PRESES KONFERENCE

-

Par KM lēmumu nodot LNB infrastruktūras sadaļu NBA
Kristaps Petermanis
biedrības «Sabiedrība par atklātību – Delna» direktors

Valdis Bergs
ZAB „Varul” advokāts un partneris

02.09.05. Līdzdarbības līgums ar KM

02.09.05. Līdzdarbības līgums ar KM

Līdzšinējās sadarbības + un –
• Līgums ar NBA, 2008.g. • Darbu pagarinājuma izmaksas dēļ krīzes, 2011.g. • Saules paneļi 2012.g. • Indeksācija un bankas garantija 2012.g. • Sarunu procedūra par infrastruktūras darbiem, 2013.g.

Publisko iepirkumu likuma 63.p. 4.d. 1.p.
63.pants. Sarunu procedūras piemērošana, nepublicējot paziņojumu par līgumu (4) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, publiskiem būvdarbu un pakalpojumu līgumiem, ja: 1) pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi vai pakalpojumi, kuri sākotnēji netika iekļauti līgumā vai būvniecības projektā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, un tiek ievēroti šādi nosacījumi: a) kopējā līgumcena papildu iepirkuma līgumos nepārsniedz 50 procentus no iepriekš noslēgtā līguma līgumcenas, b) nepieciešamos papildu būvdarbus veic vai pakalpojumus sniedz iepriekš noslēgtā līguma izpildītājs, c) papildu būvdarbus vai pakalpojumus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no iepriekš noslēgtajā līgumā paredzētajiem būvdarbiem vai pakalpojumiem, neradot ievērojamas grūtības pasūtītājam, vai arī papildu būvdarbi vai pakalpojumi ir būtiski nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, kaut arī tos iespējams nodalīt no šajā līgumā paredzēto būvdarbu izpildes vai pakalpojumu sniegšanas;

KM pamatojums sarunu procedūrai
• Būtiski pārsniegta paredzamā līgumcena • MK nepiešķīra papildus līdzekļus • Bez infrastruktūras 1.kārtas nav iespējams pabeigt ēku • Neparedzami, arī ārēji, apstākļi:
– Ēkas un infrastruktūras nodalīšana – Atšķirīgi dokumentācijas izstrādes un saskaņojumu termiņi

• Termiņš noteikts likumā, ES kult.g.p., ES prezidentūra

KM pamatojums sarunu procedūrai

04.01.12. Atklāts konkurss par LNB infrastruktūras sadaļu

28.12.12. KM lūdz IUB saskaņot sarunu procedūru ar NBA 04.-06.12. Konkursa rezultāti 2x apstrīdēti 04.01.13. IUB sniedz saskaņojumu sarunu procedūrai 13.02.13. KM informatīvais paziņojums IUB lapā

13.04.12. Konkursa rezultāti, saimn.izd. piedāvājums „LX Grupa”, LVL 6,7 M

2012

2013
No 25.02.13. līguma slēgšana ar NBA

Līguma slēgšana – no 25.02.13.

Šāds risinājums nav tiesisks
Juridiski & citi argumenti

KM pamatojums sarunu procedūrai
• Būtiski pārsniegta paredzamā līgumcena • MK nepiešķīra papildus līdzekļus • Bez infrastruktūras 1.kārtas nav iespējams pabeigt ēku • Neparedzami, arī ārēji, apstākļi:
– Ēkas un infrastruktūras nodalīšana – Atšķirīgi dokumentācijas izstrādes un saskaņojumu termiņi

• Termiņš noteikts likumā, ES kult.g.p., ES prezidentūra

• Pasūtītāja tirgus izziņas jautājums • Tika komunicēts, ka sarunu procedūra ir tiesisks variants • Iespējami pagaidu risinājumi • Ēka un infrastruktūra tika nodalīta apzināti • Termiņi nav leģitīms iemesls

KM pamatojums sarunu procedūrai

• Kāpēc NBA neiesniedza lētāku piedāvājumu konkursā? • Kas ir samazinājuma cena projektam, no kā atteiksies?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful