C. amikor a dózisok nem elegendőek. hogy kutatásaikat amortizálják. többé-kevésbé a szegény országokra vagy a városok szegénynegyedeire korlátozódnak. mintha Darwin soha nem is létezett volna. Az ilyen költségek tükrözik a vállalatoknak azt a jogát. amikor ezek a rezisztens kórokozók virulnak. 66-79. a savakat és a magas hőmérsékletet. JanuaryFebruary 1996. rossz dózisban és rossz időtartamban". Ennek az ellenkezője igaz. és fedezzék a kockázataikat. mivel ez többé nem csak a véletlenszerű genetikai előnyöktől függ. hogy sok gyógyszer hasonló.Azonban a genetikailag módosított növények esetében túl sok politikus és tudós . 19. hogy sokkal gyorsabban képezzenek mutáns törzseket. amely aztán hozzájárulhat a gyógyszer-hatóanyagok (drogok) tucatjaival szembeni ellenálláshoz. hogy stressz alatt mutánsokat hozzanak létre. The New England Journal of Medicine. Antibiotikumok szerepelnek olyan orvosi italokban. ahelyett. amelyek rövid élettartama és gyors szaporodása lehetővé teszi számukra. mint a fülgyulladás. November 1996. Ezeknek a betegségokozóknak a természetes kiválasztódása is gyorsabbá vált. 335. Ugyanannak a vállalatnak a gyártó és az eladó részlege között a gyógyszer ára megtöbbszöröződhet.akiknek pedig tájékozottnak kellene lenniük . fő okai a gyógyszerellenálló törzsek virágzásának. mint a komplikáltabb élőlények. 46 Howard S. Ugyanakkor. A gyógyszert gyártóknak és orvosoknak óvatosnak kell lenniük. amelyeket Európában vagy az USA-ban betiltottak. vagy "transposon"-nak nevezik). No. Azokat a gyógyszereket. a természetes szelekció magában foglalja az élet összes formáját. Jr. mintha az élet formái állandóak és változhatatlanok lennének. Moellering. Gold. és az antibiotikumokat egymás után használják. A gyártók széles spektrumúnak minősítik antibiotikumaikat. mert annak költsége. Vol. pp. "amelyeket túl sok ember használ rossz. és a verseny a piacon kemény. különösen akkor. ha azok a betegségek. hogy a kórházi költségek csökkentésére hozott intézkedések ugyancsak segítenek abban. . 1445-53. ahol semmi keresnivalójuk (például a hasmenésgátlóban). amelyek főként abból adódnak. Némelyek olyan kollektív viselkedést mutatnak. ahonnan nemigen jön profit. Minél jobban terjed a kipróbált gyógyszerekkel szembeni rezisztencia jelensége. hogy egy új antibiotikumot kihozzunk a laboratóriumból a piacra. hogy társítanák őket. többnyire azért. MD: Antimicrobal-Drug Resistence. annál jobban különbözik a gazdag-szegény egészségmegóvás.

Már ma is letartóztathatóak azok a New York-iak. A tuberkulózis. elég lehet arra. akik megkapták. az egész világra kiterjedő. A meglepő új és régi-új betegségek. A halálozási potenciálja és a kívánatos célcsoportja felettébb ígéretes népességcsökkentő eszközzé teszi a jövőre nézve. A tuberkulózisnak mint népességcsökkentő eszköznek sok jó tulajdonsága közül a következőket emeljük ki. És amikor a gazdag országok népe kezdi megérteni a rezisztencia jelenségének okait és a saját egészségére vonatkozó következményeit. 1995-ben világszerte hárommillió embert ölt meg. .és talán az orvosokat is pellengérre állítják. hogy egy. A betegség számára nyitott Dél emiatt teljesen oltóanyag nélkül marad. A korlátozó intézkedések gyengíteni fogják a páciensek "egyéni emberi jogait" a közösség túlélése érdekében. a kiirtásra és a kezelésre együtt. A betegség ma 16 millió dollárt kap a nemzetközi alapokban. Ismét "diagnosztizálnunk" kell a kereskedő szektort. amelyek mostanában kerültek az újságok címoldalára. akkor a gyógyszervállalatokat . kényszergyógykezelni. a társadalom olyan döntést hozhat. hogy egy baktérium rezisztenciára tegyen szert egy gyógyszerrel szemben. Ha New York tbc-esetszáma folytatja a növekedést (1994-ben 4000.és annak lehetőségei. Az egészségügyi szakértők úgy becsülik. és így megfertőzhetnek másokat. ennek nagy része Harlemben). mint New Yorkban a "Tífuszos Mary"-t. amelyek északon hiányoznak. többszörösen gyógyszerrezisztens törzseket. a baktériumgazda szakácsot 1907-ben. Ahogyan a betegség erőre kap elterjedtségben és súlyosságban. Bár valamikor Európában hét halál közül egyet ez okozott. vagy éppen bebörtönözni. amely régóta ismert. mert a beoltottak olyan más baktériumokat is hordoztak. gyorsan fejleszt halálos. amikor valaki egy egzotikus vírussal. • • • A tbc még az újabb rezisztens formájában is elveszteni látszik sokkoló hatását. Tuberkulózis A leghalálosabb betegségek leginkább a régi-új csoportban találhatók. a legnagyobbtól a legkisebbig. Közönséges járványok Röviden felsoroljuk a betegségeket. amit mi is erősíteni szeretnénk. Egy egyedi eset. amint jobban érzik magukat. akit letartóztattak. akik tbc elleni gyógyszert kapnak. ma főként úgy van jelen az emberek fejében. vagy nem veszik be gyógyszereiket. az bizonyosan ki fogja váltani a szociális ellenőrzés magasabb fokát.Ahogyan a baktériumrezisztencia erősödik . amelyet nem érdekel az a rendszer. Északon sok szanatóriumhálózatot és a klinikák jelentős részét megszüntették az 1970-es években. egyáltalán nem a legnagyobb gyilkosok. Komoly karanténintézkedésekre kerülhet sor (a "quarantina" szó "40 nap"-ot jelent). és életének nagyobb részére bebörtönöztek. ami pontosan ugyanaz a mentalitás. amelyik őt fenntartja. hogy ott semmiféle védelmet nem nyújt. hogy a fertőzött embereket erőszakkal korlátozni kell. de az afrikai terepkísérletek azt mutatták. hatékony támadás a tbc ellen évi 100 millió dollárba kerülne. mint a tizenkilencedik századi operahősnők elmúlása a padlásszobában. A gyógyszervállalatoknak nyilvánvalóan szükségük van valamilyen belső fékre. hogy a tbc a múlté. hogy pánikot vagy hollywoodi figyelmet váltson ki. a betegség egyre kevésbé reagál a kezelésre. különösen a nemzeti határokon. valószínűleg azért. Délen azok az emberek. amelyek várhatóan hozzájárulnak a harmadik világ halálozási mutatójához (az AIDS önmagában egy önálló osztályt alkot). Lassával vagy Marburggal fertőződik meg. vagy nem törődik vele. megdöbbentően sokfélék -. A BCG-oltás az északi gyermekeknél még mindig hat azok kétharmadánál. például Ebolával. mivel úgy gondolták. gyakran elmulasztják azt beszedni. akik nem mennek el az orvosi ellenőrzésre. de a PRS számára az igazi újság másutt van.

New York és London alacsony jövedelmű népességében is számottevő a tbc-sek aránya. annak ellenére. hogy tenni kell valamit. A tbc okozta halálesetek csak 1994-ről 1995-re is 13 százalékkal növekedtek. hogy ekkora összegeket fektessen be ezek gyógyításába. de minél tovább tart a járvány semmibevétele. börtöntöltelékek. hogy kiválasztódtak a szuper-rezisztens anopheles moszkitók. A páciensek identitása (AIDS-fertőzöttek. A tbc-kutatás és -gyógyítás nemcsak hogy szánalmasan támogatott. mert nem maradnak egy helyen. A harmadik világ egészségügyének juttatott külföldi segélynek csak az aprócska 0. Ezek a megszakadások a tbc többszörösen gyógyszerrezisztens törzsei terjedésének biztos elősegítői. Ugyanúgy. amelyek harapása a plasmodium paraziták négy különböző fajtáját viszi át. A WHO szerint az Egyesült Államokban egy tbc-fertőzött kezelése nagyjából 2000 dollárba kerül. A további permetezés már nem lehetséges. A szegény országok tucatjaiban a WHO is megjegyzi a "tbc-ellenes gyógyszerek ellátásában jelentkező megszakadásokat. ha a társadalmak végre észreveszik. Malária A harmadik világ sorrendben második tipikus halálokozója az AIDS mellett a malária. annál nehezebb és költségesebb lesz megfékezése. és még ha jól diagnosztizálták is a betegségüket. hogy gyakran ez a vezető halálozási ok. . ezek 300-500 millió embert fertőznek és 3 milliót ölnek meg évente. sűrűn lakott és lepusztult városrészek lakói) valószínűleg hamarosan visszatartja a társadalmat attól. és a maláriás területek bővülnek a globális felmelegedés következtében. Paradox módon a WHO azt állítja. A diagnózis felállítása lassú: a laboratóriumi tesztek a normál tbc kimutatására egy hónapot is igénybe vehetnek. rezisztens formák esetén. gyógyszerrezisztens törzseket. A világ népességének 40%-a a magas kockázatú területeken él. akik ezrével fertőződtek meg. amelyek rezisztensek voltak az összes ismert gyógyszerrel szemben.2%-át fordítják a tbc-re." Mindezek a tényezők az egyre zabolátlanabb fertőzés elősegítése érdekében működnek. az előfordulások számottevő csökkenésének kezdete a biztonság hamis érzetét keltette az 1970-es években. hogy legalábbis a harmadik világban a tbc-ben szenvedők meggyógyíthatóak lennének 13 dollár értékű gyógyszerrel. A DDT-vel való tömeges permetezés. A kezelés költséges. és ma bármilyen értelmes kontrolláló vagy "legjobb gyakorlatnak" tartott programnak univerzálisnak. míg egy többszörösen rezisztens törzzsel fertőzött ember magas színvonalú kezelése elérheti a csillagászati 250 000 dollárt. a kezelés ritkán teljes. hogy a paraziták felülkerekedjenek. Az AIDS és a tbc közös fertőzése. Ezen idő alatt a páciens továbbadhatja a fertőzést. vagy talán a még magasabb növekedési ütemet. más rovarölőkkel együtt azt eredményezte. A rezisztencia továbbterjed Afrikában. és a fentebb leírt együttes hatások valószínűleg tartani fogják legalább az ilyen. Az 1990-es évek elején az egészségügyi dolgozók először Indokinában kerültek szembe olyan maláriatörzsekkel. A hajléktalanok nagy kockázatot jelentenek. A valamikori Szovjetunióban gyakori volt a börtönben lévők és börtönviseltek között. főként a virulensebb megjelenéseiben. és két hónapot a rejtettebb. A betegség. mint a tbc esetében. különösen vonzódik a nemkívánatos népességelemekhez: a HIV-fertőzöttek rendkívül fogékonyak iránta.4%-a megy tbc-re. A világon a plasmodium-hordozók száma 4-5 millióra redukálódott.• • • és hozzájárulnak a baktériumok rezisztenciájának növeléséhez. valamint Kenyában is. Ezekben az országokban azonban az egészségügyi kiadásoknak mindössze a 0. nemzetközileg a WHO által koordináltnak es megfelelően finanszírozottnak kellene lennie. Indiában és Latin-Amerikában. ezért a tuberkulózist a PRS-ek értékes eszközének tekintjük. Ugyanez fordul elő ma Gabon egyes részein. és az önelégültség megadta a lehetőségét annak. A tbc-hez hasonlóan a malária is kifejlesztett különösen életképes. és a tbc már ma is a leggyakoribb gyilkosa az AIDS-ben szenvedőknek. amely szintén ősi csapás.

lehetségesek a denevérek vagy majmok: Ebola. Az érdeklődés legújabban a nitrit-oxidok valamint a maláriaellenes anyagot és antibiotikumot tartalmazó italkeverékek felé fordul. és a holttesteket mosással. Ezen amerikai érclekeltség nélkül a finanszírozás még alacsonyabb lenne. mint amilyen. Lassa-láz) vagy bunyavírusok (kullancsok által terjesztettek: Krimi Congo és Renal-szindróma. Az olyan kulturális hagyományok is elősegítik a fertőzést. hogy a malária sokkal kevesebb nyugati embert érint. és az előrehaladás az újabb lehetséges ellenszerek felé komoly hátrányt szenvedne. ezeken a területeken a menekülttáborokat szét kell bontani. magasra értékelt gyógyszer 3 évig maradt hatásos. ha nyomor által sújtott vidékekről van szó. hacsak nem közösségi támogatással. amellett. Reston). Éppen mert olyan meglepőek. ami gyakorlatilag biztosítja a vírusok átvitelét a családra és a többi gyászolóra. Egzotikumok Mit várhatunk az egzotikumoktól? Néhány év alatt az izolált eseteknek. mert nem szabadalmaztathatók és nem tehetők jövedelmezővé. hogy hagyjuk. amelyek Nyugaton nem léteznek. A thaiföldi-burmai határ már most "tiltott" hely a nyugatiak számára. Mint PRS. vagy még inkább a kiirtása. a vizelet és az ürülék eltávolításával meg kell tisztítani. Az USA katonáit a maláriaveszély zónáin kívül kell tartani. hogy hangsúlyozni kell az utazás veszélyeit. A moszkitónak nem kell mennie. ezek a forró égövi vírusok kevésbé jönnek számításba. Amikor csak egy katona megkapja a betegséget. Az egyedüli kvázi-permanens ellenszer valószínűleg a környezeti kontroll különféle formáiban keresendő (például a halaknak valamint a szúnyoglárvák és szúnyogok egyéb természetes ellenségeinek telepítése). reménytelen. amely egy kínai fából (wormtree). azzal az előnnyel. A gyógyító-megelőző gyógyszer. A legtöbb afrikai társadalomban a halottal való fizikai érintkezést elvárják. ha ezek az egzotikus vírusok eléggé elterjednek ahhoz. azt javasoljuk. de nem gondoljuk. Az új maláriaellenes gyógyszerek hajlamosak gyorsan hatástalanná válni: a legutóbbi. A kínai növényi vegyület. Természetesen. akár filovírusok (a terjesztő ismeretlen. valamint egy indiai fából (neem) készül. mint amilyen az Ebola. mert ez a rezisztens malária középpontja. mintsem eladta volna egy vállalatnak. Choriomeningitis. ezeket a fertőzéseket részletesen nyomon követték. de a növényi termékek kevés kutatási pénzt kapnak. és a népességnövekedés akadályozását segíti elő.A tbc esetében említett tények többsége a maláriánál is megjelenik. is ígéretesnek látszó maláriaellenes anyag. és legalábbis eddig. Marburg. hogy a természet tegye a maga dolgát. hogy ezek a betegségek tömeges halált okozhatnak. hogy gyorsan mutánsokat . de az összetételt és a törvényes jogokat inkább átadta a WHO-nak. A céljaink érdekében el kell érnünk a finanszírozás csökkentését vagy megszűntetését. de szinte ez az összes tennivalónk. valamint Kambodzsa és Burma nagy részére. amelyről azt állítja. amely már átterjedt Észak-Thaiföldre. A gyógyszergyártó vállalatok makacsul elutasítják a gyógyszerek fejlesztését. A malária jelenlegi fékezése. és így nem is fogják azt továbbfejleszteni. arenavírusok (rágcsálók által terjesztettek: Machupo. a rémítő szimptómáknak és a tehetséges tollforgatóknak köszönhetően közbeszéd tárgyává lettek az egykor sötétbe burkolózó betegségek. Hogy még gyorsabban terjedjen. Haemorrhagic fever. a mefloquine súlyos és legyengítő mellékhatásokat okoz a páciensek jelentős részénél. mint trópusi lakost. hogy 33-55%-ban hatásos. gyorsan lokalizálták. és az ilyen új gyógyszerek idővel szintén elősegítik a rezisztencia kialakulását. hogy a plazmodium utazhasson. Mivel ez a helyzet. a fertőzés megtörténik a rezisztens parazitákat hordozó beteg embereken keresztül is egy újabb szúnyogcsípéssel. A rettegett Ebola például rendkívül érzékeny az ultraibolya fényre. Nem zárhatjuk ki annak lehetőségét. hogy egy halálos vírusokat hordozó utas felszálljon egy New Yorkba vagy Párizsba induló gépre. de a kutatás ezen a területen még jóformán el sem kezdődött. az Amerikai Hadsereg megemeli a maláriakutatásra szánt összeget. Egy columbiai orvos kifejlesztett egy vakcinát. mert a gyógyítás sok útja már bezárult. Haemorrhagic fever).

Az algériai erőszakhullám klinikák bezárását okozta. Valamikor a jövőben azonban előfordulhat. a kanyarótól a maláriáig. ez egyáltalán nem általános. és mások is. jobbnak látta hazamenni. 1917-18-ban 25 millió ember halálát okozta. amelyből az emberek ittak. és gyakrabban okoz halált a túlzsúfolt otthonokban és városnegyedekben. például a védőoltások beadását.képezzenek. Régi társak A csecsemő. Ma körülbelül 80 millió ember van helyi kolerajárványnak kitéve. A levegőben terjedő légzőszervi betegségek. A gyermekhalandóság 20 éves esés után először növekedett.sokkal jobban növeli a betegségek előfordulását. külön esettanulmánya lehetne az erőszaknak és káosznak mint a betegségek legjobb terjesztőinek vizsgálatában. hogy egy ijesztő. tele menekültekkel és a ruandai mészárlások elől szökött emberekkel. hogy a "kitettség erőssége" . Ezeket a kicsi és részleges eredményeket könnyedén meg lehet hiúsítani a zsúfoltság és a konfliktusok fokozásával. illetve a szamárköhögés (300 000 halál). és szennyezett vizet isznak nem sterilizált palackból és cumiból. Ha valaki kételkedne benne. Most még mindig évente 100 000 gyermekparalízises eset fordul elő. például a disznókkal való együtt alvása. bár a háborúk. ezek között van a lepra és a Guinea-féreg. mint azt egyedül a gyenge egészségügyi ellátás indokolná. akkor a következmények beláthatatlanok lesznek. ma már tudományosan is bemutatták azt az ENSZ "Élőhely" tanulmányában. A WHO szerint 2005-re ki lehet irtani a paralízist. mint a gyógyszer-rezisztens tüdőgyulladás. kivételes betegség elősegíti a halálozás megnövekedését. Néhány betegség gyors ütemben vonul vissza. Az afrikai Nagy tavak vidéke. és a kórházi személyzetnek csak a tört része végezte a munkáját. . Ha figyelembe vesszük a gyorsan szaporodó mutánsok megjelenését a környezetünkben. hogy az így etetett gyermekek nem kapnak elegendő mennyiséget (ez túl drága). Akármilyen intézkedések tesznek is egyes területeket a senki földjévé. hogy a helyi kórházban nem kap egészségügyi ellátást. Bizonyos esetekben az egészségügyi személyzet viselkedése hozzájárulhat a betegség terjedéséhez. mert gátolja a közegészségügyi szervezetek folyamatos napi működését. Az erősségi faktor a tbc-t. mint a kanyaró (évente 1 millió halál). és ezenközben terjesztette a betegséget. kanyarót. nem lehet kizárni egy újabb "spanyolnátha" előfordulását (amely egyébként Ázsiából indult ki).a gyermekeknek a háziállatokkal. a vírus saját fizikai rombolókapacitásán túl is. a háromszorosát annak. Megszámlálhatatlan holttestet dobtak abba a Kivu-tóba. megnehezítve és veszélyesebbé téve a beavatkozásaikat. Amikor 1994-ben járvány (yersinia pestis) sújtotta Surat városát Nyugat-Indiában. látván. vagy az azokkal való együtt lakása . és nehézzé tette a közegészségügyi akciók végrehajtását. kezdenek visszatérni. Az eredmény: 50 000 kolerában meghalt ember.és gyermekhalandóságot növelheti a palackból etetés. A katonaságot kellett kihívni. azok szükségszerűen serkentik a halálozást. Száz járványban szenvedő páciens. mint amennyit az első világháború mészárlásai idéztek elő. és évente rendszerint két és fél millió gyermeket és félmillió felnőttet pusztít el. A víz által hordozott betegségek közül a legalapvetőbb és egyben a legmegbízhatóbb a hasmenés. Sajnos. Minden helyi konfliktus nyereség a PRS számára. hogy ezt az önzetlenséget feltételezzék az egészségügyi dolgozókról a világon mindenfelé. hogy a többi beteget a kórházban tartsa. a város privát orvosainak háromnegyede elmenekült. ezek mindegyike gyorsabban terjed. A szájon át való vízvisszapótlás hiányában ez képes a kisgyermekeket órák leforgása alatt elvinni. A nyugatiak tapasztalataik alapján hozzászoktak az orvosaik és ápolóik magas szakértelméhez és önzetlen munkájához. a rossz minőségű oltóanyag és a hidegen tartást biztosító tárolók hiánya meghiúsíthatja a kitűzött cél elérését. és megelőzze a további fertőzést. és hajlanak arra. a pokolkapu. szamárköhögést és a hasmenést teszi gyakoribbá. A harmadik világban az anyatej helyettesítői garantálják.

gyakran idézve a szólást: "Nem állsz a zuhany alá esőkabátban. mert ez véleményük szerint csak a "fehérek" találmánya arra vonatkozóan. . Oroszországban. ami szerintük bátorítja az embereket a szabad szex élvezetére. az új fertőzések napi számát 16 000-re. a prostitúció. hogy semmiben sem hibásak). hogy mérsékeljék az afrikai szexualitást. mint tíz általános iskolás gyermek egyéves oktatása.AIDS Bármilyenek legyenek is a tbc. A szexualitást illető hivatalos és vallási hozzáállás is támogatja az AIDS terjedését. Íme. hogy "ilyen nálunk nem történhet". mint bármelyikük. a házasságon kívüli szex." Afrika franciául beszélő részében a SIDA betűszót (az AIDS megfelelőjét) "átértelmezték": "Syndrome Imaginaire pour Décourager les Amoureux" (Képzelt tünetcsoport a szerelmesek elbátortalanítására). Akár a muzulmán országokban. hogy "azok. vagy egyszerűen azért. A betegségnek ezalatt van ideje mély gyökereket ereszteni. Néhány vallási vezető szerint ezeket az embereket meg kell szégyeníteni. ami évente 5. az AIDS sokkal jobban meg fogja változtatni az emberiséget. valamint az a meggyőződés. A Szerzett Immunelégtelenségi Szindróma (AIDS) egyre ritkább Északon. mint a leprásokat. mint 1996-ban. A muzulmán klerikusok azt hirdetik. hogy az iszlám értékek megóvják az embereket. hogy a halálozási adatok hatalmas lépésekkel haladnak: az 1997-es AIDS miatti halálok a fertőzések kezdetétől mostanáig AIDS-ben meghaltak ötödrészét teszik ki. itt van a PRS példa nélküli szövetségese: az évi növekmény 19%. és azok. Ezek a tények. a válogatás nélküli kapcsolatok és a drogfüggőség létező jelenségek a társadalmukban. amit kaptak.8 millió új fertőzést jelent. megérdemlik. késlelteti a felvilágosítási és egyéb megelőzési erőfeszítéseket. Indiában vagy Afrikában a jelenség tömegességének tagadása. Egy másik iszlám tudós azt mondja: "Az AIDS nem gyógyítható. akár Kínában. mert nem engedheti meg magának. különösen a macsó (túlzottan férfias) viselkedés. Az ENSZ HIV/AIDS Programja a vírus hordozóinak valódi számát 30.6 millióra becsülte. mint például a vesedialízist. és azon a véleményen van. akik megfertőződtek ezzel a vírussal (kivéve azokat. a kormány megszüntette a drága kezeléseket. AIDS-ben eddig majdnem 12 millió ember halt meg. Az új esetek több mint 90%-a a harmadik világban. A gyógyítást illetően egy afrikai páciens kezelése annyiba kerül. Az egyedi kultúra szintén a vírus támogatását szolgálja. ennek több mint kétharmada a szubszaharai Afrikában. főként Délen. vagy a "tagadási szindróma" miatt. és meg lesznek büntetve hibáikért. Japánban. az egzotikus vagy régi társként velünk együtt élő betegségek sokrétű hatásai. Az új fertőzések leginkább a 15-24 éves fiatalokat érintik. akik megkapják a betegséget. Ezért az ilyeneket mindenáron el kell kerülni. és 22%-a Ázsiában. mert a súlyosan eladósodott kormányoknak nincsen pénzük felvilágosító kampányra." 47 A megelőzést semmibe veszik. mint az oroszlántól". Egy Dubaiban élő mufti a Próféta tanácsát idézi a fertőző betegségekkel kapcsolatban: "úgy szaladj el tőlük. az AIDS már ma is szokatlan módon járul hozzá a halálozási arányszámokhoz. El kell őket különíteni egy faluban. Még ennél is fontosabb. Afrikában a férfiak gúnyosan mosolyognak a kondomra. malária. hogy a kiterjedt homoszexualitás. Zimbabwében. Ezek a számok futótűzként való terjedést mutatnak." A katolikus papokhoz hasonlóan a muzulmán egyházfiak sem javasolhatják a kondom használatát. ennek a rettenetes betegségnek a terjesztését kivéve. hogy a szűkös pénzforrásokat halálos betegekre költse. akik úgy kapták meg a fertőzést. ahol hetente körülbelül 900 ember hal meg AIDS-ben. A prűd állami adminisztrátorok visszautasítják annak tudomásul vételét. és nem jelentenek a társadalom számára semmi hasznot a fertőzöttek. Hányan szenvednek AIDS-ben? Az 1997 közepén az Egészségügyi Világszervezet által hivatalosan jelentett esetszáma nevetséges 1. az új fertőzöttek 10%-a gyermek. Az AIDS szociológiája szintén a PRS hasznára működik. ezek négyötöde Afrikában. ennek háromnegyede Afrikában fordul elő. Bár ma még nem ez a bolygó fő gyilkosa.65 millió volt. harcban állnak Istennel és a Prófétával. ez másfélszer annyi.

ha a páciensek betartják a szigorú rendszabályaikat. mert kielégíti azt a kívánalmat. ma a favelákban dühöng. még akkor is. Ezek közül 100 000 dolgozik Bombay hírhedt Falkland utcájának vöröslámpás negyedében. A kamionútvonalak Afrikában az 1980-as évek közepétől hírhedt fertőzési helyek voltak. Az a gondolat.3 milliárd dollárjába kerülhetnek az 1995- . ha bizonyos előírt szertartásokat és szokásokat betartanak. körülbelül 2 cent fejenként. szóval ez még itt is elérhetetlen az egészségbiztosítással nem rendelkező HIV-pozitívok számára.47 Idézve: PANOS. A teljes népesség 950 milliójából 3 millió jelentéktelennek tűnik. Afrikában az első fertőzöttek ugyancsak az elithez tartoztak. és nem választhatják meg szexuális partnereiket. A WHO úgy becsüli. London and Washington DC.4 milliárd dollárra emelkedett. Brazíliában. hogy az 1990-es évek elején először detektálták a vírust. A biztonságos szex tekintetében ismét csak a költségek a meghatározóak. March 1995 Egyéb helyeken. mint bármely más országban. hogy a következő évszázad kezdetére ez a szám 10. több AIDS-fertőzött él (több mint 3 millió). Kutatók ezrei tanulmányozzák a HIV-vírust és a társuló szindrómákat. főként azért. Mindegy. hogy ragaszkodjanak a biztonságos szexhez. Ez a mentalitás. Ez azt jelenti. akik állítják. Indiában ma. mert "elnépteleníti a hatalmas alsó osztályt". hogy az AIDS ideális PRS-eszköz. hogy kizárólag csak a férjükkel kerültek szexuális kapcsolatba. hogy az AIDS hasznára válik az országnak. és India a világ AIDS-fertőzöttségének középpontjává válik. A legszélsőségesebb esetekben az asszonyok prostitúcióra kényszerülnek. 1. ahol a járvány a kokainszippantó. Az AIDS-gyógyszerek előállítói (Merck. mivel rendszerint nincsenek abban a helyzetben. Abbott. 38. vagy hogy egyáltalán fizikai. alig néhány évvel azután. és érinteni az olyan asszonyokat is. A női szexmunkások vannak a leginkább kitéve a kockázatnak. No. hogy a kondomok a harmadik világ ügynökségeinek. partnercserélő csőlakók között jelent meg. Roche. támogatható messze a kaszttársadalmú Indián kívül is. World AIDS. de legalábbis a vírusok évekig tartó kordában tartásáról beszél. egyáltalán nem általános Afrikában vagy a harmadik világ többi részében. akik megkövetelik a védekezés nélküli szexet. sőt talán 20 vagy 50 millió lesz. sokuk már a gyógyításról. hosszabb-rövidebb idő elteltével a társadalom leginkább marginális és semmibe vett csoportjai felé mozdul. amelynél a céljainknak megfelelőbbet nem is találhatnánk. és képesek a szövetségi kormányra jelentős nyomást gyakorolni. De milyen költségekkel? Az évi háromszori kezelés a jelenlegi árakon minimálisan 10 000-től 15 000 dollárig terjed az Egyesült Államokban. és kiégesse a társadalom szemetét. Több mint felük már hordozza a HIVvírust. abban az esetben. és ezen áldozatok többsége végül is a társadalom legalsó rétegeiből kerül ki. Mindenütt úgy látszik. Glaxo Wellcome) úgy érvelnek. mert az egyesült államokbeli első AIDS-ben szenvedők jól szervezettek. mint egy meghaló AIDSbeteg kezelése. Az USA-ban az AIDS-kutatásra fordított pénz az 1982-es 0-ról 1996-ra 1. elsősorban vidéken azt. aki Bombayben az AIDS-et kutatta. hogy megélhessenek. A kezelés gyakorlatilag elérhetetlen marad majdnem az összes harmadik világbeli páciens számára. nem ismerik el: a betegséget néha az "éjszakai emberek" vagy a "boszorkányok" közvetítésének tulajdonítják. hogy a betegség áldozatai "önmaguk hozták magukra a bajt". de a szakértők azt jósolják. megelőzhető azzal. Ez részben az 5 millió gépjárművezetőnek (aki egy évben 150200 szexuális aktust teljesít különböző asszonyokkal és lányokkal) és a 10 millió prostituáltnak lesz köszönhető. de a betegség ma egyre lejjebb vonul. hogy az AIDS megelőzésének egyetlen módja a szexuális viselkedés megváltoztatása. hogy a gyógyszeres kezelés sokkal kevesebbe kerül. Több társadalomban a nők gyakran létükben függenek a férfiaktól. India éves AIDS-költségvetése potom 20 millió dollár. ha a házasságon kívül prostituáltakkal érintkeznek. hogy a betegség okozója vírus. és úgy vélik. a férjüket is beleértve. Ez igaz: az USA-ban az egyéves kórházi kezelés minimálisan 60 000 dollár. hogy megbüntesse a "bűnösöket"". Az USA-ban az új AIDS-áldozatok már nem a gazdag homoszexuálisok közül kerülnek ki. hanem a lepusztult városnegyedekből. amelyek ezeket megveszik. A gyilkos betegségek közül az AIDS-ellenes tevékenység jelentős finanszírozást kap. Egy indiai értelmiségi azt mondta egy nyugati riporternek. Az arab országokban a legtöbb fertőzött asszony a férjétől kapja meg a fertőzést. hogy egy országban a járvány hol jelenik meg. Ezen a környéken a betegség már kezdi elérni az otthonokat.

a kutatók elegendő pácienst tudnának tanulmányozni ahhoz. de ez csak heroikus erény marad. amelyeket sem Szent János. az ő gyógyszerrel való ellátásukat be fogják szüntetni. mint Nagy-Britanniában. hogy az alsóbb osztályok tagjainak egyedi testével törődjön. A szemét iránti együttérzés lehet erény. hanem a többi ember között is virágozhat. Egy új AIDS-gyógyszer piacra hozása körülbelül 500 millió dollárba kerül. sem Malthus soha nem eszelt ki. Amint a betegség feltartóztathatatlanul mozog lefelé a szociális skálán. Ez a fejezet a reprodukciós gátlás/gátlószerek lehetőségeivel foglalkozik. Az a szerencse. A céljainkat követve mi az erkölcsvédők oldalán állunk: a lassúbb és költségesebb tesztelés időt ad az AIDS terjedésére. Az USA-ban még mindig 1-2 millió intravénás kábítószerhasználó él. aki egyébként hatásos terápiában részesülhetett volna. A vírus nemcsak a placebót szedők. hogy "X úr ilyenre költi az ön adóját". és a két nézőpont teljesen nem is választható el egymástól. és ezek semmit sem veszítettek fontosságukból mind a mai napig. aminek jó illusztrációja Teréz Anya. Megpróbáltuk bemutatni. Sehonnan sem képesek erre pénzt előteremteni. éhínség és járvány időtlen idők óta arra szolgált. háború. és a "biopolitikában" egy alapvető lépés a populáció (statisztikai) jólétével való törődéstől a fertőzött alsó osztály eltávolítása felé. ezek közül kevés jut hozzá tiszta tűkhöz. . A gazdagabb országok nemkívánatos népességének megbetegítésére a fertőzött injekciós tűk látszanak a leggyorsabb és leghatékonyabb útnak.2005 közötti évtizedben. hogy az AIDS meghatározó tényező lesz a PRS számára. Ahol tűcsereprogramokat finanszíroztak. Ha a klinikai jegyzőkönyv nem felel meg a nyugatiak számára. hogy kevés szavazat gyűjthető az emberiség söpredéke megmentésének finanszírozására. Közben az erkölcsi tisztaságért harcolók ellenzik az oltóanyagok vagy gyógyszerek széles alapokon nyugvó tesztjét. Éppen mert a fertőzés olyan sűrű a szubszaharai Afrikában. hogy kevés politikus hős. A politikusok vonakodnak finanszírozni a tűcsereprogramokat. Egyedül New Yorkban 200 000 kábítószerfüggő van. ha meg tudják fizetni a piaci árat. hogyan adaptálhatók napjaink körülményeire. Úgy hisszük. Az erkölcsvédők azt is állítják. hogy a tűt használó kábítószeresek fertőzöttségi aránya egyetlen év alatt 5%-ról 60%-ra emelkedett. amelyek kipróbálásáért az egészségüket kockáztatták. mert az ő saját szexualitásuk bünteti őket halállal a leginkább költségkímélő módon. 2. mert így bizonyos fertőzöttek placebót kapnának. akik eddig még sohasem kaptak gyógyszeres kezelést. Malthus nem látta lehetségesnek a "morális önkorlátozásra" hagyatkozás alternatíváját. akkor azt nem szabad a harmadik világ embereire sem alkalmazni. Amint a tesztek befejeződtek. Most olyan Népességcsökkentő Stratégiákra térünk át. mint a fejlett országokban. Az egyik ukrán városban végzett felmérés azt mutatta. a mai megelőző PRS azonban rendelkezik legalább akkora képességgel ezen a területen az emberek összlétszámának redukálására. ahogyan elneveztük (rövidítve RG-nek) ezeket. mert félnek a televíziók hirdetéseitől: egy heroinfüggő éppen belövi magát. hogy a szegények nem fognak hasznot húzni azokból a gyógyszerekből. a huszadik század végének politikájától és technológiájától függnek. A "függetlennek" nincs szüksége arra. egyszóval a teszteket nem szabad ezekben a populációkban végezni. hogy jelentős eredményekhez jussanak sokkal rövidebb idő alatt. Hollandiában vagy éppen Kathmanduban. kivéve. és ezek fele HIV-pozitívnak bizonyult 1995-ben. Megelőzés A hódítás. és eközben egy hang azt mondja. talán többel is. mert ezek megelőző akciók. Ugyancsak szeretnék a hatást olyan pácienseken is vizsgálni. mint a már leírt gyógyító beavatkozások. és nem fejlesztettek ki gyógyszer-rezisztenciát.4. hogy megnyesse az emberi fajt. a "biopolitikus" meg fogja tanulni. ott demonstrálhatóan megállította a HIV-fertőzés terjedését a drogfüggők között. sőt.

A faluról a városba költözés mérsékelt. 233-55. mint Szaporaföldön. a megfelelő egészséggondozást és az infrastruktúra javítását. Két ország. orvosra. Különösen a szántóföld az. amely makacsul megtagadja az évi 2%-os növekedést. Lehet. 30. de a trón mögött álló igazi hatalom a hagyományos egyházé. A biztonságos abortusz és a sterilizálás kívánságra megtörténik. ez ugyanúgy vonatkozik a nőkre. amit az meg is tesz. the Standard of Living and Social Conflict". A munkanélküli és elégedetlen fiatal emberek tömegei örülnek. és évente egyre több élelmiszert kényszerül importálni. hogy elvegye a tulajdonait. kellőképpen képzettek. hanem a kormány adóbevétele is nevetségesen alacsony. Sterilföld állandó szinten tartotta a népesség iskoláskor részét.Szaporaföld és Sterilföld Kezdjük egy parabolával. és rabszolgává tegye vagy legyilkolja az embereit. June 1996. . hogy Szaporaföldön a betegség virágzik. megjelent: The Economic Journal. Az importált élelmiszer drága. No. akik szintén iskolázottak. vagy saját farmjuk van. akkor be kellene mutatnunk. Szaporaföldet ezzel szemben látszólag a nagy földtulajdonosok irányítják. A megszületett gyermekeket akarták és szeretik. Presidental Address to the Royal Economic Society.így legalább élelmük lesz. Vol. mint amennyi volt. ennek jelentős intézményi támogatást ad. amikor 1950-ben mindkettő függetlenné válik. amikor besorozzák őket . mint Sterilföldön. Cambridge. mivel az egyetlen. és a fogamzásgátlókhoz ingyen hozzá lehet jutni a stratégiai fekvésű egészségügyi központokban. A megtakarítások és a beruházások lehetővé tették a modernizálást. Súlyosan eladósodik. és az emberek tovább is élnek. ezért a szegény emberek gyakran éheznek és alultápláltak. és képesek ellátni egy sor meglehetősen bonyolult feladatot. hogy az élet nem paradicsomi. hogy legalább az írni-olvasni tudást általánossá tegyék. hogy a különféle végeredményeket teljesebben szemléltessük A gyarmatosítás utáni Sterilföldet egy kifelé is figyelő kereskedő osztály kormányozza. az a hadsereg. ami krónikus falusi munkanélküliséget okoz. ezért kevés beruházást engedhet meg magának az infrastruktúrába. de biztosan jobb. 306. Az élet elviselhetetlenné válik. A halálozási arány már mindkét országban jelentősen csökkent. és nagy tömegek vándorolnak a bűnözés által sújtott fővárosba. hogy a saját útját járja. felszerelésre minden iparágban. A morális mesét itt abbahagyjuk. pp. tanárra. Szaporaföld már nem képes elég élelmet termeszteni a népe számára. Nemcsak a megtakarítások kicsik. 77. 48 48 J. de még az életszínvonal egyszerű szinten tartásához is a megtakarítások sokkal nagyobb tömegére van szükség Szaporaföldön. Ha a népesség évente 2%-kal nő. A már meglévő felnevelendő gyermekekkel együtt nehéz lenne a helyzetet bárhogyan is javítani. akkor minden évben szükség lesz további 2%-kal több iskolára. Az emberek vidéken vagy megfelelően fizetett mezőgazdasági munkát végeznek. amibe Szaporaföld beruházott. és rendkívüli módon javította a közoktatási rendszerét. Előreláthatóan négy évtizeddel a függetlenné válás után Szaporaföld munkaképes korú népessége négyszer annyi lesz. June 1967. és anyagilag ösztönzi az embereket a részvételre. E. amely azonnal meghirdet egy magas prioritású családtervezési programot. Az emberek írástudók. Az emberek a közvetlen túlélésre költik kevés bevételüket. és csak annyi gyermekük van. "Population Explosion. az egészségügyi tudás és az alapvető higiénia terjedésének köszönhetően. Ha folytatnánk. amennyit valóban akarnak. Szaporaföld és Sterilföld hasonló gyarmati történelemmel. Az iskolák már régen lemondtak arról. és a város menedzselhető. amelynek a nézete szerint a természetet hagyni kell. Egy közeli időpontban Szaporaföld valószínűleg megpróbálja lerohanni Sterilföldet. Meade professzor ezeket az országokat találta ki a beszédében. és a lányok többnyire egyáltalán nem részesülnek oktatásban. hogy szolgálhatják a vezetést. mióta a gyarmatosítók távoztak. Az ő közgazdasági változói mellé mi politikaiakat is csatoltunk. hasonló népességgel és ugyanolyan termékenységi aránnyal rendelkezik. Az élelmiszer megtermelése nem probléma. munkahelyre minden foglalkozási ágban és így tovább. kórházra.

Még ha az összes csecsemő élve születne is. szociális és kulturális.a Lovasok nem elegendőek. az a célunk . mert ez pontosabban és tömörebben leírja itt kitűzött célunkat. A 120 millió termékeny párból. Ezekből a véletlenekből 30 millió azoknál a pároknál következik be. de az RG-nek semmilyen formáját nem használják.8%) történik a fejlett országokban. politikai. ezen születések közül 13 millió (9. és még ha feltételezzük is. Még ha ezt az óvatos becslést fogadjuk is el. Ennek a szomorú állapotnak gazdasági. mert ma a harmadik világban: • • • • • 120 millió azoknak a pároknak a száma. vagyis az összes. az .. ha tudnának.Tudjuk. A WHO és mások szerint ennek a 175 millió terhességnek a nagy részét nem kívánták az érintett asszonyok (vagy párok). de ezeket maguk sem tartják megfelelőnek vagy megbízhatónak. 35%-át teszi ki azoknak a harmadik világban élő asszonyoknak. hogy az összes jelenlegi abortuszt ebben a két csoportban végzik. és segítsünk az országoknak. de úgy nyilatkoztak. hogy Megbízóink célja is ez -. hogy a harmadik világbeli Sterilföldek ritkák. Mi történne. és így megőrizzék a szabadpiacot. akik vagy csökkenteni. ha a többi 780 millió asszony is hozzájuthatna valamilyen RG-technikához. és száma 1. ez akkor is 28 millióval kevesebb gyermeket jelentene. a 70 millió pár RG-eszközök iránti igényének kielégítése a jelenlegi évi 175 millió terhességet 105 millióra redukálná. hogy használnának. azaz 40 millió teherbe esik.fogamzásgátlásról". akiknek az életkora 15 és 49 év közötti. további 300 millió pár használ ugyan RG-módszereket.abortuszról" és a "sterilizációról" elkülönítetten beszélnek: mi a . akik azt nyilatkozták.. akik valamilyen (nem megbízható) RG-t használnak. ezek közül is azokat. mint a jelenleg megszülető 133 millió. mindezen akciók következménye évi 175 millió terhesség. Ez a kalkuláció csak a két csoportot .2 milliárd. ezt csökkenti a 42 millió abortusz.vette számításba. az ENSZ Népesedési Alapja és mások a . A valóságban a hatás sokkal nagyobb lenne. vagy teljesen megállítani szeretnék a gyermekszületést. Ez a 420 millió csak egy részét. akkor az eddig leírt korrekciós Népességcsökkentő Stratégiák . Harminc évvel ezelőtt a harmadik világban élő házaspároknak mindössze 30%-a használt valamilyen fogamzásgátlót. és ez évi 30 millió nem kívánt terhességet eredményez. a termékeny éveiben? . hogy összhangban legyen a civilizált élet elősegítésével. hogy jobban hasonlítsanak Sterilföldre. és 120 millió (90.Reprodukciós Gátlók (Inhibitorok)" vagy RG használatát részesítjük előnyben.és feltesszük. hogy az egyharmaduk. kívánt vagy nem kívánt terhesség 40%-át hozza létre évente. hogy kevesebb vagy semennyi születést nem akarnak a jövőben.. hogy az egész világon javítsuk az élet minőségét. illetve nem használók csoportját . 49 A Világegészségügyi Szervezet.2%) a fejletlen országokban. Ha az életet javítani akarjuk. de a populáció számának alakulása még mindig a már bemutatott katasztrofális görbével jellemezhető. amelyet másként elnyel Szaporaföld tömegeinek mocsara. évente átlagosan 40-45 millió abortuszt végeznek. vegyük óvatos becslésként azt.az RG-eszközöket használók. Reprodukciós aritmetika Vizsgáljuk meg először a probléma aritmetikai körvonalait. Ez a két csoport együtt tehát 70 millió nem kívánt terhességet. A reprodukciót szintén korlátozni kell.49 A mai adatok a 60%-ot közelítik. Ugyanakkor teljes mértékben lehetséges határozott akcióba kezdeni a reprodukció gátlása területén. Mint Munkacsoportnak. és így az élve születések száma 133 millió (az ENSZ becslése 1995-2000-re). oly módon. amely nem használ semmilyen RG-t. azaz komplex okai vannak.

A nők tisztában vannak a kockázatokkal. a harmadik a fogamzásgátlás. de az ENSZ számait részben túl magasnak (az abortuszok teljes száma). az asszonyok. A "nem biztonságosak" 90%-a a harmadik világban történik meg.évente 45 millió születést. a teljes születési szám a világon az évi 133 millió helyett 66. New York. Ezek közül az operációk közül 24 millió törvényes. Elismerjük. sőt. ha a közölt adatokat valóságosnak fogadjuk el. Bolíviában az abortusz szövődményeivel kórházba került nőknek csak 7%-a használt korábban fogamzásgátlót. A 45 millió abortusz áráért .szélesebb értelemben .feltételesen szólva .3 millió abortuszt jelentettek 1990-ben. de keressük azt a pontot. és nem alapozható rá valódi PRS. ahol ez eddig még nem történt meg.5 millió lenne! Ha az éves halálozás csak az egyharmadával is növekedne. Nem várunk csodákat. Indiából hivatalosan 4. hanem fiziológiailag sem hatékony. és pénzügyileg igen költségesek. annyira. így például a korábbi kelet-európai kommunista országokban is az abortuszt rutinszerűen úgy használják mint a fogamzásgátlás egy formáját. miszerint minden évben átlagosan 45 millió abortuszt végeznek.. De akárhogy legyen is. 50 Sok helyen. Latin-Amerikában a bejelentett arány 2 vagy 3. mint az a fejlett országokban élő asszonyoknál tapasztalható. Hogyan érhető el az RG ilyen javulása? Utak és eszközök Az RG-technikák jól ismertek: az egyik út az abortusz. A terhesség megszakítása Mivel azonnal gondoltuk. 50 Egyesült Nemzetek Szervezetének Népesedési Alapja. legyenek akár "biztonságosak" vagy "nem biztonságosak". Ennek eredményeképpen legalább 70 000 nő hal meg. a családok és a nemzetek számára elvesztegetett idő és egészségügyi komplikációk miatt. . Az abortuszok. The State of World Population 1997. ezek aláhúzzák az abortusz mint Népességcsökkentő Stratégia vagy reprodukciós gátlás teljes haszontalanságát. ebből 40 000 Ázsiában és 23 000 Afrikában. de 77%-uk úgy nyilatkozott. Az abortusz nemcsak gazdaságilag veszteséges. mint a papíron. és engedélyezni kell mindenhol.Ha a születési arányszámaik olyanok lennének. amely a helyzetben lényeges. hogy a valóságban több a terhességmegszakítás. még ha az meg is akadályoz . látványos haladást hozhat. mivel a menstruáció visszatértével azonnal újabb terhesség következhet be. a WHO a többit "nem biztonságos"-nak nevezi.. de bizonyosan leminősítendő mint stratégiai lehetőség.valódi RG-fogamzásgátló és sterilizáló szolgáltatást lehetne nyújtani a férfiak és nők hatalmas tömege számára. hogy ezután fog használni. ami nem azt jelenti. míg Kínából 0-t. Meg kell maradnia mint az egyik lehetőségnek. hogy minden élve születésre egy abortusz jut. ezért már korábban kifejeztük az ENSZ közlése iránti kétségeinket. 22-3. a másik a férfiak és nők sterilizálása. a népesség azonnal csökkenni kezdene. hogy a számok pontos meghatározásának vannak akadályai. részben túl alacsonynak (a halálozások száma) gondoljuk. a mi céljaink szempontjából a női halandóságot csak jelentéktelen mértékben növelik. hogy a "törvényesek" egyben "biztonságosak" is. a fejlődő országokban élő összes asszonynak együttesen 53 millió gyermeke születne évente a 120 millió helyett. pp.

akik folytatják mások teherbe ejtését és így tovább). hogy finanszírozzák a harmadik világban folytatandó sterilizációs kampányt. Hasonló fajegészségi programok léteztek más északi országokban. hogy a sterilizáció. Az eredmény: szükségtelen császármetszésszülések ezrei. A falvakban mobil egészségügyi egységek jelennek meg a piaci napokon. bár annak idején a program 40 évig a teljes nyilvánosság előtt működött. valamint az egyénileg ösztönzött egészségügyi dolgozók is érdekeltek az RG-célok elérésében. gyakran ruhaneműt. Ezek a halálesetek újabb gazdasági és pszichológiai bajokat szülnek (hátrahagyott árvákat. Mi jó lehetőségnek látjuk a szegény és termékeny asszonyok megkörnyékezését. legfeljebb igen kis mértékben. amint azt már eddig is ismételten hangsúlyoztuk: lehetetlen folyton az egyénekkel törődni. amelyek rövid ideig tartanak. mint Svédország. és általában haladónak tekintették. a sterilizált asszonyok. és 10 000 ondóvezeték-elkötést. ha inkább sterilizálták volna őket. a halott asszonyok férjeit.Sterilizáció Javasoljuk a fülhasogatóan erőszakos egyesült államokbeli abortuszellenes erőket összegyűjteni. hogy olyan beavatkozást ajánló szolgáltatások legyenek. amely a négy évtized alatt 62 000 operációt hajtott végre. A WHO ragaszkodik ahhoz. mert rendkívül butának tűnt. Statisztikailag azonban ezek a programok a fizikailag vagy mentálisan gyengéket érintették. A gyógyszertárak. hogy a szülés után a nők sterilizálásban részesüljenek. mivel a sterilizáció az abortusz elkerülésének abszolút garanciája. és a fentiekkel ellentétben azt javasoljuk. Fontosnak tartjuk azt is. mint például Mexikóban. és azt nyilatkozta. és lényegesen csökkenthetné mind a legális. Amikor egy vezető újság közölte az akcióra vonatkozó kutatásait. Ezeket a műveleteket néha kétségtelenül rossz célokra használták. A szerencsétlen asszonyoknak jobb lett volna a halál helyett. "mentesnek kell lennie a rábeszéléstől". Meg kell elégednünk a statisztikailag hatásos módszerekkel. és ezért inkább szemüvegre. terhességi komplikációkban vagy gyermekszülésben minden évben. Svédországban működött egy sterilizációs (fajegészségi) program 1934-től 1974-ig. a tabletták és kondomok millióinak ingyenes szétosztása lehetővé tette 900 000 párnál a nem kívánt terhesség megakadályozását. ami magasabb arány. csak abban az esetben. mindössze tíz percig tartó sterilizációs műveletért. mivel ettől a munkahelyük megtartása függ. bár a technika más országokban is egyre fontosabb lesz. és az USA-ban is. Ha a sterilizációs feladataikat túlteljesítik. írástudatlanok. mondván. mintsem sterilizálásra lett volna szüksége. akik közül sok a szegény indián. Ma évente 100 000 ilyen beavatkozást hajtanak végre. Nem engedélyezik a nők sterilizálását. és az asszonyokat a térjük beleegyezése nélkül is lehessen sterilizálni. mivel ma közel 600 000 nő hal meg abortuszban. például Svájcban. és rávenni arra. Brazíliában ez az egyetlen módja. A szomszédos Brazíliában azonban a politika visszafordult. Peru programja ugyancsak modellként szolgálhat. hogy a tudatos beleegyezés meglegyen. Pillanatnyilag India és Kína vezet a világon a sterilizációk számát illetően. cipőt és élelmiszert is osztanak ajándékként cserébe egy fájdalommentes. nincs többé szüksége ilyen programokra. mivel örökre szól. jutalmat kapnak. a tényleges ok az volt. mind az illegális operációk számát világszerte. . nagy felzúdulást váltott ki. Egy svéd lányt azért sterilizáltak. amelyek a fizikai rendellenességgel élőket vagy antiszociálisan viselkedőket részesítették magas támogatásban. de az egészségügyi minisztérium nagy sikereket könyvelhet el a családtervezésben. túlterhelt kórházakat. mint ugyanez az Egyesült Államokban. transzparensekkel hívják az asszonyokat. Ez segítené fennen hangoztatott céljaik elérését is. Hangsúlyozzuk a sterilizáció humanitárius hatását. ahol rendszerint a szülészek kényelme áll az első helyen. A szülések egyharmada császármetszéses. A PRS célját szem előtt tartva. hogy az ilyen gyakorlat általánossá váljék. ha "más operációs beavatkozás során szükségesé válik". és nem is értik meg. vagy éppen vegyenek is részt benne. Egyébként egy olyan országnak. hogy a sterilizációnak. ami megfelel napi négy Jumbo Jet lezuhanásának. Bizonyos perui parlamenti képviselők és asszonycsoportok tiltakoztak. hogy nem tudta elolvasni az iskolai táblára írtakat. mire is jelentkeztek. Csökkentette a jóléti államnak azokat a kiadásait.

a zaklatásnak és az erőszaknak. hogy sterilizáltassa magát. hogy nem képes fiút szülni. Az asszonyok millióinak nincsenek ismeretei a saját reprodukciós szerveikről. és prostituáltként végezhetik. hogy ismét terhes lesz. Tina szerencsétlenségére. Az a különleges a helyzetükben. és hamarosan feleségül veszik. Mint a Fülöp-szigeteken élő nők 13-37 százaléka. de túl szegények ahhoz. A férje. hamarosan könnyű célpontjai lesznek a pletykának. és már megtanulta. amiért sikerült a komplikációkat szerencsésen megúsznia. de legtöbbször mind a háromban sérül. hogy a legtöbbjük számára a terméketlenség végső tragédia lenne. hogy elkerülje az erős vérzést és a fájdalmas görcsöket az időszak alatt. különösen a szegényeknek. Chandra továbbra is sterilizáltatni akarja magát. ez őt sem akadályozza abban. A szerencsétlen asszonyok milliói számára az anyósok nyomása a gyermekszülés másik súlyos ösztönzője. de a többi egymillió. hogy a fogamzásgátlással és a sterilizálással a gyakorlatban is éljenek. Tina a Fülöp-szigeteken él. Tekintsünk át néhány tipikus problémát. Akkor a férjük könnyedén elhagyhatná őket. hogy ápolja a gyermekét. és a harmadik megszületése után az előző feleség kinevette. 20 éves. de mi lesz. három dolgot ma súlyosan nélkülöznek: a tudást. Éppen csak túl van a menstruáció kezdetén. mondja. Fogamzásgátlás Ez a szociális nyomás és a szegény asszonyok szükségletei a népes országokban arra indítanak bennünket. hogy összeházasodjanak. de a férjek a férfiasság bizonyítékának tekintik az utódok. hogy ma az asszonyok millióinak. A fiúk szülésének elmaradása szintén gyakran okoz válást. és hogy a következő szülésbe belehal. hogy vele összeházasodjék. nem házasságban élő fiatalhoz hasonlóan. hogy sok jelenlegi RG-program a három előfeltételnek legalább az egyikében. és azokról a . szerencsésebb a legjobb barátnőjénél. Hálás. egy 1989-ben az egyház és az állam között létrejött egyezmény a családtervezési szolgáltatásokat csak a házasságban élők számára teszi hozzáférhetővé. akit szeret.A diszkréció kérdése alapvetően fontos. akinek egy megerőszakolást követően kellett abortuszra mennie. 25 éves és a második felesége egy jómódú embernek. akiket senki nem véd meg. és források valamint kilátások (talán az egyetlen prostitúciótól eltekintve) nélkül maradnának. de a gyermek ezúttal fiú lett. Megbízóink bizonyosan nem tudják ezt a hármat a harmadik világ minden asszonya számára megadni. Az orvosi utasítás ellenére elhagyta a kórházat. A súlyos valóság az. akik arra vállalkoznak. hogy egyedül kimenjenek a külső világba. de közben a legfiatalabb lánya maláriát kapott. amellyel a nőknek szembe kell nézniük. A nemi erőszak 18%-kal emelkedett Manilában az utóbbi évtizedben. hogy figyelembe kell vennie bizonyos tiltásokat. különösen a fiúk nagy számát ("ez az igazi férfi!"). ő is otthonába zárva él. ha az egyetlen fia hamarosan meghal? Fél. Sadia Banglades egyik falujának lakója. és úgy érzi. hogy a terhességek felét (az asszonyok) nem kívánják. aki az erőfeszítései ellenére meghalt. mert azok az asszonyok. ő is átesik egy illegális abortuszon. Kutatások azt mutatják. de tudniuk kell. hogy a barátjával szexuális kapcsolatot folytasson. Mint annyi más asszony. Nem jár többé iskolába. de ezt nem bánja. az eszközöket és a hatalmat. Eddig három lánya született. és így soha nem kapnak büntetést a sorstól a macsó viselkedésükért. mint a Fülöp-szigeteken majdnem mindenki. 51 • • A harmadik világ asszonyai. A szülés során súlyosan vérzett. 13 éves. Ő is katolikus. Chandra a kórházba ment. és eljegyezték egy olyan emberrel. és van barátja. akit soha nem is látott. hogy megvizsgáljuk a fogamzásgátlást és az azt elősegítő a ma is létező eszközöket. nem sok lehetőségük van dönteni a saját életükről vagy a saját testükről. aki azért hagyta el az első házastársát. "nagyon követelőző". • Chandra indiai. A férfiak életét nem veszélyezteti a sokszori terhesség vagy a nem biztonságos szülés. A saját családjuk se venné vissza őket. így Chandra azonnal ismét teherbe esett.

és az ellátás rendszertelen lehet. beinjekciózni. sem a szexuális partnerének. A kérdés alapos. hogy ez az RG-csodaszer nem létezik. Ez olyan terület. A korlátmódszereknek (diafragma. és az általános használat lehetővé tétele még valószínűleg öt-hét év múlva következhet be. Tegyük fel azonban. hacsak a tűt nem cserélik vagy sterilizálják. Az IUD tíz évig vagy tovább is működik. hogy az asszony. de sok tanulmányban kimutatták. erőfeszítés. egyben a legősibb coitus interruptus -. Javasoljuk.okkal vagy ok nélkül . rendkívül bátor. A beinjektálható fogamzásgátlók. amelyekkel a termékenységük korlátozható. az (1) hosszú távon (öttől hét évig) ható. ha mellékhatásokra panaszkodnak. mintha ezeket nekik mosolyogva kellene elviselniük. És fordítva is. de ezek kutatását nyomorúságosan finanszírozzák. hogy bármilyen módszer esetén egy elégedetlen " vásárló" sok barátnőjét riaszt a el. 1994. amely a fogamzásgátlást és a sterilizálást ingyenessé teheti. napi figyelmet követel. amelyeket az RG alkalmazása során le kell győznie. de mindkettőnek lehetnek bizonyos mellékhatásai. Még ha elméletben hozzájutnak is a családtervezési lehetőségekhez. A Norplant (lassú hormonkibocsátó rudacska. pénz és nyomás áll rendelkezésre. Titkos: a hormonális fogamzásgátlók (a tabletták) meglehetősen titkosak. amelyen nem használhatjuk csak a statisztikai megközelítést. hogy Megbízóink ösztönözzék erre a gyártókat. Ehhez a gyógyszerek gyártói is hozzájárulhatnak. Meg kínínjuk említeni. a szolgáltatás hibás. de ezek nem túl titkosak. Megvehető és megbízható: a legolcsóbb és legbiztonságosabb RG-technika. Az ár mérséklése alapvetően az érintett kormánytól függ. és hat-tizenkét hónapig működnének. • Hosszan tartó. 51 A történetek alapja: Creating Common Ground in Asia: women's perspectives on the selection and introduction of fertility regulation technologies. és a nők a kultúrájuk alapján vonakodhatnak bármit is a vaginájukba helyezni. és úgy viselkednek. mint a Depo-Provera. amely állandó. azt mutatja. A legtöbb egyéb módszer 92-98 százalékos biztonsággal használható. A mellékhatások hiánya: az asszonyok azt mondják. Az akadályok. ha akarja. behelyezni vagy beültetni titkosan. és gyakran okoznak erős vérzést.elhagyják a fogamzásgátló alkalmazását a rémmesék hatására.lehetőségekről. hogy a családtervezési szolgálatok gyakran semmibe veszik. Ezek ugyancsak okozhatnak HIV-fertőzést. csak egy hónapig működnek. kultúrák határain átnyúló vizsgálata. hogy ha létezne ilyen. hogy bármelyik olyan módszer. WHO Human Reproduction Programme. (3) le lehetne nyelni. Az immunális fogamzásgátlók ideálisak lennének a titkosság szempontjából. • • • . női kondom) van a legkevesebb mellékhatásuk. félelmetesek. de ezt senki sem tartja jó ötletnek. de megszüntethető hatású lenne. hosszabb távon az egyedi megelégedettség számít. vagy nem szabad akarniuk gyermeket szülni? Az első dolog annak megvilágítása. de legalábbis nem a szükséges biztonsággal. mi lenne akkor az ideális fogamzásgátló az olyan asszonyok milliói számára. akik . többé már nem akarnak. (2) nem okozna semmiféle mellékhatást sem a nőnek. amely harmadik világbeli asszonyok ezreire terjedt ki. A hatalomról pedig azt kell mondanunk. de visszafordítható hatású: az intra-uterin eszközök (IUD) és a Norplant felel meg a legjobban ennek a követelménynek. akik nem akarnak. hogy a problémák megoldására több idő. nem működik. emellett a női kondom véd az AIDS-fertőzés ellen. aki nyíltan meg meri kérdőjelezni a férje (vagy anyósa) hatalmát. amelyet az alkarba ültetnek be) öt évig működik. minden megelégedett felhasználó bátorítani fogja a közeli ismerőseit a szer kipróbálására. (4) pénzben elérhető és biztonságos lenne.

Az USA bizonyos államaiban a drog használatáért elítélt asszonyoknak el kell viselniük egy Norplant-beültetést.Javaslatok Néhány évvel ezelőtt olyan hóbortos forgatókönyvek láttak napvilágot. amelyet maguk az asszonyok támasztanak. a megcélzott személyek tudomásával. parancsoló szükség onnan indulni. hogy a tényleges hatás időtartama 12-18 hónapra növelhető. akik közül sokan erősen vágynak egy hatékonyabb módszerre a termékenységük kontrollálása érdekében. Az indonéz katonák összegyűjtötték a kelet-timori asszonyokat. amit maguk az asszonyok is akarnak. mivel a bejuttatás egyszerűen egy injekció. amikor az eszköz rosszindulatú használata nem házon kívülről jön. hogy ellenségesen reagáljon a teherbeesésre és az embrió beágyazódására. sőt. és nem hagyhatjuk figyelmen kívül a statisztikailag hatásos RG szükségességét. ahogyan azt Kansas államban mondták. mert a jelentését úgy értelmezhetik. és hogy bármilyen módszer. A kritikusok állítják. olyankor. hogy az "emberi jogok" brigádjai a rájuk jellemző individuális megközelítéssel ismét felhorgadnak a bolygóhosszú távú egészsége ellen. a harmadik világ asszonyainak egészsége ellen is. A feministák előfeltételével szemben. azért. A feminista aktivisták azt hiszik. Ezek az ötletek a legtisztább tudományos fantasztikumot idézik. jobban megéri fizetni egy nőnek 500 dollárt a Norplant használatáért. amely hosszabb időszakra megakadályozza a terhességet. A Norplant hatásos eszköz lehet a felelőtlen vagy szociálisan nemkívánatos csoportok kontrollálására. amelyben a hosszú távú megoldások. hogy azt forrásokba tegyük. hogy ezt tegyék. mert a "termékenységellenes vakcina (oltóanyag)" elnevezés sok nő számára taszító. tömeges szétosztásra. és a PRS-ellenes aktivisták ezt felhasználhatják a propaganda céljára. . azt mutatja. mint az egyéni és a globális túlélés forradalmian új eszközére. a termékenységet egy fertőző betegséggel téve egyenlővé. mivel kívülről jön. Nem hagyhatunk azonban mindent az egyéni akaratra. A fogalom félreérthető számukra. amit akarnak. amelyeket "termékenységellenes vakcinák"-nak is hívnak. A fekete tizenéveseket és asszonyokat szintén arra ösztönzik anyagilag. tabletta vagy italkeverék lehetne". Mi inkább az "immunális fogamzásgátlók" elnevezést használjuk. mint a Norplant. hogy a beültetést erőszakkal elvégezzék. azt kell hangsúlyozni. Az immunreakció vagy spermaellenes. az egyéni felhasználók számára "példa nélkül álló lehetőséget ad a rosszindulatú felhasználásra". hogy a hosszabb távú megoldások nem vehetők el az asszonyoktól. bár rövidebb ideig hatóak lennének az immunális fogamzásgátlók. sőt. Nem meglepetés. a tudományos alapelv ugyanaz marad: az asszonyok immunrendszerét arra késztetik. beleegyezésével vagy anélkül. hogy a választásnak napi alapon kell megtörténnie. Bármi legyen is a neve. mint a termékenység végleges elvesztését. valahogyan a nők szabad akaratának korlátozása. az élelemben az aktív komponens hamar degenerálódna és így tovább. és amelyeket most tanulmányoznak. Az államkincstár szempontjából. hogy ez az innovatív módszer. Hasonlóképpen ígéretesek. Az a meleg fogadtatás. hogy bele kell keverni a hormonális fogamzásgátlókat az ivóvízbe vagy lisztbe. ezek némelyikének már a klinikai kipróbálása is folyamatban van. bár a kutatók remélik. olyan formában. A tömeges RG szóba sem jöhet. 52 Ezek az immunális fogamzásgátlók nem működnek tovább 6 hónapnál vagy egy évnél. hogy a "választás" rugalmas fogalom. ahogy használni tudják. az IUD és a sterilizáció részesült. vagy peteellenes lehet. amelyre úgy kell tekinteni. Mi az ilyen vészjósló és dogmatikus reakciókat hibásnak tartjuk. hogy az asszonyok "választási lehetőségét" naponta kell gyakorolni. figyelembe véve azt a hatalmas kielégítetlen igényt. A probléma tehát a következő: azt kell adni számukra. Valószínűleg senki sem tud elég nagy gyárat építeni a szükséges mennyiségű hormonális RG előállítására. mint 205 000 dollárt költeni egy gyermek felnevelésére az állam költségén. ezek legalábbis kissé nagyobb kontrollt adnak számukra a termékenységük felett. mert ezek az immunális fogamzásgátlók "tömegesen bevethetőek.

aki a kezelés beszüntetése után született. May 1994. hogy ezt a férfiak beveszik? A vélemények felmérése azt mutatja. ami komoly hátrány. amelyeket az IMF "óvadék ellenében szabadlábra helyezett". mondta a férj. Ez a módszer viszont hetenkénti injekciózást igényel. hogy a vasektómia (az ondóvezeték elkötése) csökkenti a potenciájukat. A Világbank folyamatosan ismételgeti ezt az imádságot.Miracle or Menace? London. hogy a táborokban élő nőket ösztönözzék a helyszíni sterilizációra. annak alapján kell megítélni. hogy az RG-nek mind az orvosi. hogy nem. bár elismerjük. és csökkenteni kell a kölcsönöket.az egyik vezérmotívum. A nemzeti RGprogramokat nagymértékben erősítené az. Azt javasoljuk. mind a harmadik világban. Nagyszámú Re-közvetítő oktatása és ösztönzőkkel való ellátása szükséges. annál jobb. amely az ivarsejtek számát érzékelhetetlen szintre redukálja. ahol kevés az orvos. és ez vonatkozik a jelenlegi terjesztési programokra is. azt mondták a nőknek. hogy elérjék vagy meghaladják az RG-kvótákat. amely kilenc országban 400 pár bevonásával történt. mind a társadalomtudományi kutatása lényegesen több pénzt kapjon. 53 Snehalata Vishwanath: May I Have Some More Milk Pills. 1996. amelyben a valódi információk alapján történő választás és a saját termékenység felügyelete luxusnak számít. és alacsonyabb hormondózisokat. és ahol most csak 38 millió nő hagyatkozik a tablettára. A menekültprogramok támogatóinak ragaszkodniuk kell ahhoz. hogy a nem felírt. A WHO keresi a hosszabb hatású kombinációkat. Mi a helyzet a férfiakkal? A férfiak közismerten érzékenyek mindenre. egészséges és normális volt. hogy népességnövekedési arányt csökkentő programjaik mennyire hatékonyak. és irracionális félelmeik vannak. vagy a Norplant-modell tűnik a leginkább életképesnek egy olyan világban. London. hogy mit használunk a családtervezés érdekében". 3. "Ez az ő döntése és az ő kockázata". mert mint mondták. hogy a jelenlegi körülmények között ez kivitelezhetetlen akció. nem engedve. Azokat az országokat. de ez a kutatás . de a megvalósulását leginkább a saját struktúraátalakító programjai gátolják. Ezek a nők rendszeresen visszatértek a "tejes tablettáikért". szájon át bevehető fogamzásgátlók terjesztése elősegíti ezek használatát mind az USA lepusztult városrészeiben. a fiúk részesülnek előnyben. vajon megbíznak a nők abban. hogy a módszer megbízható és biztonságos. Zed Books. Ha ki is fejlesztenek egy tablettát a férfiak számára. azt mutatta. ha a célokat nem teljesítik. Ez a javaslat mind az északi lepusztult városrészekre. Olyan. Minél több RG-módszer közül választhatnak az asszonyok. mint egy szék.. . Az összes gyermek. Különféle tanulmányok bemutatták. A korlátozott kipróbálás. A másik az. Számos "jutalmazás és fenyítés" megközelítés azonnal bevezethető a gyakorlatba. Ezenkívül számukra a többi fogamzásgátlási lehetőség mindössze a kondom vagy a visszavonás. Indiában egy széles körű kipróbálási akcióban például. amit a török orvosok írtak le. mind a harmadik világ településeire vonatkozik. egyébként pedig az RG súlyát inkább teljesen a nők vállára tolják (vagy pontosabban a reprodukciós szervekre). amikor családtervezési ügyben meglátogattak párokat az otthonukban: "Nem kell odafigyelni (az asszonyra). "ez az egyetlen pohár tej. Ha a család nem engedheti meg magának. A legjobb "fogamzásgátló" a nők tömeges oktatása lenne. hogy a lányok iskolában töltött éveinek számával és az asszonyok további oktatásával együtt csökken a termékenységi arány. és nem akartak más fogamzásgátlót szedni. aki felírja. amit az anyósuk számukra kénytelen adni" 53. A biztonságos tablettabevétel kulturális alapjait szintén tanulmányozni kell. hogy a tablettát minden este egy pohár tejben kell bevenni. No. A WHO a férfiak számára is fejleszt hormonális fogamzásgátlót.52 Lásd Judith Richter: Vaccination Against Pregnancy. ami a szexualitásukra vonatkozik.. Újra és újra bebizonyítják. hogy az összes gyermeket taníttassa. . legálisan árusított és az olcsó.mint sok más RG-munka súlyosan alulfinanszírozott. Én döntöm el. Pillanatnyilag a perui ösztönzési rendszer. Please? Reproductive Health Mattérs. ha bekerülnének a struktúraátalakítási programok feltételei közé. hogy a felesége megszólaljon.

Általánosabban, olyan programokat kell indítani, amelyek jutalmazzák az egygyermekes vagy gyermektelen asszonyokat és párokat (a jutalmazás jelentkezhet például a munkához jutásban és javadalmazásban élvezett előnyben, az iskolai helyhez, a lakáshoz, a közlekedés és a fontos termékek árkedvezményeihez való hozzájutásban), és büntetik a sokgyermekeseket. Pillanatnyilag Kína kezében ott a fenyítés, de a jutalmazás nincs. Az ésszerűbb megközelítés minden ország számára csökkentené a gyermekek gazdasági értékét, és a családokat konkrét, mérhető dolgokkal kompenzálná a méretük korlátozásáért. 2.5. Rejtvények A globális színhely néhány területe nem illik bele a kényelmes kategorizálásba, vagy a kategóriák közül többe is átnyúlik; emiatt a PRS külön problémákba ütközik. Ezek közül a rejtvények közül hármat röviden bemutatunk. A kínai rejtvény A mindenen átívelő népességcsökkentés legnagyobb akadálya egyetlen szóban összegezhető: Kína. A Föld minden ötödik lakója kínai. Bármi történik is ott, az a világ más részein alapos megfontolásra késztet. Ha a világ népességének 4 milliárdra csökkentését el akarjuk érni 2020-ra, és minden országnak a cél érdekében arányosan kellene csökkentenie a lélekszámát, akkor Kína esetében ez 1,2 milliárdról 800 millióra csökkentést jelentene. Ez elképesztően nagy feladat. És mégis, Kínában is el kell végezni a PRS-t. Ez az ország a Földnek nagyobb területét foglalja el, mint bármely más ország, kivéve Kanadát és Oroszországot, és jól felépített társadalma van, 3500 éves múltra visszatekintő hagyományokkal. Az olyan kirívó politikai tévedések ellenére is, mint amilyen a "Nagy Ugrás" volt, a huszadik század végén kevésbé érzékeny a Lovasok csapásaira, mint a többi fejlődő ország. Kína valószínűleg nem hallgat a háborút hirdetők szirénhangjaira, annak ellenére, hogy 3 milliós professzionális hadserege van. Hongkong már visszatért az anyaország védőszárnyai alá egyetlen puskalövés nélkül, és Makaó hamarosan követi. Kína úgy tekint Tibet elfoglalására, mint egy "korábbi birtok visszaszerzésére". Ugyan fennáll a Tajvannal való konfliktus lehetősége, amelyet Kína még mindig a tartományai egyikének tekint; talán Vietnammal vagy a Fülöp-szigetekkel a Dél-kínai-tengerben fekvő kicsi és lakatlan Spratly-szigetek birtoklásáért, amelyekre mint "megszentelt anyaföldre" igényt tart. Ezek a szigetek ráadásul még tengeri olajlelőhelyekkel is rendelkeznek. A kínai szárazföldön nincs semmilyen nyilvánvaló belső polgári vagy etnikai konfliktus. Azonban, ha Tajvan elkerüli Kína "ölelő karjait", akkor Kína attól félhet, hogy ez bátorítja a muzulmán és a buddhista régiók függetlenségi törekvéseit. A provokáció és a robbanás lehetősége nem irreális, de semmilyen háború esélye nem villanyozza fel ma az átlag kínait. A háborús izgatásnak egyébként is csak rendkívüli óvatossággal szabadna megtörténnie, különösen a Japánra való lehetséges hatása miatt. Meg kell engedni Japánnak, hogy teljes haderőpotenciálját kifejlessze. Japán alapvető stabilizáló hatalom Ázsiában, és szüksége lehet az erőszak alkalmazására, ahogy a növekedés folytatása érdekében az élelmiszerekért és a helyi energiaforrásokért folyó verseny éleződik. 54
54 Kent E. Calder (az. USA Kelet-ázsiai és Csendes-óceáni Ügyek Minisztériumának főtanácsadója): Asia"s Deadly Triangle: how arms. enemy and growth threaten to destabilize Asia-Pacific London. 1997, Nicholas Brealey Publishing.

Mivel Kína ma a világ legnagyobb gabonatermelője, az éhínség amely az 1960-as években 30-40 millió embert pusztított el, ma nem olyan fenyegetés, amely hihető lenne. Kínának továbbra is növekvő mértékben van szüksége a Nyugat élelmiszerexportjára, és ez a Nyugat számára fontos alkualapot jelenthet.

A betegségeket tekintve ma Kínában él a világ tbc-seinek egynegyede. Kína pénzügyi ösztönzőket használ a betegség leküzdésére, a "mezítlábas" orvosoknak minden felfedezett esetért 1 dollárt ígér, és 5 dollárt minden olyan páciensért, aki a kezelést sikeresen elvégezte. A tbc előfordulásának magas arányszáma azonban növekedni fog, mivel az AIDS-re jelenleg nem fordítanak elég figyelmet, és el fog terjedni, mire a kormány beismeri, hogy baj van. A mostani kínai AIDS-fertőzések pontos száma ismeretlen, de mindössze néhány tízezerre tehető. A WHO azt jósolja, hogy az ázsiai HIV / tbc-halálozások száma 2000-re meg fogja haladni az afrikaiakét; van, aki azt állítja, hogy "milliók és milliók hordozzák a tbc-fertőzést, csak arra várva, hogy egy HIVfertőzés aktiválja azt. Egy tragédia arra vár, hogy megtörténjen." Nem tudjuk megmondani, hogy milyen lesz a HIV / tbc egybeesése Kínában, de a szokásos letagadási történet elő fogja segíteni a tragédia megtörténtét. A kínai halálozás legnagyobb közreműködője véleményünk szerint nem a Lovasok egyike, hanem a környezet összeomlása lesz. A népességszabályozás szempontjából a környezet sérülése kétélű kard. Bizonyos környezetszennyezések a határokon belül maradnak, mások viszont növekvő fenyegetést jelentenek a bolygó egészére. Az egészségre ártalmas hatású, komoly termőföldi, levegő- és vízszennyezések beszámolói lassan csörgedeznek Kínából. Egy amerikai újságíró mint szemtanú által mostanában készített kiváló beszámoló leírja a gyors iparosítás környezetpusztító árát. 55
55 Mark Hertsgaard: Our Real China Problem. The Atlantic "Monthly Noyember 1997. és Earth Odyssey: Around the World in Search of Our Environmental Future. New York and London, Broadway Books, Little Brown, megjelenés alatt. Pusztítóbb áradások várhatók, amelyeket gyakran az erdőirtás is súlyosbít.

A tehergépkocsik nagy száma, savas eső, ólmozott benzin, tisztítatlan szén, talajerózió, erdők pusztulása, mérgező hulladékok, elmocskolt folyók, - a listát lehetne folytatni. Azonban addig, amíg a szennyezés nem ér el kritikus arányokat, a kormány nem hajlandó cselekedni, mivel tudja, hogy a környezet bármilyen javítása közvetlenül munkahelyek elvesztésével és a szociális feszültség megjelenésével jár. Csak amikor a Hual-folyót ivóvízként használó ezrek betegedtek meg, akkor határozta el magát a kormány a beavatkozásra, és zárt be papírgyárakat és más üzemeket, amelyek a szennyvizet évekig tisztítatlanul öntötték a folyóba. Ha a helyzet csak a krízissel való kacérkodásig jut, a kormány álláspontja az marad, hogy "a súlyos szennyezés megölhet 100 nap alatt, de élelem és fűtés nélkül három nap alatt meghalsz". Ugyanaz a riporter írja, hogy a kínai köznapi ember, még ha kellőképpen iskolázott is, azt hiszi, hogy képes "toleranciát" vagy védettséget kifejleszteni a szennyezett levegő ellen, és a kínaiak fel vannak készülve arra, hogy megfizessék az ipari fejlesztés környezeti árát, amely ipar viszont garantálja a pénzbeli gyarapodásukat. Kínában a halálozásoknak már egynegyedét a légzőszervi megbetegedések okozzák. A súlyos környezetszennyezés hatását a dohányzási járvány is fokozza. A környezet leromlását elősegíti, hogy az ország hatalmas energiaéhségét alacsony minőségű, magas kéntartalmú szén elégetésével próbálja fedezni. Kína az 1991-es 150 GW erőművi kapacitását megháromszorozni szándékozik 2010-re, 430 GW-ra, és a gépkocsi-tulajdonosok számát megduplázni a következő néhány évben. Ez szén-dioxid-kibocsátást jelent, amelynek hatását a kínaiakon kívül még nagyon sok ember meg fogja érezni. Mekkora a kínai népesség? Hivatalosan 1,2 milliárd; ezt azonban biztosan senki sem tudja. Kína 1979ben meghirdette az "egy gyermek politikát", és ez azt az illúziót keltette a külföldiekben, hogy be is tartatják. Ez azonban egyáltalán nem történt meg, különösen a falusi vidékeken. Az lehet, hogy a kormányhivatalnokok követték a szabályokat, mert könnyen megbüntethetőek voltak, de a parasztcsaládok tízmilliói kevéssé figyelnek a kormány kijelentéseire, mert: "A hegyek magasak, és a császár messze van." A párthivatalnokok ugyancsak mélyen érdekelve voltak a karrierjük miatt abban, hogy alacsony születési arányokat jelentsenek a kerületükből... Paradox módon éppen a riasztó környezetszennyezés és az elszabadult népességnövekedés lehet a kínai

rejtvény megoldása. Ha a programot úgy mutatnánk be, mint Kína saját legjobb érdekét, lehetséges lenne a PRS aktív támogatójának megnyerni Kínát. Az a veszély azonban fennáll, hogy úgy tűnhet: ezt a dolgot a Nyugat eszelte ki, hogy Kínát meggyengítse, és ezt mindenáron el kell kerülni. A kínai hivatalnokok már felismerték a hatalmas munkaerő-felesleg veszélyét. Az 1990-es évek közepén a falusi munkanélküliek 150 milliósra becsült tömege 2000-re várhatóan 370 milliósra duzzad, és 2010-re talán 450 millió lesz, az állami források adatai szerint. A kisvárosokra és a nagyvárosokra nehezedő bevándorlási nyomás elsöprő erejű lesz. A falusi iparok 1988-tól 1994-ig csak 5,3 millió embert tudtak felvenni, és nem képesek megküzdeni az érkező emberárral, különösen, amióta a kormány a "legalkalmasabb túlélése" elvet gyakorolja a felduzzasztott és nem hatékony állami iparral szemben. Kína célja az, hogy a jelenlegi 130 000 köztulajdonban (állami tulajdonban) lévő vállalatot 512 nagy, stratégiai konglomerátummá redukálja, melyeket megnyit a külföldi tőke számára. A külföldiek már eddig is 64 milliárd dollárt fektettek be. A kormány azt állítja, hogy az állami vállalatoknak legalább harmada veszteséges. Ennek a mesterséges gazdaságnak a fenntartása - egy élő kínai szólást használva - "olyan lehetetlen, mint tíz ujjal legyek százait lefogni". Ahogyan a globalizáció teret nyer, és Kínában is ugyanazokat a győztesek/vesztesek, Bentiek/Kintiek szabályokat alkalmazzák, a kínai "legyek" milliói fogják magukat munka nélkül találni. A kormány a foglalkoztatottak számát 1996-ban 688 millióra becsülte, de ez a szám egy évtizedes csökkenést takar az állandóan foglalkoztatottak, és éles növekedést a szerződéssel vagy ideiglenesen foglalkoztatottak számában. Elbocsátások milliói történnek a textiliparban, a vasútnál és a nehéziparban. A Pekingtől északkeletre eső Harbin régió, amely korábban az iparvidék szíve volt, ma egyre inkább rozsdaövezetté változik, egy olyan fejlődés során, amely ismerős az USA-ból, és Nagy-Britanniából is. Sok felesleges munkásnak egyáltalán semmi jövedelme sincs. A külföldi vállalatok közvetlenül nagyon kevés embert foglalkoztatnak, mert az alvállalkozási formát kedvelik. A Nike-nak például, sok kritikát kellett elviselnie a munkaerő-politikája miatt, de nincs is a tulajdonában egyetlen gyár sem Kínában. A kínaiak végül a saját kormányukat fogják hibáztatni a munkahelyek számának csökkenéséért és az egyre kedvezőtlenebb munkakörülményekért (a még megmaradt munkahelyeken). 56 A kínaiak kitartanak a mellett a homályos reményük mellett, hogy a munkanélküli milliók majd állásra lelnek a "szolgáltató gazdaságban". Lehet, hogy néhányan igen, a legtöbbjük azonban csavargó lesz. Ez az a felesleg, ez az a felvehetetlen tömeg, amely meghatározhatja a Nyugattal való együttműködést. A gazdag világ technikai szakértelmet és pénzt nyújthat a problémák megoldására, amelyek mindkét felet aggodalommal töltik el, és nem hanyagolhatják el a kínaiak hatalmas számának csökkentését sem. Másként mi fogunk fizetni, a bolygó klímájáról nem is beszélve. Mi lesz, ha Kína visszautasítja az együttműködést? Ha semmi nem történik, Kína népessége 2010-ben 1,4 milliárd, 2025-ben 1,7 milliárd lesz a hivatalos adatok szerint. Ezek a minimális becslések, amelyek a jelenlegi 1,2 milliárdos hivatalos adaton alapulnak, amely könnyen lehet komolyan alábecsült. Akármi legyen is a pontos szám, ez a nyomás fel fogja erősíteni Kína jelenlegi problémáit. A környezet az egyik megaláztatást szenvedi el a másik után, aminek helyi, ha nem nemzeti összeomlás lesz a következménye (különösen a vizet tekintve, amit alább részletesebben tárgyalunk). 2010 körül a kormánynak évi több mint 500 millió tonna élelmiszert és élelmezési gabonát kell juttatnia az embereknek, akik már hozzászoktak a jobb étrendhez.
56 Chinese Statistical Yearbook 1996 és az a kutatás, amelyet a Hong Kong Christian Industrial Comittee yégzett. Kowloon, Change (az évkönyvük), kü-löntéle témák, 1997.

A környezeti egyensúly helyreállításának és a megfelelő táplálkozás fenntartásának együttes megteremtése legalábbis problematikus lesz. Kína vagy csatlakozhat a PRS-hez az összeomlás következtében, vagy kereshet életteret (Lebensraum). Feltesszük, hogy a nyugati katonai specialisták teljesen tudatában vannak a kínai expanzionizmus veszélyének, amelynek alapja a túlnépesedés, a for-

hogy 600 nagy és közepes város szenved a vízhiánytól. a szolgáltatás javul. Képzeljünk el egy anyagot. Ha megnézzük a vízhasználatot. mert túl sok vizet szivattyúztak ki a búza és a köles termesztéséhez. A helyzetet nem segítik a kínai gyárak ezrei. de a vízfogyasztás megnégyszereződött. ami azt jelenti. ha a világ legnélkülözhetetlenebb erőforrásait vizsgáljuk. de konfliktust is. és úgy kell árazni. A világ 200 legnagyobb folyamrendszeréből 150-et két nemzet oszt meg. ezzel szemben 9 ország rendelkezik a világ édesvízforrásainak 60%-ával. Kínának az elemi érdeke. hogy a jövőben gyakran lesz vízháború. 100-at súlyos esetnek minősítettek. hogy megakadályozhassa a súlyos hiányt. hogy szakszerűen kell menedzselni. amely a "vízbiztonságot" meghatározta volna. és ez komoly vízellátási problémákat okoz. akkor néhány ugyanolyan Malthus-féle faktort találunk. "az állam túlélése szempontjából is. az. és lehet. Nem véletlenül nevezik a vizet "kék arany"-nak Sok országban a legértékesebb javak között fog szerepelni. és ebben segíteni őket. A talajvízszint 50 méterrel csökkent a tengerszint alá. hogy a kínai vezetésnek világosan tudomására kell hozni a második lehetőség nem tanácsos voltát és annak közvetlen katonai következményeit. de Egyiptom szinte teljes vízellátását a Nílus adja. melyeket az emberek mezőgazdasági öntözésre és ivóvízként használnak. és azonnal látható a konfliktus felszításának lehetősége. a vízhez való hozzáférés is az emberi létezés komoly korlátozó tényezőjévé válik.4 milliárd ember megteszi. és a többi 50-et 3-10 nemzet használja. hogy vizet szerezzen. A kínai ivóvízforrások kétharmada nem felel meg a Világegészségügyi Szervezet minimális követelményeinek. A magfúzió vagy egyéb olcsó energiatechnológia a tengervíz sótartalmának kivonására nem fog időben rendelkezésre állni. A Világbank szerint 80 ország. Az élelmiszerhez való hozzáférést kiegészítve. mielőtt az Egyiptomba érkezik. és a hulladékot eltakarítják. amint azt ma már 1. hanem városi honfitársaiknak is sorba kell állniuk a vízért. de bennük is egyenlőtlenül van elosztva. A rendelkezésre álló vízkészlet stratégiai elemzése azt mutatja. amely gyakran nem alkalmas arra. A víz az országok között. Szorgalmazzuk. A kolera visszatérése Latin-Amerikába például direkt kapcsolatban áll a városok növekedésével és a vízellátás elégtelenségével. akkor azt ki kell hagyni. lehetőleg egy privát vállalat gondjaira bízva. hogy a karbantartás és a szállítás valódi költségei megtérüljenek. hogy csatlakozzon a vízvezetékhez és megfizesse a szolgáltatást. Pekingben a források harmada már kiszáradt. A víz rejtvénye Kína előkelő helyen áll.rások hiánya és a környezet tönkretétele lehet. például Buenos Airesbe vagy Casablancába transznacionális vállalat költözik. felső folyás menti ország vesz vizet. Ha egy nagyvárosba. Mivel a világ népességének 50%-a ma nagyvárosokban él. A kínai városlakók esete jellemző. A víz egyetlen új forrása a pazarlás megállítása. Azt elérni. A vízszint évente egy-két méterrel tovább süllyed. vagy megvétel a vízszállító autóból. Sok hasonló szituáció fordul elő. Kína vízügyi minisztere maga is elismerte. tudjuk. amilyeneket az élelmiszerek vonatkozásában: 1940 óta a világ népessége megháromszorozódott. . Nemcsak a legtöbb afrikai falusi asszony gyalogol számolatlan mérföldet. ami helyettesíthetné. nincs semmi. amely egyszerre nélkülözhetetlen. bár nincs még olyan ENSZügynökség. a világ népességének 40%-a vízhiányban szenved. hogy emiatt Kína fővárosát át kell helyezni más területre. de nem emeltük ki a víz teljes stratégiai jelentőségét. és sok helyen ivóvízből már most rendkívüli hiány van. amelyik jelentős profitot hozhat. Lesznek. Ha a nyomornegyed városrész nem engedheti meg magának azt. és egyre ritkább: ez az a forgatókönyv. hogy az édesvíz iránti igényt nem lehet kielégíteni. hogy együttműködjön a PRS-sel. amikor az élelmiszer-ellátásról és a betegségekről volt szó. Az ilyen szolgáltatásokért fizetni kell. Az alternatíva: rablás a víztárolóból. akik be fogják érni tisztítatlan vízzel. hogy megigyák. amelyek toxikus vegyszereket bocsátanak a folyókba. Például a Nílusból nyolc. Néhány vízzel kapcsolatos kérdést már érintettünk. a diplomácia elsőrendű prioritása kell legyen. ezért adagolni kell az egyetlen lehetséges módon: az árral. hogy a kínaiak megértsék ezt a valóságot.

akik a legitim pénzügyeket is rossz hírbe hozzák. akkor még rosszabb vereség volt. azt javasoljuk. mint ami a jelenlegi szállítókról elmondható. Az is valószínű. A Nemzeti Drogellenőrző Rendőrség Hivatalának óvatos becslése megerősíti. az évek során legalább egy tucat országban történt gusztustalan leleplezések is azt erősítik. hogy a kábítószerek a világ legjövedelmezőbb árucikkei.Bár ez a tanulmányunk keretein kívül esik. és próbaidőre vagy becsületszóra van szabadlábra helyezve. Az alkoholtilalom óta az Egyesült Államok népessége nem lett észrevehetően kevésbé alkoholista. hogy egy ekkora bevételnek a nemzetközi bűnöző osztályt és a nyugati társadalmak legmegvetendőbb elemeit kellene gazdagítania. hogy fel kell rajzolni egy "vízgyújtópontok" térképet. aki a drogok használatának büntetését meg kívánja szüntetni. Mindazonáltal előnyben részesítjük a legalizálást. akkor. a droggal kapcsolatos tevékenységek jelentik a világ össztermelésének 2%-át. hogy igyon. Ha a drogkereskedelem nemzeti gazdaság volna.3 milliónak van bűnöző múltja. hogy mindenféle drogot. A gyógyszeripari. hanem túl drágák is. legalizálni kell. hogy ebben a kérdésben a további nyilvántartás nem szükséges. A kábítószer rejtvénye A munkacsoport közös véleménye az. megelőzve például Kanadát is. hogy a legtöbb nyugati országban egy ilyen ügyben nehéz kampányt indítani. mint Vietnam.. üzleti vagy szórakoztatóipari cégek alkalmasak lennének a legalizált drogok gyártására és reklámozására. ahol a háború. legyen az "kemény" vagy "puha". Erre nincs szükségünk. többnyire drogbűnözés miatt. a drogok nemcsak kétséges minőségűek. de bizonyos források szerint ez akár kétszer-háromszor ekkora is lehet. Mivel ezek tiltottan működnek. de ha valódi háborúként értékeljük. és a törvénytelenségektől való megtisztítás témája nem tetszik a politikusoknak. többet. Elismerjük. Sokkal inkább kívánatos lenne ezt a kereskedelmet napvilágra hozni. Nem látjuk semmi okát annak. és nem is vonzza őket. amely tartalmazna fizikai. Ez lényegesen több. hogy minden ember szabad abban az elhatározásában.drogháborút". hogy ez a program politikailag megnyerte a tömegeket. hogy az amerikai gazdaság legalább 146 milliárd dollár veszteséget szenved el évente a drogkereskedelem miatt. Európa Tanács és így tovább) eredményei a "háborúban" szintén elkeserítőek. hogy az anyagok legalizálásáért folytatott harc értékes időt és energiát emésztene fel. különböző kényszerítő okokból. Az ilyen térkép kiemelné azokat a területeket. A fekete felnőtt férfiak 3%-a rács mögött van. vagy öngyilkosságot kövessen el. De még ha lett is. drogot vegyen be vagy éppen dohányozzon. azt mondhatjuk. A drogoknak a kormányzás minden szintjét elérő korrupciós hatását tekintve. és fenntartják a pénzmosókat. Az . Bárkinek. Még ha a skála alsó végét nézzük is. elkerülhetetlenül össze kell hasonlítania azt az amerikai tiltással. A bevételek más törvényellenes vállalkozásokba kerülnek. amikor a nyugati hatalmaknak a szelektív PRS otthoni és külföldi végrehajtására kell az erőiket összpontosítaniuk. és a törvényes pénzügyi ellenőrzés hatálya alá vonni. beleértve a droggal kapcsolatos bűnözés társadalmi költségeit is.8 millió (mindenféle színű) börtönben ülő mellett további 2. Egyébként különösen az USA-ban a drogkereskedelem végzetesen túlterhelte a börtönöket és az igazságszolgáltatást. mi úgy gondoljuk. A Reagan-adminisztráció kezdete óta az USA meghirdette a . Az Interpol a költségvetésének felét a drogkereskedelem elleni küzdelemre költi. mint az összes olajtermék. mezőgazdasági. Mindezért nem jelenthetjük ki. Az 1. A legkonzervatívabb becslés szerint is. hogy Megbízóinknak egy ilyen ügy bajnokainak kellene lenniük. amelyek körülbelül 67 milliárdot tesznek ki. éhínség és járvány képes lenne a teljes hatását kifejteni. 57 A nemzetközi részvétel (ENSZ. és ezek felelősek lennének a forgalmazott termékek tisztaságáért és minőségéért. mint bármely más üzletet. Lehet. politikai és stratégiai adatokat. Az illegális drogok forgalma a teljes világkereskedelem 10-13%-át teszi ki. az a tizedik lenne a világon. G7.

a határokon való beavatkozásra. gazdasági és szociális tényezőkön.. de . 36. A jelzésnek világosan kellene figyelmeztetni arra. és a droglegalizálással a számuk ugyanakkora maradna. ezeket nem szabadna felelőssé tenni az egyéni helytelen használatért. társadalmi. de ha az emberek meg akarják ölni magukat a túladagolással. nem pedig a drogkirályok ellen. és ezzel erősíti a helyi maffiákat és a külföldi magánhadseregeket. amelyek befolyásolják a drogháborút.erőfeszítések ellenére csak a világszerte gyártott drogok 10%-át kobozzák el a hatóságok. feldolgozást és az exportot. [Azonban] könnyebb politikai állásfoglalásban az előretörést sürgetni. a drogtermelés felszámolására és az összeg egy kis részét oktatásra. amit az USA birtokol technológiában. vagy "veszélyes az egészségre". p. Washington Office on Latin America. amint az illegális droggazdaságban az történik. hogy egy ilyen komoly újraértékelést késedelem nélkül végezzenek el. otthon. A drogokat nem szabad csodaszerként kezelni. August 1997. ha erre rákényszerítik vagy megzsarolják őket. sok ember hajlandó óriási kockázatot vállalni a drogok szállításával és árusításával. ha az árak a feketepiac és a bűnözés terjedését segítik. Ezeknek a királyi összegeknek több hasznuk lehetne a megelőző és a gyógyító PRS-ekben. Európa szintén nem hajlandó a drogok legalizálásának útjára lépni. katonai és politikai vonatkozásban egyaránt. csak akkor hajlandóak az északi kormányokkal együttműködni. 58 Lieutenant-Commander Wayne G. Ha figyelembe vesszük. Summer 1994. nem elég ahhoz. A drogtermelő országok. Mendel-Murl D. Naval War Collegé Réview. 120.figyelmeztető jelzést kellene alkalmazniuk. Az Egyesült Államokban évente körülbelül 20 000 kábítószerrel kapcsolatos haláleset . amely számol a drogok legalizálásának a világ gazdaságára ható komoly előnyeivel is. A drogok jelenlegi kezelése rendkívül költséges gazdasági. és semmi nem indokolja. hogy az anyag "függőséget előidéző" (ahol ez így van). A PRS szempontjából ezek a halálozások elhanyagolhatóak. ahol a kormányoknak szükségük lehet az árak kontrollálására vagy arra. hírszerzésben és katonai erőben. ezt idézi Peter Zimite: Réléctant Recruits: the US Military and the War on Drugs.. amelyek majd a politikai ellenfeleik felkelése ellen használják ezt fel. hogy a rendőrség és a katonaság nem tudja megtiltani az ellátást. Az USA fegyveres erői szintén nem mérhetők a drogbárók hadseregeihez. Amint azt egy amerikai katonai tisztviselő írta. Shear: The Drug War. Ha a drogokat legalizálnák. és a drogbefolyás alatti vezetést is ugyanúgy kellene büntetni. akkor ezt a társadalom számára végzett jelzőszolgálatnak tekinthetjük. akiknek mélyreható információi vannak erről a "háborúról": William W. hogy a jövőben másként viselkedjenek. vagy enyhén csökkenne. Nem kellene többé lepermetezni a kistermelők ültetvényeit és szétrombolni az egyéb eszközöket. Minden egyes év újból és újból arról győz meg. Mivel a jutalom magas. Ha a drogokat törvényes vállalatok törvényesen árusítanák. az a túlnyomó előny. 57 A katonai támogatás részleteit lásd két nyugdíjas amerikai ezredes dolgozatában. mint az alkohol esetében. A fiatalokra nézve ugyanolyan életkor-korlátozást kellene életbe léptetni.akárcsak a dohányzás esetében . és elszívja a szűkös forrásokat azokról a területekről. ahol azok sokkal több hasznot hoznának. a drogtermelő országok megengedhetnék a termesztést. mint Vietnamban. "Éppúgy. mint a helyzetet komolyan újraértékelni. és adóbevételük lehetne ezekből a tevékenységekből. hogy ezt milyenfajta emberek tették meg eddig." 58 Azt javasoljuk. A prioritásaik ritkán azonosak az USA drogellenes harcosaiéval. Munger: The Drug Threat: Getting Priorities Straight. Ismét nagy korrupciós összegekhez fognak jutni a latinamerikai katonai rendszerek. Parameters (US Army War College Quarterly). Applying the Lessons of Vietnam. Ennek ellenére az Egyesült Államok kormánya 1998-ban további 16 milliárd dollárt szándékozik a drogháborúra költeni. ezt meg kell engedni nekik. p. amelyek számára a drogok közvetetten nagy bevételt jelentenek. hogy bizonyos kijelölt boltokban a felhasználók egy részének árusítsák. A drogkereskedelem olyan terület. Summer 1997. hogy felülkerekedjünk a politikai.

hogy ezt tegyék. ezekért minden más értéket fel kell áldozni. és nem tudok semmi továbbit tenni az érdekükben. miközben együtt dolgoztunk a tanulmány elkészítésén. és amely a PRS szempontjából ugyan jelentéktelen. A verseny a piacon (munkahelyekért. amely talán apellálni fog mind az észre. hogy az érzelmek nyelvéhez ne folyamodnánk.ez számomra nyilvánvaló -. hogy a Munkacsoport javaslata szörnyű-e . lehetnek-e a következtetéseik másmilyenek? A harmadik csoport elismeri. ezért én nem is fogok belegondolni. A második csoport nem azt kérdezi. ez nyilván kevesebb a valóságosnál. Az előfeltételek A gazdasági előfeltételek világosak. és ezért radikálisan megkérdőjelezik az előfeltételeket." Mi. hogy az előfeltételek valóban a következtetésekhez vezetnek. Ezek az előfeltételek sokrétűek. A piac továbbá képes az . vagy ugyanennyivel később is. Ha elfogadjuk a Munkacsoport előfeltételeit. amelyet a tanulmányunkban igyekeztünk elkerülni. valamint gyakorlati és elméleti eszközöket bemutatni a lehetséges katasztrófa és megbénulás elkerülésére (Második rész).. piaci részesedésért és többek között a profitért) az optimális hatékonyságot eredményezi. de az üzenet (a mondanivaló) nem. hogy Necessitas non habet legem. Úgy véljük. hagyom őket. Néhány adat vagy hivatkozás változott volna. Bár örömet szerez nekünk. és tudatosságunk növekedett. ha a szöveget időszerűnek gondolják. nem tekintjük magunkat a millenniumi áradat részének. hogy a használt tényszerű megközelítés és távolságtartás nem homályosította el a politikai akarat és az azonnali cselekvés szükségességét. az egyéni felfogásaink egyesültek. hogy Megbízóink cselekvési lehetőségei összemérhetőek a tisztánlátásukkal. amely további tanulmányozást igényel. mert nem félnek szembenézni a valósággal. A drogok területe azonban továbbra is rejtvény. ezek közül elsősorban a félelemre. azaz a "Szükség törvényt bont. hogy logikailag szükséges-e. Különösen reméljük azt. Világszerte csak mintegy 11 000 esetet jelentettek a WHO-nak. Mi magunk is megváltoztunk.történik (1986-96). Ez a tanulmány megkísérelte annak a helyzetnek a világos és felelősségteljes áttekintését nyújtani Megbízóink számára. amely ennek a tanulmánynak az elkészíttetését elsősorban azért indíthatta el. hogy bele sem lehet gondolni. mert a piac minden erőforrás legjobb allokátora. megvitathatják a strucclogika részleteit más struccokkal. A sürgősség ma a fő aggodalmunk. amelyet nehéz kifejezni anélkül. mind az érzelmekre. amellyel a globális kapitalizmus és a piacgazdaság a huszonegyedik században szembesülni fog (Első rész). akik így reagálnak." Azok. mert megértették azt a római bölcsességet. sem tanulmányunkat a tanulmányok áradatához való hozzájárulásnak. pénzügyi vagy éppen emberi. A kapitalista növekedés és hatékonyság az elsődleges. akik abban a kitüntetésben részesültünk. A más országokat érintő adatok megbízhatatlanok. abban bizakodunk. legyen az természeti.. hanem azt. de gazdaságilag nagy hatású. Lényegében ugyanezt írtuk volna le öt vagy tíz évvel ezelőtt is. FÜGGELÉK Susan George Erre a tanulmányra háromféleképpen lehet reagálni. vagy nem állnak rendelkezésre. hogy részt vehettünk ennek a tanulmánynak az elkészítésében. gyártott. Befejezésül. hogy Megbízóinknak megvan az a szellemi nagysága. Az első a visszautasítás: "A Lugánói Munkacsoport egész világra vonatkozó végső megoldása olyan borzalmas.

bár a Newsweek egyszer sokkolóan szakított a hagyományokkal. és ebben a világban a saját magad tulajdona vagy. mint amilyen Mr. A rendszer a legnagyobb jutalmat a radikális. ahol élnek. a gyártásban. Ezt a gazdaságfilozófiát különösen a legnagyobb. Az ezeket a cégeket kormányzó gazdasági szabályokból származtatott szociális következmények nyilvánvalóak. amit a legalacsonyabb fizetésű dolgozóik kapnak. A legfőbb egyesült államokbeli vállalatok átlagos CEO-ja "megérdemli" annak a keresetnek a 200-300szorosát. amelyek maguk egyébként megpróbálják csökkenteni a verseny nyomását. gyötrelmesen világossá teszi az önmaga számára írt Közepes üzlet hogyan mentettem meg rossz vállalatokat. Times Books. szolgálataikért hatalmas összegeket fizetnek. a komolyat és a "rászolgálót". kockázatvállaló önzés számára tartogatja. A Newsweek képszerűen használta a nyelvet. mert a globalizáció egymás ellen uszítja őket a nemzetközi verseny háborújában. és tettem jó vállalatokat naggyá? 59 című könyvében: a vállalatok kizárólagosan azokhoz tartoznak. az őt nem érdekli.a TNC-k szabadsága és jóléte. Dunlap 60. de a szenvedésükért többnyire csak büntetést kapnak. amelyben . A kis-és közepes vállalkozások. ahol a szakszervezetek gyengék. A tanulmány igazi központja . és ahol a lehető legnagyobb termelé- . a beszállítóikhoz vagy a település közösségéhez. 69 A költői igazságszolgáltatás kedvelői megelégedéssel veszik tudomásul. kézművesek. a Wall Street és a belváros hízeleg. és nem is felelős érte.mivel ez a központja a globalizált piacgazdaságnak is . családi cégek. amelyek mindegyike a hatékonyság jele és mérője. Albert ("Láncfűrész Al") Dunlap.önszabályozásra is. és elsők között vannak az olyan helyek megkeresésében. Ahogyan az ünnepelt "méretcsökkentő". Eközben az amerikai és brit munkások fizetésének reálértéke ma alacsonyabb. és ebbe nem szabad beavatkozni. A méretcsökkentőknek. Ezek a vállalatok mobilak. A gazdasági aktivitás célja a profit és a felhalmozás. és helyette inkább "szövetségi kapitalizmust" gyakorolják. Mégis. Történet vége. kis üzletek tulajdonosai általában nem ugyanolyan személytelen és könyörtelen szabályok szerint működnek. a Munkacsoport nyelve is ilyen.Hobbes szavaival élve . bármilyen eszközzel. A foglalkoztatás és az emberi igények kielégítése a piac igényeinek kielégítésével szemben ebben a rendszerben esetleges. mint 1987-ben volt. New York. akik befektetnek azokba. CEO) annyi pénzt kell termelnie a részvényesek (és a maga) számára. azaz a tudás és a tőke tulajdonosaihoz. amennyit csak tud. ahol éppen működnek. Hogy mi történik az alávetett emberekkel. A tulajdon többé-kevésbé igazságos szétosztása a világ különböző részein élő emberek között vagy ugyanannak az országnak a polgárai között a kormány vagy a jótékony célú egyesületek dolga. azaz a részvénytulajdonosokhoz. 69 Albert J. A munkások a világon mindenütt egyre termelékenyebbek. szolgáltatásban vagy pénzügyekben működő transznacionális vállalatok vagy TNC-k (transnational corporation) terjesztik. szakértők. hogy a vállalat vezetőjének (chief executive officier. az önszabályozó piac bizonyos értelemben erkölcsös. 1996. ez bizonyosan nem tartozik a piacokra."mindenki mindenkinek ellensége". A haszon a felső vezetés és a részvényesek kezére jut. hogy maga Dunlap úr is méretcsökkentést szenvedett el 1998-ban. Dunlap együtt Bob Andelmannal. nem az igények kielégítése logikájának. a családjukkal. Mr. hiszen az a kínálat és kereslet logikájának engedelmeskedik. vagy legalábbis a védelmezői ezt állítják. és így lehetővé teszi az egész ciklus ismételt elkezdését. és a magazinok címlapján jelenik meg a képük. Ennek megfelelően nem tartoznak az alkalmazottaikhoz. A pénzpiacokon keresztül a profit befektetéssé transzformálódik. Több mint másfél évtizeden keresztül a növekvő termelékenység haszna nem ért el a munkásokhoz. Ebből következik. amikor egy sor brutális méretcsökkentő CEO-t nagy vörös cím alatt mutatott be: "Vállalatgyilkosok". vagy törvény tiltja a működésüket. végül is megjutalmazza a keményen dolgozót. és a várossal.

hogy jelenleg 40 000 TNC van. a Munkacsoport a korlátlan kereskedelmet és befektetéseket favorizálja. Az emberek sokasága. ma évi 350 000 dollárnyi bevételt produkál. Ma eza termelékenység. A szabadpiac a demokrácia előfeltétele. az IBM az IBM-mel. hanem vállalatok közötti. és ennek ellenállni lehetetlen. és a tömegek definíció szerint a vesztesekhez tartoznak. mivel a világkereskedelmi rend rájuk van szabva. Mivel az állam jóformán semmit sem tud tenni a társadalomért. ami csak kitalálható. hogy a transznacionális vállalatok soha nem szándékoznak megoldani senkinek a munkanélküliségi problémáját sem. kevesebbet. és ez az emberiség természetes állapota. önzők a harmadik világ szegényeivel szemben. vagy kitalálandó. a legjobb. Michiganből Shenzhenbe költözés) nem oka. a Thomson mostanában hagyta el Malajziát Vietnam kedvéért. a maga legszélesebb és mindent magában foglaló értelmében az. a demokrácia többé már nem olyan fontos. Ez ismerős téma: a kapitalizmust nem lehet tovább javítani. majd Indonéziába. ami a legközelebb áll a Mindenható bölcsességéhez.1 billió (1 után 12 nulla!) dollár bevételre tett szert az eladásaiból. de a demokrácia ellenőrzés alatt tartandó (vagy kizárandó). amelyek viszont az üzlet előfeltételei. A TNC-k szempontjából ez érthető. maga mögött 2600 munkást hagyva. mondják ezek a szakértők az elnyomottak iránti hirtelen és példamutató aggodalmukban. az elnöktől az utolsó portásig. hogy az amerikaiak és az európaiak. vagy azt mondják nyíltan. és csak útban van. A méretükhöz és eladásaikhoz képest kevés és drága munkahelyet teremtenek. amelyet a piac működése. Csak a világpiac maradék harmadnyi cseréjét lehet normális . A világkereskedelem további harmada nem vállalaton belüli. amit tenni kell. hogy ma a "szabad kereskedelem" ellen szólni olyan. A társadalmi és politikai rend. erős nemzetközi "szabályalapú" törvényi kerettel. miközben az alkalmazott munkaerő tovább csökkent. hogy a méretcsökkentés és az áthelyezés (Flintből. mint ha valaki az anyaság ellen beszélne. majd Vietnamba helyezte át. mégis a nyilvánvaló gonoszságból is képes jót alkotni. a tömeges privatizáció. amely ezt a szabadságot garantálja. mint amennyi a fizetési listájukon szerepelt 1980-ban! 1993 és 1996 között az eladásaikat 24%-kal növelték. mindig a jobb megállapodás kilátásai miatt. és felületesen szemlélve kegyetlennek látszik. Ahogyan a régi és végül is egyáltalán nem nevetséges vicc mondja a nemi erőszakról: az egyetlen. mert a választások és a tömeg részvétele definíció szerint a tömegeknek kedvez. Ez a jelenség nem korlátozódik a gazdag országokra. az Unilever az Unileverrel. Mi rejtőzik a szavak mögött? A világ kereskedelmének teljes harmada olyan cserékből áll. a gazdasági bizonytalanságnak és a tömeges munkanélküliségnek Európában. mint nekünk. és még ha tudna. Bár az ENSZ azt mondja. Az igazság azonban az. a mexikóiaknak vagy a lengyeleknek ugyanolyan joguk van ezekhez a munkahelyekhez. A Nike az alvállalkozóját (kiszerződött tevékenységét) az USA-bál Koreába. A francia TNC. Bizonyos szakemberek hosszasan bizonygatják. vagy csak kismértékben oka a szegény dolgozók hatalmas számának az USA-ban. Mindenesetre. Adhat egy dekoratív arculatot. az állami szolgáltatások csökkentése és más neoliberális módszerek bevezetése hozott. de kevesebb mint 12 millió embert foglalkoztatott világszerte. A legfelső TNC-k egyikének minden alkalmazottja. mint valamikor volt." Bár a piac bizonyos emberek számára szenvedést hoz. azaz a Shell "kereskedik" a Shellel. a demokrácia pedig a stabilitás és béke előfeltétele. a Világkereskedelmi Szervezet szabályaihoz hasonlóan. azaz TNC-k kereskednek egymás között . amelyek ugyanazon cégen belül történnek.kenységet kaphatják a lehető legkisebb fizetésért. akik rendes munkahelyeket akarnak rendes fizetésért. a 100 legnagyobb birtokolja az összes TNC globális tulajdonának egyötödét. A Lugánói tanulmány politikai előfeltételei a gazdaságiakból következnek. A propagandájuk annyira hatásos volt. Az információtechnológiai forradalom és a pénz mobilitásának köszönhetően a globalizáció és a piac integrációja elkerülhetetlen. 1996-ban ez a 100 sztár több mint 4. valószínűleg felelőtlen.a General Electric a General Motorsszal. Ami a kereskedelmi előfeltételeket illeti. akkor sem tehetne. A globalizált piacnak így tehát meg kell határoznia úgyszólván az összes emberi és társadalmi kapcsolatot. hanyatt feküdni és élvezni. az ázsiaiaknak. amely hangosan fejezi ki magát. Amint azt a Munkacsoport kijelenti: "A piac. Ezek a szakemberek burkoltan arra utalnak.

62 A gyermekmunka Északon is létezik. 61 61 United Nations: World Investment Report 1996 A 123--125. hogy elvállal embertelen munkafeltételeket. Elfogadnánk a gyermekmunkát. hogy megőrizzük az ország iparának versenyképességét. és teljesen kihagyja annak lehetőségét. a tizenkét órás munkanapot. amelyet a tizenkilencedik századi David Ricardo dolgozott ki. ahol mindez "törvényes". Ez az alapvető dogma a "komparatív előnyök" szikláján nyugszik. Sok TNC kiszerződi a termelést olyan cégekhez. a gyermekeknek még rosszabb lenne. a 200 éves elmélet. hogy a TNC-k beruházhatnak és gyárthatnak akárhol. Ami az eredendő bűn és a Szentháromság a katolikusok számára. a nyomorúságos fizetést. hogy a kereskedelem nemzetek között zajlik. és éheznének. A mai dolgozó gyermekekből a holnap munkanélküli felnőttjei lesznek (ha addig nem halnak meg). Eszerint a gyermekek használata az egyetlen módja annak. a családjuk léte függ tőlük. mint ma Pakisztánban és Hondurasban. hogy Ricardo eredeti példájánál maradjunk. A Világkereskedelmi Szervezet kiveszi a szabályai alól a börtönben végzett munkával termelt javakat. A legutóbbi csavar a "gyermekek jogának" hangsúlyozása. Indiában a dolgozó gyermekek és a munkanélküli felnőttek száma nagyjából azonos. a munkakörülményekről vagy a gyermekmunkáról. a munkásnak is gyakran hiányzik az a "szabadsága". Ez az elmélet azonban feltételezi. amelyet továbbra is használnak "az egyszerű. a tradícióhoz vagy az "ázsiai értékekhez". hogy honfitársainknak versenyeznie kelljen az olyan államok szerencsétlen és elnyomott polgáraival. A szakemberek technikai nyelvén megfogalmazva. vagy prostituáltak lennének. A komparatív előny szempontjából mindig a ruha és a bor előállításának gazdasági költségeit vették figyelembe. a túlélés érdekében. és ilyen védelem nélkül a "munkához való jog" azt jelentheti. csak torzítja. hogy az iskolának egyáltalán nem kell kötelezőnek lennie. hogy éljen a rendes "jogaival". több pólusú TNC-kereskedelem előnyeinek vagy hátrányainak megítélését. hogy . úgy. csak ahhoz. és ez a rész folyamatosan zsugorodik. amelyek közül ma egyik sem teljesül. Eddig ez rendben is van. ebbe beleértve a "munkához való jogot". oldal teljesebb magyarázatot ad. ezek fele fiatalabb 14 évesnél. akik majd a saját gyermekeiket küldik dolgozni ugyanolyan hitvány körülmények közé. Ennek a jól ismert elvnek megfelelően. hogy a szerződő felek nincsenek mindig ugyanolyan erős alkupozícióban. de a törvényhozás legalább elismeri. és hogy a gyengébb felet törvényi védelemmel kell ellátni. amelyek gyermekmunkát használnak. bár sokkal kisebb mértékben. Ez a gyakorlat örökkévalóvá teszi a nyomort. hogy ezek a dolgozó gyermekek valamennyien iskolába kerülhetnének 6 milliárd dollárért. Feltételezi továbbá. "protekcionista" kiátkozásra.értelemben "nemzeti" kereskedelemnek nevezni. és majdnem mindnyájukat felháborító körülmények között foglalkoztatják. egy országnak viszonylag olcsón kell eladnia és viszonylag drágán vennie azt.a tőke otthon marad. két ország közötti általános egyensúlyi keretben". és hogy cégen belüli és cégek közötti cseréjük már a termékek és szolgáltatások világkereskedelmének kétharmadát teszi ki. De ha nem látjuk okát annak. Ennek a szörnyűségnek semmi köze a kultúrához. és a szállítás viszonylag drága. A gyermekmunka ténylegesen lenyomja a béreket. Akárcsak a gyermeknek. akkor rászolgálunk a "szabadkereskedelem-ellenes". Ruházati és Bőripari Munkások Szövetségének becslése szerint 250 millió gyermek dolgozik a világon. A gyermekmunka érdekében ugyanazok az érvek hangzottak el egy évszázaddal korábban először Nagy-Britanniában és Európában. hogy egy felnőtt árán három szolgálatkész és védtelen gyermekhez lehet jutni. ahol a különböző országok politikai és gazdasági rendszerének normái és szabályai egymással közvetlen versenyben állnak. vagy a világ hadikiadásainak 2 százalékáért. ha nem nekünk dolgoznának. de semmit nem szól a szerveződés jogáról. ugyanaz a szabad kereskedelem a neoliberálisok számára. és nagyon hasonló emberektől. De nem csak a gazdasági elmélet zavaros és alkalmatlan a ma tapasztalható valóság leírására. Ma olyan világban élünk. amelyek ebben vagy abban az országban jelentkeznek. a veszélyes munkakörülményeket és a szakszervezetek betiltását itthon? Valószínűleg nem. A Nemzetközi Textil.amint az Ricardo korában valóság volt . . és helyettesíti a felnőtteket. a nemzetietlenített. A szövetség azt állítja. amit termel.

azzal a különbséggel. akiknek már amúgy is sok van abból. 62 További információ: ITGLWF Federation. bár ez a jelenség valóban aggasztó a szeszélyes ingadozás és az összeomlás lehetősége miatt. A Munkacsoport nem nagyon gondolkozik el azon a lehetőségen. . toyábbá Paul H. A jelenlegi valóság az. szemét becsukja a társadalmi elnyomás előtt. ha már nem képes tovább állni a támadást.Ekképpen az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának híres döntése. önjelölt "neoklasszikus közgazdász". A tőke mobil (a munka viszont nem). A világon megmozgatott pénz többsége a nyugdíjalapok. és az egyén számára nincs más választás. amely őket "azok könnyű áldozatává teheti. akkor a pénz nagyrészt nem produktív papírokba vándorol. kivéve az elhajlást. és így mozgatják a reális gazdaságot. A WTO azt ajánlja. "Nem. opciós üzletbe és így tovább. a genfi Financial Monitoring Centre különféle publikációiban. és megerőszakolja a környezetét. 65 A pénzpiacokra áramló nagy mennyiségű készpénz ugyancsak a gazdagságnak az alulról felfelé húzódását tükrözi. a nők viszonylagosan gyenge alkupozíciójára hivatkozott. Institute for International Economics. New York and London. de a globalizáció és a szabad kereskedelem felülírja a döntését. hogy nem. befektesse azt részvényekbe. hogy akinek van megtakarítása. Parrish. Ha azok jutnak pénzhez. akinek a politikája legjobb esetben is naiv. 63 Coust Hotel Co. akik előnyt kovácsolnak szorult helyzetükből" 63. azért. amelynek fele az egyesült államokbeli forrásokhoz tartozik. hogy a természetnek egyáltalán nincs alkulehetősége. hogy a befektetés visszakerüljön a termelésbe. fax (32-2) 511 0904. mint egy harmadik világbeli munkahely feltételei vagy a munkanélküliség. amire szükségük van. ha egy ország olcsóbban tudja adni az áruit. Washington DC. Ugyanilyen gondolatmenet érvényes a környezeti normákra is. azok általában termékeket és szolgáltatásokat vásárolnak. Belgium. Amikor a kevésbé gazdag embereknek pénz kerül a kezébe. az nem a neoliberális közgazdászok vagy a Világkereskedelmi Szervezet problémája. Ezek összes vagyona a tekintélyes 21 000 milliárd dollár. és mindenki számára jólétet hozzon. hogy amint egy termék eléri a piacot. Ezért beszélnek a kritikusok a "versenyről az utolsó helyért". mert politikai elnyomást gyakorol. A valóságban a pénzpiacok felé folyó hatalmas mennyiségű pénznek csak igen kis százaléka jut el a reálgazdaságba. amely megerősítette a nők minimálbérét előíró törvényt. hogy "ne használjuk a kereskedelmet humanitárius problémák megoldására: a vesztesek vándoroljanak el. de itt reménykedő. Talán meglepi a Legfelsőbb Bíróságot. rue Joseph Stevens 8. A pénzpiacok elméletben lehetővé teszik. 1997. Dani Rodrik hasznos könyvet írt a témában: Has Globalisation Gone Too Far? (Túl messzire ment a globalizáció?). hogy a pénztőke nagymértékben független lehet a termékek és szolgáltatások előállításától és szétosztásától. 64 Egy őszinte. v. Verso. 65 Lásd Doug Henwood: Wall Street. Rodrik állítja. az emberi és természeti kizsákmányolás minden emlékét elveszíti. a bennfentes közgazdászok pedig azt mondják. Üres ígéret. ha a politikusok bölcsen és kreatívan cselekszenek. 1998. 1000 Brussels. hogy a sérelmekkel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet foglalkozzon. A legrosszabb feltételrendszer lesz a norma. vagy küldjünk nekik tömeges technikai és pénzbeli segítséget". kötvényekbe. A nemzetközi kereskedelmi rendszerben. vagy amit szeretnének." Egy hatalmas "ha" egy közgazdásztól. 1937. amikor a nemzeti normákat versenybe helyezik egymás ellen. 64 A tanulmány pénzügyi előfeltételei egyszerűek. árfolyam-fedezeti alapok és hasonlók) kezében van. Dembinski professzor (University of Fribourg). a biztosítótársaságok és pénzügyi társaságok (brókercégek.

vagy a latin-amerikai tőzsdék kétharmadával. 66 Garret Hardin: The Tragedy of the Commons. hogy az emberek forrásait és az azok feletti rendelkezés hatalmát elkobozták tőlük. Science 62. Ritka.ez a feltételezés teljesen hamis. hogy a rendszer összes vonását (jellegzetességét) fenntartsák. hogy a neoliberális gazdasági diagnózis tudatába belépjen a környezeti valóság. akkor a nyilvánvaló kérdés az. A tanulmányban ezt a kérdést nem teszik fel. A Munkacsoportnak igaza van. és katasztrofális dominóeffektust válthat ki. Ugyanakkor a népesség fogalma mindig viszonylagos a szóban forgó gazdasági és politikai rendszer igényeihez képest. A nemzetközi alapok nem szabályozottak. Ezeknek a kolosszális összegeknek a menedzserei állandóan figyelik a piac hőfokát. Az.bár nem olyanféle akcióra. majd még egy állattal. Hardin elképzelte a pásztorok egy csoportját. pp. de keveset tud a történelemről vagy az antropológiáról. amikor azt mondja. A Lugánói tanulmány környezeti alapfeltételei pontosak.Ez az adat. amelyet egyébként a Munkacsoport is idéz. Hogy érzékeljük: ez több. hogy a közös tulajdon nem válik túlhasználttá egészen addig. és ha mozdulnak. és mivel az összes pásztor ugyanezt teszi. hogy a bolygón ma élő minden férfi.a középkori legelőktől a maine-i homárhalászokig . amely nem járja meg egykönnyen a Munkacsoport agyát. korlátlanként és korlátlanul kiterjedtként kezelt. mert annak megválaszolása már megtörtént. és a saját szabályaik szerint menedzselni a közös erőfogást Hardin feltételezi. gyakran .azt demonstrálják. amíg a csoport tagjainak hatalmában áll meghatározni. és az emberek megfigyelt viselkedéséről. Amikor a "túlnépesedést" tárgyaljuk. hogy azonnali akcióra van szükség . . amint valamennyi alap menedzsere próbálja követni a legsikeresebb társait. ez olyan gondolat. amint azt Karl Polanyi és számos antropológus demonstrálta. és a csordáját gyarapítani egy. azokat. nő és gyermek 3500 dollárt kapjon. mivel egymással erőteljesen összekapcsolódnak. hogy a kapitalista értékek és az önző. vagy ez az összeg elég lenne arra. hogy túléljék a századokat. Hardin kétségkívül kiváló biológus. hogyha ezek a piacok rohamosan összeomlanak. A tanulmány azonban elhanyagol egy fontos politikai-környezeti szempontot. ha éppen ezt teszik. hogy kihez és mihez viszonyítva "túl". akkor gyorsan és tömegesen mozdulnak. amely a Nemzetközi Elszámolási Banknak (BIS). amit akarnak . Szóval nem lehet meglepetés az. bármilyen árat kell is fizetni ezért emberekben. A portfoliójuk pusztán 1%-os változása egyenlő az ázsiai "feltörekvő" tőzsdék tőkeállományának negyedével. beleértve a munkások iránti csökkenő igényt.akár saját tőkéjük több tucatszorosát is kölcsönveszik.spekulatív okokból . amint a "csorda" a kapu irányába kezd rohanni. hogy ki legyen a csoport tagja. 1243-48. az egyik kölcsönt a másik biztosítékaként használva fel. A népesség csak a neoliberális séma szükségletei szerint kerül szóba. (1968). Ezen alapok közül sok önmagában is zsugorodhat. közönséges halandó számára felfoghatatlan. mint az összes ipari ország éves GNP-je. A történelmi és jelenkori példák tucatjai . öngyarapító viselkedés mindig győzedelmeskedik. és azt tehetnek. akik az idők folyamán a legjobban teljesítettek a piacon. majd még egy. amelyben minden egyes "ésszerűen gondolkodó" pásztor megpróbál előnyt szerezni a többivel szemben. a forrás .a legelő . a központi bankok központi bankjának 1998-as beszámolójából származik. hogy az emberek valahogyan elérték. A demográfiai alapfeltételeket illetően a "népesség" fogalma a tanulmányban szubjektív. és azt a kívánságot. amit ők javasolnak.összeomlik.és az emberek meglepődnek. Ekképpen a BIS nem habozik "csordaviselkedés"-ről beszélni. A valódi probléma az. . és fenntartották a forrásaikat a Világbank vagy a TNC-k beavatkozása nélkül. Harminc évvel ezelőtt Garrett Hardin biológus egy híres cikket jelentetett meg A közösségi terek tragédiája (The tragedy of the commons) 66 címmel. bármilyen társadalomban és bármely időben.

a kérdés számukra az: hogyan. 67 Kész vagyok a Qualm Díj nevű pénzjutalmat bárkinek odaadni. és örökké utaznak. és nyilvánosan sohasem tesznek fel: "Mit szándékozunk tenni a vesztesekkel?" A Lugáói tanulmány Megbízói nyilván nem idegenek a vállalati hatalmak világában. . hogy az sokkal több győztest fog előállítani.az eredeti környezettel és a tiszta lelkiismerettel együtt. mivel a túlélési tét annyira magas -. Ha még mindig létezik az osztályharc . és olyan bombabiztos megoldási módot keres.A gyors kasztok Egy társadalomban a társadalmi különbségeket valamikor a relatív érdekérvényesítő képesség határozta meg. elbizonytalanodás. és amely a gazdagságot feltartóztathatatlanul nyomja felfelé. és meggátolják a még megmaradt bennszülöttek nyugtalankodását. 67 Ez az állítás hazugság. vagy arról. A globális piramis tetején helyezkednek el a "gyors emberek". akiknek fő tulajdonságuk a helyettesíthetőség. nem birtokolhat globális gazdaságot . hogy ki kinek adhat utasításokat. Ez a tanulmány lényege. ahogyan az a második világháború utáni jóléti államok korában volt. amit már megevett. aki felfedez bármit az IMF-ben. a saját becsületességben való kételkedés valamilyen tárgyban". hogy mindenki részesüljön a jótéteményeiben. és a tárgyalóasztal földrajzi alapokon nyugodott. "lassú emberek" tömege. A neoliberális rend védői azt hangoztatják. elbocsátásokat és az általános emberi szenvedést. Amint azt a Munkacsoport világossá teszi. amely lehetővé teszi a nomádoknak. akár a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara publikálja azt. A tanulmány felismeri a problémát és a tétet. hogy ők legyenek a győztesek. mint vesztest. Az embereknek tárgyalniuk kellett egymással. a tőke tulajdonosai és a jól képzett szakértők. oda mennek. hogy egyáltalán életben marad-e a neoliberális rend. és arra szolgál. A politika számára az a halálosan komoly kérdés jelentkezik. a feleslegesség felfelé mozog a szociális skálán. de legalább van bennük annyi tisztességtudás.és azt hiszem. növeljék vállalati tevéik csordáját. hiszen elismerik: nem lehet valakinek a kezében az a sütemény. és még csak nem is arról. Az állítás minduntalan megjelenik a szakirodalomban. az amerikai szegények és más távoli törzsek feleslegesek. amelyet azonnal valamilyen sugárzó jövőképbe helyeznek. hogy igazolja a kemény intézkedéseket. mivel a gazdasági növekedés egy napon eleget termel ahhoz. különösen azért. ami csak távolról is hasonlít a qualmra. A díjhoz ezek közül bármelyik elegendő. Mi valamennyien haszonélvezők leszünk. amelyet mások mindig elkerülni igyekeznek. amennyi az IMF-ben és a hasonló ügynökségekben nincs. mert az életük együtt. ugyanabban a térben zajlott. amelyeknek ténylegesen gondja van a "vesztesekkel". (A "qualm" meg-határozása az OED-ben: ájulás vagy rosszullét érzése. mert a kereslet irántuk átnyúlik a határokon. A huszonegyedik századi politika nem a tortaszeletelésről fog szólni. mert sokat tettek a keletkezésükért. A Munkacsoport legalább egyenes választ ad arra a nagy kérdésre. hogy arra a történelemben nem találunk párhuzamot. az ezúttal a gyorsak és a lassúk. mikor és hogyan. hogy ki milyen forrásokat szerez meg.) Akármilyen visszataszító is a Lugánói tanulmány szerzőinek megoldása. miközben továbbra is megőrzik a sivatag ökológiáját. Az új kulcsszavak ma a sebesség és a mobilitás. még létezik. a legyökerezettek és a vándorlók között megy végbe. akiket Jacques Attali "elit nomádok"-nak nevez. ahová kedvük van. hogy folytathassák az egyik oázisból a másikba való sima utazást. északi-déli vagy déli-déli is. Alattuk található a túlnyomó többséget képező stacionárius (helyben maradó). hátráltatás nélkül cseréljék a szőnyegeiket és datolyájukat. amely lehet északi-északi.amely oly mértékben gazdagít keveseket. kétely lelkiismeret-furdalás. és tízmilliókat tesz vesztessé . Az elit nomádok helyzetükből fakadóan jobb pozícióban vannak ahhoz. Nem csak a brazil indiánok. a mobilak és a helyben maradók. akár a Nemzetközi Pénzügyi Alap.

melyet a Mi történt a fejlesztéssel? . hogy a fejlesztés hatalmas siker volt. hogy a Munkacsoportnak és szponzorainak valamint a hozzájuk hasonlóknak a mentalitása. hogy a jelenlegi hatalmi viszonyok között alternatívákat javasolok. az állam hatalma hogyan csökkent drasztikusan. hogy minek "kell" lennie. a legtöbb dolog mégis azért történik úgy.. hányszor voltam olyan eseményeken. .Te magad. előfeltételei és céljai megkérdőjelezhetőek. Azt mondtam: zavar. hogy egyetlen évtized alatt hogyan nőtt duplájára az adósság és az adósságszolgálat. hogy az emberiség felső 20%-a birtokolja a javak 84%-át (a három évtizeddel korábbi 70%-kal szemben). hogy minden. mint még soha. a legszomorúbb és a legbosszantóbb naivitás. De arra is szükség van. hogy ismét egy személyes történettel állok elő. a kicsi vagy közepes céged. a szakmád. hogy mindeddig hibáztak. hogyan rendelődtek alá az országok tucatjai a Világbank/IMF elveinek. Alternatívák Ezt a fejezetet egy személyes megjegyzéssel kell kezdenem. miközben a privatizáció általánossá vált. és integrálódtak erőszakosan a globális gazdaságba. mert erőteljes igény van arra. Mivel azonban engem állandóan kérdeznek: "mit tegyünk". talán rossz indikátorokat vagy helytelen hasonlítási alapokat használtak a siker vagy a hibázás mérésére. hogy beszéljek az UNESCO kollokviumán. ahogyan. vagy. az igazságossághoz. beteg. Ezt követően elmondtam. beismerik. Azt feltételezni. a közösséged. hogy úgy történjen. míg az alsó 20% a világ gazdagságának alig több. és le is győzhetőek. amely különben észrevétlen maradt volna. és ezek ezerféle jó és szükséges munkát végeznek: ez az. a pénzügyi tőke hogyan részesül olyan nagy jutalomban. ők hozzám hasonlóan évtizedek óta ott voltak a fejlesztésről szóló viták körül. és már el is fogadják. mobil pénzt és segíteni a helyben maradó emberek millióinak túlélését. reménytelen ember. Annyi jóindulatú erőfeszítés hanyagolta el teljesen a hatalom alapvető dimenzióit. a természeti élőhelyed egyre inkább a látókörükbe jut. akkor ezeknek az embereknek a feleslegét meg kell semmisíteni. hogy ha egyszer a hatalommal rendelkező személyek és intézmények megértették a válság súlyát (bármilyen válságét) és a gyógyítás sürgős szükségét. Jelen volt a főtitkár is. Azok. mint 1%-ával rendelkezik.témakörben tartottak. Megszámolni sem akarom. Ha a transznacionális vállalatnak kizárólag a tőketulajdonosok felé van felelőssége. Sok jó. mert őszintén egyszerre moralistának és bolondnak érzem magam. hogy megtaláljuk a keskeny ösvényt a realizmus és a cinizmus között. hogy a "fejlesztés" gyászos hiba. Elnézést kérek. hogy én most megpróbálom ezt elkerülni. mint valaha. hogy több vesztes van. mind az országokon belül hogyan lett alaposan körülsáncolva. egyenlőséghez és békéhez közelebb vivő változást csak meg kell magyarázni. egyébként intelligens ember hiszi azt. ami engem is mozgásban tart. Bár a tudatlanságnak és a hülyeségnek is megvan a maga szerepe. akiknek erről más a véleményük. valamint a különféle nemzetek fontos szakértőinek és hivatalosságainak serege. hogy ne ejtsen csapdába bennünket a "kell" és a "pofozó iskola". hacsak nem gondolom úgy. a családod. mert a terepen számtalan ember van. amelyek annak a lelkesítő kinyilatkoztatásával értek véget. hogy a teremben az egyetlen optimista én vagyok. senki sem tagadhatta. Az első az. Én a témához kapcsolódó sok magasröptű előadás után következtem.. hogy a valóság egy elemére sikerül felhívnom a figyelmet. mint korábban bármikor. Az esetenkénti részleges győzelem azt mutatja. Én ugyanis úgy látom. hogyan kaptak a TNC-k újabb szabadságot a kereskedésükhöz és beruházásaikhoz. és a szegényektől a gazdagok felé irányuló erőteljes jövedelemátcsoportosítás mind az országok között. munkanélküli. néhány negatív javaslattal kezdem. ha a kormány nem tudja megadóztatni az eltűnő. adatokat és szövegeket idézve. akkor lesütik a szemüket. 1994 közepén meghívtak mint az észak-déli viszonyok elismert szakértőjét. és a felismerés világosságánál azonnal 180 fokkal megváltoztatják a viselkedésüket. hogy több az alultáplált.

de másfajtáért.kérdeztem . . Legalábbis az én meglátásom szerint a helyzet meglehetősen világos: "nekünk" meg kell találnunk annak módját. Nem volt határozott tervük (senkinek sem volt soha). és sikerünk lehet-e vérfürdő nélkül . Az alternatíva a totalitárius berendezkedés és a lugánói megoldás. Nem örülök a "mi" névmás kétértelműségének. nem mértéktelenül kapzsiak? Az olvasó csak mérsékelten fog azon meglepődni. hogy megállítsunk olyan embereket.Ki a felelős a jelenlegi válságért? . mielőtt az szüntet meg bennünket. amilyenek most. 68 Lásd John McMurtry: The Cancer Stage of Capitalism. kik vagyunk mi. mint amilyennek látszik. az IMF. nem tökéletesért. amíg az alapot . a hitelezők. A transznacionális kapitalizmus nem tud megállni. ha a cél valóban a jövedelmek igazságosabb elosztása. az a nem kis feladat. és vajon tudunk erőszakmentes megoldást találni. ha minden a tervek szerint történt? Vajon azok. az általános oktatást és egészségbiztosítást várták. 1999.a kereskedelmi bankok. hogy értelmetlenül ismételgessük.Ha .Hogyan állíthatjuk meg ezeket a felelősöket? Nemzetközi zsarnokság Szerezzünk hatalmat. hogy a természet és az emberek kirablását és elpusztítását megakadályozzuk. Pluto Press. huszonegyedik században. . átláthatatlan. teljesen számon kérhetetlen TNC-kkel és azokkal a globális hatalmi struktúrákkal szemben. a pénzügyi menedzserek és a globális elitek boldogok. nem lévén teljesen biztosak abban. de legalább én nem játszottam hülye játékokat. a TNC-k. Nem tudom. amilyenekkel csak rendelkeznek. A TNC-kkel és a korlátozatlan pénzfolyamokkal egy rosszindulatú és veszélyes fázisba érkezett. Ők is tapogatóztak. a választás az ő szabályaik és a mieink között. hogy mit "szükséges" vagy "kell" tenni. hanem hogy felteszünk-e két egyszerű kérdést.alá nem ássa. Hasonló helyzetben vagyunk.mihez? Ez a kérdés nehezebb. London. amelyeket ezek a saját érdekeik szolgálatára hoztak létre. olyan eszközökkel. egészen addig. és hajlandóak küzdeni egy másfajta politikáért és világért. hanem a hatalomhoz jutás. és végül is harcolniuk kellett. akik sehol sem állnak meg. . hogy ez itt nem a történelem vége. de azt tudom. hogy a politikájuk elhibázott. Ez az oka annak. és meg kell próbálnunk a transznacionális zsarnokságot megszüntetni. mint a globális demokrácia feltalálása. akik visszautasítják a Lugánói tanulmány filozófiáját. mint a franciák és az amerikaiak voltak a tizennyolcadik század közepén.a bolygót magát. mert ezekkel csak a rák valamivel lassúbb terjedését tudjuk elérni. hogyan juthatnának el az abszolutista monarchia uralma alól a nemzeti demokráciáig. a Világbank. minek "szükséges" vagy "kell" lennie. 68 Az életviteli szabályok vagy az önkéntes korlátozás nevetségesen (vagy sírnivalón) alkalmatlan arra. és ez annak is az oka. A probléma nem az. és készen állnak az ellenállásra. hogy megváltoztassák a státusukat. hogy ezután senkinek sem volt kérdése. hogy a fejlesztés nem volt sikeres. hogy a tét egyre emelkedik. elszenvedőkből polgárokká. és folytatni fogja az emberi és a természeti források felemésztését és elpusztítását. hogy panaszkodunk? Hogyan állíthatja bárki. A mérhetetlenül hatalmas. akik a jövedelmek igazságosabb elosztása mellett az éhség végét.ezt remélem -. amit "nekünk" meg kell oldanunk a következő. az éhezés megszüntetése stb. A probléma nem az e célok elérésének útjában állók meggyőzése arról. amelytől a saját léte is függ . nem kevesebb. hogy egy kicsivel kevesebb kárt okozzanak: azt kell elleneznünk. de itt használni fogom mindazoknak a megjelölésére. hogy nézetem szerint eredménytelen lenne a TNC-ket megkérni arra. a környezet megújítását. hogy a mi századunk érettebb-e. Mindenki tökéletesen tudja.

baloldali parasztok. másutt egy gyár bezárása ellen harcolnak. a Helyi Cserekereskedelmi Szervezetek (Local Exchange Trading Systems.kell. minden kiásott csatorna. az alternatív pénzek tucatjai vannak forgalomban. akik magukat környezetvédőnek mondják. és úgy kellene alakítaniuk a témáikat. akár szemétégetőről van szó Los Angeles közepének déli részén. Mi valamennyien "csak"-ok vagyunk. amelyek a helyi igényeket hivatottak árukkal és szolgáltatásokkal kielégíteni. Abban a Munkacsoportnak az ő szempontjából teljesen igaza van. Az erőknek is elegendőknek kell lenniük.. Minél több gazdasági tevékenységet foglalunk el és veszünk vissza a transznacionálisak hatóköréből. amelyet a neoliberalizmus széttép. annál jobb. Amint az egyik barátom megjegyezte. Milliárdnyi tevékenység történik helyileg. szociális és országhatárokon. Az akadályok ellenére a pozitív oldal az. Az összes ilyen harc alapjaiban érinti az emberi test egészségét. amelyek rendszerint szétszakadnak az idejétmúlt és hagyományos vonalak mentén. nekünk is el kell jutnunk az elszenvedők állapotából a polgárokéba. attól. Tizenkilencedik századi elődeik sem tették ezt. Mindenki lehet a kötél vagy a szövet egy szála. hogy valamin együtt dolgozhassunk. ott egy környezetkárosító. addig. Nem kell mindenben egyetértenünk ahhoz. hogy megvédjék azt. hogy az elnök közvetlen hatalmát megakadályozza (hogy szabadkereskedelmi egyezményeket újon alá. és segít visszaállítani az emberi tájképet. Nem jó azt mondani. és követelték a vasárnapi pihenőnap jogát. .mindenki töltse ki ezt a részt.földrajzilag elkülönülve. szükségtelen gyorsforgalmi út. amint az emberek itt egy mérgező anyagtároló. hogy mindenki lehet . és engedelmeskedünk. miközben a családjuk és közösségük jólétéért harcolnak. mivel ezeknek át kell nyúlniuk a generációs. én csak egy. Keressék másutt a kitüntetéseiket. amikor két francia mezőgazdasági szövetség valamilyen apró témáról folytatott vitáját figyelte. Néha a szövetségeseink egy valóban különös fordulat következtében lehetnek transznacionális vállalatok is. a hamisított élelem és tej ellen. 69 Az emberek. Az erőegyensúly megváltoztatásához fel kell mérnünk a számunkat. és ezzel törvényerőre emelje a Kongresszus jóváhagyása nélkül). minden járt út vezet valahová. hogy legyen . a létrehozott vidék-város szövetkezetek közvetlenül kapcsolják a farmereket a fogyasztókhoz. és ne használják a népesség mozgalmait fügefalevélnek. LETS) szintén. vagy a tizenkét órás munkanap megszüntetéséért. sőt néha a politikai határokon is.érintett. a legszokatlanabb ágyastársakat hozva így létre. politikailag megosztva. Bár "mi" általában túl boldogok vagyunk. hogy "De hát mit tehetek én? Nem tudok semmit sem tenni. hogy Újra kell szőni a szociális hálót. A számok megvannak . amikor harcoltak a bányákban végzett gyermekmunka ellen. hogy az elkülönülést és a megosztottságot támogatni kell. talán ők mégis legyőzhetőek. Azoknak. A szövetségek kérdése bonyolultabb. akár a háború utáni évek Londonjában terjeszkedő szmogról vagy a brazil nyomornegyedek patkányairól. nem szükségképpen gondolják magukat "aktivistá"-nak vagy "környezetvédő"-nek. ámbár a fő ragadozókat és szennyezőket kizárnám. Ezen helyi mozgalmak néhánya összekapcsolható például az ígéretes Fenntartható és Önfenntartó Közösségek Mozgalmán keresztül. a saját erőfeszítéseik eredményeképpen.. Az USA-ban a jobb. már csak az önkényes vállalati hatalommal és a transznacionális zsarnoksággal szemben vesztésre álló szociális szektorok nagy száma miatt is. "Jobboldali parasztok." . hogy áldozatok legyünk. Minden megépített híd. de ez nem természetes reakció a számukra. és úgy kellene fogalmazniuk. hogy mindenki megérthesse. de léteznek. vagy más csoportok számára. mert ez növeli a trópusi viharok gyakoriságát. A különféle méretű városok tucatjai kísérleteznek már ma is helyileg fenntartott készletező vállalatokkal. ki törődik ezzel? Egyáltalán nem lesznek parasztok!" Így tehát jobban tennék.és baloldali erők egyesülése kellett ahhoz. mivel a feladatok feladata az lesz.Mint az elődeinknek. a közösségi bankok virágoznak. az erőinket és képeseknek kell lennünk szövetségeket kötni. időnként sokkal többet kellene gondolkozniuk az emberi testről. ha együtt lényeges dolgokra figyelnének. hogy saját sorsunk cselekvő alakítóivá váljunk. A biztosítási ipar például rendkívüli módon aggódik a globális felmelegedés miatt.

csak a levegőben lóg. Amíg a munkások a számukra legrosszabb feltételek felé haladva versenyeznek egymással. az opciókon. nem a mennyezetet elérni mások kárára. mindenki veszít. mert a szegények legyökerezettek. a határokon átnyúló egységes szakszervezetet. hogy meg kell fogni a pénzt ott. vagy "közösségi. A helyben maradó pénz (a helyi vállalkozások. Ezzel nem érték egyet. a kötvényeken. akkor sikeresen kiállhatnak a vállalati hatalom ellen. azon egyszerű okból kifolyólag.az éhség megszüntetése. a környezet megújítása. ahol valójában van. Az egyetlen mód. hogy az állam visszakapja az előjogait. megjelenés alatt. a független. hogy árusítsanak organikus élelmiszereket. "lassúak". nem egymás ellen harcolni a morzsákért. A brazil munkások például feltalálják a "szociogazdaság". és a bájtok sebességével halad. és olyan dolog. amely a változatos tulajdonformájú és vezetésű szövetkezetek széles skáláján alapul. Ezek már kapcsolatba léptek az uruguai és spanyol munkások szövetkezeteivel. amelyeket a helyi termelők állítottak elő. szakemberek. mert ezek főként ki nem elégített szükségletek formájában léteznek. 69 Lásd: http://www. A helyi és nemzeti demokrácia erősítése.csekély vételieladási adó a részvényvásárláson. Ha nem leszünk képesek elérni. A fair trade (tisztességes kereskedelem) mozgalom szintén tagokat és teret nyer. New York. és a közlekedés is. továbbá Michael Shuman: Going Local: Creating Self-reliant Communities in a Global Age. hanem a globális gazdaság újraépítését az aljától felfelé.Néhányan azt vallják. nem látom. .hamarosan minden magánkézbe kerül: a közoktatás. hogy ki állhatna az egyes személyek és a transznacionális zsarnokság közé.bár nem szükségszerűen a ma ismert állam nélkül . A "szociális gazdaságban". azaz a TNC-k között és a pénzpiacokon. Ezek számára a fogalom nem a helyihez való visszatérést vagy a menekülést jelenti. párhuzamos gazdaságok létrehozása fő kérdés. az egymással szembeni versenyzést.ips. Az állam nélkül . Az egyetemi diákok és professzorok azt kérik a kantinoktól. keresd azt ott. de a kormányok mostanáig ezt nem érzékelték. sokkal inkább. közös alapot teremteni. amely a nemzetközi pénzügyi tranzakciók (FOREX) megadóztatását vezetné be. amiben mindenki részt vehet. mint ahogyan azt győznék elkölteni. Egy francia humorista egyszer azt írta: "Ha a pénzednek a végére jutottál.org/ifps. Másokhoz csatlakozva a fogyasztásunkat az igazság szolgálatába állíthatjuk. hogy elkerüljék a "kutya eszi kutyát" helyzetet. melyek együttműködhetnek és kereskedhetnek egymással. hogy megfogható. az az. amely az első lépésein már messze túljutva. szupermarketek és közösségek (például önkormányzatok. Leginkább ismert az északiak számára a déli szövetkezetek által szállított "alternatív" tea és kávé. Az úgynevezett "Tobin adó" bevezetésére tett számos javaslat. míg a nagy pénz vándorló. mint bármikor. amit meg kell valósítani . hogy a skálát megváltoztatva "helyinek lenni" elegendő. bármennyire támogatom is az ilyen kezdeményezéseket. hogy mindazért fizetni lehessen.gyorsabban töltené meg az ENSZ és ügynökségei bőröndjét. A feladat az. az egészségügy. A szakszervezetek ugyancsak kezdenek nemzetközi kapcsolatokat kiépíteni. A legnehezebb feladat mégis az alternatív globalizáció megteremtése. egyetemek és hasonlók) számára is szállít. vagyis a közösségi és a magán melletti "harmadik szektorban" munkahelyek ezrei és milliói léteznek betöltetlenül. egyenlőbb társadalmak alapján. fizetésből élők pénze) a felső határig adóztatott. hogy a kereseteket és a munkakörülményeket világszerte fel kell emelni egy megfelelő szintre. amelyet bizonyos szervezetek "szövetkezeti globalizációnak" (együttműködő globalizációnak) kezdenek nevezni. az egészség és oktatás mindenki számára elérhetővé tétele -. és a különös leszármaztatott unokatestvéreiken . helyben maradók. nem állami szektort". ahogyan az általuk árusított termékeket gyártják Délen. amelyek hasonló elvek mentén szerveződtek. Nagy-Britanniában a Keresztény Segély a vásárlók nyomására építve sürgeti a szupermarketeket: vállaljanak felelősséget azokért a körülményekért. ahol a leginkább elterjedt: a szegényeknél. Ha létre tudnak hozni az egész vállalatra kiterjedő." A kormányok ma éppen ezt teszik. az egészségesebb. A tőzsdét terhelő adókkal párosítva . The Free Press. és fair trade italokat.

hogy azt kívánják: az adófizetés terhében a TNC-k is osztozzanak. így a válasznak is annak kell lennie. 1944). mint amilyen a Geneva Üzleti Dialógus (a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara és az ENSZ közös vállalkozása) volt. és azt kívánom. amiből kevesebbet akarsz. meg kell határozni a célt és az akadályokat. A kezdő lépés egy hatalmas Keynes-féle környezethelyreállító és megtisztító program finanszírozása lehetne. a TNC-ken és a személyesen kijelölt kormányzók gyülekezetén kívül is. hogy a pénzt hogyan költik el. komolyan kell vennie a tanulmány megelőzésre vonatkozó részét. amilyeneket a Lugánói tanulmány javasol. A környezeti adó az egyetlen hosszú távú megoldás környezeti rombolásra. amely a jelenlegi struktúraátalakító megszorító programok mellett lehetetlen. és ezzel lehetővé tegyék az alternatív hangok meghallását is. amit leginkább szeretnél tenni. Sietek mérsékelni ezt a látszólagos optimizmust. és ezért nem akarom részletezni a félelmeimet. amelyeket meg fog kapni az élete során. és nem ismeri a képességeket és lehetőségeket. Akkor olyan világot választanál. emlékeznének rá. hogy megkapják az elköltés jogát. 1962. amelyek sokszoros "konszenzusépítő" gyakorlatok. hogy egészségügyi szolgáltatást és oktatást teremtsenek a saját népüknek. Van választás.71 Mielőtt a társadalmat kormányzó alapelveket kiválasztanád. Az internetes kapcsolat ma már olyan egyszerű. ezeknek az ügynökségeknek felelőssé és számon kérhetővé kellene válniuk valakinek. Van néhány alapvető szabály. hogy a körülmények valószínűleg eléggé szörnyűek. fordulhatunk John Rawls Az igazságosság elmélete című könyvéhez. hogy erről szóltam a könyvben. ha a várható gazdasági-pénzügyi katasztrófa esetén. Ha a nemzetközi bürokraták meg szeretnének menekülni az egyoldalúság vádjától. ha további morális alapot látunk szükségesnek a transznacionális zsarnokság ellenzéséhez. amelyben különböző utak vannak felvázolva. 70 Végül. valamint a szegény országok demokratikusan választott kormányai számára. de én hiszem azt is. hogy azok a legnagyobb kedvezményt a legkevesebb előnyökkel rendelkezőknek nyújtják".. amely bármilyen út választása esetén érvényes: először. A kártyavárak összeomlanak. Ha csak lehetséges.Ahhoz azonban. Ezeket az adókat nem vezetik be varázsszóra. a Transz-atlanti Üzleti Dialógus (a TNC-k vezetői és a legfelsőbb nemzeti és nemzetközi tisztségviselők). bárcsak elkerülhetők lennének. Ez a függelék az alternatívákról szól. amit az ellenfeled a legkevésbé szeretne. hogy mi is lehetünk "gyors emberek". amelyet a Munkacsoport nagyméretű "globális baleset"-nek nevezett. aki nem tudja a saját helyét abban. 71 Boston. csak ha elegendő kormánynak mondja elég hangosan és világosan megfelelő számú polgár. Emlékezz az ősi kínai stratéga. Ha a nemzetközi adózást bevezetnék. amelyek a cél elérésének útjában állnak. Bizonyosan nem olyan világot választanál. külön hányadot adva a szövetkezetek és egyéb decentralizált vállalkozások. a területen érdekelt felet meg kell nyerni. Jelenti-e mindez azt. Az ENSZ és a TNC-k ma kényelmes találkozókat rendeznek. amennyit csak lehet. rámutatva arra. Annyi. ragaszkodniuk kellene ahhoz. amiből többet. a népesség komoly. képzeld el a társadalmat egy olyan ember szempontjából. és az "önszabályozó" piac. Szun Cu bölcsességére: Ne azt tedd. A régi mondás nemzetközileg is érvényes: adóztasd meg azt. amelyet társadalmi lázadás követ. Beacon Press (első publikáció: Rinehart and Co. szét fogja tépni a társadalmat. a polgári egyesületeknek beleszólási jogot kellene kapniuk abba. ahogyan Karl Polanyi látta évtizedekkel ezelőtt. de adóztasd meg a környezetszennyezést és a hulladékot. hogy az üzletet a helyes környezeti vágányra tereld. hogy az események hozzájárulhatnak az olyan stratégiák ellehetetlenüléséhez. A leghatékonyabb a nők oktatása és a választás megadása számukra. 1957. mélyen problematikus kérdés. amelyben "a szociális és gazdasági egyenlőtlenségek úgy vannak elrendezve. amely a Lugánói tanulmánylogikáját követi. Azt tedd. nemzetközi szervezeteket alkotva messzire mehetnek a jövő megformálásában. azonban azt szeretném. hogy tegyél. nemzetközileg cselekedj: a fenyegetés nemzetközi. De ha valaki nem akarja a lugánói megoldást. Ne adóztasd a foglalkoztatást és a bevételt. hogy a világ népességére nem fontos figyelni? Nem. 70 A Great Transformationben. hogy elegendő számú más szervezet képviselőit is meghívják. . és ne adóztasd azt. Az emberek.

Aztán 1995 kezdetén. nagyjából egy hónappal a mexikói pénzügyi összeomlás után. mely csoportok kapják a hasznot. továbblépek . szükséges beszámolnom röviden jelenlegi munkámról. Penguin. A környezeti ragadozókról és rombolásukról szóló emlékeztetők naponta öntötték el a számítógépemet a "greenlink" (zöldvonal) jóvoltából. 73 Publikálya. Így rövidebb részeket írtam meg. Penguin. hatalmas emberi szenvedéseket okozva azok számára. vagy mindkettő. ezt részben annak köszönhetően. ezt Oroszország és Ázsia példája azóta igazolta. 1976. hogy én vagy fejlesztési szakértő vagy közgazdász vagyok. hogy miért fognak más válságok más "fejlődő piacokon" szükségszerűen bekövetkezni. ahelyett. amikor az 1990-es évek közepén. A feltételezés helyes volt.ami lehet helyes. Ez annyira tudományközi terület volt. Annak megmagyarázásához azonban. hogy ugyanazt a barázdát szántanám újra és újra. a déli félteke adósságainak hatása. A három egyetemi fokozatomat tízéves időszakonként szereztem. a Fabrizio Sabellivel közösen írt könyvünk. de egy ilyen könyv megírása tetemes utazási költséget jelentett volna. és közben figyeltem a Föld elleni támadás folytatódását és a szociális szerződésnek a piaci "törvénnyel" való felváltását. hogy miért tettem ezt. vagy helytelen -. az észak-déli viszonyok. . 1974. ha felrobbantják azokat. Az első egy kétszakirányos képzés volt: francia nyelvet és kormányügyeket tanultam az USAban. A környezetvédelmi kérdések egyre jobban foglalkoztattak. de az aknák válogatás nélkül pusztítják őket is. a Faith and Credit: the World Bank"s Secular Empire (Hit és hitel: a " Világbank világi birodalma) 74 befejezése után új területet kerestem. Az 1970-es évek közepétől.73 72 Harmondsworth. hogyan osztódik szét a hatalom. Editions Grounauer Talán az egyetlen közös szála ennek a sokféle területnek az a hajlamom. hogy azt kérdezzem mindenféle körülmények között: ki birtokolja a hatalmat. amely a betetőzése volt a szemináriumok egy svédasztalának. Genova. a Smith College-ban. és egy régi tanfolyamon kívül soha nem tanultam formálisan közgazdaságtant. minduntalan azt próbáltam megérteni és leírni. Végül doktori disszertációm témája az USA élelmiszer-rendszerének a világ többi részére való erőszakos átültetése lett. . amit nem tudtam előteremteni. Ebből kiindulva olyan témákkal foglalkoztam.Hogyan hal meg a másik fél (How the other half dies) 72 anyagához végeztem kutatást. amikor az első könyvem . Így történt akkor is. hogy ezeket a kérdéseket többé-kevésbé megválaszoltam. Valójában egyik sem. hogy az érintett hatóságok végül a Sorbonne következő kategóriájába sorolták: "Észak-amerikai tanulmányok: választható politikatudomány". mint Les Strateges de la Faim. Sohasem éltem vagy dolgoztam fejlődő országban. Sok ember ezért azt gondolta. akik nem maguk cselekedték meg a föld pénzügyi aláaknázását. az Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales-ben ("School for Advanced Studies in the Social Sciences": Felsőfokú Társadalomtudományi Tanulmányok Iskolája) és környezetében. Ez azt mutatta volna be. írtam egy javaslatot és bevezetést egy Tökéletes bűntények címmel tervezett könyvhöz. 74 Harmondsworth. A második a "Licence és Philosophic" (Filozófiai diploma) a Sorbonne-ról. mint az éhség a világban és a harmadik világ nyomora. hogy hat évig szolgáltam a Greenpeace Nemzetközi Tanácsában.UTÓSZÓ A LUGÁNÓI TANULMÁNYHOZ Nem titok: a Lugánói tanulmányt az elejétől a végéig én írtam. Amint úgy érzem. és kik fizetik meg azt. és hogyan használja azt. a transznacionális vállalatok és intézmények és a Világbank. 1981.

Ha a diagnózis számomra és a hozzám hasonlók számára nagy veszélyekre világítana rá. míg az egyéb családok 80%-a veszített abból. Hogy ez a "valami" mi lehetne. 76 A világ láthatóan olyan romboló úton jár. de egyáltalán nem hülyék. kétharmada Kinti. majd tovább Északra. hogy a rendszer állapotát és rugalmasságát tisztán. hogy a gazdasági globalizáció és ennek súlyos emberi és világszintű következményeinek kapcsolatrendszerével foglalkozva valamilyen erősebb dologra van szükség. A Transznacionális Intézet Tagjainak Találkozóin rutinszerűen a következőkről beszélünk: a "globalizáló Északról" . Ezt légiónyi példa mutatja. és hiányzik belőlük a rendszerük vesztesei iránti minden együttérzés. és a gazdagoknak adni. akik a hatalmat birtokolják . a Világbank fő gazdaságpolitikusa a struktúraátalakítási programoknak a szegény országokban tapasztalható hatása és vadsága miatt. mind azok között. hogy én. A történet közelítőleg ugyanez volt Nagy-Britanniában. Chapter 3. akkor olyan előírásokhoz is akarnék jutni. a tőkét újraosztani a munka hátrányára? Sok tanulmány kristálytisztává tette azt. komolyan aggódni kezdtem. Azonban senki sem hozza mindezt össze egyetlen képbe. Most is aggódom. bárhol élnek is -. és látják a riasztólámpák villogását. pénzügyileg. Bizonyosan ők is hallják a riasztócsengők hangját. Lehet. Soros György a kapitalizmus túlzásai miatt. vagy elvontabban fogalmazva. de az lett a véleményem. Azt kérdeztem magamtól. szeretném a képet holtbiztosan együtt felfogni. valamint a bolygó népességéről. A Lugánói tanulmány ötlete lassanként kezdett formát ölteni. amelyek segítenének a trendek meglovagolásában és a jövő alakításában. ha másért nem. amelynek egyharmada Benti.azokról az emberekről." 75 Ilyen módon az amerikai családok legfelső 1%-a a reagani években megduplázta a bevételeit. a Morgan Stanleynél a világgazdasági igazgató a várható "tőke és a munka közötti durva küzdelem" miatt aggódik. miközben a Világbank és az IMF politikai és gazdasági uralmát körülbástyázták. elhallgatások nélkül lássam. és a "globalizált Délről" . A harmadik világ adóssága szellemes mechanizmus volt a gazdagságnak a déli szegényektől a déli elitekhez való átjátszására. hogy ez a transzfer hatalmas és globális méretekben történik meg. Ha én azok között lennék. az még messze nem volt világos.Ezek látszottak számomra a globalizáció legszembetűnőbb jellemvonásainak. mert a jövőbeli hatalmam és a profiton ettől függ. annál többet veszítettek. nem csak egy újabb kritikai és magyarázó könyvre. nehogy törvényes eljárást hívjak ki magam ellen) hogyan léphetne az ügyben. Tekintettel azokra a pusztításokra. legalábbis nem nyilvánosan. hogy ezek könyörtelenek. amelyeket a thatcherizmus Nagy-Britanniában. ők a TNI más munkatársaitól is kaptak segítséget. és hajlandó lennék csinos összeget fizetni azért. szociálisan és a környezet szempontjából egyaránt. akik a hatalomban vannak. A világegyetem gazdáinak a szempontjait állandóan észben kell tartani. hát azért. Hogyan volt lehetséges fordított Robin Hoodként módszeresen elvenni a szegényektől. 75 Egy jó összefoglalásért lásd: UNCTAD: Trade and Development report 1997.gondoltam -. De kezdtem ugyanezeket a jelenségeket azoknak a szempontjából vizsgálni. Minél lejjebb voltak a skálán. 76 A koncepciót főként John Cavanagh és Walden Bello dolgozta ki. hogyan lehetett ezt véghezvinni. de informális csoport (amelyeket most nem fogok megnevezni. a reaganizmus az Egyesült Államokban és a neoliberalizmus a világon szinte mindenütt okozott. hogy egy vagy két kiemelt. Nemzetközileg nézve a jövedelmek különbsége az emberiség felső és alsó ötöde között megduplázódott három évtized alatt. mind az országokon belül. akik a jelenlegi rendszerből a legtöbb hasznot húzzák. arra voltam kíváncsi. És aggódnak is! Alan Greenspan a piaci bőség túlzott áradása miatt aggódik. és akikkel nem is akar törődni. másokhoz hasonlóan. .amely a nemzetközi elitet és az egyre aggódóbb középosztályt jelenti -. akikre a világpiacnak nincs szüksége. Nekik is kell aggódniuk. sok ember pedig a társadalmi polarizáció és a környezeti összeomlás miatt.

hogy írtam egy regényes előszót. Elég sokáig úgy gondoltam. józan és távolságtartó elemzés. kényelmes házban tartották. hogy kinek is dolgozik. magas pozíciójú. a demográfus Dill. Ők az Aszfodél antropológus. Amennyire tudom. nagy hírű egyetemi központokat vezetnek. de a nevük nem forog közszájon. és senkinek sincs arról fogalma. hogy egy hasonló dokumentumot már elkészített egy valóságos munkacsoport. akkor tegyék ezt szóvá. az empirikus és az elméleti irodalom eddig soha nem vonta le ezeket a következtetéseket. a történész Hawkweed. és egy tanulmány megírása megbízóik számára arról. és magas pozíciójú tanácsadókként szerepelnek. azaz Svájcban. amit úgy éreztem. nem részleteztem azt különösebben. diszkrét és gazdag kisvárosban. fontos személyiségek. egyértelművé kellene tennem. és a látszólag különálló szálakat összeszőni egy összetartó mintázattá. mint a tudományágak emlékezetet segítő megjelölését. Egy vagy két barátom azt javasolta. a közgazdász Edelweiss. A csoport tagjai az amerikaiak által "politikai értelmiség"-nek nevezett emberek lennének. és veszteseket kreál. A csoport előfeltételei és megbízása a tagokat a logikai következtetéseik irányába kellett. hogy a tanulmányt valódiként hozom nyilvánosságra (bár a végén a szerzőséget mindenképpen vállalni akartam). valamilyen semleges helyen találkozva. Más szavakkal. Ebben a kitalációban a szereplőknek növényneveket adtam álnévként. a ceremóniamester. hogy a tanulmány mely részei tükrözik a saját nézeteimet. ami jobban lehetővé tette volna annak kimondását. akik jobbnak látták. Nem tudok elképzelni olyasmit.Ezek megbíznának egy magas szintű munkacsoportot. Kevésbé sűrűn tartalmaz lábjegyzeteket. ahogy Gentian sejttette. éppen úgy. egy egyszerre elbűvölő. az azonosságukat eltitkolva talán még egymás előtt is. A csoport tizedik tagja. hogy nem eléggé foglalkoztam az ellenvéleményemmel. és a legkevésbé sem volnék meglepve. És végül "ezek a nevek szerepelnek az Átadólevélen is. ha megtudnám. de akik. a találkozóik között védett vonalakon kommunikálnak egymással. és én ki fogom ásni a szükséges hivatkozást a megalapozó dokumentumokat tartalmazó dobozaim egyikéből. arra utalva. különféle tudományos területekről összeverbuválva. hogyan lehetne a legjobban folytatni úgy. mint a többi könyvem esetében. de az anyagi juttatásaik elfojtották a maradék kíváncsiságukat. mint a többi. és aggodalmaikat is. ezt kedvesen mondták. mert úgy gondoltam. Ennyit a Lugánói tanulmány kialakulásáról és formájáról. És természetesen több mint bőségesen megfizetik őket az időráfordításukért. amelyeket túl unalmas volna itt részletezni. Szigorúan titkos körülmények között dolgozva. amely megmagyarázta. A tartalma teljesen a vastag dossziékból származó tényanyag. a szociológus Cinquefoil és a tudós-ökológus Snowbell. a Lugánói tanulmány olyan pontos. és melyek nem. amely elpusztítja a környezetet. Ha az olvasók ebben kételkednek. a biológus Burdock. de mindig szilárd tényekre alapozzák a mondanivalójukat. mint valamilyen swifti millenniumi Mérsékelt Javaslat. de csak azután. a szervező és a mindenes. akik simán mozognak az akadémiától a kormányokig és vissza. hogy ez nem szenzációhajhászás. . Nem tudományos-fantasztikus írás vagy bármilyen más kitalálás. az álnevüket használva. Végül olyan okok miatt. olyanfélék. a filozófus Foxglove. Ekképpen a Munkacsoport soha nem tudta pontosan. Lugánó erről azonnal eszünkbe jut. Nem is "szatíra". Az összejöveteleiket egy nagy. hogyan kerültem a Lugánói tanulmány birtokába. Súlyuk van a saját tudományos területükön. feladtam a hihető megtévesztés ötletét. amilyet csak elvégezni képes a komoly kutatás. Gentian. az olvasókat megborzongatja a Lugánói tanulmány. hogy a céljaik elérése ne törjön meg. bár nekem most szinte majd kiszúrja a szememet. hogy hajtsa. ha nem hozzák nyilvánosságra a kollektív vagy személyes azonosságukat. a politikatudós Pennycress. Remélem. A jelenlegi rendszerünk egy olyan univerzális gépezet. a Munkacsoport tagjai elégnek ítélik meg a saját szaktekintélyüket. Az én fikciómban a csoport minden tagjával személyes kapcsolata volt a szponzorok megbízásából. "semleges" területen. amely teljesen észak-amerikai és európai férfiakból állna. el kell mondani. A feladatuk a világrendszer állapotának vizsgálata lenne. de azt hangsúlyozni szeretném. hogy mit kellene kezdeni velük. Az alapvető önhittségtől eltekintve semmi nem csinálmány.

• • • Lehet. Közülük három számára a köszönetem azonban nem maradhat el: Alex Brennernek többnyelvű. és így illeszkedik a Délre vonatkozó lugánói célokhoz. Azt is hiszem. 77 A genetikailag módosított organizmusok számtalan fajának kibocsátása a környezetbe véleményem szerint öngyilkosság. akik számára kevés türelmem van a millió "oszd meg és uralkodj" előnyük miatt. hogy érdekes vitáim lesznek az "identitáspolitika" (lásd II. hacsak a nemzetek között és a nemzeteken belül radikális újrarendezés nem következik be haladéktalanul. hogy a világ az ő útjukon halad. és ha nem. Végül néhány köszönetnyilvánítás: Roger van Zwanenberg és Robert Webb a Plutónál jelentős energiáját és szaktudásukat áldozták fel a könyv érdekében. hogy én elfogadom az előfeltételeket (kivéve a környezetvédelmi feltételeket). "Pillérek") védőivel. Ennek elég rendesen el kell tántorítania mindenkit korábbi kényelmes szemléletétől. Néha kiemelem a Jobb könyörtelenségét.. és a tét nagy. Ebből nem következik. a megnevezésük nem mindig lenne előny számukra. és még ennél is kevésbé a módszereket. hogy a Lugánó. Senkinek sem szabadna élnie egy íróval: CHG valahogyan mégis megteszi ezt. Ezek az idők azonban nem szép idők. Summer 1997. barátságáért és kritikai megjegyzéseiért. hogy a lesújtottak számára ez kényelmes lenne. amelyeket azonban a kedvessége mindig mérsékelt. hogy igazán fárasztó ismétlésekbe bocsátkozom olyan dolgokat illetően.azaz nem finanszírozták . akkor a kötelező (ezt mondták nekem) paragrafusok. igen alapos és kedves kutatási segítségéért. hogy a legfontosabb célom az volt. anélkül. és végig fenntartotta a munkakedvemet anyagi és morális támogatásával. és még kevésbé az eredményeket.a haladó ötleteket. hogy nem védték meg .. azt hangsúlyozom. és tudtam. türelemmel és magabiztosan. következtetései egyenesen folyjanak a Munkacsoport előfeltételeiből és a világgazdaságban megkívánt eredményekből. megteszik ezt. mielőtt a munkát elkezdtem volna. és ezért lekötelezettjük vagyok. Fabrizio Sabellinek az intellektuális szigoráért. 77 Lásd Susan George: How to Win the War of Ideas: Lessons from the Gram-scian Right. A tartalommal kapcsolatos segítséget illetően. Ez a könyv lesújtani szándékozik a kényelmesekre. néha kritizálom azt. Dissent. ha olyan szakterülethez érkezem. És így tovább. . amelyeket itt és a Függelékben is eleget tárgyaltam. A balra hajló alapítványok a nézetem szerint a bűnnel határos hülyeséget tanúsítanak azzal. ahol magam kevésbé voltam otthon. sajnos. hová forduljak információért. amelyek sértik az olvasó intelligenciáját.Annak a kockázatával. a tanulmányban érintett terep jelentős részét már ismertem. hogy minden egyes sort elolvasott. Sok ember nyújtotta a kezét. fejezet. Charles-Henry George-nak azért. Bezzeg a Munkacsoport megérti az ideológia kialakításának és használatának fontosságát. amit a Bal vakságának vagy jelszavának látok. rész 2. Néhány speciális példa.

szinte egy ültő helyemben végigolvastam. Susan George Susan George könyvével először 2000-ben találkoztam. józan és távolságtartó elemzés. meggyőző elemzésekkel támasztja alá véleményét. De mégsem pesszimista! Figyelmeztet könyve végén arra. A legkevésbé sem volnék meglepve. Nagyon megrázott. mielőtt az számolna le velünk". valamint az IMF . hogy Susan George baloldali gondolkodó. egyetemi tanár .Magyarországon játszott szerepét. hogy van megoldás. hogy egy hasonló dokumentumot már elkészített egy valóságos munkacsoport. hogyan osztódik szét a hatalom. mint éppen most és éppen nálunk. a transznacionális vállalatok és intézmények. Hogy hogyan? Aki végigolvassa ezt az érdekfeszítő. Azonnal. a déli félteke adósságainak hatása. Nem tudományos fantasztikus írás. igényes. bizonyítva. az észak-déli viszonyok. és a Világbank. amilyet csak elvégezni képes a komoly kutatás. esetenként komoly utánagondolást igénylő "globalizációs krimit". folyton azt próbáltam megérteni és leírni. A Lugánói tanulmány olyan pontos. mint az éhség a világban és a harmadik világ nyomora. az rá fog találni a megoldásra.Susan George Nem titok: a Lugánói tanulmányt az elejétől a végéig én írtam. Így fogalmaz: "le kell számolni a transznacionális zsarnoksággal. Ebből kiindulva olyan témákkal foglalkoztam. amikor az első könyvem anyagához végeztem kutatást. ha megtudnám. Dr. hogy akkor értettem meg igazán a Bokros-csomag és a Világbank. aki szigorú szakmai munkával. Az sem titok. vagy bármilyen más kitalálás.a Nemzet¬közi Valutaalap . Az 1970-es évek közepétől. Az első kiadás jutott el hozzám.Csath Magdolna közgazdász. hogy a globalizációs erők országokat és népeket tesznek tönkre. Úgy éreztem. Susan George könyve soha nem volt annyira időszerű.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful