TEXTUL ARGUMENTATIV I. Ipoteza este propoziţia care exprimă ideea de bază.

În ipoteză se comentează pe scurt conţinutul afirmaţiei şi se exprimă propriul punct de vedere pro sau contra faţă de ideea de bază din afirmaţie. Punctul de vedere personal se exprimă prin verbe de opinie, la persoana I, numărul singular: susţin, aprob, afirm, sunt de acord / resping, infirm, nu sunt de acord, neg. II. Dezvoltarea argumentelor / Argumentarea în care se aduc minim două argumente pro şi / sau contra afirmaţiei din ipoteză. Structura unui argument: afirmaţie + explicaţie ( introdusă de conectori deoarece,pentru că, întrucât ) + exemplu. Pentru a da consistenţă ideilor exprimate, exemplul trebuie să fie din istorie, literatură română sau universală, filozofie. Tot ca exemple se pot folosi statistici, citate ale unor personalităţi. Fiecare argument este introdus prin conectori: în primul rând/în al doilea rând, un prim argument / un al doilea argument, pe de o parte / pe de altă parte. III. Concluzia în care se reformulează punctul de vedere personal exprimat în ipoteză. Concluzia este introdusă prin conectori specifici: în concluzie, aşadar, prin urmare. FIŞĂ- SINTEZĂ. TEXTUL ARGUMENTATIV Srtuctura tripartită Conectori specifici Rolul conectorilor

-de vreme ce -pentru că -deoarece. chiar dacă -exprimarea premisei (pro sau contra) -exprimarea asentimentului sau a dezacordului -precizează ordinea introducerii argumentelor sau îmbinarea logica a acestora -expimă certitudinea -exprimă justificarea -exprimă obiecţia -exprimă concesia Concluzia -în concluzie. -în egală măsură -desigur că -fără indoială -cu siguranţă. deci. căci -în ciuda celor spuse -contrar celor afirmate -totuşi. aşadar subliniază teza . -se ştie că. cu toate că. însă. dar. -întrucât. prin urmare.Ipoteza Demonstraţiaargumentarea -consider că -părerea mea este că -în opinia mea . fireşte -de altfel .(nu) sunt de acord că -(nu) este adevarat că -în primul rând -în al doilea rând -pe de o parte -pe de altă parte -de asemenea . -precizează concluzia .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times