You are on page 1of 11

SULIT LAPORAN BULANAN SENARAI PELAJAR TERLIBAT DENGAN DADAH, INHALAN DAN UBAT BATUK BULAN JANUARI TAHUN

2011 SEKOLAH: KEBANGSAAN DATO AHMAD MUSA, SG. PADANG 02700 SIMPANG EMPAT, PERLIS.
Bil Nama Pelajar Bangsa Jantina Ting/Drj No. K/P S/Lahir Tahap Penglibatan Jenis Penglibatan (Dadah, Inhalan, Ubat Batuk) Tarikh Dikesan/ Tangkap/ Serah Diri Tindakan/ Ulasan

LKS/ 1A

------------ TIADA -----------

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

Borang ini hendaklah dihantar ke Jabatan Pelajaran Perlis pada atau sebelum 5 haribulan bulan berikutnya. (U.P : Pegawai Khas Pendidikan Pencegahan Dadah) PETUNJUK
Tahap Penglibatan Jenis Dadah 1. Ganja 2. Heroin 3. Morfin 4. Candu Jenis Inhalan 1. Gam Basikal 2. Tinner 3. Petrol 4. Lain-Lain Bangsa 1. Melayu 2. Cina 3. India 4. Lain-Lain (Nyatakan)

Disahkan Oleh : ................. Pengetua/Guru Besar & Cop Tarikh: 28 JANUARI 2011 (JUMAAT)

1. 2. 3. 4.

Mencuba Disahkan Menagih Memiliki Mengedar

D/PPDa/NAJ/LKS/Borang Laporan LKS 1A

SULIT LAPORAN BULANAN SENARAI PELAJAR TERLIBAT DENGAN DADAH, INHALAN DAN UBAT BATUK BULAN FEBRUARI TAHUN 2011 SEKOLAH: KEBANGSAAN DATO AHMAD MUSA, SG. PADANG 02700 SIMPANG EMPAT, PERLIS.
Bil Nama Pelajar Bangsa Jantina Ting/Drj No. K/P S/Lahir Tahap Penglibatan Jenis Penglibatan (Dadah, Inhalan, Ubat Batuk) Tarikh Dikesan/ Tangkap/ Serah Diri Tindakan/ Ulasan

LKS/ 1A

------------ TIADA -----------

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

Borang ini hendaklah dihantar ke Jabatan Pelajaran Perlis pada atau sebelum 5 haribulan bulan berikutnya. (U.P : Pegawai Khas Pendidikan Pencegahan Dadah) PETUNJUK
Tahap Penglibatan Jenis Dadah 1. Ganja 2. Heroin 3. Morfin 4. Candu Jenis Inhalan 1. Gam Basikal 2. Tinner 3. Petrol 4. Lain-Lain Bangsa 1. Melayu 2. Cina 3. India 4. Lain-Lain (Nyatakan)

Disahkan Oleh : ................. Pengetua/Guru Besar & Cop

1. 2. 3. 4.

Mencuba Disahkan Menagih Memiliki Mengedar

Tarikh:
D/PPDa/NAJ/LKS/Borang Laporan LKS 1A

SULIT LAPORAN BULANAN SENARAI PELAJAR TERLIBAT DENGAN DADAH, INHALAN DAN UBAT BATUK BULAN MAC TAHUN 2011 SEKOLAH: KEBANGSAAN DATO AHMAD MUSA, SG. PADANG 02700 SIMPANG EMPAT, PERLIS.
Bil Nama Pelajar Bangsa Jantina Ting/Drj No. K/P S/Lahir Tahap Penglibatan Jenis Penglibatan (Dadah, Inhalan, Ubat Batuk) Tarikh Dikesan/ Tangkap/ Serah Diri Tindakan/ Ulasan

LKS/ 1A

------------ TIADA -----------

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

Borang ini hendaklah dihantar ke Jabatan Pelajaran Perlis pada atau sebelum 5 haribulan bulan berikutnya. (U.P : Pegawai Khas Pendidikan Pencegahan Dadah) PETUNJUK
Tahap Penglibatan Jenis Dadah 1. Ganja 2. Heroin 3. Morfin 4. Candu Jenis Inhalan 1. Gam Basikal 2. Tinner 3. Petrol 4. Lain-Lain Bangsa 1. Melayu 2. Cina 3. India 4. Lain-Lain (Nyatakan) 1. 2. 3. 4. Mencuba Disahkan Menagih Memiliki Mengedar

Disahkan Oleh : ................. Pengetua/Guru Besar & Cop

Tarikh:
D/PPDa/NAJ/LKS/Borang Laporan LKS 1A

SULIT LAPORAN BULANAN SENARAI PELAJAR TERLIBAT DENGAN DADAH, INHALAN DAN UBAT BATUK BULAN APRIL TAHUN 2011 SEKOLAH: KEBANGSAAN DATO AHMAD MUSA, SG. PADANG 02700 SIMPANG EMPAT, PERLIS.
Bil Nama Pelajar Bangsa Janti na Ting/Drj No. K/P S/Lahir Tahap Penglibatan Jenis Penglibatan (Dadah, Inhalan, Ubat Batuk) Tarikh Dikesan/ Tangkap/ Serah Diri Tindakan/ Ulasan

LKS/ 1A

------------ TIADA -----------

TIADA

TIAD A

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

Borang ini hendaklah dihantar ke Jabatan Pelajaran Perlis pada atau sebelum 5 haribulan bulan berikutnya. (U.P : Pegawai Khas Pendidikan Pencegahan Dadah) PETUNJUK
Tahap Penglibatan Jenis Dadah 1. Ganja 2. Heroin 3. Morfin 4. Candu Jenis Inhalan 1. Gam Basikal 2. Tinner 3. Petrol 4. Lain-Lain Bangsa 1. Melayu 2. Cina 3. India 4. Lain-Lain (Nyatakan)

Disahkan Oleh : ................. Pengetua/Guru Besar & Cop

1. 2. 3. 4.

Mencuba Disahkan Menagih Memiliki Mengedar

Tarikh:
D/PPDa/NAJ/LKS/Borang Laporan LKS 1A

SULIT LAPORAN BULANAN SENARAI PELAJAR TERLIBAT DENGAN DADAH, INHALAN DAN UBAT BATUK BULAN MEI TAHUN 2011 SEKOLAH: KEBANGSAAN DATO AHMAD MUSA, SG. PADANG 02700 SIMPANG EMPAT, PERLIS.
Bil Nama Pelajar Bangsa Jantina Ting/Drj No. K/P S/Lahir Tahap Penglibatan Jenis Penglibatan (Dadah, Inhalan, Ubat Batuk) Tarikh Dikesan/ Tangkap/ Serah Diri Tindakan/ Ulasan

LKS/ 1A

------------ TIADA -----------

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

Borang ini hendaklah dihantar ke Jabatan Pelajaran Perlis pada atau sebelum 5 haribulan bulan berikutnya. (U.P : Pegawai Khas Pendidikan Pencegahan Dadah) PETUNJUK
Tahap Penglibatan Jenis Dadah 1. Ganja 2. Heroin 3. Morfin 4. Candu Jenis Inhalan 1. Gam Basikal 2. Tinner 3. Petrol 4. Lain-Lain Bangsa 1. Melayu 2. Cina 3. India 4. Lain-Lain (Nyatakan) 1. 2. 3. 4. Mencuba Disahkan Menagih Memiliki Mengedar

Disahkan Oleh : ................. Pengetua/Guru Besar & Cop

Tarikh:
D/PPDa/NAJ/LKS/Borang Laporan LKS 1A

SULIT LAPORAN BULANAN SENARAI PELAJAR TERLIBAT DENGAN DADAH, INHALAN DAN UBAT BATUK BULAN JUN TAHUN 2011 SEKOLAH: KEBANGSAAN DATO AHMAD MUSA, SG. PADANG 02700 SIMPANG EMPAT, PERLIS.
Bil Nama Pelajar Bangsa Jantina Ting/Drj No. K/P S/Lahir Tahap Penglibatan Jenis Penglibatan (Dadah, Inhalan, Ubat Batuk) Tarikh Dikesan/ Tangkap/ Serah Diri Tindakan/ Ulasan

LKS/ 1A

------------ TIADA -----------

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

Borang ini hendaklah dihantar ke Jabatan Pelajaran Perlis pada atau sebelum 5 haribulan bulan berikutnya. (U.P : Pegawai Khas Pendidikan Pencegahan Dadah) PETUNJUK
Tahap Penglibatan Jenis Dadah 1. Ganja 2. Heroin 3. Morfin 4. Candu Jenis Inhalan 1. Gam Basikal 2. Tinner 3. Petrol 4. Lain-Lain Bangsa 1. Melayu 2. Cina 3. India 4. Lain-Lain (Nyatakan)

Disahkan Oleh : ................. Pengetua/Guru Besar & Cop

1. 2. 3. 4.

Mencuba Disahkan Menagih Memiliki Mengedar

Tarikh: 30 Jun 2011


D/PPDa/NAJ/LKS/Borang Laporan LKS 1A

SULIT LAPORAN BULANAN SENARAI PELAJAR TERLIBAT DENGAN DADAH, INHALAN DAN UBAT BATUK BULAN JULAI TAHUN 2011 SEKOLAH: KEBANGSAAN DATO AHMAD MUSA, SG. PADANG 02700 SIMPANG EMPAT, PERLIS.
Bil Nama Pelajar Bangsa Jantina Ting/Drj No. K/P S/Lahir Tahap Penglibatan Jenis Penglibatan (Dadah, Inhalan, Ubat Batuk) Tarikh Dikesan/ Tangkap/ Serah Diri Tindakan/ Ulasan

LKS/ 1A

------------ TIADA -----------

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

Borang ini hendaklah dihantar ke Jabatan Pelajaran Perlis pada atau sebelum 5 haribulan bulan berikutnya. (U.P : Pegawai Khas Pendidikan Pencegahan Dadah) PETUNJUK
Tahap Penglibatan Jenis Dadah 1. Ganja 2. Heroin 3. Morfin 4. Candu Jenis Inhalan 1. Gam Basikal 2. Tinner 3. Petrol 4. Lain-Lain Bangsa 1. Melayu 2. Cina 3. India 4. Lain-Lain (Nyatakan)

Disahkan Oleh : ................. Pengetua/Guru Besar & Cop

1. 2. 3. 4.

Mencuba Disahkan Menagih Memiliki Mengedar

Tarikh:
D/PPDa/NAJ/LKS/Borang Laporan LKS 1A

SULIT LAPORAN BULANAN SENARAI PELAJAR TERLIBAT DENGAN DADAH, INHALAN DAN UBAT BATUK BULAN OGOS TAHUN 2011 SEKOLAH: KEBANGSAAN DATO AHMAD MUSA, SG. PADANG 02700 SIMPANG EMPAT, PERLIS.
Bil Nama Pelajar Bangsa Jantina Ting/Drj No. K/P S/Lahir Tahap Penglibatan Jenis Penglibatan (Dadah, Inhalan, Ubat Batuk) Tarikh Dikesan/ Tangkap/ Serah Diri Tindakan/ Ulasan

LKS/ 1A

------------ TIADA -----------

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

Borang ini hendaklah dihantar ke Jabatan Pelajaran Perlis pada atau sebelum 5 haribulan bulan berikutnya. (U.P : Pegawai Khas Pendidikan Pencegahan Dadah) PETUNJUK
Tahap Penglibatan Jenis Dadah 1. Ganja 2. Heroin 3. Morfin 4. Candu Jenis Inhalan 1. Gam Basikal 2. Tinner 3. Petrol 4. Lain-Lain Bangsa 1. Melayu 2. Cina 3. India 4. Lain-Lain (Nyatakan)

Disahkan Oleh : ................. Pengetua/Guru Besar & Cop

1. 2. 3. 4.

Mencuba Disahkan Menagih Memiliki Mengedar

Tarikh:
D/PPDa/NAJ/LKS/Borang Laporan LKS 1A

SULIT LAPORAN BULANAN SENARAI PELAJAR TERLIBAT DENGAN DADAH, INHALAN DAN UBAT BATUK BULAN SEPTEMBER TAHUN 2011 SEKOLAH: KEBANGSAAN DATO AHMAD MUSA, SG. PADANG 02700 SIMPANG EMPAT, PERLIS.
Bil Nama Pelajar Bangsa Jantina Ting/Drj No. K/P S/Lahir Tahap Penglibatan Jenis Penglibatan (Dadah, Inhalan, Ubat Batuk) Tarikh Dikesan/ Tangkap/ Serah Diri Tindakan/ Ulasan

LKS/ 1A

------------ TIADA -----------

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

Borang ini hendaklah dihantar ke Jabatan Pelajaran Perlis pada atau sebelum 5 haribulan bulan berikutnya. (U.P : Pegawai Khas Pendidikan Pencegahan Dadah) PETUNJUK
Tahap Penglibatan Jenis Dadah 1. Ganja 2. Heroin 3. Morfin 4. Candu Jenis Inhalan 1. Gam Basikal 2. Tinner 3. Petrol 4. Lain-Lain Bangsa 1. Melayu 2. Cina 3. India 4. Lain-Lain (Nyatakan)

Disahkan Oleh : ................. Pengetua/Guru Besar & Cop

1. 2. 3. 4.

Mencuba Disahkan Menagih Memiliki Mengedar

Tarikh:
D/PPDa/NAJ/LKS/Borang Laporan LKS 1A

SULIT LAPORAN BULANAN SENARAI PELAJAR TERLIBAT DENGAN DADAH, INHALAN DAN UBAT BATUK BULAN OKTOBER TAHUN 2011 SEKOLAH: KEBANGSAAN DATO AHMAD MUSA, SG. PADANG 02700 SIMPANG EMPAT, PERLIS.
Bil Nama Pelajar Bangsa Jantina Ting/Drj No. K/P S/Lahir Tahap Penglibatan Jenis Penglibatan (Dadah, Inhalan, Ubat Batuk) Tarikh Dikesan/ Tangkap/ Serah Diri Tindakan/ Ulasan

LKS/ 1A

------------ TIADA -----------

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

Borang ini hendaklah dihantar ke Jabatan Pelajaran Perlis pada atau sebelum 5 haribulan bulan berikutnya. (U.P : Pegawai Khas Pendidikan Pencegahan Dadah) PETUNJUK
Tahap Penglibatan Jenis Dadah 1. Ganja 2. Heroin 3. Morfin 4. Candu Jenis Inhalan 1. Gam Basikal 2. Tinner 3. Petrol 4. Lain-Lain Bangsa 1. Melayu 2. Cina 3. India 4. Lain-Lain (Nyatakan) 1. 2. 3. 4. Mencuba Disahkan Menagih Memiliki Mengedar

Disahkan Oleh : ................. Pengetua/Guru Besar & Cop

Tarikh:
D/PPDa/NAJ/LKS/Borang Laporan LKS 1A