80511

DE FR IT NL
Gebrauchsanleitung Notice de montage Manuale dell’utente Gebruiksaanwijzing

BUGGYBOARD-MAXI+™
BuggyBoard is a registered trademark and is protected by patent.

Control no.

INDEX

Deutsch
Lieber Kunde, vielen Dank, dass Sie sich für das BUGGYBOARD-MAXI+™ von Lascal entschieden haben. Wir hoffen, Sie werden mit Ihrem Kauf Zufrieden sein und die Vorteile des BUGGYBOARD-MAXI+™ nutzen können.

ACHTUNG!

Lesen Sie bitte vor Gebrauch diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf.

Français
Cher utilisateur, merci d’avoir choisi le BUGGYBOARD-MAXI+™ de Lascal. Nous espérons que ce produit vous satisfera et vous souhaitons bonne route avec votre BUGGYBOARD-MAXI+™.

ATTENTION!

Lisez attentivement ces instructions avant toute utilisation, et conservez-les pour un usage ultérieur.

Italiano
Gentile cliente, grazie per aver scelto BUGGYBOARD-MAXI+™ di Lascal. Speriamo possa essere soddisfatto dell’acquisto e che faccia buon uso di BUGGYBOARD-MAXI+™.

AVVERTENZA!

Prima dell’uso, leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per riferimenti futuri.

Nederlands
Geachte klant, dank u dat u een BUGGYBOARD-MAXI+™ van Lascal gekozen heeft. Wij hope dat u tevreden bent en veel plezier aan uw BUGGYBOARD-MAXI+™ zult beleven.

WAARSCHUWING:

lees de instructies zorgvuldig voor het gebruik en bewaar deze.

-2-

INDEX

D
Besuchen Sie auch www.buggyboard.info/index für weitere Montagebeispiele.

ands

-3-

Nederlands

E

Inhoud ............................ De armen ......................... Rustpositie ....................... Test ................................. Andere Lascal producten ....

28 30 33 34 35

De wielen ......................... 29 De verbinding.................... 32 Accessoires ....................... 33 Waarschuwingen................ 34 Informatie ........................ 37

De verbindingsdelen .............29 Losmaken ...........................32 Hergebruik ..........................34 Garantie .............................34 Product registratie................39

Italiano

E

Contenuto ........................ Bracci .............................. Posizione di riposo ............. Test ................................. Altri prodotti Lascal ...........

20 22 25 26 35

Ruote ............................... 21 Collegamento .................... 24 Accessori .......................... 25 Avvertenze ....................... 26 Contatti ............................ 37

Connettori...........................21 Scollegamento .....................24 Riciclaggio...........................26 Garanzia .............................26 Card di registrazione ............39

Français

E

Contenu ........................... Bras ................................ Position de repos ............... Tests ............................... Autres produits Lascal ........

12 14 17 18 35

Roues .............................. 13 Attacher ........................... 16 Accessoires ....................... 17 Mises en garde .................. 18 Contact ............................ 37

Connecteurs ........................13 Détacher.............................16 Recyclage ...........................18 Garantie .............................18 Carte d’enregistr. du produit ..39

Deutsch

E

Inhalt .............................. Die Arme ......................... Ruheposition .................... Tests ............................... Andere Lascal Produkte ......

4 6 9 10 35

Die Räder ......................... 5 Anbringen ........................ 8 Zubehör ........................... 9 Warnhinweise .................... 10 Kontakt ............................ 37

Die Kupplungen ...................5 Demontage ........................8 Recycling ............................10 Garantie .............................10 Produktregistrierungskarte ....39

NEDERLANDS
- 27 -

BEWAAR VOOR LATER
INHOUD
80361 80221 80301 80501 80241 80300 80388
BUGGYBOARD-MAXI BUGGYBOARD-MAXI™
80501

DE FR IT NL
Gebrauchsanleitung Notice de montage Manuale dell’utente Gebruiksaanwijzing

80100..80106

80360 80249

• • • • Mat
Control no.

BuggyBoard is a registered trademark and is protected by patent.

80421 80318

80220 80200

80381 80410 80400 80390 80395

Onderdeel nr. 80100 - 80106 80200 80220 80221 80241 80249 80300 80301 80318 80360 80361 80381 80388

Beschrijving Platform Montage van wielen Ophanging van huis links Ophanging van huis rechts Hoogte instelling Reflector Arm ondersteuning links Arm ondersteuning rechts Bandje met haak Vaste arm links Vaste arm rechts Sluitpin Schroef voor armondersteuning Connector
80390 Connector bedekking 80395 Connector vergendeling 80400 Verbindingsriempje

Voor gemonteerd deel

Hoeveelheid 1

      

2 1 1 1 2 1 1 1

 

1 1 2

2 2

Nederlands

80410

80421 80501

Wiel Gebruikershandleiding

2 1

- 28 -

DE WIELEN
1.

1. Monteren van de wielen Plaats de buggyboard (980100-81006) ondersteboven op een vaste ondergrond. Druk de wielen stevig in de bestemde gaten totdat u klik hoort.

Tip! Het verwijderen van de wielen Trek de rode wiel vergrendelaar 1 cm uit met een kleine schroevendraaier

DE VERBINDINGEN
2.

2. plaatsen van de connectoren De connectoren (80410) kunnen zowel naar voren als naar achteren worden gemonteerd op stangen met verschillende vormen, met een maximum omtrek van 20 cm. Plaats de connectoren zodanig dat de armen deze kunnen bereiken (max 35 cm boven de grond). Bevestig de connectoren zo laag mogelijk aan de wagen en zodanig dat zij de scharnierpunten van de wagen niet hinderen. De armen mogen ook de rem van de wagen niet in de weg zitten.

Max. 35 cm / 14 in.

Max. 35 cm / 14 in.

3.

3. Bevestiging van de connectoren Buig de strip (80400) rond de pijp en voer deze door het slot in de connectorhoes (80390). Trek de riem strak en zeker de connector door de connectorbout (80395) met de klok mee te draaien. Probeer of de wandelwagen zonder problemen dichtgevouwen kan worden. Zo niet, dan moet u de connectoren anders positioneren.
a a = max . 20 cm / 8 in.
- 29 -

2

1

Nederlands

4.

4. Het vastmaken van de connectoren De connectoren moeten stevig aan de wagen worden bevestigd. Om ze vaster te monteren gebruikt u de sluitpin (80381) als ontgrendelaar. Eenmaal vastgezet kunt u sluitpin ongrendelen door de rode knop aan het eind van de connectormoer (80395) in te drukken.

5.

5. Voordat u de riem afsnijdt Het is niet nodig om het bandje af te knippen als dit het vastmaken van de BuggyBoard of het mechanisme van de wandelwagen niet hindert. Het kan van pas komen bij toekomstige wandelwagens.

DE ARMEN
6.

6. Draai de armen vooruit

A

2 1

Draai het board op zijn wielen. (A) demonteer de armen door het hoogte-verstel mechanisme (80241) te draaien zodat het net loskoppelt. (B) Draai de armen vooruit en bevestig de positie.

Nederlands

B

B

- 30 -

7.

7. De borgpin positioneren Meet de afstand tussen het midden van iedere connector. De keuze van de draai richting Indien de gemeten afstand tussen de • 25 en 40 cm ð zie A onder • 40 en 50 cm ð zie B onder

25 40 c m

40 50 c m

Alt. A

Alt. B

8.

B A
2 1

8. Het beste gat kiezen Er zitten drie gaten in iedere arm. Teneinde het beste gat te kiezen, moet u de BuggyBoard zo dicht als mogelijk bij de wandelwagen monteren waardoor uw kind ook gelijk in de meest comfortabele stand staat. Als u het juiste gat gevonden heeft schroeft u daar de borgpin in die u vast kunt draaien met een munt. Er zijn speciale uitbreidingssets te verkrijgen indien de armen van de BuggyBoard te kort mochten zijn voor uw type wandelwagen. (zie fig.13)

3

- 31 -

Nederlands

VERBINDEN
9.

9-10. De BuggyBoard vastmaken Houd de onderkant van de armen (80300/80301) vast en druk op beide rode knoppen. Vouw de armen op de juiste breedte open en klik ze vast aan de connectoren. Zorg ervoor dat de sluitpinnen in hun positie zijn vergrendeld. Op hoogte brengen van het platform Ontgrendel de hoogte-verstelling (80241) en draai het platform op hoogte en vergrendel opnieuw.

10.
Click Click

LOSKOPPELEN
11.

11. Het loskoppelen van de BuggyBoard Druk de rode ontgrendelknoppen aan het einde van de connectorbout neerwaarts terwijl de armen naar boven bewogen worden en uit de connector verwijderd worden.

Nederlands
- 32 -

RUST POSITIE
12.

12. Bij niet in gebruik Als de BuggyBoard tijdelijk niet in gebruik is, kan hij in een rustpositie geplaatst worden. Klik de haak (80318) aan het platform en bevestig het riempje op een hoger punt aan uw wandelwagen.

”Click”

ACCESSOIRES Het gebruik van een toebehoren bij de BuggyBoard Basic dat niet goedgekeurd werd door de fabrikant is niet aanbevolen. 13. Accessoire: ”Extender Kit” Item no. 11310 Om de BuggyBoard aan bepaalde type wandelwagens te kunnen bevestigen, kan een uitbouw-set noodzakelijk zijn. Deze set verlengt de armen tot 6 cm. Deze accessoire wordt als set geleverd. 14. Accessoire: ”Expandable Arm Kit” Item no. 11311 Als de geleverde armen te klein zijn voor uw wandelwagen, kan deze verbredingset worden bijgeleverd. Deze verbreding reikt tot ca. 8,5 cm verder dan de standaard gemonteerde arm. Ook deze armen worden als set geleverd.

13.

14.

Indien u de BuggyBoard aan een andere kinder- of wandelwagen wilt bevestigen zonder steeds de connectoren te moeten overzetten, is er een extra set connectoren leverbaar. Deze connectoren worden per 2 stuks geleverd.
- 33 -

Nederlands

15.

15. Accessoire: “Extra Connector Kit” Item no. 11313

RECYCLING

Alle onderdelen en verpakkingsmaterialen van deze BuggyBoard zijn van gerecyclede materialen.
TESTEN

Wij kunnen u verzekeren dat dit product van de hoogste kwaliteit is. Het fabricageproces wordt regelmatig gecontroleerd door zowel interne als externe (TUV) controleurs. Monsters en onderdelen worden regelmatig op duurzaamheid getest in ons eigen laboratorium. De BuggyBoard is getest en akkoord bevonden door ondergenoemde instituten. • SP Swedish National Testing and Research Institute

WAARSCHUWING
Om uw kind de optimale bescherming te geven tijdens het gebruik van de BuggyBoard, moet u de volgende instructies in acht nemen; • Houd uw handen altijd aan de kinder- of wandelwagen als uw kind op de BuggyBoard staat. • Laat uw kind nooit achteloos op de BuggyBoard staan. • Uw kind moet altijd met beide voeten op het daartoe aangebrachte anti-slip veld van de BuggyBoard staan. • De parkeerrem mag niet worden gebruikt als uw kind op de BuggyBoard staat. • Gebruik de BuggyBoard niet als er onderdelen missen, beschadigd of gescheurd zijn. • Controleer voor gebruik altijd of de connectoren nog goed vast zitten. • Laat kinderen niet met de BuggyBoard spelen. • Bestemd voor gebruik door één kind tegelijk van ongeveer 2 jaar oud en met een maximum gewicht van 20 kg • U kunt de BuggyBoard eventueel reinigen met wat lauw water met afwasmiddel. GARANTIEBEPALINGEN Nederlands

GARANTIE
Uw BuggyBoard is gegarandeerd vrij van materiaal en/of fabricagefouten voor een periode van een jaar na aankoop, mits onder normaal gebruik in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. Deze garantiebepaling is alleen geldig indien de BuggyBoard met geldig aankoopbewijs wordt getoond bij de oorspronkelijke dealer.

- 34 -

OTHER LASCAL PRODUCTS

KIDDYGUARD™

safety gate which keeps your child on the safe side
• Needs minimum space, disappears when not in use. • Easy to attach. Can be fixed inside or in front of openings • Easy to use, one-hand operated. • Locks automaticaly open or closed • Warning signal when opening • Safe and secure. Exceed both the new European safety standard EN 1930 and the American ASTM safety standard F1004-00 More information available on internet:
KiddyGuard is a registered trademark and is protected by patent.

www.kiddyguard.com

Dangerous places...

...become safe

- 35 -

OTHER LASCAL PRODUCTS

LASCAL M1 CARRIER™
The Ultimate Baby Carrier
The Lascal M1 Carrier™ is the next generation of baby carriers with a sporty and fashionable look for today’s parent. Using the latest high-tech ventilated fabrics dramatically increases the comfort for both baby and parent. Super soft and naturally anti-bacterial Bamboo fabric is perfect for the removable Top Cover and for the leg and arm openings, that come in contact with baby’s skin.

The art of moving forward with your baby

www.lascal.se

BUGGYBOARD-MINI™
The BuggyBoard-Mini™ is designed to be attached to the upright tubing of the stroller or to the frame of a pram. The connectors are made to fit square, oval or round tubing with a maximum circumference of 9 cm / 3,5”. The BuggyBoard-Mini can be adjusted for chassis with a width between uprights of 25 - 51 cm (10”- 20”). Suitable for children from 2 - 5 years.

www.lascal.se
- 36 -

CONTACT INFORMATION (A - M)
AUSTRALIA CNP Brands 20 Calarco Drive Derrimut VIC 3030 Tel. 1300 667 137 E-mail: info@cnpbrands.com.au AUSTRIA BMK Handels-und Vertriebs GmbH Schuhfabrikgasse 17 1230 Wien Tel. 01-8038767 E-mail: info@popolini.com BELGIUM Hebeco NV Vaartstraat 164, Unit 8 2960 Brecht Tel. (03) 3301212 E-mail: info@hebeco.be BRAZIL Girotondo Rua Jose Janarelli, 442 São Paulo - SP 05615-000 Tel. (11) 3478 4516 E-mail:paulafoz@girotondo.com.br CANADA Regal Lager, Inc. 1100 Cobb Place Blvd Kennesaw GA, 30144 Ph. 800-593-5522 E-mail: info@regallager.com www.regallager.com CHILE Importadora Mundo Petit S.A. Avenida. Nueva Costanera 3986 Vitacura 763-0267 Santiago Fonos: (56-2) 3564749 Info@mundopetit.cl CYPRUS Xenofon Demetriades & Son Ltd 156, Anexartisias Street P.O. Box 50416 3604 Limasol Ph. 96620137 E-mail: gkzorpas@cytanet.com.cy CZECH REPUBLIC VISPA NACHOD s.r.o 54912 Vysokov 1 Tel. 491 433 544 E-mail: vispa@vispa.cz DENMARK Nord-Ideen, Martin Frommhagen Gartenstrasse 32 A 23821 Wardersee, Germany Tel. +49 (0)4559/18840 www.nordideen.de FINLAND Britax - Pohjolan Lapset Oy Kauppakartanonkatu 15 D 00930 Helsingfors Puh. 09-343 60 10 E-mail: info@britax.fi FRANCE Gamin Tout-Terrain 52, rue Edouard Pailleron 75019 Paris Tel. (01) 42 38 66 00 E-mail: info@gamin-tout-terrain.com GERMANY Nord-Ideen, Martin Frommhagen Gartenstrasse 32 A 23821 Wardersee Tel. 04559/18840 www.nordideen.de GREECE Kidscom SA 71 str. Achilleos 104 36 Athens Tel. (210) 5232605 E-mail: info@kafounis.gr HOLLAND Hebeco NV Vaartstraat 164, Unit 8 2960 Brecht Tel. (03) 3301212 E-mail: info@hebeco.be HUNGARY Brendon Gyermekáruházak Kft. 1138 Budapest Váci út 168 Tel. 01-320-8872 IRELAND Cheeky Rascals Ltd. Stone Barn, 1 The Brows Farnham Road, Liss Hants, GU33 6JG, UK Tel. +44 (0)870 873 26 00 E-mail: sales@cheekyrascals.co.uk ICELAND Fifa Ltd. Bildshofda 20 Reykjavik 110 Iceland Ph. (354) 552 25 22 E-mail: fifa@fifa.is ISRAEL Baby Safe Kibbutz Mishmarot P.O.B 3091 Caesarea ind. Park 38900 Tel. 972-4-6379349 E-mail: office@babysafe.co.il ITALY Primi Sogni Srl Via 1 Maggio, 2/4 24060 Telgate Tel. 035/831271 E-mail: info@primisogni.com 日本 - JAPAN 総輸入元 株式会社 テ : ィーレッ クス 〒541-0053 大阪市中央区本町2丁目3番14号 船場旭ビル5F Tel:06-6271-7566 E-mail: smart@t-rexbaby.co.jp T-Rex, Co. Ltd. Senba Asahi Bldg 2-3-14 Honmachi Chuo-Ku, Osaka, #541-0053 KOREA Penta Zone Inc. #202, Sungji Bldg., 837-16 Bangbae Dong, Seocho Gu, Soeul Tel: +82-2-599 0860/3 e-mail: pentaz@chol.com

- 37 -

CONTACT INFORMATION (M - Z)
LUXEMBOURG Hebeco NV Vaartstraat 164, Unit 8 2960 Brecht Belgium Tel. +32 (0)3 330 12 12 E-mail: info@hebeco.be MALAYSIA Infantree 23 Tagore Lane #03-04 Tagore 23 Warehouse Singapore, 787601 Tel. 454 1867 E-mail: suzanne@infantree.net MALTA Rausi Co. Ltd J.P.R Buildings Ta Zwejt Street, Ind. Estate San Gwann, SGN 09 Tel. 445654 E-mail: info@rausi.com.mt MEXICO Grupo Ararri, SA de CV Torres de Mixcoac ED A6 dpto.401 Plateros, CP 01490 Tel. (55) 50300610 E-mail: info@inglesina-mexico.com NEW ZEALAND Mountain Buggy Limited P.O. Box 38-781 Wellington Mail Centre Tel. (04) 568 15 90 Freephone: 0800 428 449 E-mail: info@mountainbuggy.com NORWAY Norske Servicesystemer AS Kartverksnv. 7 N-3511 Hønefoss Tel: +47 32 124944 E-mail: post@servicesystemer.no POLAND Tootiny ul. Trzebiatowska 16 60-432 Poznań Tel. 061 - 8 499 261 E-mail: biuro@tootiny.com PORTUGAL B.B. Aventurero, S.L. C/ PROGRESO, 35 08850 GAVA, (Barcelona) Tel. 93 367 0844 E-mail: info@elbebeaventurero.com RUSSIA - Россия ЗАО «Карбер Пориферра» 107553 Москва 1-ая Пугачевская ул. влад.17 Тел.(495)161 29 45, (495)161 25 91, (495)161 27 48 E-mail: maxi-cosi@carber.ru Carber Poriferra 1st. Pugacheovskaya 17 Moscow 107553 SINGAPORE Infantree 23 Tagore Lane #03-04 Tagore 23 Warehouse Singapore, 787601 Tel. 454 1867 E-mail: suzanne@infantree.net SLOVENIA MAMI d.o.o. Borovec 10 1236 Trzin Tel. 01-5623350 E-mail: info@mami.si SPAIN B.B. Aventurero, S.L. C/ PROGRESO, 35 08850 GAVA, (Barcelona) Tel. 93 367 0844 E-mail: info@elbebeaventurero.com SWEDEN Carlo i Jönköping AB Betavägen 10 556 52 Jönköping Tel. 036-690 00 E-mail: info@carlobaby.com SWITZERLAND BAMAG Babyartikel und Möbel AG Dättlikonerstrasse 6 8422 Pfungen Tel. 052 315 25 45 E-mail: info@babybamag.ch TAIWAN Topping Prosperity Inc. 6/F, No.49, Lane 76, Ruey-Guang Rd. Ney-Hwu District Taipei Tel: 886-2-87924158 e-mail: topping2@ms21.hinet.net THAILAND Thai Soonthorn International Trading Co., Ltd. Taksin 19, Taksin Road Bukkalo, Thonburi Bangkok 1060 Tel. +(662) 2891891 E-mail: info@thaisoonthorninter.com UNITED ARAB EMIRATES Goldentoys Murshid Bazar, Deira P.O. Box 6761 Dubai Tel. +97142268448 E-mail:goldtoy@eim.ae UNITED KINGDOM Cheeky Rascals Ltd. Stone Barn, 1 The Brows Farnham Road, Liss Hants, GU33 6JG Tel. 01730 895 761 E-mail: sales@cheekyrascals.co.uk UNITED STATES Regal Lager, Inc. 1100 Cobb Place Blvd Kennesaw GA, 30144 Ph. 800-593-5522 E-mail: info@regallager.com www.regallager.com

- 38 -

PRODUCT REGISTRATION CARD

Registrieren Sie Ihren Kauf unter www.lascal.se/register oder füllen Sie diese Karte aus und senden Sie diese per Post. Enregistrez votre achat sur notre site www.lascal.se ou remplissez cette carte et retournez-la par courrier. Registra il tuo acquisto all’indirizzo www.lascal.se oppure compila questa cartolina e spediscila per posta. Registre su compra en www.lascal.se o rellene esta ficha y envíela por correo.

De. Fr. It. Esp.

Eine Registrierung ist die einzige Möglichkeit zu garantieren, dass Sie im unwahrscheinlichen Fall eines Sicherheitsmangels von Lascal benachrichtigt werden. L’enregistrement de votre achat vous garantit que Lascal vous tiendra informé dans l’éventualité, peu probable, où un avis de sécurité serait publié. La registrazione è l’unico modo per garantire che Lascal possa contattarvi nello sfortunato caso sia necessario inviare una notifica di sicurezza. El registrarse es la única garantía de que Lascal le notifique en cualquier suceso que necesitara, la emisión de un certificado de seguridad.

Name / Nom / Nome / Nombre.

Adresse / Adresse / Indirizzo / Dirección.

Ort / Ville / Città / Ciudad.

State / Etat / Provincia.

Postcode / Postleitzahl / Code postal / Código Postal.

Land / Pays / Paese / País.

E-mail Adresse / Adresse e-mail / Indirizzo E-mail/ Dirección e-mail.

Kaufdatum. Date d’achat. Data d’acquisto. Fecha de compra.

Produkionsdatum ( Rückseite der Plattform). Code date (voir sous la planche). Codice data (vedi retro della piattaforma). Código del producto (mire en la parte de debajo de la plataforma).

- 39 -

Svenska

Register online at www.lascal.se

PRODUCT REGISTRATION CARD

Place stamp here

Register online at www.lascal.se

LASCAL AB Product Registration Department Särlavägen 16 554 66 Jönköping Sweden

PRODUCT REGISTRATION CARD
De. Bringen Sie diese Karte durch Post zurück, finden Sie die Adresse zu Ihrem Ausrichtung Büro auf Seite 16-17, oder registrieren Sie online an www.lascal.se Renvoyez cette carte par la poste, Trouvez l’adresse à votre bureau d’enregistrement à la page 16-17, ou enregistrez en ligne à www.lascal.se Invia questa cartolina per posta (l’indirizzo dell’ufficio registra zioni del tuo Paese è riportato alle pagine 16-17, oppure registrati online all’indirizzo www.lascal.se Vuelva esta tarjeta por correo, Encuentre la dirección a su oficina del registro en la página 16-17, o coloqúese en línea en www.lascal.se

Fr.

It.

Es.

Vor dem Versenden bitte falten, aber nicht klammern. Veuillez plier cette carte et l’encoller avant de l’envoyer. Ne pas agrafer. Prima della spedizione, di piegare e chiudere la confezione con del nastro adesivo. Non graffettare. - 40 Por favour, doble y pegue la solicitud antes de enviarla por correo. No la grape.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful