You are on page 1of 7

Hng dn Client To Site Nh Hng Q7

Trc tin ci t phn mm Smart VPN Client.

Click chn SmartVPNClient tin hnh Setup

Click Next > tip tc ci t.

Chng ta s mc nh cc option. Sau click Next > tip tc

Chng ta c mc nh v Install. Qu trnh ci t s din ra trong vi pht, sau khi hon tt, chng ta nhn Close.

Sau khi nhn Close s xut hin 1 th mc:

tin hnh VPN kt ni v nh hng qun 7, chng ta chut phi ln SmartVPNClient -> Send to -> Desktop, nh hnh bn di

Gi chng ta s tin hnh cu hnh c th kt ni vo mng nh hng Qun 7.

Click chn Insert cu hnh.

Mc Profile Name chng ta t tn bt k, trong hng dn ti t l VPN Q7. Tip VPN Server IP/HOST Name (Such as 123.45.67.89 or draytek.com) chng ta in thng s nh sau: pgpmh1.dd-dns.de (Lu ; thng tin ny hon ton phi nhp chnh xc. Nu khng s khng kt ni c VPN), k n l nhp vo Username v Password (thng tin ny s c cung cp sau, theo nhu cu). Tip n trong mc Type of VPN chng ta chn mc nh l PPTP v trong mc PPTP Encryption chn tip Require encryption v nh du check vo dng Use default gateway on remote network. V nhn OK.

Click OK tr v mn hnh chnh. V nhn Connect, chng trnh s xut hin 1 thng bo Username v Password. Chng ta nhn OK tip tc.

Qu trnh kt ni s din ra trong t pht. Khi chng ta thy bn gc phi mn hnh xut hin biu tng connect, tc l qu trnh vpn kt ni thnh cng.