GEORGE OHSAWA ŞI SISTEMUL MEDICAL PROMOVAT DE EL “Baza acestei filozofii este foarte simplă: este Yin-Yang, adică

polaritatea oricărui lucru, oricărei situaţii, stări de spirit sau fenomen din manifestare” – G.Ohsawa

Nyoichi Sakurazawa (cunoscut în America sub numele de George Ohsawa) este unul dintre marii medici, filozofi şi înţelepţi ai acestui veac. S-a născut în 1893 la Kyoto, în Japonia, iar viaţa sa este cea mai bună pledoarie pentru a susţine principiile sale. Prima întâlnire cu medicina tradiţională, japoneză şi chineză, o are la vârsta de 16 ani, când contactează, datorită lipsurilor, una din bolile necruţătoare ale vremii: tuberculoza. Graţie unui regim alimentar sever şi a aplicării anumitor procedee tradiţionale, reuşeşte să învingă boala, iar această experienţă îi va marca puternic întreaga viaţă. La vârsta de 37 de ani, ajunge în Franţa, unde urmează cursuri universitare de filozofie, istorie, biologie, biochimie şi medicină. În această perioadă îşi publică şi primele lucrări de filozofie orientală. Al doilea război mondial îl găseşte în Japonia, unde are o poziţie dizidentă faţă de politica Imperiului, ceea ce atrage asupra sa represalii extrem de dure. Este condamnat la moarte chiar, dar printr-un miracol, reuşeşte să se salveze. După război, începe, alături de soţia sa, o muncă intensă de răspândire a cunoştinţelor tradiţionale de medicină şi filozofie. Punând în practică cunoştinţele sale de medicină, realizează numeroase vindecări miraculoase. Tratamentele sale nu se adresau unui agent infecţios sau unei boli anume, citerenului, adică fiinţei umane, stimulându-i acesteia capacitatea naturală de a face faţă oricărei agresiuni interne sau externe. În timpul unei epidemii de febră tifoidă, ajută zeci de oameni aflaţi în suferinţă, dar cade el însuşi pradă acestei boli. Se vindecă, împreună cu soţia sa, cu ajutorul a 60 de zile de post negru. Câţiva ani mai târziu, cu ajutorul regimului cu cereale integrale (pe care îl vom prezenta în continuare), reuşeşte să scape de o boală mortală – ulcerul tropical. Întreg sistemul medical promovat de el are în vedere armonizarea celor două energii antagoniste, şi în acelaşi timp complementare: Yin (feminin, lunar, receptiv, negativ, -) şi Yang (masculin, solar, emisiv, +), a căror interacţiune se află la baza tuturor fenomenelor şi manifestărilor din Univers. El sesizează conexiunile existente între: alimentaţie – modul de a acţiona, de a simţi şi de a gândi – apariţia bolilor, şi în virtutea acestor observaţii, elaborează mai multe regimuri alimentare de vindecare şi armonizare a fiinţei umane. El redefineşte noţiunea de boală într-un mod inedit pentru gândirea occidentală, şi anume stabilind trăsăturile fundamentale ale stării de sănătate. Întreaga sa gândire se bazează pe ideea că menirea omului este de a se pune în mod conştient în acord cu legile Naturii, cu Dumnezeu în ultimă instanţă.

1

ELEMENTE REFERITOARE LA TEORIA YIN – YANG

“Pentru cel care cunoaşte tendinţele Yin-ului şi Yang-ului şi ştie să le echilibreze, Universul şi viaţa constituie cea mai mare şcoală”G. Ohsawa Aşa cum precizam anterior, G. Ohsawa a fost un adept al filozofiei orientale tradiţionale, care consideră fiinţa umană un sistem cu mai multe niveluri – trup, minte si suflet -, constituite într-un tot unitar, integrat în mod firesc în marele Tot al manifestării universale. Interacţiunea directă cu mediul exterior prin intermediul hranei, aerului inspirat, apei, precum şi cea indirectă, invizibilă (bioenergetică, mentală, etc. ) sunt de natură să producă continuu transformări în fiecare dintre noi, fiind necesară o atenţie continuă pentru menţinerea echilibrului dinamic din fiinţa noastră. Înţelegând aceste principii filozofice, Ohsawa a căutat şi a găsit modalitatea practică, extrem de valoroasă, prin care poate fi cu uşurinţă identificat gradul de dezechilibru din organism şi modalităţile cele mai rapide de echilibrare. Această metodă practică are în vedere identificarea predominanţei energetice a fiinţei umane, din punctul de vedere al celor două energii fundamentale, cunoscute în medicina tradiţională chineză sub numele de Yin si Yang. Tradiţia medicală orientală – şi cea chineză în special – consideră că cele două forţe polare complementare, una pozitivă (+, Yang) si una negativă (-,Yin), sunt prezente în întreaga noastră fiinţă şi în întregul univers exterior, pe toate nivelurile sale. Interacţiunea continuă a celor două tipuri de energii este astfel cea care determină toate transformările din corp, din sfera emoţională şi mentală. Văzute ca energii fundamentale ale creaţiei, pozitivul (Yang) şi negativul (Yin) sunt inseparabile, coexistând în diferite proporţii atât în universul exterior (Macrocosmos), cât şi în fiinţa umană (Microcosmos). Cele două aspecte nu există unul fără celălalt, fiind mereu într-o mişcare fluidă, de întrepătrundere. În natură nimic nu este numai YIN (-) sau numai YANG (+), ci orice fiinţă, lucru, fenomen le cuprinde pe amândouă, dar nu în proporţii egale, una fiind în general predominantă. Forţa fundamentală Yin este centrifugă, (-), se manifestă expansiv, este sursa liniştii, a calmului, frigului, întunericului, pământului. Este caracterizată de inactivitate, inerţie, relaxare, starea de rece, ritm mai lent. Simbolul ei este apa. Aspectul YIN (-) are funcţia de recepţie, de acumulare de energie, conservă, tinde către organizare. Forţa fundamentală Yang este centripetă, (+), se manifestă în contracţie, este sursa sunetului, dinamismului, căldurii şi luminii, şi este caracterizată de activitate, iniţiativă, starea de cald, fierbinte, ritm accelerat. Simbolul ei este focul. Aspectul YANG (+) este consumator, tinde către entropie, dezintegrare, dezorganizare. Gradul de echilibru polar al celor două tipuri de energii în fiinţa noastră este cel care determină starea noastră de armonie şi sănătate (în cazul unei proporţii echilibrate a celor două energii) sau suferinţe, boli,

2

tulburări în diferite grade (în cazul dezechilibrului). Medicina chineză a beneficiat din plin de cunoaşterea acestor principii, practica acupuncturii şi a altor metode de vindecare fiind în întregime bazată pe acestea. Înţelegerea gradată a manifestărilor energiilor Yin si Yang constituie pentru orice fiinţă inteligentă o cheie pentru înţelegerea si transformarea în bine a vieţii, întregul Univers devenind astfel cea mai înaltă şcoală de înţelepciune. Pentru acela care nu cunoaşte sau ignoră însă aceste principii fundamentale, încălcând legile de manifestare ale lor, viaţa devine plină de suferinţă, boli şi insuccese. Primul pas necesar pentru realizarea practică a procesului de echilibrare a fiinţei din punctul de vedere al polarităţii Yin -Yang este identificarea predominanţei în cazul propriei fiinţe a uneia dintre aceste energii. Pentru aceasta, prezentăm în continuare câteva din caracteristicile prin care putem remarca uşor prezenţa, într-o proporţie mare, a fiecăreia dintre cele două forte opuse (+ şi -) în cazul fiinţei umane, precum şi tendinţele perturbatoare pe care le determină excesul lor. Este necesar ca în identificarea predominanţei Yin-Yang să urmărimintensitatea, frecvenţa şi durata cu care fiecare caracteristică se manifestă.

CARACTERISTICI ALE MANIFESTARII LUI YIN Şi YANG ÎN FIINŢA UMANĂ

La nivelul trăirilor umane, aspectul Yin, lunar, ce poate fi definit sub numele de feminitate (-), implică sensibilitate, receptivitate, pasivitate, inteligenţă analitică, sentimente durabile, intuiţie psihologică, slăbiciune şi dependenţă. În general, în cazul femeilor, caracteristicile de tip yin predomină (la modul global) faţă de cele de tip yang. Aspectul Yang, solar, ce poate fi definit sub numele de masculinitate (+), implică forţă, dinamism, emisie, rezistentă, curaj, raţionalitate, capacitate de realizare. În general, în cazul bărbaţilor, caracteristicile de tip yang sunt preponderente (la modul global) faţă de cele de tip yin.

Câteva caracteristici ale fiinţei predominant Yin

3

duritate.). grosolănie. iresponsabilitate. persoană exuberantă. strălucitoare. fermă în 4 . cu manifestări rapide. laşitate. Afecţiuni specifice excesului de energie yin: În cazul excesului de energie Yin.În aspectele rafinate. răbdare excesivă. rapidă. apar: pasiunea. Câteva caracteristici ale fiinţei predominant Yang Rezistenţă fizică mare. simţ artistic. scleroză în plăci. arogantă. înţeleaptă. entuziasm. civilizată. voce fermă. gelozia. poate fi vicleană. cancer. se poate panica uşor. mina – inexpresivă. opacitate faţă de părerile celor din jur. pare fragilă. La extrem. plină de nobleţe. dureri violente. schizofrenie etc. cu vorbire rapidă. psihic. are înclinaţii către dogmatism. atitudine de reţinere. Câteva trăsături ale fiinţei echilibrate Yin-Yang În urma unui efort conştient de echilibrare a fiinţei în toate planurile sale (corporal. are tendinţa de a-i manipula pe cei din jur. Afecţiuni specifice excesului de energie yang: În cazul excesului de energie Yang. invidioasă. fiinţa în cauză devine orgolioasă. Fiinţa echilibrată energetic Yin-Yang se recunoaşte prin faptul că este rafinată. liniştită. cruzime. Capacitatea de autocontrol în cazul durerii este mult mai mare decât în cazul fiinţelor cu predominanţă Yin. uşor de influenţat (asemenea unui cameleon care “se pliază” imediat mediului înconjurător). este foarte autoritară. manifestă sensibilitate elevată. nevroze. expansivă. perfidă. ceilalţi oameni pot descifra cu greu adevăratul ei fond. confuzie. modestă. natura ei profundă şi gândurile ascunse. inspiraţie. anorexie. are capacitatea de a induce celorlalţi ideile şi orientările sale. răceală în relaţiile cu ceilalţi. căldura corporală ridicată. maternă. acute. este o natură “hrănitoare”. fiinţa este predispusă la afecţiuni acute. bună. infecţii cronice. este pasivă. Poate fi indecisă. atitudine de dinamizare pentru depăşirea obstacolelor. receptivă la nou. mental) omul poate ajunge în acel punct minunat în care constată că resimte constant în toată viaţa sa ecourile acestui echilibru dinamic între energiile Yin şi Yang. greaţă. inapetenţă. privirea ei este ştearsă. fiinţa este predispusă la afecţiuni situate în profunzime şi prin aceasta mai greu de tratat: boli cronice. obsesie. răutate. maladii psihice (labilitate psihică. blândă. patima. pare neajutorată. dinamică. inerţie în gândire. severitatea. anxietate. hemoragii etc. febră. trăieşte intens momentul prezent. Sensibilitatea la durere a unei fiinţe preponderent Yin este foarte mare şi de aceea resimte adesea durerile în mod violent şi chiar paralizant. se manifestă imperturbabilitate greoaie. manifestă lentoare în gesturi şi vorbire. asprimea. întreprinzătoare. apatică. În cazurile de accentuare dezechilibrată a acestei energii. ea este calmă. resimte teamă. răni greu vindecabile etc. tendinţă spre viciu. La extrem. Se poate spune că în cazul ei tendinţele subconştiente sunt cele care îi ghidează în mare măsură viaţa. flexibilitate a voinţei. furie oarbă. prevenitoare.

guraliv agresiv. gelozie obsesie. Este iertătoare şi plină de compasiune. mojicie arivism. acest tip se întâlneşte destul de rar şi doar în mod excepţional o fiinţă umană poate ajunge la această stare de armonie desăvârşită în mod spontan. înlănţuire furie nestăpânită temeritate aberantă dorinţă subordonatoare 5 . Este deschisă. şi chiar pe sine însuşi se analizează cu egală luciditate. plină de bunăvoinţă şi susţine cu tenacitate adevărul şi dăruirea faţă de cele mai înalte aspiraţii umane. cât şi la elogii şi laude. parvenitism minuţiozitate lene slugărnicie. Este înzestrată cu calităţi care trezesc admiraţia şi îşi atrage simpatia. neastâmpăr palavragiu. servilitate resemnare împrăştiere. păstrându-şi calmul netulburat. Manifestarea în microcosmosul fiinţei umane a raportului Yin-Yang dezechilibru de tip Yin (-) echilibru polar yin-yang dezechilibru de tip Yang (+) suprasolicitare grosolănie. Are o instinctivă respingere faţă de tot ce este impur. patimă nervozitate. cunoscându-şi foarte bine atât calităţile. Întreaga sa alură emană frumuseţe. se poate trata foarte uşor si se vindecă cel mai repede. fermecător în exprimare combativ redutabil înţelegere profundă concentrare uimitoare controlată auto-control continuu curaj detaşare. stagnare neatenţie impulsivitate nebunească spaimă paralizantă poftă nemăsurată activitate eficientă. putere şi fineţe. zăpăceală laşitate. plină de vitalitate. cât şi defectele pe care urmăreşte să le elimine. Datorită ignoranţei generale. Este nepărtinitoare. inteligentă amabilitate tenacitate exemplară focalizare analitică lucidă autoritate fascinantă bunătate afectuoasă ardoare. optimistă. buna înţelegere şi dragostea de înţelepciune. înalte. pace lăuntrică. reacţionează egal atât la blamarea răuvoitorilor. gata oricând să îi ajute pe cei care merită. Este voioasă. tristeţe închis în sine. rău sau tulburător. sensibilă când este cazul. blazare apatie. înflăcărare euforică calm olimpian magnetic volubil. abnegaţie autoritarism abuziv cruzime. răutăcios invidie. aducând.urmărirea unor scopuri spirituale. dotată cu inteligenţă practică. Când se îmbolnăveşte. tenebros fricos complacere. nevolnicie slăbiciune răceală. năuceală. fermecându-i pe ceilalţi datorită însuşirilor minunate pe care le are. cu privire blândă. oriunde se află. răutate pasiune devorantă.

în alimente care amplifică în ființă energia YANG (+) şi alimente care amplifică energia YIN (-).nelinişte. de exemplu. controlat fermitate fidelitate reflectare subtilă complexă desfrâu. respectând un anumit mod echilibrat de alimentaţie conform acestor principii fundamentale YIN (-) şi YANG (+). destrăbălare. omul. alimentele (cereale. Alimentele pot fi clasificate. viciu duritate inconstantă simplificare penibilă apetit puternic. nesaturaţie DIETA MACROBIOTICA A LUI GEORGE OHSAW A – Episodul 2 PREDOMINANTA YIN-YANG A ALIMENTELOR “Alimentaţia este baza sănătăţii şi a fericirii. bucurie demnitate blândeţe. anorexie. avariţie impresionabilitate astenie rezervă. mândrie asprime. prudenţă extremă destindere. Ohsawa Odată ce am reuşit să ne edificăm în privinţa predominanţei noastre energetice. greutate în înţelegere inapetenţă.). fiind considerată de cei înţelepţi o adevărată artă a vieţii” G. sănătos bulimie. severitate risipă imperturbabilitate obtuză agitaţie năucitoare exuberanţă tip “foc de paie” (trecătoare) incapacitate paralizantă indolentă. din punctul de vedere al încărcăturii lor energetice. greaţă erotism frenetic sublim. îşi poate polariza şi armoniza întreaga fiinţă. moliciune răbdare excesivă încetineală. stres josnicie efeminare zgârcenie. o încărcătură solară (yang) mai pronunţată decât grâul etc. leguminoase. Conform învăţăturilor orientale. Această influenţă exercitată de alimente asupra polarităţii energetice a fiinţei nu este egală (polenul de albine având. compasiune economie moderată emotivitate normală energie mare entuziasm de durată iresponsabilitate orgoliu. Astfel. pe toate nivelele sale. 6 . ceea ce avem de făcut este să urmărim să compensăm excesul de Yin sau de Yang prin mijloace adecvate.

băuturi. în timp ce o fiinţă excesiv YANG (+) va urmări să utilizeze o alimentaţie predominant YIN (-). ALIMENTAŢIA YANG 7 . atât în interiorul. pentru o cât mai deplină armonizare a sa. aceste reguli nu sunt cunoscute. interesantă. o predispoziţie caracteristică către anumite boli. Pentru a trăi o existenţă fericită. nepreparate industrial cu diferite substanţe chimice de sinteză sau tratate artificial. se poate aplica tot timpul şi la orice vârstă. Prin energia lor specifică. O persoană care consumă în mod frecvent alimente cu gust picant (specific Yang) va avea în mod evident un comportament diferit de o altă persoană care preferă gustul dulce (specific Yin). tensiunilor sau frustrărilor generate în această lume. sănătoasă şi îndelungată. În plus. alimentele influenţează şi chiar modelează atât corpul fizic. etc. sunt afectate gândurile. pronunţat Yang. armonioasă. fiinţa cu dominantă YIN (-) va urmări să integreze şi să asimileze prin alimentaţie îndeosebi esenţa energetică de natură predominant YANG (+) prezentă mai ales în anumite alimente. Autovindecarea prin echilibrarea energetică Yin (-) – Yang (+) generează condiţiile unei vieţi lungi si fericite. extrem Yin. un mod anume de a reacţiona la remedii şi chiar diferite moduri de a gândi. stresurilor. Toate alimentele şi băuturile folosite trebuie să fie naturale. şi cu atât mai puţin. dar mai ales în Occident.) au fost clasificate de către G. pronunţat Yin. fiecare dintre ele având un comportament specific. dar în timp. respectate. În lumina acestor principii. adaptată cu abilitate propriei naturi de a asimila ceea ce îi este ei necesar.fructe. aşa cum o fiinţă care preferă carnea (aliment Yin) diferă de o alta care preferă merele (fructe Yang). cât şi viaţa interioară a unui om. extrem Yang. ea este extrem de simplă şi economică. respectiv Yin. Ohsawa în alimente cu caracter Yang. cât şi în exteriorul său. va rezista cu succes mult mai bine în faţa influenţelor nocive. dulciuri. viziunea lăuntrică asupra lumii şi relaţiile cu oamenii. Chiar şi apa tratată este uneori impură. Pe aproape tot globul. mai ales atunci când sunt folosite o perioadă mai mare de timp. condimente. O fiinţă suficient de echilibrată şi care respectă legile de manifestare ale celor două principii polare opuse. veselă. este necesară consumarea unei alimentaţii naturale. Primul efect al alimentelor este asupra corpului fizic.

cum sunt cerealele. ea este de-a lungul vieţii stabilă. Toate preparatele sintetice. alimentele conservate. Dar “pomul se cunoaşte după roade. un dezechilibru în buna funcţionare a structurii lor fizice si subtile. determinarea dominantei energetice la nivel psiho-mental a unei fiinţe este de cele mai multe ori dificilă pentru necunoscători. precum şi persoanele ce manifestă o bună stare de sănătate. armonioasă. O fiinţă care are forţă lăuntrică şi este emisivă. dezechilibrată a oamenilor. exprimând permanent împletirea dinamică a lui Yin şi Yang pe toate nivelurile. Din acest motiv. În fiinţa umană. când acest dezechilibru devine excesiv. precum şi o parte dintre celelalte alimente utilizate frecvent în alimentaţie sunt de natură să amplifice sensibilitatea şi receptivitatea excesivă. Firea umană are foarte multe nuanţe. Se poate afirma. sedentarismul. Compensarea printr-o alimentaţie Yang a deficitelor energetice este astfel esenţială. sigură în tot ceea ce întreprinde. și recurg frecvent la o alimentație fără foc. la majoritatea oamenilor de acum se poate remarca amplificarea în exces a energiilor Yin. diminuarea energiei YIN în exces şi amplificarea energiei YANG este necesară datorită faptului că o dominantă energetică pasivă creează premizele unei receptivităţi necontrolate a fiinţei la influenţele negative. Cei mai mulţi prezintă o predominanţă energetică într-un sens sau altul. Dezechilibrul energetic (menţinut în timp) dintre Yin si Yang duce la apariţia bolii.Foarte puţini oameni sunt cei armonizaţi. fermă. Prin amplificarea componentei energetice Yang. stresul. ceea ce înseamnă o dizarmonie. boala devine cronică. se va modifica răspunsul la stimulii exteriori perturbanţi si poate fi dobândită o adevărată imunitate la stres. prezintă labilitate în gândire şi decizii. O fiinţă solară (Yang) este capabilă de acţiune şi manifestă o capacitate mărită de control asupra energiilor lăuntrice. sunt toate cauze ale acestei situaţii. solară. Datorită orientărilor actuale legate de alimentaţie. cele mai multe dintre dulciuri. consumă frecvent alimente yang.. cu structură energetică predominant Yin. are o putere de finalizare redusă şi tinde să dea mereu vina pe conjuncturi. La o analiză mai atentă a alimentelor cu caracteristici yang putem constata că multe dintre comunităţile de longevivi. că majoritatea oamenilor se confruntă astăzi cu un exces de energie Yin. etc. se închide şi devine depresivă sau este mereu măcinată de îndoieli. iar omul după fapte”. degenerarea datorită viciilor. care prezintă un grad mai ridicat de echilibru între aspectele Yin (-) şi Yang (+) din fiinţa lor. privind în ansamblu tendinţele societăţii actuale. cu adaosuri de substanţe chimice. merele. Alimentaţia predominant de natură Yin. O fiinţă receptivă. nucile. şi va fi foarte greu de întors din drum. Ea reuşeşte să îşi conştientizeze şi controleze într-o mare măsură emoţiile inferioare. lipsită de complexe de inferioritate. nu poate 8 .

cimbrişor. mărar. curcă Ouă: Fazan LACTATE: Branza Roquefort. morcovi. asmăţui. Păpădie. rozmarin. Profesorul japonez George Ohsawa prescrie 10 regimuri alimentare macrobiotice în scopul armonizării gradate a structurii energetice. Cafea de păpădie 2 Ceai Dragon 3 Ginseng CONDIMENTE: 1 Scorţişoară. floarea soarelui. salvie. potârniche. morcov 2 Dovleac. Lista alimentelor cu preponderenţă Yang CEREALE: 1 Orez. andive. mure. ceapă 2 Pătrunjel. ci dimpotrivă. ridiche. nuci. astfel: 1 – energie yang în proporţie moderată. astfel încât în scurt timp să se elimine orice problemă de sănătate. îngrijorare excesivă sau mânie. salsifi. hrean. mod general de viaţă. varză creaţă. 3 – extrem de yang). languste. homar. Există numeroase modalităţi de amplificare a energiei Yang în fiinţă: prin alimentaţie. cicoare sălbatică 3 Genţiană. Lăptucă. se va simţi stimulată să o rezolve. care în general se percepe a fi predominant în foarte multe cazuri. ceapă. Cicoare. Varză albă. să o depăşească fără a se manifesta prin disperare. sare marină nerafinată (În lista de mai sus. creveţi. cifrele reprezintă intensitatea acumulării energiei Yang în acele alimente. heringi. rozmarin. creson rădăcină de păpădie. Cafea Oshawa. şofran. Brânză de capră FRUCTE: Fragi. plante medicinale etc.fi perturbată de o ameninţare în plan social. diferite poziţii corporale sau exerciţii de gimnastică psiho-somatică. cimbru. 9 . 2 – accentuat yang. seminţe de dovleac prăjite SEMINŢE :Susan. pătrunjel. Ceai natural japonez (Boncha). Mei. bazate pe integrarea treptată în dieta zilnică a unor alimente Yang. castane mere. Grâu. 2 Hrişcă LEGUME: 1 Linte. Malţ. soia. atitudine interioară. praz. nap. brusture. busuioc. seminţe de floarea soarelui BĂUTURI:1 Macerat sau ceai din muşeţel. dovleac PEŞTI :1 Somon. Pentru o echilibrare armonioasă a energiilor Yin-Yang în fiinţa umană este necesară astfel mai ales amplificarea energiei Yang care să compenseze excesul de energie Yin. sardine 2 Icre Caviar CARNE: Porumbel.

Dacă starea generală nu se ameliorează suficient după un prim regim este necesar atunci să fie reluat. este de preferat să înceapă direct cu regimul nr. Aceasta este cu atât mai necesar cu cât în cazul anumitor afecţiuni şi dezechilibre grave consumul de carne poate fi extrem de dăunător. succesiv de mai multe ori. După ce am atins o condiţie de echilibru şi o stare fizică foarte bună. până ce ne stabilizăm la un regim suficient de variat şi totodată adecvat structurii noastre precum şi perioadei din an în care ne aflăm. Odată devenit vegetarian se poate trece gradat la o alimentaţie echilibrată. cu o perioadă de pauză.5 etc. fructe. până ce obţinem efectul dorit. 7 pentru o scurtă perioadă (10 zile).Descriem mai jos modul în care sunt structurate regimurile în funcţie de alimentele yang care vor fi utilizate zilnic: Nr. introducând treptat şi alte alimente Yang. In episodul urmator vom prezenta cel mai celebru regim purificator al lui George Ohsawa. consumând totuşi cât mai multe alimente de natură Yang. 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 Cereale Legume Ciorbe 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 10% 20% 20% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Cărnuri Salate Deserturi Băuturi În cantitate cât mai redusă 10% 20% 20% 25% 30% 10% 10% 15% 5% 5% Primul pas recomandat este înlocuirea cărnii cu vegetale bogate în proteine. Trebuie menţionat faptul că deşi regimurile lui Ohsawa cuprind şi capitolul “carne” va fi necesar pentru menţinerea unei suficiente stări de purificare a organismului să NU consumăm carne. Pentru cei ce suferă de perturbări serioase de natură Yin sau au avut o lungă perioadă de timp o alimentaţie şi un stil de viaţă necorespunzătoare. si anume regimul Nr. 7 10 . putem coborî gradat la regimurile 6. lactate şi ouă.

2. fără excepţie. suficiente pentru o persoană relativ echilibrată care nu suferă de afecţiuni de natură Yin şi care menţine constant o dietă lacto-vegetariană. la schimbarea anotimpurilor sau în intervalele în care se realizează posturile creştine mari – Postul Crăciunului şi Postul Paştelui. coacere. iar în cazul unor perturbări mai puţin grave sunt suficiente 1-3 regimuri. 2-4 regimuri pe an sunt. în etape consecutiv de 10 zile. în general. În funcţie de scopul urmărit prin intermediul acestui regim avem mai multe posibilităţi de acţiune: 1. Dacă obiceiurile alimentare şi modul de viaţă adoptat de noi au condus deja la dezechilibre mari de tip Yin şi chiar la perturbări fiziologice evidente este recomandat ca regimul să fie realizat chiar de mai multe ori.Regimul nr. de obicei. prăjire etc. Dacă ceea ce dorim este o purificare globală a fiinţei şi menţinerea cât mai bună a stării de sănătate. mei şi hrişcă. cu o pauză de 3-5 zile între 2 regimuri. Uneori. Ohsawa DURATA REGIMULUI: Acest regim se derulează. ALIMENTE PERMISE În intervalul consacrat acestui regim alimentar.) cu apă şi o mică cantitate de sare. este necesar să cerem sfatul unui terapeut competent pentru a fi siguri că nu vom exagera. orez. pe durata a 10 zile consecutive. scleroză în plăci. preparate în diverse moduri (fierbere.) se poate ajunge chiar la 10-30 de regimuri succesive. 7 al lui Ohsawa “Am văzut mii de cazuri de boli aşa-zis incurabile vindecate prin terapeutica noastră de echilibrare a energiilor fiinţei” G. dacă acest regim este folosit ca adjuvant în cazurile unor boli grave (cancer. Dacă ne aflăm în această situaţie. etc. Momentele adecvate sunt. diminuând astfel excesiv resursele organismului. putem realiza regimul de câteva ori pe an. nu se va consuma nimic altceva în afară de: grâu. ADAOSURI ADMISE ÎN MOD EXCEPŢIONAL Aceste adaosuri sunt admise în două cazuri: • când urmărim ca prin intermediul acestui regim să accelerăm procesele de vindecare şi de refacere în cazul unor afecţiuni 11 .

se obţin din boabele de grâu prin prelucrare mecanică sau termică 12 . grâul a fost şi este folosit ca unul dintre principalele alimente. grâul este o cereală tradiţională. lipiilor. ACŢIUNI TERAPEUTICE ALE GRÂULUI: Antidiuretic. constipaţie cronică (tărâţele). revitalizante şi reconfortante. sunt de obicei plantele medicinale adecvate (sub formă de macerat. cobalt. laxativ uşor. Grâul este recunoscut pentru multiplele sale valenţe terapeutice. energie şi rezistenţă interioară. potasiu. Alimentele folosite în regimul nr. conferind celui care îl consumă în mod constant vitalitate. renale. mangan. infuzie. perioadele de convalescentă. reconfortant. 7 Ohsawa GRÂUL (Triticum aestivum) Alături de mei.• pentru eliminarea unor eventuale perturbări ce pot apare pe durata regimului (pentru a evita astfel pe cât posibil utilizarea medicaţiei alopate).). alăptare (îmbunătăţeşte secreţia lactată cantitativ şi calitativ). cancer. arterioscleroză. afecţiuni digestive şi hepatice. anemie. în cazul în care este utilizat în alimentaţie în mod constant. diferite tulburări endocrine. B12. B2. K. remineralizant. afecţiuni neurologice. INDICAŢII TERAPEUTICE ALE GRÂULUI: Afecţiuni cardiace. nutritiv. sub forma pâinii. zinc. acest aliment era considerat. ulcere.). stări depresive. cultivată pe pământul României de mii de ani. din componenţa sa. fibrom uterin. faptul că a fost folosit ca aliment de bază este cât se poate de explicabil. în diferite combinaţii sau consumat ca atare. rahitism. magneziu. E. Aceste adaosuri. care se admit în mod excepţional. afecţiuni dermatologice. B1. un timp îndelungat. cupru s. ţinând cont de vitaminele (A. emolient. În mai multe zone ale Pământului. sterilitate. ca fiind în strânsă legătură cu puterea susţinătoare a lui Dumnezeu. astenie fizică. nevroze. afecţiuni cronice şi degenerative. B6. vitaminizant B. tinctură etc. etc. D. demineralizare. PP) şi mineralele (calciu. pulbere.a. în mod simbolic. În India. ceea ce a făcut ca el să fie utilizat chiar în diferite ritualuri religioase. B5. siliciu. CÂTEVA FORME SUB CARE POATE FI UTILIZAT GRÂUL ÎN TIMPUL REGIMULUI OHSAWA: Fulgii din grâu . colită. fier. impotenţă. GRÂUL este unul dintre alimentele cele mai hrănitoare. Privind din altă perspectivă.

fier. nu prin procese termice sau de alt tip. fosfor.avantajele fulgilor de grâu sunt că pot fi preparaţi foarte uşor şi rapid. B6. febră – se utilizează sub formă de macerat în apă: 1 pumn de tărâţe la 1 litru de apă. se consideră că efectele excepţionale ale tărâţei de grâu în aceste afecţiuni se datorează prezenţei magneziului în cantitate mare. în cazul fulgilor cumpăraţi din comerţ. . Din punct de vedere al compoziţiei sale. este indicată utilizarea lor în cazurile de: . în special în Asia.). rămânând o parte din ansamblul scoarţei şi întreg învelişul său proteic. Conţine în plus faţă de orezul decorticat: vitaminele A. Orezul integral este orezul căruia i-a fost îndepărtată doar prima învelitoare (pleava). putem folosi şi orezul alb din comerţ. sau sesizăm că nu corespund din punct de vedere calitativ. acesta fiind totuşi mai puţin hrănitor. 13 . potasiu. păstrând în acelaşi timp proprietăţile curative specifice grâului Tărâţele de grâu şi câteva din indicaţiile lor terapeutice Preparate în diferite modalităţi. Dacă. B1. OREZUL (Oryza sativa) Este una dintre cele mai utilizate cereale de pe glob. dintre care una dimineaţa. sunt utile ca adaos în regimul Ohsawa. se lasă la macerat timp de o noapte. este mult mai bine să nu consumăm deloc acest aliment. .fulgii de grâu admişi în regimul Ohsawa sunt cei obţinuţi prin zdrobire. B2. guturai. dintre care este recomandat să alegem soiurile de orez integral. Este diferit faţă de orezul alb (decorticat) care se găseşte cel mai frecvent în comerţ. constituind hrana de bază a milioane de oameni. În cazurile în care nu reuşim să procurăm orez integral. datorită faptului că prin decorticare se pierd o mare parte din elementele nutritive conţinute în coajă.cancer şi alte afecţiuni tumorale – se consumă tărâţe adăugată în mâncare şi/sau sub forma maceratului anterior descris. fiind mult mai consistent (diferenţa de aspect constă în nuanţa brunmaronie pe care orezul integral o are). magneziu. nu este menţionată modalitatea de obţinere. de natură să afecteze în mod negativ compoziţia şi valoarea alimentară a grâului.colite şi constipaţie – se consumă ca atare sau înmuiate în apă . B12 (care se pierd prin decorticare). mangan. orez cu bobul lung. calciu. Există în comerţ o mare varietate de specii de orez (orez alb simplu. orez integral specie sălbatică etc.. A doua zi se strecoară şi se bea maceratul rezultat în mai multe reprize. De asemenea.tuse. pe stomacul gol. în special în cazul în care nu avem la dispoziţie grâu integral. care vor fi descrise ulterior.

Nu vor fi folosite în regimul Ohsawa: orezul expandat. magneziu. PROPRIETĂŢI TERAPEUTICE ALE MEIULUI: Printre proprietăţile meiului se numără cele diaforetice (stimulează eliminarea toxinelor prin transpiraţie). care este însă mai sărac în substanţe nutritive. energizant. CÂTEVA FORME DE UTILIZARE A OREZULUI Cel mai indicat este să se consume în regimul Ohsawa orezul integral. nu este cel indicat în regimul Ohsawa). în curele de purificare şi dezintoxicare. antitusive. deşi are şi el acţiuni terapeutice benefice. INDICAŢII TERAPEUTICE ALE OREZULUI: Orezul integral este indicat ca aliment-medicament în cazurile de surmenaj. MEIUL (Panicum miliaceum) Este una din cerealele cu o străveche şi îndelungată utilizare în zona ţării noastre (era consumat încă din Neolitic). acestea două făcând parte din alimentaţia de bază. fier. cu sute de ani în urmă. nutritiv. fulgii de orez (care sunt obţinuţi de cele mai multe ori prin iradiere şi tratare chimică). În absenţa acestuia se poate consuma şi orezul alb. nutritive. tonice. Dacii foloseau în mod curent meiul şi grâul în alimentaţie. ci cu făină de mei. anorexie. potasiu. insuficientă renală. revitalizante.ACŢIUNI TERAPEUTICE ALE OREZULUI: Orezul integral este un aliment indicat pentru susţinerea proceselor de creştere şi refacere a organismului. antiscorbutic. în diaree. tonice psihice. Conţine în cantităţi mai mari vitamina A. emolient. echilibrante nervoase. fiind considerat mai plăcut la gust. putem utiliza şi meiul decorticat. Meiul este un aliment complet. zinc. INDICAŢII TERAPEUTICE ALE MEIULUI: 14 . favorizează eliminarea ureei. hipertensiune arterială. Are efect hipotensor. În comerţ vom căuta meiul alimentar (diferit de meiul păsăresc care. nu cu făină de porumb. Mămăliga tradiţională se făcea. fiind bogat în minerale: fosfor. carminativ. ca acum. În cazul în care nu avem posibilitatea de a obţine mei integral. este mai hrănitor. care are proprietăţile curative cele mai puternice. regenerator. răcoritoare.

are proprietăţi tonice şi protectoare vasculare. lizină. se pare. zinc. prejudecăţi prosteşti de genul “este hrana săracului”. ale căror proprietăţi sunt mult diminuate datorită prelucrării). potasiu. Conţine proteine (acizi aminaţi: histidină. diaree. PROPRIETĂŢI TERAPEUTICE: Hrişca este energizantă. Este un aliment insuficient studiat. la începutul erei noastre. fiind recomandată şi celor cu o digestie mai slabă. sodiu. este utilă în tratamentul oricăror forme de cancer. Evident. vom folosi sare grunjoasă (este preferabil să evităm utilizarea sării fine sau extrafine. apoi în Coreea şi Japonia. triptofan). În ţara noastră se cultivă pe suprafeţe restrânse în nordul Moldovei. cupru. arginină. brom. aur. previne sclerozarea. pulmonare şi renale. A fost adusă în Europa mai recent. dureri abdominale. dezvoltarea celulelor canceroase. Datorită conţinutului său ceva mai ridicat de proteine este cât se poate de bine venită în alimentaţia din regimul Ohsawa. 15 . în alimentaţia bătrânilor. hrişca este utilizată la noi mai mult ca nutreţ pentru animale. calciu. în plus faţă de celelalte cereale. hrişca prezintă. cistină. fosfor. fosfor. nutritivă. din punctul de vedere al compoziţiei şi al calităţilor terapeutice. îi fac pe unii oameni să evite utilizarea curentă a acestui aliment minunat. Insuficient cunoscută din punct de vedere al valorii alimentare şi terapeutice. fier. Este un aliment de bază în Tibet. cobalt. Este un întăritor şi un susţinător în cazurile de sarcină. SAREA În timpul acestui regim alimentar (dar nu numai). În timpul regimurilor alimentare de solarizare se combină foarte bine cu grâul şi orezul. cel mai pronunţat caracter Yang. care o face să fie deosebit de gustoasă. nichel. diferite tulburări ale vederii. Compoziţia sării marine: magneziu. Din punctul de vedere al polarităţii energetice. încă. surmenaj psihic. Hrişca este uşor de digerat şi are. cel mai indicat este să utilizăm sarea marină nerafinată. în convalescenţă. etc. în astenie fizică şi intelectuală. este eficientă în fragilitatea vasculară. frânând.Meiul este indicat în afecţiuni digestive. dintre cereale. în cazul în care nu reuşim să obţinem sare marină. iod. vitamina P. Adesea. INDICAŢII TERAPEUTICE: Este indicată în tratarea stărilor de intoxicare cronică cu tutun sau alcool. săruri minerale de calciu. un gust aromatic. HRIŞCA (Fagopyrum esculentum) Hrişca este un aliment răspândit mai întâi în Siberia de Vest si India. magneziu. Este foarte digerabilă. acestea din urmă având o consistenţă care compensează calitatea de uşor pe care o are hrişca.

este necesar ca în cazul unor afecţiuni grave. cum este cancerul. acest gust va atrage o surescitare nervoasă manifestată prin stări de exacerbare a dorinţei şi ataşamentului faţă de plăcere. este foarte important să utilizăm cu înţelepciune acest dar al lui Dumnezeu. atunci când energia corespunzătoare acestui gust este asimilată în cantitate suficientă şi folosită în mod echilibrat în fiinţa noastră. cât şi psihic şi mental. pentru băut. armonioasă.Acţiuni terapeutice: are un puternic efect purificator (elimină toxinele din corp). De altfel. apa este utilizată atât pentru prepararea cerealelor. APA Apa reprezintă “hrana” esenţială pentru menţinerea vieţii. Din acest motiv este chiar mai bine ca alimentele să fie preparate cu o cantitate de sare moderată sau mică. Apare. Ca si orice aliment sau substanţă. cât şi simplu. Tendinţa de a resimţi cât mai des şi mai intens excitarea senzorială devine grosieră. brută (nerafinată). în cazul unor terapii de purificare şi regenerare a fiinţei. sarea exercită atât prin componenţii chimici.Pentru o bună purificare şi vitalizare a fiinţei este indicată folosirea apei de izvor sau din alte surse naturale. cât şi pentru orice trăire sau experienţă armonioasă). utilizarea sării în cantitate prea mare va duce la o cerere crescută de apă de către organism. gustul sărat determină o mărire a vitalităţii fiinţei şi o accentuare a tuturor percepţiilor senzoriale. o amplificare armonioasă a apetitului în general (atât faţă de hrană. În timpul regimului Ohsawa. în general mai puţin cunoscute. În general. indiferent de regimul sau metoda dietoterapeutică adoptată. care nu este poluată sau tratată chimic. că hrana gătită cu multă sare indică o creştere a dorinţei şi a atracţiei erotice la cea (cel) care găteşte în acest mod. are proprietăţi bactericide. Având în vedere şi aceste consideraţii. demn de luat în considerare: . În cazul unei folosiri judicioase. efecte distincte atât la nivel fizic. Acest fel de apă conţine o mare cantitate de energie 16 . de asemenea. ea “dă savoare vieţii” făcându-ne să trăim cu o mare intensitate şi să participăm (“să fim vii”) la orice experienţă benefică. utilizarea sării la prepararea hranei este în mare măsură determinată de acest efect de amplificare a tuturor savorilor hranei. Cu atât mai mult. ceea ce duce gradat la amplificarea lăcomiei şi pasiunilor joase. devine evident că folosirea atentă şi echilibrată a sării poate constitui un element important de susţinere pe perioada desfăşurării regimului. De asemenea. tonifiante şi citofilactice. Calitatea apei pe care o folosim în perioada regimului este un factor important. cât şi prin componentele energetice subtile corespunzătoare gustului sărat. sarea (în special cea de mină) să fie consumată în cantitate mai redusă. ceea ce nu este de dorit în acest regim. În popor se ştie (adesea fiind considerată doar o glumă). Dacă este utilizat în exces.

tocmai din aceste motive. fiind mult mai hrănitoare şi mai pură decât apa de la robinet (“purificată” şi cu adaos de clor). fiind preferate celor decorticate. cât mai curată. . În evaluarea cantităţii de apă consumată în timpul regimului trebuie să avem în vedere faptul că cerealele fierte conţin deja o mare cantitate de apă (50% – 80%). În zilele în care ajunăm (ţinem post negru) este foarte bine dacă avem la dispoziţie o astfel de apă. să avem o “rezervă” de apă naturală. Pentru aceasta. Nu se folosesc cereale germinate sau germeni de cereale. pură. Folosirea cerealelor nedecorticate ne va conferi un maxim de substanţe hrănitoare şi energie. Apa. cu ajutorul căreia putem măcina rapid cantitatea necesară pentru 17 . pe care să o folosim în special pentru băut.subtilă (PRANA). Ohsawa Recomandări preliminare Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească cerealele • Cerealele pe care le utilizăm la prepararea hranei trebuie să fie de o calitate cât mai bună. va fi dozată în ultimă instanţă din punct de vedere cantitativ în funcţie de tipul constituţional şi de manifestările subiective ale fiecărei persoane în parte.Tot pentru băut putem folosi şi apele minerale naturale (din comerţ). • Pe perioada regimului se poate utiliza foarte bine şi apa plată (care poate fi procurată din comerţ). simplă şi delicioasă pentru cel ce este creativ şi a deprins arta de a combina Yin-ul şi Yang-ul în alimentaţie” G. Consumarea ei în cantităţi prea mari poate duce la diminuarea efectelor echilibrante determinate de alimentele Yang. trebuie să ne asigurăm însă că apa minerală nu îmbogăţită cu componenţi chimici sau dioxid de carbon. • PREPARAREA ALIMENTELOR PENTRU REGIMUL OHSAWA “Bucătăria macrobiotică este pură. la fel ca şi alimentele folosite. Ustensile şi aparate necesare • • Pentru a obţine o făină integrală proaspătă. În cazul în care nu avem la dispoziţie o apă naturală de calitate putem folosi pe parcursul regimului (în special pentru băut şi nu neapărat pentru prepararea alimentelor) apa distilată. Pe perioada regimului este bine. de calitate foarte bună. cât mai proaspătă. Cantitatea de apă asimilată în timpul regimului cu cereale trebuie să moderată (a se vedea şi secţiunea referitoare la prepararea alimentelor). Aceasta se datorează faptului că apa prezintă din punct de vedere energetic o predominanţă accentuată a energiilor de tip Yin. putem folosi o râşniţă electrică (ca şi cele pentru cafea). • Fulgii din cereale se folosesc numai în cazul în care au fost obţinuţi prin zdrobire şi nu prin prelucrare termică.

Înainte de râşnire vor fi eliminate pietricelele şi eventualele resturi din cereale. TURTELE DIN HRIŞCĂ SAU MEI Se realizează exact ca şi cele din grâu. se frământă până când întreg amestecul capătă o consistenţă semisolidă şi nu se lipeşte de mână. iau forma pe care o dorim fără a fi lipicioase. Făina astfel obţinută se amestecă cu o linguriţă rasă de sare grunjoasă şi. puţin elastice. Când încep să se rumenească şi devin tari. în cazul în care aveţi. în cazul în care avem un cuptor. Acest amestec prezintă avantajul că. Se macină cele 2 mâini de grâu cu o râşniţă de cafea sau. le putem da la o parte. funcţie de intensitatea focului) pentru a se coace omogen. fie un vas dintr-un material mai gros (tuci). Se încinge tava (vasul din tuci) la foc mare. Un înlocuitor pentru făina integrală: În cazul (de excepţie) în care nu putem obţine făină integrală sau aceasta nu este de o calitate corespunzătoare. Imediat după coacere se pun sub un şervet sau într-o oală cu capac pentru a nu se întări prea mult prin pierderea umidităţii. Se iau bucăţele din amestec şi se frământă în mână adâugându-le apă până devin moi. tărâţa fiind proaspătă. Se întorc din în când (la intervale de 1-3 minute. după care se lasă la foc potrivit. Se pun pe tava încinsă sub formă de bastonaşe cu un diametru de două degete sau de turte rotunde cu o grosime de maxim 1 deget. FIERTURILE SIMPLE Modul de preparare: 18 . păstrează mai multe din vitaminele complexului B decât făina integrală depozitată timp de câteva luni. adăugându-se treptat câte puţină apă. PÂINILE (turtele) TURTELE DIN GRÂU Modul de preparare: Pentru a obţine o porţie pentru o persoană se iau 2 mâini de grâu spălat în mai multe ape. aşa încât să se obţină o făină cât mai fină şi omogenă. pentru coacerea pe aragaz sau o plită. folosindu-se făină de hrişcă sau mei (obţinută prin măcinarea boabelor cu ajutorul unei râşniţe electrice). care pot strica aparatul.câteva porţii de hrană. • Pentru obţinerea lipiilor (turtelor) din cereale vom utiliza fie o tavă. uscat rapid (dar la temperaturi care să nu depăşească 40 de grade Celsius) şi ales de impurităţile rămase după spălare. cu o moară electrică. putem recurge la următoarea înlocuire: în loc de un kilogram de grâu amestecăm 600 grame de făină albă cu 400 grame de tărâţe de grâu proaspete.

care poate face ca orezul să se transforme într-o pastă. cerealele se spală în apă rece. iar atunci când a dat în clocot se adaugă cerealele. Trebuie să evităm scăderea excesivă a apei în timpul fierberii. din această pastă se modelează mici sfere. cu un diametru de 1-3 cm. Găluştele de grâu se pun la fiert în acelaşi timp cu orezul. după care se elimină impurităţile existente (pietricele. MEIUL Se fierbe adăugându-se la cantitatea de mei o cantitate dublă de apă. GRAUL Peste cantitatea de grâu aleasă. CREME ŞI TERCIURI Se consumă în general împreună cu lipii sau cu adaos de cereale fierte. HRISCA Se fierbe într-o cantitate de apă de două ori mai mare decât cantitatea de hrişcă. Se recomandă combinaţiile dintre orez. Se sărează după gust.5-2 ore. Modul lor de obţinere este simplu: se amestecă făina de grâu integral cu apă până devine ca o pastă de consistenţă medie.Înainte de fierbere. mei şi hrişcă. Se lasă să fiarbă la foc mic. Se poate consuma şi numai înmuiată în apă timp de câteva ore (fără fierbere). Observatie: La prepararea prin fierbere cerealele pot fi utilizate în combinaţii. timp de 20-25 min (pentru meiul decorticat) şi 45-50 min (pentru meiul nedecorticat). paie). Timpul de fierbere este cel normal la orez: 20-30 de minute. Se pune la fiert apa. la foc mijlociu pentru orezul decorticat. se pune o cantitate de două ori mai mare de apă şi se lasă la fiert 1. Cremă de orez 19 . Proporţiile vor fi stabilite în funcţie de preferinţele şi necesităţile individuale. se sărează după gust. Se poate consuma şi numai înmuiat în apă timp de 1-2 ore (fără fierbere). mestecând din când în când pentru a nu se prinde. Supa de orez Orezul se fierbe într-o cantitate de apă de şase ori mai mare decât cantitatea de orez. de mai multe ori. culegându-se spuma. Supa se serveşte caldă. se sărează şi se fierbe 20-30 min. 30-50 de minute pentru orezul integral. OREZUL Se adaugă o cantitate de apă de patru ori cât cantitatea de orez. Pentru a da mai multă consistenţă se pot adăuga şi găluşte de grâu.

După acest interval de timp. Orezul Putem şti că prăjirea s-a realizat observând schimbarea culorii boabelor – capătă o uşoară nuanţă maronie. într-o tavă încinsă. după care se adaugă trei ceşti de apă şi se fierbe până se îngroaşă. Sărarea se poate face fie după prăjire. boabele se desfac cu zgomot în momentul prăjirii. după care se ia de pe foc. Se sărează după preferinţe. fie prin lăsarea cerealelor înainte de prăjire la înmuiat în puţină apă cu sare circa 30 de minute. 20 . După ce au fost spălate. spărgându-se foarte uşor în gură prin mestecare. fierbeţi 25 de minute. Terci din mei sau hrişcă Se realizează ca şi terciul din grâu. adăugând apă dacă mai este nevoie. Săraţi după gust. Datorită prăjirii rapide. adăugaţi 3 pahare de apă pentru 4 linguri de făină de orez.Prăjiţi orezul (măcinat fin) până devine roz. boabele menţinându-şi toate caracteristicile naturale. este necesar să fim atenţi pentru a nu le arde. CEREALE PRĂJITE Modul de preparare Cerealele se pregătesc pentru prăjire prin spălare şi separare de eventualele impurităţi. se adaugă treptat (ca şi la mămăliga din porumb) făina fin măcinată din grâu integral. După prăjire. boabele trebuie să fie crocante. Meiul şi hrişca Pentru mei şi hrişcă. prăjirea durează puţin mai mult decât la celelalte cereale. Se amestecă până la îngroşare. Cremă de hrişcă Trei linguri de făină de hrişcă se rumenesc uşor într-un vas (amestecându-se continuu). Grâul În cazul grâului. Tot acum se adaugă 1 linguriţă de sare. se pun la prăjit fie la cuptor. apa se scurge şi boabele se pun la prăjit. fie pe ochiul aragazului (într-o tigaie). luaţi-l de pe foc şi măcinaţi-l cu ajutorul unei râşniţe electrice. CEREALE CRUDE (înmuiate) Modul de preparare Acest mod de preparare este cel mai pur şi natural. Când apa începe să fiarbă. Terci din grâu Se pune la fiert aproximativ 1 l de apă.

devenind extrem Yin. repede şi eficient” Pregătirea pentru începerea regimului Indiferent de motivul pentru care abordăm acest regim (pentru purificare. ceapă. Procedeul constă în lăsarea boabelor (acoperite) într-un vas cu apă. fiind de natură să ne modifice aproape instantaneu “calitatea” unei zile sau săptămâni.. Dacă din neatenţie s-a ajuns la această situaţie (a germinării) cerealele nu vor fi consumate! Meiul (decorticat) şi hrişca pot fi consumate şi în stare crudă (fără înmuiere sau alt gen de preparare). SUGESTII PENTRU REALIZAREA CU UŞURINŢĂ ŞI MAXIMĂ EFICIENŢĂ A REGIMULUI “Cunoaşterea ne conferă puterea de a acţiona pentru a ne transforma viaţa în bine. ATENŢIE! În cazul în care se ajunge la germinare. cu condiţia să fie bine spălate. unde orice schimbare (o bucurie sau o supărare mai intensă) se resimte foarte rapid. este bine ca adaptarea pentru un nou regim să se realizeze treptat. FĂRĂ A ÎNCEPE GERMINAREA. în cazul corpului fizic manifestarea efectelor hranei are loc într-un timp mult mai îndelungat. reglare ponderală. ulei şi sare. în diferite combinaţii. amplificarea energiei Yang. înalte. Este foarte important ca timpul cât boabele rămân în apă să fie suficient de mic (hrişcă 1-2 ore. gătite la început cu legume (morcovi. realizând regimul Oshawa. Apariţia unui mic punct alb pe boabele de grâu este semnul începerii germinării. celor care realizează pentru prima oară o schimbare de alimentaţie de acest tip sau celor care. Tocmai datorită acestei inerţii mai mari care apare în cazul corpului. ale fiinţei. zahăr etc. au avut dificultăţi în a se adapta la acest mod de hrănire. ca adjuvant în vindecarea unor afecţiuni sau pentru armonizare globală a propriei fiinţe). regenerare fizică şi interioară. pentru a se putea declanşa un proces de “învăţare” a corpului cu noile condiţii de hrănire. grâu 3-4 ore) astfel încât boabele să se înmoaie. Alimentele astfel gătite vor constitui una dintre mesele principale ale zilei. de asemenea. vor fi introduse treptat în alimentaţia zilnică cele 4 cereale. Această adaptare a dietei la propria noastră structură trebuie să înceapă chiar înainte de momentul intrării propriu-zise în regimul alimentar. proces prin care predominanţa energetică a acestui aliment se transformă. un interval de timp adecvat.Este cel mai rapid de realizat pentru hrişcă. pătrunjel). care are o rezistenţă a cojii mai mică. Spre deosebire de nivelele mai subtile. realizarea lui în concordanţă cu tipul nostru constituţional va face ca efectele benefice să apară fără întârziere. Pregătirea este recomandată. mei 1-2 ore. efectele devin contrare celor scontate prin acest regim (datorită amplificării energiilor de tip Yin). printr-o perioadă pregătitoare de 1-2 săptămâni. cu atât mai mult în cazul celor care au folosit multă vreme în alimentaţie carne. Cu 7-14 zile înaintea începerii regimului. produse sintetice. cum sunt cel psihic şi mental. 21 .

preparate ca şi în regim. chiar cu o minimă atenţie. în modul descris în secţiunea referitoare la Yin şi Yang. nivelul de la care pornim: atât din punct de vedere al vitalităţii. Prin amplificarea globală a energiei Yang (+) cu ajutorul alimentaţiei. putem sesiza cu o precizie destul de mare cât de eficient este regimul pentru noi (pentru a putea estima “cantitatea” de energie Yang necesară în cazul nostru. cât şi psihomental. necesară pentru obişnuirea cu gusturile mai subtile ale cerealelor şi acceptarea deplină a acestei alimentaţii. pot fi orientaţi pentru a ne ajuta cât mai mult. DIETA MACROBIOTICA A LUI GEORGE OHSAW A -Episodul V MODUL DE VIAŢĂ ÎN PERIOADA REGIMULUI “Fiecare acţiune pe care o realizăm generează. Rapiditatea efectelor regimului Ohsawa ţine de nivelul energetic de la care plecăm În cazul anumitor persoane. folosind descrierile din capitolul “Yin şi Yang”). vom arăta modul în care anumite atitudini şi acţiuni ale noastre pot influenţa într-o măsură foarte mare rezultatele acestui regim. efecte asupra trupului şi sufletului nostru. Prin acţiune conştientă ne putem schimba destinul în bine. Evitarea gusturilor tari (excesiv dulce. Pentru acele persoane care pornesc de la un nivel mai ridicat (ca vitalitate.). efecte remarcabile pot fi sesizate deja din primele zile sau după numai o realizare a acestui regim. trebuie să avem în vedere chiar de la început. putem evalua orientativ proporţia calităţilor şi manifestărilor Yin faţă de cele Yang. 22 . Comparând situaţia iniţială cu starea generală din finalul regimului. în timp mai îndelungat.) va determina o rafinare a percepţiei gustative. energie Yang etc. excesiv sărat etc. efectele vor putea fi sesizate atât fizic.” Swami Sivananda Am prezentat anterior principiul ce stă la baza folosirii celor patru cereale în cadrul acestui regim. Pentru a putea evalua corect eficienţa regimului. una dintre mesele zilei va fi compusă numai din cereale. în perioada ce precede regimul. cu adaosuri de coloranţi şi conservanţi. În continuare. Există factori care determină apariţia acestor diferenţe de eficienţă şi care. Tot în acest interval. vor fi reduse şi chiar eliminate alimentele sintetice. În alte situaţii efectele apar ceva mai greu. cât şi al energiei Yang de care dispunem. efectele vor fi chiar de la început mult mai evidente decât în cazul acelora care dispun de resurse reduse (ca în cazul celor excesiv Yin sau în situaţiile în care apar chiar afecţiuni organice determinate de exacerbarea energiilor Yin).Pentru cei mai “legaţi” de obiceiurile alimentare. mai devreme sau mai târziu.

acţionând întotdeauna corelat. activităţile zilnice. mult perturbată (ca în cazul unor boli). este bine să avem în vedere faptul că situaţia în care realizăm acest regim de purificare şi echilibrare a fiinţei. Ceea ce avem de făcut este să fim atenţi de data aceasta asupra întregii noastre fiinţe. Dacă din punct de vedere psihic şi mental nu acţionăm în acelaşi sens al purificării şi amplificării energiilor Yang. Oricum. Acest regim este perioada ideală pentru a elimina (unde este cazul) haosul sau risipirea inutilă a resurselor şi capacităţilor noastre în direcţii nepotrivite nouă. procesul de armonizare generală se va desfăşura mult mai lent. este NET SUPERIOARĂ ŞI BENEFICĂ faţă de cea în care realizăm aceleaşi acţiuni. în care corpul. sentimentele şi trăirile noastre sunt interdependente. şi ce trebuie să evităm în viaţa de zi cu zi. în noi se succed atunci rapid şi adesea necontrolat stările induse de acele secvenţe pe care le urmărim cu mare atenţie. căutând să realizăm un proces mai amplu de reechilibrare a energiilor Yin-Yang. în timp. prin “lenevirea” diferitelor funcţii ale organismului. O acţiune cum este vizionarea timp de câteva ore zilnic a unor emisiuni şi filme la televizor.Gradul de eficienţă a regimului poate fi mult mărit însă chiar în situaţiile în care se porneşte de la o stare mai defavorabilă. O astfel de atitudine de pasivitate şi acceptare neselectivă a stimulilor vizuali şi auditivi va amplifica energiile psihice de tip Yin. nenaturală şi impură. mintea. generând în timp scăderea dinamismului. Pentru cei ce doresc un maxim de efecte în urma respectării regimului. mentală). având în plus şi o alimentaţie inadecvată. TRĂSĂTURI GENERALE ALE STILULUI DE VIAŢĂ ADOPTAT ÎN REGIMUL OHSAWA Ritmul de viaţă trebuie să se desfăşoare cât mai regulat. toate aceste fenomene reflectându-se în final. în planul gândurilor şi al sentimentelor noastre. Ordonarea gradată a diferitelor domenii ale vieţii va fi realizată simultan cu ordonarea interioară. Acţiunea regimului interferează şi este influenţată permanent de atitudinile mentale şi sufleteşti Alimentaţia acţionează prin purificarea şi armonizarea fizică şi vitală. având în vedere faptul că fiinţa noastră este un întreg. cuprinzând sentimentele şi atitudinile predominante. inutile momentului de timp în care ne aflăm. preponderent Yin. a puterii de autocontrol sau a dorinţei de acţiune. chiar dacă mai realizăm încă acţiuni de natură să îngreuneze amplificarea energiei Yang. şi asupra psihicului şi minţii. chiar şi fizic. unde vom putea sesiza în acest mod o clarificare şi o “curăţire” a unor stări de lucruri ce stagnau sau ne incomodau de mai mult timp. 23 . cât şi cea interioară (psihică. vom face în continuare câteva precizări referitoare la atitudinile şi acţiunile pe care trebuie să cultivăm. care să cuprindă simultan atât latura fizică. Aceste fenomene se reflectă gradat. este de natură să amplifice mult o stare de sensibilitate faţă de scenele intense pe care le vizionăm sau faţă de informaţiile care ne survin în avalanşă.

astfel încât să putem să ne depăşim limitările în ceea ce priveşte exprimarea armonioasă a personalităţii noastre. există adesea factori devianţi. Aceasta nu presupune în nici un fel încrâncenare sau retragere de la activităţile necesare. după cum nu sunt multe (în ziua de azi) persoanele care au o preponderenţă energetică Yang în majoritatea planurilor fiinţei. Toate acestea ne vor ajuta să ne expansionăm fiinţa şi să trăim din plin capacitatea noastră tot mai mare de a ne exprima. în directă corespondenţă cu natura lor receptivă (-). de umor de calitate. lenei sau atitudinilor în care suntem purtaţi de diferitele evenimente şi conjuncturi zilnice. aceasta înseamnă că manifestăm o capacitate bună de autocontrol şi energia noastră Yang este în creştere. în modul în care ne-am propus. incapacitatea de a ne exprima sau manifesta în relaţiile interumane. a râsului – sunt factori care pot dinamiza resurse neştiute până atunci din fiinţa noastră. orele de culcare şi trezire. amplificarea energiei Yang presupune manifestarea puterii de sinteză. În cazul mai grav în care există şi anumite afecţiuni ce se doreşte să fie eliminate prin intermediul acestui regim. Atitudinea generală trebuie să fie completată de momente de destindere şi de veselie. a bucuriei şi veseliei. vom sesiza că există situaţii care conduc la amplificarea stării de pasivitate. Folosirea televizorului un timp prea îndelungat şi neselectiv. reţinerile. adevărate energii vindecătoare şi armonizatoare. Dacă aceşti parametri sunt la un nivel bun. momentele dedicate practicii spirituale. discuţiile lungi şi inutile. Este bine să evităm cât mai mult acţiunile şi atitudinile care pot determina amplificarea dizarmonioasă a energiilor de tip Yin şi a stărilor asociate lor. a efervescenţei. a lucidităţii. lipsa unui mod de acţiune şi a unor obiective precise. fumatul. ci o atenţie mult mărită asupra modului în care realizăm aceste acţiuni. Câţiva parametri care ne pot arăta starea de focalizare şi control pe care o avem atunci când realizăm o acţiune sunt timpul de realizare a ei (de multe ori apar surse de disipare. indiferent de dimensiunile şi importanţa ei. finalitatea (să reuşim să terminăm acţiunea începută. focalizării. toate acestea permit instalarea şi amplificarea unor stări psihice nocive. găsirea (regăsirea) bucuriei. care fac ca unele activităţi simple să se desfăşoare în timp lung). Vom constata că acum este momentul să ne depăşim timiditatea. atenţiei. inhibiţiile. trebuie să existe o stare de focalizare şi control în ceea ce gândim şi în modul în care acţionăm. a inerţiei. evaluare şi decizie.Vom începe acest proces cu stabilirea unor coordonate temporale fixe pe parcursul unei zile: intervalele acordate meselor principale. Dacă ne vom analiza cu atenţie. euforie şi bucurie. dacă le dăm curs din neatenţie sau lipsă de control) şi starea de împlinire pe care o resimţim după terminarea cu succes a acelei acţiuni. În perioada regimului. lipsa finalizării acţiunilor începute. calitatea. care ne conduc în altă direcţie decât cea propusă iniţial. citirea haotică a ziarelor şi a publicaţiilor lipsite de valoare. Nu sunt multe persoanele care reuşesc să menţină constant o astfel de stare de atenţie şi concentrare în ceea ce realizează. La nivelul acţiunilor. 24 . Regimul alimentar şi atitudinile predominante pe care acum le menţinem sunt de natură să ne susţină întru totul.

Modul în care mâncăm şi alimentele pe care le folosim reflectă într-o măsură adesea greu de bănuit ceea ce suntem ca fiinţe umane. mulţumind plină de umilinţă lui Dumnezeu pentru ceea ce El îi oferă ca hrană. cât şi (fapt adesea ignorat!) în tendinţele emoţionale. Pe de-o parte alimentele pe care le consumăm în mod preponderent vor determina în timp (datorită caracteristicilor fizice şi energetice pe care le au) modificări gradate atât în structura noastră fizică. prin puterea luminii soarelui şi cu ajutorul finelor energii ce împânzesc în mod invizibil întreaga suprafaţă a planetei. fie datorită apariţiei unor boli ce trebuiau eliminate. însoţite de fenomene de purificare (uneori destul de greu de suportat). pe care le amânam mereu într-un viitor îndepărtat. chiar spirituale. la gurmandul care savurează îndelung fiecare aliment în parte. Cel care devine treptat conştient de acest dar pe care Creatorul l-a făcut oamenilor pentru a se putea menţine într-o stare de deplină înflorire. Ajunse în organismul nostru. urma întotdeauna o modificare a “calităţii interioare” – caracterizată de claritate lăuntrică. De la înfometatul care se “aruncă” asupra mesei dominat de o poftă irezistibilă. Oshawa afirma la un moment dat că “devenim ceea ce mâncăm”. un mai mare dinamism şi entuziasm. Tendinţele şi orientările noastre profunde se manifestă în timpul “banalei” mese zilnice cu aceeaşi claritate (pentru un cunoscător) ca atunci când vorbim sau când facem dragoste. resimte gradat că procesul hrănirii capătă pentru el valenţe profunde. psihicului şi corpului. acel “când va fi timp…”. eliberând astfel forţa regeneratoare şi susţinătoare a minţii. mănâncă atent şi cumpătat. întreaga gamă a tendinţelor umane este reflectată fidel şi de calitatea alimentelor şi modul de hrănire. în sensul în care hrana influenţează profund viaţa noastră fizică şi interioară. prospeţime. Putem remarca acţiunea hranei în dublu sens: 1. supuse transformărilor metabolice şi energetice. psihică şi mentală. CUM MÂNCĂM ? ATITUDINI LEGATE DE ACTUL HRĂNIRII Din apă şi pământ. cei care au realizat modificări majore în alimentaţia lor (în sensul orientării spre cea lacto-vegetariană sau macrobiotică). ci chiar ne va pune la dispoziţie un timp liber care poate fi folosit pentru a împlini lucruri mai aproape de sufletul nostru. şi apoi la fiinţa rafinată care. lăsând în cele din urmă o anumită “amprentă” chiar şi asupra minţii. au putut constata cu surprindere desfăşurarea unor etape precise: după cea a transformărilor corporale. 25 . o stare de uşurare generală fizică. Adesea. fie ca decizie datorată înţelegerii necesităţii de “a schimba ceva”. plantele cresc. ele redevin gradat lumină şi energie din ce în ce mai rafinată.Renunţarea la acest tip de acţiuni nu numai că nu ne va priva de ceva valoros. se dezvoltă şi devin adevăraţi acumulatori ai forţei vitale susţinătoare a vieţii. amestecând alimentele fără discernământ într-o dorinţă de a resimţi cât mai intens satisfacţia gustativă şi umplerea stomacului.

afectivitate. de a evita mai mult sau mai puţin conştient conflictele şi situaţiile generatoare de stres. Ambele sensuri prezentate sunt de natură să creeze un cerc vicios. De altfel. cât şi lăuntrică. multe dintre fiinţele hiperactive. stimulând în mare măsură procesul de eliminare a impurităţilor acumulate de-a lungul timpului. orezul şi peştele asiaticilor etc. ci să ne orientăm spre acele alimente pline de viaţă şi energie care pot în mod real să asigure suportul unei vieţi echilibrate. care şi-au făcut o atitudine de viaţă din a căuta ceea ce este relaxant. şi chiar. dându-i organismului şansa de a funcţiona pe alte coordonate decât cele cu care el se obişnuise. printr-o modificare în primul rând la nivelul alimentaţiei. atitudini. 2. în anumite cazuri. Nu este întotdeauna suficientă alegerea hranei 26 . alimente bine condimentate şi eventual cât mai multe prăjeli etc. cu un gust în exces. cu dorinţele şi aspiraţiile comune. Un al doilea sens al influenţei hranei este cel invers. “fixate” în timp la nivelul subconştientului colectiv. este foarte dificilă acceptarea şi realizarea unei modificări în alimentaţie. aceasta va determina în timp condiţionarea şi limitarea penibilă a fiinţei care i se supune. de multe ori. Este întocmai ca o sustragere dintr-un tipar fixat cu putere în mintea şi conştiinţa indivizilor ce aparţin unei comunităţi. la nivelul naţiunilor cunoaştem mâncărurile mult condimentate şi renumitele paste italiene. aceste procese. regimul lui Ohsawa produce în multe cazuri transformări de proporţii în viaţa celor care îl integrează în mod înţelept. Din acest punct de vedere. impulsive sunt atrase de gusturile “tari”. Acesta este şi motivul pentru care. fiind posibil un proces de decondiţionare gradată şi de schimbare în bine atât fizică. la vindecarea completă a unei game largi de afecţiuni de natură Yin. adesea transformările care apar în corp sunt într-o legătură precisă cu tipul de hrană consumat. sunt cele care au condus în multe cazuri adesea disperate chiar la remedieri remarcabile în starea de sănătate. orientări. conexe cu amplificarea predominanţei energetice Yang în fiinţă.Obiceiurile alimentare specifice unei zone sau regiuni au legătură foarte puternică cu caracteristicile de comportament ale celor ce aparţin unor comunităţi. şi determină destindere. mulţumire.) sau a unei ascensiuni benefice din punctul de vedere al stării noastre de sănătate şi echilibru. Adesea fiinţele liniştite. agitate. că în Ardeal predomină alimentele mai grele şi mai complexe. În cazul în care “tiparul” obişnuinţelor alimentare este unul defectuos. În cadrul regimului Ohsawa. în cazul în care tendinţele şi ignoranţa noastră determină alegerea unei alimentaţii necorespunzătoare (excesiv stimulativă. Evident. doar în cazul “reinscripţionării” sale. Lucrurile nu se opresc însă aici. va determina cu precizie preferinţele noastre pentru un gen de alimentaţie sau altul. prea grea. Este uşor de observat că în zona Olteniei se utilizează frecvent condimentele iuţi. au tendinţa de a consuma alimente dulci în proporţii ridicate. nu se recomandă să consumăm alimente exotice care nu sunt specifice zonei în care trăim. în care ceea ce deja există în fiinţa noastră ca şi obişnuinţe. toate acestea având o legătură evidentă cu trăsăturile psihologice globale ale oamenilor din aceste zone. etc.

putem gradat să redăm actului hrănirii dimensiunea spirituală pe care este necesar să o dobândească. Raportarea la forţa susţinătoare a existenţei va face astfel ca noi să putem beneficia de ajutorul şi inspiraţia Sa în această perioadă transformatoare. Mai mult decât atât. toate fructele (rezultatele) actului hrănirii. în timpul mesei ne “hrănim” în aceeaşi măsură cu toate impresiile senzoriale şi senzaţiile pe care le trăim. creând în schimb un cadru cât mai luminos. savurând cât mai bine întreaga gamă de gusturi şi calităţi pe care alimentele o au. este cunoscut faptul că odată cu alimentele. Vom mânca atent. În mod tradiţional. de natură să ne destindă şi să ne umple de bucurie. lui Dumnezeu. Este foarte bine dacă înainte de începerea regimului. este stringent necesar să evităm realizarea oricăror discuţii sau acţiuni perturbatoare în intervalul consacrat mesei. După realizarea acestei ofrande interioare sincere. fiind necesară şi consumarea ei în condiţii de natură să ajute organismul să preia cât mai complet întreaga gamă de substanţe şi energii conţinute în alimente. consumate astfel. Realizând astfel consacrarea hranei sau chiar spunând o rugăciune (“Tatăl nostru”) de fiecare dată înainte de a mânca. să îi consacrăm în totalitate lui Dumnezeu. Din acest motiv. trebuie să avem în vedere că a mânca este. mestecând fiecare îmbucătură de minim 30 de ori. o adevărată satisfacţie şi împlinire. un act de comuniune cu ceea ce Dumnezeu ne-a pus la dispoziţie pentru a ne menţine în deplinătatea puterilor fizice şi lăuntrice. cu ochii închişi.potrivite. vom rămâne în continuare cu ochii închişi pentru a simţi răspunsul care va apare sub forma unei stări de înălţare şi transfigurare interioară profundă. 27 . Tocmai de aceea este foarte bine ca întotdeauna înaintea începerii mesei. Obişnuitul orez sau lipiile din grâu pot să ne ofere. Această taină a consacrării şi a dăruirii sincere către Dumnezeu a rezultatelor acţiunilor noastre (întocmai ca un dar pe care îl facem şi care apoi nu ne mai preocupă) este de multe ori cea care deschide poarta spre realizarea aşa-ziselor miracole sau vindecări foarte rapide. cât mai sincer şi în mod necondiţionat. realizăm dăruirea interioară sinceră – global – a întregii perioade de 10 zile şi a rezultatelor care vor fi generate în urma respectării acestui regim. întro atitudine de linişte interioară şi umilinţă. cu atât mai necesar celor ce suferă din cauza diferitelor boli. în esenţă.

o autoritate la nivel mondial în ceea ce priveşte biochimia şi nutriţia. corpul arde şi elimină cantităţi uriaşe de reziduuri acumulate în diferite zone. bolile de piele de tipul psoriazisului. Am supravegheat multe persoane care posteau şi am realizat numeroase analize în cazul pacienţilor care au realizat astfel de cure. ceea ce va avea în multe cazuri efecte superioare postului cu apă. cel mai pregnant fenomen este acela de creştere masivă a capacităţii de eliminare şi purificare a principalelor organe cu acest rol din corp: plămânii. refacerea sistemului digestiv.Cura cu sucuri proaspete din legume şi fructe Uşor de realizat şi recomandat în special în perioada verii. ficatul. Această metodă de tratament recomandată de medicina naturistă foloseşte ca ingrediente unice în alimentaţie sucurile proaspăt extrase din fructe şi legume. îmbunătăţirea digestiei şi reglarea asimilaţiei sunt printre fenomenele cele mai uşor de remarcat odată cu încheierea unei asemenea cure. De altfel. Accelerarea eliminării acidului uric şi a altor acizi organici. guta. Ele devin capabile. întărirea inimii. Care este secretul sucurilor proaspete? Eficienţa unei cure cu sucuri proaspete depinde fără îndoială de fructele şi legumele folosite. această modalitate este printre cele mai eficiente în regenerarea organismului şi redobândirea stării de sănătate.” Boli cum sunt reumatismul cronic. datorită absenţei alimentelor solide şi ca urmare a bogăţiei de minerale. să elimine eficient toxinele şi reziduurile activităţii metabolice din corp. rinichii şi pielea. În timpul acestei cure. de durata de timp pe care o realizăm şi de capacitatea noastră de adaptare la acest mod particular de hrănire. vitamine şi enzime vii din sucuri. Deşi este mai degrabă o formă de post cu sucuri decât una de alimentaţie. postul cu sucuri proaspete din legume şi fructe poate constitui o metodă salvatoare pentru mulţi dintre cei ce nu au găsit o altă cale de vindecare. afecţiunile digestive şi hepatice precum şi alte tulburări rezistente la tratamentele obişnuite pot fi astfel înlăturate cu ajutorul acestei metode de excepţie a dietoterapiei. Acest proces poate fi foarte mult ajutat prin consumul de sucuri vegetale alcaline. astfel că acum sunt convins că consumul sucurilor potrivite din legume sau fructe poate să accelereze foarte mult procesul de vindecare. oferind totodată întregului sistemului digestiv şi organelor de asimilaţie un răgaz de odihnă şi refacere. obezitatea. remarca: “În timpul postului. sunt doar câteva dintre efectele benefice care apar după o astfel de cură. Dr. Ragnar Berg. Există câteva criterii generale care ne pot ajuta să înţelegem modul în care o astfel de cură acţionează: 28 .

. fiind în schimb foarte puternic hrănitoare şi regenerante la nivelul diferitelor organe. .. conservanţi etc.Pe întreaga durată a curei nu se vor utiliza decât sucuri proaspăt stoarse. .Este bine să folosim un storcător puternic. afecţiuni articulare cronice.) şi trebuie să fie bine coapte. în timp ce sucurile din legume exercită o acţiune ceva mai blândă. struguri) este necesară uneori diluarea cu apă în cazul persoanelor care au valori mari ale glicemiei. În cazul unei extracţii parţiale o mare parte a enzimelor şi vitaminelor necesare vor fi aruncate împreună cu fibrele şi pulpa. . cum sunt cazurile de cancer. Există numeroase relatări ale unor vindecări de excepţie prin intermediul postului cu sucuri care a avut durate de timp de până la 30-40 de zile. întotdeauna imediat înainte de a le consuma. Vom evita să utilizăm fructe care sunt încă verzi sau coapte după culegere. Cele mai multe dintre condiţiile de boală (în special în cazul bolilor cronice) sunt caracterizate de o aciditate în exces a organismului. enzime şi zaharuri naturale.Sucurile din fructe au cele mai puternice efecte de purificare corporală. Aceasta conduce la eliminarea carenţelor de elemente din organism şi susţine regenerarea celulară. crescute natural (fără adaosuri de chimicale. minerale. obezitate.sunt bogate în substanţe alcaline. În cazul bolilor grave în care s-a produs o stare de puternică intoxicare a organismului. o cură medie poate să dureze între 3 şi 7 zile. . fiind asimilate aproape imediat în fluxul sanguin. De exemplu. ceapă. având în vedere că efectul terapeutic al curei este direct proporţional cu calitatea sucului utilizat.Conţin substanţe care au rolul unor adevărate medicamente naturale. Modul de acţiune al postului cu sucuri 29 . cura se va putea prelungi. . în mod forţat. chiar şi numai după 3-4 ore de la stoarcere. până la 21 de zile. la fel cum în sucurile din castraveţi de grădină şi ceapă există hormoni vegetali care influenţează benefic activitatea pancreasului endocrin.Fructele şi legumele pe care le selectăm pentru a prepara sucuri trebuie să fie de o calitate cât mai bună. psoriazis şi alte boli de piele persistente.În cazul sucurilor cu un gust dulce foarte pregnant (piersici. Sucurile proaspăt stoarse se oxidează rapid şi îşi pierd o parte dintre proprietăţile vindecătoare ca urmare a păstrării la rece. Modul de realizare a curei cu sucuri proaspete Câteva lucruri de care va trebui să ţinem cont: . artrită sau hipertensiune. ceea ce conduce la o restabilire a echilibrului acido-bazic. Sucurile proaspete din usturoi.sucurile nu necesită aproape deloc un proces de digestie. fără să existe nici un fel de efecte secundare neplăcute. sub o supraveghere adecvată. Durata curei În funcţie de tipul de afecţiune sau tulburare cu care ne confruntăm.sucurile proaspete sunt foarte bogate în vitamine. ridichi şi roşii conţin puternice substanţe cu efect antibiotic. . grăbind vindecarea. sucul de fasole verde conţine substanţe asemănătoare insulinei. prune.

Acest fenomen se poate manifesta uneori prin uşoare colici abdominale. 6. Sucuri din legume: roşii. pe parcursul întregii zile.5 litri de suc zilnic.sucurile din fructe acide se pot combina cu cele semi-acide sau cu cele din legume . Sucuri din fructe acide: portocale. strugurii dulci. alegerea făcându-se în mod strict în funcţie de necesităţile de moment: 1.sucurile din rădăcinoase se pot combina numai cu cele din legume cu frunze verzi. un mister şi pentru ştiinţa actuală. uşoare dureri de cap şi insomnie. creson. Într-o primă fază. Cele şase tipuri de sucuri naturale şi combinarea lor O întrebare firească care poate apărea este: ce sucuri consumăm în cadrul unei astfel de cure? Specialiştii consideră că sucurile pot fi împărţite în mai multe categorii.sucurile din legume se pot combina cu cele din fructe acide sau cu cele ale legumelor cu frunze verzi . Sucuri din fructe dulci: prunele bine coapte. rezultatele practice obţinute depăşind încă odată teoriile existente. ceapă. cel puţin în parte. scădere în greutate. grepfrut. ananas. fragi şi căpşuni. În următoarele zile. aşa cum se va vedea şi în indexul alăturat. sfeclă roşie.sucurile din fructe dulci pot fi combinate doar cu cele semi-acide . Sucuri din fructe semi-acide: mere. lămâi. ci separat şi cel mai recomandat este să utilizăm sucuri din aceeaşi categorie. 4. gulie. De obicei vom ţine cont de faptul că sucurile de fructe nu se vor utiliza împreună cu cele de legume. ajungând treptat la o cantitate de 2-2. Cantitatea de sucuri consumată într-o zi În mod normal.8 litri. salată verde. Sucuri din rădăcinoase: cartofi. 5. pătrunjel. nu se recomandă o perioadă mai lungă de trei zile. 2. în primele zile ale curei se va consuma o doză de o cană de suc (250 ml) la fiecare trei ore.5 – 1. După o pauză de o săptămână se poate trece la intervale mai lungi de 57 zile.rămâne din acest punct de vedere. cireşe. ridichi. ţelină. caise. pe măsură ce procesul de purificare se desfăşoară. Doza de suc consumată astfel într-o zi va fi iniţial de aproximativ 1. castraveţi. pere.sucurile din fructe semi-acide se pot combina cu cele din fructe dulci sau cu cele din fructe acide . Câteva variante posibile de combinare a sucurilor: .sucurile din legume cu frunze verzi se pot combina numai cu cele din legume sau rădăcinoase . pentru ca organismul să se obişnuiască cu acest mod de hrănire. ţelină. diaree. se vor consuma cantităţi mai mari la fiecare porţie. Există cu toate acestea şi alte câteva reguli de combinare a sucurilor care se pot dovedi utile în tratarea unor afecţiuni mai dificile. Pentru 1-2 zile mirosurile corporale pot să devină foarte 30 . 3. Reacţii de purificare ca urmare a curei cu sucuri Sucurile proaspete determină în 90% dintre cazuri efecte de eliminare foarte rapidă a substanţelor nocive din organism. spanac. Sucuri din legume cu frunze verzi: varză.

roşii. ţelină. spanac. portocale. Dureri de cap: struguri. ceapă. pepene galben. urmând ca spre sfârşitul perioadei de revenire să introducem legume foarte bine fierte. lămâi. morcovi. prune. Hipertensiune: struguri. căpşuni. struguri. Astm: morcovi. lămâi. după o cură cu sucuri de 7 zile trecerea către alimentaţia normală. spanac. Alergie: caise. piersici. Anemie: caise. spanac. urzică. piersici. Acnee: struguri. Arterioscleroză: grepfrut. trebuie să dureze cel puţin 3 zile. morcovi. Specificul acestor reacţii de purificare este că în majoritatea cazurilor ele trec după primele zile ale curei. morcovi. sfeclă roşie. Abia ulterior vom putea consuma din nou fără nici un fel de efecte negative. andive. ţelină. hrean (maxim 10 ml pe zi). hrană solidă. papaya. caise. salată verde. pere. fasole verde. Hemoroizi: suc de sfeclă roşie. lămâi. Bronşită cronică: lămâi. într-un timp echivalent cu jumătate din timpul afectat curei. morcovi. dozând sucurile în funcţie de recomandările unui specialist în nutriţie).puternice şi neplăcute. spanac. morcovi. anghinare. Artrită: cireşe amare. prune. morcovi. morcovi şi spanac. cartofi. spanac. căpşuni. lămâi. Astfel. ceapă. ţelină. struguri. spanac. castraveţi. caise. Mic index de sucuri din legume şi fructe pentru principalele boli Atenţie! Sucurile de mai jos vor fi utilizate fie singure (cel mai bine). portocale. Revenirea din postul cu sucuri Se va face întotdeauna gradat. ceea ce indică eliminarea unor compuşi foarte toxici. napi. smochine. mere acre (cura este recomandată în cazul diabetului noninsulinodependent. ţelină. morcovi. hrean (maxim 10 ml pe zi). spanac. Alimentele care vor fi introduse treptat vor fi la început fructele proaspete. Boli ale prostatei: toate fructele de sezon. în cantităţi mici. castraveţi. spanac. Gută: cireşe amare. Afecţiuni renale: mere. pere. Fragilitate capilară: lămâi. morcovi. castraveţi. salată verde. morcovi. şi apoi treptat compoturi din fructe. usturoi. spanac. ridichi. Epilepsie: struguri roşii. hrean (maxim 10 ml pe zi). urzică. fie utilizând regulile de combinare descrise anterior. castraveţi. grepfrut. sfeclă roşie. piersici. lămâi. castraveţi. Diabet: afine. struguri. Eczeme: struguri roşii. ananas. spanac. eventual pasate. Nu este recomandat să se intervină în astfel de situaţii cu remedii care stopează transpiraţia. eliminarea prin scaun sau celelalte procese naturale de eliminare. Colită: mere. sfeclă. castraveţi. ţelină. sfeclă roşie. struguri roşii. ridichi negre. care este recomandat să fie cât mai pură. 31 . roşii. morcovi. ţelină. ananas. Afecţiuni hepatice: lămâi. coacăze negre. morcovi. mere. salată verde şi spanac. morcovi. portocale. după încheierea curei. mere acre.

lămâi. evolutia fenomenelor realizanduse in functie de predominanta unuia din cele doua principii. lunarul si solarul. ţelină. astfel incat orice lucru sau fenomen din Univers nu este incarcat doar cu energie Yin sau doar cu energie Yang. roşii. afine. anghinare. creson. creson. intreaga manifestare este supusa celor doua forte fundamentale antagoniste. morcovi. roşii. ceapă. praz. pătrunjel. lămâie. morcovi. andive. dovleac (bostan). Insomnie: mere. Oboseală generală: napi. pătrunjel. salată verde. portocale. afine. morcovi. portocale. Yin si Yang in alimentatie Conform traditiei orientale. Tulburări ale vederii: caise. cireşe. castraveţi. iar o fiinta 32 . ceapă. morcovi. sfeclă roşie.Impotenţă: ţelină. urzică. prune. conform principiilor fundamentale yin-yang. salată verde. cartofi. morcovi. varză. roşii. ridichi. sfeclă roşie. ceapă. cunoscute sub numele de Yin si Yang. lămâi. morcovi. Varice: struguri. varză. Astfel. dar complementare. pătrunjel. lămâi. urzică. sfeclă roşie. castraveţi. Sinuzită: caise. hrean (maxim 10 ml pe zi). roşii. Obezitate: lămâi. Paraziţi intestinali: usturoi (20 ml pe zi. dovleac. în amestec cu alte sucuri). litiază biliară: mere. lămâie (nu e suportată în toate cazurile de ulcer). castraveţi. Sanatate prin alimentatie Se considera ca fiinta umana isi poate polariza si armoniza intreaga structura respectand un anumit mod de alimentatie. morcovi. creson. Reumatism: struguri. ţelină. portocale. morcovi. ceapă. morcovi. Menopauză: toate fructele şi legumele de sezon. Afecţiuni ale vezicii biliare. morcovi. Psoriazis: struguri. grepfrut. o fiinta preponderent Yin (-) va urmari sa consume alimente cu o preponderenta energeticaYang (+). Ulcer gastric: zmeură. sfeclă. Aceste principii se intrepatrund in permanenta si se completeaza. ţelină.

dureri. oriunde se afla. acumuleaza usor apa in tesuturi. O alimentatie echilibrata din punct de vedere al energiei yin-yang. Persoana armonioasa. gris din grau integral. 33 . Ea se cunoaste prin aceea ca este rafinata. malai din porumb complet. pentru o deplina armonizare a sa. modesta. au o tendinta catre lene. obisnuit yang (+): grau integral. ovaz integral. chiar le este dificil sa se implineasca din punct de vedere fizic. rau sau tulburator. orez semidecorticat. halucinatiile. ii va permite fiintei umane sa-si mentina o stare de sanatate permanenta si va rezista mult mai bine in fata unor impuritati. fiinta devine extrem de receptiva la influentele din mediu. unul dintre cele mai vechi coduri de legi. stresuri sau frustrari generate de aceasta lume. Va oferim un scurt rezumat cu predominantele Yin-Yang al cerealelor si produselor din cereale: Yang (+) Simplu. La accentuarea acestor stari contribuie si majoritatea alimentelor consumate de populatie. au pielea uscata. iertatoare si compasiva. febra. care prezinta un echilibru intre fortele Yang (+) si Yin (-) se remarca prin constructia ei fizica si psihica echilibrata in mod ideal. in “Codul lui Manu”. buna intelegere si dragostea de intelepciune. grau bulgaresc. Pentru aceasta insa. Ea are o respingere instinctiva fata de tot ce este impur. nervoase. orez expandat.preponderent Yang (+) va urmari sa consume alimente cu o predominanta energeticaYin (-). Acest lucru indica un dezechilibru ce se reflecta prin diverse boli atat fizice. alimentele si bauturile trebuie sa fie perfect naturale. sunt agitate. contractii. plina de noblete. cazul cel mai des intalnit. se ingrasa foarte usor. se spune ca fericirea si pacea durabila nu pot fi obtinute in lipsa unei alimentatii echilibrate. comoditate. neprelucrate industrial cu diferite substante chimice de sinteza si netratate artificial. inteleapta. accentuat yang (+): hrisca. Fiintele umane cu un exces de Yin (-). ajungand la obezitate. porumb integral. corpul lor devine rece. Ele se confrunta cu hipertensiune. amarant. iar cand excesul de Yin (-) este prea mare. secara integrala. orz integral. In societatea de azi principiile yin-yang sunt ignorate. Dublu. sorg. paine neagra. orez integral. ca urmare cei mai multi oameni prezinta o predominanta energetica intr-un sens sau altul. apar tulburarile psihice. ferma. cat si psihice si mentale. iar in lumea occidentala aceste notiuni nici nu sunt cunoscute. in conformitate cu structura sa. orez Basmati. Fiintele umane cu un exces de energie Yang (+) sunt slabe. mei. Totusi. civilizata. spasme. otravuri. care sunt predominant Yin (-).

porumb zaharat. Triplu. Yin (-) Simplu. extrem yin (-): cereale germinate. produse de patiserie din faina. paine alba cu drojdie. orez salbatic. faina alba de grau.Triplu. paste fainoase din faina alba. obisnuit yin (-): porumb dulce. 34 . extrem yang (+): germeni de cereale.