Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus

Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction To Islamic Education Curriculum) PIM3101 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua 1. Menghurai perkembangan Pendidikan Islam zaman Rasulullah s.a.w., Khulafa’ AlRasyidin dan di Malaysia. Menganalisis sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah, penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. Menghurai sukatan pelajaran dan pelaksanaan Pendidikan Islam Enam Bulan Pertama Tahun Satu dan model-model program j-QAF.

Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

2.

3.

Sinopsis

Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan kurikulum pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. Membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru, pelaksanaan program j-QAF dan pelaksanaan enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah rendah. This course focuses on the Islamic education curriculum development and comparative analysis of the old and new curriculum, the usage of text books, teachers guide book, the implementation of “j-QAF” Programme and the first sixth month of Year One.

Tajuk 1

Kandungan Perkembangan Pendidikan Islam.  Zaman Rasulullah s.a.w.  Zaman Khuluafa’ al-Rasyidin Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia hingga kini.  Sebelum merdeka  Selepas merdeka Analisis perbandingan kurikulum lama dan kurikulum baru Pendidikan Islam sekolah rendah.  Konsep  Matlamat  Falsafah  kandungan Analisis kandungan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam KBSR  Pengenalan  Falsafah  Matlamat  Objektif

Jam 6

2

6

3

6

4

6

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009)

1

(1995) Pendidikan Islam dan pengaruhnya di Malaysia.Putrajaya: Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009) 2 . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia (2002) Sukatan pelajaran sekolah rendah pendidikan Islam Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia (2005) j-QAF panduan pelaksanaan model dan modul pengajaran dan pembelajaran.Tajuk   5 Kepentingan Kandungan Kandungan Jam Pengenalan Buku Teks dan Buku Panduan Guru dan kaitan dengan sukatan pelajaran  Konsep  Kandungan  Penggunaan  Keberkesanan Pengenalan Pendidikan Islam j-QAF  Pengenalan  Kandungan  Pelaksanaan  Penilaian Model-model dalam program j-QAF dan Pelaksanaannya      Model Tasmik Model Enam Bulan Khatam Al-Quran Model Pemulihan Jawi Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi Model Bestari solat (Kokurikulum 6 6 3 7 6 8 Pelaksanaan Pendidikan Islam Enam Bulan Pertama Tahun Satu  Konsep  Kandungan  Pelaksanaan  Penilaian Jumlah 6 45 Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50 % 50 % Rujukan Asas Abdullah Ishak.Dr.

Rahman.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia (2005) Panduan pelaksanaan pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu Putrajaya: Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Putrajaya: Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Ismail Ab. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009) 3 .Rujukan Tambahan Al-Syaibani.(1993). Kuala Lumpur :Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia (2003) Buku teks pendidikan Islam sekolah rendah tahun .Shah Alam: Hizbi Kementerian Pendidikan Malaysia (2002) Huraian sukatan pendidikan Islam KBSR tahun 1-6.(2004) Buku Panduan Dasar. Terjemahan Dr. Hassan Langgulang. Perlaksanaan dan Pengurusan Kurikulum j-QAF . Mohd Omar Al-Toumi (1991). Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Falsafah pendidikan Islam. Pendidikan Islam Malaysia. Bangi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful