You are on page 1of 1

5/08/2008.

A Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servizos


de Seguridade (Aproser) asinou un acordo de colaboración co
Ministerio de Defensa para a realización conxunta de actividades
destinadas á incorporación laboral ao sector da seguridade privada
dos militares profesionais de tropa e mariñeiría ao termo dos seus
compromisos coas Forzas Armadas, informou hoxe a asociación.

O ámbito de aplicación do convenio será nacional e o


Ministerio de Defensa establecerá as prioridades sobre o persoal ou
zonas xeográficas de actuación.

O acordo circunscríbese preferentemente aos militares


profesionais de tropa e mariñeiría con polo menos cinco anos de
servizo cumprido, e que desexen incorporarse ao mercado laboral
no ámbito da seguridade privada ao finalizar os seus compromisos
coas Forzas Armadas.

Aproser encargarase de identificar as empresas da súa


asociación con postos de traballo susceptibles de absorber ao
persoal militar de tropa, facilitar cunha periodicidade mensual ao
Ministerio de Defensa os postos de traballo que poden ser cubertos
polo persoal obxecto deste convenio, e informar semestralmente ao
Goberno sobre os militares profesionais de tropa e mariñeiría que
obtiveron contratos de traballo a través de Aproser.

Pola súa banda, o Ministerio de Defensa facilitará a


participación dos candidatos nas accións de orientación e formación
previstas e nas probas relacionadas co proceso de habilitación dos
candidatos, e xestionará as autorizacións necesarias para as
actuacións e os permisos para os militares seleccionados nos
programas de saídas profesionais, entre outras.

O convenio foi subscrito pola subsecretaria de Defensa, María


Vitoria San José Villacé, e polo presidente de Aproser, Alfonso
Tomás Ferreiro.