‫הכנסת‬

‫מרכז המחקר והמידע‬
‫המחלקה לפיקוח תקציבי‬
‫ירושלים‪ ,‬י"ד בטבת תשס"ח‬
‫‪ 23‬בדצמבר ‪2007‬‬
‫לכבוד‬
‫חה"כ גלעד ארדן‬
‫יו"ר ועדת הכלכלה‬
‫כאן‬
‫שלום רב‪,‬‬
‫הנדון‪ :‬גובה האגרה בעבור שידורים ציבוריים בכמה מדינות‬
‫לבקשתך‪ ,‬להלן נתונים על האגרה השנתית המשולמת בעבור שידורים ציבוריים בכמה מדינות‪:‬‬
‫‪a‬‬

‫האגרה בערכים נומינליים )במטבע מקומי ובש"ח( ובמונחי כוח קנייה )בש"ח(‬
‫**‬

‫במטבע מקומי )ערכים נומינליים(‬

‫)ערכים נומינליים(‬

‫בש"ח‬

‫)במונחי כוח קנייה(‬

‫איטליה‬

‫‪ 106‬אירו‬

‫‪596‬‬

‫‪399‬‬

‫אירלנד‬

‫‪ 158‬אירו‬

‫‪888‬‬

‫‪508‬‬

‫בלגיה )וולוניה(‬

‫‪ 152.46‬אירו בשנת ‪ 154.42 ,2007‬אירו בשנת ‪2008‬‬

‫‪868‬‬

‫‪581‬‬

‫בלגיה )פלנדריה(‬

‫‪ 0‬אירו )בוטלה בינואר ‪(2002‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1,053‬‬

‫‪667‬‬
‫‪755‬‬

‫המדינה‬

‫‪1‬‬

‫בש"ח‬

‫***‬

‫בריטניה‬

‫‪ 135.50‬ליש"ט‬

‫גרמניה‬

‫‪ 204.36‬אירו‬

‫‪1,149‬‬

‫דנמרק‬

‫‪ 2,150‬כתר בשנת ‪ 2,190 ,2007‬כתר בשנת ‪2008‬‬

‫‪1,650‬‬

‫‪843‬‬

‫‪535‬‬

‫‪358‬‬
‫‪350‬‬

‫‪2‬‬

‫יפן‬

‫‪ 15,490‬ין‬

‫ישראל‬

‫‪ 350‬ש"ח‬

‫‪350‬‬

‫נורבגיה‬

‫‪ 2,103.84‬כתר‬

‫‪1,474‬‬

‫‪781‬‬

‫ניו‪-‬זילנד‬

‫‪ 0‬דולר )בוטלה ביולי ‪(2000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫פינלנד‬

‫‪ 215.40‬אירו‬

‫‪1,211‬‬

‫‪729‬‬

‫צ'כיה‬

‫‪ 1,440‬כתר בשנת ‪ 1,620 ,2007‬כתר בשנת ‪2008‬‬

‫‪344‬‬

‫‪394‬‬

‫‪652‬‬

‫‪417‬‬

‫צרפת‬

‫‪ 116‬אירו‬

‫‪3‬‬

‫‪ 45.50 1‬ליש"ט בעבור טלוויזיה המשדרת רק בשחור‪-‬לבן‪.‬‬
‫‪ 26,100 2‬ין בעבור שידורי לוויין‪.‬‬
‫‪ 74 3‬אירו בעבור המחוזות הצרפתיים שמעבר לים‪.‬‬

‫רון תקוה‬
‫ה כ נ ס ת ‪ ,‬מרכז המחקר והמידע‬
‫הקריה‪ ,‬ירושלים ‪91950‬‬

‫‪rtikva@knesset.gov.il‬‬
‫‪www.knesset.gov.il/mmm‬‬

‫טל' אישי‪:‬‬

‫‪02 - 640 8247‬‬

‫טל' מזכירות‪02 - 6408240 :‬‬
‫פקס'‪02 - 6496103 :‬‬

‫‪2‬‬
‫‪ 1,996‬כתר‬

‫שבדיה‬

‫‪686‬‬

‫‪1,189‬‬

‫בתרשים שלהלן מוצגת האגרה במונחי כוח קנייה‪ .‬כפי שעולה מהתרשים‪ ,‬אגרת רשות השידור בישראל‬
‫היא בסכום הנמוך ביותר בקרב המדינות שנגבית בהן אגרה בעבור השידורים הציבוריים ונבדקו במסמך‬
‫זה‪ .‬במדינה היקרה ביותר מבחינה זו – דנמרק – סכום האגרה גדול פי‪ 2.4-‬מסכום האגרה בישראל‪.‬‬
‫האגרה בש"ח‪ ,‬במונחי כוח קנייה‬
‫‪900‬‬

‫‪700‬‬

‫‪800‬‬

‫‪600‬‬

‫‪500‬‬

‫‪300‬‬

‫‪400‬‬

‫‪4‬‬

‫‪200‬‬

‫‪100‬‬

‫‪843‬‬

‫‪0‬‬
‫דנמרק‬
‫נורבגיה‬

‫‪781‬‬
‫‪755‬‬

‫גרמניה‬
‫פינלנד‬

‫‪729‬‬
‫‪686‬‬

‫שבדיה‬
‫בריטניה‬

‫‪667‬‬
‫‪581‬‬

‫בלגיה )וולוניה(‬
‫‪508‬‬

‫אירלנד‬
‫‪417‬‬

‫צרפת‬

‫‪399‬‬

‫איטליה‬

‫‪394‬‬

‫צ'כיה‬
‫‪358‬‬

‫יפן‬

‫‪350‬‬

‫ישראל‬
‫‪ 0‬בלגיה )פלנדריה(‬
‫‪ 0‬ניו‪-‬זילנד‬

‫בכבוד רב‪,‬‬
‫רון תקוה‬

‫‪ a‬מקור הנתונים‪ :‬איטליה – אתר האינטרנט של רשות השידור‪;http://www.abbonamenti.rai.it/Ordinari/importi.asp ,‬‬
‫אירלנד – אתר האינטרנט של חברת הדואר‪,‬‬
‫‪ ;http://www.anpost.ie/AnPost/MainContent/Personal+Customers/More+from+An+Post/TV+Licence‬בלגיה –‬
‫אתר האינטרנט של רשות המסים של וולוניה‪ ;http://fiscalite.wallonie.be/article.php3?id_article=24 ,‬בריטניה – אתר‬
‫האינטרנט של ה‪ ;http://www.bbc.co.uk/info/licencefee ,BBC-‬גרמניה – אתר האינטרנט של רשות השידור‪,‬‬
‫‪ ;http://www.gez.de/door/gebuehren/faqs/index.html#8‬דנמרק – אתר האינטרנט של רשות השידור‪,‬‬
‫‪ ;http://www.dr.dk/OmDR/About%20DR/20061123155622.htm‬יפן – אתר האינטרנט של רשות השידור‪,‬‬
‫‪ ;http://www.nhk.or.jp/pr/english/fee/fee.html‬נורבגיה – אתר האינטרנט של רשות השידור‪,‬‬
‫‪ ;http://www.nrk.no/informasjon/lisens/1.2843218‬ניו‪-‬זילנד – אתר האינטרנט של רשות השידור‪,‬‬
‫‪ ;http://www.nzonair.govt.nz/broadcasting_fee.php‬פינלנד – אתר האינטרנט של רשות השידור‪;http://www.yle.fi ,‬‬
‫צ'כיה – אתר האינטרנט של רשות השידור‪http://www.ceskatelevize.cz/ct/publikace/pdf/Czech_Television_2006.pdf ,‬‬
‫; צרפת – אתר האינטרנט הממשלתי למידע על שירותים ציבוריים‪http://vosdroits.service- ,‬‬
‫‪public.fr/particuliers/F91.xhtml?&n=Imp%C3%B4t,%20taxe%20et%20douane&l=N13&n=Redevance%20audi‬‬
‫‪ ;ovisuelle&l=N233‬שבדיה – אתר האינטרנט של רשות השידור‪.http://www.radiotjanst.se ,‬‬
‫*** בכל מדינה שהאגרה משתנה בה בשנת ‪ ,2008‬נלקח הערך לשנת ‪ ;2008‬עיבוד למונחי כוח קנייה‪ :‬מרכז המחקר והמידע של‬
‫הכנסת‪.‬‬
‫** יצוין כי שערי החליפין הם שערי החליפין של המטבעות מול השקל החדש שפרסם בנק ישראל ב‪ 23-‬בדצמבר ‪.2007‬‬
‫‪ 4‬במדידה במונחי כוח קנייה מנוכים הבדלי המחירים בין המדינות )מחירי המוצרים‪ ,‬רמת השכר וכו'(‪ .‬למשל האגרה בצרפת‬
‫במונחי כוח קנייה – ‪ 417‬ש"ח – היא האגרה כאילו היתה משולמת בישראל‪.‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful