ŠKOLSKA ETNOLOGIJA

ŠKOLSKA ZGRADA

Seoske škole iz prve polovice 19.stoljeća

• Gradske škole 19.stoljeća

Interijer

• na temelju školskoga zakona od 31. listopada 1888. i naredaba Kr. zemaljske vlade Josip Kirin, učitelj vježbaonice Kr. učiteljske škole u Zagrebu, sastavio je 1897. godine naputke o uređenju pučke nastave u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji sa naputkom o školskoj administraciji.
• Propisana je veličina prostora školske učionice, veličina hodnika, broj prozora i veličina vrata, zatim broj i veličina školskih klupa, koje moraju biti prilagođene uzrastu i dobi djece, zatim stol za učitelja, ormar za učila, školska ploča, pljuvačnica da se čistoća uzdrži, određen je način grijanja, a propisano je da iznad školske ploče bude smještena slika raspetoga Spasitelja, prikazanoga prema onoj vjeroispovijesti, koja je u školi u većini, zatim slika kraljeva i banova.

Učionica i vježbaonica

ŠKOLSKA KLUPA S POMIČNOM PLOČOM I DVA POMIČNA SJEDALA
• Izrađena je od drva, s dva pomična sjedala i razdvojenim naslonima koji su anatomski profilirani. Pomična ploča je izrađena od jednog komada drveta, s otvorima za tintarnice i utorima za pera, obojena crnom bojom te spojena letvicama i učvršćena metalnim čavlima

Nekada i danas…

Školska ploča
• Ploča je uvijek trebala biti tako postavljena da je sva djeca vide, ponajprije prema srednjem prolazu klupa. Uz ploču treba biti postavljena mala posuda za kredu ili spužvu, ako ona već nije sastavni dio stalka za ploču. Školske ploče su mogle biti u stalcima ili su se mogle objesiti na zid.

Pametna ploča

Školski pribor
• Znatna se pozornost poklanjala govornoj, glasovnoj ili artikulacijskoj metodi kojom se gluhonijemi nauče govoriti. Pri tome im pomažu ogledala i druga pomagala te metodičke govorne vježbe. Govornom se metodom ide, prije svega, za tim da se postigne što čišći izgovor - artikulacija.

Pločica za pisanje od škriljevca

• Pločice su bile izrađene od tankoga sloja kamena škriljevca u drvenom okviru, a po njima se pisalo zašiljenim kamenčićem koji je ostavljao bijeli trag. Na jednoj je strani pločice crvenim linijama bilo označeno crtovlje za pisanje slova i tekstova, dok su na drugoj strani bili ucrtani kvadratići za pisanje brojaka i pismeno računanje.

• Sunčev sustav s pomičnom zemaljskom kuglom i mogućnosti mjerenja koordinata nebeskih tijela • Telurij koji je služio za prikazivanje sunčeva sustava, rotacije zemaljske kugle i Mjeseca. Telurij je sadržavao svijeću i ogledalo kojima se na taj način mogao pratiti sunčev sustav.

• Tvrdo ukoričen prvi dio udžbenika gramatike (Dio I. Rěčoslovje). Autor počinje s pojašnjenjem pojma slovnice i njezinim dijelovima koje dalje razrađuje u četiri poglavlja (Glasoslovje, Pregibanje rečih, Tvorenje pregibivih rečih, O česticah) podijeljena po paragrafima.

• Na listovima su tiskani uzorci za pisanje u krasopisu na njemačkom jeziku, goticom, latinicom i kosim pismom. • Na podlozi od papira tiskana je u koloriranoj litografiji zidna tabla s prikazom pravilnoga držanja ruke i držala s perom pri pisanju uspravnoga pisma.

• Ovaj tip zidnih tabla se nazivao i početnica za stienu. Na njih je, većim dijelom, otisnut isti sadržaj kao i u knjigama početnicama. Preporučavali su ih stoga što pomažu da učenici lakše slijede obuku, nego čitajući iz knjige.

Na 62 lista, kronološkim su redoslijedom upisane kazne za učenike, uz navođenje imena učenika, učinjenog prijestupa, oblika kazne i potpis učitelja te, povremeno, ravnatelja škole. Najblaža kazna koja se primjenjivala je opomena i upis u Sramotnu ili tzv. Crnu knjigu, slijede kazne zadržavanja u školi i do pet sati, uz rješavanje zadataka i klečanje (zatvor), a primjenjivale su se i tjelesne kazne - udarci šibom (2 šibe, 4 šikca po hlačah). Razlozi za primjenu kazne su: nemir za vrijeme nastave, nemarnost, nepristojno ponašanje (u školi i na ulici), drzovitost, kletva, tuča, pušenje, krađa.

• Školska uniforma pojavljuje se već krajem 19. stoljeća. Za djevojčice se najčešće sastojala od crne kute i francuske kape (prva polovica 20. stoljeća). Dječaci su uglavnom nosili crne kape sa štitnikom i pozlaćenim brojem razreda koji pohađaju. Učenici koji se nisu pridržavali pravila o odijevanju kuta i nošenju kapa bili su kažnjavani. Tijekom druge polovice 20. stoljeća boja kute postupno se mijenja - najčešće se nose kute plave boje. Nose ih i djevojčice i dječaci.

Pisaći pribor

Geometrijski pribor

Povijest i zemljopis

Prirodopis

Hvala na pažnji!
Ana, Ivona i Sergej!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful