Chestionarul de evaluare a burnoutului Maslach

ON F E B R U A R I E 1 , 2 0 1 0 · 1 2 C O M M E N T S · IN T E S T E

Pentru evaluarea nivelului de burnout poti apela la chestionarul de burnout Maslach (Maslach Burnout Inventory – Maslach C.Jackson, S. E.,1981). Burnout-ul poate fi definit ca o stare de tensiune extremă şi specifică, ce apare datorită stresului ocupaţional de durată, cu manifestări negative în plan psihologic, psihofiziologic şi comportamental (Greenberg, 1998). Evaluarea burnout-ului se realizează pe cele trei dimensiuni ale scalei etichetate ca: epuizare emoţională (EE), depersonalizare (DP) şi cogniţii de eficienţă şi realizare profesională . Astfel, un nivel ridicat de burnout presupune obţinerea de către subiecţi a unor scoruri ridicate la subscalele de epuizare (ex. Mă simt extenuat de muncă, simt că am ajuns la capătul puterilor), şi depersonalizare (ex. Nu îmi pasă cu adevărat de ceea ce se întâmplă cu unii dintre pacienţii/clienţii/elevii mei) . Chestionarul conţine 25 itemi şi este structurat pe 3 dimensiuni: extenuare emoţională (9 itemi), depersonalizare (6 itemi), reducerea realizărilor personale (10 itemi). Ca modalitate de răspuns am utilizat o scală Likert în 5 trepte, cum urmează: 1 – foarte rar, 2 – rar, 3 – uneori, 4 – frecvent, 5 – foarte frecvent. Avantajul acestei scale constă în faptul că permite o mai mare varietate de răspunsuri şi în acest fel se diminuiază riscul de a obţine de la majoritatea subiecţilor acelaşi răspuns. Pentru a contracara efectele unei eventuale monotonii în acordarea răspunsurilor, s-a intercalat în chestionar itemi care se cotează invers, subiecţii fiind „obligaţi” să fie atenţi la formularea lor (nevoia individului de consecvenţă). Cheia – fiecărei dimensiuni îi corespund următorii itemi: Extenuarea emoţională – 1, 2, 3, 7, 9, 15, 16, 18, 22. Depersonalizarea – 5, 11, 12, 17, 20, 25.

5 – foarte frecvent. 13. 10. 1 Mă simt secătuit emoţional. Tabelul 1. 8. 19. 24. 14. 5=1 punct). Se calculează suma punctelor pentru fiecare dimensiune. Itemii subliniaţi se cotează invers (1=5 puncte. 21. 6. 2=4 puncte. 2 Spre sfârşitul programului de lucru mă simt ca o lămâie stoarsă. care se raportează la etalonul din tabelul 1. 3 – uneori. Vă rugăm să răspundeţi la ele alegând una din variantele de răspuns. 23. Citiţi cu atenţie fiecare afirmaţie şi încercuiţi cifra ce indică cât de frecvent aveţi stările descrise mai jos: 1 – foarte rar. 4 – frecvent. 2 – rar. 4=2puncte. Nivelele epuizării profesionale pe dimensiuni Dimensiunea Extenuare emoţională Depersonalizare Reducerea personale Scor total 25 -50 51 – 75 Chestionar Următoarele afirmaţii se referă la locul dumneavoastră de muncă. obţinându-se câte un scor. 3=3 puncte.Reducerea realizărilor personale – 4. 3 Mă simt obosit când mă trezesc dimineaţa şi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 76 – 125 Nivel scăzut 9 – 18 6 – 12 Nivel mediu 19 -27 13 -18 21 – 30 Nivel înalt 28 – 45 19 – 30 31 -50 realizărilor10 -20 . cea care se potriveşte cel mai bine cu starea dumneavoastră actuală.

10 Pot influenţa pozitiv produvtivitatea muncii subordonaţilor şi colegilor mei. 11 În ultima perioadă am devenit mai dur în relaţiile cu colegii. 5 Comunic cu unii colegi cum aş comunica cu nişte obiecte.trebuie să merg la serviciu. 12 Oamenii cu care lucrez sunt persoane neinteresante şi plictisitoare. 8 Pot găsi soluţia corectă în situaţii conflictuale. 13 Am multe planuri de viitor şi cred în realizarea acestora. subordonaţii. 4 Am perioade în care mă simt depăşit de situaţie. 9 Am o stare de deprimare şi apatie. 14 Am deziluzii 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 . 7 Mă simt plin de energie şi entuziasm. 6 Nimic nu se întâmplă după cum îmi doresc.

colegi ai mei. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 . 23 Eu cre că multe voi reuşi încă să obţin în viaţă. 24 Mă simt ca unul care a dat faliment. 18 Vreau să mă izolez de toţi şi să mă odihnesc. 19 Pot crea uşor o atmosferă binevoitoare şi de cooperare într-un grup. 15 Simt indiferenţă pentru lucruri faţă de care manifestam interes mai înainte. 20 Comunic uşor cu oamenii indiferent de statutul social şi caracterul lor.profesionale. 16 Devin încordat şi tulburat când mă gândesc la preocupările mele actuale. 21 Reuşesc să fac multe lucruri. 22 Mă simt la limita puterilor. 17 Uneori îmi este indiferent de ceea ce se întâmplă cu subalterni.

Jackson • S. 1 2 3 4 5 Tagged with: 1981) • burnout • maslach • Maslach Burnout Inventory . E.25 Subordonaţii şi colegii pun pe umerii mei povara problemelor şi îndatoririlor lor.Maslach C. .