You are on page 1of 3

Sal ve Gvenlii Kanunu dari Para Cezalar

Daha salkl ve gvenli bir gelecek iin Sal ve Gvenlii kltr yaylyor. 6331 Sal ve Gvenlii idari para cezalar devam

6331 Sayl SG Kanununda dari Para Cezalar


Madde Bal
MADDE 4 - verenin genel ykmll

Madde
4/1a 4/1b

Konu
verenin tedbir alma ykmlln yerine getirmemesi Tedbirlerin izlenmemesi, denetlenmemesi ve uygunsuzluklarn giderilmemesi gvenlii uzmannn altrlmamas 2.000 2.000 5.000 5.000 2.500 1.500 1.500 1.000

Miktar
Trk Liras / her ykmllk iin Trk Liras / her ykmllk iin Trk Liras / her ay (Aykrln devam halinde) Trk Liras / her ay (Aykrln devam halinde) Trk Liras / her ay (Aykrln devam halinde) Trk Liras Trk Liras Trk Liras / her tedbir iin

6/1a

yeri hekiminin altrlmamas Dier salk personelinin altrlmamas

6/1b MADDE 6 - sal ve gvenlii hizmetleri 6/1c 6/1

6/1d

MADDE 8 - yeri hekimleri ve i gvenlii uzmanlar

8/1. 8/2. 10/1

SG hizmetleri iin ara-gere-mekn salanmamas SG hizmetlerini yrtenler arasnda koordinasyonun salamamas Yazl olarak bildirilen tedbirlerin yerine getirilmemesi Grevlendirilen kiilerin, hizmet alnan kurulularn, baka iyerlerinden gelen alanlarn ve bunlarn iverenlerinin SG riskleri konusunda bilgilendirilmemesi gvenlii uzmanlarnn ve iyeri hekimlerinin hak ve yetkilerinin kstlanmas yeri salk ve gvenlik biriminin kurulmamas Risk deerlendirmesi yaplmamas veya yaptrlmamas Risklerin belirlenmesine ynelik gerekli kontrol, lm, inceleme ve aratrmalarn yaplmamas Acil durumlarn belirlenmemesi, acil durumlar iin tedbir alnmamas, acil durum planlarnn hazrlanmamas, destek eleman grevlendirilmemesi, ara gere salanmamas, acil durumlarda iyeri dndaki kurulula irtibat salayacak dzenlemenin yaplmamas Ciddi ve yakn tehlike durumunda; alanlarn ii brakarak gvenli yere gidebilmesinin, zel olarak grevlendirilenler dndaki alanlarn ie devam etmemesinin ve mdahalede bulunan alanlarn sorumlu tutulmamasnn salanmamas kazalarnn ve meslek hastalklarnn kaydnn tutulmamas, bunlar hakknda incelemeler yaplarak ilgili raporlarn dzenlenmemesi, ramak kala olaylarn incelenerek raporlarn dzenlenmemesi verenin, i kazalarn ve meslek hastalklarn 3 i gn iinde SGK'ya bildirmemesi Salk hizmeti sunucularnn, i kazalarn ve meslek hastalklarn en ge 10 gn iinde SGK'ya bildirmemesi

1.500

Trk Liras

1.500 1.500 3.000 4.500 1.500 1.000

Trk Liras / uzman ve hekim iin ayr ayr Trk Liras Trk Liras Trk Liras / her ay (Aykrln devam halinde) Trk Liras Trk Liras / her ykmllk iin Trk Liras / her ay (Aykrln devam halinde) Trk Liras / her ykmllk iin Trk Liras / her ay (Aykrln devam halinde)

MADDE 10 - Risk deerlendirmesi, kontrol, lm ve aratrma

10/4

MADDE 11 - Acil durum planlar, yangnla mcadele ve ilk yardm

11

1.000

1.000

MADDE 12 - Tahliye

12

1.000

14/1. MADDE 14 - kazas ve meslek hastalklarnn kayt ve bildirimi

1.500

Trk Liras / her ykmllk iin

14/2.

2.000

Trk Liras Trk Liras

14/4.

2.000

MADDE 15 - Salk gzetimi

15/1 15/2

Salk gzetiminin yaplmamas Tehlikeli ve ok tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde alacaklar iin salk raporunun alnmamas alanlarn bilgilendirilmemesi alanlara eitim verilmemesi alanlarn grlerinin alnmamas ve katlmlarnn salanmamas

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Trk Liras / her alan iin Trk Liras / her alan iin Trk Liras / her alan iin Trk Liras / her alan iin Trk Liras / her aykrlk iin Trk Liras Trk Liras Trk Liras / haklar kstlanan her birey iin Trk Liras / her aykrlk iin

MADDE 16 - alanlarn bilgilendirilmesi MADDE 17 - alanlarn eitimi MADDE 18 - alanlarn grlerinin alnmas ve katlmlarnn salanmas

16 17 18 20/1

MADDE 20 - alan temsilcisi

20/3 20/4

MADDE 22 - sal ve gvenlii kurulu

22

MADDE 23 - sal ve gvenliinin koordinasyonu MADDE 24 - Tefti, inceleme, aratrma, mfettiin yetki, ykmllk ve sorumluluu

23/2

24/2.

25 MADDE 25 - in durdurulmas 25/6

alan temsilcilerinin 1.000 grevlendirilmemesi alan temsilcilerinin iverene neride bulunma ve tedbir alnmasn isteme 1.500 hakknn olmamas alan temsilcilerinin ve destek 1.000 elemanlarnn haklarnn kstlanmas sal ve gvenlii kurulunun oluturulmamas, alt iverenin bulunduu hallerde uygun kurulun oluturulmamas, 2.000 kurullar arasnda koordinasyonun salanmamas Birden fazla iyerinin bulunduu i merkezlerinde SG konusundaki 5.000 koordinasyonun ynetim tarafndan salanmamas lm, inceleme ve aratrma yaplmasna, numune alnmasna veya eitim kurumlar ile ortak salk ve 5.000 gvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yaplmasna engel olunmas yerinin bir blmnde veya tamamnda verilen durdurma kararna uymayarak 10.000 durdurulan ie devam ettirilmesi in durdurulmas sebebiyle isiz kalan alanlara cretlerinin denmemesi veya uygun baka i verilmemesi nleme Politika Belgesinin hazrlanmamas Belgeyi Bakanla sunmadan iyerinin faaliyete geirilmesi letilmesine izin verilmeyen iyerinin faaliyete geirilmesi Durdurulan iyerinde faaliyete devam edilmesi 30 uncu madde de ngrlen ynetmelik hkmlerine aykr hareket edilmesi 1.000 1.000

Trk Liras

Trk Liras

Trk Liras Trk Liras / ihlale urayan her alan iin Trk Liras / her ay (Aykrln devam halinde)

50.000 Trk Liras 80.000 Trk Liras 80.000 Trk Liras 80.000 Trk Liras 1.000 1.000 Trk Liras / her hkm iin Trk Liras / her ay (Aykrln devam halinde)

MADDE 29 - Gvenlik raporu veya byk kaza nleme politika belgesi

29

MADDE 30 - sal ve gvenlii ile ilgili eitli ynetmelikler

30