You are on page 1of 11

Trng.

Khoa.

Quy nh v hnh thc vi


lun vn thc s

QUY NH V HNH THC I VI


LUN VN THC S
Lun vn thc s gm 2 cun: cun ton vn v cun tm tt.
I.

CUN TON VN

Cun ton vn c trnh by t 80 n 100 trang, i vi lnh vc khoa hc x


hi c th nhiu hn nhng khng qu 120 trang, gm cc phn chnh sp xp theo
trnh t sau: m u, cc chng, kt lun, danh mc ti liu tham kho v ph lc
(nu c). Lun vn phi c trnh by ngn gn, r rng, mch lc, sch s, khng
c ty xa, in trn mt mt giy trng kh A4 (210 x 297 mm). Lun vn ng ba
cng, mu xanh m, in ch nh vng du ting Vit, c trang ph ba t ngay sau
trang ba (xem cc mu di y):
Trang ba

Trang ph ba

B GIO DC V O TO
I HC NNG

B GIO DC V O TO
I HC NNG

H V TN TC GI LUN VN

H V TN TC GI LUN VN

TN TI LUN VN
TN TI LUN VN

Chuyn ngnh: .............................


M s: .............................

LUN VN THC S ........................................


(ghi ngnh ca hc v c cng nhn)
LUN VN THC S .....................................
(ghi ngnh ca hc v c cng nhn)

Ngi hng dn khoa hc: .............................


(ghi r hc hm, hc v)

Nng Nm .......

Nng Nm .......

1) Cu trc ca lun vn
Cu trc ca lun vn c th hin qua mu trang Mc lc di y (cc phn
cu thnh nn cun ton vn phi c sp xp theo ng trnh t):
1

MC LC
Trang
Trang ph ba
Li cam oan
Mc lc
Danh mc cc k hiu, cc ch vit tt (nu c)
Danh mc cc bng (nu c)
Danh mc cc hnh v, th (nu c)
M U
Chng 1 TNG QUAN
1.1.
1.2.
Chng 2 NHNG NGHIN CU THC NGHIM
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.

Chng 4 KT QU V BN LUN
KT LUN V KIN NGH
DANH MC TI LIU THAM KHO
QUYT NH GIAO TI LUN VN (bn sao)
PH LC

2) Li cam oan
Mu li cam oan c th vit nh sau:
LI CAM OAN
Ti xin cam oan y l cng trnh nghin cu ca ring ti.
Cc s liu, kt qu nu trong lun vn l trung thc v cha tng c ai cng b trong bt k
cng trnh no khc.
Tc gi lun vn k v ghi r h tn

3) Cc loi danh mc
Dng tn ca mi danh mc (v d Danh mc cc k hiu, cc ch vit tt) c
t u v gia trang u tin ca danh mc. Cch trnh by cc danh mc nh sau:
2

a) Danh mc cc k hiu, cc ch vit tt


Khng lm dng vic vit tt trong lun vn. Ch vit tt nhng t, cm t hoc
thut ng c s dng nhiu ln trong lun vn. Khng vit tt nhng cm t di,
nhng mnh . Khng vit tt nhng cm t t xut hin trong lun vn. Nu cn vit
tt nhng t, thut ng, tn cc c quan, t chc, th c vit tt sau ln vit th
nht c km theo ch vit tt trong ngoc n. Nu lun vn c nhiu ch vit tt th
phi c bng danh mc cc ch vit tt (xp theo th t ABC) phn u lun vn.
V d v cch trnh by danh mc cc k hiu, cc ch vit tt:
CC K HIU:
f

Tn s ca dng in v in p (Hz)

Mt in tch khi (C/m3)

............
CC CH VIT TT:
CSTD

Cng sut tc dng

MF

My pht in

Sc in ng

............
b) Danh mc cc bng
S hiu bng

Tn bng

Trang

1.1

GDP ca mt s nc chu

1.2

GDP ca Vit Nam t 1975 n nay

...........

.............................................................................

.........

c) Danh mc cc hnh v, th
S hiu hnh v

Tn hnh v

Trang

1.1

Biu dn s ca mt s nc chu

1.2

Biu dn s ca Vit Nam t 1975 n nay

...........

....................................................................................................

.........

d) Danh mc ti liu tham kho


Xem mc 9.
4) Cu trc ca phn M u
Phn M u phi bao gm cc ni dung c bn sau:
3

+ L do chn ti (hay Tnh cp thit ca ti);


+ Mc ch nghin cu;
+ i tng v phm vi nghin cu;
+ Phng php nghin cu;
+ ngha khoa hc v thc tin ca ti;
+ Cu trc ca lun vn (s chng, tn chng, tm tt ni dung ca tng

chng).
5) Son tho vn bn
S dng ch (font) thuc m UNICODE, kiu ch chn phng, d c. i vi
phn ni dung (vn bn), dng c 13 hoc 14 ca loi ch Times New Roman hoc
tng ng. C ch ca tn chng v tn mc c th chn ln hn, c ch ca
tn chng phi ln hn c ch ca tn mc. T M u, tn cc chng, cc
cm t Kt lun v kin ngh v Danh mc ti liu tham kho phi c t u
trang, ngay gia trang v c kiu ch, c ch ging nhau. Kiu trnh by (kiu ch, c
ch, khong cch tht vo u dng,...) i vi cc mc cng cp (xem mc 5
ngay di) phi ging nhau trong ton b lun vn. Quy nh ny cng c p dng
cho tn cc hnh v hay tn cc bng biu.
Mt ch bnh thng, khng c nn hoc ko dn khong cch gia cc ch.
Dn dng t ch 1,5 lines.
Quy nh v b rng l ca trang son tho: l trn 3,5 cm; l di 3 cm; l tri 3,5
cm; l phi 2 cm.
S trang c nh gia, pha trn u mi trang. Trang 1 l trang u tin ca
phn M u.
Nu c bng biu, hnh v trnh by theo chiu ngang kh giy (landscape) th
chiu c l chiu t gy lun vn c ra, s trang c nh gia v pha bn di
ca trang giy.
6) mc
Cc mc trong lun vn c nh s th t thnh nhm ch s, nhiu nht
gm bn ch s vi s th nht ch s th t ca chng (v d 4.1.2.1 ch mc 1
nhm mc 2 mc 1 chng 4). Ti mi nhm mc phi c t nht hai mc, v
d khng th ch c mc 2.1.1 m khng c mc 2.1.2 tip theo.
mc v ni dung ca n phi i lin vi nhau, trnh trng hp mc nm
cui trang ny nhng ni dung u trang sau.
C hai loi mc: cc mc cng cp (l cc mc c cng s ch s trong
s th t ca chng, v d 1.1.2, 1.1.3 v 2.1.3) v cc cc mc khng cng cp (v
d 1.1 v 1.1.1). Kiu trnh by i vi cc mc khng cng cp phi khc nhau, v
d:
4

1.1. GII THIU TNG QUAN

(Times New Roman, in hoa, m, ng)

1.1.1. Mt s khi nim

(Times New Roman, ch thng, m, ng)

1.1.1.1. Mch in

(Times New Roman, ch thng, m, nghing)

1.1. Gii thiu tng quan

(Times New Roman, ch thng, m, ng)

1.1.1. Mt s khi nim

(Times New Roman, ch thng, m, nghing)

1.1.1.1. Mch in

(Times New Roman, ch thng, khng m, nghing)

hay

v cc mc cng cp phi c kiu trnh by ging nhau trong ton b lun vn.
7) Bng biu, hnh v, cng thc
Vic nh s th t ca bng biu, hnh v, cng thc phi gn vi s th t ca
chng, v d: Bng 2.3 (bng th 3 trong Chng 2), Hnh 3.4, Cng thc (1.10).
Mi th, bng biu ly t cc ngun khc phi c trch dn y , v d Ngun:
B Ti chnh 1996. Ngun c trch dn phi c lit k chnh xc trong danh mc
Ti liu tham kho.
S th t v tn ca bng biu c ghi ngay pha trn bng v gia bng. S
th t v tn ca hnh v c ghi ngay pha di hnh v gia hnh. S th t ca
cng thc c ghi bn phi ca cng thc v khong cch n mp phi ca trang
vn bn phi nh nhau trong ton b lun vn.
C ch phi bng c ch s dng trong vn bn lun vn. Phi s dng cng kiu
ch v loi ch cho s th t v tn ca tt c cc bng biu cng nh ca hnh v hay
cng thc trong ton b lun vn.
Thng thng, nhng bng ngn v th nh phi i lin vi phn ni dung
cp ti cc bng v th ny ln th nht. Cc bng di c th trnh by trn nhiu
trang lin tip nhng mi dng trong bng phi nm gn
195
trong mt trang, khng th nm trn hai trang khc nhau.
Cc bng rng vn nn trnh by theo chiu ng di 297
mm ca trang giy, chiu rng ca trang giy c th hn
160
210 mm (v d trang giy kh A3, 297 x 420 mm). Ch
gp trang giy ny nh minh ha hnh v bn sao cho s 297
th t v tn ca hnh v hoc bng vn c th nhn thy
Hnh .........
ngay m khng cn m rng t giy. Cch lm ny cng
cho php trnh b ng vo gy ca lun n phn mp gp
bn trong hoc xn ri mt phn mp gp bn ngoi. Tuy
185
nhin nn hn ch s dng cc bng qu rng ny.
Trong mi trng hp, b rng l nh quy nh mc 4.
Trong lun vn, cc hnh v phi c v sch s bng mc en c th sao chp
li. Khi cp n cc bng biu v hnh v phi nu r s th t ca hnh v bng
5

biu , v d c nu trong Bng 4.1 hoc (xem Hnh 3.2) m khng c


vit c nu trong bng di y hoc trong th ca X v Y sau.
8) Ti liu tham kho v cch trch dn
Mi kin, khi nim c ngha, mang tnh cht gi khng phi ca ring tc
gi v mi tham kho khc phi c trch dn v ch r ngun trong danh mc ti liu
tham kho ca lun vn.
Khng trch dn nhng kin thc ph bin, mi ngi u bit cng nh khng
lm lun vn nng n vi nhng tham kho trch dn. Vic trch dn, tham kho ch
yu nhm tha nhn ngun ca nhng tng c gi tr v gip ngi c theo c
mch suy ngh ca tc gi, khng lm tr ngi vic c.
Nu khng c iu kin tip cn c mt ti liu gc m phi trch dn thng qua
mt ti liu khc th phi nu r cch trch dn ny, ng thi ti liu gc c lit
k trong danh mc Ti liu tham kho ca lun vn.
Khi cn trch dn mt on t hn hai cu hoc bn dng nh my th c th s
dng du ngoc kp m u v kt thc phn trch dn. Nu cn trch dn di hn
th phi tch phn ny thnh mt on ring khi phn ni dung ang trnh by, vi l
tri li vo thm 2 cm. Khi ny m u v kt thc on trch ny khng phi s dng
du ngoc kp.
Vic ch dn ti liu tham kho trong lun vn phi theo s th t ca ti liu
danh mc ti liu tham kho v c t trong ngoc vung, khi cn c c s trang, v
d [15, tr. 314-315]. i vi phn c trch dn t nhiu ti liu khc nhau, s ca
tng ti liu c t c lp trong tng ngoc vung, theo th t tng dn, v d:
[19], [25], [41], [42].
9) Danh mc ti liu tham kho
Ti liu tham kho c xp ring theo tng ngn ng (Vit, Anh, Php, c,
Nga, Trung, Nht,) nhng c s th t c nh lin tc. Cc ti liu bng ting
nc ngoi phi gi nguyn vn, khng phin m, khng dch, k c ti liu bng ting
Trung Quc, Nht (i vi nhng ti liu bng ngn ng cn t ngi bit c th
thm phn dch ting Vit i km theo mi ti liu).
Ti liu tham kho xp theo th t ABC h tn tc gi theo thng l ca tng
nc:
- Tc gi l ngi nc ngoi: xp th t ABC theo h.
- Tc gi l ngi Vit Nam: xp th t ABC theo tn nhng vn gi nguyn th
t thng thng ca tn ngi Vit Nam, khng o tn ln trc h.
- Ti liu khng c tn tc gi th xp theo th t ABC t u ca tn c quan ban
hnh bo co hay n phm, v d: Tng cc Thng k xp vo vn T, B Gio dc v
o to xp vo vn B, v.v
6

i vi ti liu tham kho l sch, lun vn, bo co, phi ghi y cc thng
tin sau:

tn tc gi hoc c quan ban hnh (khng c du ngn cch)

(nm xut bn), (t trong ngoc n, du phy sau ngoc n)

tn sch, lun vn hoc bo co, (in nghing, du phy cui tn)

nh xut bn, (du phy cui tn nh xut bn)

ni xut bn. (du chm kt thc ti liu tham kho)

i vi ti liu tham kho l bi bo trong tp ch, bi bo trong mt cun


sch, phi ghi y cc thng tin sau:

tn cc tc gi (khng c du ngn cch)

(nm cng b), (t trong ngoc n, du phy sau ngoc n)

tn bi bo, (t gia cp ngoc kp, khng in nghing, du phy cui tn)

tn tp ch hoc tn sch, (in nghing, du phy cui tn)

tp (khng c du ngn cch)

(s), (t trong ngoc n, du phy sau ngoc n)

cc s trang. (gch ngang gia hai ch s, du chm kt thc)

i vi ti liu tham kho l ti liu c ng ti trn cc trang web, cn phi


ghi a ch c th cho php truy cp trc tip n ti liu km theo ngy truy cp.
Cn ch nhng chi tit v trnh by nu trn. Nu ti liu di hn mt dng th
nn trnh by sao cho t dng th hai li vo so vi dng th nht 1 cm danh mc
ti liu tham kho c r rng v d theo di.
Di y l v d v cch trnh by danh mc ti liu tham kho:
DANH MC TI LIU THAM KHO
Ting Vit
[1]

Quch Ngc n (1992), Nhn li hai nm pht trin la lai, Di truyn hc ng dng,
98(1), tr. 10-16.

[2]

B Nng nghip v PTNT (1996), Bo co tng kt 5 nm (1992-1996) pht trin


la lai, H Ni.

[3]

Nguyn Hu ng, o Thanh Bng, Lm Quang D, Phan c Trc (1997), t bin


C s l lun v ng dng, NXB Nng nghip, H Ni.

[4]

Nguyn Th Gm (1996), Pht hin v nh gi mt s dng bt dc c cm ng


nhit , Lun vn thc s Khoa hc nng nghip, Vin Khoa hc k thut Nng
nghip Vit Nam, H Ni.

.........

Ting Anh
[8]

Anderson, J. E. (1985), The Relative Inefficiency of Quota, The Cheese Case,


American Economic Review, 751(1), pp. 178-90.
Boulding, K. E. (1995), Economics Analysis, Hamish Hamilton, London.

[9]

[10] Burton G. W. (1988), Cytoplasmic male-sterility in pearl millet (penni-setum


glaucum L.), Agronomic Journal 50, pp. 230-231.
[11] Institute of Economics (1988), Analysis of Expenditure Pattern of Urban Households in
Vietnam, Department of Economics, Economic Research Report, Hanoi.
.........

10) Ph lc ca lun vn
Phn ny bao gm nhng ni dung cn thit nhm minh ha hoc b tr cho ni
dung lun vn nh s liu, mu biu, tranh nh, Nu lun vn s dng nhng cu tr
li cho mt bng cu hi th bng cu hi mu ny phi c a vo phn Ph lc
dng nguyn bn dng iu tra, thm d kin; khng c tm tt hoc sa
i. Cc tnh ton mu trnh by tm tt trong cc bng biu cng cn nu trong Ph
lc ca lun vn. Ph lc khng c dy hn phn chnh ca lun vn.
II. CUN TM TT
Cun tm tt lun vn c kch c ca t giy kh A4 (210 x 297 mm) gp lm i
theo chiu c kch thc 297 mm, c ni dung c trnh by ti a trong 24 trang
(khng k ba) v in trn hai mt giy. Cun tm tt lun vn phi c trnh by r
rng, mch lc, sch s, khng c ty xa.
Cun tm tt phi phn nh trung thc kt cu, b cc v ni dung ca lun vn
(cun ton vn). Trong cun tm tt ch trnh by ni dung (tm tt) ca 3 phn chnh
ca lun vn: M u, cc chng v Kt lun. C th tm lc ni dung ca phn
M u nhng cu trc ca phn ny (cc ni dung c bn) phi ging nh trong
cun ton vn. Phn Kt lun phi c y ni dung nh trong cun ton vn. C
th khng a vo cun tm tt ni dung ca mt mc no nhng tt c cc
mc phi c th hin y . C th ch a vo trong cun tm tt mt s bng
biu, hnh v v cng thc chnh, quan trng, nhng chng phi c s th t ging nh
trong cun ton vn.
S dng ch (font) thuc m UNICODE, kiu ch chn phng, d c vi c
ch 11 ca loi ch Times New Roman hoc tng ng.
Dn dng t ch Exactly 17 pt.
L trn, l di, l tri v l phi ca trang son tho u rng 2 cm.
S trang c nh gia, pha trn u mi trang giy.
Nu c bng biu, hnh v trnh by theo chiu ngang kh giy (landscape) th
chiu c l t gia cun tm tt c ra.
8

Kiu trnh by i vi cc mc khng cng cp phi khc nhau v cc mc


cng cp phi c kiu trnh by ging nhau trong ton b cun tm tt.
Mt ngoi v mt trong ca t ba trc c trnh by theo mu sau:
Mt ngoi ca t ba trc

Mt trong ca t ba trc

B GIO DC V O TO
I HC NNG

Cng trnh c hon thnh ti

H V TN TC GI LUN VN

Ngi hng dn khoa hc: ..............................................


(ghi r hc hm, hc v)

I HC NNG

Phn bin 1: .............................................................................

TN TI LUN VN

Phn bin 2: .............................................................................

Chuyn ngnh: .............................


M s: .............................

Lun vn s c bo v ti Hi ng chm Lun


vn tt nghip thc s (ghi ngnh ca hc v c
cng nhn) hp ti i hc Nng vo ngy
...

thng ... nm ....

TM TT LUN VN THC S ......................


(ghi ngnh ca hc v c cng nhn)
C th tm hiu lun vn ti:
- Trung tm Thng tin-Hc liu, i hc Nng
- Th vin trng i hc .........., i hc Nng

Nng Nm .......

III. DANH MC CC CHUYN NGNH V M S CHUYN NGNH


Tnh n thi im hin ti (2007), ti i hc Nng c 20 chuyn ngnh o
to thc s.
Danh mc cc chuyn ngnh v m s chuyn ngnh c trnh by trong bng
di y:
Tn gi ca hc v thc s
(c ghi theo ngnh)

Thc s k thut

Chuyn ngnh

M s
chuyn ngnh

1. Cng ngh Ch to my

60.52.04

2. K thut ng c nhit

60.52.34

3. K thut t, my ko

60.52.35

4. Mng v H thng in

60.52.50

Tn gi ca hc v thc s
(ghi theo ngnh)

Chuyn ngnh

5. T ng ha
6. Sn xut t ng

Thc s K thut

M s
chuyn ngnh

60.52.60

7. K thut in t

60.52.70

8. Cng ngh Nhit

60.52.80

9. Cng ngh thc phm v ung

60.54.02

10. Khoa hc my tnh

60.48.01

11. Ti tiu cho cy trng (Thy li)

60.62.27

12. Qun tr Kinh doanh

60.34.05

13. Ti chnh v Ngn hng

60.34.20

14. K ton

60.34.30

15. Sinh thi hc

60.42.60

16. Ha hu c

60.44.27

17. Phng php Ton s cp

60.46.40

Thc s Gio dc hc

18. Qun l Gio dc

60.14.05

Thc s Khoa hc x hi v nhn


vn

19. Ngn ng Anh

60.22.15

20. Vn hc Vit Nam

60.22.34

Thc s Qun tr kinh doanh


Thc s Kinh t

Thc s Khoa hc

10