You are on page 1of 31

1

DIGITAL MARKETING REPORT2012

PUblished by

Presented by

TENDIN}ELE ANULUI 2012 |N ONLINE


ONLINE ADvERTIsING Dac` ar fi s` defini]i \ntr-o propozi]ie anul 2011 \n publicitatea online la noi, ce a]i spune? Orlando Nicoar`: Anul trecut a fost caracterizat de
stagnarea investi]iilor \n publicitatea online. Vom avea o cre[tere de 10%.

20 speciali[ti din Internetul romnesc ofer` principalele tendin]e \n publicitatea online, marketing online [i social media pentru 2012.
Orlando Nicoar`: estimez pentru acest an \n jur de 20
milioane de euro, f`r` investi]iile \n publicitatea pe Google.

Val Voicu: Pia]a de publicitate online estimat` anul trecut


a fost de 22 milioane euro. Pentru 2012 pia]a va fi probabil la acela[i nivel, maxim o cre[tere de 3-5%.

Mihai Seceleanu: |n 2011 am v`zut tot mai aproape


lumini]a de la cap`tul tunelului, f`r` a reu[i \ns` s` ajungem la cap`tul acestuia pn` la finalul anului.

Drago[ Stanca: sumele nete ajunse \n pia]a local` .ro


nu au dep`[it 15 milioane de euro, \n opinia mea. O sum` comparabil` a plecat spre .com. Mai ales spre Google, dar [i Facebook \ncepe s` conteze tot mai mult.

C`lin Rot`ru[: din partea oamenilor de marketing


diversificare [i orientare spre eficien]`. din partea media strategie pe termen scurt.

Care a fost valoarea pie]ei de publicitate online \n 2011? {i ce preconiza]i pentru 2012?

Care au fost domeniile care au investit cel mai mult \n reclam` online anul trecut? Vede]i domenii noi care vor investi mai mult anul acesta?

3
Cristian Costache: Cred c` telecom, financiar [i auto sunt
\n top pe 2011 dar cred c` vor veni \n online din ce \n ce mai mul]i advertiseri din FMCG. Cred c` e un mare poten]ial de cre[tere \n acest domeniu.

Bogdan Ni]u: A[tept`rile clien]ilor sunt, \n continuare, de


implementare execu]ie [i nu de planning. de asemenea, majoritatea agen]iilor de digital romne[ti \nc` nu [tiu [i nu pot s` fac` pasul la nivelul urm`tor, adic` la nivelul la care ofer` \nti serviciul de gndire strategic` [i de-abia apoi pe cel de implementare. Clien]ii pot spune c` nu au a[tept`ri de planning pentru c` nu ofer` agen]iile iar agen]iile pot spune c` nu ofer` pentru c` nu cer clien]ii.

Val Voicu: it&C domeniul care a investit cel mai mult, iar
pe locul 2 este FMCG.

Drago[ Stanca: Clasicul mix finan]e-telecom-auto nu


s-a schimbat \n 2011 [i, probabil, nu se va schimba nici \n 2012. Anul acesta probabil vom mai avea nout`]i din zona electoral`, \ns` banii cu pricina nu vor ap`rea prea des \n raport`rile oficiale.

Andy Li]`: nu cred c` s-a schimbat ceva. A[tept`rile sunt


- [i ar trebui s` fie - acelea[i, ca de la oricare alt` agen]ie, [i anume s` venim cu solu]ii creative pentru comunicarea m`rcii care s` aib` ca efect final o reac]ie pozitiv` (a se citi achizi]ia produsului) din partea consumatorului.

Numi]i cea mai important` tendin]` sau provocare pentru publicitatea online \n 2012? Mihai Seceleanu: Cea mai important` provocare a lui
2012 este ca juc`torii locali s` dezvolte instrumente cu ajutorul c`rora s` fac` fa]` mai bine celor interna]ionali, care au tot c[tigat \n ultimii ani cot` de pia]`.

Drago[ Novac: Cred c` principala a[teptare a clien]ilor


ar trebui s` fie s` \nve]e care sunt benchmarkurile reale pentru businessurile lor. |n principiu clien]ii nu iau riscuri, nu vor lucruri noi pentru c` sunt scumpe [i gndesc pe termen scurt ajungndu-se astfel la obiective de genul s` avem mai mul]i fani pe Facebook dect competi]ia. Aici cred c` este vina agen]iilor - lips` de studii de caz sau rezultatele foarte slabe, din ce am jurizat la internetics cel pu]in, indic` faptul c` \ntreaga industrie e la un nivel sub mediocru.

Drago[ Stanca: Foarte practic: s` \[i men]in` cota pe care


o de]ine acum, procentual, din total bugete marketing online versus banii aloca]i pentru social media [i search. Pu]in mai poetic, cred c` publicitatea online trebuie s` \nve]e s` nu mai fie publicitate, ci s` fie comunicare - a[a cum e, de fapt, internetul \n esen]a lui: un mediu, nu alt` media.

Trec agen]iile interactive printr-o transformare? Mugur P`tra[cu: |ntreaga comunicare trece printr-o
transformare. tr`im o perioad` \n care constat`m o lips` de identitate att \n agen]ia clasic` ct [i \n cea digital`. Comunicarea func]ioneaz` integrat la consumator dar este \nc` separat` la cei ce o gndesc. |n faza actual`, digitalul face eforturi s` \n]eleag` consumatorul, strategia de comunicare, brandul iar Atl-ul \ncearc` s` \n]eleag` ce \nseamn` online-ul. Ambele entit`]i fac eforturi s` lucreze \mpreun` [i s` livreze un produs integrat dar la mijloc sunt multe proceduri, orgolii [i desincroniz`ri la client [i consumator.

MARKETING ONLINE Dac` ar fi s` defini]i \ntr-o propozi]ie anul 2011 \n marketingul online (campanii, creativitate, complexitate proiecte etc.) la noi, ce a]i spune? Marius Deak: A[ caracteriza anul 2011 prin: curaj. Curaj
din partea clien]ilor s` cear` lucruri interesante [i chiar s` experimenteze. Curaj din partea agen]iilor s` propun` proiecte out of the box [i s` le fac` s` se \ntmple.

Alex Vi[a: digitalul a crescut \n 2011 din toate punctele


de vedere. tipurile de proiecte s-au diversificat, am \nceput s` vorbim despre proiecte integrate Atl-Online-btl-Pr construite \n jurul unor consumatori tot mai fragmentati [i din ce \n ce mai pu]ini captivi \ntr-un singur mediu.

Mihai Dr`gan: Pornind din zona de digital agen]iile


interactive \ncep s` integreze servicii de Pr, \n strns` leg`tur` cu social media. trecerea unor buni creativi [i strategi din zona conven]ional` \n zona digital` a adus un suflu nou [i o arie mai larg` de expertiz`, ceea ce \nseamn` c` ideea principal`, conceptul, strategia poate porni acum [i din agentiile interactive. de[i mobile-ul este o arie exotic`, foarte interesant` pentru mine personal, nu cred c` 2012 este \nc` anul mobilului \n digital. social media \nc` domin` \n preferin]ele imediate \n zona interactiv`.

Mihai Dr`gan: Marketingul online \ncepe s` primeasc`


mai mult` influen]` \n mixul \n care se integreaz`.

Care sunt a[tept`rile clien]ilor de la agen]iile interactive? Care sunt noile forme de promovare \n online cerute / propuse?

4
Cum st`m cu marketingul mobil? Bogdan Ni]u: interesul clien]ilor \n ceea ce prive[te
dezvoltarea pe mobile e din ce \n ce mai mare. Pa[ii sunt, pentru moment, timizi, dar inten]ie exist`. Odat` cu cre[terea penetr`rii smartphone-urilor va cre[te att num`rul cererilor ct [i valoarea bugetelor investite. e nevoie de ct mai multe studii despre suporturile mobile.

Numi]i cea mai important` tendin]` sau provocare pentru marketingul interactiv \n 2012? Radu Ionescu: 2012 este anul performan]ei \n media [i
crea]ie online - nu o s` mai vorbim doar de CPC vs CPM ci din ce \n ce mai mult de m`surarea concret` a rezultatelor campaniilor prin indicatori de business, nu de online. {i clien]ii [i agen]iile vor ie[i u[or din zonele de confort (evident diferite \ntre clien]i [i agen]ii!) [i va fi un an \n care se va trece la atac, dar nu ca la rugby ci ca la [ah: calculat, m`surat, etapizat.

Alex Vi[a: Pia]a de mobile marketing este \n cre[tere


\n romnia, iar estimarea noastr` este c` \[i va continua trendul ascendent [i \n acest an. Cu 3-4 ani \n urm`, sMs marketing era predominant [i, de multe ori, singura component` a campaniilor de mobile marketing. M` a[tept s` vedem din ce \n ce mai des campanii care integreaz` aplica]ii de Augmented reality [i Qr Codes spre exemplu.

Alex Vi[a: Comunicare 360 de grade cu un nucleu


puternic digital [i dovedirea rOi-ului direct produs de comunicarea online. Comunicarea trebuie f`cut` acum \n jurul comportamentului consumatorului [i pentru a putea realiza acest lucru porne[ti de la online [i dezvol]i 360 \n Pr, btl, Atl.

Cum privesc agen]iile interactive zona de social media? Ct cnt`resc \n strategiile propuse, \n bugete chiar? Radu Ionescu: Cnd ai un Facebook care ]ine captivi
cteva ore pe zi 1 din 2 utilizatori romni de internet nu po]i s` ignori social media aproape \n orice industrie ai fi. Ponderea devine una important`, obiectivele \ncep s` se schimbe u[or, activit`]ile chiar [i cotidiene din social media sunt la alt nivel dect erau acum 2-3 ani - [i da, bugetele sunt din ce \n ce mai importante. sunt branduri medii-mari care aloc` Facebook pn` la 80% din bugetul de online - [i cu succes chiar.

sOcIAL MEDIA Dac` ar fi s` defini]i \ntr-o propozi]ie anul 2011 \n social media la noi, ce a]i spune? Lauren]iu Dumitrescu: 2011 este anul \n care clien]ii
mari din romnia au \n]eles c` social media este "the next big thing [i au \nceput s` ac]ioneze cu adev`rat \n acest mediu.

Gabriel Nedelea: 2011 a fost un an cu o evolu]ie, \n mare


m`sur`, a[teptat` [i normal` \n social media: Facebook [i-a continuat evolu]ia, ca [i twitter, dar \ntr-o mai mic` m`sur`, f`r` a deveni o unealt` eficient` \n strategiile de comunicare ale brandurilor. influen]a blogurilor a sc`zut u[or, datorit` evolu]ie blogosferei spre volum [i mai pu]in spre calitate.

Adrian Alexandrescu: Clien]ii au \mbr`]i[at destul de


bine aceast` zon`. Acum provocarea pentru agen]ii este s` ias` acum din zona de proiecte cu re]et` fix` (d`-ne un like [i... / \ncarc` o poz` cu tine [i produsul... / fii fanul nostru [i te trimitem la Paris) [i s` gndeasc` proiecte \n care s` atrag` organic fani (nu doar prin premii) [i mai ales s` r`spund` coerent la \ntrebarea Ce facem cu fanii strn[i?. Cred c` 2012 va fi anul \n care agen]iile trebuie s` aib` gata r`spunsul la \ntreb`ri precum: Cum facem dialog? Cum cre[tem organic? Cum transform`m fanii \n vnz`ri?.

Cine nu trebuie s` lipseasc` din social media acum? Costin Cocioab`: nimeni. Media social` este cel mai
rapid mediu prin care po]i promova serviciile [i produsele oferite, ori ob]ine feedback direct de la consumatori. e ca [i cum ai angaja o armat` de promoteri \n toat` ]ara, care comunic` [i preiau reac]iile de la consumatori \n timp real.

Mihai Dr`gan: Comunicare \n social media este \n topul


recomand`rilor noastre pentru clien]i din diverse industrii. Avnd \n vedere rata de adop]ie a acestui mediu, important` pentru branduri [i interesul ar`tat de consumatori ar fi o gre[eal` ignorarea social media.

Lauren]iu Dumitrescu: Cred c` afacerile de tipul b2C


(business-to-consumer) nu ar trebui s` lipseasc` din social media. brandurile acestor tipuri de afaceri sunt subiectul multor discu]ii din acest mediu.

5
Cum vede]i evolu]ia pie]ei de social media \n 2012? Costin Cocioab`: Facebook va \nghi]i mare parte din
bugetele din aceast` zon`, iar zona de video (youtube, trilulilu) va cre[te ca urmare a diversific`rii campaniilor [i dorin]a de a atinge ct mai mul]i romni. Vor conta \n continuare blogurile ale c`ror voci [tiu s` se fac` auzite, \ns` cu att mai mult cele care au influen]`, care au schimbat [i pot schimba \n continuare lucruri \n offline.
CRISTIAN COSTAChe ORLANDO NICOAR~
General Manager, MediaFax

Au R~SPuNS LA |NTReB~RI

head of digital Media, Aegis Media romania

VAL VOICu

Managing Partner, Adevolution

MIhAI SeCeLeANu
Managing Partner, internetCorp

Lauren]iu Dumitrescu: |n 2012 Facebook va domina


evident pia]a de social media din romnia. Cred c` bugetele pentru comunicarea pe twitter, bloguri [i youtube adunate nu vor reu[i s` se apropie m`car de sumele alocate Facebook-ului.

S-a schimbat ceva \n ultimul an \n cerin]ele clien]ilor fa]` de agen]ii, legat de social media fire[te? Costin Radu: da, exist` clien]i care acum 1 an nu vroiau
sau nu puteau s` fie \n social media. Acum, au \nceput [i s` vrea [i, din fericire, [i s` poat`. M` refer aici \n special la branduri care global aveau restric]ii de a intra local \n social media. Prin urmare, \nc` exist` foarte mul]i clien]i care p`[esc pentru prima dat`.

C~LIN ROTARu{

Managing director, ArbOinteractive

DRAGO{ STANCA

Managing director, Q2M

RADu IONeSCu

Managing director, Kinecto

MuGuR P~TRA{Cu
Managing director, ileo

Bobby Voicu: da, se cere mai mult` implicare din


partea bloggerilor, Facebook apare ca fiind o component` important` de comunicare \n toate campaniile. nu neap`rat componenta principal`, dar m`car una de sus]inere a campaniilor \n desf`[urare.

BOGDAN NI}u

General Manager, Webstyler

MARIuS DeAk

Founder & strategy director, Green Pixel

ALex VI{A

Managing Partner, hyperactive

ADRIAN ALexANDReSCu
Managing Partner, interactions

Numi]i cea mai important` tendin]` sau provocare pentru pia]a social media \n 2012? Costin Radu: Provocarea cea mai mare att a clien]ilor, ct
[i a agen]iilor este s` \nve]e [i s` se adapteze regulilor scrise [i nescrise din social media. Cu ct ele sunt \nv`]ate mai repede, cu att se vor vedea [i rezultatele. {i nu po]i \nv`]a altfel dect experimentnd [i \ncercnd lucruri noi. din fericire, social media nu este un teren b`t`torit de nimeni cu adev`rat, iar exper]ii sunt, de fapt, cei care \nva]` \ncontinuu f`cnd proiecte.
MIhAI DR~GAN
Managing Partner, Mb dragan

ANDy LI}~

business Unit director Ogilvyinteractive

DRAGO{ NOVAC

CeO & Co-Founder, Metropotam

COSTIN COCIOAB~
Owner, refresh.ro

Bobby Voicu: Cred, \n continuare, c` cea mai mare


provocare va fi g`sirea de indicatori care s` fac` leg`tura \ntre social media [i impactul de brand sau \n vnz`ri.

COSTIN RADu

Managing Partner, the Geeks

LAuReN}Iu DuMITReSCu
Managing director, digital star

GABRIeL NeDeLeA

Managing director, Metromind

BOBBy VOICu

Consultant independent

7
CUM se V~d brAndUrile Pe Web
Gemius Research [i Evensys au dezvoltat a 5-a edi]ie a studiului care are \n vedere prezen]a brandurilor \n mediul online pe pia]a din Romnia: Leading Brands by Romanian Internet Users 2012.

ce define[te prezen]a online a unui brand


cRITERIU
Datele necesare despre produsele/serviciile sale [i datele de contact sunt disponibile online Imaginea sa online site-ul web, bannerele, designul, grafica este impecabil` [i \ntr-o continu` \mbun`t`]ire Comunic` online cu clien]ii s`i prin ct mai multe c`i disponibile blog, newslettere, re]ele sociale etc... Produsele/serviciile sale pot fi cump`rate pe Internet Este promovat online intensiv (prin bannere, linkuri sponsorizate, contextual, etc.) Este discutat intens de c`tre internau]i pe bloguri, forumurile online, chaturi [i re]ele sociale Niciuna dintre caracteristicile de mai sus

ce define[te un brand de succes


cRITERIU
Are produse/servicii de \nalt` calitate Este foarte cunoscut

PROcENT
2011 42.1% 40.9% 26.5% 30.6% 24.9% 13.9% 2.7% 2012 43.3% 34.6% 28.8% 28.4% 24.5% 16.5% 2.7%

PROcENT
2011 66.4% 37.3% 31.7% 22.9% 19.5% 4.6% 2.1% 2012 66.9% 38.0% 28.9% 21.0% 20.2% 6.4% 1.1%

Are produse/servicii care se vnd foarte bine Se diferen]iaz` de celelalte branduri Produsele/serviciile sale sunt inovative Are o mul]ime de fani Niciuna dintre caracteristicile de mai sus

METODOLOGIE: Datele au fost ob]inute \n cadrul unui studiu gemiusAdHoc. Studiul a fost realizat folosind metodologia CAWI \n perioada 13.01 30.01.2012. Emisiile invita]iilor pentru completarea chestionarelor au fost sus]inute de Ejobs, Trilulilu, TPU, Imedia [i Rol.ro. |n urma cur`]`rii datelor [i reajust`rii e[antionului, baza final` cuprinde 2.057 de chestionare. Rezultatele sunt reprezentative pentru utilizatorii de Internet din Romnia cu vrste cuprinse \ntre 18-45 de ani. Pentru a asigura reprezentativitatea datelor, rezultatele au fost ponderate pe baza structurii populatiei online, datele structurale provenind din studiul Mercury Omnibus.

cele mai prezente branduri romne[ti pe Internet


BRAND
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dacia Borsec eMag BcR Ursus ProTv/FM Dorna Petrom Romtelcom

cele mai de \ncredere branduri romne[ti


BRAND
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dacia Borsec Ursus Dorna BcR eMag Gerovital (Ana Aslan) ProTv/FM Napolact

cele mai populare branduri romne[ti


BRAND
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dacia Borsec Ursus ciocolata cu Rom ProTv/FM eMag Arctic Napolact Timisoreana

PROcENT
2011 33.1% 5.6% 5.8% 9.5% 5.6% 4.4% 3.1% 4.6% 2.3% 2.7% 2012 25.7% 11.3% 9.8% 7.2% 6.6% 6.0% 4.6% 3.7% 3.2% 3.2%

PROcENT
2011 26.5% 7.3% 5.1% 3.9% 7.2% 2.1% 3.1% 3.0% 2.8% 3.0% 2012 22.0% 13.8% 7.4% 5.6% 5.6% 5.6% 5.5% 4.7% 3.9% 3.6%

PROcENT
2011 30.0% 5.9% 7.3% 8.0% 2.6% 1.4% 0.0% 3.4% 2.9% 3.3% 2012 27.3% 13.3% 10.5% 6.0% 4.6% 4.0% 3.9% 3.7% 3.7% 3.6%

10 ciocolata cu Rom

10 Poiana

10 Poiana

emius [i evensys au realizat a V-a edi]ie a studiului dedicat prezen]ei \n mediul online a brandurilor: leading brands by romanian internet Users 2012. studiul are ca scop prezentarea informa]iilor actualizate despre cele mai vizibile branduri \n mediul

online din romnia [i despre influen]a pe care o are mediul online asupra pozi]ion`rii brandurilor pe pia]`, \n viziunea utilizatorilor de internet. studiul prezint` cum percep utilizatorii romni de internet caracteristicile unui brand de succes [i cum definesc ei prezen]a online a unui brand.

sunt investigate brandurile romne[ti cele mai prezente pe internet, cele mai de \ncredere [i cele mai populare. Pe lng` informa]ii despre notorietatea brandurilor romnesti, studiul analizeaz` categoriile: Auto-Moto, |ngrijire Personal`, Finan]e-b`nci,telecom.

8
FINAN}E {I B~NcI
NOTORIETATE sPONTAN~
BCR BRD ING Banca Transilvania Astra Unicredit-Tiriac / Tiriac Raiffeisen Asirom Allianz-Tiriac CEC 2011 59.6% 36.0% 33.4% 20.9% 9.1% 9.1% 11.7% 7.0% 11.5% 7.0% 2012 53.0% 34.0% 32.2% 19.1% 12.7% 12.0% 11.8% 10.0% 8.1% 6.5%

LEADING BRANDs INDEx


ING BRD BCR Raiffeisen Allianz-Tiriac Banca Transilvania CEC Unicredit -Tiriac Asirom Generali 2011 0.367 0.311 0.328 0.252 0.245 0.226 0.227 0.167 0.154 0.164 2012 0.339 0.304 0.296 0.234 0.224 0.214 0.187 0.157 0.139 0.131

PREzEN}~ ONLINE
ING BCR BRD Raiffeisen Banca Transilvania Allianz-Tiriac Unicredit -Tiriac Omniasig Astra Asirom 2011 0.337 0.311 0.283 0.271 0.180 0.187 0.140 0.129 0.111 0.107 2012 0.325 0.252 0.248 0.208 0.176 0.174 0.138 0.132 0.124 0.119

|NGRIJIRE PERsONAL~
NOTORIETATE sPONTAN~
Nivea Avon Gerovital/Aslavital/Ana Aslan LOreal Oriflame Farmec Dove Garnier Colgate Elmiplant 2011 25.6% 30.1% 12.2% 19.1% 18.4% 15.0% 12.6% 5.5% 4.4% 6.0% 2012 33.1% 27.4% 16.9% 15.8% 14.9% 13.4% 12.1% 10.1% 6.5% 6.3%

LEADING BRANDs INDEx


Gillette Dove Nivea LOreal Colgate Avon Vichy Rexona Blend-a-med Gerovital 2011 0.416 0.417 0.390 0.391 0.364 0.298 0.331 0.228 0.281 0.250 2012 0.399 0.390 0.387 0.349 0.345 0.323 0.269 0.267 0.252 0.244

PREzEN}~ ONLINE
Avon Oriflame Gillette Dove Nivea LOreal Colgate Vichy Rexona Blend-a-med 2011 0.337 0.261 0.228 0.206 0.214 0.272 0.209 0.199 0.130 0.151 2012 0.353 0.277 0.250 0.243 0.242 0.236 0.232 0.195 0.178 0.174

AUTO & MOTO


NOTORIETATE sPONTAN~
Dacia BMW Audi Mercedes-Benz Volkswagen Opel Ford Skoda Renault Peugeot 2011 52.0% 26.6% 23.3% 25.5% 17.8% 14.4% 11.5% 5.1% 21.0% 5.7% 2012 56.8% 30.2% 27.6% 25.2% 19.3% 15.0% 12.8% 10.3% 10.0% 4.5%

LEADING BRANDs INDEx


BMW Mercedes-Benz Audi Volkswagen Dacia Ford Skoda Volvo Toyota Opel 2011 0.539 0.537 0.479 0.439 0.266 0.231 0.210 0.268 0.253 0.257 2012 0.533 0.518 0.441 0.384 0.268 0.247 0.234 0.234 0.232 0.217

PREzEN}~ ONLINE
Mercedes-Benz BMW Dacia Volkswagen Audi Skoda Opel Ford Renault Toyota 2011 0.293 0.314 0.261 0.272 0.285 0.180 0.204 0.193 0.195 0.176 2012 0.349 0.333 0.324 0.281 0.267 0.197 0.195 0.190 0.179 0.173

TELEcOM
NOTORIETATE sPONTAN~
Vodafone Orange Cosmote Romtelecom RDS-RCS UPC 2011 75.1% 79.2% 66.7% 29.7% 10.1% 1.5% 2012 73.3% 72.4% 60.3% 30.0% 9.0% 1.8%

LEADING BRANDs INDEx


Orange Vodafone Cosmote RDS-RCS Romtelecom UPC 2011 0.449 0.447 0.452 0.259 0.276 0.122 2012 0.461 0.439 0.436 0.279 0.255 0.135

PREzEN}~ ONLINE
Vodafone Orange Cosmote Romtelecom RDS-RCS UPC 2011 0.528 0.533 0.421 0.265 0.212 0.151 2012 0.545 0.513 0.422 0.280 0.259 0.173

leading brands index [i indicele de Prezen]` Online au fost crea]i pe baza caracteristicilor care intr` \n defini]ia unui brand de succes [i a prezen]ei online a unui brand. Pentru fiecare caracteristic` a fost calculat` o pondere direct propor]ional` cu procentajul responden]ilor care au indicat acea caracteristic` ca fiind una dintre cele mai importante pentru defini]ie. Ponderile au fost calculate pe baza tuturor responden]ilor. Valoarea indicilor este \ntre 0 [i 1. lista complet` a brandurilor din fiecare categorie este prezent` \n raportul final Gemius.

9
sAti: Cele MAi ViZitAte site-Uri
Romnii \[i men]in interesul pentru re]elele sociale, site-urile de [tiri [i video online. Printre cele mai vizitate site-uri ale momentului se num`r`: Realitatea.net, StirileProTV.ro, Trilulilu.ro, Adevarul.ro. |ntre preferin]ele romnilor se afl` site-urile de job-uri, [tiri sportive, lifestyle feminin [i portalurile [i motoarele de c`utare, conform studiului SATI din ianuarie 2012.

site
{TIRI GENERALE
www.realitatea.net www.stirileprotv.ro www.adevarul.ro www.gandul.info www.ziare.com www.antena3.ro www.a1.ro www.evz.ro www.hotnews.ro www.jurnalul.ro www.mediafax.ro www.romanialibera.ro www.9am.ro www.agenda.ro www.rtv.net

clien]i unici vizite


2942398 2892453 2670791 2381772 2361588 2276480 1751310 1606177 1555655 1466959 1220050 775395 644411 629706 535856 11245944 11043735 8715798 9122793 6139260 8925662 4024338 6245012 6532181 4315639 7961501 6498400 3268989 2380923 3240131

Afi[`ri
35873954 27709302 26412601 23484701 23756044 36074767 14881927 19635779 18002331 15567826 3363412 1782276 1359833 1212558 1236651

site
EcONOMIE {I FINAN}E
www.avocatnet.ro www.zf.ro www.wall-street.ro www.manager.ro www.cursbnr.ro www.capital.ro www.money.ro www.incont.ro www.dailybusiness.ro www.businessmagazin.ro www.iqads.ro www.conta.ro www.smartfinancial.ro www.banknews.ro www.doingbusiness.ro

clien]i unici vizite


966605 858910 830683 744602 709706 604118 555146 517967 214557 206344 172839 159492 142652 140835 140707 2080417 2879772 1610593 1469249 1900727 1794237 1327271 1138931 342829 305731 598131 621157 224789 576499 502382

Afi[`ri
5548595 8306728 4334975 3155791 3074947 3519107 2399475 2928007 702124 1380610 283977 257933 195490 296479 233429

LIFEsTYLE FEMININ
www.eva.ro www.kudika.ro www.acasatv.ro www.ele.ro www.divahair.ro www.perfecte.ro www.unica.ro www.garbo.ro www.reteteculinare.ro www.flu.ro 1809192 1417084 988434 893109 861493 814008 760908 756226 626332 391707 3531294 3093213 2590091 1271605 1616275 2173268 1265465 1506990 920265 611590 16763702 12255460 9867336 3775621 4392298 7727218 4541152 5586185 3518346 2436598

{TIRI LOcALE
www.ziaruldeiasi.ro www.citynews.ro www.emaramures.ro www.evenimentul.ro www.monitorulsv.ro www.tion.ro www.bucuresteni.ro www.bihon.ro www.timisoreni.ro www.aradon.ro 454723 417966 335466 246708 223079 206039 198823 162022 160084 154369 1099213 982276 929109 666167 742704 927716 272767 706586 275130 658933 2915168 2500846 5672729 3163088 3804490 4028769 537129 3610194 642218 2299163

sERvIcII WEB
www.trilulilu.ro www.myvideo.ro www.gapo.ro www.youthsms.ro www.alonia.ro 2721456 210289 60464 9493 8959 7705006 281665 69990 35345 38774 40214590 1164055 310839 227117 133126

sPORT
www.sport.ro www.gsp.ro www.prosport.ro www.onlinesport.ro www.pariori.ro www.sport365.ro www.cuparomaniei.ro 2157457 1916608 1895349 182662 110312 89665 2211 14980762 11065612 11764107 565561 302410 162036 2366 58864450 33561795 39019733 2152418 1096159 409194 4786

DIvERTIsMENT
www.cinemagia.ro www.protv.ro www.peteava.ro www.cinemarx.ro www.versuri.ro www.procinema.ro www.profm.ro www.kissfm.ro www.radiozu.ro www.kanald.ro www.tare.ro www.radio21.ro 2366605 1773325 1706061 1118843 1082119 774742 692245 625031 503915 501202 399449 317247 5804109 4218007 5363083 2033181 2621832 1763399 2395109 1965657 1675745 837587 1584705 1843416 39155958 13291261 22502634 10995014 7361583 4545357 7013703 3426016 3250254 3064981 647809 901423

PORTALURI {I MOTOARE DE c~UTARE


www.rol.ro www.bizoo.ro www.kappa.ro www.apropo.ro www.price.ro www.roportal.ro www.clubafaceri.ro www.paginiaurii.ro www.mascus.ro www.paginialbe.ro 2124573 1552085 1187380 1147442 878681 842824 740134 295620 99280 95170 4557545 2958574 2710477 2240214 1582697 1259652 1124500 428452 183970 129157 11892308 17633044 6093643 5666939 5406017 2948346 3624597 1869920 1995791 591191

10
site
IMOBILIARE
www.imopedia.ro www.magazinuldecase.ro www.bizimobiliare.ro www.romimo.ro www.anunturiimobiliare.ro 190168 155375 152525 136247 86757 301817 274120 286057 394148 147419 1678153 2949777 2202000 1703497 979857

clien]i unici vizite

Afi[`ri

site
RE}ELE sOcIALE
www.tpu.ro www.netlog.com

clien]i unici vizite


107162 59526 141517 82209

Afi[`ri
1184367 472512

FAMILIE {I cOPII
www.desprecopii.com www.copilul.ro www.depici.ro www.parinti.com www.utilecopii.ro www.mami.ro www.babyonline.ro www.urbankid.ro www.superbebe.ro 1119750 741186 441002 352385 326753 194191 65954 54091 38670 2022795 1276288 759468 523679 505793 298472 88461 69373 46575 6653459 4654922 1157137 1139875 1335226 844757 277808 130655 84942

AUTO & MOTO


www.autovit.ro www.automarket.ro www.promotor.ro www.bestauto.ro www.masini.ro www.topgear.ro www.123auto.ro www.autopro.ro www.bestbike.ro www.incepator.ro 1375206 676780 529719 499180 180957 109603 70614 57587 56950 28137 5476997 1380024 975552 1196168 302236 185988 87422 81088 108238 40536 115789179 7407879 4574258 20338116 863547 922160 447354 327568 1500788 386739

IT&c
www.computergames.ro www.go4it.ro www.vodafone.ro www.chip.eu www.yoda.ro www.chip.ro 1021853 922004 849178 658785 361890 241787 2188404 1450027 1821276 883055 734798 333046 10742035 3804518 9359078 3052562 1325095 633414

TABLOIDE
www.cancan.ro www.libertatea.ro www.click.ro www.showbiz.ro www.crimetime.ro 2676818 2585771 1966854 756875 108601 13181629 11817215 7776668 1622422 133585 46598395 47651130 32624625 18554279 474839

cOMER} ONLINE
www.orange.ro www.miniprix.ro www.romtelecom.ro www.allshops.ro www.totulredus.ro www.adevarulshop.ro 1113657 685946 440317 413652 171466 87445 2823868 1776199 1019088 589624 217488 123064 18006496 33561575 5401927 2185234 1427891 607239

s~N~TATE {I |NGRIJIRE PERsONAL~


www.csid.ro www.anticonceptionale.ro www.sexgen.ro www.clicksanatate.ro 648376 377533 313623 95227 930776 543247 511508 130058 2085560 1461055 1377219 434553

LOcURI DE MUNc~
www.ejobs.ro www.bestjobs.ro www.locuridemunca.ro 1838085 1419646 149234 4789291 4118438 241809 31829783 34304251 747810

HOBBY
www.zooland.ro www.animalutul.ro www.aventurilapescuit.ro 289321 110998 39128 388061 154189 78404 1348256 393065 293704

PROGRAME {I GHIDURI
www.port.ro www.protvmagazin.ro www.metropotam.ro www.24fun.ro www.bucharest-guide.ro www.sapteseri.ro www.tvmania.ro www.vinsieu.ro www.afterhours.ro www.zilesinopti.ro 721457 360730 212333 193255 133640 110442 82048 66646 30584 23571 2773799 693891 285667 241687 164886 150400 121037 83778 36606 29432 16474476 3967978 696431 429675 400256 477863 253012 212112 108791 82374

JOcURI
www.ejocuri.ro www.conquiztador.ro www.pgl.ro www.level.ro www.go4games.ro 604209 476927 62989 60401 57785 1792785 2590833 211163 143998 80182 9631571 14211733 1584363 656298 243633

HOME & DEcO


www.incasa.ro www.misiuneacasa.ro www.gradinamea.ro www.casamea.ro www.casa-gradina.ro www.ghid-constructii.ro 245436 209648 192118 156391 25550 20298 319158 311429 247194 213382 31995 29078 1279923 1058539 668455 1517098 100761 114769

LIFEsTYLE MAscULIN
www.playboy.ro www.fhm.ro 107162 59526 141517 82209 1184367 472512

sAti ofer` zilnic informa]ii de baz` despre traficul, audien]a [i profilul sociodemografic al site-urilor m`surate [i public` zilnic rezultatele de trafic ale studiului, pe baza urm`torilor indicatori: num`rul de afi[`ri, de vizite [i de clien]i unici pentru fiecare site m`surat. rezultatele sAti au fost publicate prima dat` \n septembrie 2007 [i au devenit un etalon \n tranzac]ionarea spa]iului publicitar din mediul online romnesc.

11
GhidUl COMPAniilOr neW MediA
Sec]iune ce ofer` un ghid util pentru oameni de marketing din companii, un instrument de cercetare [i evaluare \n selec]ia furnizorilor de servicii new media pe baz` de competen]e.
online publishers
EMAIL: contact@eJobs.ro GENERAL MANAGER: Mihai Bratu EMAIL: contact@eJobs.ro NR. ANGAJA}I: 300 ANUL |NFIIN}~RII: 1999 sITE-URI |N PORTOFOLIU: 40 TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: www.roportal.ro;

ADEvARUL HOLDING

ADREsA: {os. Fabrica de Glucoz`, nr. 21, sector 2,

Bucure[ti TEL: 021/407.76.09, 0372.130.105 WEB: adevarul.ro ANUL |NFIIN}~RII: 2006 sITE-URI |N PORTOFOLIU: 14 TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: adevarul.ro; click.ro; dilemaveche.ro; okmagazine.ro; historia.ro; clickpentrufemei.ro; clicksanatate.ro; adevarulshop.ro; forbes.ro; stiintasitehnica.com sALEs MANAGER: Drago[ Stan EMAIL: dragos.stan@media-point.ro GENERAL MANAGER: Peter L. Imre EMAIL: peter.imre@adevarulholding.ro

EUROPE DEvELOPPEMENT INTERNATIONAL - R

ADREsA: Str. Horia M`celariu nr.36 38, Bucure[ti TEL: 0372.069.501 WEB: www.edi.ro NR. ANGAJA}I: 120 ANUL |NFIIN}~RII: 1990 sITE-URI |N PORTOFOLIU: 5 TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: www.radio21.ro,

www.culinar.ro; www.agenda.ro; www.bestauto.ro; www.publi24.ro; www.anticonceptionale.ro; www.utilecopii.ro; www.mayra.ro; www.tion.ro sALEs MANAGER: Loredana Ghejan EMAIL: Loredana.ghejan@informmedia.ro GENERAL MANAGER: Monica Tru[c` EMAIL: Monica.trusca@informmedia.ro

www.europafm.ro, www.vibefm.ro, www.umornegru.ro, www.stiumuzica.ro sALEs MANAGER: Claudiu Dumitrescu EMAIL: claudiu.dumitrescu@rrm.ro GENERAL MANAGER: Cristina Zegheru EMAIL: cristina.zegheru@rrm.ro

INTAcT PUBLIsHING
Sector 1, Bucure[ti TEL: 021.203.01.41. WEB: www.jurnalul.ro ANUL |NFIIN}~RII: 2011

ADREsA: {oseaua Bucure[ti Ploie[ti nr. 15,

NUMAR TOTAL DE sITE-URI |N PORTOFOLIU: 4 TOP 10 sITE-URI |N PORTOFOLIU (|N FUNc}IE DE TRAFIc): www.jurnalul.ro, www.sfin.ro, www.fin.ro,

BLUE IDEA

ADREsA: Aleea Alexandru, nr. 9, mansard`,

HOTNEWs.RO

Sector 1, Bucure[ti TEL: 0744.582.736 WEB: www.blueidea.ro NR. ANGAJA}I: 19 ANUL |NFIIN}~RII: 2002
sITE-URI |N PORTOFOLIU: 5 TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: IQads.ro, SMARK.ro,

ADREsA: Calea Victoriei nr. 21-23, Etaj 4, Sector 3,

Bucure[ti TEL: 0314.88.12 (14) WEB: 0314.88.15 NR. ANGAJA}I: 28 ANUL |NFIIN}~RII: 2004
sITE-URI |N PORTOFOLIU: 9 TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: www.HotNews.ro,

www.revistafelicia.ro sALEs MANAGER: Marius Coteanu EMAIL: marius.coteanu@jurnalul.ro GENERAL MANAGER: George-Daniel Matiescu

ADfel.ro, TheCreator.ro, IQadsKadett.ro sALEs MANAGER: Marin Preda EMAIL: marin@IQads.ro GENERAL MANAGER: Marius Cristea EMAIL: marius@IQads.ro

www.SmartWoman.ro, www.DomnulePrimar.ro, www.MedLive.ro, www.Contributors.ro, www.StyleReport.ro, www.Euractiv.ro, www.webPR.ro, www.CampusNews.ro sALEs MANAGER: Gabriela Grjoab` EMAIL: publicitate@hotnews.ro GENERAL MANAGER: Diana S`li[tean EMAIL: publicitate@hotnews.ro

INTERNET cORP

ADREsA: Str. Pu]ul lui Zamfir nr. 28, sector 1,

Bucure[ti TEL: 031/228.66.09 WEB: www.internetcorp.ro NR. ANGAJA}I: 70 ANUL |NFIIN}~RII: 2005 sITE-URI |N PORTOFOLIU: 10
TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: Ejobs.ro, Kudika.ro,

EDITURA EvENIMENTUL zILEI {I cAPITAL


ADREsA: Bd. Dimitrie Pompeiu 6, sector 2,

Bucure[ti
sITE-URI IN PORTOFOLIU: 2 TOP sITE-URI: www.capital.ro, www.evz.ro GENERAL MANAGER: Claudiu {erban ONLINE BUsINEss MANAGER: Andrei Frunz` EMAIL: andrei.frunza@ringier.ro

IMEDIA PLUs GROUP s.A.

ADREsA: Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office

EJOBs GROUP

Building, etaj 5, sector 2, Bucure[ti, 021901 TEL: 031.805.74 / fax: 031.805.77.91 WEB: www.imedia.ro NR. ANGAJA}I: 50 ANUL |NFIIN}~RII: 2000 sITE-URI |N PORTOFOLIU: 7 TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: www.cinemagia.ro, www.eva.ro, www.automarket.ro GENERAL MANAGER: Adrian Cernescu EMAIL: adrian.cernescu@imedia.ro

Wall-Street.ro, Didactic.ro, Avocatnet.ro, Garbo.ro, 9am.ro, Envy.ro, Onlinesport.ro, Yuppy.ro sALEs MANAGER: Raluca Mateiu EMAIL: raluca@internetcorp.ro GENERAL MANAGER: Mihai Seceleanu EMAIL: mihai@internetcorp.ro

LEGALNET MEDIA
Bucure[ti TEL: 021.321.29.99 WEB: www.avocatnet.ro NR. ANGAJA}I: 11 ANUL |NFIIN}~RII: 2001

ADREsA: Calea V`c`re[ti nr. 252, camerele 4-5,

ADREsA: Str. Pu]ul lui Zamfir, nr. 36, sector 1,

Bucure[ti TEL: 0312.286.126 WEB: www.eJobs.ro NR. ANGAJA}I: 20 ANUL |NFIIN}~RII: 1999
sITE-URI |N PORTOFOLIU: 1 TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: ejobs.ro sALEs MANAGER: Dana Marin

INFORM MEDIA

ADREsA: Calea Torontalului, DN 6, km 5,7,

Timi[oara, jud Timi[ WEB: www.informmedia.ro

sITE-URI |N PORTOFOLIU: 1 TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: www.avocatnet.ro sALEs MANAGER: Mira Niculescu EMAIL: mira@legalnet.ro GENERAL MANAGER: Mihaela Bogiu EMAIL: mihaela@legalnet.ro

12
MEDIAFAx GROUP sANOMA DIGITAL ROMANIA
publicit online at e

ADREsA: Str. Aurel Vlaicu nr. 62 66, sector 2,

Bucure[ti TEL: 0318256200 WEB: www.m.ro ANUL |NFIIN}~RII: 2010 (\n structura actual`) sITE-URI |N PORTOFOLIU: 23 TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: www.prosport.ro , www.gandul.info, www.showbiz.ro, www.zf.ro, www.mediafax.ro, www.descopera.ro, www.apropo.ro, www.promotor.ro, www.protvmagazin.ro, www.go4it.ro sALEs MANAGER: Anca Toma EMAIL: anca.toma@m.ro GENERAL MANAGER: Orlando Nicoar` EMAIL: orlando.nicoara@m.ro

ADREsA: Str. Buze[ti nr. 85, Bucure[ti TEL: 031.225.8829 NR. ANGAJA}I: 5 ANUL |NFIIN}~RII: 2010 sITE-URI |N PORTOFOLIU: 1 TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: Magazinuldecase.ro sALEs MANAGER: Mirela Bogdan EMAIL: mirela.bogdan@sanomahearst.ro GENERAL MANAGER: Elisabeth Loesberg EMAIL: els.loesberg@sanomahearst.ro

ADTARGET

ADREsA: Str. Constantin Aricescu, nr.15, sector 1,

Bucure[ti TEL: 021.223.43.49 WEB: www.adtarget.ro NR. ANGAJA}I: 8 ANUL |NFIIN}~RII: 2005
sITE-URI |N PORTOFOLIU: 48 TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: www.rol.ro,

sANOMA HEARsT ROMANIA

PRO Tv s.A.

ADREsA: Str. Buze[ti, nr 85, Bucure[ti TEL: 031.225.8829 NR. ANGAJA}I: 158 ANUL |NFIIN}~RII: 1999 sITE-URI |N PORTOFOLIU: 13 TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: Miresici.ro, parinti.com,

jocuri12.com, varianteauto.ro, fastupload.ro, stiri.rol.ro, vremea.rol.ro, tv.rol.ro, horoscop.rol.ro, femina.ro, felicitari.ro sALEs MANAGER: Ioni]` Raluca EMAIL: raluca@rol.com.ro GENERAL MANAGER: Daciana Paraschiv EMAIL: daciana@rol.com.ro

ADREsA: Str. Fluierului nr. 24, Sector 2, Bucure[ti TEL: 021.825.05.60 WEB: www.internetprotv.ro ANUL |NFIIN}~RII: 2006 sITE-URI |N PORTOFOLIU: 21 TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: www.sport.ro, www.

femeia.ro, cosmopolitan.ro, mami.ro, fhm.ro, ecuisine.ro, casa-gradina.ro, natgeo.ro, esquire.ro sALEs MANAGER: Alexandru Dona EMAIL: alex.dona@sanomahearst.ro GENERAL MANAGER: Elisabeth Loesberg EMAIL: els.loesberg@sanomahearst.ro

DIGITAL4

ADREsA: Str Barajul Arge[ nr. 41D, ap 2, demisol,

stirileprotv.ro, www.protv.ro, www.acasatv.ro, www. perfecte.ro; www.procinema.ro, www.profm.ro, www.incont.ro; www.conquiztador.ro; www.depici. ro; www.yoda.ro, www.mtv.ro; GENERAL DIREcTOR: Costi Mocanu EMAIL: costim@protv.ro NEW MEDIA DIREcTOR: Felix Draghici EMAIL: felix@protv.ro sALEs MANAGER: Cosmin Preda EMAIL: cosmin.preda@protv.ro

sOFTWIN

ADREsA: Bd. Dimitrie Pompeiu Nr.10A; Complex

RINGIER ROMANIA
Bucure[ti WEB: www.ringier.ro ANUL |NFIIN}~RII: 1992

ADREsA: Bd Dimitrie Pompeiu nr.6, Sector 2,

sITE-URI |N PORTOFOLIU: 8 TOP sITE-URI IN PORTOFOLIU: libertatea.ro, unica.ro,

Conect Business Park; Cl`direa Conect 1, Et.1, TEL: 031.620.5500, 021.408.5600 WEB: Softwin.com, Intuitext.ro NR. ANGAJA}I: >500 ANUL |NFIIN}~RII: 1991 sITE-URI |N PORTOFOLIU: 10 TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: Didactic.ro > 800.000 vizitatori unici/luna; Olimpiade.ro > 120.000 vizitatori unici/luna; AdmitereLiceu.ro > 90.000 vizitatori unici/luna; SuntParinte.ro > 70.000 vizitatori unici/luna; ViitoriOlimpici.ro > 20.000 vizitatori unici/luna; CarePeCare.ro >10.000 vizitatori unici/luna sALEs MANAGER: Radu Vorniceanu EMAIL: rvorniceanu@intuitext.ro GENERAL MANAGER: Mariuca Talpe[

sector 1, Bucure[ti TEL: 0723.624.637 / 0722.421 713 WEB: www.digital4.ro NR. ANGAJA}I: 5 ANUL |NFIIN}~RII: 2010 sITE-URI |N PORTOFOLIU: 90 TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: kappa.ro, reteteculinare.ro, teos kitchen, newz.ro, doingbusiness.ro, bucharest-guide.ro, peteava.ro, myvideo.ro, grooveshark.com, jocurilemele.ro, paginademedia.ro MANAGING PARTNER: Gabriel Boac` EMAIL: Gabriel.Boaca@digital4.ro MANAGING PARTNER: Magdalena Zander EMAIL: Magdalena.Zander@digital4.ro

ETARGET

ADREsA: Blvd. Iancu de Hunedoara nr. 54B,

Bucure[ti TEL: 031 81 07 440 WEB: Etarget.ro NR. ANGAJA}I: 12 ANUL |NFIIN}~RII: 2006
sITE-URI |N PORTOFOLIU: 800+ TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: Realitatea.net,

elle.ro, viva.ro, avantaje.ro, psychologies.ro, tvmania.ro, bravonet.ro GENERAL MANAGER: Mihnea Vasiliu ONLINE BUsINEss MANAGER: Andrei Frunza EMAIL: andrei.frunza@ringier.ro

online brokers

AD.EvOLUTION ROL ONLINE NETWORK


Bucure[ti TEL: 021.223.43.49 WEB: www.rol.ro NR. ANGAJA}I: 27 ANUL |NFIIN}~RII: 2001
sITE-URI |N PORTOFOLIU: 27 TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: www.rol.ro, stiri.rol.ro, ADREsA: Str. Constantin Aricescu, nr 15, sector 1,

Libertatea.ro, CanCan.ro, Antena1.ro, Antena2.ro, Antena3.ro, Jurnalul.ro, Gsp.ro, Facebook (Api) vdtonline.ro sALEs MANAGER: Bianca Boari EMAIL: bianca.boari@etarget.ro GENERAL MANAGER: Ivo Bobal EMAIL: ivan.bobal@etarget.ro

ADREsA: {os. Vitan Brze[ti nr. 7D-7E, Rin Grand

Hotel, Sector 4, Bucure[ti TEL: 0751-018 303 WEB: www.adevolution.ro NR. ANGAJA}I: 12 ANUL |NFIIN}~RII: 2006 sITE-URI |N PORTOFOLIU: 93
TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: www.regielive.ro,

GOLDBAcH AUDIENcE ROMANIA


ADREsA: Bd. Iuliu Maniu nr.7, Etaj 6, Sector 6,

fastupload.ro, jocuri.rol.ro, vremea.rol.ro, tv.rol.ro, horoscop.rol.ro, femina.ro, felicitari.ro, bursa.rol.ro sALEs MANAGER: Ioni]` Raluca EMAIL: raluca@rol.com.ro GENERAL MANAGER: Daciana Paraschiv EMAIL: daciana@rol.com.ro

www.cinemarx.ro, www.versuri.ro, www.shopmania.ro, www.gsmarena.com, www.reno.ro, www.daciaclub.ro, www.kissfm.ro, www.romanialibera.ro, www,feminis.ro sALEs MANAGER: Vlad {tef`nescu EMAIL:office@adevolution.ro GENERAL MANAGER: Val Voicu EMAIL: office@adevolution.ro

Bucure[ti TEL: 0372.111.777 WEB: www.goldbachaudience.ro NR. ANGAJA}I: 29 ANUL |NFIIN}~RII: 1995 sITE-URI |N PORTOFOLIU: 150 TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: forum.softpedia. com, cinemagia.ro, eva.ro, hotnews.ro, filebox.ro, autovit.ro, romedic.ro, divahair.ro, price.ro, retete-gustoase.ro

13
sALEs MANAGER: Cosmin Otel EMAIL: cosmin.otel@goldbachaudience.ro GENERAL MANAGER: C`lin Rotaru[ EMAIL: calin.rotarus@goldbachaudience.ro TOP 10 sITE-URI DIN PORTOFOLIU: www.realitatea.net,

www.tpu.ro, www.gustos.ro, www.netlog.com, www.money.ro, www.manager.ro, www.radiozu.ro, www.cotidianul.ro, www.rtv.net, www.b1.ro. cLIENT sERvIcE MANAGER: Andrei Ursuleanu EMAIL: andrei.ursuleanu@q2m.net GENERAL MANAGER: Drago[ Stanca EMAIL: dstanca@q2m.net

interactive agencies

HTTPOOL ROMANIA

ADREsA: Str. Panait Istrati nr. 55, Bucure[ti TEL: 021.665 .7599 WEB: www.httpool.ro NR. ANGAJA}I: 9 ANUL |NFIIN}~RII: 2008 sITE-URI |N PORTOFOLIU: 70 TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: Gustos, Vodafone,

RINGIER ROMANIA
ADREsA: Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6,

ADREsA: Str. F`inari nr. 25, sector 2, Bucure[ti TEL: 0752.242.360, 0752.242.360 WEB: www.advancedideas.ro NR. ANGAJA}I: 12 ANUL |NFIIN}~RII: 2010 sub numele actual, dar cu

ADvANcED IDEAs sTUDIO

Disney, Dolcesport, Romtelecom, Utv, Dcnews, Zilesinopti, Paginademedia, Newz, E-scoala, Vice etc GENERAL MANAGER: Cristian Marinescu EMAIL: office@httpool.ro

Sector 2, Bucure[ti WEB: www.ringier.ro ANUL \NFIIN]`RII: 1992


sITE-URI \N PORTOFOLIU: 36 TOP sITE-URI IN PORTOFOLIU: evz.ro, capital.ro,

libertatea.ro, unica.ro, elle.ro, viva.ro, avantaje.ro, psychologies.ro, tvmania.ro, bravonet.ro, etc. GENERAL MANAGER: Mihnea Vasiliu ONLINE BUsINEss MANAGER: Andrei Frunz` EMAIL: andrei.frunza@ringier.ro

INTAcT PUBLIsHING
Sector 1, Bucure[ti TEL: 021.203.0141 ANUL |NFIIN}~RII: 2011

ADREsA: {oseaua Bucure[ti Ploiesti nr. 15,

NUMAR TOTAL DE sITE-URI |N PORTOFOLIU: 16 TOP 10 sITE-URI |N PORTOFOLIU (|N FUNc}IE DE TRAFIc): Antena3.ro, jurnalul.ro, a1.ro,

THINKDIGITAL INTERNET & ADvERTIsING


ADREsA: Str. Dr. Staicovici, nr. 14, sector 5,

proiecte pornind din 2005 sub formatul Mainframe & Netaround sERvIcII: crea]ie, strategie, web & mobile development, advergaming, SEO & SEM, Social Media cLIEN}I |N 2011: INNA, GSK, Netrisk, Albalact / Netalurgica, Simplus, Banca Transilvania / Netalurgica, JTI / FCB, Kandia / ActivAd, Revista Biz, Bucovina, eResearch Corp, CautaReduceri.ro cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Ia-m` de mn` (www.iamademana.ro) Unopa, GSK; Bringthesuninmylife.com INNA; Asigura. ro Netrisk; Fulga Aventura Spatiala (www. lumeafulga.ro) - Albalact / Netalurgica; Discount City (concurs.cautareduceri.ro) CautaReduceri. ro; Discover Buenos Aires (www.access11.ro) JTI / FCB cLIENT sERvIcE MANAGER: Alexandra S`nduleasa EMAIL: alexandra.sanduleasa@advancedideas.ro GENERAL MANAGER: Adrian Ichim [i Adrian Apostol EMAIL: adrian.ichim@advancedideas.ro adrian.apostol@advancedideas.ro

antena2.ro, fin.ro, euphoria.tv, revistafelicia.ro, sfin.ro, ghimpele.ro, theindustry.ro sALEs MANAGER: Marius Coteanu EMAIL: marius.coteanu@jurnalul.ro GENERAL MANAGER: George-Daniel Matiescu

Bucure[ti TEL: 021. 410. 10. 38 WEB: www.thinkdigital.ro NR. ANGAJA}I: 7 ANUL |NFIIN}~RII: 2008
NUMAR TOTAL DE sITE-URI |N PORTOFOLIU: 1129

BAKERs DIGITAL cOMMUNIcATION


ADREsA: Str. Petofi Sandor nr. 10, Sector 1,

site-uri
TOP 10 sITE-URI |N PORTOFOLIU (|N FUNc}IE DE TRAFIc): facebook, linkedin, minicup.com, hotmail.

MEDIAFAx GROUP
Bucure[ti TEL: 0318256200 WEB: www.m.ro

ADREsA: Str. Aurel Vlaicu nr.62 66, sector 2,

NR. ANGAJA}I: ANUL |NFIIN}~RII: 2010 sITE-URI |N PORTOFOLIU: 23 TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: www.mobile.ro, www.

com, windows live messenger, qbebe, erd.ro, lumea retetelor, autobizz, zoopedia sALEs & BUsINEss DEvELOPMENT: Mihaela Grafu EMAIL: mihaela.grafu@thinkdigital.ro ADMINIsTRATOR: Adrian St`nescu EMAIL: adrian.stanescu@thinkdigital.ro

cauta.romtelecom.ro, www.computergames.ro, www.zooland.ro, www.incasa.ro, www.urban.ro, www.gradinamea.ro, www.bilete.ro, www.dietetik. ro, www.startups.ro sALEs MANAGER: Anca Toma EMAIL: anca.toma@m.ro GENERAL MANAGER: Orlando Nicoara EMAIL: orlando.nicoara@m.ro

TRADEADs INTERAcTIvE
ADREsA: Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office

Bucure[ti TEL: 021.231.91.95 WEB: www.bakers.ro NR. ANGAJA}I: 6 ANUL |NFIIN}ARII: 2011 sERvIcII: Performance Media (SEO and use of Google AdWords, Facebook Ads, Google Analytics, Google Website Optimizer), Digital Media (Display Media, Planning & Buying, Creative, Advertorial Campaigns), Digital Communication (Digital Communication Strategy,Digital Platforms Development, Sites Maintenance, Newsletters, Games), Online Reputation Management (Channels Creation, Social Media Management, Social Media Applications). cLIEN}I |N 2011: Kanal D, COSMOTE, Germanos, Kraft, IMPACT SA, TITAN, Wizrom, RoRec, Securitas, Delta Nature Resort.
cELE MAI IMPORTANTE cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011 (cAMPANIE, BRAND): Expand the social media

Q2M INTERAcTIvE ADvERTIsING


ADREsA: Str. Sevastopol nr. 17C, parter, apt.

01&02, sector 1, Bucure[ti TEL: 0721-147-190 WEB: www.q2m.net NR. ANGAJA}I: 19 ANUL |NFIIN}~RII: 2010
sITE-URI IN PORTOFOLIU (2011): 43

Building, etaj 5, camerele 5M [i 5N, sector 2, Bucure[ti TEL: (021). 209.56.79 WEB: www.bursadereclama.ro NR. ANGAJA}I: 20 ANUL |NFIIN}~RII: 2009 sITE-URI |N PORTOFOLIU: 800 TOP sITE-URI |N PORTOFOLIU: 4tuning.ro, www.ziare.com, www.220.ro, www.clopotel.ro, www.sentimente.ro, HotFiles.ro, www.sfatulmedicului.ro, www.findjob.ro, www.remi-online.ro, www.vintanclub.net sALEs MANAGER: Alin Z`inescu EMAIL: office@tradeads.eu GENERAL MANAGER: Valentin Oeru EMAIL: valentin.oeru@tradeads.eu

engagement COSMOTE; }ine-]i via]a \n propriile mini Germanos; Lansarea noii grile de toamn` Kanal D; Mic Dejun 2.0, belVita Start Kraft Foods Romania cLIENT sERvIcE MANAGER: Aela Cotabi]` EMAIL: Aela.Cotabita@vando.ro GENERAL MANAGER: Costin Cocioaba EMAIL: costin@bakers.ro

cARNATION GROUP
4, Bucure[ti TEL: 021.312.1575

ADREsA: Bd. Unirii nr. 4, bl. 8B, sc. 1, ap. 18, Sector

14
WEB: www.carnationgroup.com NR. ANGAJA}I: 5 ANUL |NFIIN}~RII: 2008 sERvIcII: design [i dezvoltare website/microsite,

online media planning, dezvoltare de strategii de comunicare online, social media planning [i comunicare, concep]ie [i derulare de campanii media online, incluznd SEM [i SEO, mobile development, online research cLIEN}I |N 2011: Accenture, Air France KLM, Coca-Cola, Delaco, Reckitt Benckiser, sterreich Werbung. cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Please take your seat, Air France; Invita]ie \n tara lalelelor, KLM; Salutul Fanta, Coca-Cola; Cea mai fericit` sticl` de Coca-Cola, Coca-Cola cLIENT sERvIcE MANAGER: Stefan Iarca EMAIL: stefan.iarca@carnationgroup.ro cOUNTRY MANAGER: Adrian Ghisa EMAIL: adrian.ghisa@carnationgroup.ro

smart TV; Revista BIZ - Augmented Reality; Uniqa - campania RCA; real- ursule]ii Paddington; real american tourister GENERAL MANAGER: Lauren]iu Dumitrescu EMAIL: office@digitalstar.ro

cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Discovery

Heroes, Pampers Golden Stars, Lenor Parfumelle Masquerade, etc. cLIENT sERvIcE MANAGER: Raluca Goia EMAIL: raluca.goia@hmedia.ro GENERAL MANAGER: Bianca Vlaston EMAIL: Bianca.vlaston@hmedia.ro

FOURHOOKs

ADREsA: Str. Mihai Voda nr. 1, ap. 6, sector 5,

cOPIMAJ

ADREsA: Str. Washington nr. 4, sector 1, Bucure[ti TEL: 0724 296 179 WEB: www.copimaj.ro NR. ANGAJA}I: 5 ANUL |NFIIN}~RII: 2009 sERvIcII: solu]ii web de marketing [i strategie

Bucure[ti TEL: 0757 999 339 WEB: www.fourhooks.ro NR. ANGAJA}I: 15 ANUL |NFIIN}~RII: 2009 sERvIcII: strategie de comunicare online, crea]ie, dezvoltare, content management cLIEN}I |N 2011: Vodafone, Discovery Networks, Certinvest, Maguay, Microsoft, Golden Foods, Volksbank, Inmaxxa Netherlanden, Metropotam. cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: InvesTeam Certinvest, Scoala Discovery Discovery Distribution, RoBlogFest, TamTam Music Fest Metropotam, Orasun Bucate Metropotam cLIENT sERvIcE MANAGER: Maria Stroe EMAIL: maria@fourhooks.ro GENERAL MANAGER: Mihaela Brsan EMAIL: ela@fourhooks.ro

HIPPOs
ADREsA: Str.Vaselor nr. 60, et. 4,

pentru companii medii [i mari care activeaz` \n comer]ul electronic din Romnia; prezenta online: company web site, e-commerce web site, company blog, company email template, unique social media experience, branding; strategie online: SEO; SEM; Social Media Marketing; Email Marketing; Blog Marketing; Analytics Interpretation; e-Commerce Analytics Interperation; software: e-commerce software; content management system; email marketing software; blogging software; server mentenance cLIEN}I |N 2011: Cristallini, Tara Fashion, Mengotti, Bacania Veche, Tudor Tailor, Coco Rico, La Rosa, Ghesi, Agra Palace, Oktal, E-Sourcing, Alimente Phg, Ceva Aparte, Orac Dcor, Atelier 507, Casual Wear, Livemag, Magazin Papetarie, Librex, cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Relansare Fidelity Card Cristallini; Rebranding & Relansare Tara Fashion; Magazinul Designerilor Romania Casual Wear; Valentines Day Agra Palace
cLIENT sERvIcE MANAGER & GENERAL MANAGER:

GREENPIxEL INTERAcTIvE

ADREsA: Intrarea Gala]i nr. 3, sector 2, Bucure[ti TEL: 02.211.5806 WEB: www.greenpixel.ro NR. ANGAJA}I: 14 ANUL |NFIIN}~RII: 1999 sERvIcII: full-service: strategie, comunicare [i

Sector 2, Bucure[ti TEL: 021.311.1192 WEB: www.hippos.ro NR. ANGAJA}I: 20 ANUL |NFIIN}~RII: 2005 sERvIcII: marketing communication strategy, social media marketing, online campaigns, web design & development, mobile application development, email marketing, search engine marketing, media planning & buying cLIEN}I |N 2011: Unilever, Danone, Vodafone, Maritimo, Adrem Invest, Augsburg, Link Resource, CBRE. cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Programul Activia, Danone, Activia; Zmbet pentru Viitor, Danone, Programul Social Zmbet pentru Viitor; Nutriday \]i d` idei, Danone, Nutriday; Maritimo Shopping Center; Circuitul Premiilor Augsburg, Augsburg International cLIENT sERvIcE DIREcTOR: Oana Bra[oveanu EMAIL: oana@hippos.ro GENERAL MANAGER: Emanuel Clonda EMAIL: eme@hippos.ro

Alex Circei EMAIL: alex@copimaj.ro

prezen]` online; strategie, design, branding, consultan]`, dezvoltare aplica]ii, portaluri, jocuri [i campanii cLIEN}I |N 2011: Fabryo Corporation, Unicef, Timisoreana, Vodafone, Grolsch, Nelson Hall, Pagini Aurii, Tarom, Banca Romneasc`, Ciuca[, Events. cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Bucharest by hand Grolsch, Drumul Mingii Timi[oreana, Culorile Anului Fabryo Corporation, Serb`rile Timi[oreana Timi[oreana, Suporterii c[tiga Timi[oreana cLIENT sERvIcE MANAGER: Ioana Proca EMAIL: ioana.proca@greenpixel.ro GENERAL MANAGER: Marius Deak EMAIL: marius.deak@greenpixel.ro

HYPERAcTIvE
ADREsA: Str Ceasornicului nr. 17, sector 1,

DIGITAL sTAR

ADREsA: Str. Nicolae Iorga nr.13, Sector 1,

Bucure[ti, 010432 TEL: 021.201.6100 WEB: www.digitalstar.ro NR. ANGAJA}I: 11 ANUL |NFIIN}~RII: 2010 sERvIcII: strategie, crea]ie, social media, digital media, analytics cLIEN}I |N 2011: Samsung, Real Hypermarket, Milka, Jacobs, Poiana, Heineken, Fabryo, Uniqa, Renault, Avon, Coldrex, UniCredit Tiriac Bank, Piraeus Bank, Intesa Sanpaolo Bank, Piraeus Broker, Nextebank cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Samsung Galaxy TAB; Samsung - Galaxy SII; Samsung

HMEDIA ONLINE sTRATEGIsTs

ADREsA: Str. Panait Istrati nr. 39, Bucure[ti TEL: 021.314.42.82 WEB: www.hmedia.ro NR. ANGAJA}I: 8 ANUL |NFIIN}~RII: 2008 sERvIcII: full services digital advertising & online

media
cLIEN}I |N 2011: Procter & Gamble, Unicredit,

Intersport, Dr. Oetker, Discovery Channel, Turner, Pepsi, Qatar, Praktiker, New Yorker, Bayer, BWIN, Saxo Bank, Apple

Bucure[ti TEL: 021.211.1525 WEB: www.hyperactive.ro NR. ANGAJA}I: 30 ANUL |NFIIN}~RII: 2008 sERvIcII: solu]ii complete de comunicare [i marketing digital precum: strategie [i crea]ie online, dezvoltare [i management de platforme web, marketing online (optimizare & advertising pe motoarele de c`utare - SEO & Google AdWords, online advertising & PR, email marketing, viral marketing), mobile marketing, hosting [i proiecte interactive speciale cLIEN}I |N 2011: Ferrero, Orange, UPC Romnia, Farmaciile Dona, Johnson & Johnson, Forever Living Products, Unilever, BMW, Bayer cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: FreshComedy. ro Ferrero, brandul Tic Tac; The Goodies Hunt Orange; Povesteakindersurprise.ro Ferrero, brandul Kinder Surprise; StellaArtois.ro Stella Artois; Scoala Victorious, Business Mentor, Colec]ionarul - UPC Romnia cLIENT sERvIcE DIREcTOR: Ionu] Andrei EMAIL: ionut.andrei@hyperactive.ro cREATIvE DIREcTOR: Bogdan Gheorghiu EMAIL: bogdan.gheorghiu@hyperactive.ro MANAGING PARTNER: Alex Vi[a EMAIL: alex.visa@hyperactive.ro

15
ILEO MARKETING INTERAcTIv
ADREsA: Str. Nicolae Iorga nr. 13, sector 1,

KALEIDOscOPE

ADREsA: Str. Iordache Golescu nr. 17, sector 1,

Bucure[ti TEL: 021 201 61 00 WEB: www.ileo.ro www.facebook.com/iLeo.Romania TWITTER: @LeoInteractive NR. ANGAJA}I: 17 ANUL |NFIIN}~RII: 2006 sERvIcII: comunicare interactiv` de brand: realizarea strategiei, conceptului, solu]iilor creative, alegerea canalelor [i modalit`]ilor de comunicare [i implementare a conceptelor, produc]ie website-uri, bloguri, pagini pe re]elele sociale, bannere internet, emailuri promo]ionale [i ini]ierea campaniilor virale, ini]iere de contacte pe medii mobile [i platforme tehnologice. Realizarea strategiei cump`r`rii, implement`rii [i postevalu`rii de media, alte strategii [i comunic`ri c`tre baze de date, optimiz`ri \n motoare de c`utare; servicii de mentenan]`, generare de con]inut pe re]ele sociale, contact cu diver[i lideri de opinie pe acest mediu, lansarea [i \ntre]inerea de campanii de PR [i discu]ii pe acest mediu; servicii de audit online, evaluare [i consultan]` pe servicii [i produse online, monitorizare [i generare de con]inut pe domenii de interes. cLIEN}I |N 2011: Petrom, OMV, Bergenbier, P&G (Ariel, Always, Herbal Essences, Lenor, Head & Shoulders, Discreet, Blend-a-Med, Gillette, Wella), MEDAS, Auto Italia (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Infiniti, Iveco), Mercador, Colour cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Redescoper` Romnia Petrom; Ziua b`rb`tului Bergenbier; Nefiltrat vs Fresh Bergenbier; 28 de zile f`r` mituri Always; Marea Infructare Yoplait; Hunger Management Tnuva; Rebranding MEDAS; Giulietta Live test drive Alfa Romeo; Oversell Mercador cLIENT sERvIcE MANAGER: Anda Laz`r EMAIL: anda.lazar@ileo.ro GENERAL MANAGER: Mugur Patra[cu EMAIL: mugur.patrascu@ileo.ro

Bucure[ti TEL: 021.211.7181 WEB: www.kaleidoscope.ro NR. ANGAJA}I: 17 ANUL |NFIIN}~RII: 2009 sERvIcII: campanii 360, analysis and strategy development, creative and efficient ideas, social media initiatives, multi-channel, cross-platform strategy for third party platforms, custom branded experiences, content management system, design and implementation, communication optimization and customer experience integration, mobile and tablets application development, SEO, interactive game, widget and custom application development, ecommerce storefronts cLIEN}I |N 2011: Renault Romnia, Dacia, Skittles, British American Tobacco, UNIQA, Petrom, Pepsi, Bayer, Marionnaud, Philips cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: British American Tobacco Fabrica de contrafacere; Petrom Scoala Lui Andrei; Bayer Din Experien]`; Skittles Social Media Apps (Color the Rainbow, C`utam \notator \n nisip); Philips Cenu[`reasa Moderna. cLIENT sERvIcE MANAGER: Miruna Ocn`rescu EMAIL: miruna@kaleidoscope.ro GENERAL MANAGER: Cristian Pantazi EMAIL: cristian@kaleidoscope.ro

(portaluri, e-commerce, website-uri, minisite-uri, social media, bloguri), dezvoltare de aplica]ii, mentenan]`, outsourcing, training (AdWords Seminar Leader, Introducere \n Marketing Online, SEM, Banner advertising, Email Marketing, Blog Marketing, Digital Guerilla, Google Analytics, E-commerce) cLIEN}I |N 2011: Vodafone, CEZ, Our Climate, Zepter, UniCredit Tiriac Bank, Exim Bank, CEC Bank, Transavia, daPhone, Future Marketing, Federa]ia Romna de Rugby, Fabryo, Adorama, Sensio, Newpon Romnia, Auchan, HMX, Inmedio, Media Zoo, HD Zone, Hotel Epoque, The ShopPage, Satul Prunilor, Fashion TV, Tatiana Marinescu, Karisma Models, Professional Brands, Wella, Artrise, Blooms, Fairsolve, Posada Invest, Turbocim, DentAll Pro, Dental Plan, Ata[ Lighting, Powerdyne cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: maimultalumina. ro (campanie integrat` de CSR pentru CEZ Romnia), Pixelmania (campanie integrat` de iarn` pentru Vodafone Romnia), Noroco[ii la Paris (campanie integrat` pentru Newpon Romnia), Cardul pentru Fapte Bune (campanie integrat` pentru UniCredit }iriac Bank [i UNICEF), campanie integrat` de branding [i promovare pentru lansarea brandului daPhone pe pia]a din Romnia cLIENT sERvIcE MANAGER: Radu Puchiu EMAIL: radu.puchiu@kondiment.ro GENERAL MANAGER: Lucian Despoiu EMAIL: lucian.despoiu@kondiment.com

KUBIs INTERAcTIvE
ADREsA: Str. Sp`tarului nr. 7, sector 2, Bucure[ti

KINEcTO INTERNATIONAL

TEL: 031.711.10.80 WEB: www.kubisinteractive.com NR. ANGAJA}I: 35 ANUL |NFIIN}~RII: 2008 sERvIcII: web design, web development, web

ADREsA: Str. Grigore Mora nr.11, Bucure[ti TEL: 021.231.2121 WEB: www.kinecto.ro NR. ANGAJA}I: 20 ANUL |NFIIN}~RII: 2002 sERvIcII: online full service cLIEN}I |N 2011: BCR, Avon Cosmetics, LG

INTERAcTIONs MARKETING
ADREsA: Str. George Missail nr. 50, Sector 1,

Electronics, URBB, Avenir Telecom, Unilever, Michelin, Metro, Milupa, BDG, Funda]ia Pre]uie[te Via]a, World Vision. cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: BCR Pensii Primul Salariu; LG Electronics LG Cinema 3D; URBB Tuborg Party Manager; URBB Artmania; URBB Peninsula; Michelin 10 ani; Unilever Coccolino FB; Funda]ia Pre]uie[te Via]a {coala Mamelor; BDG - Jagermeister FB
cLIENT sERvIcE MANAGER & GENERAL MANAGER:

copywriting, social media marketing, web management, email marketing, mobile marketing, SEO, SEM, programare flash, corporate identity, web hosting cLIEN}I |N 2011: Citibank, URSUS, Grolsch, Peroni, Redds, Toyota, Sony Ericsson, Dove, Rexona, Clear, Dero, Carrefour Romania, Danone GENERAL MANAGER: Vlad Popovici EMAIL: vlad.popovici@kubisinteractive.com

Bucure[ti TEL: 021.224.3842 WEB: www.interactions.ro NR. ANGAJA}I: 13 ANUL |NFIIN}~RII: 2009 sERvIcII: eCRM, Interactive communication, social media cLIEN}I |N 2011: Mega Image, Mobexpert, JOE, Maggi, Nescafe, Kit Kat, Clickshop, Porsche Bank, SEAT, Nesquik cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Product seeking owner (Clickshop), Minunile Planetei (Mega Image), SEAT Webshop, Dimine]i C[tig`toare (Nescafe) cLIENT sERvIcE MANAGER: Andreea Stan EMAIL: andreea.stan@interactions.ro GENERAL MANAGER: Adrian Alexandrescu EMAIL: adrian.alexandrescu@interactions.ro

Carmen Simion EMAIL: carmen@kinecto.ro

MB DR~GAN
ADREsA: Bd. M`r`[ti nr. 2A, et. 3&4, sector 1,

KONDIMENT EGOv

ADREsA: Str. Sevastopol, nr. 17C, Sector 1,

Bucure[ti, TEL: 021.317.0134 WEB: www.kondiment.ro/ www.kondiment.com NR. ANGAJA}I: 25-50 ANUL |NFIIN}~RII: 2007 sERvIcII: full service: strategie [i consultan]`, marketing digital [i comunicare (SEM, SEO, email marketing, social media marketing, display advertising, unconventional marketing, mobile marketing, campanii PPC), prezen]` online

Bucure[ti TEL: 0740.092.199 WEB: www.mbdragan.com NR. ANGAJA}I: 30 ANUL |NFIIN}~RII: 2007 sERvIcII: online advertising cLIEN}I |N 2011: HP (EMEA), Ursus Breweries, Adevarul Holding, Miniprix, Pagini Aurii, Kraft Foods Romania, Roton, Evolio etc. cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Ursus Breweries: aplica]ie WEB/SMS ZeroLaMie; Hai la Petre* - desprealcool.ro/petre, desprealcool. ro- Comunicare Social Media; Adev`rul Holding: wedesign, webwriting, back-end [i front-end

16
development, aplica]ii Facebook [i mobil (IOS [i Android), implementare con]inut, email marketing, social media, consultan]` [i strategie online pentru: Adev`rul, Click, Forbes, Click S`n`tate, Click Poft` Bun`, Adev`rul Financiar, FWS, Ca]avencii, Blik Sport, Blik Cooking, Blik Health, Blik.ua, Blick Secret, Adev`rul Corporate [i Idei Libere; Miniprix: aplica]ie Facebook MyDressUp; Kraft: Milkadovezidedragoste.ro cLIENT sERvIcE MANAGER: Sorana Chi]imia EMAIL: sorana@mbdragan.com GENERAL MANAGER: Mihai Dr`gan EMAIL: mihai@mbdragan.com
TEL: 021.201.0100 WEB: www.ogilvy.ro NR. ANGAJA}I: 15 ANUL |NFIIN}~RII: 2009 sERvIcII: solu]ii complete de comunicare, de cLIEN}I |N 2011: PepsiCo Gatorade www.

la strategie [i concept pn` la implementarea integral` a proiectului [i mentenan]`; principalele arii digitale acoperite: web, display, SEM, social media, mobile, e-CRM cLIEN}I |N 2011: Cosmote/Germanos, Unilever SCE, IBM, Millennium Bank, SEAT, Nestle, LG Electronics, EsteNEst, Amex, Huawei, Transparency International, Nestle etc.
cELE MAI IMPORTANTE cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Garajul lui Smiley Cosmote; Johnnie

METROMIND MEDIA

ADREsA: Bd. M`r`[ti nr. 2A, etaj 3, sector 1,

Bucure[ti TEL: 0756.159.767 WEB: www.facebook.com/Metromind NR. ANGAJA}I: 10 ANUL |NFIIN}~RII: 2004 sERvIcII: consultan]` strategic`, online advertising SEM, SEO, campanii integrate, campanii virale, social media planificare strategic`, web design [i dezvoltare cLIEN}I |N 2011: Vodafone, BCR, Garnier, Maybelline New York Romania, HP, PorscheInterAuto, La Roche Posay, Pay U, Unilever. cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Garnier: Ct dureaz` hidratarea, Racore[te-]i prietenii, Ai grij` de tenul t`u; HP: HP Events Manager; La Roche Posay: My teen Skin; Unilever: Knorr pentru Buc`tari; PayU: Pop By PayU; Vodafone: Cluj the movie, Blogul Anonimul, Voluntar de profesie, Gadgeteer, Concurs smartphone; BCR: Cel mai mare brad de s`rb`tori cLIENT sERvIcE MANAGER: Manuela Ponomarenco EMAIL: manuela@metromind.ro GENERAL MANAGER: Gabriel Nedelea EMAIL: gabriel.nedelea@gmail.com

Walker, J&B Feel the Beat; Huawei website; Transparency International global website etc. BUsINEss UNIT DIREcTOR: Andy Li]` EMAIL: andy.lita@ogilvy.com GENERAL MANAGER: Manuela Necula EMAIL: office@ogilvy.ro

PIcTAs ONLINE
ADREsA: Bd. Dacia nr. 99, Girexim Business Center,

et. 6, Bucure[ti TEL: 021.312.6446; 021.212.2654 WEB: www.pictas-online.com NR. ANGAJA}I: 280 ANUL |NFIIN}~RII: 2000 Servicii: web development, interactive development, Facebook development, mobile development, games cLIEN}I |N 2011: RMS (Germania), Better Choices Health Coaching (USA), Nexplan (Germania), Grameen (Germania), GrupaDeal (Romnia), i-Dezain (Olanda), MSF Global Services (USA), Curitiba (Romnia) cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Lansare GrupaDeal.ro, GrupaDeal; Facebook apps & games, RMS; branding [i lansare online Better Choices Healh Coaching pe pia]a american`, BCHC GENERAL MANAGER: Oana Dereli EMAIL: oana.dereli@pictas-online.com

gatorade.ro, Prigat - www.prigat.com.ro; Angelli www.angelli.ro; Iris Titan Shopping Center www. iristitan.ro; Procer (Stafing Solutions) www.procer. org; CMG Romania www.magazinulprogresiv.ro; UPC (proiectul de Corporate Social Responsibility Creste prin teatru) www.cresteprinteatru.ro; Loco (agen]ie de branding [i comunicare) www. locolocoloco.ro; Ascendis (proiectul We Know How servicii de consultan]` de business [i evaluare personal) www.weknowhow.ro; Clir Media www. clirmedia.ro; Olympian Logistics Park - www. olympianparks.ro; Crosspoint (servicii imobiliare) www.crosspoint.com.ro cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: crea]ie [i implementare websites, actualizare, redesenare: www.gatorade.ro; www.locoloco.ro; www.procer. org/skilltech/; Campanii \n social media: Rienergy concurs pe pagina de Facebook a companiei, activat cu ocazia Valentines Day; Entran administrare pagina de Facebook cre[tere la 1000 de fani ai paginii, \n primele 2 luni; Campanie de email marketing newsletter cu promo]ii si nout`]i pentru abona]ii Iris Titan Shopping Center; Campanii de print (creatie [i produc]ie postere, bannere) pentru D&D East Entertainment [i Sonisphere \n cadrul festivalului Rock the City [i pentru concertul Jon Bon Jovi \n Romnia cLIENT sERvIcE MANAGER: M`d`lina S`vulescu EMAIL: madalina.savulescu@pixio.ro GENERAL MANAGER: Sorin Voica EMAIL: sorin@pixio.ro

PUBLYO WEB sTRATEGY


ADREsA: Str. Sevastopol nr. 17C, et. 5, ap.15,

NAvIDOO MEDIA, MEMBR~ A THEGROUP

ADREsA: Str. Praga nr. 3, Sector 1, Bucure[ti TEL: 021.206.22.00 WEB: www.navidoo.ro NR. ANGAJA}I: 8 ANUL |NFIIN}~RII: 2008 sERvIcII: design [i dezvoltare web, servicii SEO,

PIxIO INTERAcTIvE
ADREsA: Str. Cornelia nr. 38, etaj 2, Sector 3,

Social Media, dezvoltare [i management de con]inut web, strategie online cLIEN}I |N 2011: Lukoil, Musette, Cosmote, Agrana, Hochland, Intersnack, OTP Bank, Hyundai Romnia cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Lansarea cartela Cosmote Frog cLIENT sERvIcE MANAGER: Marina Daniela Ionescu EMAIL: marina.ionescu@navidoo.ro GENERAL MANAGER: Vicki Nicola EMAIL: Vicki.nicola@thegroup.ro

OGILvYINTERAcTIvE
Sector 1, Bucure[ti

ADREsA: Str. Grigore Alexandrescu nr. 86,

Bucure[ti TEL: 021.336.3723 WEB: www.pixio.ro NR. ANGAJA}I: 4 ANUL |NFIIN}~RII: 1999 sERvIcII: dezvoltare websites (de prezentare companie, de produs, promo]ii, microsite-uri dedicate unui proiect): strategie [i crea]ie, implementare, training, optimizare pentru motoare de c`utare (SEO); dezvoltare aplica]ii online: de gestiune, management, raportare; jocuri, anima]ii; magazine virtuale: prezentarea produselor, comand` online; gestionare campanii [i aplica]ii \n Social Media; strategii de comunicare online; copywriting; design grafic online [i print; identitate de brand logos, banners, posters, flyers; mentenan]` [i suport: hosting, mentenan]` tehnic`, monitorizare trafic, actualizare; marketing [i promovare: newsletter, bannere online

Sector 1, Bucure[ti TEL: 0754.069.455 WEB: www.publyo.com NR. ANGAJA}I: 10 ANUL |NFIIN}~RII: 2010 sERvIcII: web design, web development, consultan]` strategic` \n mediul online cLIEN}I |N 2011: Ringier, Fashion TV Digital (www. ftv.com), Realitatea Media (www.realitatea. net), Televiziunea Romn` TVR.info, CanCan Media (www.revistaciao.ro, www.spy.ro), Tabula Publishing - Georgia, Adev`rul Holding (Stiintasitehnica.com), Radio Guerilla, www.eliberadion.ro; cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Ringier Romnia (consultan]` strategie online, consultan]` M&A), web development www.Ftv.com, web design [i web development pentru TVR www.tvr.info, web design [i web development Adev`rul Holding www.stiintasitehnica.com, web development Radio Guerilla www.eliberadio.ro, web design [i web development pentru CanCan Media (www. revistaciao.ro, www.spy.ro) cLIENT sERvIcE MANAGER: Georgiana Doba EMAIL: georgiana.doba@publyo.com GENERAL MANAGER: Drago[ Stanca EMAIL: dstanca@publyo.com

Q2M INTERAcTIvE ADvERTIsING


ADREsA: Str. Sevastopol nr. 17C, parter, apt. 01

& 02, Sector 1, Bucure[ti

17
TEL: 0721.147.190 WEB: www.q2m.net NR. ANGAJA}I: 19 ANUL |NFIIN}~RII: 2010 sERvIcII: servicii complete de strategie [i

management al campaniilor digitale, precum [i vnz`ri [i brokeraj de spa]ii publicitare [i solu]ii tehnice de maximizare a veniturilor din online cLIEN}I |N 2011: Microsoft Romnia, OMV Romnia, Idezio, Fairsolve, Romania TV, sterreich Werbung (austria.info) cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Idezio identitate vizual` [i campanie de lansare; Black & White - primul proiect Facebook reality show din Romnia; sunteuropean.ro, JTI - online & offline campaign management; Internet Hunt, Austria.info - online campaign management & Facebook app; Campanie anti-dezinformare, rtv.net - campania de lansare rtv.net; Greetings from Romnia, Elena Udrea - Facebook app cLIENT sERvIcE MANAGER: Gabriela Bartic EMAIL: gabi.bartic@q2m.net GENERAL MANAGER: Drago[ Stanca EMAIL: dstanca@q2m.net

din Romnia) Paralela 45: Primii 20 de ani Client: Paralela 45 (siteul aniversar primii20deani.ro, jocul |nconjurul lumii cu Paralela 45, campania pe social media; Farmec.ro: Facelift Client: Farmec (Concep]ie, dezvoltare [i implementare a portalului farmec.ro, o platform` complex` de prezentare a produselor care include site-ul mama farmec.ro, blogul farmec, seria de microsite-uri care prezint` \n detaliu produsele, Club Farmec (re]ea social` tematic`) cLIENT sERvIcE MANAGER: {tefania Kadima EMAIL: stefaniakadima@republika.ro GENERAL MANAGER: Justin Kadima EMAIL: justinkadima@republika.ro

NR. ANGAJA}I: 9 ANUL |NFIIN}~RII: 2010 sERvIcII: online reputation management; online

ROMNET cREATIvE

ADREsA: Str. Dr. Romniceanu nr.7, Sector 5,

REPUBLIKA INTERAcTIvE
ADREsA: Str. Pastorului nr. 56, sector 2, Bucure[ti TEL: 021 210 11 32 WEB: www.republika.ro NR. ANGAJA}I: 25 ANUL |NFIIN}~RII: 2008 sERvIcII: social media marketing, online advertising

Bucure[ti TEL: 021.410.69.18 WEB: www.romnet.ro ANUL |NFIIN}~RII: 1998 sERvIcII: consultan]` online, crea]ie, design, webdevelopment [i mentenan]`, online advertising, social media strategy & management cLIEN}I |N 2011: MedLife, NauticLife, Electrolux, Torrex Chiesi, PeApa.ro GENERAL MANAGER: Vlad Tocae EMAIL: vlad@romnet.ro

marketing ROI; online customer engagement cLIEN}I |N 2011: Anidor, Primola, Cremita, Love Plus, Kiwi Finance, Arabesque, MedLife, Eltrix, BCR Pensii, Cinema City, Porsche Romnia, Apla, VacanteinBulgaria.ro cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Supreme Group - Primola (Aplica]ie Facebook) Primola te simte - Online Customer Engagement; Supreme Group - Cremita (Aplica]ie Facebook) Cremita te provoac` s`-]i ghice[ti prietenii Online Customer Engagement; Supreme Group Anidor CinemaAnidor.ro - Online Customer Engagement; Love Plus (Aplica]ie Facebook) Defini]ia \ncrederii - Online Customer Engagement; Altours Vacan]e \n Bulgaria Online Marketing ROI & Online Customer Engagement; Arabesque Online Customer Engagement, Web Development; MedLife Online Marketing ROI; Eltrix Online Reputation Management; BCR Pensii Web Development; Cinema City Web Development; Porsche Romania Online Marketing ROI; Apla Online Customer Engagement cLIENT sERvIcE MANAGER: Cristi Mihai EMAIL: cristi@strategad.com GENERAL MANAGER: Alin Chiriac EMAIL: alin@strategad.com

THE GEEKs sENIOR INTERAcTIvE


ADREsA: Str. Argentina nr.41, Sector 1, Bucure[ti TEL: 021.410.2440 WEB: www.seniorinteractive.ro NR. ANGAJA}I: 41 ANUL |NFIIN}~RII: 2003 sERvIcII: strategie, crea]ie, account project

ADREsA: Str. Nicolae Iorga nr. 13, sector 1,

& strategy, web development, brand reputation management, SEM, PPC Marketing, Email Marketing, social media App Development, CMS Development cLIENTI IN 2010; Vodafone, Romtelecom, Bilbor, Farmec, Paralela 45 cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Marea Ie[eal` pe Hi5 Client: Vodafone (dezvoltarea unei aplica] ii pentru hi5; promovarea aplica]ei prin campanie de tip display prin bannere targetate \n func]ie de profilul utilizatorilor avnd ca rezultat faptul c` 15.000 de utilizatori ai hi5.com au intrat \n contact cu aplica]ia Marea Ie[eala); Sucursala Online Romtelecom Client: Romtelecom (crearea widgetului Romtelecom, un concept adaptat web 2.0: un banner interactiv, \n care utilizatorul poate vizualiza, alege [i cump`ra produsele Romtelecom direct din banner; distribu]ia acestuia pe cele mai mari bloguri din onlineul romnesc, fiecare dintre acestea fiind personalizat cu numele blogului: rezultate: pe parcursul a cinci luni [i jum`tate au fost \nfiin]ate peste 50 de sucursale pe cele mai citite 50 de bloguri din Romnia, adunnd peste 5 milioane de vizite [i aproximativ 17 milioane de afi[`ri; Bilbor: Cea mai Pur` Regiune - Client: Regiunea Bilbor (campanie de promovare cu o component` puternic` de marketing online [i marketing pe re]ele sociale; dezvoltarea siteului regiuneabilbor.ro, completat de o pagin` de Facebook customizat` [i de dou` aplica]ii de Facebook; rezultate: desf`[urat` pe parcursul a 2 s`pt`mni, campania a generat awareness pentru Regiunea Bilbor \n motorul de c`utare Google [i pe re]elele sociale Facebook [i Twitter, construind imaginea Bilborului drept cea mai pur` localitate

management, dezvoltare, social activism, media, SEO, email marketing, e-commerce cLIEN}I |N 2011: A&D Pharma, Abbott Pharmaceuticals Romania, British American Tobacco, FrieslandCmpina Romnia, Heidi Chocholat Romnia, Orange Romnia, Oriflame Romnia, Renault Technologie Roumanie, Unilever South Central Europe, Wrigley Balkan East. cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Orbit Romnia (Facebook page) Orbit; 5 Sessions - 5 Gum; Reset & move on Airwaves; Heidi Sensess - Hedi Gourmette; www.istoriacomunismului.ro Funda]ia Soros Romnia, Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului [i Memoria Exilului Romnesc; F`r` compromisuri Oriflame; Corul de mesaje Oriflame; Scrie pe cer Orange; Orange Help Orange; Milli are grij` s` c[tigi 10000 Euro Milli; www.napolact.ro - Napolact; www.cif.ro - Cif; www.domestos.ro - Domestos cLIENT sERvIcE MANAGER: Ximena Dr`gu[in EMAIL: xdragusin@seniorinteractive.ro GENERAL MANAGER: Mihai T`taru EMAIL: mtataru@seniorinteractive.ro

Bucure[ti, 010432 TEL: 021.201.6100 WEB: www.thegeeks.ro NR. ANGAJA}I: 12 ANUL |NFIIN}~RII: iunie 2010 sERvIcII: strategie [i crea]ie pentru campanii de comunicare de brand (produse [i servicii) \n medii digitale, social media & community management, dezvoltare aplica]ii, consultan]` business-uri online, web design, eCRM [.a. cLIEN}I IN 2011: Doncafe (Strauss), Lenor (Procter&Gamble), Forbes, Adev`rul (Adev`rul Holding), Hervis Sports, BCR, Pilot (Dacris), Zile [i Nop]i, Groupama Asigur`ri, Cashcow.ro, Audi (Porsche), Stalinskaya, Rose Mary (Prodal) cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Degust`tor de cafea Doncafe, Testul de Risc Groupama Asigur`ri, Lenor Masquerade Lenor Parfumelle, Campania Scrie, [terge, rescrie Pilot Frixion. cLIENT sERvIcE MANAGER: Vlad Petre EMAIL: vlad@thegeek.ro GENERAL MANAGER: Costin Radu EMAIL: costin@thegeek.ro

WEBsTYLER

sTRATEGAD

ADREsA: Str. Leonida nr. 19, Bucure[ti TEL: 021.23.31.00 WEB: www.webstyler.ro NR. ANGAJA}I: 30 ANUL |NFIIN}~RII: 2000 sERvIcII: planning (communication, engagement,

ADREsA: Str. Delea Veche nr. 16-18, sector 2,

Bucure[ti TEL: 0371.311.933 WEB: www.strategad.com

media, user experience), creative, web development, search, social media (planning & implementation), digital relationship marketing (1 to 1, CRM, loyalty)

18
cLIEN}I |N 2011: Romtelecom, Petrom, ING, GSK,

Mitsubishi, Hyundai, Edenred, Arctic, Milka cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Romtelecom - Christmas Campaign; Petrom - }ara lui Andrei; ING - Card Start campaign, Refinance campaign; Mitsubishi ASX campaign, Lancer campaign cLIENT sERvIcE MANAGER: Georgiana Cujba EMAIL: georgiana.cujba@webstyler.ro GENERAL MANAGER: Bogdan Ni]u EMAIL: bogdan.nitu@webstyler.ro

NR. ANGAJA}I: 17 ANUL |NFIIN}~RII: 2001 sERvIcII: digital branding, interactive user

cLIENT sERvIcE MANAGER: Aurora Enghis EMAIL: aurora.enghis@goldbachaudience.ro GENERAL MANAGER: C`lin Rotaru[ EMAIL: calin.rotarus@goldbachaudience.ro

WEBTAILORs
ADREsA: Bd. Ion Mihalache nr. 65, Bucure[ti TEL: 031.805.9000 WEB: NR. ANGAJA}I: 21 ANUL |NFIIN}~RII: 2001 sERvIcII: full service interactive Agency (platforme

experience, multimedia cLIEN}I |N 2011: Microsoft, Wembrio, eRepublik, Diana Bobar Design, ModaTim Investments, Status Pimp, Au`leu Teatru, StarShiners, First Advertising, Horotan, Club30, D`arc, Codrina, HD Events, Liga AC, Inntec, Silver Oks, Grass Factory, MyGov. cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: How To Web 2011, Au`leu, Visual Freaks, Chemistry Brothers, Ctrl-D, Liga AC: Liga AC Labs, Status Pimp: Pimp Yourself. cLIENT sERvIcE MANAGER: Oana P\slaru EMAIL: oana@wearex3.com GENERAL MANAGER: {tefan Szakal EMAIL: stefan@wearex3.com

HIT MOBILE MARKETING


ADREsA: Str. Pictor Iosif Iser nr. 19-21, Sector 1,

xPLAIN
ADREsA: Str. C.A. Rosetti nr. 17, sector 2, Bucure[ti TEL: 031.810.7944 WEB: www.xplain.co NR. ANGAJA}I: 57 ANUL |NFIIN}~RII: 2008 sERvIcII: strategic social media marketing &

interactive, activ`ri online, online media, social media, aplica]ii social media, aplica]ii mobile, platforme CRM, platforme online shopping) cLIEN}I |N 2011: Heineken, IKEA, McDonalds, Alexandrion Grup, OTP Bank, GTC, Galleria Mall, Scandia Foods, Interstar Romnia, Repsol, Global Eye cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: UEFA Champions League Heineken; Star World Tour Heineken; Institutul de bere Ciuc; FineDrinks Alexandrion; Ve[tile bune circul` repede McDonalds; Spa]ii Mici IKEA; Summer IKEA; Kitchen IKEA; Catalog 2012 - IKEA MANAGING PARTNER: Liviu Redeleanu EMAIL: liviu.redeleanu@webtailors.ro GENERAL MANAGER: Mihai R`ducanu EMAIL: mihai.raducanu@webtailors.ro

Bucure[ti TEL: 021.224.4020 WEB: www.hitmobile.ro NR. ANGAJA}I: 2 ANUL |NFIIN}~RII: 2006 sERvIcII: design campanii integrate, servicii mobile marketing, dezvotare software campanii mobile marketing cLIENT sERvIcE MANAGER: C`t`lin Ciurezu EMAIL: cata@hitmobile.ro GENERAL MANAGER: C`t`lin Ciurezu EMAIL: cata@hitmobile.ro

WEBUzz cORP
ADREsA: Str. Dimitrie Salmen nr. 20, sector 2,

Bucure[ti TEL: 031 620 8729 WEB: www.webuzz.ro NR. ANGAJA}I: 12 ANUL |NFIIN}~RII: 2010 sERvIcII: social media marketing, brand community development & management, online brand reputation, games & applications, web development cLIEN}I |N 2011: Samsung Mobile, Radio Guerilla, Unica, New Kopel Group, Nalia Varam cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Samung Mob!lers prima campanie de ambasadori de brand din Social Media \n Romnia cLIENT sERvIcE MANAGER: Ioana Barbu EMAIL: ioana.barbu@webuzz.ro GENERAL MANAGER: Sorel Radu EMAIL: sorel.radu@webuzz.ro

activation, word of mouth (WOM) marketing, Social media advertising, online reputation management (ORM) and social media training services cLIEN}I |N 2011: Pepsi Romnia, Lipton Ice Tea Romania, Lays Romnia, Mountain Dew Romnia, Prigat Romnia, Mirinda Romnia, Krax Romnia, Star Romnia, Gatorade Romnia, 7UP Romnia, Lays Rumeni]i \n Cuptor Romnia cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Pepsi Romnia: Campania Pepsi Cola. {i Ieri. {i Azi.; Pepsi Romnia Proiectul INNA Challenge "D` un Refresh Vie]ii de Clubber"; Pepsi Romnia: Proiectul Pepsi Refresh D` un Refresh Vie]ii Urbane; Lipton Ice Tea Romnia: Lipton Ice Tea Ha Ha Virus; Prigat Romnia: Prigat Jocul Fructelor; Kraft Foods Hellas: Trident "G`se[te melcul \n bradul de Cr`ciun"; Piraeus Bank: Proiectul "Gande[te Verde"- Destina]ia mea "Verde", de iarn`! INTERNATIONAL BUsINEss DEvELOPMENT DIREcTOR: Chris Lambrou EMAIL: lambrou@xplain.co GENERAL MANAGER: Mantikas Alexandros EMAIL: mantikas@xplain.co

INTERTEL cOMMUNIcATIONs
ADREsA: Str. Aurel Vlaicu nr. 152, sector 2,

Bucure[ti TEL: 021.201.7529 WEB: www.intertel.com.ro NR. ANGAJA}I: 12 ANUL |NFIIN}~RII: 2002 sERvIcII: SMS push & pull, MMS, mobile marketing applications, mobile marketing concepts, mobile ticketing, couponing & redeeming, direct marketing campaign counseling, CRM integration of mobile services, online integration of mobile services, call center (inbound & outbound), VAS (value added services) & micro payment, database development, storage and management. cLIEN}I |N 2011: Coca-Cola HBC Romnia, Unilever SCE, JTI, Oriflame, Metro, Real, Baby Expo, Baneasa Developments, Bilete.ro, Obi Romnia, Petrom, Heineken (Desperados), Astra Zeneka, Policolor
cELE MAI IMPORTANTE 5 cAMPANII / PROIEcTE |N 2011 (DEscRIERE, cLIENT): Coca Cola C[tig`

Mobile Marketing

GOLDBAcH AUDIENcE MOBILE DEPARTMENT


ADREsA: Iuliu Maniu nr. 7, Corp A, intrare 3, et 3,

milioane de premii; Fanta Fii urm`torul personaj Fanta; Policolor Trafale[ti cu Spor, c[tigi usor; Becks Aplica]ie pentru eveniment Promo]ie Augumented Reality; Becks Interac]iune asistat` Aplica]ii pentru interac]iune \n scopuri de Marketing Direct cLIENT sERvIcE MANAGER: Nicoleta Botan EMAIL: nicoleta.botan@intertel.com.ro GENERAL MANAGER: Felician Chelu EMAIL: felician.chelu@intertel.com.ro

x3
ADREsA: Str. Liviu Rebreanu nr. 30, Satu Mare TEL: 0728.345.345 WEB: www.wearex3.com

sector 6, Bucure[ti TEL: 0372.111.777 WEB: www.goldbachaudience.ro NR. ANGAJA}I: 29 ANUL |NFIIN}~RII: 2008 sERvIcII: mobile internet advertising, crea]ie mobile, mobile marketing cLIEN}I |N 2011: Vodafone, Toyota, Axxa, BCR, ING, Nestle, Heineken
cELE MAI IMPORTANTE 5 cAMPANII / PROIEcTE |N 2011:

MOBILE WORKs
ADREsA: Str. Ceasornicului nr.17, sector 1,

Nesle, Heineken, Toyota

Bucure[ti TEL: 021.211.1525 WEB: www.mobileworks.ro NR. ANGAJA}I: 6 ANUL |NFIIN}~RII: 2012

19
sERvIcII: strategie, planificare, crea]ie [i NR. ANGAJA}I: 19 ANUL |NFIIN}~RII: 2005 sERvIcII: full service mobile marketing; strategie, NR. ANGAJA}I: 28 (dintre care 4 \n Bulgaria, Serbia.

implementare de campanii integrate de comunicare pe telefonul mobil utiliznd serviciile de comunicare ale operatorilor de telefonie mobil`, internetul mobil [i aplica]ii pentru smartphone folosind tehnologii precum: Augmented Reality, Coduri QR, Bluetooth, IVR, SMS [i MMS. cLIEN}I AcTUALI: Orange, BMW, kika, Stella Artois, Ferrero, Beck's, Bergenbier, Johnson&Johnson, Farmaciile Dona MANAGING DIREcTOR: Alex Putineanu EMAIL: alex.putineanu@mobileworks.ro

design, execu]ie cLIEN}I |N 2011: Metro Cash&Carry, Petrom, AstraZeneca, BASF, Philip Morris, AXA Asigur`ri Romnia, Raiffeisen Bank, Kraft Paints HEAD OF MOBILE MARKETING: Gabriel Sora EMAIL: gabriel.sora@saatchi.ro MANAGING DIREcTIOR: Mona Opran EMAIL: mona.opran@saatchi.ro

sIMPLUs
ADREsA: Str Dmbului nr. 96, Sector 4, Bucure[ti

NETOPIA
ADREsA: Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office

TEL: 021.589.0008 WEB: www.simplus.ro NR. ANGAJA}I : 15 ANUL |NFIIN}~RII: 2002 sERvIcII: consultan]` marketing digital [i

Building, et. 4, sect 2, Bucure[ti TEL: 021.527.7720 WEB: www.web2sms.ro, www.mobilpay.ro NR. ANGAJA}I: 16 ANUL |NFIIN}~RII: 2003 sERvIcII: marketing si comunicare prin SMS, pl`]i prin credit card [i SMS
cELE MAI IMPORTANTE 5 cAMPANII / PROIEcTE |N 2011:

lansarea unei noi versiuni web2sms; companiile au comunicat prin SMS [i au realizat concursuri, promo]ii, anuntnd produse noi [i evenimente; la comunicarea cu clien]ii, pe lng` notific`rile de plat` rate [i remindere, b`ncile au realizat campanii bidirec]ionale, asumndu-[i costul [i pentru r`spunsul clientului; de asemenea, au dezvoltat aplica]ii care trimit token-urile prin SMS, notific`ri ale clien]ilor b`ncilor cnd se efectueaz` opera]iuni \n conturile acestora; clien]ii companiilor de paz` [i securitate primesc notific`ri prin SMS la oprirea unei alarme monitorizate; companiile de asigur`ri au setat \ntlniri prin SMS, comunicand clientului detaliile \ntrevederii pentru consultan]`. cLIEN}I |N 2011: Romtelecom, UPC Romnia, RBS Bank, Credit Europe Bank, GARANTI Bank, Avon Romania, OMV Petrom, Millenim Bank, Banca Transilvania, Volksbank, Banca Romneasc`, BRD Finance IFN, Romanian International Bank SA, Bancpost, Alico Asigur`ri Romnia, Alico Pensii, Selgros Romnia, Mol Romnia, vola.ro, evomag. ro, 123flori.ro, Univer, Apollomod, Optiplazza, Anchor Plazza, G4S Security, British American Tabacco, Auto Cob`lcescu, Bitdefender , Elmec Romnia, Steilmann, Volvo Romnia, Internetcorp, Urgent Curier, Otto Expedi]ii cLIENT sERvIcE MANAGER: Liviu Pandrea EMAIL: liviu.pandrea@web2sms.ro GENERAL MANAGER: Antonio Eram EMAIL: antonio.eram@netopia.to

tehnologie, partener tehnologic pentru agen]iile digitale, consultan]`, creare [i management baze de date client, \nchiriere baze de date client pe diverse criterii, administrare, filtrare, prelucrare [i raportare content primit prin SMS, IVR-uri, micropl`]i prin SMS, Premium Voce [i Premium SMS, Push SMS (notific`ri, invita]ii, cupoane, coduri, bulk etc.), numere scurte format 1XXX [i 7XXX cu oferire acces voce pe ele din toate re]elele, Pull SMS (chestionare, \nscrieri, voting, feedback), ticketing, text2voice \n limba romn`, integrare jocuri TV-mobil-online, voice changere, aplica]ii web [i mobil cLIEN}I |N 2011: Provident, Kanal D, Televiziunea Romana, Romtelecom, MRM Worldwide, Vodafone, Saatchi & Saatchi, Raiffeisen Bank, Prima TV, Libertatea, CanCan, PayU, autovit.ro
cELE MAI IMPORTANTE 5 cAMPANII / PROIEcTE |N 2011: campanie lead generation pentru Provident;

Bosnia Herzegovina [ i R. Moldova) ANUL |NFIIN}~RII: 2002 sERvIcII: marketing interactiv - integrare medii digitale cu alte medii; campanii promo]ionale mobile, online [i offline - strategie, management [i logistic`; activ`ri [i reactiv`ri - mecanisme digitale de cre[tere a cererii/vnz`rilor [i activ`ri BTL; aplica]ii iPad, Iphone, Android, Symbian, Windows Mobile [i alte aplica]ii de content digital; mecanici de interactivitate \n timp real; marketing de proximitate; programe de loializare; management baze de date; marketing direct/Fulfillment; mix comunica]ional de tehnologii: SMS, MMS, WEB, M-WEB, Bluetooth, Barcode, Voce/IVR, Email; Content digital (audio-video, jocuri Java); Online Video Streaming; Campanii SMS Keyword; campanii de discount/cupoane digitale virtuale; logistic` interactiv` pentru evenimente; design & dezvoltare web; mass emailing; moderare \n mediu online; call-center/Infolines; Teleresearch; aplica]ii automatizate de voce; dezvoltare soft ondemand; dona]ii prin SMS; micropayment mobil; management [i logistic` premii. cLIEN}I |N 2011: Alexandrion, Coca-Cola (RO&R. Moldova), Flanco, FrieslandCampina, Groupama, LG, METRO, Murfatlar, Nestle, Prima TV, Procter & Gamble Romnia, Radio 21, Bella Romania, HAME RO, Unilever SCE [i agen]ii digitale [i online ExEMPLE DE PROIEcTE |N 2011: Campania promo]ional` Milli are grij` s` c[tigi 10.000 Euro; Campania promo]ional` 125 ani Coca-Cola; Campania promo]ional` Triumful cunoa[terii Client Unilever SCE; Campania promo]ional` Voteaz` Anti-plictiseal` Client Nestle; QR code digital networking Client Ro Direct 2011. MANAGING DIREcTOR: Maia Novolan EMAIL: maia@syscomdigital.ro

votingul pentru Eurovision pe voce [i SMS pentru Televiziunea Romn`; interactivitate prin telefon (voce [i SMS) pentru Vrei s` fii milionar cu Virgil Ian]u [i alte programe de la KanalD; campanie QR Code pentru Saatchi & Saatchi, client Raiffeisen Bank, cu handset recognition [i landing page adecvat tipului de telefon; Code Generation [i trimitere prin SMS, integrare cu joc online cu streaming video pentru MRM Worldwide, client Vodafone Business, www.managersrl.ro; diverse concursuri cu \nscriere prin online [i/sau SMS, gen Nescafe cLIENT sERvIcE MANAGER: Andreea Costea EMAIL: andreea.costea@simplus.ro MARKETING MANAGER: Andrei Brad EMAIL: andrei.brad@simplus.ro GENERAL MANAGER: Dan Boabe[ EMAIL: dan.boabes@simplus.ro

vOxLINE cOMMUNIcATION
ADREsA: Str. Gheorghe Laz`r nr. 2, Sector 1,

Bucure[ti TEL: 021.312.9600 WEB: www.voxline.ro, www.mobilemarketer.ro, www.numarverde.ro NR. ANGAJA}I: 17 ANUL |NFIIN}~RII: 1998 sERvIcII: servicii complete de mobile marketing (SMS, MMS, mobile sites, mobile advertising, QR codes, data bases), campanii integrate mobile & online, call center inbound/outbound (cu operatori sau IVR), numere verzi/tarif normal/supratax`, advergames, mobile micropayments, logistic` promo]ii, aplica]ii intercative sms&voce cLIEN}I |N 2011: JTI, URBB, QAB, Cetelem, Impact Developer & Contractor, Bauer Media, Philips Romania, Henkel Romnia, Western Union, Ines Group, 3Suisses, Carrefour, Casino Palace, Nordic Import Export.
cELE MAI IMPORTANTE 5 cAMPANII / PROIEcTE |N 2011 (DEscRIERE, cLIENT): Camel Access 2011 (JTI),

sAATcHI & sAATcHI x PUBLIcITATE


ADREsA: Central Business Park, Str. Calea {erban

sYscOM DIGITAL
ADREsA: Str. General Ernest Bro[teanu nr. 33,

Vod` nr. 133, Sector 4, Cl`direa D+E, parter TEL: 031.730.0601

Sector 1, Bucure[ti TEL: 021.528.88.00 WEB: www.syscomdigital.ro

Winston Freedom Tour 2011 (JTI), Tuborg te vrea party manager (URBB), C[tigi la dublu! (Western Union), C[tig` de 3 ori cu Philips (Philips Romnia) cLIENT sERvIcE MANAGER: Alexandru Barbu EMAIL: alex.barbu@voxline.ro GENERAL MANAGER: Bogdan Apostol EMAIL: bogdan.apostol@voxline.ro

20
Mobile applications
WEB: www.hdrphotocamera.com, www.insytv.com

www.live2phone.com NR. ANGAJA}I: 1 ANUL |NFIIN}~RII: 2001


TEHNOLOGII / PLATFORME FOLOsITE: iPhone, IOS,

NExTWAvE DIGITAL
ADREsA: Strada Armeneasc` nr. 35, Bucure[ti TEL: 0722.659.020 NR. ANGAJA}I: 9 ANUL |NFIIN}~RII: 2011 TEHNOLOGII / PLATFORME FOLOsITE: iPhone, IOS,

iPad, Nokia, Ovi, Symbian, altele


APLIcA}II DEzvOLTATE |N 2009-2011: Live2Phone,

648MOBILE
ADREsA: Str. Gheorghe Laz`r nr. 5b, Sector 1,

Bucure[ti. TEL: 0727.325.648 WEB: www.iphoneapps.ro NR. ANGAJA}I: 4 ANUL |NFIIN}~RII: 2011
TEHNOLOGII / PLATFORME FOLOsITE: iPhone, IOS,

InsyTV, InsyCatch, HDRPhotoCamera, TouchPhonebook, WallDown GENERAL MANAGER: Lauren]iu Taropa EMAIL: intellsys@rdsbv.ro

iPad, Android, altele. GENERAL MANAGER: Victor Cazacu EMAIL: victor.cazacu@nextwave.ro

iPad, Android
APLIcA}II DEzvOLTATE |N 2009-2011: SmartStop;

IQUEsT
ADREsA: Str. Mo]ilor 6-8, Cluj-Napoca, Cluj TEL: 037.234.3400 WEB: www.iquest.ro NR. ANGAJA}I: 400+ ANUL |NFIIN}~RII: 1998 TEHNOLOGII / PLATFORME FOLOsITE: iPhone, IOS,

CoastSoccer; Hooray My Name; Starbux Locator; Subwayz Locator GENERAL MANAGER: Lucian B`l`nescu EMAIL: lucian.balanescu@648.ro

PIcONET
ADREsA: Str. Longinescu nr.7, Timi[oara TEL: 035.681.3972 WEB: www.tpark.ro NR. ANGAJA}I: 5 ANUL |NFIIN}~RII: 2003 TEHNOLOGII / PLATFORME FOLOsITE: Android, Nokia,

APPscEND
ADREsA: Str. Calea Plevnei nr. 46-48, Bucure[ti TEL: 0740.369.451 WEB: appscend.com NR. ANGAJA}I: 8 ANUL |NFIIN}~RII: 2010 TEHNOLOGII / PLATFORME FOLOsITE: iPhone, IOS,

iPad, Android, Blackberry, Nokia, Ovi, Symbian, altele APLIcA}II DEzvOLTATE |N 2009-2011: Trip Journal; Trip Viewer; Banca Transilvania; iCommando; Jaguar GENERAL MANAGER: Cornelius Brody EMAIL: info@iquestgroup.com

Symbian, altele
APLIcATII DEzvOLTATE |N 2009-2011: TPark solu]ie

iPad, Android, altele


APLIcA}II DEzvOLTATE |N 2009-2011: Groupama, TVR

MOBIxERA
ADREsA: Str. Mihai Eminescu nr. 19-21, Bucure[ti TEL: 0723.581.345 WEB: www.mobixera.com NR. ANGAJA}I: 10 ANUL |NFIIN}~RII: 2008 TEHNOLOGII / PLATFORME FOLOsITE: iPhone, IOS,

pentru plata parc`rii, aplica]ie de monitorizare folosind GPS [i alte informa]ii de geolocalizare, aplica]ie de identificare info autoturism pe baza OCR GENERAL MANAGER: Claudiu Suma EMAIL: claudiu.suma@piconet.ro

Info, Tiriac Auto, 0-100, Stiri360, eSimplu, Webit Congress GENERAL MANAGER: Sebastian V`duva EMAIL: office@appscend.com

TIMsOFT
ADREsA: Str.Severin nr. 8A, Timi[oara TEL: 0741.128.926 WEB: www.timsoft.ro NR. ANGAJA}I: 3 ANUL |NFIIN}~RII: 1992 TEHNOLOGII / PLATFORME FOLOsITE: IOS, Android,

AROBs TRANsILvANIA sOFTWARE


ADREsA: Str. Minerilor nr. 63, Cluj-Napoca TEL: 0264.406.700 WEB: www.arobs.com ; www.arobs.ro NR. ANGAJA]I: peste 250 ANUL |NFIIN}~RII: 1998 TEHNOLOGII / PLATFORME FOLOsITE: iPhone, IOS,

iPad, Android, Blackberry, Nokia, Ovi, Symbian, Windows 7 APLIcATII DEzvOLTATE IN 2009-2011: eREADER (pt. iPad): aplica]ie pentru accesarea de reviste [i ziare; Family Finder (pt. Nokia): aplica]ii de monitorizare pentru copii [i b`trani; SpeedTraps (pt. Iphone, Android): aplica]ie de avertizare \n leg`tur` cu blocajele din trafic; alte aplica]ii \n domeniul managementului resurselor umane, domeniul medical, turism, rela]ii clien]i, monitorizare auto, automatizare vnz`ri GENERAL MANAGER: Voicu Oprean EMAIL: vo@arobs.com

iPad, Android, Blackberry, Nokia, Ovi, Symbian, Windows Mobile APLIcA}II DEzvOLTATE |N 2009-2011: Ikebana, Centrul Vechi, CRM Colector, Stocuri Online, Multibrand, INNA, Connectr, StradaDeSus, QR River, Camera Gex, R Mobile Banking, Slot machine, Car Brand, HelloTaxi, Alertam, Notifender, JB City, QuizPack, Q&A, Spot Finder, Mynews, Hostess, HD Experience, Convertibles, Recom, The World Journey GENERAL MANAGER: Daniel Daia EMAIL: daniel.daia@mobixera.com

Nokia, Symbian
APLIcA}II DEzvOLTATE |N 2009-2011: sistem de

marketing online Clientfidel.net, sistem de management transport EVA System, sistem de plata a parcarilor Tpark, sistem de urm`rire a pl`]ii parc`rilor prin Tpark, sistem de comunicare intra-organiza]ional GENERAL MANAGER: Carmen Holotescu EMAIL: contact@timsoft.ro

NEUsOFT MOBILE sOLUTIONs


ADREsA: B-dul Muncii nr. 217-219, Cluj Napoca TEL: 036.441.0111 WEB: www.neusoft.com/en NR. ANGAJA}I: >200 ANUL |NFIIN}~RII: 2007 TEHNOLOGII / PLATFORME FOLOsITE: iPhone, IOS,

online Media agencies

INTELLsYs
ADREsA: Str. Barbu L`utaru nr. 6, Bra[ov TEL: 036.840.5263

iPad, Android, Blackberry, Nokia, Ovi, altele APLIcA}II DEzvOLTATE |N 2009-2011: Car Black Box, Fashion8, Golf Pro, Collaborative Mind Mapping, LifeJournal etc GENERAL MANAGER: Grecu Rares EMAIL: rares.grecu@neusoft.com angela.molnar@neusoft.com (marketing)

MEc INTERAcTION
ADREsA: Str. Dr. Iacob Felix nr. 63-69, Etaj 14,

Sector 1, Bucure[ti TEL: 021.319.7154/55 Fax 021.319.7153 WEB: www.mecglobal.com NR. ANGAJA}I: 7 ANUL |NFIIN}~RII: 2007

21
sERvIcII: planificare strategic`, implementare [i

optimizare pentru comunicare \n medii digitale: online planning / buying, mobile marketing, social media, sponsoriz`ri, SEO/SEM marketing, programe de afilia]i [i parteneriate, achizi]ii de client cLIEN}I |N 2011: BCR/Erste, VISA, Citibank, Beiersdorf (Nivea, Eucerin), Tchibo, Altex / MediaGalaxy, Bricostore, Baneasa Developments, Forum Film, Cinema City, Danone, Chronos, Novartis, Fashion Up, Tim We, J&B, Johnny Walker, Colgate-Palmolive, Strauss (DonCafe), Michelin, Numico Royal (Milupa), Xerox, URBB (Tuborg, Carlsberg, Guiness, Granini, Bilbor, Skol). MSD (Claritine), Exact Software
cELE MAI IMPORTANTE cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: BCR Universal; BCR Carduri; Succes

online coMMunication

blogal initiative
BLOGAL INITIATIvE
ADREsA: Calea Grivi]ei nr. 33, et. 1, ap. 4, Sector 1,

lansare Tnuva Slim (buzz pe bloguri); lansarea evenimentului Noaptea Bibliotecilor (buzz \n social media); lansarea 2pi (buzz \n social media) OBA cOORDINATOR: Diana Oancea EMAIL: oba@onlinebrandambassadors.ro GENERAL MANAGER: {tefan Stroe EMAIL: stefan@stefanstroe.ro

BCR; Nivea aniversare 100 de ani; Nivea for Men Sensitive; Nivea Pure&Natural; Grand Cinema Digiplex Baneasa Developments; Visa Winter Promo; Visa eCommerce; Carlsberg-Rebranding; Michelin Fuel Savings; Palmolive Experiential, Palmolive Music; Colgate Max White One, Activia Good Night Snack etc. GENERAL MANAGER: Bogdan Pr`ji[teanu EMAIL: bogdan.prajisteanu@mecglobal.com

Bucure[ti TEL: 0722.255.881 WEB: www.BlogalInitiative.ro NR. ANGAJA}I: 3 ANUL |NFIIN}~RII: 2011 sERvIcII: campanii pe bloguri cLIEN}I |N 2011: Vodafone, BCR, Michelin, HP, Pepsi, Romtelecom, Garanti Bank, Knorr, Carefour Vitantis, Boromir, Bitdefender, Revista Biz, Teatrul Masca, F64, Evomag, Quickmobile
cELE MAI IMPORTANTE cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: #refinantare BCR ; Lansare iPhone 4S

ADREsA: Str. Jules Michelet nr. 18, Bucure[ti TEL: 021.302.2500 WEB: www.facebook.com/snapshotbymccannpr NR. ANGAJA}I: 5 ANUL |NFIIN}~RII: 2009 sERvIcII: digital communication cLIEN}I |N 2011: Toshiba, HTC, Siemens, www.

sNAPsHOT BY MccANN PR

Vodafone ; Covrigi de Boromir cLIENT sERvIcE MANAGER: Anne-Marie Chelariu EMAIL: contact@blogalinitiative.ro GENERAL MANAGER: Cristian China-Birta EMAIL: cristi.china@gmail.com

koyos.ro, School for Startups MANAGING PARTNER: Veronica Nicolae EMAIL: veronica_nicolae@mccannpr.ro

sPADA MAKEsENsE PR OMD ROMNIA


ADREsA: Calea Floreasca nr. 55, Grand Offices

ADREsA: Str. Mihai Bravu nr. 62A, Spectrum

Building, etaj 1, Sector 1, Bucure[ti TEL: 021 222 10 91 WEB: www.omd.com NR. ANGAJA}I: 46 ANUL |NFIIN}~RII: 2000 sERvIcII: media buying & planning cLIEN}I |N 2011: n/a

ADREsA: Str. Tepe[ Vod` nr. 17, Bucure[ti TEL: 031.821.0173 WEB: www.makesense.ro NR. ANGAJA}I: 8 ANUL |NFIIN}~RII: 2010 sERvIcII: servicii de rela]ii publice integrate cLIEN}I |N 2011: Delta Hospital, Unilever Food

Solutions, Millennium Bank, C-THRU, BU, STR8, Anuntul de la A la Z, PayPal, transfer.ro, Gazduire Web, trafic.ro

Business Center, Bucure[ti TEL: 0722.458.259 WEB: www.agentiaspada.ro NR. ANGAJA}I: 7 ANUL |NFIIN}~RII: 2011 sERvIcII: campanii [i consultan]` social media, aplica]ii [i management Facebook, bloguri, LinkedIn cLIEN}I |N 2011: Altex, BCR, Securitas, eMag, British Council, Microsoft, HTC
cELE MAI IMPORTANTE cAMPANII DERULATE ONLINE IN 2011: Revista {tiin]a & Tehnica, BCR Mos Reducere cLIENT sERvIcE MANAGER: Raluca Alexe EMAIL: raluca@agentiaspada.ro GENERAL MANAGER: Andrei Ro[ca EMAIL: andrei@agentiaspada.ro

cELE MAI IMPORTANTE cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Fabrica de ma[ini 2 cLIENT sERvIcE MANAGER: Albert Borbely, Drago[

cELE MAI IMPORTANTE cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: C-THRU prima campanie online derulat`

Eustafievici EMAIL: albert.borbely@omd.com; dragos.eustafievici@omd.com cEO: Carmen Tanasie EMAIL: carmen.tanasie@omnicommediagroup.com

zENITH MEDIA cOMMUNIcATIONs / zED DIGITAL


ADREsA: Str. Olari nr. 11, Sector 2, Bucuresti

prin Blogal Initiative destinat` exclusiv bloggeritelor (client Sarantis); Test Us campanie pentru lansarea noilor sosuri Knorr pentru buc`tari (client Unilever Food Solutions); My doggy bag is a goodie bag campanie de con[tientizare a cantit`]ii enorme de de[euri alimentare aruncate anual de restaurantele din Romnia provenite din resturile l`sate de clien]i \n farfurii (client Unilever Food Solutions) cLIENT sERvIcE MANAGER: Aura Dumitru EMAIL: aura@makesense.ro GENERAL MANAGER: Raluca B`ilescu EMAIL: raluca@makesense.ro

sTANDOUT

ADREsA: Str. Gr`dinarilor nr. 19-21, Sector 3,

Tel: 021.326.8829 WEB: www.zenithmedia.ro NR. ANGAJA}I: 45, din care 6 \n departamentul online ANUL |NFIIN}~RII: 2000 sERvIcII: servicii complete de comunicare media (planificare, cump`rare, monitorizare, consultan]`) cLIEN}I |N 2011: BRD-GSG, Bunge, Carrefour, ING, Interstar, LOreal, Nestle, Orkla Foods, Parmalat, Reckitt Benkiser, Toyota Romnia, Puma, Vincon, Tymbark, Groupama, Ficosota, GDF Suez, Cinema City
cELE MAI IMPORTANTE cAMPANII DERULATE ONLINE IN 2011: Carrefour 10 Years Anniversary (client:

ONLINE BRAND AMBAssADORs


ADREsA: Str. G-ral. C. Budi[teanu nr. 12-14,

Carrefour); HTC Sensation (client: HTC); {tiri Roz(client: ING Insurance); National Summer Promo (client: Cinema City) GENERAL MANAGER: Maria Tudor EMAIL: maria.tudor@zenithmedia.ro

Sector 1, Bucure[ti TEL: 0722.682.626 WEB: www.onlinebrandambassadors.ro NR. ANGAJA}I: 2 ANUL |NFIIN}~RII: 2010 sERvIcII: identificarea [i contractarea de ambasadori online pentru m`rci [i companii; promovarea brandurilor prin conversa]ii pe bloguri [i \n re]elele de socializare; consultan]` pentru strategia de comunicare online cLIEN}I |N 2011: Kraft Foods Romnia, iLeo, Noaptea Bibliotecilor, Red Media Digital, BuzzMen Communications
cELE MAI IMPORTANTE cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: promo]ia Jacobs Krnung & Milka

Bucure[ti TEL: 0721.614.964 / 021.310.6836 WEB: www.standout.ro NR. ANGAJA}I: 9 ANUL |NFIIN}~RII: 2007 sERvIcII: campanii creative de comunicare pe cele mai vizitate bloguri [i alte canale social media din Romnia, gestionnd o re]ea de peste 200 de bloguri romne[ti selectate dup` criterii cantitative [i calitative cLIEN}I |N 2011: Orange, Danone, Gealan, Bitdefender, Rompetrol, Sony, BCR, Coca-Cola, Toshiba, Unilever (Dove, Rexona),HP, Becks, UPC, Santal, Jacobs, KLM, Titan, Praktiker, Brother, Diverta, Puma, CompaniaCadourilor.ro, Brother, Nurofen, Ficosota (Pufies, Kubeti), Chipita, Tetrapak, OTTO, Enel, Redbull, Hapihap, AXA, Millenium Bank, Dr Oetker, Micheline, Vichy.
cELE MAI IMPORTANTE cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: Becks'perience Train (Becks), Bloggerii

[i cititorii lor testeaza Fiber Power 120 (UPC), Deschide blogurile \n fereastra STV (Gealan), PUMA Social Party, #BlogJuan (Danone Cremosso), #obiceiurisanatoase [i #Superfete (Danone Activia).
cLIENT sERvIcE MANAGER & GENERAL MANAGER:

Pentru c` daruie[ti, prime[ti (buzz pe bloguri);

Ionut Oprea EMAIL: ionut@standout.ro

22
THE cONNEcTOR & PARTNERs
ADREsA: Calea {erban Vod` nr. 213-217, Bucure[ti TEL: 0733.626.238 WEB: www.theconnector.ro NR. ANGAJA}I: 3 ANUL |NFIIN}~RII: 2008 sERvIcII: social media management, in-house

training, online monitoring, social media audit, blogger outreach cLIEN}I |N 2011: Vodafone, BCR, A&D Pharma, SIVECO, Mindshare, DLA Piper, Gazeta Sporturilor, eMAG
cELE MAI IMPORTANTE cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: campanie pe bloguri [i aplica]ie pe Facebook

con]inut multimedia de calitate optim`; Direct One furnizeaz` o solu]ie end-to-end, construit` peste o re]ea na]ional` de transport de date, optimizat` pentru distribu]ia de trafic video, care permite companiilor de media [i furnizorilor de con]inut s` distribuie con]inut live [i on-demand, pe orice device [i \n orice model de exploatare comercial`; Direct One ofer` solu]ii complete pentru set-upul serviciilor de distribu]ie video [i dezoltarea continu` a acestora, bazate pe tehnologii proprii [i achizi]ionate, de streaming video, Digitial Rights Management, geo-protec]ie, ad-delivery, management de con]inut (ingest, filtrare, encodare), video analytics, integrare multi-screen, etc.
cLIEN}I {I / sAU PROIEcTE {I cAMPANII DERULATE |N 2011: lansarea \n parteneriat cu Romtelecom a

TEHNOLOGII PROPRII FOLOsITE: combina]ie adaptat`

de Wowza Media Server, Adobe Media Encoder, Windows Azure Cloud [i CMS propriu care permite scalarea rapid` a sistemului \n dependen]` de num`rul de utilizatori
cLIEN}I {I / sAU PROIEcTE {I cAMPANII DERULATE |N 2011: transmiterea celor mai importante evenimente

din via]a politic`, economic` [i social` a Romniei care au loc \n Bucure[ti, inclusiv [edin]ele Camerei Deputa]ilor, ac]iunile de la Guvern, Ministere, partide politice, lans`ri de carte [i concerte; difuzarea lunar \n direct a cel pu]in 120 de evenimente GENERAL MANAGER: Eugeniu Luchianiuc EMAIL: ro@privesc.eu

- Lansarea iPhone 4S (Vodafone), campanie pe bloguri [i aplica]ie pe Facebook - Lansarea Galaxy Nexus (Vodafone), campanie pe bloguri [i aplica]ie pe Facebook Cluj: The movie (Vodafone), aplica]ie pe Facebook - Cel mai mare brad de s`rb`tori pe Facebook (BCR). GENERAL MANAGER: Cristian Manafu EMAIL: cristian.manafu@gmail.com

WUNDERMAN ROMNIA

ADREsA: Str.Logof`t Luca Stroici nr. 2, Bucure[ti TEL: 021.212.3228 WEB: wunderman.ro NR. ANGAJA}I: 58 ANUL |NFIIN}~RII: 2007 sERvIcII: BTL, PR, digital marketing, crea]ie cLIEN}I |N 2011: Nokia, Ford, Microsoft, Philip Morris cELE MAI IMPORTANTE cAMPANII DERULATE ONLINE |N 2011: NOKIA - Swipe Magazine by Nokia N9

primului portal agregator de con]inut video din Romnia, DolceTV.ro; parteneriatelor existente cu companiile media - Antena 3, Realitatea TV, The Money Channel, Adevarul Holding, Cancan pentru care Direct One asigur` servicii de simulcast [i VOD, li s-au ad`ugat cele cu B1TV, UTV si Kiss TV [i lansarea noului media center Adevarul AdevarulTV.net; relansarea serviciului mediadirect. ro sub un nou brand, Seenow [i o \nf`]isare nou`, original`, adaptat` noii oferte de con]inut [i integrare multi-screen. GENERAL MANAGER: Marian Pantazescu EMAIL: marian.pantazescu@directone.ro

TRILULILU

ADREsA: Str. Blea nr. 9G, corp C3, ap.2,

Cluj-Napoca, jud. Cluj TEL: 0364.107.025 WEB: www.trilulilu.ro NR. ANGAJA}I: 20 ANUL |NFIIN}~RII: 2007
TIPURI DE sERvIcII OFERITE: Online video players,

Webcasting, User Content Generated GENERAL MANAGER: Sergiu Biri[ EMAIL: sergiu.biris@trilulilu.ro

vP FAcTORY HOsTWAY ROMNIA


ADREsA: Str. Soldat {tefan Velicu nr. 43, et. 3,

ADREsA: Str. Gheorghe Laz`r nr. 5B, Sector 1,

(swipemagazine.nokia.ro ) online lifestyle platform developed to promote Nokia N9; NOKIA - #ProgramNestle - promoting the Nestle app for Nokia smartphones; MICROSOFT - Microsoft x-mas campaign (site www.microsoft.ro/sarbatori + Facebook app); MICROSOFT - Your Business Your Fame campaign (www.microsoft.ro/afacereata); MICROSOFT Back to School campaign (www.microsoft.com/romania/promotii/2011-08Back-To-school); FORD Lansarea noului Ford Focus, concept: Descoper` noile tehnologii auto. Mesaj: Start mai mult dect o masin`! (www.tehnologieauto.ro/focus2011) cLIENT sERvIcE MANAGER: Cristina Irod EMAIL: cristina.irod@wunderman.com MANAGING PARTNERs: Ileana Badiu, Tereza Munteanu & Joaquin Bonilla EMAIL: office.romania@wunderman.com

Sector 2, Bucure[ti TEL: 0372.07.0707 WEB: www.hostway.ro NR. ANGAJA}I: 30 ANUL |NFIIN}~RII: 2005
TIPURI DE sERvIcII OFERITE: online video players;

Bucure[ti. TEL: 0727.325.648 WEB: www.vpfactory.com NR. ANGAJA}I: 5 ANUL |NFIIN}~RII: 2009
TIPURI DE sERvIcII OFERITE: custom video players,

webcasting; User Content Generated; Adaptive streaming, Facebook web streaming TEHNOLOGII PROPRII FOLOsITE: StreamPlay www.streamplay.ro
cLIEN}I {I / sAU PROIEcTE {I cAMPANII DERULATE |N 2011: Heineken: Desperados, Ciuc; Ursus;

custom video platform, content delivery network, youtube hosting, mobile support(Html5), video analytics, custom ads, APIs tools, white-label version TEHNOLOGII PROPRII FOLOsITE: platforma este creat` \n totalitate in-house folosind tehnologii open source ca Php/MySql sau Html5
cLIEN}I {I / sAU PROIEcTE {I cAMPANII DERULATE |N 2011: 5000+ useri din peste 50 de ]`ri EMAIL: business@vpfactory.com

Banca Transilvania; Groupama; Millenium Communications, Kubis Interactive GENERAL MANAGER: Flaviu R`dulescu EMAIL: sales@hostway.ro

zITEc.cOM

online video
PRIvEsc.EU WEB
ADREsA: Str. A. L`pu[neanu nr. 14, sector 1,

ADREsA: Intrarea Binelui nr.1A, cl`direa Fortuna,

DIREcT ONE

ADREsA: Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 5A,

Bucure[ti TEL: 031.106.5270 WEB: www.directone.ro NR. ANGAJA}I: 50+ ANUL |NFIIN}~RII: 2008
TIPURI DE sERvIcII OFERITE: online video players;

Bucure[ti TEL: 0732.596.297 WEB: www.privesc.eu NR. ANGAJA}I: 5 ANUL |NFIIN}~RII: 2011
TIPURI DE sERvIcII OFERITE: live-streaming din orice

etaj 3, Sector 4, Bucure[ti TEL: 072.66.ZITEC WEB: www.zitec.com NR. ANGAJA}I: 45 ANUL |NFIIN}~RII: 2003
TIPURI DE sERvIcII OFERITE: online video players,

webcasting, User Content Generated, VOD, Live Video, CDN distribution, Cloud computing platform, online custom projects
TEHNOLOGII PROPRII FOLOsITE:

webcasting; content delivery network TEHNOLOGII PROPRII FOLOsITE: prima re]ea dedicat` de livrare de con]inut (Content Delivery Network) din Romnia cu capacit`]i de transport [i livrare de

loca]ie cu acces la transmisiune date prin re]ele mobile sau fixe; posibilitatea de recep]ionare a transmisiunii \n direct pe toate sistemele de operare: Windows, Linux, iOS, Android, Symbian, Windows Phone [i Blackberry OS; integrarea transmisiunii pe site-uri, bloguri [i re]ele sociale, distribu]ia [i hostingul con]inutului video

www.videopublishing.com este o platform` realizat` integral de Zitec Broadway.tv, Foods.tv GENERAL MANAGER: Alexandru L`pu[an EMAIL: alex.lapusan@zitec.com

cLIEN}I {I / sAU PROIEcTE {I cAMPANII DERULATE |N 2011: Universal Music, Orange Music,

23
webdesign developMent
cLIEN}I |N 2011: DAVO, Savu S Consulting,

creare [i trimitere Newslettere s`pt`mnale)


cLIENT sERvIcE MANAGER: Cosmina Pasniciuc EMAIL: cosmina.pasniciuc@bunt.ro GENERAL MANAGER: Cosmin-Alexandru Negrescu EMAIL: cosmin@bunt.ro

AA Marketing, etc.
cELE MAI IMPORTANTE 5 PROIEcTE |N 2011: www.

648 GROUP

ADREsA: Str. Gheorghe Laz`r nr. 5B, Sector 1,

Bucure[ti TEL: 0727.325.648 WEB: www.648.ro NR. ANGAJA}I: 11-20 ANUL |NFIIN}~RII: 2004 sERvIcII: servicii premium de design [i development, de aplica]ii web [i mobile pentru companii [i organiza]ii locale [i interna]ionale cLIEN}I |N 2011: Raiffeisen Bank, Imopedia, Sover Optica, INK Bank, Dell, Farmers Insurance, e7sports (+ diferite agen]ii de publicitate locale [i interna]ionale) cELE MAI IMPORTANTE 5 PROIEcTE |N 2011: e7sports - League Management SaaS Application (14 luni); VP Factory - Ads & Analytics Modules (4 luni); ING Bank - Calculator Refinan]are (2 luni); Flexyo - Social Media Platform (3 luni); SmartStopSelfStorage - Mobile Apps (3 luni); Skatta - White Label Video Platform (5 luni) cLIENT sERvIcE MANAGER: Adrian Ionescu EMAIL: adrian.ionescu@648.ro GENERAL MANAGER: Lucian B`l`nescu EMAIL: office@648.ro

amazing-cosmetics.eu website, facebook; www. manageriindialog.ro website; www.iqmag.ro website, bannere; www.scolaras.ro website; www.davo-clothing.eu website, bro[uri, newslettere, car]i de vizit`, identitate vizual`; www. comunitatefoto.ro portal de fotografie, identitate vizual` cLIENT sERvIcE MANAGER: Roxana Olaru EMAIL: Roxana.olaru@bestwebimage.ro GENERAL MANAGER: Alexandru David EMAIL: alexandru.david@bestwebimage.ro

cONTENTsPEED

ADREsA: Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 45, et. 5,

BROHOUsE

ADREsA: Calea Gerentari nr.11, bl. 82, sc. 2, Sector

BEc MEDIA

ADREsA: Str. Pomrla nr. 3, bloc 21a, sc. C, et. 8,

ap. 88, Bucure[ti TEL: 0753.511.177 WEB: www.becmedia.ro NR. ANGAJA}I: 12 ANUL |NFIIN}~RII: 2009 sERvIcII: web development, social media, blogger relations, search engine marketing, web analytics, consultan]` cLIEN}I |N 2011: Business Days (ADESCO), How To Web (Wembrio), Go Travel, APPNOR, SPADA DIGITAL, Business Review, OKTAL, HBM Media (Horia Brenciu), El Comandante, IDG (PC World, ComputerWorld), LaserMaxx, UTV, Ambition, Autovit cELE MAI IMPORTANTE 5 PROIEcTE |N 2011: Business Days Conferin]ele Business Days website; How-to-web.net website; Go Travel website; PCWorld.ro website de tehnologie/IT&C, complementar revistei PC World Romnia; Business Review Publica]ie de business Website cLIENT sERvIcE MANAGER: Andrei Diaconu EMAIL: andrei@becmedia.ro GENERAL MANAGER: Andrei Boghiu EMAIL: andrei.boghiu@becmedia.ro

5, Bucure[ti TEL: +44 07530729169 (UK) WEB: www.brohouse.ro NR. ANGAJA}I: 6 ANUL |NFIIN}~RII: 2008 sERvIcII: brand audit, naming, visual identity, design print collaterals, webdesign & web development cLIEN}I |N 2011: MobilPay, Private Future Consulting, Excelez, Epic Events, ImpedioLearning, Pifou, SALF, Delta Plus, Spic & Bob, Safe Team, Video preview, Organizatia ASJC, Br`ila Info, Amintiri de familie, Labirint Media cELE MAI IMPORTANTE 5 PROIEcTE |N 2011: MobilPay www.mobilpay.ro; Excelez www.excelez.ro; Epic Events www.epicevents.ro; Impedio Learning www. impediolearning.ro; SALF www.salfgrup.ro GENERAL MANAGER: Costin Oane EMAIL: costin.oane@brohouse.ro

Sector 5, Bucure[ti TEL: 0744.656.469 / 037.373.0018 WEB: www.contentspeed.ro NR. ANGAJA}I: 15 ANUL |NFIIN}~RII: 2003 sERvIcII: dezvoltare de solu]ii personalizate pentru e-commerce B2C [i B2B pe platforma proprie; peste 250 de magazine online folosesc platforma ContentSpeed; industriile predilecte sunt papet`rie, birotic`, c`rti, ebooks, fashion, IT, electronice, electrocasnice, FMCG [i anvelope. cLIEN}I |N 2011: Diverta, Chicco, Federa]ia Romn` de Fotbal [i \nc` alte 50 de implement`ri. cELE MAI IMPORTANTE 5 PROIEcTE |N 2011: Dol.ro integrat cu ERP [i cu livrare \n magazine, Chicco.ro [i Outlet.Chicco.ro cu cre[tere vnz`ri de 40%, Mediatec.ro cu rata de conversie de 3%, Anvelope.biz portal B2B cu 12000 comenzi \n Q4 2011 cEO/NEW BUsINEss: Radu V\lceanu EMAIL: radu@contentspeed.com

DYNAMIc NETWORK LINK

ADREsA: Cotroceni Business Center, B-dul Iuliu

BUNT sTUDIO

ADREsA: Sos. Olteni]ei nr. 125B, Sector 4, Bucure[ti TEL: 031.424.6229 / 0756.128.681 WEB: www.bunt.ro NR. ANGAJA}I: 30 ANUL |NFIIN}~RII: 2007 sERvIcII: SEO, Web Development, Hosting, Mobile

Maniu 7, corp A, sc.3, et. 1, birou 26, Sector 6, Bucure[ti TEL: 021.412.0135 / 0721.208.290 WEB: www.dnl.ro NR. ANGAJA}I: 9 ANUL |NFIIN}~RII: 2003 sERvIcII: web design, web development, web marketing cLIEN}I |N 2011: Asocia]ia intercomunitar` AIDA, Indoor Media, Multidata Soft, Profilux, Prima Rent a Car, VMB Partners, Asociatia Tinerilor Manageri.
cELE MAI IMPORTANTE 5 PROIEcTE |N 2011:

App, Social Media, AdWords Campaigns, Online Marketing cLIEN}I |N 2011: Elefant.ro, Litera, Grupul Tonica, Autovit, CNAS, Elvila, CMMB, Get a Deal, CareZone, Dent Estet
cELE MAI IMPORTANTE 5 PROIEcTE |N 2011:

www.aidainteractiv.ro, www.profilux.ro, www.primatransfer.ro, www.steaua-divina.ro cLIENT sERvIcE MANAGER: Elena Bolocan EMAIL: elena@dnl.ro GENERAL MANAGER: Daniel Ciobanu EMAIL: daniel.ciobanu@dnl.ro

BEsT WEB IMAGE

ADREsA: Str. Fabricii nr. 8, Sector 6, Bucure[ti TEL: 0723.052.280 WEB: www.bestwebimage.ro NR. ANGAJA}I: 1-5 ANUL |NFIIN}~RII: 2008 sERvIcII: web development, web design, SEO,

comunicare digital`, identitate vizual`, promovare web, fotografie

seomonitor.bunt.ro (Redesign site [i aplica]ie); www.farmaciacatena.ro (Dezvoltarea site-ului farmaciacatena.ro, crea]ie design site, bannere [i newsletter); www.cnas.ro (Redesign site vechi, creare interfa]` de administrare pentru con]inut, refacerea h`r]ii sediilor CNAS, pe jude]e, crearea interfe]ei de administrare a declara]iilor de avere pe jude]e, implementarea paginii de pre]uri pentru medicamente, cu posibilitatea de c`utare [i aflare a pre]ului disponibil); www.elefant.ro (Dezvoltarea unor noi module [i func]ionalit`]i pentru site, dezvoltarea platformei de distribu]ie eBook-uri, design bannere, newslettere, materiale promo]ionale [i iPhone App; Dezvoltare [i implementare campanie Secret Santa \n toat` ]ara, dezvoltare sec]iune [i materiale de campanie); www.litera.ro (Dezvoltare de noi module [i func]ionalit`]i \n site, redesign site,

DREAM PRODUcTION

ADREsA: Str. Palanca nr. 4, B17,Timi[oara, Timi[ TEL: 0741.122.887 WEB: www.dreamproduction.ro NR. ANGAJA}I: 6 ANUL |NFIIN}~RII: 2005 sERvIcII: web development (WordPress, Drupal) cLIEN}I |N 2011: 15 cELE MAI IMPORTANTE 5 PROIEcTE IN 2011:

pravaliadeacasa.ro (SC Mulberry Development SRL Ovidiu {andor) - magazin online, aplica]ie implementat` folosind Drupal 7 [i Drupal Commerce, func]ionalit`]ile fiind \n marea majoritate custom-developed conform cerin]elor clientului; implicat.info (Academia de Advocacy)

24
- o platform` virtual` de avertizare legislativ`, informare [i dezbateri publice, format` dintr-o serie de 3 module individuale, platforma este customdeveloped folosind Drupal 7 [i integreaz` module de gestiune avansat` a utilizatorilor, de definire [i creare a evenimentelor, de administrare a arhivelor de resurse [i a con]inutului media; iancul.com (Iancu Barb`ras`) - portofoliul brand identity designer-ului Iancu Barb`ras` a fost implementat ca tem` WordPress custom conform cerin]elor riguroase ale unui client cu experien]` \n domeniul design-ului digital; camdenlockhotel.co.uk/ (Goldstill Limited Hotel&Property Management) - website-ul de prezentare al Camden Lock Hotel din Londra a fost implementat ca tem` WordPress custom \n care au fost integrate o serie de pluginuri adaptate pentru a se potrivi cu layout-ul aerisit al paginii; tuxedoconfessions.com/ (Big Issue SRL) - online concept store-ul Tuxedo Confessions este implementat \n Drupal 6 [i folose[te modulul de e-commerce Ubercart, configurat conform specifica]iilor clientului cLIENT sERvIcE MANAGER: Alex Albu EMAIL: alex@dreamproduction.ro GENERAL MANAGER: Andrei Marin EMAIL: andrei@dreamproduction.ro
ANUL |NFIIN}~RII: 2006 sERvIcII: servicii de dezvoltare web \n orice

domenii, servicii de promovare \n domeniile s`n`tate [i turism cLIEN}I |N 2011: Eurolines, Komsi Travel, Paralela 45, Cosmo Travel, Easy Travel, Klient.ro, evoMag.ro, Tody Laboratories, etc
cELE MAI IMPORTANTE 5 PROIEcTE |N 2011:

KIcK MEDIA

ADREsA: Str. Rotund` nr. 2, Bucure[ti

www.doctorbun.ro prima [i principala re]ea social` profesional` \n ni[a de s`n`tate, din Romnia; www.turism-360.ro portal de Oferte turistice cLIENT sERvIcE MANAGER: Teodor Mincu EMAIL: teodor.mincu@flyingbits.ro GENERAL MANAGER: Teodor Mincu EMAIL: teodor.mincu@flyingbits.ro

FYB ROMANIA

ADREsA: Calea Rahovei nr. 266-268,

ExPREMIO

ADREsA: Bd. Dimitrie Pompei nr. 8, Sector 2

Bucure[ti TEL: 021.242.6918 WEB: www.egenda.ro NR. ANGAJA}I: 7 ANUL |NFIIN}~RII: 2009 sERvIcII: consultan]` de marketing specializat` \n industria Horeca; tehnologii online inovatoare pentru companiile din sectorul Horeca: hoteluri, restaurante, cafenele, baruri, pub-uri, SPA, agen]ii de turism; dezvoltare de aplica]ii web-based de tip CRS (Central Reservation System), CRM (Customer Relationship Management), PMS (Property Management System) [i aplica]ii online care contribuie la aplicarea corect` a strategiilor de marketing cLIEN}I |N 2011: restaurante: La Veranda (Crowne Plaza), Sarea in Bucate, gama de outleturi Radisson SAS Bucharest; cluburi: Club Oxygen (Sun Plaza), Club Obsession; baruri/ pub-uri: Terminus, Bordello`s, The Gin Factory; hoteluri: Hotel Cantemir, Hotel Central, Hotel Ramada Oradea, Ana Hotels (Poiana Bra[ov [i Eforie Nord), Hotel Mareea Travel, Residence Domenii Plaza, Residence Arc de Triomphe, Rin Hotels; al]ii: Obegrass, Revidox, Scandia cELE MAI IMPORTANTE 5 PROIEcTE |N 2011: www. hotelcantemir.ro, www.laveranda.ro, www. theginfacory.ro- webdesign, implementare modul de rezerv`ri online, realizare re]ele sociale, FB Ads, dezvoltare aplica]ii interactive FB, dezvoltare aplica]ii mobile cLIENT sERvIcE MANAGER: Alina Constantinescu EMAIL: alina@expremio.com GENERAL MANAGER: Dan Niculae EMAIL: dan@expremio.com

Electromagnetica Business Park, Corp Cladire nr. 3, parter, camera 17, Sector 5, Bucure[ti TEL: 031.425.21.28 / 031.425.21.29 WEB: www.fyb.ro NR. ANGAJA}I: 10 ANUL |NFIIN}~RII: 2003 sERvIcII: proiectarea [i dezvoltarea de aplica]ii webbased pentru clien]i din Romnia [i str`inatate, servicii complete de implementare, mentenan]` [i promovare a serviciilor web pentru client dar [i suport logistic [i tehnic pentru flor`ria online www.123Flori.ro cLIEN}I |N 2011: Zexstar, Comisia Fulbright Romnia, Asociata Institutul European pentru Democra]ie Participativa - Qvorum. cELE MAI IMPORTANTE 2 PROIEcTE IN 2011: continu`ri ale dezvoltarilor din 2009: www.votewatch.eu - un portal independent dedicat monitoriz`rii si raport`rii activit`]ii Parlamentului European [i ai Membrilor Parlamentului European; www.zexstar.com - magazin online lansat \n urm` cu mai mult timp [i care beneficiaz` de o platforma de management [i administrare nou` al`turi de varianta \n englez`, www.ledrise.com; pentru aceste dou` magazine sunt active [i campanii de marketing online, \ncepnd cu PPC [i continund cu promovare pe social media. cLIENT sERvIcE MANAGER: Iulia Sc`rl`tescu EMAIL: iulia@fyb.ro GENERAL MANAGER: Mircea Sc`rl`tescu EMAIL: mircea@fyb.ro

Tel: 0722.704.814 WEB: www.kickmedia.ro NR. ANGAJA}I: 1 -10 colabor`ri cu freelanceri ANUL |NFIIN}~RII: 2010 sERvIcII: web-development, webdesign, marketing online, aplica]ii mobile cLIEN}I |N 2011: www.reduceri90.ro, www.covoarepc.ro, www.gofashion.ro, www.dentist-iancului.ro, www.mamasfashion.com, www.alexgraphix.com, www.upstudio.ro, www.folderjobs.ro cELE MAI IMPORTANTE 5 PROIEcTE |N 2011: siteurile men]ionate la clien]i din anul 2011; colabor`ri pentru dezvoltarea de aplica]ii pentru mobile, agregatoare de reduceri, programe pentru formulare, motoare de c`utare etc. cLIENT sERvIcE MANAGER: Livia Dulcea]` EMAIL: livia@kickmedia.ro GENERAL MANAGER: Daniel Bindea EMAIL: daniel@kickmedia.ro

MAGENDOO INTERAcTIvE

ADREsA: Piata Montreal nr. 10, World Trade Center,

intrarea F, etajul 1, Bucure[ti TEL: 0747.362.500 WEB: www.magendoo.ro NR. ANGAJA}I: 10 ANUL |NFIIN}~RII: 2011 sERvIcII: implementare solu]ii comer] online folosind platforma Magento Commerce; Magendoo este Magento Silver Solution Partner cLIEN}I |N 2011: Comodo.ro, cadouri-originale.ro
cELE MAI IMPORTANTE 5 PROIEcTE |N 2011:

www.comodo.ro, www.cadouri-originale.ro cLIENT sERvIcE MANAGER: Florinel Ioan Chi[ EMAIL: info@magendoo.ro GENERAL MANAGER: Florinel Ioan Chi[ EMAIL: florinel.chis@magendoo.ro

NETALURGIcA

IASHIDO
IAsHIDO
ADREsA: Str. Gherghel Vasile 64A, Ia[i TEL: 0723.577.692 WEB: iashido.com ANUL |NFIIN}~RII: 1999 sERvIcII: consiliere creativ`, web design/dev, etc. cLIEN}I |N 2011: Kurt Arrigo, Carioca, Headvertising,

ADREsA: Str. Av. Mircea Zorileanu, nr. 97, parter,

FLYING BITs

ADREsA: Str. Bozieni nr. 4, Bucure[ti TEL: 0724.312.664 WEB: www.flyingbits.ro NR. ANGAJA}I: 5

All Hollow, Marius Moga, Forward-Architects, Kristina Dragomir, the Book of George, carecutare, The Alternative School, mediakit, artskul, el Obscuro cELE MAI IMPORTANTE 5 PROIEcTE |N 2011: www. carioca.ro - site de agen]ie; www.headvertising. ro - site de agen]ie; www.demoga.com - site-ul lui Marius Moga; www.thealternativeschool.com - site de fi]e; www.takenfrom.com - arhiva visuala.online cLIENT sERvIcE MANAGER: iashido EMAIL: director@iashido.com GENERAL MANAGER: iashido EMAIL: director@iashido.com

Bucure[ti TEL: 031.690.0116 WEB: www.netalurgica.ro NR. ANGAJA}I: 10 ANUL |NFIIN}~RII: 2008 sERvIcII: strategie, online media buying & planning, social media [i dezvoltare web pentru proiecte cross-media. cLIEN}I |N 2011: Albalact, Banca Transilvania, Cosmopolis, Cris-Tim, Domo, Piritex, Softline, Sun Plaza
cELE MAI IMPORTANTE 5 PROIEcTE |N 2011:

www.lumeafulga.ro (site-ul de brand al Fulga, o platform` cu o component` puternic` de advergaming); www.maizuzu.ro (site-ul de brand al Zuzu, care face parte din noua platform` de comunicare a brandului comunicat` \n ATL [i a avut [i o component` de social media prin organizarea ac]iunii Zuzu Challenge Day); www.piritex.ro (site-ul de pre-comand` online la retailerului Piritex, cu un pas mai aproape de e-commerce, site-ul este conectat la softul de gestiune al companiei, informa]ia de pe site fiind

25
actualizat` \n acela[i timp cu stocurile; pe site oamenii pot filtra produsele \n func]ie de categorie, pre], trafic, ton, etc.; pe blogul site-ului persoanele interesate pot afla informa]ii tip DIY (do it yourself) despre produsele comercializate de retailer; www.blog.domo.ro (recenzii de produse, precum [i recomand`ri ale partenerilor retailerului [i informa]iile despre evenimentele companiei) MAIsTR~ {LEFUITOARE MEDIA: Irina Mateescu EMAIL: irina.mateescu@netalurgica.ro NETALURGIsT {EF: {erban Manea EMAIL: serban.manea@netalurgica.ro
WEB: www.theadgency.ro NR. ANGAJA}I: 5 ANUL |NFIIN}~RII: 2004 sERvIcII: crea]ie, comunicare online [i consultan]`

PROLOGUE ADvERTIsING

de brand (analiza, concep]ie, dezvoltare); web design [i development, design grafic, prezent`ri multimedia, bannere rich media pentru campanii online, jocuri online, crea]ie de brand (identitate vizual` pentru m`rci, companii, produse sau servicii), cataloage online [i produse tip`rite de toate tipurile; dezvoltare de aplica]ii informatice la cerere - \n special sisteme de administrare a informa]iei web-based. cLIEN}I |N 2011: Plafar/Centrofarm, Universal Music Romania, NBCC, UPetrom, Hotel Alpin, Dafora GRUP, AMCOR, Tantareanu & Tantareanu, Hyperactive
cELE MAI IMPORTANTE PROIEcTE |N 2011:

campanie de bannere flash, client Salva]i Copiii Romnia; realizare magazin online dedicat domeniului sportiv [i fitnessului + SEO + promovare online, client Neomax Online Distribution (Fitmax) cLIENT sERvIcE MANAGER: Bogdan Ghetu EMAIL: bogdan@websource.ro GENERAL MANAGER: Radu Palada EMAIL: radu@websource.ro

zITEc.cOM
ADREsA: Intrarea Binelui nr 1A, Cl`direa Fortuna,

ADREsA: Bd. Gheorghe {incai nr. 9, bl. 3, sc. A,

ap. 1, Sector 4, Bucure[ti TEL: 031.428.4885 WEB: www.prologue.ro NR. ANGAJA}I: 7 ANUL |NFIIN}~RII: 2008 sERvIcII: web design, eCommerce, Email marketing, SEO, PPC (Adwords, Facebook), Social Media Marketing, Branding/Id, Hosting cLIEN}I |N 2011: Gucci, eSky, CSSPP, Romprest, MxHost, Labormed Pharma, Interra, Galermo, Euroed, Zepter Invest, Travel Solutions, Atvrom
cELE MAI IMPORTANTE 5 PROIEcTE |N 2011:

www.interra.ro - Interra - web design, email marketing, SEO; www.atv-vanzari.ro - Atvrom web design, eCommerce, email marketing, SEO, branding/ID; www.funkybiz.ro - Click Soft - web design, eCommerce, email marketing, SEO, branding/ID; www.rcasuperieftin.ro - Strategic Insurance - web design, eCommerce, email marketing, SEO Cstigator GPEC 2011; www.stylezza.com - Stylezza - web design, eCommerce, SEO cLIENT sERvIcE MANAGER: Naie Daciana EMAIL: daciana@prologue.ro GENERAL MANAGER: Ro[ca Alexandru EMAIL: alex@prologue.ro

www.binderbubisighisoara.ro, www.binderbubimedias.ro, www.hanulgreweln.ro, www.hoteltraube.ro, www.motel-lg.ro, www.daforaturism.ro unificarea identit`]ii de brand pentru Grupul Dafora; desenarea [ablonului de corporate pentru toate site-urile grupului, www.plafar.ro dezvoltari de func]ionalit`]i suplimentare pe platforma de ecommerce Plafar (solu]ie personalizat`), www.getmusic.ro dezvolt`ri de module custom, www.hotelvega.ro redesenarea complet` a platformei online, pe baza noilor cerin]e; dezvoltarea versiunii pentru mobile, www.hotelalpin.ro redesenarea complet` a siteului, pe baza noilor cerin]e (hote + aparthotel), www.hotelsaturn.ro redesenarea complet` a siteului; proiectul INOVENTIV: inoventiv.svasta-icg.ro dezvoltarea identit`]ii, a materialelor de comunicare [i a site-ului web (Svasta ICG - Ensight - POSDRU); proiectul rurACT: ruract.svasta-icg.ro - dezvoltare website [i materiale de comunicare (Svasta ICG - POSDRU); dezvolt`ri web, Facebook apps & YouTube pentru clien]ii Hyperactive (undisclosed) cLIENT sERvIcE MANAGER: Gabriela Ni]` EMAIL: gabriela.nita@theadgency.ro GENERAL MANAGER: Richard Ni]` EMAIL: richard.nita@theadgency.ro

RAPTORWEB

ADREsA: Calea Rahovei nr. 321, bl. 28, ap. 132,

Sector 5, Bucure[ti TEL: 0766.437.147 WEB: www.raptorweb.ro NR. ANGAJA}I: 2 ANUL |NFIIN}~RII: 2008 sERvIcII: graphic design, webdesign, fotografie profesional`
cELE MAI IMPORTANTE 5 PROIEcTE |N 2011:

WEBsOURcE
ADREsA: Sos. Virtutii nr. 15, bl. R6a, sc. 2, ap. 51,

blacklistfoto.ro - un site cu liste de echipament foto furat; inchirierefoto.ro - magazin online de inchiriere echipament foto; concursurifoto.ro un portal de comunicare a concursurilor foto \n desf`[urare; photoreview.ro - un site de reviewri ale echipamentelor foto; boutiquestudio.ro - siteul de prezentare al studioului foto Boutique Studio GENERAL MANAGER: Marian Cazacu EMAIL: office@raptorweb.ro

THE ADGENcY MEDIA & cONsULT


ADREsA: Str. Dezrobirii nr. 42, bl.O8A, ap.126,

Sector 6, Bucure[ti TEL: 031.437.8480 / 0740.216.889 / 0744.338.198

Sector 6, Bucure[ti TEL: 0727.737.181 WEB: www.websource.ro NR. ANGAJA}I: 3 ANUL |NFIIN}~RII: 2008 sERvIcII: web developing, consultan]` [i analiza web, promovare [i optimizare cLIEN}I |N 2011: Arctic, Beko, Salvati Copiii, bam boo, Hornbach, ASUS, REAL, Medlife, Accor, REI Consulting, Fitmax, eImobiliare. cELE MAI IMPORTANTE 5 PROIEcTE |N 2011: realizare site de prezentare a Arctic SA - produse, suport consumatori, lumea Arctic, implementare concurs online, campanii de newslettere, client Arctic; realizare site de prezentare a noii game BEKO Smart Blue + campanie de bannere flash, promovare prin newslettere, client BEKO; refacerea siteului de vnz`ri online a magazinelor de decora]iuni [i cadouri bam boo + SEO, client Andromede Dcor (bam boo); dou` site-uri interactive destinate copiilor [i p`rin]ilor +

et. 3, Sector 4, Bucure[ti TEL: 072 - 66 ZITEC WEB: www.zitec.com NR. ANGAJA}I: 45 ANUL |NFIIN}~RII: 2003 sERvIcII: realizare de proiecte medii [i mari (Web, Mobile, Facebook applications, cloud computing etc); Online Marketing (SEO, PPC, Social Networks) cLIEN}I |N 2011: HappyTour Group, Sanoma Hearst Romania, JW Marriott Bucharest, Zipongo.com, Online.TV cELE MAI IMPORTANTE 5 PROIEcTE |N 2011: Paravion. ro solu]ie bazat` pe Drupal 7, include integrare cu surse multiple de produse si servicii turistice [i vnzare \ntr-un pas; HotelPeeps.ro solu]ie multi-domeniu [i multi-limba bazat` pe Zend Framework, include integrare cu multiple sisteme de rezerv`ri hoteluri [i o aplica]ie Facebook complex`; Agora.ro portal de [tiri [i articole specializat \n tehnologia informa]iei, include organizarea automat` a conferin]elor, cu streaming video [i plata online (Drupal); OrhideeaSpa. ro site de prezentare pentru cel mai mare Spa din Bucure[ti; Zipongo.com proiect deosebit de complex, include sec]iune de oferte (cupoane) valabile \n SUA dar [i o sec]iune dedicat` urm`ririi dietei [i activit`]ii sportive precum [i oferirea de recomand`ri personalizate; VideoPublishing.com platform` specializat` pentru preluare, procesare [i streaming multimedia bazat` pe o infrastructur` de cloud-computing (Amazon AWS) cLIENT sERvIcE MANAGER: Mihaela Preda EMAIL: mihaela.preda@zitec.com GENERAL MANAGER: Alexandru L`pu[an EMAIL: alex.lapusan@zitec.com

online research

DAEDALUs ONLINE
ADREsA: Calea Floreasca nr. 169, Sector 1,

Bucure[ti TEL: 021.317.9731 WEB: www.daedalusonline.ro NR. ANGAJA}I: 4 ANUL |NFIIN}~RII: 2009 sERvIcII: cercetare de marketing, studii de tip cantitativ [i calitativ; furnizare panel de consumatori cLIEN}I |N 2011: Vodafone, Ursus, Unilever, Nestle, PepsiCo, Romtelecom, Millenium Bank, JTI, Toyota, HR Club, Research Now, LightSpeed, TNS, Kantar Operations, Daedalus Millward Brown

26
DOMENII DE sPEcIALIzARE: brand tracking, TEHNOLOGIE PENTRU cERcETARE AFLAT~ |N PROPRIETATEA cOMPANIEI: AdOcean (unul dintre sERvIcII: solu]ii pentru testare de reclam` web:

evaluarea comunic`rii, testarea de reclame, comportamentul consumatorilor, satisfac]ia clien]ilor, satisfac]ia angaja]ilor, testarea de concepte
TEHNOLOGIE PENTRU cERcETARE AFLAT~ |N PROPRIETATEA cOMPANIEI: propriul panel online de

consumatori att \n Romnia ct [i \n Bulgaria MANAGING PARTENER: Laurentiu Serghie EMAIL: laurentiu.serghie@daedalusonline.ro

cele mai performante adservere existente pe pia]`), gemiusDirectEffect (aplica]ie de monitorizare a efectului campaniilor publicitare online), gemiusAdHoc (aplica]ie folosit` perntru realizarea studiilor cantitative pe baza de chestionare emise pe site-uri), gemiusTraffic, gemiusHeatMap (web analytic tools), GENERAL MANAGER: C`talin Emilian EMAIL: Catalin.emilian@gemius.com

EREsEARcH cORP
ADREsA: Str. G-ral Dimitrie Salmen nr. 20, Sector 2,

Bucure[ti TEL: 031.620.8728 / 031.620.8729 WEB: www.eresearch.ro NR. ANGAJA}I: 5 ANUL |NFIIN}~RII: 2007 sERvIcII: cercetare de pia]` (cantitativ` [i calitativ`) [i consultan]` cLIEN}I |N 2011: Zentiva, Sanofi-Aventis, Reckitt Benkiser, Tnuva, WuXing, Autovit, Coca-Cola Romnia, Funda]ia Dinu Patriciu, Odyssey Communication, Inovaction DOMENII DE sPEcIALIzARE: brand & consumer research, product research, advertising testing, site usability, competitive analysis, tracking studies, price studies, ethnographic studies (online consumers community research, social network research) and other qualitative research studies (focus groups, in depth interviews, online board discussions, research journals)
TEHNOLOGIE PENTRU cERcETARE AFLAT~ |N PROPRIETATEA cOMPANIEI: eSurvey (platform`

GFK ROMNIA, ONLINE REsEARcH TEAM


ADREsA: Str. George Constantinescu nr. 3, cl`direa

pentru cercetare cantitativ` online), eFocus (platform` pentru cercetare calitativ` online), eForum & eJournal (platform` pentru discu]ii de tip forum [i jurnale online), eMergency (platform` pentru cercetare cantitativ` ultra-rapid`), eTalking (platform` pentru conferin]e de pres` [i lans`ri de produse online), eAdTest (software pentru testare de reclame [i spoturi), VIU (software pentru site usability, internet user profile), Raspunsultau.ro (platform` administrare panel) cLIENT sERvIcE MANAGER: {tefania Stroe EMAIL: stefania.stroe@eresearch.ro GENERAL MANAGER: Sorel Radu EMAIL: sorel.radu@eresearch.ro

Upground BOC, et. 6, Sector 2, Bucure[ti TEL: 021.205.5500 WEB: wwww.gfk-ro.com NR. ANGAJA}I: 150 ANUL |NFIIN}~RII: 1992 sERvIcII: studii pe panelul propriu de responden]i askGfK studii cantitative [i calitative care r`spund nevoilor de marketing la un moment dat; solu]ii de website user experience; dezvoltarea de paneluri dedicate de cercetare online adaptate nevoilor clientului; pe lng` serviciile de cercetare online, GfK activeaz` \ntr-un spectru foarte larg al cercet`rii de marketing prin diviziile sale: Custom Research, Retail & Technology, Media cLIEN}I |N 2011: Vodafone, Carrefour, ING, Parmalat, European Food, Walmark, Beiersdorf, Berbengier, Danone, Nestle, GfK Group, ePayment, GSP, alte companii din domeniul farmaceutic [i social. Domenii de specializare: copy test testarea unor reclame TV, print, radio; evaluarea performantei unei campanii de comunicare care a fost online / offline; brand tracking [i brand equity, comportament de consum [i cumparare, sensibilitatea la pre] [i optimizare de produse, testare de concept; satisfac]ia clien]ilor, satisfac]ia angaja]ilor
TEHNOLOGIE PENTRU cERcETARE AFLAT~ |N PROPRIETATEA cOMPANIEI: panelul de responden]i

\n mediu de test prin expunere direct`; direct \n mediu digital prin tehnologia ad-replacement; solu]ii de monitorizare trafic web [i monitorizare aduri online; solu]ii de evaluare site-uri; solu]ii de m`surare pasiv` a comportamentului consumatorilor \n mediul digital (passive measurement); project management for online data collection; scripting and programming; sampling; data processing; coding cLIEN}I |N 2011: Ipsos Mori UK; Ipsos France; Ipsos US; Ipsos Canada; Ipsos Germany; Ipsos Switzerland etc. DOMENII DE sPEcIALIzARE: Ipsos ASI The Advertising Research Specialists; Ipsos Marketing The Innovation and Brand Research Specialists; Ipsos MediaCT The Media, Content and Technology Research Specialists; Ipsos Public Affairs The Social Research and Corporate Reputation Specialists; Ipsos Loyalty The Customer and Employee Research Specialists cLIENT sERvIcE MANAGER: Oliviero Marchese EMAIL: oliviero.marchese@ipsos.com GENERAL MANAGER: Cristina Mititelu Mihoc EMAIL: cristina.mititelu@ipsos.com

sHORTcUT REsEARcH
TEL: 0722.619.960 WEB: www.theshortcut.ro/research NR. ANGAJA}I: 5 ANUL |NFIIN}~RII: 2011 sERvIcII: cercetare calitativ` [i analiz` de con]inut cLIEN}I |N 2011: TBWA, GetLokal.ro, studiul Mame

pe Facebook
DOMENII DE sPEcIALIzARE: definire profil audien]`

interviuri online, analiza percep]iilor asupra unui subiect \n online, analiza imaginilor, observarea comportamentelor [i tendin]elor \n online pe segmente precum key opinion leaders, target premium/lux, tineri/adolescen]i/hipsteri, femei/ tinere mame, adul]i din clasa medie
TEHNOLOGIE PENTRU cERcETARE AFLAT~ |N PROPRIETATEA cOMPANIEI: Target Stories narative

GEMIUs REsEARcH
ADREsA: Str. Cezar Bolliac nr. 8, ap. 6, Sector 3,

Bucure[ti TEL: 021.323.3523 WEB: www.gemius.com NR. ANGAJA}I: 5 ANUL |NFIIN}~RII: 2005 sERvIcII: servire [i monitorizare campanii publicitare online, cercetare de pia]` prin metodologii online, website usability cLIEN}I |N 2011: AllianzDirect, Digital4, Convergent Media, Initiative Media, Intact Interactive, Internetcorp, Media Point, Media Planning Group, Neogen, New Media Agency, Q2M, Ringier, Rol.ro, Starcom, Zenith Media, DOMENII DE sPEcIALIzARE: tehnologii Adserving, cercetare de marketing online

askGfK este gestionat prin platform Atlas [i a fost construit prin resurse proprii; tehnologia Nurago pentru studierea efectelor campaniilor publicitare online pe baz` de cookies. cLIENT sERvIcE MANAGER: Traian N`stase EMAIL: traian.nastase@gfk.com GENERAL MANAGER: Andi Dumitrescu EMAIL: andi.dumitrescu@gfk.com

ale publicului ]int`; Social mID profilarea identit`]ii unui grup ]int` prin observarea comportamentului online GENERAL MANAGER: Alina Floroi EMAIL: alina@theshortcut.ro

online Monitoring

IPsOs INTERAcTIvE sERvIcEs


ADREsA: Splaiul Independen]ei nr. 319, Sector 6,

Bucure[ti TEL.: 031.220.4000 WEB: www.ipsos.com/Country_Profile_Romania NR. ANGAJA}I: 641 ANUL |NFIIN}~RII: 2001

BIROUL ROMAN DE AUDIT AL TIRAJELOR


ADREsA: Calea Grivi]ei nr. 6-10, Sector 1, Bucure[ti TEL: 021.311.7740/41 WEB: www.brat.ro; www.sati.ro; www.sna.ro NR. ANGAJA}I: 15 ANUL |NFIIN}~RII: 1998

27
sERvIcII: auditul tirajelor date de difuzare sERvIcII: monitorizare de con]inut & de audien]`

auditate ale publica]iilor media tip`rite (aprox. 300 de publica]ii) - informa]ii complete [i rezultatele auditului se g`sesc la www.brat.ro; Studiul Na]ional de Audien]` (SNA FOCUS) - informa]ii cu privire la audien]a titlurilor din pres` scris` (138 de publica]ii tip`rite) [i profilele sociodemografice ale cititorilor, date referitoare la consumul de produse [i servicii, inclusiv m`rci - informa]ii complete se g`sesc la www.sna.ro; Studiul de Audien]a [i Trafic Internet (SATI) informa]ii cu privire la audien]a site-urilor web, a profilelor sociodemografice ale vizitatorilor site-urilor web precum [i traficul acestora. Informa]ii complete [i indicatorii generali ai rezultatelor de trafic - www.sati.ro; Monitorizarea Investi]iilor \n Publicitate (MIP) informa]ii complete cu privire la investi]iile in publicitate pentru presa scrisa, radio si online, inclusiv serviciul de avertizare rapid` (early warning) ce furnizeaz` zilnic date despre campaniile publicitare nou lansate. |n prezent sunt monitorizate peste 300 de publica]ii, 8 sta]ii radio [i aproximativ 2500 site-uri web. cLIEN}I |N 2011: peste 200 de companii reprezentative ale industriei de media [i publicitate cLIENT sERvIcE MANAGER: Constantin Mocanu EMAIL: constantin_mocanu@brat.ro GENERAL MANAGER: Arina Ureche EMAIL: arina@brat.ro

(trafic) pe: Twitter, bloguri, Facebook, presa online, forumuri; Zurf este un tool complex de monitorizare calitativ` [i cantitativ` pentru social media. Zurf aduce toate platformele sociale \n acela[i loc, cu acces \n timp real la datele colectate [i posibilitatea de r`spuns direct din interiorul aplica]iei; aplica]ia eviden]iaza sentimentul din jurul brandului conform exprim`rilor semantice \n limba romna [i ofer` o interfa]a de acces la graficele [i diagramele analitice; rezultatele cantitative [i calitative generate de aplica]ie pot deveni barometrul necesar pentru aprecierea eficien]ei unei campanii de comunicare; rezultatele pot indica, de asemenea, necesitatea adapt`rii dialogului cu consumatorii \n func]ie de reactia acestora la mesaje; \n afara functionalit`]ilor \n timp real, ZURF ofer` posibilitatea de a g`si cele mai populare povestiri din social media \n ultimele 3 luni, cu toate op]iunile de analiz` necesare, punctnd, astfel, evolu]ia sentimentului din jurul unui brand [i, implicit, a impactului campaniilor de comunicare. GENERAL MANAGER: Cristian Pantazi EMAIL: cristian@kaleidoscope.ro

MEDIATRUsT ROMNIA
ADREsA: Str. Pascal Aristide nr. 29-31, Bucure[ti TEL: 021.319.3552 WEB: www.mediatrust.ro NR. ANGAJA}I: 35 50 ANUL |NFIIN}~RII: 1999 sERvIcII: monitorizare de con]inut pe platformele:

twitter, bloguri, facebook, presa online, forumuri; monitorizare pres` scris`, Internet, radio [i TV, platforma, monitorizare international`, analize media cLIEN}I |N 2011: Comisia European`, Raiffeisen Bank, BMW Romania, OMV Petrom, E.ON, Okazii. ro, Myjob.ro, PEPSICO INC, Puma, Eureko etc. GENERAL MANAGER: Bogdan Apostol EMAIL: bogdan.apostol@mediatrust.ro office@mediatrust.ro

TRAFIc.RO
ADREsA: Bdul Pierre de Coubertin, nr. 3-5,

MEDIA IMAGE GROUP


ADREsA: Str. Vasile Lucaciu nr. 117, Sector 3,

FAcEBRANDs.RO
ADREsA: Str. Francez` nr. 52, et. 3, ap. 8, Sector 3,

Bucure[ti TEL: 0721.614.964/ 021.310.6836 WEB: www.facebrands.ro & pro.facebrands.ro NR. ANGAJA}I: 12 ANUL |NFIIN}~RII: 2011 sERvIcII: monitorizarea paginilor de Facebook \n Romnia; analiza competitiv` pentru activit`]i de marketing [i comunicare pe Facebook cLIEN}I |N 2011: agen]ii de PR, agen]ii de media, agen]ii de digital/online advertising, companii de turism, FMCG DOMENII DE sPEcIALIzARE: monitorizare, evaluare, raportare, analize
TEHNOLOGIE PENTRU cERcETARE AFLATA |N PROPRIETATEA cOMPANIEI: istoricul activit`]ilor

Bucure[ti TEL: 021-320.2141, 021-320.2132 WEB: www.mediaimage.ro NR. ANGAJA}I: 120 ANUL |NFIIN}~RII: 2001 sERvIcII: monitorizare de con]inut pe Twitter, bloguri, presa online, forumuri; interven]ie uman` pe rapoarte, selec]ii ale celor mai relevante materiale, traduceri \n limba englez`, analize de imagine \n online cLIEN}I |N 2011: peste 100, printre care: Dacia, Petrom, Coca-Cola, Heineken, PricewarterhouseCoopers, RedBull, Nestle, Samsung, Carrefour etc. MARKETING MANAGER: Miron Mateescu EMAIL: office@mediaimage.ro

comerciale pe Facebook \n Romnia, motor de monitorizare permanent`, instrumente de analiza a performantei paginilor, instrumente de raportare cLIENT sERvIcE MANAGER: Ionu] Oprea EMAIL: contact@facebrands.ro GENERAL MANAGER: Ionu] Oprea & Andrei {tefan EMAIL: contact@facebrands.ro

MEDIA IQ
ADREsA: Calea Grivi]ei nr. 143, Sector 1, Bucure[ti TEL: 0751.393.952 WEB: www.mediaiq.ro NR. ANGAJA}I: 15 ANUL |NFIIN}~RII: 2009 sERvIcII: monitorizare de con]inut pe platformele:

Sector 2, Bucure[ti TEL: 021.209.5321 WEB: www.trafic.ro NR. ANGAJA}I: 15 ANUL |NFIIN}~RII: 2000 sERvIcII: monitorizare de audien]` (trafic); trafic. ro a dezvoltat \n timp servicii pentru peste 50.000 de clien]i; a \nceput prin a oferi primele statistici pentru siteurile romne[ti [i primul clasament; odat` cu evolu]ia [i schimb`rile ap`rute \n mediul online, trafic.ro a dezvoltat un pachet complex de servicii utile oric`rui tip de proiect online; alerte trafic.ro: monitorizeaz` performan]ele tehnice ale siteurilor (uptime, timp de \nc`rcare [i pagini de eroare); Bursa de domenii: cea mai mare pia]` de domenii [i de siteuri din Romnia; Ulise.ro primul catalog al firmelor care dezvolt`, optimizeaz` [i promoveaz` siteuri pentru IMM-uri; Piata de linkuri cea mai mare pia]` de linkuri [i advertoriale din Romnia pentru promovare [i link building cLIEN}I |N 2011: peste 44.000 de siteuri romne[ti, printre care: sport.ro, cancan.ro, okazii.ro, click. ro, adevarul.ro, antena3.ro, hotnews.ro, ziare.com, a1.ro, cinemagia.ro, 220.ro, 4tuning.ro, regielive. ro, creativemonkeyz.ro, ejobs.ro, eva.ro, acasa. ro, sentimente.ro, jurnalul.ro, anuntul.ro, kappa.ro, portal.edu.ro, avocatnet.ro, miniprix.ro, etc. DIREcTOR PROIEcT: Ionu] Tudor EMAIL: ionut.tudor@trafic.ro

KALEIDOscOPE - zURF
ADREsA: Str. Iordache Golescu nr. 17, sector 1,

Bucure[ti TEL: 021.211.7181 WEB: www.zurf.ro ANUL |NFIIN}~RII: 2011

Twitter, bloguri, Facebook, presa online, forumuri; software cLIEN}I |N 2011: Baumax, Bitdefender, BRD, Continental Hotels, Cump`na, Grapefruit, Imprimeria Na]ional`, Marriott Hotels, Unilever Food Solutions, Pay U, Total Soft etc. MARKETING MANAGER: Mihaela Ionica EMAIL: mihaela@mediaiq.ro

zELIsT MONITOR (BY TREEWORKs)


ADREsA: Intrarea Fabulistului nr. 6, Sector 1,

Bucure[ti TEL: 021.324.1404 WEB: www.zelistmonitor.ro www.tree.ro NR. ANGAJA}I: 4 dedica]i produsului ANUL |NFIIN}~RII: 2007

28
sERvIcII: monitorizare de con]inut & de trafic pe sERvIcII: Loyalty solutions, email marketing, multi-

platformele: Twitter, bloguri, Facebook, presa online, forumuri; estimare num`r vizualiz`ri, posibilitate monitorizare campanii prin tool dedicat, date demografice [i geografice despre emiten]i bloggeri [i posesori conturi Twitter, modul Social Media Insights, Zelist for Bloggers, Zelist for Press cLIEN}I |N 2011: Microsoft, Raiffeisen, ING, BCR, Unicredit, Banca Transilvania, Hyperactive, Standout, Spada Digital, V+O Communications, The Practice, Green Pixel, Unilever, OMV, Danone, Romtelecom, Nokia, Avon, Rompetrol, Discovery Channel etc. MANAGING PARTNER: C`t`lin Teni]` EMAIL: catalin@tree.ro

channel integration, performance optimization cLIEN}I |N 2011: Porsche Romnia, Dacia, Renault, Oriflame, Edenred, Emag, Altex, Media Galaxy, Flanco, ING Bank, ING Asigur`ri, OTP Bank, TNT, Quick24, NNDKP, Erste Asset Management, Farmaciile Dona, Eurocor, Ensight, Happy Tour, Vola.ro, Sixt, Panasonic, Pagini Auri, Hostway, Ziarul Financiar, Coface Romnia, Human Invest, DentEstet, Noriel, Decathlon, Hollywood Multiplex, S`pt`mna Financiar` cLIENT sERvIcE MANAGER: Ana Gherase EMAIL: ana.gherase@whiteimage.ro GENERAL MANAGER: Andrei Georgescu EMAIL: Andrei@whiteimage.ro

ocial Inclusion, 4th Bin, Pei Partnership, David Feldman, Andrew Berger, Chaffetz Lindsey, Great Lakes, Wiand Guerra King, Findlay, Third Wave Foundation, Sarah Jones, Stone Barns, Morris Jumel Mansion, Zafen, Diamond Reporting, Artec Educational, Wmd, Swan, Guantanamo Memorial

ALExANDRU NEGREA

TEL: 0724.753.066 EMAIL: alexandru.negrea@gmail.com WEB: www.alexandrunegrea.ro ARII DE cONsULTAN}~: social media marketing,

corporate blogging, Facebook content strategy cLIEN}I |N 2011: Banca Comercial` Romn`

DORU PANAITEscU

eMail Marketing

alte servicii

TEL: 0722.217.766 - 0747.217.766 EMAIL: doru@marketeer.ro WEB: www.marketeer.ro, www.dorupanaitescu.ro ARII DE cONsULTAN}~: training de publicitate online,

INWIsE
TEL: 0372.758.758, 0735.556.800 WEB: www.inwise.ro sERvIcII: Solu]ii Saa S (Software as a Service)

marketing digital, online media planning, cLIEN}I |N 2011: Laura Baldini, Dentestet, Continental Hotels, Edipresse SA, Ileo Interactiv, Practice PR, 2Parale Afiliere, Oficiul de Turism al Austriei, Paralela 45, Inform Media, RCA-Ieftin etc

2PARALE
ADREsA: Str. Nicolae Iorga, nr. 13, Sector 1,

pentru direct digital marketing: email, SMS, social media cLIEN}I |N 2011: Cosmote, Anun]ul Telefonic, Euro Mini Storage, ABTH Print Grup, Mediashop, Oxette EMAIL: sales@inwise.ro

Bucure[ti TEL: 021.201.6135 WEB: www.2parale.ro NR. ANGAJA}I: 10 ANUL |NFIINT~RII: 2008 sERvIcII: cea mai mare re]ea de afiliere din Romnia, cu peste 8.000 de afili`]i \n portofoliu cLIEN}I MAJORI |N 2011: Altex, ClickShop, Orange, OTP Bank, ING, TinaR, Groupon, Plafar, Hostway, Adevarul Shop, Oriflame, Continental Hotels
cLIENT sERvIcE MANAGER / sALEs MANAGER:

LIvIU TALOI

TEL: 0745.289.583 EMAIL: liviu.taloi@siteaudit.ro WEB: www.liviutaloi.ro ARII DE cONsULTAN}~: comer] electronic,

MAILAGENT
ADREsA: Str. Pierre de Coubertin nr. 3-5, et.3,

marketing online, optimizarea conversiilor, usability, web analytics, ppc/sem, (re)organizarea departamentelor unui magazin online, trainer, speaker cLIEN}I |N 2011: magazine online mari [i medii (top 10, premiate, dar [i mai mici) din diverse domenii, institu]ii bancare, companii de software romne[ti [i interna]ionale, companii de turism, publisheri importan]i, diver[i furnizori de servicii online

Sector 2, Bucuresti TEL: 0212.095.376 WEB: www.mailagent.ro NR. ANGAJA}I: 10 ANUL |NFIIN}~RII: 2007 sERvIcII: aplica]ie online marketing, aplica]ii pentru mobil, crea]ie [i analiz` campanii de marketing online; cross-platform marketing: consultan]` campanii integrate online/mobile/social cLIEN}I |N 2011: City Grill Group, Radio France Internationale (RFI), Lets do it Romania, WWF, Paralela 45, Sephora, Tiriac Imobiliare, Di Bas, Otter, Secom, Sapte Seri, KLASS. cLIENT sERvIcE MANAGER: Bogdan Dumitru EMAIL: bogdan.dumitru@mailagent.ro GENERAL MANAGER: Bogdan Nedelcov EMAIL: bogdan.nedelcov@mailagent.ro

Vlad St`nil` EMAIL: vlad.stanila@2parale.ro GENERAL MANAGER: Dorin Boerescu EMAIL: dorin.boerescu@2parale.ro

TUDOR TOTOLIcI

TEL: 0753.121.147 EMAIL: tudor.totolici@gmail.com WEB: www.tudortotolici.ro ARII DE cONsULTAN}~: online marketing strategy,

online consultants
DAN DRAGOMIR
TEL: 0769.066.003 EMAIL: massmedia@gmail.com WEB: www.computerblog.ro/cv ARII DE cONsULTAN}~: campanii online, social

social media, content marketing, website audit cLIEN}I |N 2011: Fiat, Alfa Romeo, Salva]i Copiii, Alied Pickfords

DAN v|RTOPEANU

TEL: 0742.209.308 EMAIL: dan.virtopeanu@gmail.com WEB: www.virtopeanu.ro ARII DE cONsULTAN}~: mobile marketing,

media, bloguri, advertoriale, comunicare business

advergames
cLIEN}I |N 2011: agen]ii digitale, dezvoltatori de

aplica]ii mobile

cONsTANTIN FERsETA (FERsETA E-cONsULTING cABINET)


TEL: 0723.394.454 EMAIL: contact@ferseta.com WEB: www.ferseta.com

Acest proiect editorial include companiile care au r`spuns chestionarelor trimise prin mail sau postate pe www.digitalforum.ro. Pentru apari]ia \n edi]iile viitoare v` rug`m s` ne contacta]i la office@evensys.ro

WHITE IMAGE LOYALTY sOLUTIONs


ADREsA: Str. Brezoianu, nr. 4, et. 2, Sector 5,

ARII DE cONsULTAN}~: e-marketing cLIEN}I |N 2011: Coca-Cola Hellenic, NY Historical

Bucure[ti TEL: 021.310.1510 WEB: www.whiteimage.net NR. ANGAJA}I: 20 ANUL |NFIIN}~RII: 2003

Society, Open House NY, Arctic, Sprint Curier, George Butunoiu, Ecorom Ambalaje, Clinicco, Portorom Cosmetics, Image PR, Voltaj, Amraz Romania, VB Services, Netrisk Broker, Residence Paradis, The Concept, Matts Promise, Maureen Goss, Pactolus, All For Africa, Center For

29
Ze list: tOP sOCiAl MediA |n 2012
ZeList.ro prezint` o imagine general` a utiliz`rii blogurilor [i Twitter \n Romnia. ZeTweety ofer` un top al celor mai urm`rite persoane pe Twitter, iar Ze Top arat` topul dup` link love.
Top bloguri
top 25 bloggeri* (conform zelist.ro) BLOG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 manafu.ro tudorchirila.blogspot.com alexmazilu.ro groparu.ro ciutacu.ro piticu.ro adihadean.ro bucurenci.ro sutu.ro petreanu.ro alexandrunegrea.ro reportervirtual.ro bobbyvoicu.ro tolo.ro adrianciubotaru.ro mihaibendeac.ro tomatacuscufita.com blogatu.ro bazavan.ro alecuracoviceanu.ro simonatache.ro piticigratis.com moshemordechai.wordpress.com makavelis.com mintea-de-ceai.blogspot.com

Top Twitter
top 25 conturi de twitter in functie de rt si mentionari (conform zelist.ro) BLOG
1147,3925495148 1135,159784317 1077,861032486 992,0983181 941,0843362808 879,5546016693 780,6201524735 740,9479198456 739,8499403 712,0440759659 708,1188049316 695,5947551727 691,3520240784 654,9616136551 594,3777780533 555,7655506134 536,5918397903 534,417031765 501,6247401237 498,0530519485 449,5911989212 445,477139473 440,60851717 430,4317340851 427,1957697868 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 cONT TWITTER aiurea chinezu piticu21 arhi cc696 rfboris parcatotana sandman_ro ellunes daninhodj stmurgeanu nebuloasa zoso ciulea semanticus marianhurducas ihearlights vasilemanu makavelis mirceamester alexursa ruxa aurasmihai manafu idantero NR. TOTAL RT-URI / MENTIONARI 33461 31467 29591 21828 19826 19784 19505 19042 18525 17411 16945 15626 15123 14510 13822 13674 13536 12990 12952 12656 12566 12394 12293 12241 12126

* Clasamentul cuprinde doar blogurile inscrise in zelist.ro. Bloguri precum zoso.ro, arhiblog.ro sau chinezu.eu nu sunt inscrise pe site.

Top 25 conturi de Twitter in functie de reach


* reach-ul este definit ca suma followerilor tuturor conturilor care au redistribuit un tweet al contului sau au mentionat contul respectiv (conform zelist.ro).
cONT TWITTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 aiurea chinezu piticu21 arhi nebuloasa zoso ruxa aurasmihai mirceamester manafu ecostin ellunes rfboris stmurgeanu cc696 andreicrivat ionutbunescu hoinaru sandman_ro make2000 REAcH* 38342604 36881387 35422409 31056629 21999329 21263428 20821047 20289561 19928766 19016862 18724622 18718303 17614411 16862152 16451736 16255197 15797400 15546608 14747878 14453748

Top 10 bloguri colective


Observatie: Chiar daca metropotam si decatorevista nu pot fi considerate bloguri, prin implicarea in social media de care au dat dovada si importanta acestora ca presa alternativa, am decis sa le cvasi bloguri si le-am inclus in categoria bloguri colective (conform zelist.ro). BLOG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bookblog.ro metropotam.ro refresh.ro tvdece.ro contributors.ro feeder.ro decatorevista.ro rezistenta.net voxpublica.realitatea.net viajoa.ro

BLOG
1131,8097648621 718,1204690933 634,741358757 621,4474096298 556,9277982712 475,0034227371 448,9666516781 413,1076712608 405,4651594162 372,8899979591

* Site-ul Zelist.ro indexeaz` [i analizeaz` blogosfera [i twittosfera.ro din 2011 (peste 59.700 de bloguri romne[ti [i peste 43.000 de conturi de twitter), oferind date sintetice profesioni[tilor din social media. Pe baza informa]iilor prelevate, Zelist realizeaz` s`ptamnal un clasament al importan]ei unui blog \n func]ie de num`rul de linkuri care trimit spre el [i de importan]a blogurilor din care provin respectivele linkuri. ** Topul de fa]` este realizat prin \nsumarea scorurilor pe toate topurile din anul 2011 \n care un blogger a ap`rut. Nu au fost incluse in top conturile de twitter cu con]inut majoritar \n englez` sau conturile corporatiste (afiliate companiilor).

EVENSYS este una dintre cele mai dinamice companii locale independente din industria organiz`rii de evenimente business to business. Cu 6 ani de experien]` [i cu o medie de 35 evenimente organizate anual, Evensys este specializat` exclusiv pe dezvoltarea de conferin]e [i seminarii proprii, ce acoper` 5 domenii de activitate: Financiar & Investi]ii, Marketing & Comunicare, Internet & New Media, Imobiliare [i Retail. Evenimentele organizate trateaz` tematici actuale, care privesc att industria de business local, ct [i cea din Europa Central` [i de Sud-Est. In plus, Evensys a fost ini]iatorul a 2 cluburi de networking, REIS - Real Estate Investors' Society, club destinat investitorilor \n industria imobiliar` [i Web Club - primul club dedicat speciali[tilor industriei online din Romnia. De asemenea, \n 2009, Evensys a fost partenerul oficial \n Romania al companiei Management Centre Europe (MCE), unul dintre cei mai importan]i furnizori de servicii dedicate dezvolt`rii strategiilor de management la nivel interna]ional, cu activita]i \n Europa, Estul Mijlociu [i Africa de Nord. Colaborarea a vizat organizarea de evenimente premium, cu con]inut specializat [i vorbitori recunoscu]i la nivel interna]ional, adresate marilor companii prezente \n Romnia.

www.evensys.ro
Cl`direa HQ Victoriei , Str. Grigore Alexandrescu nr. 59, et. 2, Bucure[ti, Romnia Tel: 021 231 72 13 - 15; Fax: 021 231 72 16 office@evensys.ro; www.evensys.ro

Advertising 2.0 Bloggers Relations Workshop BrandCamp Capital Markets Conference Capital Raising Seminar Connect | FB Crisis Conference Crisis Management Digital Marketing Forum Digital Marketing for Marketers Fata in fata cu presa Facility & Property Management Conference Future of Media Green Conference Hotel Investment Forum Idea Forum Inspire 2010 Legal Issues in Social Media Marketing 360 Marketing B2B , first edition in 2011 Marketing Innovation Forum Marketing for Residential Market Masterplan Mobile Marketing Conference Net Camp Optimism 2010 PR Forum PR Innovation & Strategy Real Estate Conference: Insolvency, Restructuring & Acquisitions Real Estate Investors' Society (REIS) Residential Market Forecasts Retail Innovation Conference Retail Investment Forum Shopper Marketing Conference Search Engine Marketing Social Networks Strategy Social Media for Communicators Social Media for Financial Services Social Media training for Communicators Social PR Strategy Start-up School TaxEU Forum TaxEU Seminars Technology Forum Toolbox: Online Communication Value Based Marketing in the Pharmaceutical Industry Webstock Web Club Women on Web

30

31

You might also like